C12N 15/113

Protilátka proti IL-1beta, molekula viažuca IL-1beta, jej použitie a spôsob prípravy, prvý DNA konštrukt, expresný vektor a farmaceutická kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 288054

Dátum: 25.02.2013

Autori: Gram Hermann, Di Padova Franco

MPK: A61P 11/00, A61P 11/06, A61K 39/395...

Značky: spôsob, použitie, farmaceutická, proti, molekula, il-1beta, expresný, kompozícia, viažuca, vektor, protilátka, konštrukt, přípravy, prvý

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná molekula viažuca IL-1beta, protilátka proti humánnemu IL-1beta, najmä humánna protilátka proti humánnemu IL-1beta, v ktorej úseky CDR ťažkého a ľahkého reťazca majú aminokyselinovú sekvenciu definovanú v opise vynálezu. Táto molekula je vhodná na použitie na liečenie ochorení a porúch sprostredkovaných IL-1, ako je napr. osteoartritída, osteoporóza a ďalšie zápalové artritídy.

Antisense nukleová kyselina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20898

Dátum: 31.08.2011

Autori: Satou Youhei, Watanabe Naoki, Nagata Tetsuya, Takeda Shin'ichi

MPK: C12N 15/11, A61K 31/7125, C12N 15/113...

Značky: nukleová, antisense, kyselina

Text:

...spliceosómu. Vynechanie exónu teda je možné indukovať cielenou modiñkáciou antisense nukleových kyselín na miestach zostrihu. Ďalej je za nevyhnutú podmienku pre rozpoznávanie exónu mechanizmom zostrihu považované naviazanie proteínu SR k regulačnej sekvencii pre zosiľňovanie zostrihu (exonic splicing enhancer (ESE.Vynechanie exónu je možné tiež indukovať cielenou modifikáciou ESE.0007 Pretože sa mutácia génu pre dystrofín môže u...

Kompozícia na inhibíciu génovej expresie a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18803

Dátum: 26.08.2010

Autori: Agrawal Sudhir, Lan Tao, Wang Daqing, Bhagat Lakshmi, Kandimalla Ekambar, Putta Millikarjuna, Yu Dong

MPK: C12N 15/113, A61K 31/7125

Značky: kompozícia, inhibíciu, použitie, génovej, expresie

Text:

...výsledný komplex dicer-dsRNA sa dodáva do komplexu proteínov obsahujúceho argonauty, ktorý sa označuje ako RNA-induced silencing complex (RISC). Predpokladá sa, že RlSC sa nachádza v bunkách, aby katalyticky štiepil konkrétne molekuly mRNA. Po naviazaní do RlSC sa dsRNA rozvinie, čím vzniká komplex ssRNA-RISC, ktorý je schopný hybridizovať na cielenú mRNA. Po hybridizácii komplex RlSC rozloží mRNA. V niektorých prípadoch sa proces diceru...

Oligonukleotidy inhibujúce migráciu buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17642

Dátum: 30.07.2010

Autori: Firlej Virginie, Cabon Florence, Gallou-kabani Catherine, Prevarskaya Natalia

MPK: C12N 15/86, C12N 15/113, A61K 48/00...

Značky: buniek, migráciu, oligonukleotidy, inhibujúce

Text:

...výsledkoch, podľa ktorých expresia TSPl stimuluje migráciu nádorových buniek von z hypoxického prostredia, a tak jeho inhibícia dáva vznik protinádorovým0013 Vo všeobecnom uskutočnení sa tak tento vynález týka- jedného inhibítora expresie proteínu, ktorý inhibuje expresiu- proteínu, ktorý kontroluje expresiu TSP 1 alebo mediuje aktivitu TSP 1 alebo- jedného inhibítora aktivity proteínu, kde uvedený inhibitor inhibuje aktivitu-...

Biologické látky a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16836

Dátum: 15.03.2010

Autori: Foxwell Brian Maurice John, Midwood Kim Suzanne

MPK: C07K 14/78, C07K 14/47, C07K 16/18...

Značky: použitie, látky, biologické

Text:

...tenascínu-C tiež významne stúpajú v synoviálnej tekutine upacientov s RA(Chevalier (1994) a Hasegawa (2007 a pri RA chrupavkách (Salter (1993) a Chevalier0010 Tenascín-C je veľký hexarnémy proteín s veľkosťou 1,5 milióna Da. Každý reťazec obsahuje rozdielne domény, ktoré obsahujú spojovaciu doménu (assembly domain, TA),repetície podobné EGF (EGF-L), repetície fibronektínového typu III (ñbronectin type IIIlike repeats, TNIII) a...

