C12N 1/00

Protilátka anti-VLA-1, kompozície obsahujúce túto protilátku, sekvencie izolovanej nukleovej kyseliny, použitie kompozície, spôsob určovania hladiny VLA-1 in vitro v tkanive, bunka z bunkovej línie hAQC2, haAQC2, hsAQC2 alebo hybridómu mAQC2 a spô…

Načítavanie...

Číslo patentu: 288124

Dátum: 30.08.2013

Autori: Saldanha José, Karpusas Michael, Lyne Paul, Garber Ellen

MPK: A61P 29/00, A61K 49/16, A61K 39/395...

Značky: obsahujúce, buňka, bunkovej, nukleovej, určovania, túto, anti-vla-1, sekvencie, haaqc2, kompozície, haqc2, kyseliny, spô, použitie, hladiny, vitro, protilátku, hsaqc2, tkanive, protilátka, linie, maqc2, izolovanej, hybridomů, vla-1, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu sú protilátky, ktoré sa špecificky viažu k integrínu VLA-1 a ktoré sú užitočné na liečenie imunologických ochorení. Vynález poskytuje kryštálovú štruktúru komplexov tvorených protilátkami VLA-1 a ich ligandy, a ďalej tiež antagonistov a agonistov identifikovaných spôsobom, keď sa používajú štruktúrne koordináty štruktúr podľa vynálezu.

Nový kmeň Lactobacillus buchneri A, kompozícia a viaczložkový prípravok na konzerváciu rastlín bohatých na škrob, ich použitie a spôsob konzervácie rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18363

Dátum: 21.03.2013

Autori: Stecka Krystyna, Zielinska Krystyna, Fabiszewska Agata, Swiatek Michal

MPK: C12N 1/00, C12R 1/225

Značky: bohatých, prípravok, konzerváciu, použitie, kompozícia, spôsob, rastlín, kmeň, nový, škrob, lactobacíllus, viaczložkový, konzervácie, buchneri

Text:

...syntézy 1,2-propándiolu, ako je znázomené na obrázkoch 1 a 2.0022 Neoćakávane má nový kmeň LactobaciI/us buchne/i A KKP 2047 p tiež schopnost používat 1,2 propándiol na rast baktérií, a tým ho metabolizovať, čo nie je bežnou vlastnosťou druhu Lactobacillus buchneri. 0023 V priebehu kultivácíe baktérií kmeňa Lactobacíl/us buchnerí A KKP 2047 p podľa vynálezu v médiu MRS s glukózou ako zdrojom uhlíka sa obsah kyseliny mliečnej a kyseliny...

Izolovaný polypeptid, ktorý sa viaže na TRAF2 a moduluje aktivitu NF-B, DNA sekvencia, ktorá ho kóduje, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287890

Dátum: 15.02.2012

Autori: Kovalenko Andrei, Malinin Nikolai, Mett Igor, Wallach David, Boldin Mark

MPK: A61K 48/00, C07K 16/00, C07K 14/00...

Značky: viaže, izolovaný, sekvencia, obsahom, nf-b, polypeptid, ktorý, prostriedok, farmaceutický, použitie, ktorá, moduluje, kóduje, aktivitu, traf2

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sekvencií DNA kódujúcich proteíny, ktoré sú schopné väzby s TRAF2
ďalej sa týka takto kódovaných proteínov, použitia uvedených proteínov a sekvencií DNA na výrobu liečiva na liečenie alebo prevenciu patologických stavov, spojených s indukciou NF - kapaB alebo s inou aktivitou, sprostredkovanou TRAF2 alebo inými molekulami, ku ktorým sa uvedené proteíny viažu.

Izolovaný polypeptid, ktorý sa viaže na TRAF2 a moduluje aktivitu NF-B, DNA sekvencia, ktorá ho kóduje, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287889

Dátum: 15.02.2012

Autori: Wallach David, Mett Igor, Kovalenko Andrei, Boldin Mark, Malinin Nikolai

MPK: C07K 16/00, C07K 14/00, A61K 48/00...

