C12G

Balený nízkoalkoholický osviežujúci nápojový výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7524

Dátum: 01.08.2016

Autor: Svátek Michal

MPK: C12G 3/04, A23L 2/02

Značky: výrobok, nízkoalkoholický, nápojový, balený, osviežujúci

Text:

...osviežujúci nápojový výrobok má vysoké osviežujúce účinky aj pri nízkom stupni obsahu alkoholu obsiahnutého vo víne, pričom sa zachovávajú charakteristické chuťové vlastnosti vín vplyvom vyváženosti kyslých, sacharidových a prípadne aj aromatických (vynímajúc sódu) zložiek dvojzložkového nápoja. Rozdiel oproti stavu techniky je v tom, že v prípade toho úžitkového vzoru ide o zmes, resp. zmiešanie dvoch hotových výrobkov, tzn. zmiešanie...

Spôsob čírenia a stabilizácie vína proti koloidným zákalom pomocou hroznového pigmentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288280

Dátum: 29.05.2015

Autori: Káčerík Peter, Kazacker Aleksander

MPK: C12H 1/02, C12G 1/12, C07B 63/00...

Značky: spôsob, proti, pomocou, koloidným, zákalom, vína, čírenia, stabilizácie, pigmentů, hroznového

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čírenia a stabilizácie vína proti koloidným zákalom pomocou hroznového pigmentu sa vyznačuje tým, že do upravovaného vína sa pridá 0,6 percentný vodný roztok hroznového pigmentu spočiatku pri krátkodobom intenzívnom miešaní, zmes sa nechá postáť do usadenia a dekantácie, neskôr sa zbavuje usadeniny prefiltrovaním, celý proces sa vykonávať pri teplote 12 – 14 °C v priebehu 1 – 3 dní.

Liečivé tonikum na kosti a kĺby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6878

Dátum: 04.09.2014

Autor: Osztoš Ladislav

MPK: A61K 33/10, A23L 1/08, A61K 35/54...

Značky: liečivé, kosti, kĺby, tonikum

Text:

...mikrobiologickej kvalite podľa Ph. Eur. pre farmaceutické použitie. Pred použitím sa jemnopráškovitý Calcii carbonas SLI pomelie na makovom mlynčeku na hladkomúčnu konzistenciu, aby sa jednotlivé molekuly zložiek ľahšie zhomogenizovali a dokonale rozptýlili v obsahu liečivého výrobku. Napokon sa pomletý Calcii carbonas SLI uchová v obale s viečkom.2. zložka čerstvé vajcia bez škrupín sa spracujú podľa nasledovného technologického...

Analytická súprava na prevádzkové stanovenie akýchkoľvek titrovateľných kyselín a kvasinkami asimilovateľného dusíka v muštoch vínnej révy a vínach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6688

Dátum: 04.03.2014

Autor: Baroň Mojmír

MPK: G01N 33/14, C12G 1/00

Značky: súprava, akýchkoľvek, vínach, asimilovateľného, kvasinkami, stanovenie, révy, titrovateľných, muštoch, vínnej, prevádzkové, dusíka, kyselin, analytická

Text:

...stopercentne spoľahlivá. Veľmi jednoduchou a pomeme presnou metódou je formaldehydová titrácia spojená s potenciometrickou detekciou(GUMP, B. a kol. 2000, Filipe-Ribeiro, L, a kol. 2007). Táto metóda je nenáročná na aparatúru a má dosť nízku spodnú hranicu detekcie (8,5 mg/l).Obrovskou výhodou metódy forrnaldehydovej titrácie je súčasne možné stanovenie akýchkoľvek titrovateľných kyselín v analyzovanej vzorke. Kombinácia získaných hodnôt...

Nakvášacia nádrž s mechanickým chladiacim a/alebo odplyňovacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6684

Dátum: 04.03.2014

Autor: Hrdlička Anton

MPK: C12G 1/026, B65D 88/06, B01F 7/18...

