C12C

Spôsob výroby alkoholických nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288157

Dátum: 02.01.2014

Autori: Pilkington Phyllis Heather, Mensour Normand Anthony

MPK: C12C 11/02, C12C 11/07, C12C 11/09...

Značky: spôsob, nápojov, alkoholických, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby alkoholických nápojov, najmä piva, pri ktorom sa použije bioreaktor s plynovým výťahom s vnútornou cirkuláciou na uskutočnenie stupňa kontinuálnej fermentácie, v ktorom je sladina obsahujúca skvasiteľné cukry počiatočne sfermentovaná použitím flokulentných kvasiniek imobilizovaných autoagregáciou pri obmedzenej dodávke kyslíka a aspoň čiastočne sfermentovaný výstup z kontinuálneho procesu sa vedie na dokončenie do stupňa...

Glukánové pivo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5983

Dátum: 04.01.2012

Autori: Šilhár Stanislav, Ondrejovič Miroslav, Glončáková Brigita, Maliar Tibor

MPK: C12C 5/02, C12C 12/00

Značky: glukánové, spôsob, výroby

Text:

...tohto technického riešenia spočíva vtom, že v doteraz známom a bežne používanom procese výroby piva sa do piva aplikuje sterilizovaný B-glukánový gél a to po odležaní piva, ktoré prebieha 30 - 100 dní v závislosti od stupňovitosti nápoja. Po odležaní piva sa pretlakovým dávkovacom aplikuje sterilizovaný B-glukánový gél priamo do pivom plnených fliaš v množstve 0,2 až 3,03 objemových vztiahnuté na objem piva. B-glukánový gél je pripravený...

Spádový mikropivovar

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5932

Dátum: 05.12.2011

Autor: Hudák Peter

MPK: C12C 13/10, C12C 13/00

Značky: spádový, mikropivovar

Text:

...dnom s rozmermi navrhnutými s ohľadom na plánovaný objem varenej várky a výšku stropu tak, aby sa dala úplne spustiť pod varnú nádobu a vytiahnuť nad varnú nádobu. Pohybuje sa vertikálne na kovovej konštrukcii E pomocou elektrického alebo ručného navij aku Q. Nádoba je opatrená výpustným potrubím m v strede dna DN 20, opatreným guľovým ventilom.Odkladacia nádoba je ku nosnej konštrukcii prichytená pomocou dvojice koliesok g a dvojice...

Pivo s príchuťou bylín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5794

Dátum: 06.07.2011

Autori: Maliar Tibor, Šilhár Stanislav, Ondrejovič Miroslav, Glončáková Brigita

MPK: C12C 5/00, C12C 12/00

Značky: bylín, príchuťou

Text:

...nedostatky do značnej miery odstraňuje pivo s príchuťou bylin podľa tohto technického riešenia,ktorého podstata spočíva v tom, že pivo s príchuťou bylin obsahuje extrakt z rastlín pripravený fermentačnou extrakciou v množstve l až 50 objemových vztíahnuté na celkový objem aditivizovaného piva.Výhodný obsah fermentačne pripraveného bylinného extraktu sa však pohybuje v rozsahu 1 až 4 objemových vztiahnuté na celkový objem...

Zavádzanie dvojitého dna do scedzovacej kade

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13846

Dátum: 15.06.2011

Autor: Deuter Peter

MPK: C12C 13/00, C12C 7/17, C12C 7/16...

Značky: scedzovacej, dvojitého, zavádzanie

Text:

...prvok, je možné odpovedajúcim spôsobom utesniť odpovedajúcu medzeru.Otvor je s výhodou vytvorený v tvare štrbiny. Štrbinou môžu potom byť prvky dvojitého dna zasúvané v podstate kolmo na otvor na zavádzanie dvojitého dna. To umožňuje čo možno najmenšiuveľkosť otvoru na zavádzanie dvojitého dna.S výhodou môže sa otvor na zavádzanie dvojitého dna vyrezať do dna scedzovacej kade už pri výrobe dosky dna spoločne s inými otvormi, ktoré sú...

