C10L 1/32

Kompozícia, palivo a spôsob reemulgácie paliva vyrobeného z rastlinného a/alebo minerálneho oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12611

Dátum: 16.09.2010

Autori: Vanlaer Antoine, Desaga Alain

MPK: C10L 1/32, C10L 1/14

Značky: paliva, vyrobeného, reemulgácie, minerálneho, kompozícia, palivo, oleja, rastlinného, spôsob

Text:

...na dno nádrže, zostávajúce palivo už nemá dostatočne vysoké oktánové číslo na to, aby dochádzalo k správnemu plneniu motora. Ďalej, zmes etanol/voda je len čiastočne spáliteľná, čo môže v motore spôsobiť vážne problémy. Aj keď sa pripraví vpodstate dehydratovaný etanol, ak nie je skladovaný za zvláštnychpodmienok, bude, vďaka tomu, že je velmi hygroskopický, veľmi rýchlo absorbovať vlhkosť z atmosféry.0013 Vdoterajšom stave techniky bol...

Vodné palivo do spaľovacích motorov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284555

Dátum: 25.05.2005

Autor: Gunnerman Rudolf

MPK: C10L 1/00, C10L 1/32

Značky: spalovacích, motorov, spôsob, výroby, vodné, palivo

Zhrnutie / Anotácia:

Vodné stabilné palivo do spaľovacích motorov pozostávajúce aspoň z dvoch fáz s objemovo od 20 do 80 % vody, uhlíkatého paliva, objemovo od 2 do menej ako 20 % alkoholu, objemovo od 0,3 do 1 % neiónového emulgátora, ktoré môže obsahovať objemovo do 0,1 % činidla zlepšujúceho mazanie a objemovo do 0,3 % aditíva zlepšujúceho odolnosť proti separácii fáz pri zvýšených teplotách. Výsledná emulzia je tvorená štandardnou emulziou olej/voda, kde voda...

Vykurovacia emulzia a zariadenie na jej prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3890

Dátum: 03.08.2004

Autor: Kusák Tomáš

MPK: C10L 1/32, C10L 1/04

Značky: emulzia, přípravu, zariadenie, vykurovacia

Text:

...uhľovodíkov, pričom nie je súčasne riešená recyklácia kyslých odpadových dechtov.Uvedené nedostatky v rozhodujúcej miere odstraňuje jednoduchým a Iacným spôsobom vykurovacia emulzia a zariadenie na jej výrobu z odpadových kyslých dechtov podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že vykurovacia emulzia pozostáva z odñltrovaného roztoku neutralizovaných kyslých odpadových dechtov s množstvom do 30 objemových, ťažkých...

Ekologické palivo do zápalných motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279692

Dátum: 06.12.1995

Autori: Košík Karel, Dostálek Jaromír, Hejda Richard

MPK: C10L 1/16, C10L 1/18, C10L 1/08...

Značky: palivo, motorov, ekologické, zápalných

Zhrnutie / Anotácia:

Ekologické palivo do zápalných motorov obsahujúce 35 až 55 objemových dielov metylesterov nenasýtených a nasýtených kyselín s počtom uhlíkov v molekule 16 až 22, najmä kyseliny palmitovej, stearovej, olejovej, linolovej, linolénovej, eikozanovej a erukovej rastlinného pôvodu, 15 až 65 objemových dielov alifatického n-alkánu s počtom 10 až 20 uhlíkových atómov v molekule, jednotlivo alebo ich zmesi, a/alebo 1 až 65 objemových dielov alifatického...

Environmentálne prijateľné palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 972

Dátum: 11.10.1995

Autori: Trubač Karol, Macho Vendelín

MPK: C10L 1/32, C10L 1/18

Značky: prijateľné, palivo, environmentálne

Text:

...vznieteniu paliva. Tieto kompo nenty zvyšujú v palive pre vznetové motory cetanové číslo. Potomtechnicky široká dostupnosť hlavne netoxických kyslíkatých organických zlúčenín, vznikajúcich najmä ako vedľajšie produkty orga-hnochemických výrob. Ako pomocné látky v palive podľa tohto technického riešenia,inhibítory korózie, či antikorózne, najmäK vhodným zmesiam organických kyslíkatých alkoholické éterické vedľajšie produkty z výrobyhlavne...

Ekologické motorové palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 800

Dátum: 10.05.1995

Autori: Berežný Juraj, Huml Jiří, Šavrda Zdeněk, Mašek Jiří

MPK: C10L 1/14, C10L 1/06, C10L 1/32...

Značky: motorové, ekologické, palivo

Text:

...metylester nenasýtených mastných kyselín, ktorého podstata spočíva v tom, že ďalej obsahuje 10 až 65 objemu bezsírneho stredného destilátu (petrolejová frakcia z hydrokrakovacej jednotky) a 5 až 45 objemu petrolejovej frakcie ropy(letecký petrolej), pričom uvedené objemové percentuálne obsa hy sa vzťahujú na celkový objem paliva.Vyššie uvedené ekologické motorové palivo ďalej výhodneobsahuje 5 až 45 objemu aspoň jedného...