Značky: nakvášacia, odplyňovacím, nádrž, zariadením, mechanickým, chladiacim

Text:

...riešenie bude ďalej vysvetlené na výkresoch, kde na obr. l je bočný pohľad v reze na nakvášaciu nádrž s mechanickým chladiacim a zároveň aj s odplyňovacím zariadením. Na obr. 2 je axonometrický pohľad na odplyňovacie zariadenie. Na obr. 3 je znázomený koniec hriadeľa v reze podľajednej realizácie. Na obr. 4 je mázomený koniec hriadeľa v reze podľa druhej realizácie.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú...

Vynálezy kategórie «C12G» v ZSSR.

Technologický ohrev destilačných a rektifikačných kotlov ovocinárskych páleníc aplikáciou plynových svetlých infražiaričov s riadeným zmiešavaním paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6354

Dátum: 02.01.2013

Autor: Rusko Jozef

MPK: B01D 3/02, C12G 3/12

Značky: plynových, páleníc, svetlých, destilačných, rektifikačných, infražiaričov, kotlov, zmiešavaním, technologický, ovocinárskych, riadeným, aplikáciou, ohrev, paliva

Text:

...vykurovacej komory na dve časti. V spodnej časti priestoru Q vykurovacej komory, ktorá slúži ako spaľovacia komora, sú inštalované plynové svetlé infražiariče u, L 5 geometrického tvaru I v počte dvoch kusov a geometrického tvaru II v počte dvoch kusov. Spaliny zo spaľovacieho procesu sú cez prepúšťací otvor l 6 prevádzané do homej časti Ľ vykurovacej komory, ktorá je využívaná ako ochladzovacia komora spalín. V tomto priestore spalíny...

Zariadenie na výrobu perlivých nápojov sýtených plynným oxidom uhličitým plnených do sklenených obalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6291

Dátum: 05.11.2012

Autor: Rusko Jozef

MPK: C12G 1/06

Značky: perlivých, sklenených, obalov, plnených, nápojov, plynným, oxidom, výrobu, zariadenie, uhličitým, sýtených

Text:

...konzoly a utesnení, vykoná sa tak operácia sýtenía, ako i operácia zazátkovania obalu. Aplikácia navrhovaného zariadenia pri výrobe perlivých nápojov uľahčuje manipuláciu s plnenými obalmi v priebehu technologickej operácie sýtenía, zátkovania a tiež minimalizuje tak straty sýtených nápojov z obalov, ako aj straty sýtiaceho plynu.Prehľad obrázkov na výkreseKoncepcia technického riešenia a konštrukčná zostava zariadenia na výrobu...

Balenie vína do hliníkových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17186

Dátum: 26.03.2012

Autori: Stokes Gregory John Charles, Barics Steven John Anthony

MPK: B65D 1/02, B67C 3/02, B65D 17/00...

Značky: hliníkových, vína, nádob, balenie

Text:

...situácii, kedy sa vínu otvárajú globálne trhy, si vinári želajú dodať svoje produkty globálnemu spotrebiteľovi v rovnakom stave, v akom bolo víno vyrobené. Na globálnom trhu sjeho premenlivými poveternostnými podmienkami,teplotnými výkyvmi, kvalitou a možnosťami logistických systémov udržiavať integritu vína, kým dorazí k spotrebiteľovi, je toto nesmierne ťažkou úlohou. Z toho plynie požiadavka na produkt, ktorý dodáva presný rovnovážny stav,...

Víno balené v hliníkových nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17589

Dátum: 26.03.2012

Autori: Barics Steven John Anthony, Stokes Gregory John Charles

MPK: B65D 17/00, B67C 3/02, C12G 1/00...

Značky: hliníkových, balené, víno, nádobách

Text:

...sulfátových aniónov, naplnenie telesa nádoby vínom a utesnenie nádoby hliníkovým uzáverom tak, že manometrický tlak vo vnútri súdka je aspoň 170 kPa,pričom vnútorné povrchy hliníkovej nádoby sú potiahnuté povlakom odolným voči korózii a kde zloženie priestoru nad kvapalinou v rovnovážnom stave po balení má zloženie Dusík 95 m/m, oxid uhličitý menej 5 m/m, kyslík menej ako 2 m/m,pričom teplota vína v čase plnenia telesa súdka je aspoň 10...