Vynálezy kategórie «C12C» v ZSSR.

Pomocná fermentačná látka na báze chmeľu a fermentačný proces

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17240

Dátum: 20.07.2010

Autori: Beddie David, Baczynski Lilith, Smallman Matthew

MPK: C12P 23/00, C12C 11/00

Značky: proces, chmeľu, báze, fermentačná, látka, fermentačný, pomocná

Text:

...pomocou procesnotechnických opatrení, ako napr. využitie osobitného vetrania. Tieto opatrenia však v značnej miere zvyšujú technologickú náročnosť a investičné náklady.0014 Cieľom predmetného vynálezu je poskytnúť vylepšený fennentačný proces s väčším zrýchlením a/alebo väčšou výťažnosťou fermentácie.0015 Predmetný cieľ bol dosiahnutý vo význakovej časti nároku l. Závislé nároky sa týkajú účelnej špecifikácie podstaty vynálezu.0016 Bolo...

Spôsob eliminácie ochratoxínu A a fumonizínu B1 a B2 z piva

Načítavanie...

Číslo patentu: 287345

Dátum: 25.06.2010

Autori: Rauová Drahomíra, Daško Ľubomír, Belajová Elena

MPK: B01D 15/08, C12C 11/00, C12H 1/00...

Značky: ochratoxínu, spôsob, eliminácie, fumonizínu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob eliminácie mykotoxínov ochratoxínu A a fumonizínu B1 a B2 v pive, ktoré sa povrchovo adsorbujú na sorbente s povrchovo aktívnymi skupinami. Pivo sa uvedie do kontaktu so sorbentom tak, že v prietokovom systéme, do ktorého je vložený sorbent s povrchovo aktívnymi skupinami, sa pivo uvedie do núteného pohybu. Povrchovo aktívnymi skupinami môžu byť kyanoetylové skupiny alebo chloropropylové skupiny. V prípade použitia...

Humno

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14219

Dátum: 03.06.2010

Autor: Julien Denis

MPK: E04B 9/00, C12C 1/027, C12C 1/10...

Značky: humno

Text:

...namáčacia aparattíra.b) Klíčenie, ktoré prebieha v humnách rôznymi spôsobmi, najmä vzhľadom k ich tvaru, ktorý môže byt kruhovitý alebo naopak takmer podobný predĺženému pravouholníku. Po tejto etape sa jačmeň kvalifikuje ako zelený slad.c) Hvozdenie sa obvykle uskutočňuje v nádrži s kruhovitým tvarom, pretože je treba jačmeň usušiť na mriežke tým, že touto mriežkou prechádza horúci vzduch, pričom sa jačmeň obracia a/alebo sa radiálnym...

Inštalácia pre sladovanie a spôsob sladovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14218

Dátum: 03.06.2010

Autor: Julien Denis

MPK: C12C 1/027, C12C 1/02, C12C 1/10...

Značky: sladovanie, inštalácia, sladovania, spôsob

Text:

...správy, ako je skladovanie zŕn jačmeňa, zahrnuje proces sladovania najmenej tieto etapya) Namáčanie zŕn jačmeňa tento postup sa môže uskutočňovať V rôznych namáčacích nádržiach, ktoré sa druhove nazývajú namáčacia aparatlíra.b) Klíčenie, ktoré prebieha v humnách rôznymi spôsobmi, najmä vzhľadom k ich tvaru, ktorý môže byť kmhovítý alebo naopak skoro podobný predĺženému pravouholníku. Po tejto etape sa jačmeň kvalifikuje ako zelený...

