C10N

Mazacie tuky obsahujúce lignínsulfonát, ich výroba a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20660

Dátum: 31.01.2011

Autori: Litters Thomas, Liebenau Alexander

MPK: C10M 141/08, C10M 159/24, C10M 135/10...

Značky: lignínsulfonát, výroba, obsahujúce, použitie, mazacie

Text:

...opotrebovaniu, znižujúce trenie a chrániace proti stamutiu a súčasne dosiahnuť dobrú odolnosť mazacích tukov voči vode.0013 Prítomnosťou lignínsulfonátu je možné minimalizovať použite iných bežných aditív mazív a tuhých mastív, obzvlášť M 082, alebo ich dokonca úplne eliminovať.0014 Vynález sa Vyznačuje nezávislými nárokmi. Výhodne uskutočnenia sú predmetom závislých nárokov alebo sú opísané nižšie.0015 Podľa spôsobu tvoriaceho podstatu...

Spôsob nanášania vysokoteplotného maziva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16771

Dátum: 19.02.2010

Autori: Bachmann Theo, Kerschbaumer Jörg, Walch Mario Wolfgang, Moosbrugger Arno

MPK: C10N 30/06, C10N 40/06, C10M 103/06...

Značky: nanášania, vysokoteplotného, maziva, spôsob

Text:

...pod teplotou tavenia vytvrdený a zhutnený.S výhodou je hBN pevnému teliesku daný tvar tyčinky alebo tužkovej tuhy. Ako tyčinka sa V rámci tohto opisu rozumie teleso, ktorého dĺžka presahuje šírku o najmenej riadovú hodnotu a ktorého výška je V rovnakej riadovej hodnote ako šírka, pričom šírka nie je väčšia než 8 mm. Dobre sa osvedčili tužky vo valcovej forme, ktorých priemer tuhy je 1 mm až 5 mm. S výhodou sú používané priemery 2 -...

Lubrikačné kompozície na prevody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20393

Dátum: 02.10.2009

Autor: Bouffet Alain

MPK: C10N 20/04, C10M 169/04, C10N 20/02...

Značky: převody, kompozície, lubrikačné

Text:

...degradácie pri prevádzke.0011 Tieto estery, použité ako základy, nespĺňajú najmä skúšky oxidácie pri vysokej teplote, či už s katalyzátorom alebo bez, ktoré sú súčásťou zadávacích požiadaviek pre konštruktérov automobilov pre tieto aplikácie.0012 Dokument EP 1 785 476 opisuje Iubrikačnú kompozíciu obsahujúcu ester, prostriedok zlepšujúci Viskozitný index, ako je polyalfaolefín, a aspoň jednu sírovú alebo fosforovo-sírovú zložku.0013...

Kompozícia maziva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20391

Dátum: 20.05.2008

Autori: Höpke Andrea, Grundei Stefan, Bodesheim Günther, Schmidt-amelunxen Martin, Sohn Dieter

MPK: C10M 133/44, C10M 133/46, C10M 133/40...

Značky: kompozícia, maziva

Text:

...tekuté pri izbovej teplote, alebo podľa detinície majú teplotu topenia 100 ° C. Známe kombinácie katión/anión, ktoré vedú kiónovým kvapalinám , sú napr. dialkylimidazolium, pyridinium, amónium a fosfónium atd. s organickými aniónmi, ako sulfonáty, imidy, metidy atd. ako aj s anorganickými aniónmi, akohalogenidmi a fosfátmi, atď., pričom každá ďalšia kombinácia katiónova aniónov pri ktorej sa môže dosiahnuť nízky stupeň topenia je vhodná....

Vysokoteplotné mazivo bez obsahu grafitu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18379

Dátum: 22.06.2007

Autori: Bugner Steffen, Giskow Ralf, Schneider Bernd

MPK: C10N 10/02, C10N 10/04, C10M 169/04...

Značky: vysokoteplotné, obsahu, grafitu, mazivo

Text:

...hrudiek a ktoré vylučuje použitie grañtu.0007 Úkol predkladaného vynálezu sa rieši vysokoteplotným mazivom pre tepelnéspracovanie kovov, tvoreným zmesou jemne práškovitých materiálov, pričom uvedená zmesobsahuje minimálne nasledujúce súčasti(b) mastnú kyselinu alebo soľ mastnej kyseliny,(c) kyselinu boritú, soľ kyseliny boritej (boritan) a/alebo minerál s obsahom kyseliny(d) polyfosfát alkalického kovu a/alebo pyrofosfát alkalického kovu...