Spôsoby liečby očných ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20661

Dátum: 22.10.2009

Autori: Alpert Evgenia, Kalinski Hagar, Mett Igor, Bar-ilan Amir, Spivak Igor, Slager Netanja, Feinstein Elena

MPK: C12N 15/113, A61K 31/711

Značky: liečby, očných, ochorení, spôsoby

Text:

...jenaviazaný na nasledujúci ribonukleotid fosfodiesterickou väzboupričom sense vlákno zahŕňa - počítajúc od konca 5 - nemodiñkovaný ribonukleotid vpolohách 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15,16,17 a 19 aL deoxycytidín v polohe 18 a invertovanú abázickú čiapku (cap) 5 apričom antisense vlákno zahŕňa - počítajúc od konca 5 - ribonukleotid modifikovaný 2-O-Me cukrom v polohách 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17 a 19 a nemoditikovaný...

Kompozície a spôsoby inhibície expresie transtyretínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19102

Dátum: 20.10.2009

Autori: Chen Qingmin, Hinkle Gregory, Milstein Stuart, Sah Dinah Wen-yee, Alvarez Rene

MPK: A61K 31/713, C07H 21/02, C12N 15/11...

Značky: spôsoby, inhibície, expresie, kompozície, transtyretínu

Text:

...má každé vlákno dĺžku 21 nukleotidov.Opisuje sa aj dsRNS na inhibíciu expresie transtyretinu, ktorá neštiepi TTR mRNA medzi adenínovým nukleotídom V polohe 637 SEQ ID NO 1331 a guanínovým nukleotídom V polohe 638 SEQ ID NO 1331. Opísaná dsRNA môže štiepiť TTR mRNA medzi guanínovým nukleotídom V polohe 636 SEQ 1 D NO 1331 a adenínovým nukleotídom V polohe 637 SEQ ID N 0 1331. Opísaná dsRNA môže kondenzovať s TTR mRNA medzi guanínovým...

Spôsoby a použitia zahrnujúce genetické aberácie NAV3 a aberantnú expresiu mnohopočetných génov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16837

Dátum: 19.10.2009

Autori: Krohn Kai, Häyry Valtteri, Ranki Annamari, Ovaska Kristian, Carlsson Emilia, Hautaniemi Sampsa

MPK: C12N 15/113, C12Q 1/68, C12N 15/11...

Značky: použitia, expresiu, mnohopočetných, génov, zahrnujúce, aberácie, genetické, aberantnú, spôsoby

Text:

...Cancer Res 65 8101-10 Hahtola S et al. 2008, J Invest Dermatology 128 2304-9 WO 2008059 ll 2 A 1) arakovinami pľúc Spojenými s CTCL (Hahtola S et al. 2008, Genes Chromosomes Cancer 47 107-17). Nedávno sa zistili mutácie resp. zmeny počtu kópií NAV 3 u melanómu (Bleeker F. et al. 2008, Human Mutation 29 E 451-59), u rakoviny pankreasu (Bleeker F. et al. 2009, Hum-3 Mutat 30(2) E 451-9) a u ľudských glioblastómov (Nord H. et al 2009, Neuro Oncol...

Antagonisty komplementu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20682

Dátum: 10.07.2009

Autori: Baas Frank, Fluiter Kees

MPK: A61K 31/7088, C12N 15/113

Značky: komplementu, antagonisty, použitie

Text:

...Ilustratívne antagonisty možnopoužiť na prevenciu, liečbu alebo zníženie závažnosti neuropatií, o ktorých je známe alebo u ktorých existuje podozrenie, že sú spojené s tvorbou komplexu atakujúceho membránu (MAC). Konkrétne antagonisty sa vyznačujú jedno- aviacviáknovými nukleovými kyselinami (spravidla približne jedným, dvoma alebo približne troma vláknami), ktoré blokujú alebo znižujú expresiu proteínu cicavčieho komplementu 6(C 6)....

MikroRNA (miRNA) MIR-21 na diagnostické a terapeutické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14685

Dátum: 26.02.2009

Autori: Thum Thomas, Bauersachs Johann, Engelhardt Stefan, Gross Carina

MPK: A61P 1/16, A61K 31/7088, A61P 9/00...

