C12N 5/02

Bezbielkovinné a bezsérové médium na kultiváciu cicavčích buniek, jeho použitie, spôsob kultivácie cicavčích buniek, spôsob produkcie proteínu, bunková kultúra a spôsob produkcie média pre bunkovú kultúru

Načítavanie...

Číslo patentu: 288059

Dátum: 28.02.2013

Autori: Dorner Friedrich, Grillberger Leopold, Mundt Wolfgang, Mitterer Artur, Reiter Manfred

MPK: C12N 5/10, C12N 5/00, C12N 5/02...

Značky: použitie, médium, bezbielkovinné, kultiváciu, kultivácie, buniek, kultúra, bunkovú, kultúru, cicavčích, bezsérové, spôsob, produkcie, media, proteínu, bunková

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané médium na bezproteínovú a bezsérovú kultiváciu buniek, špeciálne buniek cicavcov, pričom médium obsahuje podiel sójového hydrolyzátu získaného ultrafiltráciou, pričom aspoň 40 % tohto sójového hydrolyzátu má molekulovú hmotnosť </= 500 daltonov.

Gaméta bez obsahu proteínov a manipulácia s embryami a produkty média kultúry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14342

Dátum: 19.12.2008

Autor: Ali Bin Abdullah Jaffar

MPK: C12N 5/075, C12N 5/073, C12N 5/02...

Značky: produkty, media, kultury, obsahu, manipulácia, gaméta, proteínov, embryami

Text:

...na mieru vývoja blastocystov bol len o niečo nižší ako pri BSA, ale miera čiastočnej inkubácie bola výrame nižšia. Nahradením BSA za PVA sa znížila celková odpoveď, neviedlo to však k väčším narušeníam.Okrem svojich mnohých biologických úloh sérove proteíny prideľujú užitočné fyzické atribúty, ako je mazanie aviskozita vmćdiu kultúry. Zvýšená vískozita amazanie vmédiu kultúry sa požaduje pre jednoduchú manipuláciu aembryom apre prevenciu jeho...

Konštruované dendrické bunky a použitia na liečbu rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18352

Dátum: 08.10.2008

Autori: Kumar Prasanna, Braughler Mark, Okada Hideho, Storkus Walter

MPK: C12N 15/00, C12N 5/02, C12N 5/00...

Značky: buňky, konštruované, použitia, liečbu, rakoviny, dendrické

Text:

...na základe DC a potenciálne IL-12-dependentné obmedzenia V terapeutických DC.IL 12 migrácii po intratumorálnom podaní. Ďalej, existujú ďalšie obavy týkajúce sa načasovania IL-12 produkcie v transdukovaných DC, ktoré je pre účinnosť terapie najdôležitejšie (Murphy et al, 2005).0007 Pretože priečna infiltrácia špecifických T buniek sa najlepšie dosahuje dendrickými bunkami (DC), ktoré slúžia ako prírodný, ale regulovaný zdroj IL-12 (Berard et...

Zariadenie na uľahčenie implantácie biologického materiálu a/alebo tvorbu materiálu na tkanivové implantáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 285392

Dátum: 27.11.2006

Autor: Valdez-gonzalez Rafael

MPK: A61L 27/00, A61F 2/02, C12N 5/02...

Značky: materiálů, tvorbu, tkanivové, biologického, implantáty, uľahčenie, zariadenie, implantácie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob a zariadenie na tvorbu fibrokolagénových rúrok, ktoré sa používajú ako neovaskularizované rezervoáre na implantáciu buniek a/alebo látok produkujúcich biologické faktory na liečbu ochorení, ako je napríklad diabetes. Vytvorené neovaskularizované rúrky okrem iného zahŕňajúce krvné cievy alebo uretru, sú vhodné ako dlahy na implantáciu tkanív pri chirurgických operáciách.

IN VITRO produkcia bunkovej populácie s pomocou privádzacích buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12758

Dátum: 18.04.2006

Autori: Brun Valérie, Bastian Hervé, Cottrez Francoise, Groux Hervé

MPK: C12N 5/0783, C12N 5/02, C12N 5/10...

Značky: vitro, populácie, pomocou, privádzacích, buniek, bunkovej, produkcia

Text:

...má expandovať a vedie k možnému zavedeniu ožiarených aAPC do klinického nastavenia. Okrem toho, ožiarenie aAPC môže viesť ku genetickým mutáciám, čo môže viest k produkcii neželaných faktorov. Takéto mutácie nemusiabyť kontrolované a nie je možné si byť úplne istý, že šírenie zastavilo šírenie všetkých aAPC.Ďalšou nevýhodou, spojenou s použitím eukaryotických aAPC je to, že tieto bunky môžu umožňovať šírenie eukaryotických vírusov, prítomných...

Bezsérové bunkové kultivačné médium pre cicavčie bunky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9304

Dátum: 28.10.2005

Autori: Casatorres Hernandez José, Martin Piera Carlos

MPK: C07K 14/61, C12N 5/02, C07K 14/825...