Vynálezy kategórie «C10N» v ZSSR.

Etylén-propylénové kopolyméry vhodné na modifikáciu lubrikačných olejov a spôsob na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14165

Dátum: 12.02.2007

Autor: Tanaglia Tiziano

MPK: C10M 143/04, C10M 143/10, C10M 143/02...

Značky: etylén-propylénové, kopolymery, přípravu, vhodné, lubrikačných, spôsob, modifikáciu, olejov

Text:

...nie je vôbec jednoduchý.Akokoľvek nízka môže byť molekulová hmotnosť, výroba rozpúšťaním vyžaduje vysoké teploty (100-160 °C) adlhé časy rozpúšťania, ktoré sa pohybujú od 3 do 7 hodín. Výroby rozpúšťaním sú taktiež charakterizované presnými a špecifickými znakmi, ktore sa týkajú systémov miešania, rozsahov teplôt aďalších charakteristík (líšiacich sa od technológie ktechnológii), ktoré spôsobujú, že je nevyhnutné pre konkrétne spracovanie...

Mazací olej pre tvárnenie kovov za studena rozvalovaním a lisovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 260330

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pleva Ján, Heinrich Ivan, Tupý Daniel, Černiansky Ladislav, Chaban Vladimír, Klucho Pavol, Rusnáková Anna

MPK: C10N 40/20, C10M 167/00

Značky: kovov, rozvalovaním, tvárnenie, lisováním, studena, mazací

Text:

...°C, s výhodu 12 až 25 mm . s 1 pri 50 °C. Mazací olej pre tvarnenie kovov za studena je bližšie uvedený nasledujúoimi prikladmi. ktoré rozsah vynálezu neobmedzujú.Mazaci olej pozostáva z 0,5 hmotnostných blokovvého kopolyméru etylénoxidu a propylénoxldu, z 2,2 hmotnostných zinočnatej soli izobutyl-dodecyldltioiosiorečnej kyseliny, z 1 hmotnostného 2,6-di-terc.hutylmetylielnolu, z 0,2 hmotnostných m 0 noetanolamínu, z 0,5 0/0 lanolinu a...

Káblový olej pre vysoké napätie

Načítavanie...

Číslo patentu: 266287

Dátum: 13.12.1989

Autori: Mataš Ján, Maťaš Michal

MPK: C10M 157/00, C10N 40/16

Značky: káblový, vysoké, napätie

Text:

...Pre prípravu káblověho oleja pre vysoké napätie sa hodí bezpopolný antio×idanL alebo zmvs hnzpnpnjných untinxidantov, aby na nenarušili jeho oloktroizolačnćde o antioxidantl tenoluvćho a amínovćho typu ako je 2,0-ditercbutyl-4-moLylfonol,2- a 3-tercbuty 1 ~ 4-metoxy-fenol, 2,4-dímetyl~ 6-terc-butylfenol, dífenylamĺn, feny 1-2-nafty 1 amin, difenyl-p-fcnylćndiamín, p~izopropy 1 diíenyamín, N-tetrametyldiamíno-diEenylmetán,4-hydroxydifenylamín,...

Konzervační prostriedok pre protikoroznú ochranu a pre náročné lisovanie ocelových plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266280

Dátum: 13.12.1989

Autori: Šťastný Stanislav, Hlaváčik Anton, Škrek Michal

MPK: C10M 169/04, C10N 30/12

Značky: protikoróznu, oceľových, ochranu, náročné, lisovanie, konzervační, prostriedok, plechov

Text:

...ropných produktov v pomere 85 frakcie 0 teplote varu 90 až 200 OC a 15 2 frakcie 0 teplote varu 201 až 300 °C. Inhibitorová zložka je tvorená jednotlivo alebo vo vzájomnej kombinácii estermi ditiofosforečných kyselín, merkaptobenztiazolom, butylsulfoamidoetanom sodným, trietanolovýmiVýhody konzervačného prostriedku podľa vynálezu sú hlavne v tom, že sa popri časovo a funkčne rovnocennej konzervačnej funkcii vytvára zvýšená funkcia...