Spôsob a zariadenie pre hvozdenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14601

Dátum: 03.06.2010

Autor: Julien Denis

MPK: C12C 1/15, C12C 1/10

Značky: spôsob, zariadenie, hvozdenie

Text:

...pripadne prispieť k jehoJe treba sa odvolať na diela Sladovníctva a pivovarníctva a/alebo Výroba piva,ktoré boli v predchádzajúcom texte uvedené, aby sa dosiahlo všeobecné povedomie o inštalácíách v sladovníctve. Sladovanie uskutočňované v sladovniach vyžaduje zložitú techniku a prvky známe odbomíkovi nebudú podrobne opisované mimo tie prvky, ktoré sú nevyhnutne nutné.Opis sa v ďalšej častí týka cereálie, ktorou je v tomto prípade...

Zariadenie plošiny pre sladovanie, hvozdenie, klíčenie a namáčanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14307

Dátum: 03.06.2010

Autor: Julien Denis

MPK: C12C 1/027, B65D 88/74, C12C 1/02...

Značky: sladovanie, zariadenie, plošiny, namáčanie, hvozdenie, klíčenie

Text:

...3 je pohľad zhora na schému umiestnenia zvláštneho spôsobu vytvorenia hvozdu bez stavebnej konštrukcie a zastrešenia,- Obr. 4 je rez líniou IV-IV z obr 3, schéma umiestnenia osobitného spôsobu vykonania hvozdu,- Obr. 5 je rez líniou VV z obr. 4, schéma umiestnenia osobitného spôsobu vykonania hvozdu,- Obr. 6 je pohľad v reze, schéma umiestnenia osobitného spôsobu umiestnenia žliabkov,- Obr. 7 predstavuje pohľad v reze, schéma umiestnenia...

Spôsob prípravy kvapalného extraktu z obilných zŕn a zariadenie vhodné na použitie pri takomto spôsobe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13700

Dátum: 05.02.2010

Autori: Mulder Hendrikus, Van Rijn Cornelis

MPK: B02C 17/16, B02C 18/10, B02C 18/06...

Značky: spôsob, přípravy, obilných, spôsobe, zariadenie, vhodné, extraktu, takomto, kvapalného, použitie

Text:

...zahŕňa mlecí prístroj a separačné zariadenie na separáciu mláta a kvapalného extraktu, pripojené v smere po prúde od mlecieho prístroja, kde mlecí prístroj obsahuje vstup pre kvapalinu spojený s mlecou komorou na zadržanie mletej suspenzie, kdev mlecej komore je uložený rotor, pričom rotor obsahuje jednu alebo viac čepelí ubiehajúcichod osi otáčania rotoru, pričom čepeľ je uložená vmlecej komore, kde vzdialenosť medzi hrotom uvedenej...

Rmutovacia kaďa na výrobu piva a miešadlo pre rmutovaciu kaďu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17602

Dátum: 24.06.2009

Autori: Hofmann Alexander, Binkert Jörg, Michel Rudolf

MPK: C12C 7/06

Značky: rmutovaciu, miešadlo, kaďu, rmutovacia, výrobu, kaďa

Text:

...patentových nárokov. 0012 Miešacie lopatky, ktoré sú prevažne inštalované kolmo na os, sa v danom prípade nerozprestierajú rovno smerom von, ale vykazujú oblúkovitý tvar a rozprestierajú sa v oblúku radiálne smerom von. Oblúkovitou formou miešacích lopatiek sa zaistí, že rmut, vytlačovaný miešacími lopatkami, prúdi pozdĺž miešacej lopatky formou do značnej miery formou laminárneho prúdenia a znižuje sa tak šmykove namáhanie.0013 Podľa vynálezu...

Spôsob výroby číreho, kvasinkami fermentovaného nápoja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12130

Dátum: 14.05.2007

Autor: Mulder Hendrikus

MPK: C12C 7/04, C12C 11/00, C12C 7/00...