Značky: kultivačné, médium, bezsérové, cicavčie, bunkové, buňky

Text:

...podporujúcu rast ako 22 kD rastový hormón a bolo zistené, že má rovnakú alebo vyššiu Iípolytickú aktivitu ako 22 kD forma. viaže sa na receptory rastového hormónu s rovnakou afinitou ako 22 kD rastový hormón a má desatinu laktogénnej bioaktivity(podobnej prolaktinu) v porovnani s 22 kD hormónom. Na rozdiel od 22 kD hormónu, hormón 20-k-hGH má slabú antiinzulínovú aktivitu.Z proteolytických modifikácií molekuly vzniká veľký počet...

Spôsob generovania myši homozygotnej pre genetickú modifikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16367

Dátum: 19.10.2005

Autori: Poueymirou William, Valenzuela David, Frendewey David, Auerbach Wojtek, Dechiara Thomas

MPK: C07K 14/47, C12N 15/85, A01K 67/027...

Značky: generovania, spôsob, modifikáciu, myší, genetickú, homozygotnej

Text:

...gestáciu, pričom sa generuje modifikovaný iný ako ľudský cicavec.0011 Embryo v počiatočnom štádiu, použité v spôsoboch podľa tohto vynálezu je embryo v štádiu pre-morula. Vkonkrétnejšom uskutočnení embryo v počiatočnom štádiu je 8-bunkové embryo. Embryo v počiatočnom štádiu môže byť odvodené od ľubovoľného kmeňa. Vjednom uskutočnení je ako hostiteľské embryo použité inbredné embryo, napr. C 57 BL/6. Vďalšom uskutočnení je ako hostiteľské...

Médiá bez živočíšneho proteínu na kultiváciu buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13379

Dátum: 12.10.2005

Autori: Mundt Wolfgang, Dorner Friedrich, Grillberger Leopold, Reiter Manfred

MPK: C12N 1/16, C12N 5/02, C12N 1/20...

Značky: proteínu, kultiváciu, media, živočišného, buniek

Text:

...hydrolyzát a kvasinkový extrakt, ale tiež vyžaduje prítomnosť rekombinantných foriem živočíšnych proteínov, ako rastových faktorov.0008 W 0 2004/005493 opisuje kultivačné médiá pre bunky beznepochádzajú zo živočíchov, ale pochádzajú zo sójového hydrolyzátu a kvasinkového hydrolyzátu. W 0 O 1/11021 sa týka stáleho rekombinantného bunkového klonu, ktorý je stály v médiu neobsahujúcom sérum a proteíny, a to po aspoň 40 generácií. FR 72.29396...

Média bez živočíšneho proteínu na kultiváciu buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12806

Dátum: 12.10.2005

Autori: Mundt Wolfgang, Dorner Friedrich, Grillberger Leopold, Reiter Manfred

MPK: C12N 1/20, C12N 5/02, C12N 1/16...

Značky: media, živočišného, buniek, proteínu, kultiváciu

Text:

...hydrolyzát a kvasinkový extrakt, ale tiež vyžaduje prítomnosť rekombinantných foriem živočíšnych proteínov, ako rastových faktorov.0008 wo 2004/005493 opisuje kultivačné médiá pre bunky beznepochádzajú zo živočíchov, ale pochádzajú zo sójového hydrolyzátu a kvasinkového hydrolyzátu. W 0 01/11021 sa týka stáleho rekombinantného bunkového klonu, ktorý je stály V médiu neobsahujúcom sérum a proteíny, a to po aspoň 40 generácií. FR 72.29396...

Médiá bez živočíšneho proteínu na kultiváciu buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12766

Dátum: 12.10.2005

Autori: Grillberger Leopold, Mundt Wolfgang, Dorner Friedrich, Reiter Manfred

MPK: C12N 1/20, C12N 1/16, C12N 5/02...

Značky: živočišného, media, kultiváciu, buniek, proteínu

Text:

...hydrolyzát a kvasinkový extrakt, ale tiež vyžaduje prítomnosť rekombinantných foriem živočíšnych proteínov, ako rastových faktorov.0008 W 0 2004/005493 opisuje kultivačné médiá pre bunky beznepochádzajú zo živočíchov, ale pochádzajú zo sójového hydrolyzátu a kvasinkového hydrolyzátu. WO O 1/11021 sa týka stáleho rekombinantného bunkového klonu, ktorý je stály v médiu neobsahujúcom sérum a proteíny, a to po aspoň 40 generácií. FR 72.29396...

Média bez živočíšneho proteínu na kultiváciu buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12765

Dátum: 12.10.2005

Autori: Mundt Wolfgang, Reiter Manfred, Grillberger Leopold, Dorner Friedrich

MPK: C12N 1/16, C12N 1/20, C12N 5/02...

