C10M 169/04

Lubrikačné kompozície na prevody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20393

Dátum: 02.10.2009

Autor: Bouffet Alain

MPK: C10M 169/04, C10N 20/04, C10N 20/02...

Značky: převody, kompozície, lubrikačné

Text:

...degradácie pri prevádzke.0011 Tieto estery, použité ako základy, nespĺňajú najmä skúšky oxidácie pri vysokej teplote, či už s katalyzátorom alebo bez, ktoré sú súčásťou zadávacích požiadaviek pre konštruktérov automobilov pre tieto aplikácie.0012 Dokument EP 1 785 476 opisuje Iubrikačnú kompozíciu obsahujúcu ester, prostriedok zlepšujúci Viskozitný index, ako je polyalfaolefín, a aspoň jednu sírovú alebo fosforovo-sírovú zložku.0013...

Kompozícia maziva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20391

Dátum: 20.05.2008

Autori: Sohn Dieter, Grundei Stefan, Schmidt-amelunxen Martin, Höpke Andrea, Bodesheim Günther

MPK: C10M 133/46, C10M 133/44, C10M 133/40...

Značky: maziva, kompozícia

Text:

...tekuté pri izbovej teplote, alebo podľa detinície majú teplotu topenia 100 ° C. Známe kombinácie katión/anión, ktoré vedú kiónovým kvapalinám , sú napr. dialkylimidazolium, pyridinium, amónium a fosfónium atd. s organickými aniónmi, ako sulfonáty, imidy, metidy atd. ako aj s anorganickými aniónmi, akohalogenidmi a fosfátmi, atď., pričom každá ďalšia kombinácia katiónova aniónov pri ktorej sa môže dosiahnuť nízky stupeň topenia je vhodná....

Vysokoteplotné mazivo bez obsahu grafitu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18379

Dátum: 22.06.2007

Autori: Giskow Ralf, Schneider Bernd, Bugner Steffen

MPK: C10N 10/04, C10M 169/04, C10N 10/02...

Značky: mazivo, obsahu, vysokoteplotné, grafitu

Text:

...hrudiek a ktoré vylučuje použitie grañtu.0007 Úkol predkladaného vynálezu sa rieši vysokoteplotným mazivom pre tepelnéspracovanie kovov, tvoreným zmesou jemne práškovitých materiálov, pričom uvedená zmesobsahuje minimálne nasledujúce súčasti(b) mastnú kyselinu alebo soľ mastnej kyseliny,(c) kyselinu boritú, soľ kyseliny boritej (boritan) a/alebo minerál s obsahom kyseliny(d) polyfosfát alkalického kovu a/alebo pyrofosfát alkalického kovu...

Prevádzkový prostriedok pre chladiace a klimatizačné zariadenia s oxidom uhličitým

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8727

Dátum: 24.12.2002

Autori: Braun Jürgen, Fahl Jörg

MPK: C10M 171/00, C10M 169/04

Značky: chladiace, zariadenia, prevádzkový, klimatizačné, uhličitým, prostriedok, oxidom

Text:

...kompresory na oxid uhličitý menšie. Toto vyžaduje veľmi dobrú zaťažiteľnost mazív v zodpovedajúcej teplotnej oblasti.0008 Podľa skúseností majú polyalkylénglykoly výborné trecie vlastností. Dobrú absorpciu na povrchu kovov možno vyvodzovat z polámeho charakteru. Na základe tejto vysokej povrchovej aktivity amalej závislosti viskozíty od tlaku sú dosahované nízke koeñcienty trenia.0009 V tribologiekýeh kontaktných oblastiach, ktoré sú...

Mazací olej s prísadou pre silne namáhané zážihové a vznetové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 260337

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bačovský Milan, Nádvorník František, Stacho Dušan, Hrabovecký Imrich, Štaňko Nikolaj, Náter Pavel, Jánošík Štefan

MPK: C10M 169/04

Značky: přísadou, motory, silně, vznětové, zážihové, namáhané, mazací

Text:

...viskozity a viskozitného indexu sa základové oleje doplnia podľa potreby znižovačom teploty tuhnutia, napríklad polyalkyhnetakrylátového alebo alkyluaftalenového typu a modifikatorom viskozity, akými sú polyméry a kopolyméry nenasýtených zlúčením, napríklad typu polybuténov, polymetakrylatov alebo kopolymérov etylén-propylénových alebo styrén-izoprénových.Základový olejový ratinat alebo regenerít bežne obsahuje ešte zložky, ktoré znižujú...

Mazivo tŕňa na výrobu bezšvových rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 279340

Dátum: 07.10.1998

Autori: Periard Jacques, Schneider Christian

MPK: C10M 169/04, C10M 111/04, C10M 173/02...

Značky: výrobu, trňa, mazivo, bezšvových

Zhrnutie / Anotácia:

Mazivo tŕňa na výrobu bezšvových rúr sa skladá z grafitu, ílových minerálov z triedy smektitov, polysacharidov a prípadne tenzidu. Nanášanie na tŕne, ktoré prešli chladiacim kúpeľom, sa uskutočňuje vo forme vodnej disperzie.