Značky: čirého, spôsob, fermentovaného, nápoja, kvasinkami, výroby

Text:

...kalu v separátore a ochladenie mladiny na ferrnentačnú teplotu v tepelnom výmenníkue. kontinuálne prevádzanie ochladenej mladiny s obsahom kyslíka 0,5-3,0 mg 02/1 do fermentora vo forme slučkového reaktora, v ktorom mladina kontinuálne obieha, a ktorýzahŕňa biokatalyzátor, v ktorom boli imobilizované biologicky aktívne kvasinky af. kontinuálne odvádzanie kvapalného média z fermentora počas fermentácie odstredeníe odvádzanej kvapaliny na...

Nádoba a spôsob spracovania mladiny pri výrobe piva

Načítavanie...

Číslo patentu: 285234

Dátum: 14.08.2006

Autori: Wasmuht Klaus-karl, Stippler Kurt

MPK: C12C 7/00

Značky: výrobe, mladiny, spracovania, spôsob, nádoba

Zhrnutie / Anotácia:

Nádoba na spracovanie mladiny pri výrobe piva má vnútri usporiadanú clonu (3, 22, 30, 34) na vedenie mladiny a nad touto clonou (3) na vedenie mladiny ústiace prívodné potrubie (5) na privádzanie mladiny zhora na clonu na prepravu mladiny. Ďalej je opísaný spôsob varenia mladiny, pri ktorom sa mladina privedie na naklonenú, vyhrievanú vodiacu plochu, tam sa pri stekaní nadol plošne rozloží a pritom sa zahreje.

Spôsob výroby granulátov zo sladového extraktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2701

Dátum: 20.05.2005

Autori: Rümpler Karlheinz, Wand Bernhard, Waskow Mike

MPK: B01J 2/02, A23L 1/185, A23P 1/02...

Značky: spôsob, sladového, extraktu, granulátov, výroby

Text:

...a padajú spať do procesného priestoru 8. Procesný priestor 8 jeV spodnej oblasti vymedzený sklonenými bočnými stenami 29.V dôsledku tohto bočného sklonu sú častice pôsobením zemskej priťažlivosti dopravované spätnou obehovou zónou 24 V smere vstupnej štrbiny 1 plynu, kde sú následne opäť strhávané procesným plynom do procesného priestoru 8.0013 Tento mechanizmus vytvára veľmi rovnomernú cirkuláciu 15 pevných látok, pozostávajúcu zo vzostupného...

Spôsob výroby nealkoholických a nízkoalkoholických nápojov na báze sladiny alebo mladiny vrátane nealkoholického a nízkoalkoholického piva

Načítavanie...

Číslo patentu: 284396

Dátum: 10.02.2005

Autori: Navrátil Marián, Dömény Zoltán, Šubík Július, Gemeiner Peter, Šmogrovičová Daniela, Šturdík Ernest

MPK: A23L 2/00, A23L 1/105, A23L 1/202...

Značky: nealkoholického, nápojov, výroby, sladiny, mladiny, báze, vrátane, nízkoalkoholických, spôsob, nízkoalkoholického, nealkoholických

Zhrnutie / Anotácia:

Pivná mladina alebo sladina je vsádzkovo alebo kontinuálne fermentovaná pomocou mutantných kvasiniek s poruchou v syntéze enzýmov citrátového cyklu. Výhodné je používať kvasinky imobilizované v pektáte vápenatom. Fermentácia prebieha pri teplote od 5 do 35 °C a koncentrácii rozpusteného kyslíka do 20 mg/l.

Alkoholické nápoje obohatené 1H2 16O

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9859

Dátum: 08.02.2005

Autor: Soloviev Sergey Pavlovich

MPK: C12G 3/04, C12C 5/00, C12G 1/02...

Značky: nápoje, alkoholické, obohatené

Text:

...voda s množstvom ľahkého izotopológa vodyI wo väčším ako 99.757V prírodnej vode môžu zvyškove koncentrácie molekúl zahŕňajúcich ZH O 80 ťažké izotopy, ako napríklad H 27 O. lnzwo, H 2 H°O, H 3 Hl 7 O, ir 3 Ho, 3 H 2 °o, 211570, mýto dosiahnut až 2,97 g/l.Vzhľadom na to, že celková úroveň izotopológov obsahujúcich deutérium vo vode je skôr vyššia ako 0,3 g/1 (0,03 l) (Rothman a kol J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer, 1998,60, 665....

