C10K

Spôsob spätného získavania konvertorového plynu a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7174

Dátum: 01.07.2015

Autori: Zhai Yuyou, Fleischanderl Alexander

MPK: C10K 1/04, C10K 1/02

Značky: spôsob, tohto, získavania, zariadenie, plynů, spätného, konvertorového, uskutočňovanie, spôsobu

Text:

...uskladnenie. V takom prípade sa tento konvertorový plyn ani neprivádza do spôsobu suchého chladenia a neuskladňuje, ale sa spaľuje v plameni. Ani vtedy nie je zariadenie na uskutočňovanie spôsobu suchého chladenia prete 10kané konvertorovým plynom. Keď V priebehu týchto časových úsekov chladiace médium prispieva na chladenie zahriatych dielov zariadenia tak dlho, až kým nie je dosiahnutá zvolená prahová hodnota, existuje pri neskoršom...

Zariadenie na čistenie spalín zo spaľovacieho procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6892

Dátum: 04.09.2014

Autor: Šestina Ján

MPK: B01D 65/04, C10K 1/22, B01D 53/047...

Značky: zariadenie, čistenie, spaľovacieho, spalin, procesu

Text:

...aj keď nie sú vyslovene uvedené. Pre odbomíkov v odbore je rozpoznateľné prípadné dimenzovanie, ako aj variantné konštrukčné a materiálové riešenie zariadenia ako takého, aj jeho jednotlivých znakov.Zariadenie podľa technického riešenia predstavuje uzavretý priestor vybavený vstupným otvorom 11 čistiaceho materiálu, prívodom 21 spalín napojeným na výstup zo spaľovacieho procesu, nekonečného pásového dopravníka g s vrstvou čistiaceho...

Spôsob a zariadenie na konverziu oxidu uhličitého na oxid uhoľnatý

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20305

Dátum: 20.12.2012

Autor: Kühl Olaf

MPK: C01B 31/02, C01B 31/18, C01B 3/24...

Značky: oxidů, zariadenie, uhoľnatý, spôsob, konverziu, uhličitého

Text:

...maximálny pomer H 2 CO rovnajúci sa 2,0. Nevýhodou je však použitiečistého kyslíka, ktorý sa musí energeticky náročne vyrábať.0006 Okrem toho sa odkazuje na DD 276 098 A 1, ktorý popisuje vyššie látkové zhodnotenie zemného plynu v parnýchreformačných zariadeniach. Medzi iným sa popisuje najmä spôsobzískavania sadzí zo zemného plynu pomocou pyrolýzy v oblúkovej plazme. Okrem toho US 4 040 976 popisuje spracovanie materiálu obsahujúceho...

Spôsob a systém na získavanie kovov, ekologického kalu a energie z odpadových elektronických zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17871

Dátum: 02.04.2012

Autori: Zajac Wojciech, Malecki Stanislaw, Kalawski Krzysztof, Zajac Kazimierz, Szabowski Jerzy, Jarosz Piotr

MPK: B09B 3/00, C10B 53/07, C10B 53/00...

Značky: ekologického, spôsob, elektronických, systém, zariadení, kovov, odpadových, získavanie, energie

Text:

...plazmatrónov a kyslík-obsahujúci plyn sa dodáva tiež pod hranicu roztavený kal-kov.0007 Účelom tohto vynálezu je poskytnúť taký spôsob deštrukcie a získavania kovov z fragmentovaných elektrotechnických a elektronických zariadení, že uzavretý systém zariadenia prevádzky umožní použitie fyzikálneho princípu zachovania hmotnosti, t.j. v priebehu technologického procesu suma hmotnosti získaných produktov vo fomte zliatin, ekologického...

Spôsob a zariadenie na splyňovanie organických látok a čistenie syntézneho plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5989

Dátum: 04.01.2012

Autori: Laluha Ján, Michálek Tomáš, Lackovič Aleš, Peterka Miroslav

MPK: C10K 1/08, C10K 1/16, C10B 47/00...