Motorový olej znižujúci spotrebu paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 263153

Dátum: 11.04.1989

Autori: Náter Pavel, Ctacho Dušan, Bučko Miloš, Nádvorník František, Kopernický Ivan, Stuchlík Jiří, Jánošík Štefan, Štaňko Nikolaj, Kotek Jiří

MPK: C10M 141/00, C10N 40/00

Značky: spotrebu, motorový, znižujúci, paliva

Text:

...kopolyslru a 0,5 i nsot. polyaetakrylltu, čin se ziskal motorový olejviskosity SAB 1011/30 s vlsstnotani Vviekozita pri 1 oo °c 12,24 mmz/s viskozita pri -1 s °c 2 730 mPms viskozitný index 175Na meranie úspory energie sa použil motor z automobilu LADA 1500 poháňaný elektromotorom(tzv. skúška metored engine) pričom se meral elektrický príkon potrebný na pretáčanie rýchlosťou 2 000/min. Merania, ktoré sa robili v rozsahu teplôt 40...

Viacúčelové plastické mazivo a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258639

Dátum: 16.09.1988

Autori: Salková Zuzana, Krempaský Bohdan, Bohunický Jaroslav, Kvasnica Dušan, Ševčík Peter, Gerža Jozef, Maťaš Michal, Szüs Ladislav, Pavela Mirko

MPK: C10M 169/06, C10N 50/10

Značky: plastické, spôsob, přípravy, viacúčelové, mazivo

Text:

...na 100 °C až 130 °C počas 1 až 4 hodín za vzniku komplexného hlinitého mydla. Reakčná zmes sa potom vyhroje na 180 až 230 C a pri tejto teplote sa udržiava 30 až 150 minút, obsah reaktora sa ochladí na 100 °C až 130 C a pri tejto teplote sa do reakčnej zmesi pridá za stáleho miešania 0,5 až 2 hmot. depresátora alebo zmesi depresatorov teploty tuhnutta. nie» jového komponentu, 0,5 až 1,2 0/0 hmot. antioxldantu alebo zmesi vysokoteplotného...

Mazadlo k mazání nástrojů pro beztřískové tváření kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257775

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kónya Sándor, Tabi István, Gyöngyössy Lajos, Fülöp János, Vámos Endre, Romhányi András, Zakar András, Keresztessy Zsolt

MPK: C10N 40/24, C10M 169/04

Značky: nástrojů, mazání, beztřískové, tváření, kovů, mazadlo

Text:

...sulfonylové skupině obecného vzorce IV, které mohou znamenat skupinu symbolu R 1, obsahoval 14 až 18 atomů uhliku,zvláště 16 až 18 atomü uhliku a především 17 atomů iuhlíku.Kromě toho je výhodné, aby arylový pndíl v polyethylenglykolmonoesteru nebo v polyethylenglykolmonoesterech obecného vzorce I složka nebo složky a ve významu symbolu R 2 v acylové skupině obecného vzorce II, v uhlovodikové sultonyloxyskupině obecného vzorce lll,...

Mazivo pro tváření legovaných ocelových materiálů za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 255143

Dátum: 15.02.1988

Autori: Stejskal Michal, Pačák Jan, Řápek Josef, Kubelka Vladislav, Mostecký Jiří Akademik, Kozák Petr

MPK: C10N 40/24, C10M 105/58

Značky: materiálů, mazivo, tváření, legovaných, oceľových, studena

Text:

...skutečnosti lze dokumentovat výsledky v následujících Eabulkách, ze kterých je patrný vliv stabilizujících přísad a jejich směsi na teplotu počátku rozkladu mazacího prostředku, srovnání mazacich vlastnosti doposud používaných prostředků a prostředku podle Vynálezn na tribometru a vliv epoxisloučeniny na stabilitu a mazací vlastnosti nechlorovaných složek oleje. ąVliv stabilizujicích přisad na teplotní stabilitu základového maziva pro...

Sposob prípravy vápenatého komplexného maziva s obsahom olova

Načítavanie...

Číslo patentu: 254226

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bohunický Jaroslav, Gerža Jozef, Kvasnica Dušan, Krempaský Bohdan

MPK: C10M 123/02, C10N 70/00, C10M 177/00...

Značky: spôsob, maziva, olova, obsahom, přípravy, vápenatého, komplexného

Text:

...kyselín, vyššie alkylfenoly, polyalkylbenzény, prípadne ich zmesi. K zlepšeniu štartovacieho trecieho momentu sa d-o maziva pri teplote 50 °C pridá 0,2 až 1 0/0 hmot. jemného grafitu.Väpenaté komplexné plastické mazivo s obsahom olova podla vynâlezu je určené pre valivé a kĺzne ložiská s vysokým radiálnym alebo axiálnym zaťaženim v prevádzke. Rozsah potížitelnosti je stanovenýpre maximálne otáčky d-o 3 000 otáčok/min., teplotný rozsah -20...