Ovocný nízkoalkoholický nápoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6014

Dátum: 03.02.2012

Autor: Vyskoč Boris

MPK: C12G 3/04, C12G 3/06, C12G 3/00...

Značky: nápoj, ovocný, nízkoalkoholický

Text:

...ovocnej šťavy, 3,5 až 7 hmotn. etylalkoholu a zvyšok tvorí sódová voda. Ako aróma sa môže použiť aróma citróna, pomaranča, alebo aróma bazy čiemej, aróma čiernych a/alebo červených ríbezlí a ovocná šťava je šťava z čiernych a/alebo červených ríbezli.Výhodou takto pripraveného nápoja je jeho lahodná, osviežujúca chuť, v ktorom sú v rovnováhe zastúpene ovocné (kyslé), aromatické a cukomé zložky, pričom nápoje je vyrobený z prírodných...

Plochý prietokový chladič a/alebo ohrievač muštu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5659

Dátum: 04.03.2011

Autor: Kupka Miroslav

MPK: F28D 1/00, C12G 1/00, F28F 21/00...

Značky: muštu, chladič, plochy, prietokový, ohrievač

Text:

...na nutnosť zvyšovania veľkosti, početnosť a zložitosti tvarov pozdĺžnych a priečnych výčnelkov kovových plôch u súčasných chladiacich dosiek, čo im značne zvyšuje výrobné náklady a predajnú cenu.U kovov je známe i zváranie pod ozn. TIG (Tungsten Inert Gas, wolfrámovou elektródou v ochrannom plyne), nazývané aj Gas-Shielded Tungsten Arc Welding (GTAW) používajúce netaviacu sa elektródu z volfrámu, kde elektródu, oblúk a oblasť okolo...

Použitie aspoň jedného mikroorganizmu patriaceho do druhu Aureobasidium pullulans ako kvasného prostriedku pre ovocie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17727

Dátum: 19.11.2010

Autori: Donat Christina, Binder Eva-maria, Danner Herbert

MPK: C12G 3/02, C12G 1/022

Značky: druhu, patriaceho, aureobasidium, ovocie, prostriedku, použitie, aspoň, jedného, kvasného, mikroorganizmů, pullulans

Text:

...výkonné, aby premenili všetok cukor na alkohol. Okrem tohovedie nedostatok kvasinkami zužitkovateľných živín a kalových častíc v šťave z ovocia alebonnute, okrem obyčajne nepriaznivej teploty počas kvasenia, k nadmemému stresu pre kvasinky,ktorého výsledkom môže takisto byť nesprávne kvasenie, resp. inhibícia kvasenia počas0009 Aj keď sa v rámci kvasenia pridajú kvasinky z čistej kultúry, môže dôjsť k zastaveniu kvasenia ovocného rmutu,...

Nápoj s obsahom alkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5526

Dátum: 07.09.2010

Autor: Kubík Ivan

MPK: A23L 2/00, C12G 3/00

Značky: obsahom, alkoholů, nápoj

Text:

...schopni zistiť s použítím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia podľa úžitkového vzoru, ktoré tu budú špeciálne opísané. Aj takéto ekvivalenty budú obsiahnuté v rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu. Pre odbomíkov znalých stavom techniky nemôže robit problém určenie optimálneho pomeru jednotlivých zložiek a výber vhodných druhov minerálnych vôd a vín, preto tieto znaky...