Značky: diagnostické, terapeutické, účely, mikrorna, mir-21, mirna

Text:

...podávanie jedincovi, ktorému hrozí riziko rozvoja fibrózy, zlúčeniny, zahŕňajúcej modiñkovaný oligonukleotid, zahŕňajúci 12 až 30 viazaných nukleozidov, ktorý má sekvenciu nukleobáz, ktorá je komplementárna s miRNA alebo jej prekurzorom a tým sa predchádza ñbróze. V niektorých uskutočneniach je fibrózou fibróza pečene. V niektorých uskutočneniach je fibrózou fibróza pľúc. V niektorých uskutočneniach je fibrózou ñbróza kože. V...

Spôsoby a prostriedky na účinné preskakovanie exónu 45 v pre-mRNA pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20672

Dátum: 13.01.2009

Autori: De Kimpe Josephus Johannes, Aartsma-rus Annemieke, Platenburg Gerardus Johannes, Van Deutekom Judith Christina Theodora, Van Ommen Garrit-jan Boudewijn

MPK: C12N 15/113, A61K 31/7105

Značky: spôsoby, pacienta, svalovou, dystrofiou, duchennovou, účinné, pre-mrna, prostriedky, exónu, preskakovanie

Text:

...Nova Science Publishers, Inc.). Okrem toho sa pre niektorých DMD pacientov na obnovenie správneho čítacieho rámca vyžaduje simultánne preskakovanie jedného alebo viacerých exónov okrem exónu 45, ako sú exóny 51 alebo S 3. Neobmedzujúce príklady zahŕňajú pacientov s deléciou exónov 46-50 vyžadujúcich spoločné preskakovanie (co-skipping) exónov45 a 51 alebo pacientov s deléciou exónov 46-52 vyžadujúcich spoločné preskakovanie exónov 45 a...

Transgénne rastliny modifikované na zníženie transportu kadmia, odvodené prostriedky a príbuzné spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17952

Dátum: 11.12.2008

Autori: Van Der Hoeven Rutger, Hayes Alec, Kudithipudi Chengalrayan

MPK: C12N 15/113, A01H 5/00, C07K 14/415...

Značky: modifikované, transgénne, spôsoby, zníženie, prostriedky, kadmia, príbuzné, rastliny, transportu, odvodené

Text:

...V SEKV ID Č 5,exónu 2, ako je definovaný V SEKV ID Č 7, fragmentu exónu 2, ako je definovaný V SEKV ID Č 7, exónu 3, ako je definovaný V SEKV ID Č 9, fragmentu exónu 3, ako je definovaný V SEKV ID Č 9, exónu 4, ako je definovaný V SEKV ID Čl 1, fragmentu exónu 4, ako je definovaný V SEKV ID Č 11, exónu 5, ako je definovaný V SEKV ID Č 13, fragmentu exónu 5, ako je definovaný V SEKV ID Č 13, exónu 6, ako je definovaný V SEKV ID Č 15,...

Kompozície a spôsoby na liečenie nádorov, fibrózy a pľúcnej alveolárnej proteinózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14858

Dátum: 15.07.2008

Autor: Neufeld Gera

MPK: C12N 15/113, A61P 35/04, A61K 31/713...

Značky: fibrózy, kompozície, nádorov, pľúcnej, alveolárnej, liečenie, proteinózy, spôsoby

Text:

...bunky stabilne infikované Ientivlrusom s faloidlnovým farbenlm F-aktlnu odhaľujú dlhé.3 tibrily typické pre bunky, v ktorej prebieha epiteliálno-mezenchymálna tranzícia (EMT). (B) MDA-231 bunkám infikovaným s sh.Loxl 2.195 chýba LOXL 2 a vykazujú obručový účinok nedaleko bunkovej membrány. typickejšie pn normálnych epiteliálnych bunkách.0026 OBR. 8 ilustruje vývoj primárneho nádoru u myší, ktorým sa injektovala MDA-231 si-kontrola (si-c)...

Zlúčeniny a spôsoby inhibície expresie pro-apoptických génov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17200

Dátum: 26.06.2008

Autori: Erlich Shai, Kalinski Hagar, Feinstein Elena, Mett Igor

MPK: C12N 15/113, A61K 31/713

Značky: expresie, génov, zlúčeniny, spôsoby, pro-apoptických, inhibície

Text:

...naznačovať funkčné zmeny ako pri odumieraní nekrotických buniek (Komarov et al., Science 1999,10285(5434)1733-7) Supavekin et al., Kidney lnt. 2003, 63(5)1714-24).0013 US 2006/0069056 uvádza používanie siRNA, ktorý sa zameriava na p 53 pre liečbu ischemického akútneho zlyhania obličiek.0014 Na záver je potrebné dodať, že neexistujú žiadne uspokojivé spôsoby liečby pre prevenciu a/alebo liečbu akútneho zlyhania obličiek, a preto je potrebné...