Nápoje a potraviny odolné voči zmenám arómy, ktoré sú vyvolané svetlom, spôsoby ich výroby a prostriedky na dosiahnutie takejto odolnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2305

Dátum: 29.09.2004

Autori: Brouwer Eric, Kessels Henk, Hughes Paul Shane, Bolshaw Louise, Blokker Peter, Olierook Fred, Van Der Ark Richard, Van Veen Marcel

MPK: A23G 3/00, A23C 9/152, A23G 3/32...

Značky: odolné, nápoje, dosiahnutie, změnám, prostriedky, takejto, odolností, spôsoby, potraviny, výroby, vyvolané, voči, svetlom, arómy

Text:

...ultrafialové žiarenia do uvedeného potravinového produktu.0007 US 4 389 421 opisuje pridanie organických zlúčením obsahujúcich 1,8-epoxidové skupiny, ako je 1,8-cineol,do sladových nápojov, aby sa zabránil alebo značne znížil vznik arómy vyvolanej svetlom. V uvedenom dokumente sa predpokladá, žepridanie 1,8-epoxidových zlúćenín do sladových nápojov zabraňujevzniku metylbutenylmerkaptánu zabránením odštiepeniu päťuhlíkatého fragmentu...

Spôsob spracovania obilných zŕn

Načítavanie...

Číslo patentu: 284148

Dátum: 23.08.2004

Autori: Tuokkuri Veli-matti, Peltola Petri, Olkku Juhani, Räsänen Esa, Reinikainen Pekka

MPK: A23B 9/02, C12C 1/02

Značky: obilných, spôsob, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob tepelného spracovania obilných zŕn, ktorý umožňuje zmeniť obsah plesní obilných zŕn bez toho, aby bola narušená klíčivosť. Zrná sú pritom vystavené teplu pri takej teplote a po taký čas, že obsah plesní v zrnách sa zmenšuje, ale klíčivosť zostáva, keď teplota spracovávaných zŕn sa zväčšuje zo 60 na 100 °C počas 0,5 až 30 sekúnd. Spôsob je použiteľný zvlášť na spracovanie zŕn, ktoré majú byť ponechané na klíčenie, napr. ich...

Nápoj obsahujúci xantohumol

Načítavanie...

Číslo patentu: E 690

Dátum: 12.12.2003

Autori: Tretzel Joachim, Wydra Markus, Füsser Hans

MPK: A23C 9/152, A23L 2/52, C12C 3/00...

Značky: obsahujúci, xantohumol, nápoj

Text:

...vzniká nápoj.Dokument GB~ 1,274,678 sa týka výroby frakcii z chmeľovýchextraktov, ktoré majú obsahovať čo najmenej xantohumolu a látok príbuzných xantohumolu. Vo zverejnenom dokumente sa nesprávne označuje živicová frakcia ako xantohumole.Predmetom EP O 679 393 A 2 je veľký počet farmaceutických zmesí. V príkladoch 10 a 11 sa popisujú farmaceutické zmesi,ktoré obsahujú xantohumol. Nápoje so zvýšeným rozpustným obsahom xantohumolu alebo...

Spôsob prípravy pivovarníckej mladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 650

Dátum: 11.10.2002

Autori: Mensour Normand, Forster Clemens, Margaritis Argyrios, Pilkington Heather, Petersen Erin E, Stewart Robert, Sobczak Jadwiga, Mcgarrity Michael

MPK: C12C 7/00, C12C 11/00, C12C 5/00...

