C10L 1/02

Reakčná kolóna na výrobu bionafty s gravitačným separátorom na oddeľovanie a spôsob výroby bionafty

Načítavanie...

Číslo patentu: 288029

Dátum: 10.12.2012

Autori: Radovanović Matija, Radovanović Dobrosav

MPK: C11C 1/02, C10C 3/08, C10L 1/02...

Značky: výroby, spôsob, bionafty, výrobu, kolona, oddeľovanie, separátorom, reakčná, gravitačným

Zhrnutie / Anotácia:

Reakčná kolóna na výrobu bionafty s gravitačným separátorom na oddeľovanie je technologické zariadenie, v ktorom súčasne prebieha pokračovanie chemického procesu transesterifikácie triglyceridov vyšších mastných kyselín, ako aj separácia metylesterov, glycerolu a vody. Zariadenie pozostáva zo štyroch vzájomne prepojených častí: (R), (RS), (S) a (GS). Opísaný je aj spôsob výroby bionafty v reakčnej kolóne.

Spôsob výroby bionafty z tukov a olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15219

Dátum: 13.01.2009

Autori: Vašek Vladimír, Klein Karel, Jelínek Miloš, Mynarík Alois, Kolomazník Karel, Janácová Dagmar, Uhlírová Michaela

MPK: C11C 3/00, C10L 1/18, C10L 1/02...

Značky: výroby, tukov, spôsob, bionafty, olejov

Text:

...katalyzátorov (aktivátorov) a (b) katalyzatora fázového prenosu zvoleného zo skupiny benzyltrialkylammoniovej soli a trisalkylmethylammoniovej soli vzorca NR 5 R 6 R 7 CH 3 X -, kde uhľovodíkové zostatky R 5 až R 7 predstavujú na sebe nezávislé radikály s 4-18 atómami uhlíka, najlepšie s 4 až 12 atómami uhlíka, pričom tieto radikály môžu byť lineárne alebo spojené, nasýtené alebo nenasýtené, a kde X predstavuje anión. Toto platí vtedy, ked sa...

Spôsob hydrokonverzie biomasy vo vírivom lôžku na výrobu palivových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10696

Dátum: 18.07.2008

Autori: Daudin Antoine, Chapus Thierry, Quignard Alain, Dupassieux Nathalie

MPK: C10G 49/12, C10G 3/00, C10G 49/04...

Značky: hydrokonverzie, spôsob, palivových, biomasy, lôžku, výrobu, zmesí, vírivom

Text:

...a ktorého mastné reťazce všeobecne obsahujú počet uhlíkov medzi 8 a 25.0013 Prihlasovateľ konkrétne zistil, že uskutočnenie hydrospracovania a/alebo hydrokonverzie v suspenznej vrstve umožňovalo prekonať problémy s kontamináciou katalyzátora spojených s vytváraním vody a oxidu uholnatéhoprostredníctvom reakcií hydroodkyslíčovania a ukladaním nečistôt (fosfolipidy, EF 2 176 382 33900 Hseroly, kovy, volné mastné kyseliny atď. ), ktoré sa...

Použitie produktu obsahujúceho glycerolformalmonoestery mastných kyselín ako biopaliva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9946

Dátum: 11.07.2007

Autori: Castells Boliart Josep, Estévez Company Carles, Bayarri Ferrer Natividad

MPK: C07D 319/06, C10L 1/02, C07D 317/24...

Značky: použitie, produktů, obsahujúceho, mastných, biopaliva, glycerolformalmonoestery, kyselin

Text:

...zvýšeným nákladom pri použití aldehydov, ketónov, olefínov a iných chemických produktov potrebných na syntézu navrhnutých derivátov glycerolu. Z ekonomického hľadiska je glycerolfonnal vhodným materiálom na prípravu biopalív, pretože jeho priemyselná dostupnosťa cena môžu byť dostatočne konkurencieschopné.0008 Konečne zo strategického hľadiska je vhodné zakladať chemickú výrobu v Európe na využití obnoviteľných materiálov alebo na zemnom...