Génová expresia a bolesť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19295

Dátum: 12.05.2008

Autor: Mamet Julien

MPK: C07H 21/04, A61K 48/00, C12N 15/113...

Značky: bolesť, expresia, génová

Text:

...1 väzbou sa detegovala protilátkami špecitickými pre transkripčné faktory bud za prítomnosti alebo pri absencii konkurenta SEQ ID NO 42 (512 nM). Pre porovnanie je zobrazená väzba SEQ lD NO 11 na to hSP 1. Dolný graf. Zobrazené sú krivky inhibície väzby pre každý faktor. Priemer a SEM sú udané ako percento maximálnej väzby pre každý transkripčný faktor pozorovaný za absencie konkurenta Ab protilátka, n 1 až 3.Obrázok 3 A Citlivosť...

Jednoreťazcová kruhová RNA a spôsoby jej produkcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16281

Dátum: 09.05.2008

Autori: Ito Yoshihiro, Toyobuku Hidekazu, Abe Naoko, Abe Hiroshi

MPK: A61K 31/7088, C12N 15/11, A61K 31/713...

Značky: jednoreťazcová, spôsoby, produkcie, kruhová

Text:

...3 konci nukleotidovej sekvencie s nespárovanými nukleotidmi v sense reťazci a nukleotíd na 5 konci nukleotidovej sekvencie s nespárovanými nukleotidmi v antisense reťazcl spolu Iigujú. člm vytvárajú slučku. Dĺžka slučky je 6 až 9 báz. Celá jednoreťazcová kruhová RNA sa teda výhodne skladá z 42 až 80 báz.0019 Pokiaľ nukleotidová sekvencia s nespárovanými nukleotidmi na 5 konci sense reťazca je označená ako A, nukleotidová sekvencia s...

Bakteriálne derivované intaktné minibunky, ktoré obsahujú bezplazmidovú funkčnú nukleovú kyselinu pre in vivo doručovanie do cicavčích buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18475

Dátum: 26.03.2008

Autori: Hulf Toby, Macdiarmid Jennifer, Brahmbhatt Himanshu

MPK: C12N 15/11, C12N 15/113, A61K 48/00...

Značky: intaktné, buniek, nukleovú, obsahujú, minibunky, funkčnú, kyselinu, bakteriálne, bezplazmidovú, cicavčích, derivované, doručovanie

Text:

...ktoré môžu pôsobiť ako opsoníny(Dash et al., 1999) a (e) nestabilita Iipozómov in vivo, čo spôsobuje uvoľnenienukleových kyselín do séra a potenciálnu nešpecifickú transformáciu.0007 Boli tiež vyvinuté vírusové vektory pre endogénnu produkciu regulačných RNA. Pozri napr. Devroe a Silver, 2004. Avšak tieto vírusové vektory vzbudzujú závažné obavy o bezpečnosť. Príkladné problémy zahŕňajú rekombináciu svírusmi štandardného typu,...

BTK inhibítory na použitie pri liečení epitelových nádorov rezistentných na chemoterapeutiká

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16007

Dátum: 14.03.2008

Autori: Lavitrano Marialuisa, Grassilli Emanuela, Helin Kristian

MPK: C12N 15/11, C12N 15/113, A61P 35/00...

Značky: chemoterapeutiká, použitie, nádorov, rezistentných, epitelových, liečení, inhibitory

Text:

...ilustrujúci výsledky inhibície schopnosti tvoriť kolóníe nádorových buniek rezistentných na lieky pri hrubom čreve ošetrenom zlúčeninami podľa vynálezu a chemoterapeutikom, Obr. 2 a a 2 b sú grafy ukazujúce výsledky analýzy potlačenia rezistencie nádorovej bunkovej línie k dvom rôznym chemoterapeutikám pomocou utlmenia alfa a beta izoformy génu GSK 3, Obr. 3 a - 3 c sú grafy ukazujúce výsledky testov potlačenia rezistencie troch rôznych...

Spôsob na stanovenie, či tumorové bunky majú invazívny a/alebo metastatický potenciál a činidlo modulujúce malígnu transformáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16023

Dátum: 20.09.2007

Autori: Johnston Patrick Gerard, El-tanani Mohamed

MPK: C12N 15/11, C12N 15/113, C12Q 1/68...