Značky: spôsob, přípravy, mladiny, pivovarníckej

Text:

...krátkom priebehu maturácie. Ten Vzniká spontánne (neenzymatická oxidačná reakcia)z prekurzorov V izoleucín- valínovej biosyntetickej dráhe apotreba zníženia jeho koncentrácie na hladinu pod ľudským prahom vnímania môže vyústiť do potreby predĺženia postupu dozrievania piva (alebo iného nápravného postupu) so sprievodnými výrobnými nákladmi.V dôsledku uvedenej metabolickej dynamiky prvý vrchol diacetylovej koncentrácie nastáva V...

Spôsob sladovania jačmeňa a slad zošľachtený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282465

Dátum: 04.01.2002

Autori: Zimmermann Didier, Carnielo Michel, Gendre Francois

MPK: C12C 1/02

Značky: zošľachtený, týmto, sladovania, jačmena, spôsob, spôsobom

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob sladovania jačmeňa pozostáva z etapy máčania, etapy klíčenia a etapy sušenia na hvozde. Na dosiahnutie malého obsahu nitrózodimetylamínu (NDMA) v slade po sušení na hvozde, vylúčiac prísadu síry pri sušení, sa jačmeň pri máčaní okysľuje na pH v rozmedzí 3,5 až 4,6 počas aspoň jednej subetapy máčania. Súčasťou použitej techniky je zníženie dimetylamínu (DMA) v zelenom slade, čo obmedzuje neskoršiu tvorbu nitrozamínov v slade. Slad...

Spôsob kontinuálneho varenia mladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 282413

Dátum: 20.12.2001

Autori: Visscher Hendrik Jan, Versteegh Christian Willem

MPK: C12C 7/20, C12C 13/02

Značky: kontinuálneho, mladiny, varenia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob kontinuálneho varenia mladiny, pri ktorom sa nevarená mladina privádza do ohrievača mladiny, kde sa ohrieva na teplotu medzi 80 a 110 °C. Ohriata mladina sa privádza do prietokového kolíkového reaktora, najlepšie do rotačnej diskovej zadržiavacej kolóny, a nasleduje spracovanie uvarenej mladiny parou, v protiprúdom usporiadaní vo vytesňovacej kolóne.

Spôsob kontinuálnej výroby piva

Načítavanie...

Číslo patentu: 282343

Dátum: 26.11.2001

Autori: Mitschke Peter, Bodmer Roland, Eichelsbacher Michael, Bönsch Rudolf, Seiffert Thorsten

MPK: C12C 11/09, C12C 11/07

Značky: spôsob, výroby, kontinuálnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej výroby piva, z vareného rmutu schopného kvasenia s obsahom kyslíka 0,5 až 3,0 mg na liter, v aspoň jednej kvasnej nádrži (4a, 4b), vytvorenej ako slučkový reaktor, a v dozrievacej nádrži (19), pričom sa do každej kvasnej nádrže (4a, 4b) a dozrievacej nádrže (19) kontinuálne zavádza prvým, druhým a tretím potrubím (2a, 2b, 2c) čiastkový prúd rmutu schopného kvasenia, všetok odtok prvej kvasnej nádrže (4a) sa kontinuálne...

Červené pivo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281975

Dátum: 23.07.2001

Autori: Tuček Miroslav, Bekeniová Eva, Hauskrecht Petr, Štěpánek Jindřich

MPK: C12C 5/04, C12G 3/02

Značky: červeně, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Červené pivo obsahuje výťažky zo zmesi sušených bylín pozostávajúcich z plodu bazy čiernej, kvetu ibišteka sudánskeho a plodu borievky červenej. Zmes sušených bylín sa pri výrobe červeného piva dodá do várky pri chmeľovare.

Nápoj s nízkym obsahom alkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2393

Dátum: 14.02.2000

Autori: Beutlschmidt Oliver, Richtárik Igor, Seďová Viera, Majeríková Ivana, Volenská Marta

MPK: C12G 3/04, A23L 2/38, C12C 12/04...