Spôsob na terminálové miešanie benzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11397

Dátum: 17.12.2004

Autori: Wolf Leslie, Schubert Adam

MPK: C10L 1/06, C10L 1/02

Značky: spôsob, miešanie, benzinu, terminálové

Text:

...sa v termináli vyrába benzín alebo BOB so zvýšeným oktánovým číslom zo zameniteíneho normálneho benzínu alebo BOB stanovenim nominálnych hodnôt parametrov požadovanej prchavosti zameniteľného normálneho benzínu alebo BOB a potom prípravou vysokooktánovej terminálovej zmesnej suroviny, ktora má parametre prchavosti taká, že ked sa mieša so zameniteľným normálnym benzlnom alebo BOB s nomináíne požadovanými parametrami prchavosti, poskytuje...

Tvarovaná uhlíková zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3282

Dátum: 06.08.2002

Autori: Dekýš Peter, Radzo Bohumil

MPK: C10L 5/40, C10L 1/02

Značky: uhlíková, tvarovaná

Text:

...nedostatky do značnej miery odstraňuje tvarovaná uhlíková zmes, pozostávajúca z uhlíkového prachu a spojiva, podľa tohoto technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že vodou rozpustné spojivo obsahuje organické zložky na báze cukrov, škrobovalebo celulózy v množstve 0,2 až 30 hmotnostných percent z celkovej hmotnosti zmesi.Spojivo s výhodou obsahuje organickú zložku na báze cukrov, ktorou je sulñtový výluh alebo na báze celulózy,...

Zmesové biologicky rozložiteľné palivo do vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2846

Dátum: 10.05.2001

Autori: Mráz Jozef, Kováčik Miloš, Švantner Ľubomír

MPK: C10L 1/02, C10L 1/14

Značky: motorov, biologicky, zmesové, vznětových, rozložiteľné, palivo

Text:

...ktorého podstata spočíva vtom, že obsahuje 30 až 99,795 hmotnostných alkylesterov mastných kyselín, 0,1 až 70 hmotnostných alifatických uhľovodíkov spočtom atómov uhlíka vmolekule 9 až 20, 0,1 až 70 hmotnostných frakcie stredného nízkosírneho destilátu s predestilovaným podielom do 250 °C maximálne 65 objemových apredestilovaným podielom do 370 °C min. 95 objemových as obsahom síry max. 0,05 hmotnostných a 0,005-5 detergentnej...

Vodné palivo a jeho použitie v spaľovacom motore

Načítavanie...

Číslo patentu: 280027

Dátum: 12.07.1999

Autor: Gunnerman Rudolph

MPK: F02M 25/025, F02M 31/04, C10L 1/02...

Značky: spaľovacom, motore, vodné, palivo, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané vodné palivo, v ktorom tvorí voda 20 až 70 % z celkového objemu a zvyšok tvoria uhlíkaté zložky zo súboru etanol, metanol, benzín, motorová nafta, petrolej a ich zmesi, do spaľovacieho motora, ktoré sa v zmesi so vzduchom s teplotou v rozsahu od teploty okolia až do 204 °C z karburátora zážihového motora alebo palivového vstrekovacieho systému vznetového alebo dýzového motora zavádza do aspoň jedného spaľovacieho priestoru, v ktorom...

Ekologické palivo do vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1870

Dátum: 03.06.1998

Autor: Hrnčiřík Jan

MPK: C10L 1/02, C10L 1/04, C10L 1/08...

Značky: ekologické, palivo, motorov, vznětových

Text:

...vlastností, predovšetkým nízkeho obsahu škodlivých emisií vo výfukových plynoch a biologickejEkologické palivo podľa tohto technického riešenia teda môže obsahovať 30 - 40 hmotn. esterov nenasýtených mastných kyselín 20 - 65 n-alkánov C 10- C 11 . 5 - 30 stredného bezsírneho diestilátu aleboMetylester nenasýtených mastných kyselín (ďalej MERO) tvoriaci 30 - 40 ekologického paliva podľa tohto technického riešenia je číra kvapalina...

