C12N 11/00

Bioreaktor a spôsob biologického čistenia vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14141

Dátum: 22.12.2006

Autor: Zaitsev Gennadi

MPK: B01J 19/30, C02F 3/08, C02F 3/10...

Značky: čistenia, spôsob, biologického, bioreaktor

Text:

...by boli upchaté biomasou. Okrem toho ak by stupeň plnenia v bioreaktore typu spohyblivým Iožiskom mal byť zvýšený, vyžadovalo by to nepriaznivo veľké množstvo vzduchu a energie pre udržanie nosičov v pohybe, čo by potom významne zvýšilo mechanické namáhanie pôsobiace na biomasu a to by potom viedlo k odlupovaniu bioñlmu z povrchu nosičov, čo by potom viedlo k zastaveniu bíologického procesu. Ďalšou veľkou nevýhodou je to, že reaktor musi...

Spôsob imobilizácie buniek na živici

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7220

Dátum: 15.03.2006

Autori: Monciardini Simone, Zuffi Gabriele

MPK: C12N 11/00, C12N 15/70, C12P 19/00...

Značky: imobilizácie, spôsob, buniek, živici

Text:

...medzi pyrimidínovým nukleozidom apurínovou bázou alebo medzi purínovým nukleozidom a pyrimidínovou bázou alebo medzi pyrimidínovým nukleozidom a pyrímidínovou bázou, ktorá sa líši od bázy prítomnej V uvedenom pyrimidínovom nukleozide alebo nakoniec medzi purínovým nukleozidom a purínovou bázou, ktorá sa líši od bázy prítomnej vuvedenom purínovom nukleozíde, pričom táto reakcia prebieha za prítomnosti buniek produkujúcich UPázu abuniek...

Bioumelý implantát a jeho použitie a spôsob zníženia rizika vytvárania pojivého tkaniva po implantácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4226

Dátum: 04.10.2004

Autori: Bruce Lars, Bruce Adam, Korsgren Olle, Nilsson Bo

MPK: A61L 27/00, C12N 11/00, A61F 2/02...

Značky: bioumelý, implantát, implantácii, pojivého, rizika, použitie, tkaniva, vytvárania, spôsob, zníženia

Text:

...sú zložité vo svojej forme a je ťažké ich vyrobiť. Toto je dôvod veriť tomu, že takého okolnosti nevedú k dobre reprodukovateľným implantátom s požadovanými vlastnosťami. Je taktiež dôvod veriť, že vaskularizačná zábrana známych implantatov nie je optimálne efektívna na prevenciu ñbrózy, keďže medzera medzi pojivým tkanivoma zábranou vyplnená tekutinou sa neberie do úvahy.Predmetom vynálezu je poskytnutie takéhoto bioumelého...

Spôsob in situ produkcie emulgátora v potravine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8715

Dátum: 15.01.2004

Autori: Madrid Susan Mampusta, Söe Jörn Borch, De Kreij Arno, Mikkelsen Jörn Dalgaard

MPK: A23D 7/01, A21D 8/04, A23C 19/032...

Značky: spôsob, emulgátora, produkcie, potravine

Text:

...akumulácia voľných mastných kyselín, kvôli hydrolýze nielenfosfolípidov. ale súčasne aj triglycerídov.Ako bolo spomenuté vyššie, ďalšou oblasťou, v ktorej boli lipázy široko používané, je pekárenský priemysel. Použitie fosfolipáz vpekárenstve pochádza zobdobia 80. rokov 20.Substrátom lipáz v pšeničnej múke sú l,5-3 endogénnych pšeničných lipidov, ktoré sú komplexnou zmesou polárnych a nepolárnych lipidov. Polárne lipidy môžu byt rozdelené na...

Spôsob biologického čistenia vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1287

Dátum: 18.02.2003

Autori: Löfqvist Anders, Welander Thomas

MPK: C02F 3/12, C02F 3/10, C02F 3/22...

Značky: spôsob, biologického, čistenia

Text:

...proti opotrebeniu inými nosičovými prvkamia má steny umožňujúce dostatočný prietok Vody cez nosiče.Najvýhodnejšie spracovanie týchto nosičov zahrnujú časti hadičky vo vnútri s priečkami a na povrchu s výčnelkami. Tieto nosiče, s priemerom pohybujúcim sa V rozmedzí 8 až 15 mm boli úspešne používané viac ako 150 krát v MBBR postupe v rovnakom merítku.0007 Podobné nosiče pre MBBR postup sú opísané v Patent Abstracts of Japan, Vol. 14, No....

Zosietené kryštály proteínov, zariadenie ich obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283185

Dátum: 17.02.2003

Autori: Clair Nancy, Navia Manuel

MPK: C12N 11/00, C12M 1/40, C12N 9/96...