Značky: organických, splynovanie, spôsob, látok, čistenie, syntézneho, zariadenie, plynů

Text:

...viazané na vstupujúce médium FAME 39 (Fatty Acid Methyl Esters - metylestery vyšších mastných kyselín, C 11 až C 23), pričom ľahké dechty sú z F AME vystripované vstupujúcim ohriatym vzduchom lg, ktorý sa v adsorbčnom zariadeni g predohreje a spätne vychádza ako ohriaty stiipovací vzduch 31 a vracia sa k využítiu ako spaľovací vzduch 24 do spaľovacej časti reaktora 35, a ťažké dechty sa saturujú vo vsnipujúcom médiu FAME 20.Prebytok...

Absorpčné médium obsahujúce amín, spôsob a zariadenie na absorpciu kyslých plynov zo zmesi plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19324

Dátum: 10.11.2011

Autori: Brehme Volker, Dembkowski Daniel, Witthaut Daniel, Schneider Rolf, Seiler Matthias, Neumann Manfred, Rolker Jörn, Irfan Muhammad, Keup Michael

MPK: B01D 53/14, C07D 211/58, C10K 1/00...

Značky: absorpciu, absorpčne, amín, médium, kyslých, zariadenie, spôsob, zmesí, obsahujúce, plynov

Text:

...musí zase regenerovať.Spis WO 2009/156271 opisuje absorpčnć médium na absorpciu kyslých plynov z fluidných prúdov, zvlášť z dymových plynov. Absorpčné médium tu obsahuje oligoamín a primárny alebo sekundárny alkanolamín. K absorpčnému médiu je možné ako aktivátor pridat 4-amíno-2,2,6,6-tetran 1 etylpiperidín. Primárne amíny spravidla majú vysoke absorpčné entalpíe, čovyžaduje vyššie energetické požiadavky pri desorpcii.Spis WO...

Spôsob pyrolýzy a splynovania organických látok alebo zmesí organických látok a zariadenie na jeho uskutočňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286582

Dátum: 29.12.2008

Autori: Krumm Wolfgang, Hamel Stefan, Funk Günter

MPK: C10J 3/02, C10B 49/00, C10B 57/00...

Značky: splynovania, zariadenie, látok, organických, zmesí, spôsob, pyrolýzy, uskutočňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Organické látky sa zavádzajú do reaktora sušenia a pyrolýzy (1), kde sa dostávajú do kontaktu s materiálom fluidizovanej vrstvy (35) spaľovacieho zariadenia fluidizovanej vrstvy (3) alebo kde sa dostávajú do kontaktu s materiálom fluidizovanej vrstvy (35) a stenou spaľovacieho zariadenia fluidizovanej vrstvy (3), a pritom sa realizuje sušenie a pyrolýza. Tuhé uhlíkaté zvyšky, nepovinne s časťami pary a pyrolytickými plynmi a materiálom...

Spôsob a zariadenie na výrobu syntézneho plynu z biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16870

Dátum: 11.12.2007

Autor: Ljunggren Rolf

MPK: B01J 7/00, B01D 53/22, C10B 49/02...

Značky: spôsob, výrobu, syntézneho, zariadenie, plynů, biomasy

Text:

...v rozsahu 1500 až 1600 °C. Regenerátor obvykle obsahuje keramický materiál. Prvá sústava regenerátora 7 je taktiež pripojená k prvému výmenníku tepla 9, ktorý je súčasťou zariadenia podľa predloženého vynálezu. Prvá sústava regcnerátora 7 a prvý výmenník tepla 9 spolu tvoria prvý prostriedok výmeny tepla. Prvý tepelný výmenník 9 je pripojený k jednotke na čistenie plynu 10, ktorá tiež tvori časť zariadenia podľa predloženého vynálezu....

Spôsob parného reformovania uhlíkového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15621

Dátum: 18.01.2006

Autori: Zwierschke Jayson, Dueck Ernest George

MPK: C10J 3/00, C10J 3/20, C10J 3/06...