Mazací olej pre tepelne a mechanicky namáhané prevodové mechanizmy a strojné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254195

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bačovský Milan, Nádvorník František, Štaňko Nikolaj, Hrabovecký Imrich

MPK: C10N 40/04, C10M 169/04

Značky: převodové, mechanicky, mazací, namáhané, zariadenie, strojně, tepelně, mechanizmy

Text:

...zabezpečeniu požadovanej teploty tuhnutia, viskozity a viskozitného indexu sa zákl.adově oleje doplnia podľa potreby znižovačom teploty tuhnutia, napríklad polyalkylmetakrylatoveho. alebo alkylnaftalénového typu a modifikátorom viskozity, akými sú polyméry a kopolyméry nenasýtených zlúčenín, napríklad typu polybutěnov, polymetakrylátov alebo kopolymérov etylétn-propylénových alebo styrén-izoprenových.Základový olejový ratinát alebo regenerât...

Plastické mazivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 247321

Dátum: 15.01.1988

Autori: Liška Milan, Arpáš Vladimír, Frais Jindoich

MPK: C10M 123/02, C10N 30/02

Značky: plastické, mazivo

Text:

...vozidiel do pomalobežných prevodoviek na mazanie kĺbových reťazí,klzných i valivých pomalobežných ložísk pri mazaní pomocou vysokotlakových prístrojov a dlhých tukovodov v teplotnom rozsahu 10 až 10000, je potrebné zabezpečiť zlepšenie tepelno-koloidnej stability, dokonalú tekutost, odolnost proti vyplavovaníu vodou, priľnavosť a rozšíriť teplotný rozsah použitelnosti plastického maziva.Plastická mazivo bolo pripravené tak,že do...

Viacstupňový mazací olej čiastočne syntetický pre benzínové a naftové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 246897

Dátum: 15.01.1988

Autori: Koneený Václav, Bystrický 1ubor

MPK: C10N 40/00, C10M 141/00

Značky: motory, syntetický, mazací, benzínové, čiastočne, viacstupňový, naftové

Text:

...mazací olej .čiastočne syntetický pre benzínové -a/alebo naftové .motory vrátane preplňovaných podľa tohto vynálezu, pozostáva zo základného oleja čias Bročne ąyntetiokého za zušľachtujúoich prí.sad, pričom ltr.opný~podiel základného oleja má rs lohladprn ina príslušný rozsah viskozitnjých (tried ivýsledného oleja vis-kozitu okovlonñil až i 10 mmzmseľ pri 100 °C a VI najrnenej 90, S výhodou okolo 100, bod atuhnuti-a najviac -48 °C, s výhodou...

Spôsob regenerácie rezných kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 246894

Dátum: 15.01.1988

Autori: Krb Rastislav, Hudecová Daniela, Sáraz Jozef, Koneený Václav

MPK: C10M 175/04, C10N 40/22

Značky: řezných, spôsob, regenerácie, kvapalín

Text:

...kvapalina má nepríjemný zápach, pri interakcii s pokožkou môže spôsobiť vznik ekzêmov a zápalov,najmä pri poraneniach pokožky. Ekonomický aspekt je daný nákladmi na výmenu opotrebenej kvapaliny, ktoré majú značnú hodnotu.V súčasnosti sa regenerácia rezných kvapalín realizuje biologicky aktívnymi látkami na báze antibiotík, ktoré sú jednak vel 4mi drahé a ktorých účinok je časovo ob medzený. Prevádzajú sa tiež pokusy rege nerovať rezné...

Způsob úpravy vodné emulze pro tažení měděných drátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246261

Dátum: 15.12.1987

Autori: Wilhelm Harald, Söhner Manfred, Veliekov Velieko Dimitrov, Christov Ivan Danailov, Ivanov Laeezar Petrov, Taeev Anton Ivanov, Schier Karlheinz

MPK: C10M 173/00, C10N 40/24

Značky: způsob, měděných, tažení, emulze, úpravy, vodné, drátu

Text:

...uvedených emulzí, tim ve zvýšení tažecích rychlostí a snížení opotřebení tažecích průvlaků s následným zvýšením doby životnosti emulze.Uplně odpadá Vytékání zpěněné emulze mimo sběrací kanálky, což má mnohdy za následek dočasné odstavení tažecího stroje z provozu.Měděné dráty byly taženy z průměru 8 mm na průměr 2 mm V tažecích prokluzových strojích s průběžným elektrickým žíháníma kontinuálním navíjením při výtokové rychlosti 25 m/s....