Značky: malígnu, modulujúce, buňky, činidlo, metastatický, tumorové, stanovenie, spôsob, potenciál, invazívny, transformáciu

Text:

...alebo bunky zo subjektu. V uskutočneniach sa vzorka môže izolovať zo subjektu, tumorová bunka sa môže izolovať zo vzorky a / alebo obsahov bunky, napríklad mRNA alebo proteíny, sa môžu izolovať predtým ako je zistená hladina markera. V uskutočneniach, hladina markera pri invazívnej a / alebo metastatickej tumorovej bunke je aspoň 4-krát, aspoň S-krát, aspoň 6-krát, aspoň 7-krát, aspoň 8-krát, aspoň 9-krátz hladiny markera pri neinvazívnej a...

Kompozície namierené proti huntingtínu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16065

Dátum: 26.01.2007

Autor: Freier Susan

MPK: C12N 15/113

Značky: použitie, kompozície, namierené, proti, huntingtínu

Text:

...testovanie celého radu rôznych terapeutických činidiel na prevenciu, zmiernenie a liečbu HD (pozri napr. Hersch a Ferrante, 2004. NeuroRx.1 298-306) s použitím veľkého množstva klinických výstupov. Predpokladá sa, že zlúčeniny podľa vynálezu fungujú celým radom rôznych mechanizmov, vrátane inhibície transkripcie, inhibície kaspázy, inhibície histondeacetylázy, mechanizmov antioxidácie, inhibície/antioxidácie huntingtínu,...

RNAi-sprostredkovaná inhibícia IGF-1R na liečbu očnej angiogenézy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12637

Dátum: 29.12.2006

Autori: Bingaman David, Chatterton Jon

MPK: C12N 15/113, A61K 31/7088

Značky: inhibícia, angiogenézy, liečbu, rnai-sprostredkovaná, igf-1r, očnej

Text:

...Tieto patologické nové krvné cievy vrastajú do sklovca a môžu spôsobiť stratu zraku, stav nazývaný proliferatívna diabetická retinopatia (PDR), pretože nové krvné cievy sú krehké a majú tendenciuk presakovaniu krvi do oka. Proliferatívny typ DR je charakterizovanýneovaskularizáciou sietníce a optickým diskom, ktorý môže vyčnievať do sk|ovca,proliferáciou ñbrózneho tkaniva, krvácania do sk|ovca a odchýlenia sietníce.0005...

MikroRNA, ktoré regulujú proliferáciu a diferenciáciu svalových buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12417

Dátum: 12.12.2006

Autori: Chen Jianfu, Wang Da-zhi

MPK: C12N 15/113, A61P 21/00

Značky: proliferáciu, svalových, diferenciáciu, regulujú, mikrorna, buniek

Text:

...receptor hormónov štítnej žľazy 240 (TRAP 240, gén pre proliferáciu myocytov (napr. gén kódujúci polypeptid sérový responzívny faktor (SRF a protein súvisiaci shormónmi (napr. gén kódujúci proteín asociovaný s honnónmi štítnej žľazy 1 (Thrapl).0011 Sú tiež poskytnuté vektory kódujúce uvedené miRNA. V niektorých uskutočneniach Vektor obsahuje promótor operatívne pripojený kmolekule nukleovej kyseliny kódujúci miRNA molekulu a transkripčnú...

Protilátky SP35 a ich využitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15277

Dátum: 07.07.2006

Autori: Graff Christilyn, Shao Zhaohui, Mi Sha, Pepinsky Blake

MPK: A61K 39/395, A61P 25/00, C07K 16/18...

Značky: využitie, protilátky

Text:

...Pre MS sú dostupné rôzne liečby modifíkujúce chorobu pre MS, vrátane používania kortikosteroidov a imunomodulátorov ako je interferón beta a Tysabri®. Okrem toho, v dôsledkucentrálnej úlohy oligodendrocytov a myelínácie v MS, boli vyvinuté úsilia na rozvoj liečby na zvýšeniepočtu oligodendrocytov alebo na posilnenie myelinácie. Pozrite si napríklad publikáciu Cohn et al. , U.S.Pat. No. 5,574,009 Chang et al., N. Engl. .l Med, 346 165-73...

Prostriedky a spôsoby modulácie SMN2 zostrihu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19518

Dátum: 23.06.2006

Autori: Baker Brenda, Hua Yimin, Krainer Adrian

MPK: A61K 31/70, C12N 15/11, C12N 15/113...