Značky: reformovania, uhlíkového, spôsob, parného, materiálů

Text:

...tohto opisu a uľahčenie referencií bude vstup do procesu parného reformovania označovaný a považovaný za MSW, avšak je potrebné chápať, že je možné použiť akýkoľvek CM a proces môže byt podľa neho adaptovaný).0011 S nadrveným MSW sa zmieša priemyselné vápno (t.j. oxid vápenatý a/alebo hydrogenuhličitan sodný). Ked prebieha parné reformovanie, Vápnik vo vápne reaguje s halogénmi, ktoré sú uvoľñované z MSW, za vzniku vápenatých solí, ktoré...

Linka a spôsob výroby spáliteľných látok depolymerizáciou výrobkov z gumy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19119

Dátum: 31.05.2005

Autor: Fini Franco

MPK: C10K 1/16, C10G 1/10, C10B 53/07...

Značky: látok, linka, výrobkov, spôsob, depolymerizáciou, výroby, spalitelných

Text:

...súčastidepolymerizačné zariadenie (1), čo je zariadenie tvorené telesom všeobecne valcového tvaru s kruhovým prierezom, s hornou podstavou (10) a spodnou podstavou (11), vnútri ktorého dochádza, spôsobmi opísanými nižšie, kdepolymerizáoii stanoveného množstva pneumatik alebo iných produktov z gumy, ktoré sú do neho vložené hornou podstavou (10), ktorá sa dá otvárať, tak, aby vytvorili hromadu spočívajúcu na horizontálnej mriežke (19)...

Chladič plynu na koksárenský plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: E 896

Dátum: 02.08.2003

Autor: Thielert Holger

MPK: C10K 1/00, C10B 43/00, F23J 15/06...

Značky: koksárenský, chladič, plynů

Text:

...kanála, takže koksárenský plyn tento teplozmenný zväzok preteká V rovnomernom prúde alebo protiprúde voči kvapalinovémufilmu odtekajúcemu po teplozmenných plochách.Alternatívne môže byť teplozmenný sväzok usporiadaný vo vodorovnej časti plynového kanála, takže koksárenský plyn preteká týmto teplozmenným zväzkom V priečnom prúde voči kvapalinovémufilmu stekajúcemu po teplozmenných plochách.Prídavne je teplozmenný zväzok ako výmenná jednotka...

Spôsob aktivácie organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281993

Dátum: 23.07.2001

Autori: Magač Andrej, Snopek Pavol, Kaščák Stanislav, Kuľka Anton, Bajús Martin

MPK: B01J 19/08, C10K 3/00, B01J 19/12...

Značky: organických, spôsob, látok, aktivácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob aktivácie organických látok, najmä uhľovodíkov a uhľovodíkových zmesí z ropy a/alebo zemného plynu využiteľných v energetike, ďalej ako východiskové suroviny pre petrochémiu alebo ako palivá pre vznetové, zážihové a prúdové motory. Uvedené organické látky sa vystavia pôsobeniu elektromagnetického poľa o frekvencii od 10 Hz do 100 kHz tvoreného súčasne jednosmernou aj striedavou zložkou prúdu, pričom intenzita jednosmernej ako aj...

Spôsob odstraňovania sírnikov z plynov a absorpčný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280998

Dátum: 09.10.2000

Autor: Nielsen Poul Erik Hojlund

MPK: C10K 1/20, B01D 53/34

Značky: plynov, sírnikov, prostriedok, spôsob, odstraňovania, absorpčný

Zhrnutie / Anotácia:

Odstraňovanie sírnikových zlúčenín z plynov použitím pevného absorpčného prostriedku obsahujúceho cín, oxidy cínu, zmesi týchto látok a prípadne stabilizujúcu zložku, ktorá je vybraná zo skupiny zahrnujúcej nikel, meď, kobalt, železo alebo oxidy týchto látok, pričom postup prebieha tak, že sa do kontaktu uvádza plyn obsahujúci sírnikovú zlúčeninu s pevným absorbentom, ktorý je výhodne vo forme nosičového materiálu s nanesenou cínovou zložkou a...

