C10G 49/00

Valorizácia kalového katalyzárota a kalových vločiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20038

Dátum: 06.07.2011

Autori: Gotteland Delphine, Le Lannic - Dromard Katell, Ropars Marie, Vendrell Gloria, Borremans Didier, Lacroix Maxime

MPK: C01B 3/02, C10G 49/00, B01J 23/94...

Značky: valorizácia, vločiek, katalyzárota, kalového, kalových

Text:

...rámci ktorého sú užitý katalyzátor s obsahom kovu a. reziduálna uhľovodíková surovina s obsahom kovu zhromažďované a upravované za účelom produkcie oxidu0012 Touto úpravou je s výhodou kalcinácia, najvýhodnejšiesyntetického plynu (syngas), vysoká spotreba vodíka u hydrokonverzného procesu.Vodík vyrobený pomocou vyššie opísanej úpravy môže byť svýhodou použitý k hydrokonverzii uhľovodíkovej suroviny s obsahomkovu, s výhodou k hydrokonverzii...

Spôsob hydrogenačného spracovania ťažkého uhľovodíkového oleja a kombinácia katalyzátorov použitá v tomto spôsobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 286655

Dátum: 18.02.2009

Autori: Fujita Katsuhisa, Abe Satoshi

MPK: C10G 49/00, C10G 65/00, B01J 35/00...

Značky: ťažkého, uhlovodíkového, spracovania, spôsob, hydrogenačného, použitá, kombinácia, spôsobe, katalyzátorov, oleja, tomto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob hydrogenačného spracovania ťažkého uhľovodíkového oleja zahrnuje uvedenie ťažkého uhľovodíkového oleja v prvom stupni do kontaktu s hydrogenačným katalyzátorom I v prítomnosti vodíka, po čom sa výstupný produkt z prvého stupňa dá do kontaktu úplne alebo čiastočne s hydrogenačným katalyzátorom II v prítomnosti vodíka, kde katalyzátor I obsahuje 7 až 20 % hmotnostných zložky kovu skupiny VIB, počítané ako trioxid z hmotnosti katalyzátora,...

Hydrogenačný katalyzátor a spôsob hydrogenačného spracovania ťažkých uhľovodíkových surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286585

Dátum: 02.01.2009

Autori: Fujita Katsuhisa, Abe Satoshi, Hino Akira

MPK: B01J 23/76, B01J 35/00, C10G 49/00...

Značky: spôsob, uhlovodíkových, katalyzátor, spracovania, surovin, ťažkých, hydrogenačný, hydrogenačného

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrogenačný katalyzátor vhodný na konverziu ťažkých uhľovodíkových olejov, ktorý obsahuje 7 až 20 % hmotnostných kovu skupiny VI, počítané ako oxid, a 0,5 až 6 % hmotnostných kovu skupiny VIII, počítané ako oxid, na nosiči, ktorý obsahuje oxid hlinitý, tento katalyzátor má plochu povrchu 100 až 180 m2/g, celkový objem pórov 0,55 ml/g alebo viac, % PV (>200 A d) najmenej 50 %, % PV (>1000 A d) najmenej 5 %, % PV (100 až 1200 A d) najmenej...

Spôsob hydrokonverzie ťažkých náplní na vriacom lôžku so vstrekovaním náplne vo vrchnej časti reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10000

Dátum: 24.10.2008

Autori: Verstraete Jan, Gauthier Thierry, Maget Simon

MPK: B01J 8/22, B01J 8/24, C10G 45/00...

Značky: náplní, hydrokonverzie, vriacom, spôsob, reaktora, náplne, vrchnej, vstrekovaním, částí, ťažkých, lôžku

Text:

...a hydrokonverzie, ale táto kombinácias klasickým rafinérskym komplexomje drahá.V niektorých prípadoch by teda bolo výhodné vynechať operáciu destilácie pred postupom hydrokonverzie.0011 Žiadateľ zistil, že je možne navrhnút nový spôsob, ktorý umožňuje vykonať hydrokonverziu ťažkých náplní na vriacom lôžku, ktoré obsahujú významnú časť frakcií odpariteľných pri podmienkach hydrokonverzie, pričom vynecháme počiatočné delenie náplne pred...

Spôsob prípravy strednej frakcie destilácie selektívnou konverziou suroviny obsahujúcej uhľovodíky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1600

Dátum: 23.06.2003

Autori: Hansen Jens Anders, Byberg Birgitte Raun, Ward John, Bloom Niels Jorgen

MPK: B01J 29/00, C10G 45/02, C10G 45/32...

Značky: destilácie, selektívnou, obsahujúcej, suroviny, přípravy, frakcie, konverziou, uhlovodíky, strednej, spôsob

Text:

...produktov s teplotou varu u C 4 do rozsahu 215 °C z plynového oleja vrúceho celkom pri 300 °C, to môže byť často pripad že rovnako ako 30 až 60 objemových percent získaných z íntegračného pracovného postupu vrú nad 215 °C. Na premenenie týchto vysoko vrúcich zložiek na hydrouhľovodíkové zložky vrúce nižšie ako 215 °C, ropné raíinérie oddeľujú vysoko vriace zložky pri 215 °C ziných produktov získaných integračným postupom obyčajne po prvom...

Vynálezy kategórie «C10G 49/00» v ZSSR.

Nearomatický technický benzin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241949

Dátum: 01.12.1987

Autori: Javůrek Vladimír, Bartoník Petr

MPK: C10G 49/00

Značky: způsob, výroby, benzin, nearomatický, technicky

Text:

...sloučenin, metylcklopentanovými a cyklohexanů, který je podmínkami přípravy posunut na stranu prvně uvedených. Tím se zlepšuje rozpouštěcí účinnost pro některé způsoby použití a také se příznivě ovlivňují hygienické vlastnosti. Totéž platí také o zbylých aromátech, kde zcela chybí nejnižší monojaderné homology, zvláště benzen,a polyaromáty, což zase způsobuje postup výroby a použitý katalyzátor. V postupu výroby vychází nový postup ze...