C10J 3/02

Reaktor a spôsob splynenia a/alebo tavenia látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 288020

Dátum: 12.11.2012

Autori: Tischer Eckhardt, Wuchert Frank

MPK: F23G 5/24, C10J 3/02, C10J 3/26...

Značky: tavenia, reaktor, spôsob, splynenia, látok

Zhrnutie / Anotácia:

Reaktor na splynovanie a/alebo tavenie vsádzkových látok obsahuje: prívodný úsek (1), ktorým sa privádzajú vsádzkové látky úsek (8) pyrolýzy, ktorý je pripojený pri rozšírení prierezu k predchádzajúcemu úseku prostriedky prívody plynu (10), ktoré ústia približne v rovine rozšírenia prierezu do úseku pyrolýzy a pomocou ktorých sa privádzajú horúce plyny na násypný kužeľ (9) taviaci a prehrievací úsek (14), ktorý je pripojený k úseku (8) pyrolýzy...

Spôsob pyrolýzy a splynovania organických látok alebo zmesí organických látok a zariadenie na jeho uskutočňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286582

Dátum: 29.12.2008

Autori: Krumm Wolfgang, Funk Günter, Hamel Stefan

MPK: C10J 3/02, C10B 49/00, C10B 57/00...

Značky: splynovania, uskutočňovanie, pyrolýzy, zariadenie, zmesí, organických, spôsob, látok

Zhrnutie / Anotácia:

Organické látky sa zavádzajú do reaktora sušenia a pyrolýzy (1), kde sa dostávajú do kontaktu s materiálom fluidizovanej vrstvy (35) spaľovacieho zariadenia fluidizovanej vrstvy (3) alebo kde sa dostávajú do kontaktu s materiálom fluidizovanej vrstvy (35) a stenou spaľovacieho zariadenia fluidizovanej vrstvy (3), a pritom sa realizuje sušenie a pyrolýza. Tuhé uhlíkaté zvyšky, nepovinne s časťami pary a pyrolytickými plynmi a materiálom...

Splynovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285974

Dátum: 19.11.2007

Autor: Maton Maurice Edward George

MPK: C10J 3/02, C10B 53/07, C10B 47/00...

Značky: zariadenie, splynovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Splynovacie zariadenie (10) zahrnuje splynovaciu nádobu (12), plynovú spaľovaciu komoru (70) a rotačný cyklónový ventilátor (20) v hornej časti (12') splynovacej nádoby (12). Rotačný cyklónový ventilátor najskôr odstredivo vrhá privádzanú vsádzku (14, 14') do kontaktu s horúcim vnútorným povrchom splynovacej nádoby (12) na rýchle začatie splynovania privádzanej vsádzky (14, 14'), potom uvádza produkovaný plyn do vírivého pohybu, čím spôsobuje...

Súprúdový šachtový reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5719

Dátum: 10.12.2002

Autori: Schulz Manfred, Möser Jürgen, Flick Thomas

MPK: C10J 3/02, F23G 5/24

Značky: šachtový, reaktor, súprúdový

Text:

...materiálu. Tiež viacnásobné vedenie plynu v protiprúde cez násyp pohybujúci sa smeromdole neumožňuje aj cez niektoré modifikáciezúžením prierezu V šachte a rozšírením prierezu V obtoku plynu spracovaním širokého spektra Vsádzkoveho materiálu.Ďalej je ve spise DE 198 16 864 Al opísaná kuplovňa s obehom plynu, ri ktore je odsávanie prebytočného plynu usporiadané pod taviacou a prehrievacou zónou. Tým vznikne vedenie plynu V protiprúde a prenos...

Zařízení k měření množství a složení popela a uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258256

Dátum: 16.08.1988

Autor: Straka František

MPK: C10J 3/02

Značky: uhlí, popela, zařízení, množství, složení, měření

Text:

...energie v prestupu stěnou nádoby a třením o prachové častice, vířící ve volném prostoru vpusti.Jakmile se však vpust zaplní popelem do té výše, že tento počne zasypávat kmitající části rezonátoru, potom jsou kmity rezonátoru intenzivně tlumeny. Akustický snímač umístěný na vnější části rezonátoru převádí mechanické kmity na registrovatelný elektrický signál pro informační nebo měřicí účely nebo pro další elektrické zpracování jako signál...

Způsob výroby surového plynu z uhlí proměnné kvality

Načítavanie...

Číslo patentu: 240259

Dátum: 15.06.1987

Autori: Koreis Josef, Habán Ivan, Ivanie Vojtech, Kožár Oddej

MPK: C10J 3/02

Značky: výroby, uhlí, kvality, proměnné, surového, způsob, plynů

Text:

...optimálne vytvořenou zplyňovaci směsi kysliku a páry se npak vsázka zpllyñu Specifickáes nižší průměrnouzspotřebou páry.Účinkém výnâľezu Šje v porovnání s dosud známýmí zpüsobý výroby generatorového plynu snížení energetické náročnostíkvýroby,snížení. tlvoñbý ddpadnłch vod a snížení po .ruc hovosti .generatorťLPríklad konkrétního provedení vynálezu je aplikován na zpiyňování hnědéhvoi uhlí směsi kyslíkda vodnír-páry při tlak-u 2,7 MPa....

Zapojení generátoru na zplynování tuhého paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 237646

Dátum: 16.02.1987

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: C10J 3/02

Značky: zplyňování, zapojení, tuhého, paliva, generátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení generátoru je tvořeno tělesem generátoru, které je jednak spojeno palivovým potrubím s nádržkou na palivo a jednak je plynovým potrubím napojeno na hrubý filtr. Z tohoto filtru je vyústěno propojovací potrubí ústící do jemného filtru, který je spojen s chladičem. Chladič je napojen na levý filtr, který je spojovacím potrubím spojen s pravým filtrem napojeným na chladič, který je dále propojen prostřednictvím potrubí s mísičem plynů a...

Generátor na zplynování kusového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 229361

Dátum: 01.04.1986

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: C10J 3/02

Značky: zplyňování, kusového, generátor, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Generátor je tvořen zásobníkem paliva, který přechází ve válcovou vložku, uvnitř které je uložen spalovací prstenec. Válcová vložka je z vnější strany obklopena pláštěm, svou horní částí vytvářejícím pod zásobníkem paliva odlučovací část a svou spodní částí uzavírající dno popelníkového prostoru. Uvnitř válcové vložky je uložen spalovací prstenec, který ve své střední části vytváří zúžené hrdlo oboustranně se rozšiřující, přičemž v horní části...