C10C

Spôsob spracovania gudrónov a použitie produktov z tohto spracovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 288230

Dátum: 29.10.2014

Autor: Šiška Jozef

MPK: C10C 1/00, C10C 3/00, C10L 5/00...

Značky: použitie, produktov, gudrónov, spôsob, spracovania, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Gudróny sa alkalizujú uhličitanom vápenatým a vápnom a vmiešaním peroxidu vodíka sa vytvorí bitúmenová, prípadná olejová a alkalická vodná fáza. Vodná fáza sa zahustí a z koncentrátu sa pripraví alternatívne palivo z uhlia, drevných štiepok alebo iného celulózového materiálu. Z bitúmenovej fázy sa pripraví bitúmenové palivo z uhlia alebo celulózového materiálu. Bitúmen sa môže prečistiť na odstránenie síranu vápenatého a použije sa ako prísada...

Reakčná kolóna na výrobu bionafty s gravitačným separátorom na oddeľovanie a spôsob výroby bionafty

Načítavanie...

Číslo patentu: 288029

Dátum: 10.12.2012

Autori: Radovanović Matija, Radovanović Dobrosav

MPK: C11C 1/02, C10C 3/08, C10L 1/02...

Značky: gravitačným, oddeľovanie, kolona, bionafty, výroby, spôsob, separátorom, reakčná, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Reakčná kolóna na výrobu bionafty s gravitačným separátorom na oddeľovanie je technologické zariadenie, v ktorom súčasne prebieha pokračovanie chemického procesu transesterifikácie triglyceridov vyšších mastných kyselín, ako aj separácia metylesterov, glycerolu a vody. Zariadenie pozostáva zo štyroch vzájomne prepojených častí: (R), (RS), (S) a (GS). Opísaný je aj spôsob výroby bionafty v reakčnej kolóne.

Studená, asfaltom obaľovaná zmes kameniva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6273

Dátum: 02.10.2012

Autor: Burkett Glenn

MPK: C10C 3/02, C08L 95/00, E01C 7/20...

Značky: asfaltom, kameniva, obalovaná, studena

Text:

...zeolit.Uvedené technické riešenia vždy určitým spôsobom zvyšujú vzájomnú adhéziu asfaltu a kameniva, ale prakticky vždy je nutné pri aplikácii uvedených zmesí, aby bolo vhodné počasie, t. j. aby nemrzlo a aby nepršalo alebo nesnežilo. Vo väčšine prípadov je tiež nutné zmes aplikovať za horúca, čo kladie ďalšie nároky na zabezpečenie zahrievacieho zariadenia ajeho prevádzku.Uvedené nevýhody do značnej miery odstraňuje studená, asfaltom...

Spôsob prípravy asfaltovej bázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20394

Dátum: 28.07.2006

Autori: Lapalu Laurence, Vincent Régis

MPK: C08L 95/00, C10C 3/02, C08K 5/25...

Značky: asfaltovej, spôsob, bázy, přípravy

Text:

...IRGANOX© MD 1024. To teda znamená, že dané kompozície sú pri 50 °C tvrdšie.0013 Na druhej strane bolo taktiež stanovené, že viskozita uvedenýchasfalto-polymérových kompozícii pri 180 °C je väčšia ako viskozita kontrolnej kompozície. To je teda známkou toho, že použitie týchto kompozícii je obtiažnejšie ako použitie kontrolnej kompozície. Inými slovami, aby sa dosiahla požadovaná viskozita na použitie uvedených kompozícii, bude nevyhnutné...

Spôsob regenerácie použitých nízkotuhnúcich zmesí a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284451

Dátum: 16.03.2005

Autor: Fančovič Karol

MPK: C10G 25/00, C10C 1/00

Značky: regenerácie, tohto, použitých, zariadenie, spôsobu, nízkotuhnúcich, spôsob, zmesí, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regenerácie nízkotuhnúcej zmesi pozostávajúci z dekantácie, filtrácie, kontaktovania s aktívnym uhlím, kontaktovania so silne kyslým katexom, oddelenia alfa, omega-dikarboxylových kyselín kontaktovaním so silne bázickým anexom a opätovného kontaktovania s aktívnym uhlím. Výsledný roztok monoetylénglykolu vo vode sa spracuje na nízkotuhnúcu zmes alebo sa z neho destilačne izoluje monoetylénglykol. Zariadenie pozostáva z dekantéra,...