Značky: zostrihu, modulácie, spôsoby, prostriedky

Text:

...pre-mRNA (americký patent 6,172,216 americký patent 6,214,986 Taylor a kol., Nat. Biotechnol. 1999, 17, 1097-1100) alebo zosilnenie preskakovania špecifických exónov obsahujúcich nezrelé terminačné kodónya spôsoby na boj s nenormálnym delením v pre-mRNA molekuleobsahujúcej mutáciu používajúcu antisense olígonukleotidy, ktoré neaktivujú RNAse H.0006 Proximálna spinálna svalová atrofia (SMA) je genetická,neurodegeneratívna porucha...

RNAI inhibícia amyloidového séra na liečenie glaukómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13131

Dátum: 19.12.2005

Autori: Wang Wan-heng, Clark Abbot, Mcnatt Loretta

MPK: C07K 14/47, A61K 31/713, C12N 15/113...

Značky: séra, amyloidového, inhibícia, liečenie, glaukómu

Text:

...množstvo interferujúcej RNA z dĺžkou 19 až 49 nukleotidov a farmaceuticky prij ateľného nosiča, pričom interferuj úca RNA pozostáva zo sekvencie nukleotidov s oblasťou s minimálne 80 vzájomnou komplementaritou aspoň 19 nukleotidov s hybridizovanou časťou mRNA zodpovedajúcou sekvencii SEKV. ID Č. 1 alebo SEKV. ID Č. 2, pričom nukleotidová sekvencia hybridizuje za fyziologockých podmienok s časťou mRNA zodpovedajúcou sekvencii SEKV. ID Č....

Antisense oligonukleotidy pre vyvolanie preskočenia exónu a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9267

Dátum: 28.06.2005

Autori: Wilton Stephen Donald, Fletcher Sue, Mcclorey Graham

MPK: A61K 31/7105, A61K 31/711, A61K 48/00...

Značky: oligonukleotidy, vyvolanie, spôsoby, preskočenia, exónu, antisense, použitia

Text:

...preskočenia exónu bude najmä užitočný udlhých génov, kde je veľa exónov a intrónov, kde je redundancía v genetickej konštitúcii exónov alebo kde je proteín schopný fungovať bez jedného alebo viacerých konkrétnych exónov (napr. s dystrofínovým génom, ktorý pozostáva zo 79 exónov alebo eventuálne niektorými kolagénovými génmi, ktoré kódujú opakované bloky sekvencie, alebo veľkými nebulínovými alebo titínovými génmi,ktoré sú tvorené -80, a...

Antisense oligonukleotidy na indukciu preskakovania exónov a spôsob ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20805

Dátum: 28.06.2005

Autori: Mcclorey Graham, Wilton Stephen Donald, Fletcher Sue

MPK: A61K 31/712, A61K 31/7088, A61K 48/00...

Značky: antisense, exónov, spôsob, oligonukleotidy, použitia, indukciu, preskakovania

Text:

...genetických ochorení spojených so skrátenými spôsobenými mutáciami v rôznych génoch sa zameralo na použitie antisenseoligonukleotidov, ktoré buď (l) sa úplne alebo čiastočne prekrývajú s prvkami zahmutými Vprocese zostrihu alebo (2) sa viažu na pre-mRNA na pozícii dostatočne blízko k prvku na prerušenie väzby a funkcie zostrihových faktorov, ktoré by normálne sprostredkovali konkrétnu zostríhovú reakciu, ktorá nastáva na tomto prvku (napr....

Spôsoby a kompozície na redukciu množstva HCV vírusového genómu v cieľovej bunke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9259

Dátum: 03.05.2005

Autori: Sarnow Peter, Lancaster Alissa, Jopling Catherine

MPK: A61P 31/14, A61K 31/712, C12N 15/113...

Značky: množstva, redukciu, spôsoby, genómu, vírusového, cieľovej, bunke, kompozície

Text:

...väzobné miesta v HCV genóme. (A) Analýzapomocou northernovho prenosu 1 niR-122 expresie V celkovej RNAextrahovanej z pečene myši a človeka, a HeLa, HepG 2 a naívnych, liečených a replikonových Huh 7 buniek. (B) Sekvencie miR-122 so seed sekvenciami v rámčeku. (C) Sekundárnaštruktura 3 a 5 nekódujúcich oblasti kmeňa H 77 c HCV genotypu 1 s naznačenými predpokladanými miR-122 vàzobnými miestami.Seed matches sú v rámčekoch.0008 Obrázky ZA až C....