Značky: obsahom, alkoholů, nápoj, nízkým

Text:

...12 lunotn. cukru, 0,14 až 0,28 hmotn. kyseliny citrónovej, 0,01 až 0,03 hmotn. príchute, 1,6 až 2 hmotn. oxidu uhličitého a zvyšok tvorí pitná voda.Ďalej sa zistilo, že možno použit limonádu s ovocnou príchuťou ako aj limonádu obsahujúcu povzbudzujúce látky, prípadne extrakty z bylín.Takto získaný nápoj je plnej pívovej chuti, s charakteristickou chmeľovou horkosťou,so sladkastou ovocnou príchuťou, prípadne s inou vhodnou príchuťou.Nápoj...

Pivná liehovina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2387

Dátum: 14.02.2000

Autor: Skalický Eugen

MPK: C12G 3/14, C12C 11/11

Značky: liehovina, pivná

Text:

...liehoviny je, čo sa týka zachovania charakteru a akosti piva, ideálny, naráža iba na ťažkosti pri konštrukcii potrebných zaria dení.Na Vymrazovanie sa musí použit čerstvé pivo. Nevýhodou čerstvého piva je penenie počas celej doby technologického procesu - vymrazovania. Vypáchnuté pivo by túto nepriaznivú vlastnosť nemalo, avšak stráca reznost a sú naru šené chuťové vlastnosti piva a po skoncentrovaní aj výslednej liehoviny.Z hľadiska...

Pivová mladina v práškovej forme

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2214

Dátum: 12.07.1999

Autor: Kosař Karel

MPK: C12C 7/00, C12C 1/18

Značky: mladina, pivová, práškovej, formě

Text:

...farebný slad. Prípadne obsahuje rafinovaný alebo surový cukor.Chmelenie 50 až 700 g chmeľu alebo prepočítané množstvo chmeľového extraktu na 100 l mladiny a jej sušiny çvorí 90 až 99,9 hmotnostných. Také zloženie pivovej mladiny v práškovej forme umožňuje zachovat vlastnosti piva českého typu.Príklad 1 Pivová mladina v práškovej forme na výrobu svetlého piva má- 85 hmotnostných svetlého sladu českého typu350 9 granulovanêho chmeľu na...

Spôsob výroby piva s obsahom alkoholu nižším ako 1% objemové

Načítavanie...

Číslo patentu: 279934

Dátum: 11.06.1999

Autori: Lommi Heikki, Van Dieren Ben, Swindels Wim

MPK: C12C 11/00, C12C 11/07, C12C 11/09...

Značky: alkoholů, nižším, spôsob, objemové, výroby, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby nízkoalkoholického alebo nealkoholického piva kontinuálnym zakvasovaním kvasnicami pri nízkej teplote. Vyčerená mladina sa spracováva odparením a/alebo adsorpčnými činidlami a potom sa vedie plneným stĺpcovým reaktorom, obsahujúcim imobilizované kvasnice, pri teplote medzi teplotou tuhnutia mladiny a +10 °C. Kvasnice sa reaktivujú pri teplote 2 až 30 °C počas 10 až 30 hodín. Plnený stĺpcový reaktor sa prípadne môže...

Spôsob kontinuálnej fermentácie mladiny pri výrobe piva

Načítavanie...

Číslo patentu: 279586

Dátum: 08.07.1998

Autori: Šmogrovičová Daniela, Malovíková Anna, Gemeiner Peter, Šturdík Ernest, Dömény Zoltán

MPK: C12C 11/07, C12C 11/09

Značky: výrobe, kontinuálnej, fermentácie, mladiny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Mladina sa kontinuálne fermentuje pivovarskými kvasinkami, výhodne s kvasinkami v imobilizovanej forme v géli pektátu vápenatého, pri teplote 0 až 35 °C, hodnote pH 3,0 až 7,0 v prostredí gas-lift reaktora s použitím nosného plynu, ktorým je oxid uhličitý alebo dusík.

