C11D 1/83

Kvapalná kompozícia obsahujúca vodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281633

Dátum: 10.04.2001

Autori: Nicholson William John, Hawkins John, Hodges Robert, Messenger Edward Tunstall

MPK: C11D 17/00, C11D 1/83

Značky: kompozícia, obsahujúca, kvapalná

Zhrnutie / Anotácia:

Kvapalná kompozícia obsahujúca vodu, povrchovo aktívne činidlo a rozpustený elektrolyt desolubilizujúci povrchovo aktívne činidlo, ktorej podstata spočíva v tom, že povrchovo aktívne činidlo, ktoré je prítomné v množstve aspoň 30 % hmotn. vztiahnuté na celkovú hmotnosť povrchovo aktívneho činidla a vody, je zvolené z množiny, zahrnujúcej aniónové povrchovo aktívne látky, akými sú alkylpolyalkylénoxysulfáty, predovšetkým C10-C20-alkyl(2 až 20...

Náplň WC teliesok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2736

Dátum: 11.12.2000

Autor: Kopecký Ľubomír

MPK: C11D 3/20, C11D 3/50, C11D 1/83...

Značky: teliesok, náplň

Text:

...najskôr V tekutej alebo pastovej podobe a potom sa zhutňujú do pevnej podoby. Vývoj V tejto oblasti techniky výroby a použitia prípravkov aktívnych látok postupne ukázal potrebu vyriešiť kvapalné, pastové alebo gélové formy prípravkov na plnenie WC teliesok opakovane, a ak je to možné bez dotyku rúk s WC telieskami. Základnou podmienkou tohto cieľa je, aby prípravok pri spláchnutí vydal len definovaný zlomok aktívnych látok, pričom tento...

Spôsob výroby detergentných builderových aglomerátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279404

Dátum: 04.11.1998

Autori: Nassano David Robert, Pancheri Eugene Joseph, Sagel John Albert, Beerse Lisa Ann

MPK: C11D 17/06, C11D 1/83, C11D 1/12...

Značky: detergentných, výroby, spôsob, aglomerátov, builderových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby detergentných builderových aglomerátov miešaním kryštalického aluminosilikátového alebo vrstveného silikátového detergentného buildera s vybraným spojivom v intenzívnom miešači za vytvorenia voľne tečúcich aglomerátov. Spojivom je pasta aniónového povrchovo aktívneho činidla alebo vo vode rozpustný polymér obsahujúci hmotnostne aspoň 50 % etylénoxidu a prípadne menšie množstvo etoxylovaného neiónového povrchovo aktívneho činidla....

Tekutý čistiaci prostriedok a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280885

Dátum: 09.07.1997

Autori: Noglich Jürgen, Kalibe Marlies, Soldanski Heinz-dieter

MPK: C11D 3/37, C11D 1/83

Značky: tekutý, prostriedok, čistiaci, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Tekutý čistiaci prostriedok obsahuje neiónový tenzid, aniónový tenzid a v alkalickom prostredí rozpustný polymérny polykarboxylát, pričom najmenej 25 % hmotn. neiónových tenzidov tvoria alkylpolyglykozidy. Čistiaci prostriedok sa po rozriedení použije na čistenie a ošetrenie dlážok všetkých druhov.

Priehľadná vodná kvapalná čistiaca zmes na tvrdý povrch

Načítavanie...

Číslo patentu: 280406

Dátum: 11.07.1995

Autori: Sams Philip John, Jones David Philip, Sharples Martin, Instone Terry, Roscoe David

MPK: C11D 1/83

Značky: tvrdý, čistiaca, povrch, priehľadná, kvapalná, vodná

Zhrnutie / Anotácia:

Vodná kvapalná čistiaca zmes má pH od 6 do 8 a zahŕňa 2 až 40 % hmotn. povrchovo aktívnej látky, ktorá zahrnuje sulfát primárneho alkoholu (i) a neiónovú povrchovo aktívnu látku (ii), kde najmenej 50 % hmotn. prítomnej povrchovo aktívnej látky je sulfát primárneho alkoholu, ktorý zahrnuje menej ako 1 % dusíkatej povrchovo aktívnej látky, horčík v molárnom pomere najmenej 0,3 mólov Mg na mól sulfátu primárneho alkoholu.

Sypký detergentný prostriedok a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281376

Dátum: 10.08.1994

Autori: Chapple Andrew Paul, Emery William Derek, Swinkels Petrus Leonardus, Knight Peter Cory, Hull Michael, Joyeux Christophe, Akkermans Johannes Hendrikus Maria, Euser Huig

MPK: C11D 1/83, C11D 17/06, C11D 3/12...

Značky: prostriedok, spôsob, sypký, detergentný, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Sypký detergentný prostriedok majúci sypnú hmotnosť aspoň 650 g/l obsahuje od 15 do 50 % hmotn. povrchovo aktívneho systému pozostávajúceho z etoxylovanej povrchovo aktívnej látky, ktorou je primárny C8 až C18 alkohol s priemerným stupňom etoxylácie neprevyšujúcim 6,5 v množstve od 60 do 100 % hmotn. povrchovo aktívneho systému a primárneho C8 až C18 alkylsulfátu v množstve do 40 % hmotn. povrchovo aktívneho systému, od 20 do 60 % hmotn....