Emulzné palivo z ťažších ropných podielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267777

Dátum: 12.02.1990

Autori: Trubač Karol, Farbula Vilibald, Kachút Daniel, Bučko Miloš, Huba František, Kabeš Vlastimil, Sventek Ján, Baxa Jozef, Horváth Jozef

MPK: C10L 1/32

Značky: emulzně, ropných, ťažších, podielov, palivo

Text:

...parnom rozpraäovaní palivo coz dýzy horákov. Ďalšia výhoda zmesného emulgátoru je v jeho vyššom účinku, tj. že vytvorenie emulzie typu o/v z řažšíoh ropných podielov sa dosiahne pri nižšou množstve zložiek v znneenom emulgâtoro v porovnaní o nnwžatvnmi potrebnými na vytvorenie omulzie typu o/v za použitia emulgátora samostatne. zjednodušuje sa tiež príprava emxlzie typu o/v. zmeaný emulgátor eu mőže tiež vytváreł aj v procese emulgécie,...

Komplexný komponent palív pre zážihové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 255397

Dátum: 15.03.1988

Autori: Bratrský Daniel, Braunsteiner Michal, Šimko Karol, Kopernický Ivan, Mikula Oldřich, Lehotský Ľubomír, Fehér Pavol, Mihályová Blanka, Křižka Pavel, Bučko Miloš

MPK: C10L 1/32

Značky: motory, zážihové, komplexný, palív, komponent

Text:

...frakcie z pyrobenzínu, zvyčajne hydrogenované s destilačným rozmedzím od 130 °C do 250 °C, pričom obsah aromatlckých uhľovodíkov v týchto zmesiach zvyčajne je vyše 50 0/0 hmot. iV prípade, že komplexný komponent naliv pre zážlhové motory podľa vynálezu ohsahuje teda okrem zložiek A, B, C aj pomocnú zložku D, potom obsah zložky D v komponente je v rozmedzí od 15 hmot. do 70 hmot., výhodne od 15 0/0 hmot. do 40 0/0 hmot.Pre zabezpečenie vyššie...

Stabilizovaná uhlíkatá suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 252838

Dátum: 15.10.1987

Autori: Howland Warren, Wu Shang-ren, Arquette Robert

MPK: C10L 1/32

Značky: suspenze, stabilizovaná, uhlíkatá

Text:

...menší než je rozměr ok síta prcjdou sítem o dané hodnotě mesh.Velikost diskrétních (oddělených) částic lze vyjádřit jako průměr částic definovaný charakteristikou síta 16 až 400 mesh podle americké normy (velikost otvorů síta 1,18 až 0,038 mm), kterým částice uhlí, obsažené ve vzorku uhlí nebo vzorku suspenze uhlí ve voděf projde. V případě částic jemnějších než 200 mesh (75 m) se může velikost části určovat bud sitovou analýzou nebo pomocí...

Způsob termické likvidace plynového kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250252

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vodseďálek Jaroslav

MPK: C10K 1/04, C02F 11/18, C10L 1/32...

Značky: termické, způsob, kondenzátu, likvidace, plynového

Text:

...látek, např. 20 až 90 g dehtu v jednom litru plynového koudenzätu, spaluje v ohništi s přídavným palivom v poměru nejméně 4,5 M tepelné energie v přídavném pallvu na 1 kg plynového kondenzátu.Výhody způsobu podle vynálezu tkví V tom, že není třeba recirkulovat veliké množství tenolove vody, odpadne nutnost výstav~ by zařízení pro redukci tlaku přehř-áté tenolové vody a její separaci od neodpařené vody jako u patentu NSR č. 2 863 989 a čs. AO...

Palivová směs obsahující práškový uhlík, vodu a dispergační činidlo, a způsob přípravy této směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 230552

Dátum: 15.05.1986

Autori: Siwersson Olle Lennart, Loodberg Jan Ake Torsten, Wall Arne Evert

MPK: C10L 1/32

Značky: směsi, směs, uhlík, obsahující, této, přípravy, dispergační, palivová, práškový, způsob, činidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Palivová směs obsahuje 5 až 80 % hmotnosti uhlíku s velikostí částic pod 100 um a 0,02 až 4 % dispergačního činidla, vztaženo na hmotnost obsažené vody, tvořeného polyelektrolytem nebo polyfosfátem, přičemž směs má hodnotu pH 5 až 10. Dispergační činidlo, například sůl alkalického kovu nebo amonná sůl polykarboxylové kyseliny, nabíjí částice uhlíku na vyšší náboj než částice nečistot, takže částice nečistot s nižším elektrickým nábojem se...