C12N 1/14

Kmeň Glomus iranicum var. tenuihypharum var. nov. a jeho použitie ako biologický nematocíd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20998

Dátum: 02.07.2013

Autori: Fernandez Félix, Juarez Jesús

MPK: C12N 1/14

Značky: biologicky, nematocíd, kmeň, iranicum, použitie, tenuihypharum, glomus

Text:

...spojenia transformovaných koreňov.0009 Kmeň bol izolovaný zo soľnej pôdy typu Solonetz Gley. Hlavným znakom týchto pôdje to, že sú veľmi hydromorfné, veľmi kompaktné a s mnohými ložiskami soli na povrchu. 0010 Kmeň sa izoloval z pôdy odobranej v meste Fortuna, Murcia (Španielsko).0011 Nasledujúca tabuľka ukazuje niektoré chemické vlastnosti pôvodnej pôdy, z ktorej bolizolovaný kmeň Glomus iranícum var. tenuihypharum Var....

Kmeň Glomus iranicum var. tenuihypharum var. nov. a jeho použitie ako biostimulantu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20036

Dátum: 02.07.2013

Autori: Juarez Jesús, Fernandez Félix

MPK: A01N 63/04, C12N 1/14, A01H 17/00...

Značky: iranicum, tenuihypharum, použitie, kmeň, biostimulantu, glomus

Text:

...koreňov.0010 Kmeň sa izoloval zo soľnej pôdy typu Solonetz Gley. Hlavný znak týchto pôd je, že sú veľmi hydromorñié, veľmi súdržne a s mnohými ložiskami soli na povrchu.0011 Kmeň sa izoloval z pôdy z lokality v meste Fortuna, Murcia (Španielsko).0012 Nasledujúca tabuľka ukazuje niektoré chemické vlastnosti pôvodnej pôdy, z ktorej saizoloval kmeň Glomus íranícum var. tenuíhypharum var. nov.0013 Podľa fylogenćzy založenej na 813 pároch báz...

Kmene mikroorganizmov Trichoderma atroviride a Trichoderma harzanium a prostriedok na ochranu rastlín, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 288023

Dátum: 14.11.2012

Autori: Nemčovič Marek, Janitor Anton, Šubíková Valéria, Leontovyč Roman, Kunca Andrej, Jakubíková Lucia, Farkaš Vladimír, Drimal Jozef

MPK: A01P 3/00, A01N 63/02, C12N 1/14...

Značky: mikroorganizmov, rastlín, harzanium, ktorý, obsahuje, atroviride, trichoderma, prostriedok, ochranu, kmene

Zhrnutie / Anotácia:

Kmeň mikroorganizmu Trichoderma atroviride CCM 8369 je schopný antagonizovať fytopatogénne huby a zároveň je schopný pôsobiť ako rastový stimulátor rastlín. Ďalej je opísaný prostriedok na kontrolu chorôb rastlín, ako aj prostriedok na kolonizovanie koreňového systému rastlín a stimulovanie ich rastu.

Deriváty caloporozidu, liečivá s ich obsahom, spôsob prípravy týchto látok pomocou mikroorganizmu a tento mikroorganizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 287405

Dátum: 18.08.2010

Autori: Toti Luigi, Brönstrup Mark, Kurz Michael, Eder Claudia

MPK: A61K 31/70, A61P 35/00, C07H 13/00...

Značky: látok, pomocou, deriváty, mikroorganizmus, obsahom, týchto, spôsob, mikroorganizmů, přípravy, liečivá, caloporozidu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2 a R3 nezávisle jeden od druhého znamenajú atóm vodíka alebo acylovú skupinu obsahujúcu 2 až 10 uhlíkových atómov a R4 znamená atóm vodíka alebo skupinu -C(O)(CH2)nCOOH, kde n znamená 1 až 7 s tou výhradou, že R1, R2, R3 a R4 neznamenajú všetky atóm vodíka ako aj ich fyziologicky prijateľné soli, liečivá s ich obsahom na ošetrovanie nádorových ochorení, spôsob prípravy týchto zlúčenín...