Vertikálna fermentačná nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 287016

Dátum: 02.09.2009

Autor: Štofila Albín

MPK: C12G 1/00, C12M 1/04

Značky: nádoba, vertikálna, fermentačná

Zhrnutie / Anotácia:

Fermentácia prebieha v uzatvorenom priestore a k vylúhovaniu farbiva z biomasy plávajúcej na hladine intenzívne prispieva samovoľne prúdenie tekutiny nad vznášajúcu sa vrstvu pod vplyvom narastajúceho tlaku plynov vznikajúcich pri kvasnom procese pod stláčanou vznášajúcou sa vrstvou. Zariadenie na fermentáciu pozostáva z nádoby (1) tvorenej obvodovým plášťom (11), spodným plášťom (12) a vrchným plášťom (13), ktorého prienik s obvodovým plášťom...

Spôsob starnutia alkoholických kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8208

Dátum: 19.05.2009

Autori: Wei Jaw Yi, Lee Sarina, Lin Shengfu, Wu Yu Chien

MPK: C12G 3/00, C12H 1/00

Značky: alkoholických, spôsob, starnutia, kvapalín

Text:

...zariadenie vsádzkového typu, môže byť uvedeným zariadením na prívod suroviny akékoľvek skôr známe zariadenie na prívod suroviny kontinuálneho typu, ako je napríklad čerpadlo, alebo zariadenie na jednoduché otváranie aopätovne zatvoreníe (vstupy sú najskôr otvorené, surovina je vložená a uzatváracie zariadenia sú potom uzatvorené). Uvedené zariadenie na prívod superkritickej kvapaliny môže mať podobu akéhokoľvek skôr známeho zariadenia na...

Potravinový výrobok obsahujúci granulovaný alkohol

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9104

Dátum: 18.09.2008

Autor: Cambala Vojtech

MPK: A23L 1/00, C12G 3/00

Značky: obsahujúci, výrobok, granulovaný, potravinový, alkohol

Text:

...stratám alkoholu, ked je nezabalený.0006 Existujú doplnky stravy známe z opisu US patentu č. US 6 238 672, obsahujúce dehydratovanú ovocné kaktusovú šťavu a džúsu zo žeň-šeňa a lesných plodov, kde sa rastlinné a ovocné produkty používajú spolu a takýto nápoj v prášku môže byť zložkounápoja alebo nápojovej zmesi.0007 Účelom vynálezu je vytvorit recept potravinového produktu vo forme nápoja na báze rastlinných a ovocných výrobkov, s obsahom...

Miešaný alkoholický nápoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4973

Dátum: 05.02.2008

Autor: Galambiovský Igor

MPK: C12G 3/00

Značky: miešaný, alkoholický, nápoj

Text:

...alkoholický nápoj pozostávajúci z 99,00 objemových vína a 1,00 objemových čerstvej mäty, Príklad 2 Pripraví sa miešaný alkoholický nápoj pozostávajúci z 93,00 objemových vína, 5,00 objemových sušenej mäty a 2 objemových cukru.Príklad 3 Pripraví sa miešaný alkoholický nápoj pozostávajúci z 87,00 objemových vina, 2,00 objemových mäty ako liehového extraktu, l objemového Čerstvej limetky a 10,0 objemových cukru.Príklad 4 Pripraví...

Maloobjemové zariadenie na odstraňovanie sedimentovaného kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4968

Dátum: 07.01.2008

Autori: Krcho Imrich, Lievaj Juraj

MPK: C12G 1/00, B01D 21/02

Značky: maloobjemové, odstraňovanie, zariadenie, sedimentovaného

Text:

...oxidácíi vína.Maloobjemové sedirnentačnokvasné zariadenie je tvorené telesom pozostávajúcim z homej valcovitej časti a spodnej kónicky zúženej časti, pričom spodná kónicky zúžená časť je ukončená kalovým zberačom s výpustným uzáverom, homá valcovitá časť je vzduchotesne prikrytá pokloporn, vo vnútri hornej valcovitej časti telesa je umiestnený vzduchotesniaci plavák, ktorý je vybavený po obvode elastickým tesnením priliehajúcim na jeho...

Alkoholické nápoje obohatené 1H2 16O

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9859

Dátum: 08.02.2005

Autor: Soloviev Sergey Pavlovich

MPK: C12C 5/00, C12G 3/04, C12G 1/02...