Značky: ktorá, aktivitu, traf2, sekvencia, použitie, obsahom, viaže, kóduje, prostriedok, nf-b, ktorý, polypeptid, izolovaný, farmaceutický, moduluje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sekvencií DNA kódujúcich proteíny, ktoré sú schopné väzby s TRAF2
ďalej sa týka takto kódovaných proteínov, použitia uvedených proteínov a sekvencií DNA na výrobu liečiva na liečenie alebo prevenciu patologických stavov, spojených s indukciou NF-kapaB alebo s inou aktivitou, sprostredkovanou TRAF2 alebo inými molekulami, ku ktorým sa uvedené proteíny viažu.

Spôsob rekombinantnej produkcie heterológneho polypeptidu pomocou peptidu s autoproteolytickou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 287488

Dátum: 25.10.2010

Autori: Windisch Jörg, Knauseder Franz, Stempfer Günter

MPK: C12N 9/00, C12N 15/00, C12N 1/00...

Značky: aktivitou, peptidů, rekombinantnej, autoproteolytickou, pomocou, heterológneho, produkcie, spôsob, polypeptidů

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob rekombinantnej produkcie požadovaného heterológneho polypeptidu s jasne definovaným homogénnym N-koncom v bakteriálnom hostiteľovi, keď fúzny proteín obsahujúci peptid s autoproteolytickou aktivitou autoproteázy Npro z pestivírusu a heterológny polypeptid vytvárajú cytoplazmatické inklúzne telieska v hostiteľských bunkách, tieto inklúzne telieska sú potom izolované a opracované tak, aby sa požadovaný heterológny polypeptid...

Spôsob izolácie polymyxínu B z vyfermentovanej pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287315

Dátum: 31.05.2010

Autori: Michálková Eva, Varga Ivan, Jakubčová Mária, Bobáľová Mária

MPK: C12N 1/20, C12N 1/00, A61K 38/02...

Značky: spôsob, vyfermentovanej, polymyxínu, izolácie, pôdy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob izolácie polymyxínu B z vyfermentovanej pôdy s cieľom získať čistú substanciu. Vynález spočíva v tom, že z vyfermentovanej pôdy sa získa filtrát, ktorý sa po úpravách pH a farebnosti purifikuje na neionogénnych syntetických adsorbentoch polystyrénového typu s merným povrchom 500 až 1 000 m2.g-1 a veľkosťou pórov 3 až 30 nm. Z adsorbenta sa polymyxín B eluuje vodným roztokom organického rozpúšťadla. Z eluátu sa vyzráža...

Spôsob fermentácie polymyxínu B pomocou produkčného mikroorganizmu Bacillus polymyxa

Načítavanie...

Číslo patentu: 287293

Dátum: 28.04.2010

Autori: Kováčová Ľudmila, Varga Ivan, Kluková Jana, Vrúblová Katarína

MPK: A61K 35/66, C12N 1/00, C12N 1/20...

Značky: bacillus, spôsob, mikroorganizmů, fermentácie, polymyxínu, polymyxa, pomocou, produkčného

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu vedenia fermentácie s produkčným kmeňom Bacillus polymyxa pri priemyselnej výrobe antibiotika polymyxínu B s výťažnosťou od 1,8 do 2,8 g/l filtrátu fermentačnej pôdy pri teplote 28 °C, pretlaku 40 - 70 kPa, vzdušnení od 0,4 do 1 vvm, koncentrácii rozpusteného kyslíka minimálne 60 % udržiavaním pH a optimálnej koncentrácie glukózy a amoniakálnych iónov.

Použitie baktérií na výrobu bioenergie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15735

Dátum: 14.11.2008

Autori: Leonetti Jean-paul, Matic Ivan, Pouletty Philippe, Biton Jacques

MPK: C12P 7/06, C12N 1/00

Značky: bakterií, použitie, výrobu, bioenergie

Text:

...schopný replikovať sa autonómne v baktériách rodu Deinococcus a ktorý môže byt použitý na konštrukciu kyvadlového vektora taktiež obsahujúceho plazmid, ktorý je schopný replikovať sa autonómne v E. coli a ich derivátoch a je schopný sareplikovať v baktérií ako rodu Deinococcus, tak E. cołí.0012 US patent č. 7160 715, C.B. Fliermans, opisuje prostriedky na meranie distribúcie a frekvencie in vivo vytvárania zlomov vo vlákne DNA. Tieto...