Spôsob eliminácie ochratoxínu A a fumonizínu B1 a B2 z piva

Načítavanie...

Číslo patentu: 287345

Dátum: 25.06.2010

Autori: Daško Ľubomír, Belajová Elena, Rauová Drahomíra

MPK: B01D 15/08, C12H 1/00, C12C 11/00...

Značky: fumonizínu, spôsob, ochratoxínu, eliminácie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob eliminácie mykotoxínov ochratoxínu A a fumonizínu B1 a B2 v pive, ktoré sa povrchovo adsorbujú na sorbente s povrchovo aktívnymi skupinami. Pivo sa uvedie do kontaktu so sorbentom tak, že v prietokovom systéme, do ktorého je vložený sorbent s povrchovo aktívnymi skupinami, sa pivo uvedie do núteného pohybu. Povrchovo aktívnymi skupinami môžu byť kyanoetylové skupiny alebo chloropropylové skupiny. V prípade použitia...

Trichoderma atroviride SC1 na biologickú reguláciu plesňových chorôb rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17737

Dátum: 21.03.2008

Autori: Pertot Ilaria, Longa Claudia Maria, Michelon Lorenza, Savazzini Federica, Prodorutti Daniele

MPK: C12N 1/14, A01N 63/04, C12Q 1/68...

Značky: reguláciu, rastlín, chorôb, atroviride, trichoderma, plesňových, biologickú

Text:

...vypočítaná zo šiestich nezávislých kvantifikácií.Obrázok 6. Prežitie Trichoderma atrovíride SCI na liste jahodníka vyhodnotené ako jednotky tvoriace kolónie (CFU). Listy boli naočkované v deň O nastriekaním suspenzie konídie-voda (105 CFU-ml). Dátové body predstavujú priemery z desiatich opakovaní. Dáta boli transfonnované pomocou log (x). Chybové úsečky predstavujú štandardné odchýlky z priemerov.Obrázok 7. Prežitie Tríchoderma atroviríde...

Kmeň Talaromyces emersonii a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13224

Dátum: 09.02.2007

Autori: Mcloughlin Lassarina Patrick, Mahon Cathal Sean, Reen Francis Jeremiah, Gilleran Caroline Teresa, Lydon Anne Geraldine Stephanie, Tuohy Maria Gerardine, Heneghan Mary Noelle, Maloney Alan Patrick, O'donoghue Anthony John, Murray Patrick Gerard, Collins Catherine Majella

MPK: C12N 9/24, A23K 1/165, C12N 1/14...

Značky: emersonii, kmeň, talaromyces, použitie

Text:

...týchto enzýmov je, že sa môžu cielene zamerať len na jeden typ (alebo obme dzený počet) zložky alebo zložiek substrátu. Tým pádom za účelom metabolízovanía určitéhosubstrátu je nevyhnutné identifikovať zložky tohto subsüám, vyrobiť polypeptidy, ktoré majú vhodnú enzymatickú aktivitu, aby metabolizovali tieto zložky, vyrobiť požadované množstvo polypeptidu bežnými postupmi, ako napríklad rekombinantnými technikami, modiñkovať...

Spôsob prípravy L-metionínu pomocou fermentácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 708

Dátum: 29.01.2004

Autori: Maier Thomas, Pfeiffer Kerstin, Winterhalter Christoph

MPK: C12N 1/21, C12N 1/16, C12N 1/14...

Značky: spôsob, l-metionínu, fermentácie, pomocou, přípravy

Text:

...k skutočne účinnej produkcii.Biosyntéza L-metionínu V mikroorganizmoch je veľmi komplexná. Štruktúra molekulý aminokyseliny je odvodená od L-aspartámu,ktorý sa premieňa cez aspartýlsemialdehyd/aspartylfosfát na Lhomoserín. V tejto molekule sa potom V troch enzymatickýchhydroxylová skupina za jednu tioskupinu, pričom táto sa mobilizuje z jednej molekuly cysteínu a vzniká homocysteín. V poslednom kroku biosyntézy nakoniec metyláciou...