Značky: obohatené, nápoje, alkoholické

Text:

...voda s množstvom ľahkého izotopológa vodyI wo väčším ako 99.757V prírodnej vode môžu zvyškove koncentrácie molekúl zahŕňajúcich ZH O 80 ťažké izotopy, ako napríklad H 27 O. lnzwo, H 2 H°O, H 3 Hl 7 O, ir 3 Ho, 3 H 2 °o, 211570, mýto dosiahnut až 2,97 g/l.Vzhľadom na to, že celková úroveň izotopológov obsahujúcich deutérium vo vode je skôr vyššia ako 0,3 g/1 (0,03 l) (Rothman a kol J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer, 1998,60, 665....

Alkoholický nápoj likérového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4023

Dátum: 03.01.2005

Autor: Medveďová Silvia

MPK: C12G 3/06

Značky: nápoj, alkoholický, likérového

Text:

...likérov je samozrejme čistý potravinársky lieh(najlepšie zemiakový) min. 90 -nej koncentrácie. Ingrediencie, ktoré likém dodávajú jeho špecifické Senzorické vlastnosti, sú produktom slovenského potravinárskeho priemyslu. Jedinou ingredienciou, ktorá je dovážaná zo zahraničia, a ktorá musí byť prírodná je vonné korenie. Jednotlivé zložky líkéru sú zastúpené vo váhovom pomere 40 - 60 lieh, 35 - 55 produkty pivovaru a 5 ostatne...

Spôsob prípravy alkoholických anízových nápojov obsahujúcich anetol

Načítavanie...

Číslo patentu: E 460

Dátum: 11.08.2003

Autor: Leleu Martine

MPK: A23L 1/22, C12G 3/00

Značky: přípravy, alkoholických, anízových, obsahujúcich, nápojov, spôsob, anetol

Text:

...kryštalizácii anetolu V emulznom nápoji, predložený vynález sa týka spôsobu zníženia teploty kryštalizácie anetolu vďaka prítomnosti triglyceridov so stredným reťazcom.Konkrétne, aby sa predišlo denaturácii chuti nápoja, triglyceridy so stredným reťazcom sú triglyceridy kyseliny kaprínovej a kaprilovej.Výhodne, pridané triglyceridy kyseliny kaprilovej by mali byť V podieli 50 až 70 zcelkového množstva pridaných triglyceridov so stredným...

Spôsob výroby sirupu do nápojov a osviežujúce nápoje pripravené z uvedeného sirupu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7051

Dátum: 21.05.2003

Autori: Valovic Ian, Nuhlicek Vladimir

MPK: A23L 2/02, C12G 3/00

Značky: nápojov, uvedeného, spôsob, výroby, osviežujúce, nápoje, sirupu, pripravené

Text:

...sa môže použit prírodné farbivo. Použitie činidla na zlepšenie vzhľadu, napriklad taninu, môže byť obzvlášť výhodné pri výrobe arómy alebo aromatickej zložky použitím červeného vína. iVíno použité na zmiešanie s aromatízujúcim alebo aromatickým výluhom môže byt relatívne vysokokvalitné víno, ktoré v prípadoch bieleho vína môže byť napríklad vybrané zo skupiny Tramínu, Rizlingu rýnskeho, Rizlingu vlašského, Müller-Thurgau aich zmesí...

Spôsob a zariadenie na spracovanie organického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7000

Dátum: 20.05.2003

Autor: Järventie

MPK: C02F 11/04, C12G 3/00, C05F 1/00...

Značky: organického, materiálů, spôsob, zariadenie, spracovanie

Text:

...do takej miery, ako voľný amoniak, pretože vznikajúca tlmivá zlúčenina zabraňuje výkyvom pH, ktoré sú nepriaznivé pre mikróby. Týmto sa kal vznikajúci v druhom reaktore, ktorý obsahuje masu určenú na hydrolýzu a bioplyna ktorý obsahuje tlrnivú zlúčeninu alebo tlmivé zlúčeniny, môžu recyklovať do prvého reaktora.0011 Organický materiál určený na spracovanie môže byt rastlinného alebo živočíšneho pôvodu. V predloženom dokumente sa Organický...