Spôsob čistenia horľavého plynu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279213

Dátum: 14.09.1995

Autori: Tratz Herbert, Baumgärtel Gerd

MPK: C10K 1/16, C10K 1/02, B01D 53/14...

Značky: čistenia, tohto, plynů, zariadenie, vykonávanie, hořlavého, spôsobu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie sú určené na čistenie horľavého plynu (G), najmä plynu (SG) z nízkotepelnej karbonizácie. Horľavý plyn (G) sa perie v práčke (1) pomocou pracieho média (W) a ako čistý plyn (R) sa odvádza odvádzacím potrubím (6), ktoré je spojené s potrubím (4a) na prchavé zložky (F). Taktiež kondenzát (K) sa odvádza. Prebytočný kondenzát (U) sa destiluje v destilačnom zariadení (4). Prchavé zložky (F) sa primiešavajú do čistého plynu (R),...

Spôsob znižovania vylučovania oxidu uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 279796

Dátum: 12.01.1995

Autori: Haugsten Kjell, Hox Ketil, Lynum Steinar, Hugdahl Jan, Myklebust Nils

MPK: C09C 1/48, C10K 3/00, C01B 3/24...

Značky: vylučovania, oxidů, uhličitého, spôsob, znižovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob znižovania vylučovania oxidu uhličitého v procese výroby energie spaľovaním zemného plynu alebo uhľovodíkového plynu zahŕňa zaistenie prívodného prúdu zemného plynu alebo uhľovodíkového plynu na použitie ako paliva, privádzanie prúdu plynu do spaľovacieho procesu spaľovania na výrobu energie a vypúšťania odpadových plynov, pričom celý prívodný prúd sa pred vstupom do spaľovacieho procesu podrobí pyrolytickému procesu plazmovým oblúkom...

Způsob detoxikace odpadních arsenových vod z odsiřování koksárenského plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261397

Dátum: 10.02.1989

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Pokorný Josef, Sedláček Jiří

MPK: C02F 1/62, C10K 1/08

Značky: způsob, odpadních, koksárenského, arsenových, detoxikace, odsířování, plynů

Text:

...původního odpadu, ktorý lze skladovat 3 úměrně nižšími náklady, nebo výhodněji využít k přípravě základního vypíracího roztoku nebo ke krytí provozních ztrát,a to na místě dosud využívaného oxidu arsenitého.Způsob podle vynálezu využívá jen materiálů, aplikovaných V odsiřovacím procesu.Pro arážení sulfidů ersénu lze použit roztoku sulfidu sodného nebo plynný aulfán. Nejvýhodnější je však využití sulfánu,který je obsažen v základním, do...

Způsob zpracování kondenzátů z chlazení surového plynu z tlakového zplynování pevných paliv a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261141

Dátum: 12.01.1989

Autori: Melichar Bohuslav, Straka František, Jaroměřský Jaroslav

MPK: C10K 1/06

Značky: provádění, palív, chlazení, pevných, tlakového, kondenzátu, zpracování, zapojení, surového, zplyňování, způsobu, způsob, tohoto, plynů

Text:

...stuplně chlazení aj potrubí spojené se sborníkem kondenzátu z druhého stupně chlazení. Sborníky kondenzátu z prvního .a druhého stupně chlazení jsou případně .pr-opojeny,poąpřípodě tvoří jedno těleso.Výhody řešení podle vynálezu spočívají v tom, že zachycením unesených části-c ,pevných látek v .kondenzátu před jeho dalším zprac-ováním a rozmělněním těchto částíc na velikost zrn, menší než 0,0025 .m u běžného zpracování, menší než 0,0006 m při...