Fermentácia pentózových cukrov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5775

Dátum: 23.01.2003

Autori: Van Der Drift Christiaan, Pronk Jacobus Thomas, Op Den Camp Hubertus Johannes Marie, Harhangi Harry Ramanoedj

MPK: C12N 15/54, C12N 1/19, C12N 1/14...

Značky: pentózových, cukrov, fermentácia

Text:

...ako je qlycerol a xylitol. Podobne aeróbna produkcia 5-laktámov na xylóze je tiež negatívne ovplyvnená pri porovnani s produkciou B-laktámov na glukóze. Pravdepodobnou príčinou týchto nízkych výťažkov sú opäť relativne vysoké požiadavky redukujúcich ekvivalentov vo formeNADPH na tejto dráhe, pri porovnaní s použitím glukózy (W.M.0005 V priebehu rokov bolo uskutočnených mnoho pokusov zaviesť metabolizmus xylózy do S. cerevisiae a podobných...

Kmeň mikroorganizmu Penicillium oxalicum var. Armeniaca a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280654

Dátum: 16.05.2000

Autor: Sardaryan Eduard

MPK: C12P 7/50, C12N 1/14

Značky: penicillium, kmeň, mikroorganizmů, armeniaca, použitie, oxalicum

Zhrnutie / Anotácia:

Kmeň mikroorganizmu Penicillium oxalicum var. Armeniaca CCM 8242 produkuje červené farbivo použiteľné hlavne ako potravinárske alebo kozmetické farbivo.

Plesňový kmeň Tolypocladium varium a spôsob mikrobiálnej prípravy cyklosporínového komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279768

Dátum: 12.03.1999

Autori: Koenczoel Kálmán, Andor Attila, Szell Valéria, Moravcsik Imre, Szászhegyesi Vilma, Huelber Née Dobos Agota, Polya Kálmán, Albrecht Károly, Makadi Béla, Buzási Károly, Szabo Istvan Mihaly, Deli Née Konszky Etelka, Erdei János, Ambrus Gábor, Molnár Née Antal Aniko, Tomori Née Joszt Eva, Sántha György, Tóth Sarudy Éva, Jekkel Née Bokany Antonia, Nagy Károly, Palotás Béla, Kiss Lajos

MPK: C12P 21/04, C12N 1/14

Značky: plesňový, spôsob, tolypocladium, komplexu, cyklosporínového, varium, přípravy, kmeň, mikrobiálnej

Zhrnutie / Anotácia:

Plesňový kmeň Tolypocladium varium sp. nov. CY/93 uložený v NCAIM(P) F pod číslom 001005, produkujúci cyklosporínový antibiotikový komplex. Spôsob mikrobiálnej prípravy cyklosporínového komplexu alebo jeho zložiek, cyklosporínu 1, cyklosporínu B a cyklosporínu C aeróbnou fermentáciou vláknitého plesňového kmeňa vedúcou k biosyntéze uvedeného antibiotika alebo antibiotík v živnom prostredí obsahujúcom využiteľné zdroje uhlíka a dusíka a...

Kmeň Aspergillus terreus a fermentácia lovastatínu týmto produkčným kmeňom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281320

Dátum: 04.11.1998

Autori: Vajcíková Adela, Vollek Valter, Gajdošíková Jana, Borošová Gabriela

MPK: C12P 17/06, C12N 1/14, C12P 7/42...

Značky: lovastatínu, aspergillus, fermentácia, kmeň, týmto, terreus, produkčným, kmeňom

Zhrnutie / Anotácia:

Postupmi klasickej mutagenézy bol získaný nový kmeň Aspergillus terreus CCM 8236. Je opísaný proces aeróbnej fermentácie lovastatínu kmeňom Aspergillus terreus CCM 8236 vo forme kyseliny v submerznej kultúre v laboratórnom meradle. Príprava inokula prebieha v pôde s nízkym pH v rozmedzí 4,5 až 4,7. Ako zdroj uhlíka sa v produkčnej pôde využíva zmes glukózy a laktózy vo vzájomnom pomere 0,5 až 0,7 % hmotn. glukózy a 11 až 15 % hmotn. laktózy a...