Rezistencia na hmyz s použitím inhibície génovej expresie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10697

Dátum: 17.11.2004

Autori: Waterhouse Peter Michael, Van Rie Jeroen, Whyard Steven

MPK: C12Q 1/68, C12N 15/113

Značky: expresie, inhibície, rezistencia, použitím, génovej

Text:

...byt použitý ako zdroj antisense a/alebo sense RNA, napr. jeho požitím živočíchom, ako sú napríklad nematódy alebo hmyz, v ktorom je žiadúce umlčanie cieľového génu, a monitorovaním redukcie expresie reportérového génu. Cieľový gén a reportérové gény by mali byť gény prítomné vbunkách cieľového eukaryotického organizmu a nie vorganizme0011 Zverejnená patentová prihláška Spojených štátov č. 20030154508 opisuje spôsob kontroly škodcov...

Použitie antagonistov IL-23; príbuzné reagencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6347

Dátum: 09.03.2004

Autori: Mcclanahan Terrill, Oft Martin

MPK: A61K 39/395, C07K 14/435, C07K 16/18...

Značky: antagonistov, reagencie, il-23, príbuzné, použitie

Text:

...alebo antagonista je v kontakte s tekutinou, napríklad tam, kde tekutina je v kontakte s bunkou alebo s receptorom,ale kde nebolo dokázané, že agonista alebo antagonista je v kontakte s bunkou alebo s receptorom.0017 ,Väzobná zmes sa vztahuje na molekulu, malú molekulu, makromolekulu, protílátku, ich fragment alebo analog, alebo solubilný receptor schopný naviazat sa na cieľ. Väzobná zmes sa môže vzťahovať aj na komplex molekúl,...

Oligonukleotidy inhibujúce expresiu proteínu OB-RGRP a spôsob detekcie zlúčenín modifikujúcich interakciu medzi proteínmi z rodiny OB-RGRP a leptínovým receptorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12709

Dátum: 09.02.2004

Autori: Jockers Ralf, Couturier Cyril, Uhlmann Eugen

MPK: C12N 15/113

Značky: proteínmi, spôsob, leptínovým, receptorom, medzi, interakciu, zlúčenín, ob-rgrp, proteínu, expresiu, inhibujúce, modifikujúcich, rodiny, oligonukleotidy, detekcie

Text:

...transportu proteínov z Golgiho aparátu k vakuolám (Belgareh-Touze et al., Molecular Biology of the Cell 13, 1694-1708 (2002.V roku 2001 sa klonovala cDNA označená ako MY 047 z knižnice cDNA ľudského mozgu(Huang et al., Biochimica et Biophysica Acta. Gene Structure and Expression 327-331(2001. Tento proteín je okrem iného predmetom patentovej prihlášky EP O 969 091. Funkcia zodpovedajúceho proteínu je stále neznáma. MY 047 sa vyznačuje 68 ...

Antisense modulácia expresie apolipoproteínu B

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14487

Dátum: 13.11.2003

Autori: Dobie Kenneth, Crooke Rosanne, Graham Mark, Lemonidis-tarbet Kristina, Freier Susan

MPK: C12N 15/113, A61K 48/00, C07H 21/00...

Značky: modulácia, apolipoproteinu, antisense, expresie

Text:

...oblasti ApoB-10 O (Kim and Young, J. Lipíd Res., 1998, 39, 703-723 McCormick et al., J. Biol. Chem., 1997, 272, 23616-23622). 0013 Pripravili sa myši s knockoutovaným apolipoproteín B (ktoré majú poruchy ako ApoBl 00, tak ApoB-48), ktoré sa chránia pred rozvojom hypercholesterolémie, ked sa kŕmia stravou bohatou na tuky (Farese et al., Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 1995, 92, 1774-1778 Kim and Young, J. Lipíd Res., 1998, 39, 703-723). Výskyt...

Antisense modulácia expresie apolipoproteínu B

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14474

Dátum: 13.11.2003

Autori: Crooke Rosanne, Freier Susan, Lemonidis-tarbet Kristina, Dobie Kenneth, Graham Mark

MPK: A61K 48/00, C12N 15/113, C07H 21/00...

Značky: expresie, modulácia, apolipoproteinu, antisense

Text:

...sa skúmali štruktúme znaky LDL receptorovej väzbovej oblasti ApoB-100 (Kim and Young, J. Lipid Res., 1998, 39, 703-723 McCorrníck et al., J. Biol. Chem., 1997, 272, 23616-23622). 0013 Pripravili sa myší s knockoutovaným apolipoproteín B (ktoré majú poruchy ako ApoB 100, tak ApoB-48), ktoré sa chránia pred rozvojom hypercholesterolémie, keď sa kŕmia stravou bohatou na tuky (Farese et al., Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 1995, 92, 1774-1778...