Pivný koncentrát a prípravky na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1537

Dátum: 09.07.1997

Autori: Mráz Jan, Tomášek Karol, Baxa Stanislav

MPK: C12C 5/00, C12F 3/06, A23L 1/185...

Značky: koncentrát, pivný, přípravky, báze

Text:

...Chuť pivného koncentrátu je výrazne horká, nie však nepríjemná, s-dobre identifikovateľným chmeľovým podtónom. Čerstvý výrobok nadobúda ustálenú akost a plne harmonický buket už krátkodobým odležaním. Pred plnením do spotrebiteľských obalov sa pivný koncentrát filtruje. Skladuje sa vo vhodných hermeticky uzavretých nádobách, chránených pred priamym slnečným žiarením, pri teplote do 20 °C. Pri použití ho možno riediť vľubovoľnom rozsahu,...

Spôsob ošetrenia semien na klíčenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281407

Dátum: 08.05.1996

Autori: Mattila-sandholm Tiina, Haikara Auli

MPK: C12C 1/00, A23L 1/172, C12C 1/02...

Značky: ošetrenia, spôsob, semien, klíčenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ošetrenia semien, ktoré majú byť podrobené klíčeniu, spočíva v tom, že k zrnám jačmeňa v procese výroby skladu alebo k semenám, ktoré majú byť premenené na výhonky kvôli výžive, sa pridá pred a/alebo počas klíčenia prípravok z baktérií mliečneho kvasenia alebo prípravok produkovaný baktériami mliečneho kvasenia, ktorý má inhibičný účinok na mikrobiálny rast.

Spôsob výroby izomerizovaného chmeľového produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278535

Dátum: 07.09.1994

Autori: Westwood Keith Thomas, Crescenzi Alan Mark Virgilio

MPK: C12C 3/12

Značky: spôsob, chmelového, výroby, izomerizovaného, produktů

Zhrnutie / Anotácia:

Chmeľový extrakt sa zmieša s pevnou zlúčeninou alkalického kovu alebo zlúčeninou alkalickej zeminy a táto zmes sa podrobí spracovávaniu pri teplote aspoň 80°C v priebehu času, počas ktorého dôjde ku konverzii alfa-kyselín na izo-alfa-kyseliny. Pri tomto postupe sa nepoužíva ani vodné ani nevodné rozpúšťadlo. Postup môže slúžiť ako jedna z fáz výroby piva, alebo je možné izomerizovaný chmeľový produkt ďalej spracovávať na produkt s vysokou...

Spôsob fortifikácie nápojov a koncetrátov na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278254

Dátum: 08.06.1994

Autor: Novotný Lubomír

MPK: A23L 2/38, A23L 2/52, A23L 1/304...

Značky: nápojov, přípravu, spôsob, fortifikácie, koncetrátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v tom, že sa v nápojoch rozpustí horčík, zinok a lítium, vo forme vo vode rozpustných mliečnanov v množstve, počítané na obsah kovu, 10 až 500 mg horčíka, 1 až 100 mg zinku a 1 až 20 mg lítia, vztiahnuté na 1 l hotového nápoja.

Proces kontinuálnej prípravy sladiny a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281402

Dátum: 09.03.1994

Autor: Versteegh Christian Willem

MPK: C12C 7/16, C12C 7/06

Značky: přípravy, kontinuálnej, sladiny, proces, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka procesu kontinuálnej prípravy sladiny, ktorý zahŕňa kontinuálnu enzymatickú konverziu sladu v aspoň jednom rotačnom diskovom kontaktnom reaktore a oddelenie mláta zo zápary v separačnej jednotke, ako aj procesu kontinuálnej prípravy sladiny, ktorý zahŕňa kontinuálnu želatináciu a enzymatické skvapalnenie zmesi, založenej na nesladovom obilí, slade alebo enzymatickom zdroji a vode v rotačnom diskovom kontaktnom reaktore. Pridaním...