Způsob získávání propan-butanové směsi ze zemního plynu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259193

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vinš Luděk, Špaček Jaroslav, Mišková Vlasta

MPK: C10K 1/16

Značky: směsi, propan-butanové, provádění, tohoto, získavání, zařízení, způsob, způsobu, plynů, zemního

Text:

...směsi ze zemního plynu s vysokým výtěžkem butanu podle vynàlezu jsou zřejmě z příloženého obrázku a příkladu.Zemní plyn o tlaku 4 MPa nebo vyšším se přívádí potrubím 1 do výměníku 2 tepla a dále do chladiče à, kde se ochladí nateplotu -45 °C, načež se po dalším ochlazení ve výměníku 3 zavàd 1 do separátoru Ž. Ochlazenim zemního plynu vznikne kondenzàt, který se z něj odloučł v odlučovači 2 kondenzátu. Konden zàt sestává jednak z...

Způsob regenerace oxidačně redukčního pracího roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257595

Dátum: 16.05.1988

Autori: Palatý Jiří, Jonáš Jaroslav, Buryan Petr

MPK: C10K 1/08

Značky: pracího, způsob, oxidačne, roztoku, regenerace, redukčního

Text:

...je tedy méně nákladná a stejné množství plynu lze odsířit V menším zařízení. Použitím povrchové aktivní látky je možné výhodně ovlivnit i formu pevné vylučovaně síry. za přítomnosti tenzidu vylučovaná pevná síra je snáze transportovatelná a lépe se promývá. Tím se sníží i ztráty vypíracího roztoku.Jako povrchové aktivní látky je možné použít tenzidy různého typu a/neho jejich směsi,například oxoethylovaný alkylamin nebo alkylarylamin S 5...

Způsob regenerace oxidačně redukčního pracího roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257594

Dátum: 16.05.1988

Autori: Češka Tomáš, Buryan Petr

MPK: C10K 1/08

Značky: regenerace, oxidačne, roztoku, pracího, redukčního, způsob

Text:

...urychlení oxidace, jež probíhá při styku prací kapaliny s plynem obsahujíoím kyslík. Použitím povrchové aktivní látky je možné výhodně ovlivnit i formu vylučované pevné síry, které v přítomnosti této látky v roztoku se vylučuje V hrubozrnější formě a tím je snáze transportovatelná z pracího zařízení. Lépe se promývá a tím se sníží i ztráty chemikáli. Jako povrchové aktivní látky je možné použít tenzidy různého typu a/nebo jejich...

Způsob předčištění generátorového plynu získaného zplyňováním ropných a dehtových zbytků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254627

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vrzáň Josef, Loukota Jiří, Brzobohatý Pavel, Kubička Rudolf

MPK: C10K 1/34

Značky: získaného, ropných, dehtových, plynů, zbytků, předčištění, způsob, zplyňováním, generátorového

Text:

...1. lože katalyzátoru typu Co/Mo/A 12 O 3 a poté na 2. lože katalyzátoru naplnené tvarovaným A 120. Obsažený sirovodík že pak vypírá ve druhém stupni vypírky alkazidovým louhem DIK na zbytkovou hodnotu 25 mg/mn.Podle nového technologického uspořádání se nyní hydrolýza karbonylsulfídu provádí při 170 až 250 OC, s výhodou při 190 až 220 OC. zvýšení reakční teploty umožní výrazně snižit obsah karbonylü železa a niklu. Na pokles obsahu karbonylů...

Způsob oddělování vodných a kondenzovatelných organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253701

Dátum: 17.12.1987

Autor: Wild Keith

MPK: C10K 1/04

Značky: vodných, organických, způsob, látek, oddělování, kondenzovateľných

Text:

...potřeby velkých oddělovacích nádob a zkrácení doby oddělování, přičemž se souąsně potlačuje možnost vytváření emulzíu ztěžujících účinné oddělování složek kapaliny. Také provoz při vyšších teplotách a tlacích umožňuje účinnější oddělení látek, které se od sebe liší svou měrnou hmotnosti jen nepatrnê.Účinné oddělení takových složek známým postupem hy trvalo i několik měsíců.Způsob podle Vynálezu je blíže objasněn pomocí následujícího...

