C12G 3/12

Technologický ohrev destilačných a rektifikačných kotlov ovocinárskych páleníc aplikáciou plynových svetlých infražiaričov s riadeným zmiešavaním paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6354

Dátum: 02.01.2013

Autor: Rusko Jozef

MPK: B01D 3/02, C12G 3/12

Značky: aplikáciou, technologický, destilačných, paliva, svetlých, rektifikačných, ovocinárskych, infražiaričov, zmiešavaním, plynových, páleníc, ohrev, riadeným, kotlov

Text:

...vykurovacej komory na dve časti. V spodnej časti priestoru Q vykurovacej komory, ktorá slúži ako spaľovacia komora, sú inštalované plynové svetlé infražiariče u, L 5 geometrického tvaru I v počte dvoch kusov a geometrického tvaru II v počte dvoch kusov. Spaliny zo spaľovacieho procesu sú cez prepúšťací otvor l 6 prevádzané do homej časti Ľ vykurovacej komory, ktorá je využívaná ako ochladzovacia komora spalín. V tomto priestore spalíny...

Pestovateľská pálenica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3149

Dátum: 05.02.2002

Autor: Prihradsky Fedor

MPK: B01D 3/02, C12G 3/12

Značky: pálenica, pestovateľská

Text:

...časti potrubný prívod chladiaceho média a v homej časti potrubný vývod odpadu použitého chladiaceho média.Medzi najvýraznejšie výhody technologického zariadenia pestovateľskej pálenice podľa úžitkového vzoru patrí skutočnosť, že systém najmenej dvoch surovinových destilačných kotlov vytvára možnosť vyššieho výkonu spracovaného objemu destilovanej surovínovej hmoty jedného druhu za rovnaké časové obdobie. V prípade rôznych druhov surovínovej...

Autonómny destilátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2703

Dátum: 07.11.2000

Autori: Brodniansky Dušan, Brodnianska Jana

MPK: C12G 3/12, B01D 3/02

Značky: destilátor, autonómny

Text:

...kaskádovým vekom 2, ktoré je svárným kotlom Ž spojené prostredníctvom skrutiek lg a krídlových matic ll, alebo iným vhodným spôsobom. Medzi prírubou kaskádového veka 2 a varným kotlom 2 je vložené pružné tesnenie lg.Horná časť kaskádového veka 2 je vytvarovaná do osadenia s otvorom, do ktorého vyúsťuje rúrka 1 s presuvnou maticou lg. Medzi rúrkou 1 a osadenim kaskádového veka 2 je vložené pružné tesnenie lg.Rúrka 1 vyúsťuje do deflegmátora...

Spôsob polokontinuálnej výroby borovičkového destilátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233084

Dátum: 01.01.1987

Autori: Kliman Cyril, Lukašík Dušan, Trieb Miloš, Vlha Jozef, Urbanová Anna, Držka Štefan, Tamchyna Jozef

MPK: C12G 3/12

Značky: výroby, destilátů, polokontinuálnej, spôsob, borovičkového

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že vyfermentovaná zápara z borievok sa po prídavku ovocného destilátu najprv kontinuálne destiluje a prvý destilát sa frakčne, priamou rektifikačnou destiláciou za prítomnosti rastlinných látok, upravuje. Destilát sa môže priamo upotrebiť v liehovinárskej výrobe v širokom sortimente nápojov, pričom sa dosahuje zvýšené využitie borovičkovej silice pri výrobe borovičkového destilátu ako polotovaru v liehovinárskej...