Značky: zosietené, zariadenie, proteínov, obsahujúce, použitie, krystaly

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zosietené kryštály proteínu, charakterizované takou rezistenciou proti exogénnej proteolýze, že si kryštály proteínu uchovávajú aspoň 91 % svojej pôvodnej aktivity po inkubácii po dobu 3 hodín v prítomnosti PronaseTM v koncentrácii, vyvolávajúcej u rozpustného proteínu stratu aspoň 94 % svojej pôvodnej aktivity, alebo majú od 50 do 90 % katalytickej aktivity rozpustného proteínu, alebo majú polčas aktivity, ktorý je väčší než 100...

Imobilizované katalyzátory využiteľné na výrobu prirodzených nukleozidov a modifikovaných analógov prostredníctvom enzymatických transglykozylačných reakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2611

Dátum: 16.01.2003

Autori: Zuffi Gabriele, Capra Emanuele, Orsini Gaetano, Tonon Giancarlo

MPK: C12N 9/10, C12P 19/00, C12N 11/00...

Značky: transglykozylačných, využitelné, prostredníctvom, analógov, výrobu, modifikovaných, prirodzených, enzymatických, imobilizované, katalyzátory, nukleozidov, reakcií

Text:

...enzymes. Protein Express. Purif. 24, 56-60, 2002, ako aj na použitie celých buniek ako biokatalyzátorov na produkciu prirodzených nukleozidov a analógov transglykozylačnými reakciami Spoldi E. a ďalší,Recombinant bacterial cells as efficient biocatalysts for the production of nucleosides. Nucleosides Nucleotides 20 (4-7), 977-979, 2001.Avšak vo všeobecnosti sa akceptuje, že enzýmy imobilizované na tuhom substráte predstavujú...

Sposob prípravy stabilizovaného alginátového gélu pre imobilizáciu buniek mikroorganizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260285

Dátum: 15.12.1998

Autori: Báleš Vladimír, Langfelder Ivan, Malík Fedor, Pach Ladislav

MPK: C12N 11/00

Značky: gelů, přípravy, mikroorganizmov, imobilizáciu, alginátového, spôsob, stabilizovaného, buniek

Text:

...algiuátu vápenateho, 0,5 až 12 °/o hmot. 0,1 až 0,4 Ca 0.SiO 2 kremičito-vápenatej zložky, z 0,1 až 0,5 hmot. hydroxyetylcelulózy, 0,1 až 0,5 0/0 hmot. siranu vápenatěho CaSO 4 alebo inej málorozpueínej vápenatej soli.Kremičitro-vápenatý gél zloženia 0,1 až 0,4 l CaO . SiO 2 nH 20 sa vytvára» reakciou koloiduých častíc SiO 2 veľkost častíc 16 až š 20 nm v roztoku CaC 12 chloridu vájpenatého. Koloidný roztok oxidu kremičiteho SiO 2 28 ...

Spôsob získavania enzýmov z fermentačnej pôdy a matečných lúhov z výroby 1-lyzín ultrafiltráciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269024

Dátum: 11.04.1990

Autori: Brokeš Peter, Hlaváček Juraj, Bučko Michal, Forsthoffer Július, Sálka Ján, Hano Alexander

MPK: C12N 11/00

Značky: získavania, výroby, matečných, 1-lyzín, lúhov, pôdy, ultrafiltráciou, fermentačnej, enzýmov, spôsob

Text:

...a naopak prepůšľe nizkoaolekuldtne zložky z fernentačnej p 6 dy. Pripadne ee tieto látky môžu odeeperovaľ ultrefiltráciou až z metečnýoh lůhov po vykryätelizovani 1-lyzinu.Z koncentrátu vyeokonolekulárnych látok ziakaneho poaocou ultrafiltrácie je aožne ziskat viacerá priemyselné významná enzýny, hlavně protaázy. Tieto enzýay, ktorá aa takto otenů vedľajšie produktoa výroby penicilinu ee doteraz nijako nevyuživejů.Priklad l 1 000 000 dielov...

Způsob výroby mikroporézních tělísek okludujících jedno nebo více aktivních činidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 268652

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pansolli Paolo, Morisi Franco, Ciceri Luigi, Gulinelli Silvio

MPK: C12N 11/00

Značky: okludujících, jedno, mikroporézních, více, tělísek, způsob, aktivních, činidel, výroby

Text:

...inertním plnídlem. Postup podle uvedeného vynálezu je zvláště účinný pro přípravu biologických katalyzstorů vzhledem k možnosti, Jak Již bylo uvedeno výše, přípravít tyto katalyzátory v nejrozmanitěàäích tvąrsoh. Tímto způsobem je možno příprsvít vlákna, Iibridy, váloovítá tělíska různých tvarů, elipsoidní têlíska, eferoidní tělíska, prášky o různé zrnitoati, přičemž konečný tvar výrobku závisí na sledu kroků ve finálním zpracovúvání,...