Zariadenie a spôsob na miešanie kvapalných, viskóznych a/alebo sypkých médií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 301

Dátum: 22.11.2002

Autor: Böck Hermann

MPK: C12G 1/00, B01F 13/00

Značky: sypkých, spôsob, médií, viskóznych, miešanie, zariadenie, kvapalných

Text:

...rovnomerné rozdelenieplynu a zvlášť šetrné premiešavanie média v nádrži.Aby bolo možné presné polohovanie a nasmerovanie dýzového dielu, umiestneniedýzového dielu a/alebo prívodného potrubia sa plánuje v oblasti dna nádrže.Tým, že je dýzový diel vytvorený ako tanierová dýza, dá sa dosiahnuť kontrolované prúdenie plynu. Tanierová dýza má tvar vhodný na prúdenie, takže jednotka motor sprevodovkou môže byť vyhotovená relatívne malá asmalým...

Pestovateľská pálenica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3149

Dátum: 05.02.2002

Autor: Prihradsky Fedor

MPK: B01D 3/02, C12G 3/12

Značky: pestovateľská, pálenica

Text:

...časti potrubný prívod chladiaceho média a v homej časti potrubný vývod odpadu použitého chladiaceho média.Medzi najvýraznejšie výhody technologického zariadenia pestovateľskej pálenice podľa úžitkového vzoru patrí skutočnosť, že systém najmenej dvoch surovinových destilačných kotlov vytvára možnosť vyššieho výkonu spracovaného objemu destilovanej surovínovej hmoty jedného druhu za rovnaké časové obdobie. V prípade rôznych druhov surovínovej...

Duplikátorový tank určený najmä na kvasenie hrozna, uskladňovanie a vymrazovanie vína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3058

Dátum: 03.12.2001

Autor: Hajko Ladislav

MPK: A01F 25/14, B65D 88/26, C12G 1/022...

Značky: kvasenie, najmä, určený, uskladňovanie, vína, duplikátorový, vymrazovanie, hrozna

Text:

...systém výroby aobehu ľadovej vody na vymrazovanie vína pri teplote O až -5 ° C.Duplikátorový tank podľa riešenia možno využívať nielen pri výrobe kvalitných vín,ale i v potravinárskom a farmateutickom priemysle, ako aj v rôznych odboroch chemickéhoErehľgd obrazk oy na yýktesochNa priloženom obrázku je znázomený duplikátorový tank podľa predmetného riešenia.Príklad uskutočnenia techni k ešenia Duplikátorový tank, určený na kvasenie hrozna,...

Červené pivo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281975

Dátum: 23.07.2001

Autori: Hauskrecht Petr, Tuček Miroslav, Bekeniová Eva, Štěpánek Jindřich

MPK: C12C 5/04, C12G 3/02

Značky: výroby, červeně, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Červené pivo obsahuje výťažky zo zmesi sušených bylín pozostávajúcich z plodu bazy čiernej, kvetu ibišteka sudánskeho a plodu borievky červenej. Zmes sušených bylín sa pri výrobe červeného piva dodá do várky pri chmeľovare.

Autonómny destilátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2703

Dátum: 07.11.2000

Autori: Brodnianska Jana, Brodniansky Dušan

MPK: C12G 3/12, B01D 3/02

Značky: destilátor, autonómny

Text:

...kaskádovým vekom 2, ktoré je svárným kotlom Ž spojené prostredníctvom skrutiek lg a krídlových matic ll, alebo iným vhodným spôsobom. Medzi prírubou kaskádového veka 2 a varným kotlom 2 je vložené pružné tesnenie lg.Horná časť kaskádového veka 2 je vytvarovaná do osadenia s otvorom, do ktorého vyúsťuje rúrka 1 s presuvnou maticou lg. Medzi rúrkou 1 a osadenim kaskádového veka 2 je vložené pružné tesnenie lg.Rúrka 1 vyúsťuje do deflegmátora...