Streptomyces avermitilis a spôsob výroby avermektínu B

Načítavanie...

Číslo patentu: 279351

Dátum: 07.10.1998

Autori: Holdom Kelvin Scott, Hafner Edmund William, Lee Shin-jen Edward

MPK: C12N 1/14, C12P 17/18, A61K 31/71...

Značky: spôsob, avermitilis, avermektínu, výroby, streptomyces

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby avermektínu B tak, že sa pestuje kmeň Streptomyces avermitilis, ktorému chýba dehydrogenáza 2-oxokyselín s rozvetveným reťazcom a O-metyltransferáza avermektínu B. Použitie získaných prírodných i neprírodných avermektínov B ako paraziticídnych prostriedkov.

Kmeň mikroorganizmu Penicillium chrysogenum CCM 8157

Načítavanie...

Číslo patentu: 279108

Dátum: 03.06.1998

Autori: Bezděk Karel, Skákal Ivo, Svoboda Ivan

MPK: C12N 1/14

Značky: mikroorganizmů, chrysogenum, kmeň, penicillium

Zhrnutie / Anotácia:

Kmeň mikroorganizmu Penicillium chrysogenum CCM 8157 je schopný produkovať penicilín V a G vo vyšších koncentráciách ako sa dosahuje doteraz známymi kmeňmi. Vyššie koncentrácie sú dosahované mutantným kmeňom pripraveným pôsobením vhodných mutagénov, pasívnych selekcií a selekcií regulačných mutantov. Penicilín je produkovaný na fermentačnom médiu obsahujúcom zdroj uhlíka, dusíka, síry, fosforu, stopových prvkov, kriedu, prekurzor postranného...

Konštrukt DNA, transformovaná bunka a spôsob výroby cudzorodého proteínu v transformovanej bunke

Načítavanie...

Číslo patentu: 279041

Dátum: 03.06.1998

Autor: Mackay Vivian

MPK: C12N 1/14, C07K 14/62, C12N 1/16...

Značky: konštrukt, transformovaná, transformovanej, cudzorodého, spôsob, výroby, bunke, proteínu, buňka

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný konštrukt DNA, ktorý obsahuje aspoň premiestnenú signálnu peptidovú časť génu BAR1 zo Saccharomyces cerevisiae a aspoň jeden štruktúrny gén, ktorý je cudzorodý pre hostiteľskú bunku transformovanú týmto konštruktom. Transformácia hostiteľských organizmov týmto konštruktom vedie k expresii primárneho translačného produktu, ktorý obsahuje štruktúrny proteín kódovaný cudzorodým génom fúzovaným na signálny peptid BAR1. Proteín je...

Médium na kultiváciu húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 278572

Dátum: 08.10.1997

Autori: Pekarovičová Alexandra, Košík Martin, Rybáriková Daniela, Mikulášová Mária, Lužáková Vlasta

MPK: C12N 9/42, C12N 1/14

Značky: kultiváciu, médium

Zhrnutie / Anotácia:

Kultivačné médium na produkciu celulóz hubami obsahuje 0,14 až 1,1 % hmotn. (NH4)2SO4, 0,2 až 0,4 % hmotn. KH2PO4, 0,03 až 0,08 % hmotn. CaCl2, 0,03 až 0,06 % hmotn. MgSO4.7H2O, 0,05 % hmotn. peptónu, 0,0005 % hmotn. FeSO4.7H2O, 0,00016 % hmotn. MnSO4.H2O, 0,00014 % hmotn. ZnSO4.7H2O, 0,0002 až 0,0004 % hmotn. CoCl2, 0,1 až 10 % hmotn. kyseliny alfa,beta-D-glukoizosacharínovej alebo jej vápenatej soli, prípadne jej 1,4-laktónu. Uvedené médium...