Prostředek na mazání destičkových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268608

Dátum: 14.03.1990

Autori: Rous Jaroslav, Cincibus Aleš, Bareš Milan, Fáměra Jiří, Němec Zbyněk, Šilha Josef

MPK: C10M 173/02, C11D 1/83

Značky: mazání, dopravníku, destičkových, prostředek

Text:

...hmot. vázanéhc ethylenoxidu a molekulovou hmotnosti 2 000 až 3 000 a dále obsahuje 42 až 64 hmot. vody. Prostředek jako sekvestrační přísadu obsahuje trojsodnou sůl kyseliny nitroltrioctové nebo tetrasod~nou sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové.Mazací prostředek na destičkové dopravníky podle vynálezu využívá velmi dobré mazací schopnosti N-acyl-N-ethanolaminu monoethanolaminového mydla mastných kyselín o defínovaném složení. Přípravek již...

Koncentrovaný prací prostriedok v pastovitej forme

Načítavanie...

Číslo patentu: 267789

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bomba Miroslav, Majerská Mária, Lenghardová Ľubica, Danková Štefánia, Bažany Vít

MPK: C11D 1/83

Značky: formě, pastovitej, koncentrovaný, prací, prostriedok

Text:

...6 dielov komplexotvornâho činidle ako dvojeodnoj soli kyseliny etyléndiamintetraootovej alebo trojsodnej soli kyseliny nitrilotrioctovej, 18 - 25 dielov polyfosfátov alknliokýoh kovov, zbytok tvoria bežné prísady ako konzervnčné činidlo, vonná kompozíoia, dermatologioká zložka, opticky zjes ňovaoí prostriedok, antiredepoziöná príseda, ferbivá a voda, prípadne dalšie, Príklad zloženia38,0 hmotnostnoh dielov dodeoylbenzónsulfonan sodný ako 50 ...

Sanitační kapalný prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267625

Dátum: 12.02.1990

Autori: Husník Stanislav, Bareš Milan

MPK: C11D 1/83, C11D 3/48

Značky: sanitační, kapalný, prostředek

Text:

...schopnosti enčsí aktivnčních přísad tvořenýni polykarbonovýni kyselinomi, případně jejich deriváty, s hydtogensíranem drnselnýn vytvářet ve vodnéu roztoku kysele reagující puľrovený systém, jehož pH se pohybuje v rozmezí 2,0 až 2,5 a umožnuje Anorganické složky nečistot, nerozpustnó ve vodě, zejména oxidy železa, vípníku a hořčíku převâdět do vo vadi rozpuetnć formy. Doohàzí tak k porušení struktury původní vrstvy nečistoty typické pro...

Hydrofilný odpeňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 258732

Dátum: 16.09.1988

Autori: Ilavský Ján, Orság Štefan, Starčok Milan, Polievka Milan, Novák Ladislav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C11D 1/83

Značky: odpeňovač, hydrofilný

Text:

...produktoch oxidacie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanôn.K pomocným látkam patria ropné alebo syntetické uhlovodíky, prísady vonných látok, biocídov, pripadne farbiv.Dalšie údaje o formulácii odpeňovača ako aj ďalšie výhody sú zrejmé z príkladov.Ako odpeňovač alebo komponenty už známych odpeňovačov sa skúšajú jednak etylénglykol až polyetylénglykoly, dalej zmesi etylénglykolu až polyetylénglykolov jednak s alifatickými karboxylovými...

Detergent určený zejména k dekontaminaci radioaktivně zamořených předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257963

Dátum: 15.07.1988

Autori: Tejnecký Miloslav, Veselý Jiří, Dřízal Zdeněk, Procházka Karel, Vaňura Petr, Novák Jan, Moravcová Želmíra, Haumer Jaroslav, Konečný Ctirad, Vaněk Karel, Fidler Josef, Gála Jan

MPK: C11D 1/83

Značky: radioaktivně, zamořených, detergent, dekontaminaci, zejména, předmětů, určený

Text:

...prostředek, antiredepoziční přísadu a bělicí příaadu. Hlavní výhody detergentu, určeného zejména k dekontaminaci radioaktivně zamořených textilií, spočívají v tom, že se podstatné zlepší dekontaminace textilií,takže poklesne podíl prádla, vyřazovaného jako pevný radioaktivní odpad a že při čištění vzniklých odpadních vod destilací se prakticky odstraní pěnění a přestřiky, čímž se značné zvýši dekontaminační faktor destilace.Další výhodou...