Liečenie melanómov znížením hladín klusterínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8133

Dátum: 21.08.2003

Autori: Gleave Martin, Jansen Burkhard

MPK: A61K 38/00, C12N 15/113, A61K 31/712...

Značky: hladin, klusterínu, znížením, liečenie, melanómov

Text:

...ktorý po prvý krát použil Fire a jeho spolupracovnici na opisanie zistenia,že dvojzávitnicová RNA (dsRNA) môže blokovat expresiu génu, ked sa introdukuje do červov (Fire a spol.(1998) Nature 391, 806-811 ). dsRNA riadi génovo-špeciñcké post-transkripčné utlmovanie (silencing) vmnohých organizmoch, vrátane stavovcov, a poskytla nový nástroj na skúmanie funkcie génov. RNAi zahrnuje degradáciu mRNA, ale mnohé biochemické mechanizmy, tvoriace...

Inhibícia génovej expresie sprostredkovaná RNA interferenciou s použitím krátkej interferujúcej nukleovej kyseliny (siNA)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18958

Dátum: 20.02.2003

Autori: Usman Nassim, Chowrira Bharat, Mcswiggen James, Pavco Pamela, Thompson James, Beigelman Leonid, Fosnaugh Kathy, Jamison Sharon

MPK: C12N 15/113, A61K 31/713

Značky: interferujúcej, sprostredkovaná, inhibícia, nukleovej, použitím, sina, génovej, interferenciou, kyseliny, krátkej, expresie

Text:

...opisujú zavádzanie tiofosfátových zvyškov do týchto siRNA transkriptov zlúčením tiofosfátových nukleotidových analógov s T 7 a T 3 RNA polýmerázou a pozorovali,že RNA s dvoma fosforotioátom modifikovanými bázami tiež vykazovali podstatne nižšiu účinnosť ako RNAi. Okrem toho Parrish a kol. uvádza, že fosforotioátová modifikácia viac ako dvoch zvyškov výrazne destabilizovala RNA in vitro, takže sa nedala analyzovať interferenčná aktivita. 1 d....

Inhibítory oligonukleotidov a ich použitie na špecifickú regresiu génu kódujúceho androgénový receptor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8702

Dátum: 08.11.2002

Autori: Martinez Luis, Dautry François, Chauchereau Anne, Cabon-georget Florence, Ait-si-ali Slimane, Harel-bellan Annick

MPK: A61P 35/00, C12N 15/113, A61K 31/713...

Značky: inhibitory, kódujúceho, špecifickú, oligonukleotidov, použitie, androgénový, genů, regresiu, receptor

Text:

...mutovaný alebo nemutovaný androqênovany receptor. Jedna 2 uvedených oliqonukleotidových sekvencií je reprezentovaná V zozname sekvencií V dodatku s číslom SEQ TD NO 15 alebo sro ID NO 16. iKaždá 2 dvoch komplementárnych oliqonukleotidových sekvenciíVýhodne obsahuje rovnaký 3 alebo 5 koniec s piatiminepárovanými nukleotidmi, ktoré tvoria jednoreťazcove konce presahujúce hybrid.Dve oligonukleotidove sekvencie sú výhodne rovnako veľké.Vzhľadom...

Syntetické dvojreťazcové oligonukleotidy pre špecifickú inhibíciu génovej expresie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8459

Dátum: 05.07.2002

Autori: Gunkel Niki, Uhlmann Eugen, Huber Jochen, Neumann Sandra

MPK: A61K 31/713, C12Q 1/68, C12N 15/113...

Značky: dvojreťazcové, expresie, inhibíciu, špecifickú, syntetické, génovej, oligonukleotidy

Text:

...sú potom pravdepodobne použité pri sekvenčne špecifickej degradácii cieľovej m RNA. Okrem dvojreťazcovcj nukleázovej aktivity aktivita helikázy závislá na AfľPje tiež diskutovaná. Avšak presný mcchziniztttus tohto procesu nie je známy. Výskumy narastlinách ukazujú, že malé dsRNA ľragmenty s dĺžkou okolo 25 nukleotídov predstavujú active species RNAi, ktoré prenášajú sekvenčne špecifické rozpoznávanie cieľovej RNA0007 Účinnosť inhibície...