Mikroorganizmus Aspergillus niger CCM 8210

Načítavanie...

Číslo patentu: 281100

Dátum: 10.09.1997

Autor: Michalík Peter

MPK: C12N 1/14, C12P 7/48

Značky: aspergillus, niger, mikroorganizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Mikroorganizmus Aspergillus niger CCM 8210 sa používa pri výrobe kyseliny citrónovej vysokej čistoty. Jeho produktivita dosahuje hodnoty 90 až 93 kg kyseliny citrónovej na 100 kg cukru.

Vysokoprodukčný kmeň mikroorganizmu Penicillium chrysogenum

Načítavanie...

Číslo patentu: 278906

Dátum: 09.07.1997

Autori: Ďuranová Viera, Kluka Ľubomír, Košč Pavel, Rakyta Ján, Borošová Gabriela, Lichý Miloš, Lucina Dušan, Bučko Michal

MPK: C12N 1/14

Značky: mikroorganizmů, vysokoprodukčný, penicillium, kmeň, chrysogenum

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokoprodukčný kmeň mikroorganizmu Penicillium chrysogenum CCM 8196 (NMG FOK 15). Kmeň bol získaný selekciou mutantov vznikajúcich pôsobením chemických mutagénov a pôsobením kyseliny fenyloctovej na spóry pri submerznej kultivácii. Nasledujúcou pasívnou selekciou bol získaný kmeň Penicillium chrysogenum CCM 8196 (NMG FOK 15) produkujúci viac než 35 000 IU PEN G/ml za 168 hod. kultivácie v bankách pri vzdušnení, pri teplote 25 °C.

Vysokoprodukčný kmeň mikroorganizmu Penicillium chrysogenum CCM

Načítavanie...

Číslo patentu: 278882

Dátum: 09.07.1997

Autori: Kluka Ľubomír, Košč Pavel, Lucina Dušan, Borošová Gabriela, Rakyta Ján, Lichý Miloš, Ďuranová Viera, Bučko Michal

MPK: C12N 1/14

Značky: chrysogenum, vysokoprodukčný, kmeň, penicillium, mikroorganizmů

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokoprodukčný kmeň mikroorganizmu Penicillium chrysogenum CCM 8197 (NMG-FOOK 31). Kmeň bol získaný selekciou mutantov vznikajúcich pôsobením chemických mutagénov a pôsobením kyseliny fenoxyoctovej na spóry pri submerznej kultivácii. Nasledujúcou pasívnou selekciou bol získaný kmeň Penicillium chrysogenum CCM 8197 (NMG FOOK 31) produkujúci viac než 35 000 IU PEN V/ml za 168 hod. kultivácie v bankách pri vzdušnení, pri teplote 25 °C.

Biologicky čistá kultúra hubového kmeňa Nectria pityrodes Montagne, spôsob vyhľadávania fungicídneho mikroorganizmu z mikrobiálnych vzoriek, biofungicíd, biofungicídny prostriedok, spôsob prípravy biofungicídu alebo biofungicídneho prostriedku a i…

Načítavanie...

Číslo patentu: 280507

Dátum: 09.04.1997

Autori: Tuominen Ulla Anita, Tahvonen Risto Tapio, Teperi Esa Petri, Keskinen Milja Tuulikki, Seiskari Pekka Tapani, Lahdenperä Marja-leena

MPK: A01N 63/04, C12N 1/14

Značky: mikrobiálnych, kultúra, biofungicídneho, mikroorganizmů, prostriedku, čistá, přípravy, pityrodes, vzoriek, biologicky, biofungicíd, fungicídneho, montagne, nectria, prostriedok, hubového, biofungicídu, kmeňa, spôsob, biofungicídny, vyhľadávania

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú biologicky čisté kultúry hubového kmeňa Nectria pityrodes Montagne J76, J1431, J1432, MOS1 a ROS2, ktoré majú biofungicídnu účinnosť a spôsob vyhľadávania fungicídneho mikroorganizmu z mikrobiálnych vzoriek. Biofungicíd obsahuje aspoň jeden z uvedených hubových kmeňov a biofungicídny prostriedok obsahuje okrem hubového kmeňa aj nosič a/alebo prísadu. Je opísaný aj spôsob prípravy biofungicídu alebo biofungicídneho prostriedku, ako aj...