Nízkoalkoholický nápoj na báze ovocnej arómy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2580

Dátum: 11.07.2000

Autor: Vyskoč Boris

MPK: A23L 2/02, C12G 3/06, C12G 3/04...

Značky: arómy, nápoj, nízkoalkoholický, báze, ovocnej

Text:

...čiemych nbezlí, pričom hmotnostný pomer pitnej vody alebo prírodnej minerálnej vody a šťavy z čiemych nbezlí je výhodne 13.Zistilo sa, žeje výhodné, ak obsah CO v sódovej vode nepresiahne 0,8 hmotn.Sirupy používané na pripravu nápoja neobsahujú patogénne a podmienené patogénne organizmy alebo míkrobiálne toxíny. V lO ml sirupu nebola zistená prítomnost koliformných a Leuconostoš/ baktérií.Nápoj podľa riešenia neobsahuje konzervačne látky a...

Nápoj s nízkym obsahom alkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2393

Dátum: 14.02.2000

Autori: Majeríková Ivana, Volenská Marta, Beutlschmidt Oliver, Richtárik Igor, Seďová Viera

MPK: C12G 3/04, A23L 2/38, C12C 12/04...

Značky: obsahom, alkoholů, nápoj, nízkým

Text:

...12 lunotn. cukru, 0,14 až 0,28 hmotn. kyseliny citrónovej, 0,01 až 0,03 hmotn. príchute, 1,6 až 2 hmotn. oxidu uhličitého a zvyšok tvorí pitná voda.Ďalej sa zistilo, že možno použit limonádu s ovocnou príchuťou ako aj limonádu obsahujúcu povzbudzujúce látky, prípadne extrakty z bylín.Takto získaný nápoj je plnej pívovej chuti, s charakteristickou chmeľovou horkosťou,so sladkastou ovocnou príchuťou, prípadne s inou vhodnou príchuťou.Nápoj...

Pivná liehovina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2387

Dátum: 14.02.2000

Autor: Skalický Eugen

MPK: C12G 3/14, C12C 11/11

Značky: liehovina, pivná

Text:

...liehoviny je, čo sa týka zachovania charakteru a akosti piva, ideálny, naráža iba na ťažkosti pri konštrukcii potrebných zaria dení.Na Vymrazovanie sa musí použit čerstvé pivo. Nevýhodou čerstvého piva je penenie počas celej doby technologického procesu - vymrazovania. Vypáchnuté pivo by túto nepriaznivú vlastnosť nemalo, avšak stráca reznost a sú naru šené chuťové vlastnosti piva a po skoncentrovaní aj výslednej liehoviny.Z hľadiska...

Spôsob výroby piva s obsahom alkoholu nižším ako 1% objemové

Načítavanie...

Číslo patentu: 279934

Dátum: 11.06.1999

Autori: Swindels Wim, Lommi Heikki, Van Dieren Ben

MPK: C12C 11/09, C12C 11/07, C12C 11/00...

Značky: alkoholů, objemové, nižším, výroby, spôsob, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby nízkoalkoholického alebo nealkoholického piva kontinuálnym zakvasovaním kvasnicami pri nízkej teplote. Vyčerená mladina sa spracováva odparením a/alebo adsorpčnými činidlami a potom sa vedie plneným stĺpcovým reaktorom, obsahujúcim imobilizované kvasnice, pri teplote medzi teplotou tuhnutia mladiny a +10 °C. Kvasnice sa reaktivujú pri teplote 2 až 30 °C počas 10 až 30 hodín. Plnený stĺpcový reaktor sa prípadne môže...