Kompozícia kmeňov Lactobacillus a použitie kompozície kmeňov Lactobacillus

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7890

Dátum: 21.05.2008

Autori: Dechnik Katarzyna, Heczko Piotr, Strus Magdalena, Stefanski Grzegorz

MPK: A61K 35/00, C12N 1/00

Značky: lactobacíllus, kompozície, kmeňov, použitie, kompozícia

Text:

...kandidovej vaginitídy a bakteriálnej vaginózy na základe rovnakéhoprotokolu a s použitím jogurtu obsahujúceho L. acídophilus produkujúceho H 2 O 2. Dáta získané v tomto experimente neukazovali profylalctickú aktivitu voči rekurentnej vaginálnej blastomykóze (rovnaký účinok bol preukázaný s jogurtom obsahujúcim mŕtve baktérie). Avšak bol preukázaný účinok na bakteriálnu Vaginózu a súčasne zvýšenie počtu žien kolonizovaných L. acidophilus....

Spôsob produkcie L-aminokyseliny použitím baktérie rodiny Entorobacteriaceae so zvýšenou expresiou operónu fucPIKUR

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8510

Dátum: 12.06.2006

Autori: Kozlov Yury Ivanovich, Sheremet'eva Marina Evgenievna, Rybak Konstantin Vyacheslavovich, Skorokhodova Aleksandra Yurievna, Slivinskaya Ekaterina Aleksandrovna

MPK: C12N 1/00

Značky: expresiou, spôsob, l-aminokyseliny, bakterie, entorobacteriaceae, použitím, produkcie, zvýšenou, operónu, fucpikur, rodiny

Text:

...L-glutamín, kyselina L-glutámová, L-prolín, L~arginín, L-fenylalanín, L-tyrozín, a L-tryptofán.0011 Predložený vynález poskytuje spôsob produkcie Laminokyseliny, ktorý zahŕňa kultívácíu baktérií rodiny Entero~ bacteriaceae produkujúcich L-aminokyseliny, kde sa uvedená baktéria modifikovala na zvýšenie expresie aspoň jedného génu operóna fucPIKUR V médiu na produkciu a vylučovanie uvedenej L-aminokyseliny V médiu a zbieranie...

Mikroorganizmus izolovaný z kefírových zŕn, kultúra mikroorganizmu získaná kultiváciou tohto mikroorganizmu alebo mikroorganizmov, ktoré ho obsahujú a produkt používajúci tieto mikroorganizmy alebo kultúry mikroorganizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3145

Dátum: 03.06.2005

Autor: Takeda Kazunori

MPK: C12N 1/00

Značky: mikroorganizmy, zŕn, používajúci, získaná, mikroorganizmov, mikroorganizmus, kultury, obsahujú, produkt, tieto, izolovaný, kultiváciou, mikroorganizmů, kefírových, tohto, kultúra

Text:

...pre nápoje,potraviny, kozmetické prípravky a živočíšne krmivá, a schopný zachovávať originálnu chuť a vôňu produktov, pričom vykazuje in vivo antioxidačné vlastnosti, ako aj poskytnúť kultúru mikroorganizmu, ktorá sa získa kultiváciou tohto mikroorganizmu. Dalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť rozličné nápoje, potraviny, kozmetické prípravky aživočíšne krmivá, v ktorých sa takéto mikroorganizmy používajú.0016 Keíir je...

Imunogénne polypeptidy mycoplazma hyopneumoniae

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14725

Dátum: 27.06.2003

Autori: Djordjevic Steven, Minion Chris

MPK: A61K 39/02, C07H 21/04, C12N 1/00...

Značky: imunogénne, polypeptidy, mycoplazma, hyopneumoniae

Text:

...imunogénnosť a vykazujú jednu konzervatlvnu aminokyselinovú variáciu v porovnani s polypeptidom štandardného typu.0008 Imunogénne polypeptidy a imunogénne mutantné polypeptidy podľa vynálezu zahŕňajú aspoň osem konzekutívnych zvyškov (napríklad aspoň 10,12, 15, 20 alebo 25) SEQ ID NO 8.0009 V inom uskutočnení vynález opisuje prostriedok, ktorý zahŕňa jeden alebo viac vyššie vtexte opísaných imunogénnych polypeptidov alebo imunogénnych...