Odpevňující a bělicí směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 256525

Dátum: 15.04.1988

Autori: Haumer Jaroslav, Procházka Karel, Lopata Václav, Kepl Jiří, Novák Jan, Kaufman Karel

MPK: C11D 1/83, C11D 3/42

Značky: směs, odpevňující, bělicí

Text:

...3 prüměrným obsae hçm 1 až 1,5 dvojnéÁvazby na molekulu a 0,5 až 10 opticky zjas~ 5 ňujícich prostředků. 1Hlaýní výhody odpěňující a « Á bě 1 ÍcíÁsměsi-spočí~Lvají vÁ zajištění nízká pĺěnivosti při -pracích a zuělechíovacíchtelnosti, ve vyšším odpěňovacim účixnku směsi oproti-jejím jea lení a žvýšení zjasňujících efektů..1. Do vyhřívaného kotleopatřeného míchadlem se předloži4 É,8 mastného alkoholu C 10-až C 18 s 10 moly oxyethylenu a...

Prostriedok na odstraňovanie extrémne tenkých olejových filmov z vodných hladín

Načítavanie...

Číslo patentu: 246896

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kramárik Ján, Beška Emanuel

MPK: C11D 1/83

Značky: vodných, olejových, odstraňovanie, tenkých, filmov, extrémně, prostriedok, hladin

Text:

...je 5 až 10,2 až 6 hmotnostných dietylhexylsulfojantaranu sodného a 24 až 85 hmotnostných vody.Aplikácia prípravku má výhodu V tom,že jeho použitím dochádza z hluknutiu olejového filmu na podstatne menšiu plochu. Aplikáciou 1 mi prípravku na plochu 1 m znečistenú z 80 až 9 D 0/0 olejovým filmom dôjde k zníženiu znečistenia na 15 až 20podielu olejového filmu na vodnej ploche.vynález je dalej objasnený na príkladoch,ktorými však jeho...

Prísada zlepšujúca čistenie kovových povrchov v chlórovaných uhľovodíkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 244993

Dátum: 15.11.1987

Autori: Simin Solomon Chanonovie, Hüler Karl-heinz, Citovie Ippolit Georgijevie, Džermakjan Karen Jurjevie

MPK: C11D 1/83

Značky: zlepšujúca, prísada, povrchov, uhľovodíkoch, čistenie, chlorovaných, kovových

Text:

...spôsobom rieši prísada zlepšujúca čistenie kovových povrchov V chlörovaných uhľovodíkoch podľa vynálezu vyznačená tým, že pozostáva z 10 až 90 hmotnostných 0/0 anionaktívneho tenzidu, najmä sodných alebo trietanolamin-ových soli zmesi mono- a diesterov kyseliny fosforečnej a oxyetylovaných mastných alkoholov, 5 až 87 hmotnostných 0/Q nei-onogenných tenzidov, najmä oxyetylovaných mastných alkohol-ov a 3 až 1 D hmotnostných 0/0 reałkčného...

Čistící prostředek na bázi anionaktivních tenzidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236045

Dátum: 01.02.1987

Autori: Vácha Jaroslav, Husník Stanislav, Vodák Zdeněk, Zlesák Ivan

MPK: C11D 1/83

Značky: bázi, čisticí, prostředek, tenzidů, anionaktivních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problému formulace čistícího prostředku pro čištění zejména bytových textilií. Čistící prostředek podle vynálezu sestává z 10 až 30 dílů alfaolefinsulfonanů sodných, 5 až 15 dílů monoalkylsulfojantaranu sodného, 2 až 15 dílů sodné soli sulfatovaného alifatického alkoholu a 2 až 6 dílů propylenglykolu.

Prostředek na ošetření praného prádla v domácnosti, přidávaný do poslední máchací vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 231429

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šen Josef, Langer Oskar, Ječný Jiří

MPK: C11D 1/83

Značky: prádla, prostředek, poslední, praného, ošetření, domácnosti, přidávaný, máchací

Zhrnutie / Anotácia:

Máchací prostředek zlepšuje omak prádla, jeho žehlivost a zabraňuje vzniku statického náboje. Prostředek složený z kondenzačního produktu dietanolaminu s kyselinou stearovou, dimetyl-benzyl-amoniumchloridu kyseliny kokosové, kyseliny olejové, kyseliny octové a glycerinu nebo polyetylénglykolu. Na ošetření praného prádla v domácnosti, případně i ve veřejných prádelnách.

Práškový prací prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229717

Dátum: 01.05.1986

Autori: Kepl Jiří, Bareš Milan, Krob Václav, Haumer Jaroslav, Novák Jan, Novák Ladislav, Šmidrkal Jan, Paulovič Milan, Čmolík Jiří, Šimůnek Jaroslav, Peterka Vlastimil

MPK: C11D 1/83

Značky: prostředek, prací, práškový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká práškového pracího prostředku s vysokou účinností a sypnou hmotností vhodného pro automatické pračky, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje 0,5 až 10 % hmot. polyglykolamidů obecného vzorce I, ve kterém Rl značí alkylskupinu s 8 až 19 atomy uhlíku a n je přirozené číslo 3 až 30, 1 až 8 % hmot. sodných solí alifatických karboxylových kyselin s 8 až 22 atomy uhlíku a 1 až 15 % hmot. alkylbenzensulfonanu sodného nebo...