Značky: kultiváciu, živočišného, buniek, proteínu, media

Text:

...hydrolyzát a kvasinkový extrakt, ale tiež vyžaduje prítomnosť rekombinantných foriem živočíšnych proteínov, ako rastových faktorov.0008 W 0 2004/005493 opisuje kultivačné médiá pre bunky beznepochádzajú zo živočíchov, ale pochádzajú zo sójového hydrolyzátu a kvasinkového hydrolyzátu. WO 01/11021 sa týka stáleho rekombinantného bunkového klonu, ktorý je stály V médiu neobsahujúcom sérum a proteíny, a to po aspoň 40 generácií. FR 72.29396...

Spôsob a vakcína obsahujúca Kopolymér 1 na liečenie psychiatrických porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15309

Dátum: 09.12.2004

Autori: Eisenbach-schwartz Michal, Kipnis Jonathan

MPK: A61K 39/00, A61K 35/12, A61K 38/00...

Značky: kopolymer, vakcína, obsahujúca, poruch, spôsob, psychiatrických, liečenie

Text:

...s vlastnými antigénmi (self-antigens) alebo so slabými agonistami vlastnýchKopolymér l, taktiež nazývaný Cop 1, je náhodný nepatogénny syntetický kopolymér,heterogénna zmes polypeptidov obsahujúca štyri aminokyseliny L-glutámovú kyselinu (E),L-alanín (A), L-tyrozin (Y) a L-lyzín (K) vpribližnom pomere l,S 4,813,6, ale bez stálejsekvencie. Hoci jeho spôsob pôsobenia zostáva spomý, Cop l jasne pomáha spomaliť postup sklerózy multiplex...

Spôsoby a média na kontrolu sialylácie proteínov produkovaných cicavčími bunkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1891

Dátum: 14.07.2003

Autor: Follstad Brian

MPK: C12N 5/02, C12N 5/00

Značky: kontrolu, cicavčími, buňkami, media, spôsoby, sialylácie, proteínov, produkovaných

Text:

...Tieto bunky môžu byť kultivované pri teplote v rozmedzí od asi 29 C do asi 37 °C, prípadne pri teplote v rozmedzí od asi 29 C do asi 36 °C, alebo pri teplote v rozmedzí od asi 30 °C do asi 35 °C.Koncentrácia N-acetylmanózamínu v tomto médiu môže byť prinajmenšom asi0,8 mM, a koncentrácia galaktózy v tomto médiu môže byť v rozmedzí od asi 1,5 mM do asi 4,5 mM. Uvedeným proteínom môže byť sekretovaný proteín a/alebo rekombinantný proteín,...

Způsob výroby přípravku pro regulaci růstu tkáně

Načítavanie...

Číslo patentu: 265224

Dátum: 13.10.1989

Autor: Hendry Neil

MPK: C12N 5/00, C12N 5/02

Značky: tkáně, růstu, regulaci, přípravků, způsob, výroby

Text:

...připraveny roztok se udržuje při zvýšené teplotě 50 až 80 °C po dobu tří dnů a pak se kapalina suší vymražováním.Roztok může obsahovat pufrovaci soli. Jakožto roztok je přípravek vhodný pro parenterál~ní nebo pro orální podávání.Přípravek podle vynálezu se může připravovat v pevné formě pro orální nebo rektální podávání v tomto případě se formuluje jako tablety, kosočtverečné pastilky nebo čípky. Nebo se může vyrábět ve formě prášku nebo...

Medium pro oplození lidských vajíček a jejich kultivaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 257097

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šťastná Jitka, Trávník Pavel, Tesařík Jan

MPK: C12N 5/02

Značky: lidských, kultivaci, vajíček, jejich, médium, oplození

Text:

...laboratoře a snižuje i pracnost při přípravě média. Vzhledem k malému počtu komponent je jeho výroba výrazně jednodušší,než u dosud známých hromadné vyráběnýoh médií.Médium podle vynálezu bylo vyzkoušeno a bylo dosaženo 78 oplození oocytů a 100 rýhování oplozených lidských vajíček v programu oplození mimo mateřský organismus a trsnsferu,embrya, což jsou výsledky plně srovnatelné s výsledky zahraničních pracovišt při použití jiných typů médií....

Médium pre bunkové kultúry

Načítavanie...

Číslo patentu: 254011

Dátum: 17.12.1987

Autor: Hrbka Augustín

MPK: C12N 5/02

Značky: bunkové, médium, kultury

Text:

...a pšeničného lepku - aleuronátu. Z týchto surovín sa fermentatívnou cestou pripraví solubilny extrakt, ktorý môže byť použitý ako základna živná látka v mikrobiologických pôdach, ale rovnako sa hodí ako náhrada laktalbumínbydrolyzátu v pôdach pre bunkové kultúry. je to prípravok vyrábaný V Československu, relatívne lacný,vhodný pre prípravu rastových médií. Udržiavacie médiá pre množenie vírusu je možné pripraviť bez séra. Ide o prípravok v...