Kompozície a spôsoby liečenia mikrobiálnych infekcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5332

Dátum: 13.02.2003

Autori: Pillich Jiri, Balcarek John

MPK: A01N 63/00, A61K 39/00, A61K 39/02...

Značky: liečenia, spôsoby, infekcii, kompozície, mikrobiálnych

Text:

...infekcií zahŕňajúcich, ale nie obmedzených na, chronické alebo recidivujúce respiračné alebo ušné infekcie, pooperačné infekcie, bakteríálne pneumonické infekcie, sepsu, infekcie kože,infekciu rany, osteomyelitídu, alergie, astmu, sínusitídu a obyčajne akné. Okrem toho, kompozície predloženého vynálezu môžu byt použité v spôsoboch na stimuláciu imunity.0010 Predložený vynález zahŕňa kompozície a spôsoby vakcinácie proti mikrobiálnym...

Ľudský imunitný interferón a jeho derivát, izolát DNK, replikovateľný expresný vektor, rekombinantný mikroorganizmus alebo bunková kultúra, farmaceutický prípravok a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279535

Dátum: 02.12.1998

Autori: Goeddel David, Gray Patrick

MPK: C07H 21/04, A61K 38/21, C07K 14/57...

Značky: ĺudský, izolát, rekombinantný, farmaceutický, vektor, použitie, imunitný, mikroorganizmus, interferon, kultúra, derivát, expresný, replikovateľný, bunková, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je ľudský imunitný interferón a jeho derivát bez iného proteínu, izolát DNK obsahujúci DNK sekvenciu kódujúcu ľudský imunitný interferón, rekombinantný klonovací vektor obsahujúci DNK sekvenciu kódujúcu ľudský imunitný interferón, ktorý je schopný exprimovať v transformantnom mikroorganizme alebo v bunkovej kultúre túto DNK sekvenciu. Ďalej je opísaný rekombinantný mikroorganizmus alebo bunková kultúra, ktoré sú schopné exprimovať...

Hmota pre potravinárske výrobky s obsahom biologicky vysoko hodnotných zložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1313

Dátum: 04.12.1996

Autori: Ferenčík Miroslav, Ebringer Libor, Lahitová Eleonóra

MPK: C12N 1/00, A23J 1/00

Značky: výrobky, potravinářské, obsahom, biologicky, vysoko, zložiek, hodnotných, hmota

Text:

...hmotn. Ďalej môže obsahovat kakaovú hmotu a kakaove maslo v množstve do 40 hmotn.Podmienkou zachovania viability mliečnych baktérií je udržanie teploty pod 45 °C počas celého technologického postupu. Finálne produkty, obsahujúce predmetnú hmotu, uskladnené v suchu pri teplote 20 ° C si zachovávajú plnú viabilitu baktérií minimálne 1 rok. Pri teplotách od 35 ° C do 40 ° C hmota získava polotekutú konzistenciu, v ktorej sú baktérie schopné ešte...

Spôsob regenerácie substrátov obsahujúcich mikroorganizmy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279766

Dátum: 16.09.1992

Autor: Ploder Werner

MPK: B09B 3/00, A62D 3/00, C12N 1/00...

Značky: regenerácie, spôsob, mikroorganizmy, substrátov, obsahujúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regenerácie substrátov obsahujúcich mikroorganizmy, ako je pôda a piesok, ktoré sú kontaminované ropnými produktmi a frakciami, napr. vykurovacími olejmi, naftou a uhľovodíkmi, kvapalnými až do teploty 80 °C. Substrát sa zmiešava so živinami a podrobuje sa fermentácii výhodne aeróbnej, pri ktorej sa kontaminovaný substrát miesi so sterilizovanou hmotou mikroorganizmov v hmotnostnom množstve, vzťahujúcom sa na hmotnosť zmesi, 0,1 až 5,0 %...