Způsob regenerace oxidačně-redukčniho pracího roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243546

Dátum: 15.12.1987

Autori: Tintira Milan, Postava Miroslav, Cekota Bohuslav

MPK: C10K 1/08

Značky: oxidačně-redukčniho, regenerace, roztoku, způsob, pracího

Text:

...kyslíku.Výhoda způeobu podle vynálezu spočívá v tom, že je podstatne urychlena oxidace, jakožto nejpomalejší váze vypíracího cyklu, a to tím, že oxldace probíhá jednak při styku kapaliny s plynem, obsahujícím kyslík, jež je vynášena v náplní při pohybu kotoučů z kapalinové lázně do plynu obsahujícího kyslík, jednak při styku plynu obsahujícího kyslík, zadrženého porézní náplní s regenerovanou kapalinou.Další výhody podle vynálezu spočívají v...

Zariadenie k získavaniu odplynov v rafinérii

Načítavanie...

Číslo patentu: 245548

Dátum: 15.12.1987

Autori: Praha, Vegricht Jioí, Kubát Stanislav

MPK: C10K 3/00

Značky: odplynov, rafinérii, zariadenie, získavaniu

Text:

...uzáverom 3 a cez regulačným rýchlouzatvárací ventil 25 so saním kompresora 10, ktorého výtlačná strana je rozvetvená a stlačené plyny kompresorom 10 sú zaústené prednostne do odlučov-ača kvapalnej fázy56 spojeného s pyroplynovým kompresorom 57 jednotky na výrobu oleľínov 58, V ktorej sa v deliacom rade rozdelia plyny na jednotlivé frakcie, napríklad vodíkovú, metánovú,etánovú, pro-pan-butánovú, na pyrobenzín,pyroloje a pod. Alternatívne je...

Zařízení k přípravě topného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239016

Dátum: 01.11.1987

Autori: Sedláček Přemysl, Kindl Zdeněk, Dundr Vladimír, Mašek Josef, Tryzubský Václav

MPK: C10K 3/06

Značky: plynů, přípravě, topného, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu přípravy topného plynu tím, že se z proudu vodíku o tlaku 1 až 150 kPa odvětví část, která se zavádí do proudu svítiplynu o tlaku 0,2 až 20 kPa při objemovém poměru 0,1 až 10 : l.

Způsob zpracování plynového kondenzátu z vícestupňového chlazení surového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239014

Dátum: 01.11.1987

Autori: Bouška Petr, Brychta Josef, Straka František, Vodseďálek Jaroslav, Zouzalík Jiří

MPK: C10K 1/04

Značky: kondenzátu, vícestupňového, surového, způsob, plynů, chlazení, plynového, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Řešeni se týká způsobu zpracování plynového kondenzátu z vícestupňového chlazení surového plynu odpadajícího při čištění surového plynu ze zplyňování tuhých paliv. Podstata spočívá v tom, že plynový kondenzát z vícestupňového chlazení zůstává rozdělen alespoň na dvě části, přičemž část kondenzátu z l. stupně chlazení surového plynu na teplotu vyšší než 150 °C, ale nižší než je rosný bod vodní páry, se jednak přímo nastřikuje k chlazení do...

Způsob likvidace plynového kondensátu ze surového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251857

Dátum: 13.08.1987

Autor: Vodseďálek Jaroslav

MPK: C10K 1/04

Značky: kondensátu, plynového, plynů, surového, likvidace, způsob

Text:

...28 surovéhąo plynu je vyvedeno potrubí 30 chladící vody, potrubí 31 sumvého plynu a potrubí 32 plynového kondenzátu, které ústí do pootrułbí 21 pllynocvého klondelnzátu z kotle 19. Pot-rubí 31 surového plynu z chtladiče 28 ústí pro konečné dlochlwazení do chladiče 33 surového plynu, do kterého je přivedeno potrubí 34 chladící vlodxy a. ze kterého vyúsťuje potrubí 35 zchluazeného surového plynu, potrubí 29 chladicí mody a potrubí 36...