Emulzný likér

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2114

Dátum: 13.04.1999

Autori: Špaček Bohumil, Havlíček Alexandr, Katzer Jaroslav, Ondroušek Stanislav, Kučerová Hana

MPK: C12G 3/06, C12G 3/04

Značky: likér, emulzný

Text:

...doplnonio do 1000 ml hotovúho základu.výhodne tiež oo zahuoťovadlom a/alebo o kyop inou, všotko vpotom oa zmoo za miešania rozpuoti v 200 až 000 ml vody a porozpuotoni sa za mia nia pridá oolková množotvo otanolu.určené tiež pre doplnonio do 1000 ml hotováho základu a popromi ani sa konečne doplni zmoo do 1000 ml vodou.Tým om dosiahne v konoonoj fáza vytvorenie omulzného likéru.ktorý Jo ohuťovo porovnat ný o omulznými likérmi napáze produktov...

Bylinný horkosladký alkoholický nápoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1839

Dátum: 06.05.1998

Autor: Ondruška Kamil

MPK: C12G 3/06

Značky: nápoj, horkosladký, bylinný, alkoholický

Text:

...sa uskutočňuje tzv. studenou cestou. Byliny namočené v liehovom roztoku sa macerujú pri teplotách od 6 do 30 °C minimálne dva týždne. Podstata bylinného horko-sladkého alkoholického nápoja spočíva v tom, že obsahuje 50 až 100 l bylinnéhosilice, 190 až 210 g glycerínu, 50 až 150 kg cukru, 320 až 385 jemného liehu a zbytok do 1000 l pitnú vodu, pričom obsah etanolu predstavuje 35 až 42 obj. etanolu. Namiesto cukru sa môžu použit aj iné...

Sirup na výrobu miešaných alkoholických nápojov na báze toniku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 994

Dátum: 08.11.1995

Autori: Mráz Jan, Baxa Stanislav, Šilhár Stanislav

MPK: C12G 3/06

Značky: sirup, alkoholických, nápojov, toniku, výrobu, miešaných, báze

Text:

...sladidla a tonizujúcej prísady je nutne deklarovat na obale výrobku. Výsledný nápoj, získaný predpokladaným nariedením sirupu a karbonizovaní, pripadne po naríedení aj priamosódovou vodou, má obdobné vlastnosti ako long-drink bežne pripravovaný zmiešanímimax, 20,25 litra sýteného nealkoholického tonikového nápoja a 0,05 litra alkoholického nápoja akoľubovoľného druhu vodky alebo ginu s obsahom etanolu spravidla do 50 obj.Príklady...

Brandy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 647

Dátum: 09.11.1994

Autori: Petrovič Ivana, Babić Rade

MPK: C12G 3/06

Značky: brandy

Text:

...až üüůZ hmot. dbmváhm uxtraktu vm forme macarátu 0,01 až 0,042hmmt dubmvêhm extraktu ako hmnifikátüra, 0,6 až 1,61 hmot.tehu hrmxnmvéhu vIna U,Uą až O,1 a hmüt CUHFÚVÉHG ku 1 éWuąiny mmtwvmj a xbytok do lůüä hmüt. tvmrí 38 ° až 4 QÚBranuy pmdľa navrhavanéhü riešenia je pwíjemnej v 0 nwsahmdmmj chuti a na jeho výrmbu 53 pwuživajú prírodné suruviny, mtüwê EÚ zdravmtne naávadHä Důkazüm nezávadnmsti riešenia jamteät vyhmtovaný štátnym äkúšmbným...

Spôsob fortifikácie nápojov a koncetrátov na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278254

Dátum: 08.06.1994

Autor: Novotný Lubomír

MPK: A23L 2/38, A23L 2/52, A23L 1/304...

Značky: spôsob, přípravu, fortifikácie, nápojov, koncetrátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v tom, že sa v nápojoch rozpustí horčík, zinok a lítium, vo forme vo vode rozpustných mliečnanov v množstve, počítané na obsah kovu, 10 až 500 mg horčíka, 1 až 100 mg zinku a 1 až 20 mg lítia, vztiahnuté na 1 l hotového nápoja.