Způsob výroby mikrobiální bílkoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 241075

Dátum: 15.08.1987

Autori: Myšljajev Leonid Pavlovie, Avdejev Vitalij Pavlovie, Sulman Leonard Abramovie, Jemeljanov Stanislav Vasiljevie, Korovin Sergej Konstantinovie, Konstantin Nikolajevie

MPK: C12R 1/26, C12N 1/00

Značky: způsob, mikrobiální, bílkoviny, výroby

Text:

...kmene Methylomonas. Kultivace se provádí v prítomnosti methanolu jako jediného zdroje uhlíku a energie, v živném roztoku obsahujícim anorganické soli za aerobnich podmínek.Podstata zpüsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se požívá kmene Methylomonas nov. spec. č. 7 - 3, který je uložený u maďarského institutu hygieny pod číslem 00196. Kultivace se provádí při teplotě mezi 30 až 37 °C a hodnota pH fermentační břečky se udržuje mezi 6 a...

Bakteriologická živná půda s bílkovinným hydrolyzátem kyselinou sírovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251210

Dátum: 11.06.1987

Autori: Reissbrodt Rolf, Witte Wolfgang, Dünnhaupt Klaus, Rische Helmut, Ziesche Kurt

MPK: C12N 1/00

Značky: kyselinou, živná, bílkovinným, hydrolyzátem, půda, sírovou, bakteriologická

Text:

...5 srux nnTaTenbHmx cpeax,npoueccu o 6 Mena nemecrn MOFYŤ 6 HTb nyqme perynuponaau, öaxrepnanbnme nponyxrm oőuena Bemecrn MQFYT ÓHŤB nerqe naonnposąuu. TaKuenHTaTenbuue cpenm M nonyqaeu na KOMôunaunn cepngxncnux ruponnsaroa ôenxa c rnmxosoñ nnn ananornqno nchonàsyçnuum rnnpawauu yrna, nnwauunaun H uuxpoanemenraun, c nenronom, sxcwpaxrou npomxeň,Mncnuu sxcmpaxwom H T.H. Hpnuepu amnonnenuà 1-3 noxasmaamw HGKOTOPHG raxne ocnoànue nnTaTennHme...

Způsob fermentační přípravy antibiotik

Načítavanie...

Číslo patentu: 239474

Dátum: 15.04.1987

Autori: Gazdoš Miroslav, Theiner Robert, Schejbal Miroslav, Ahmpl Petr, Štrbík Pavel, Krejeí Václav, Frundl Zdenik, Skoenek Jan, Frundl Lubomír

MPK: C12N 1/00

Značky: způsob, přípravy, antibiotik, fermentační

Text:

...médiu se 3 hmot. psofokarpová mouky činí produkce penicilinu 19 100 j./ml média.Kmenam Penioillium chrysogenum COM F-679 se zaočkuje 500 m 1 varná banka, která obsahuje 60 m 1 inokulačního média o tomto složení glukőaa 30 g, laktőza 10 g, kukuŕičný extrakt 22,5 g, eíran amonný 2 5, 0 a 003 5 g, diłwdrogenfostoračnan draslený 0,5 s, voda ad 1 000 m 1 pH média 5,2. Kultivace probíhú při teplote 25 °G na rotační třepačce po dobu 48 hodin...

Kombinované živné médium pro dvojfázové soustavy pro odběr krve

Načítavanie...

Číslo patentu: 237406

Dátum: 15.08.1986

Autori: Stelzner Axel, Kunze Manfred, Schleef Hannelore

MPK: C12N 1/00

Značky: živné, dvojfázové, odber, kombinované, médium, soustavy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kombinovaného živného média pro dvojfázové soustavy pro odběr krve, které slouží jak pro přímý sterilní odběr krve, tak i pro kultivaci v ní obsažených bakterií. Cílem vynálezu a jeho technickým úkolem je vytvořit živné médium, zajišťujícím nejčastěji se vyskytujícím bakteriím dobré podmínky růstu, které obsahuje přídavné látky brzdící srážení krve a látky s antibaktericidními vlastnostmi. Kombinované médium sestává z kapalné a...