C10C 1/06

Způsob oddělení dehtu a/nebo olejů od fenolové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 260505

Dátum: 15.12.1998

Autori: Straka František, Vodseďálek Jaroslav

MPK: C10C 1/06, C02F 1/40, C02F 1/26...

Značky: dehtu, způsob, fenolové, olejů, oddělení

Text:

...kapaliny, přičemž do rektifikační aparatury plynárenského benzínu je zavedeno potrubí tohoto benzínua vyvedeno potrubí lahkého benzínu. Provedení způsobu podle vynálezu je zobrazeno na připojených obrázcích Č. 1 a 2.zapojení podle vynálezu na obr. 1 sestává z potrubí l kapalných uhlovodíků, jež je zaústě no do potrubí 3 fenolové vody a/nebo do separační nádrže 3 a/nebo do potrubí Q surového plynu a/nebo do předchladiče 2 generátoru a/nebo do...

Zařízení k ohřevu odvodňovacích dehtových nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 265034

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kouřil Jiří, Peterek Pavel, Urbanec František

MPK: C10C 1/06

Značky: dehtových, nádrží, zařízení, ohřevu, odvodňovacích

Text:

...a trvae nevyušĺvaw oředetavuje v dalším ča~né teplo kondenzátu vznikajíciho z p-ry eověm pohledu značnou energetickou ztr kých zařízení.Uvedené neâostatky odstraňuñe zařízení pro ohřev odvodňova~ cích dehtových náćrěí podxc přeôloženého vynálezu, jehož podsta~ ta spočívá V tom, že vstupní část topného hada odvodšovací deh~ tové nádrže je naúséna na přívod parního kondenzátu a výstup parního kondenzátu z topného nudu je připojen potrubní...