Emulzia na ťahanie drótov a valcovanie pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245095

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kósa Edit, Tardos László, Kenessey Ágnes, Jaszlits László, Cseh György

MPK: C10N 40/24, C10M 119/18

Značky: ťahanie, valcovanie, emulzia, pásov, drôtov

Text:

...až 700 m Pa . s .a/alebo minerälneho oleja s hustotou 850 až 905 kg. m 5, viskozitou 30 až 70 mPa.s, 5 až 15 objemových dielov repkoveho oleja s hustotou 910 až 930 kg.m 5,viskozitou 20 až 100 mPa . s, alebo lanového oleja s hustotou 920 až 940 kg . m a viskiozitou 37 až 70 mPa.s, 20 až 30 objemových dielov v- priemere 2 až 6 mölmi etylénoxidu oxyetlovaného mastného alkoholu s priemernou dlžkou uhlikového reťazca C 12 a 1Ť .Mastiacij...

Konzervačný olej, najmä pre lisovanie a odmasťovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 243566

Dátum: 15.11.1987

Autori: Dostál Jan, Kolouch Jaromír

MPK: C10N 40/20, C10M 169/04

Značky: najmä, olej, odmasťovanie, lisovanie, konzervačný

Text:

...minimálne šesť mesiacov proti atmosférickej korózii a má dobré odmasťovacie vlastnosti, s vodou v ľubovolnom ,pomere emulguje, čím sa znižuje spotreba alkálií a energie pri odmasťovaní, ako napriklad pri spracovaní karosériových plechov určených pre ďalšiu povrchovú úpravu.Príklady zloženia konzervačného oleja » podľa vynálezuKonzervačný olej s podielom komplexného inhibítora korózie obsahujúcej 3,5 0/0 mahagónsulfonátu sodného o molekulovej...

Tepelne a oxidačne stabilná prísada do mazacích olejov pre prevodové mechanizmy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252527

Dátum: 17.09.1987

Autori: Štaňko Nikolaj, Nádvorník František, Hrabovecký Imrich, Bačovský Milan

MPK: C09K 15/04, C10M 141/00, C10N 40/04...

Značky: stabilná, oxidačne, tepelně, prísada, mechanizmy, mazacích, převodové, olejov

Text:

...alebo derivát močnoviaiy, alebo skupina -«CH 2 OH, kde n je 2 alebo 3, pričom na 1 atóm fosforu pripadá najmenej 0,5 IIlIOlu skupín ~~CH 20 H a kov v soli dialkylesteru ditiofosforečnej kyseliny je výhodne zinok.Prísada dalej môže obsahovat najviac 40 hmot. orga-nickej zlúčeniny síry typu sulfidov, dísulfidov a sírených alkénov s obsahom síry do 50 hmot. 0/0.V prísade prítomné soli dialkylesterov iditioůosforečnej kyseliny sa...

Mazací prostředek pro tváření kovů za studena, zejména pro válcování plechů a fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 252448

Dátum: 17.09.1987

Autori: Stejskal Michal, Kozák Petr, Mostecký Jiří Akademik, Kubelka Vladislav, Lukavský Jan, Novák Václav

MPK: C10M 111/02, C10N 40/24

Značky: zejména, tváření, kovů, studena, válcování, prostředek, mazací, plechů, fólií

Text:

...kule 7 až l 8. Při déle než jeden rok trvajícim nasazení V neŠpřetržitých provozech je výhodné přidat k uvedené kogpozicí bezujpopelnou nntioxidační přísádu, s výhodou di-terc-butyl-p~kresol nebo oktadecylamin v množství 0,1 až 0,5 hmot. Tato směs mí nerálního a syntetického oleje zapučuje výborné mazacívlestnoąělti, dlouhou životnost lázní a vysokou oxídeční stabilitu)Mazivo podle vynálezu nezanechává stopy na tväřeném povrchupo žvihání...

Způsob výroby práškových maziv pro tváření kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241737

Dátum: 15.09.1987

Autor: Jakubec Karel

MPK: C10M 105/22, C10N 40/20

Značky: maziv, kovů, práškových, tváření, způsob, výroby

Text:

...nevede. Pod pojmem vhodná tuková surovina je miněn přirozený a/nebo částečně upravený, například částečně hydrogenovairý tuk a/nebo jejich směsi, obsahující 80 až 100 0/0 hmot. mastných kyselín s 12 až 22 atomy uhlíku v řetézci, přičemž-zbytek tvoří mastné kyseliny s řetězcem kratším nebo delším. současně je nutné, aby v mastných kyselinách tohoto tuku byly zastoupeny nenasycené mastné kyseliny podílem 20 ~až 6 G procent hmot., přičemž...