Mazací olej pre letecké piestové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269676

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kostolányi Peter, Szücs Ladislav, Mendel Jozef, Gajdoš Tibor

MPK: C10M 169/04, C10M 155/04

Značky: mazací, letecké, piestové, motory

Text:

...s výhodou 0,5 až 3,1 ř hmotnostného bezpopoľných antioxidantov - mono, di, trialkylfenoláty a/alebo bis-mono, di, trialkylfenoláty a/alebo mono, di, trialkylaromatické omíny, ktoré sú zároveň antikorodanty ajolebo dialkylditiokarbamáty, ktoré majú zároven mazivostné vlastnosti, kde všetky prísady obsahujú v alkylovom reťazci 1 až 28 atomov uhlíka.Na modifikovanio viokozity a zlepšenie viskozitného indexu, ako aj bodu tuhnutia sa do...

Konzervační prostriedok pre protikoroznú ochranu a pre náročné lisovanie ocelových plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266280

Dátum: 13.12.1989

Autori: Hlaváčik Anton, Škrek Michal, Šťastný Stanislav

MPK: C10N 30/12, C10M 169/04

Značky: konzervační, lisovanie, plechov, prostriedok, protikoróznu, náročné, ochranu, oceľových

Text:

...ropných produktov v pomere 85 frakcie 0 teplote varu 90 až 200 OC a 15 2 frakcie 0 teplote varu 201 až 300 °C. Inhibitorová zložka je tvorená jednotlivo alebo vo vzájomnej kombinácii estermi ditiofosforečných kyselín, merkaptobenztiazolom, butylsulfoamidoetanom sodným, trietanolovýmiVýhody konzervačného prostriedku podľa vynálezu sú hlavne v tom, že sa popri časovo a funkčne rovnocennej konzervačnej funkcii vytvára zvýšená funkcia...

Olej pre preplňované naftové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 261083

Dátum: 12.01.1989

Autori: Stacho Dušan, Náter Pavel, Jánošík Štefan, Kopernický Ivan, Štaňko Nikolaj, Nádvorník František

MPK: C10M 169/04

Značky: přeplňované, motory, naftové

Text:

...0,2 0/0 hmot. metylén-bis-alkylfenolu, 0,2 0/0 hmot. alkyldlfenylaminu, 1,9 hmot. bázického sulfonátu vápenatého, 4,8 0/0 hmot. nízkobazického sulionátu vápenateho, 0,5 0/0 hmot. bázického fenolátu vápenatého, 1,6 hmot. sukcínimidu a 1,5 hmot. polymetakrylatu, čím sa ziskal motorový olej s takýmito vlastnosťamibod vzplanutia 246 °C bod tuhnutia -26 °C obsah porpola 1,17 °/o hmot. TBN 7,0 mg KOH/gMotorový olej podľa vynälezu formulacla F...

Mazadlo k mazání nástrojů pro beztřískové tváření kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257775

Dátum: 15.06.1988

Autori: Tabi István, Kónya Sándor, Vámos Endre, Keresztessy Zsolt, Zakar András, Romhányi András, Fülöp János, Gyöngyössy Lajos

MPK: C10M 169/04, C10N 40/24

Značky: beztřískové, nástrojů, mazání, mazadlo, kovů, tváření

Text:

...sulfonylové skupině obecného vzorce IV, které mohou znamenat skupinu symbolu R 1, obsahoval 14 až 18 atomů uhliku,zvláště 16 až 18 atomü uhliku a především 17 atomů iuhlíku.Kromě toho je výhodné, aby arylový pndíl v polyethylenglykolmonoesteru nebo v polyethylenglykolmonoesterech obecného vzorce I složka nebo složky a ve významu symbolu R 2 v acylové skupině obecného vzorce II, v uhlovodikové sultonyloxyskupině obecného vzorce lll,...

Mazací olej pre tepelne a mechanicky namáhané prevodové mechanizmy a strojné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254195

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bačovský Milan, Štaňko Nikolaj, Hrabovecký Imrich, Nádvorník František

MPK: C10N 40/04, C10M 169/04

Značky: namáhané, mechanizmy, převodové, mechanicky, strojně, zariadenie, mazací, tepelně

Text:

...zabezpečeniu požadovanej teploty tuhnutia, viskozity a viskozitného indexu sa zákl.adově oleje doplnia podľa potreby znižovačom teploty tuhnutia, napríklad polyalkylmetakrylatoveho. alebo alkylnaftalénového typu a modifikátorom viskozity, akými sú polyméry a kopolyméry nenasýtených zlúčenín, napríklad typu polybutěnov, polymetakrylátov alebo kopolymérov etylétn-propylénových alebo styrén-izoprenových.Základový olejový ratinát alebo regenerât...

Konzervačný olej, najmä pre lisovanie a odmasťovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 243566

Dátum: 15.11.1987

Autori: Dostál Jan, Kolouch Jaromír

MPK: C10N 40/20, C10M 169/04

Značky: lisovanie, najmä, odmasťovanie, olej, konzervačný

Text:

...minimálne šesť mesiacov proti atmosférickej korózii a má dobré odmasťovacie vlastnosti, s vodou v ľubovolnom ,pomere emulguje, čím sa znižuje spotreba alkálií a energie pri odmasťovaní, ako napriklad pri spracovaní karosériových plechov určených pre ďalšiu povrchovú úpravu.Príklady zloženia konzervačného oleja » podľa vynálezuKonzervačný olej s podielom komplexného inhibítora korózie obsahujúcej 3,5 0/0 mahagónsulfonátu sodného o molekulovej...