Způsob získávání uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236887

Dátum: 15.04.1987

Autor: Benkmann Christian

MPK: C10K 1/32

Značky: uhlovodíku, způsob, získavání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu oddělování uhlovodíků ze směsí, které obsahují různé uhlovodíky a nepatrná množství kyslíku, pomocí adsorpčního způsobu se změnami tlaku. Získávané komponenty se z adsorbéru odtahují v proudu desorbátu. Při způsobu je bezpečně vyloučen vzestup koncentrací kyslíku v každém stupni nad nepřípustnou hranici. Podstatné při tom je, že natlakovávání adsorbéru se provádí pomocí plynu s nepatrným obsahem kyslíku.

Způsob nízkoteplotní konverze oxidu uhelnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 250398

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vrzáň Josef, Janáček Leoš, Loukota Jiří, Sokol Ludvík, Domalíp Vratislav

MPK: C10K 3/02

Značky: způsob, konverze, nízkoteplotní, uhelnatého, oxidů

Text:

...konverze oxidu uhelnatého vodní parou za současného zvýšení výkonu linky nebo snížení výstupního obsahu oxidu uhelnatého bez zvýšení přídavku procesní páry způsobem podle vynálezu.Způsob nízkoteplotní konverze oxidu uhelnatého, obsaženého spolu s oxidem uhličitým V plynné směsi vedle převážně vodíku a řádově 101 ppm sirných sloučenin,vodní parou na vodík a oxid uhličitý na nízkoteplotním konverzním katalyzátoru obsahujícím jako...

Způsob termické likvidace plynového kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250252

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vodseďálek Jaroslav

MPK: C10K 1/04, C10L 1/32, C02F 11/18...

Značky: kondenzátu, plynového, způsob, termické, likvidace

Text:

...látek, např. 20 až 90 g dehtu v jednom litru plynového koudenzätu, spaluje v ohništi s přídavným palivom v poměru nejméně 4,5 M tepelné energie v přídavném pallvu na 1 kg plynového kondenzátu.Výhody způsobu podle vynálezu tkví V tom, že není třeba recirkulovat veliké množství tenolove vody, odpadne nutnost výstav~ by zařízení pro redukci tlaku přehř-áté tenolové vody a její separaci od neodpařené vody jako u patentu NSR č. 2 863 989 a čs. AO...

Způsob regenerace polárního absorbentu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232174

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kopecký Ladislav, Chrz Vladimír, Vinš Luděk

MPK: B01J 10/00, C10K 1/26, B01D 47/02...

Značky: způsob, tohoto, regenerace, polárního, způsobu, absorbentu, provádění, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu regenerace polárního absorbentu (metanolu, etanolu apod.), kterým se za tlaku při nízkých teplotách vypírá z různých plynů nežádoucí složky například kysličník uhličitý, sirovodík apod., přičemž se nepožaduje, s ohledem na požadované vyčištění plynu, vysoký stupeň regenerace. Regenerace probíhá tak, že na nízký přetlak izoentalpicky expandovaný absorbent se ohřívá v protiproudu s uvolňovanými plyny nejprve regenerovaným...

Způsob rafinace plynů s obsahem sirných sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 238716

Dátum: 16.03.1987

Autori: Sokol Ludvík, Vrzáň Josef, Loukota Jiří

MPK: C10K 1/34

Značky: obsahem, způsob, sloučenin, rafinace, sirných, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu rafinace plynů vyrobených zplynováním uhlíkatých surovin směsí kyslíku a vodní páry. Spočívá v ekonomicky výhodném postupu hydrolýzy karbonylsulfidu a selektivní hydrorafinace a hydrogenolýzy nenasycených látek a heterosloučenin ve dvou stupních a zachycování rozkladných složek karbonylů kovů. Rafinace se provádí ve dvou stupních za přítomnosti katalyzátorů, obsahujících jako aktivní složku Co-Mo na směsi hydratovaného...