Mazací prostředek pro tváření kovů za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 241671

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bujadoux Karel, Kerb Ulrich, Machon Jean-pierre, Biechlin Serge, Risbourg Victor

MPK: C10M 169/06, C10N 40/20

Značky: kovů, studena, tváření, mazací, prostředek

Text:

...solí kyseliny di 4etyléntríamiiíopentaoctové a trietanolaminem. ak je vidět z obrázku, 1 0/0 hmot. přísady zcela převádí 0,25 0/0 hmo-t. nerozpustných mýdel na rozpustnou formu v reálné provozní lázni, obsahující 5 0/0 hmot. stearanu sodného při obsahu železa a zinku 0,04 hmot.Následující graf na obr. 2 dokumentuje komplexační kapacitu trietanolaminu - osa x pro tří různé koncentrace roztoků stearanu sodného, obsahujícího kationtyi...

Plastické mazivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 241590

Dátum: 15.09.1987

Autori: Narayanaswami Subramaniyan, Montzka Thomas Alfred, Ezer Elemér, Richardson Kenneth

MPK: C10M 105/06, C10N 30/02

Značky: plastické, mazivo

Text:

...požiadavkách nadkvalitu je m-ožné destislačný zvyšok upravovať, ľůŤĺJnDVüť hydíwogenačune, a to bud v kvapalnej, fáze za- zvýšeného tlalku v-odíka,alebo na skrráupanýlch katalyzátoroch pri zvýšenom tlaku alebo blízkom atmosterickémvu.Hvdrogenačné teploty sú v rozsahu 1-00 až 320 °C, najvhodnejšie 150 .až 200 °C. Ako hydrogeoačné katalyzatory sú vh-odcne všetky známe hetenogemne katalyzátory hydrogenácie aaromatlcikých zlúčením najmä...

Rezná kvapalina a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241581

Dátum: 15.09.1987

Autori: Nisato Dino, Tarancon Gregorio

MPK: C10M 11/02, C10M 111/02, C10N 40/22...

Značky: kvapalina, výroby, spôsob, rezná

Text:

...C tak, že sa s nimi dá lahko manipulovať i pri teplotách v zimných mesiacoch. To je zvlášť výhodné, nakoľko napr. dietanolaumin má teplotu tuhnutia okolo 30 stupňov C a nakolko sa prepravuje v sudolch vyžaduje teplo na roztopenie, čim sťažuje manilpulaciu, resp, vyžaduje zariadenie na ohrev.Zo zlúčenín bóru je vhodné použitie kyseliny boritej, lktorá je na trhu .dostupná a nie je ju potrebné upravovať. Rovnako dobre je možné použiť kysličník...

Hydraulické oleje s viskozitními indexy až 200

Načítavanie...

Číslo patentu: 246186

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pastuszek František, Eapková Alena, Fousek Milan

MPK: C10M 101/04, C10M 161/00, C10N 20/02...

Značky: hydraulické, viskozitními, indexy, oleje

Text:

...hydraulické soustavy byla co nejdelší, tedy aby olej měl dostatečně velkou termooxidační stalost. Ta je dána jednak chemickým složením základního oleje, jednak volbou typu a obsahu antioxidačni prísady, kterou proto také kvalitní hydraulické oleje vždy obsahují. /U olejů s obsahem dialkylditiofosfátu zinečnatého působí tato přisada k jako inhibitor oxidace. do hydraulických olejů bezpopelného typu se přidávají bezpopelné antioxidanty typu...

Mazací prostředek vhodný pro použití při kování

Načítavanie...

Číslo patentu: 244118

Dátum: 15.07.1987

Autor: Šimko Marián

MPK: C10N 10/02, C10M 173/02

Značky: vhodný, kovaní, mazací, použití, prostředek

Text:

...jako je například grefit, a k rovnoměrnému rozprostření mazacího prostředku na vykonávaných kusech e v kovací zápustce. Tato smáčecí činidla, dispergační činidla, emulgeční činidla e prostředky k rovnomärnému rozprostření látek pro tyto vodné systémy jsou běžně známé.Jako například těchto smáčecích a dispargnčních činidel je možno uvést sodná solisulfonovaných nettalenových kondenzáta.(B 1 anco 1, vyráběný firmou GAF Corp.), polyoxyetylenové...