Palivo do vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1593

Dátum: 10.09.1997

Autori: Čipkala Milan, Macek Jan

MPK: C10L 1/10, C10L 1/02, C10L 1/08...

Značky: motorov, palivo, vznětových

Text:

...repkového oleja i n-alkány. Tieto produkty sa izolujú z motorovej nafty niekoľkými spôsobmi, z ktorých najrozšírenejší je spôsob izolácie pomocou molekulových sít. Motorová nafta sa vedie ceznealkalické zložky odchádzajú preč. Z molekulových sít sa potom .n-alkány uvolnia a spravidla sa rozdestilujú na dve frakcie- na frakciu C 14 až C 18 s bodom tuhnutia nad l 0 °CObe frakcie sú veľmi priaznivé k úprave technických vlastností...

Spôsob výroby bionafty z repkového oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: 277856

Dátum: 10.05.1995

Autori: Skopal František, Komers Karel, Machek Jaroslav

MPK: C10L 1/02, C10L 1/18, C07C 67/03...

Značky: výroby, bionafty, oleja, spôsob, řepkového

Zhrnutie / Anotácia:

Repkový olej sa spracováva reesterifikáciou metanolom za prítomnosti hydroxidu draselného ako katalyzátora. Do reakčnej zmesi vzniknutej po reesterifikácii sa pridá koncentrovaná kyselina fosforečná. Východiskové látky sa privádzajú do reakcie v pomere repkový olej : metanol : hydroxid draselný = 1 : 3,3 až 5,25 : 0,16 až 0,25 mol. Kyselina fosforečná sa pridá ako 1,1 až 1,5 molárny násobok použitého látkového množstva hydroxidu draselného....

Vykurovací olej s upravenými spalovacími viastnosťami a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244578

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kadleeek Josef, Lyko Jaroslav, Šlesingerová Marie, Macourek Vladimír, Mayrhofer Benitto, Baudyš Antonín, Suchánek Jaroslav

MPK: C10L 1/02

Značky: spalovacími, viastnosťami, spôsob, upravenými, výroby, vykurovací

Text:

...oleja s výraznejšími úsporami by mohlo byt predovšetkým tam, kde-sa používajú horáky nedostatočne rozptyľujüce paliv-o a kde z toho dôvodu sa musí pracovať s vyšším koeficientom prebytku vzduchu. Tiež v takých zariadeniach, kde dochádza k zanášaniu dodatkových plôch. V dôsledku vyššie popísaných efektov. nielenže sa eliminujú straty tepla, spotrebovaného na vyparenie zaemulgovanej vody v. palive, ale v dôsledku zlepšenia procesu spaľovania sa...

Pohonné látky alebo komponenty pohonných látok a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229708

Dátum: 01.05.1986

Autori: Trubač Karol, Veselý Václav, Macho Vendelín, Jurečeková Emília, Baxa Jozef, Kavala Miroslav, Kordík Jozef

MPK: C10L 1/02

Značky: spôsob, látok, látky, pohonných, výroby, pohonné, komponenty

Zhrnutie / Anotácia:

Pohonné látky alebo komponenty pohonných látok s prímesami vody na báze alifatických kyslíkatých zlúčenín pozostávajúce z 1 až 95 hmot. uhľovodíkov obsahujúcich 0,1 až 20 % hmot. diizoolefínov s 8 a/alebo 10 atómami uhlíka v molekule 5 až 98 hmot. častí najmenej dvoch rôznych látok obecného vzorca RlOR2, kde R1 je vodík alebo alkyl alebo hydroxyalkyl s 1 až 8 atómami uhlíka a R2 je alkyl- so 4 až 5 atómami uhlíka, s výhodou s terciárnym uhlíkom...