Kmeň mikroorganizmu Penicillium vermiculatum a spôsob prípravy makrolidového antibiotika vermikulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278657

Dátum: 05.06.1996

Autori: Fuska Ján, Fusková Alžbeta, Proksa Bohumil

MPK: C12N 1/14, C12P 17/08

Značky: makrolidového, vermiculatum, kmeň, mikroorganizmů, vermikulínu, antibiotika, penicillium, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný kmeň mikroorganizmu Penicillium vermiculatum CCM 8194 a spôsob prípravy makrolidového antibiotika vermikulínu kultiváciou kmeňa Penicillium vermiculatum CCM 8194 na pôde obsahujúcej zdroj uhlíka, dusíka, zlúčeniny fosforu, horčíka, medi a látku ovplyvňujúcu prenos elektrónov v biologických systémoch.

Kmeň mikroorganizmu Acremonium chrysogenum CCF-2752, produkujúci antibiotikum cefalosporin C

Načítavanie...

Číslo patentu: 278279

Dátum: 08.02.1995

Autori: Babkovičová Viera, Rakyta Ján, Michálková Eva, Welward Ladislav

MPK: C12N 1/14, C12N 15/01

Značky: produkujúci, antibiotikum, ccf-2752, cefalosporin, chrysogenum, mikroorganizmů, kmeň, acremonium

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob získania nového priemyselne využiteľného kmeňa Acremonium chrysogenum CCF - 2752, schopného produkovať antibiotikum cefalosporín C. Tento kmeň má potrebnú stabilitu a jeho schopnosť tvorby antibiotika - cefalosporínu C, je preukázateľne vyššia, ako mal pôvodný rodičovský kmeň. Pri šľachtení sa ako mutagenný faktor využil vplyv rádioaktívne značkovaných substrátov, vnesených do submerznej fermentačnej pôdy.

Spôsob výroby vakcíny proti trichofytóze dobytka, lyofilizovanej zo živých virulentných kmeňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279169

Dátum: 09.11.1994

Autori: Jordán Vladimír, Rybnikář Alois, Vrzal Vladimír, Chumela Josef

MPK: C12N 1/14, C12P 1/02, A61K 35/70...

Značky: proti, výroby, spôsob, virulentných, trichofytóze, dobytka, kmeňov, živých, lyofilizovanej, vakcíny

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vakcíny proti trichofytóze dobytka, loyfilizovanej zo živých virulentných kmeňov, pri ktorom je vakcinačný kmeň Trichophyton verrucosum rozmnožovaný na živnej pôde, ktorej základom je kanditný sladový výťažok. Riešenie umožňuje prežívanie vysokého percenta mikrokonídií výrobnej kultúry pri výrobe a pri dlhodobom udržovaní vakcíny a tým aj jej vysokú stabilitu a účinnosť.

Vakcína proti dermatomykózam,spôsob jej výroby a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280570

Dátum: 06.10.1993

Autori: Polyakov Igor Dmitrievič, Ivanova Ludmila

MPK: A61K 39/00, C12N 1/14

Značky: dermatomykózam,spôsob, vakcína, výroby, proti, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Vakcína proti dermatomykózam, domácich, hospodárskych a divých zvierat obsahuje antigénny materiál z nasledujúcich inaktivovaných, usmrtených kmeňov dermatofytov: Trichophyton verrucosum č. VKPGF-931/410, DSM č. 7277 alebo Trichophyton mentagrophytes č. VKPGF-930/1032, DSM č. 7279, alebo Trichophyton equinum č. VKPGF-929/381, DSM č. 7276, alebo Microsporum canis č. VKPGF-928/1393, DSM č. 7281, alebo Microsporum canis var. obesum č....