Výroba uhlík viažucich žiaruvzdorných produktov, ktoré sú priaznivé voči životnému prostrediu, podľa postupu miešania za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6574

Dátum: 11.01.2005

Autori: Stiegert Jens, Ulbricht Joachim, Borzov Dmitry, Boenigk Winfried, Schnitzler Dirk, Jacob Christoph, Aneziris Christos

MPK: C04B 35/01, C10C 1/00

Značky: prostrediu, priaznivé, postupu, produktov, uhlík, voči, žiaruvzdorných, výroba, životnému, miešania, viažucich, podľa, studena

Text:

...mg/kg. Pretože sa spojivové dechty spracúvajú za horúca, dochádza na základe vyvinutia vysokého tlaku k emisiám BaP so zodpovedajúcimpotenciálom nebezpečenstva. Aj pri zohriatí žiaruvzdornýchvýrobkov počas prvého použitia sa uvoľňujú uhľovodíkové destiláty, ktoré obsahujú BaP. Zákonodarca prepočital tento potenciál ohrozenia tak, že žiaruvzdorné výrobky s obsahom BaP nad 50 mg/kg sa označujú ako škodlivá látka a musi sa s nimi zaobchádzať...

Vozovková zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3728

Dátum: 02.03.2004

Autor: Blažek Ladislav

MPK: C10C 3/00

Značky: vozovková

Text:

...zmesi podľa technického riešenia nevyžaduje žiadne zvláštne opatrenia, len dodržanie príslušných postupov a pomerov jednotlivých komponentov V zmesi.Podľa prikladu l obsahuje vozovková zmes nasledovné množstvo jednotlivých komponentov 59,7 hmotn. kameniva s veľkosťou zŕn 11 až 15 mm 19,8 hmotn. kamennej drte s veľkosťou zŕn 0,1 až 4 mm 9,7 hmotn. mletého vápenca 7,8 hmotn. asfaltu 2,5 hmotn. gumového granulátu s veľkosťou granúl...

Způsob oddělení dehtu a/nebo olejů od fenolové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 260505

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vodseďálek Jaroslav, Straka František

MPK: C02F 1/26, C10C 1/06, C02F 1/40...

Značky: olejů, způsob, dehtu, oddělení, fenolové

Text:

...kapaliny, přičemž do rektifikační aparatury plynárenského benzínu je zavedeno potrubí tohoto benzínua vyvedeno potrubí lahkého benzínu. Provedení způsobu podle vynálezu je zobrazeno na připojených obrázcích Č. 1 a 2.zapojení podle vynálezu na obr. 1 sestává z potrubí l kapalných uhlovodíků, jež je zaústě no do potrubí 3 fenolové vody a/nebo do separační nádrže 3 a/nebo do potrubí Q surového plynu a/nebo do předchladiče 2 generátoru a/nebo do...

Gumou modifikovaný asfalt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1879

Dátum: 08.07.1998

Autori: Loveček Zdeněk, Říkovský Vladimír, Sekera Miroslav, Masaryková Margita, Polakovič Ľubomír, Halaj Ľubomír

MPK: C09K 3/10, C10C 3/06, C10C 3/04...

Značky: asfalt, modifikovaný, gumou

Text:

...môže bez ťažkostí prepravovať a dávkovat ako bežné asfaltové spojivo.Homogenizáciou sa pripravil gumou modiñkovaný asfalt obsahujúci 12,5 hmotnostných drvenej gumy s veľkosťou zma až do 0,5 mm a 87,5 hmotnostných asfaltovej suroviny s penetráciou pri 25 ° C 90 . 0,1 mm, ktorej chemické skupinové zloženie zodpovedá koloidnému indexu 0,48.Asfaltová surovina bola pozostáva z 86,5 hmotn. asfaltu s penetráciou pri 25 ° C 110 . 0,1 mm a 1 hmotn....

Bitúmenová emulzia, zmes s jej obsahom a spôsob povrchovej úpravy ciest s jej využitím

Načítavanie...

Číslo patentu: 281591

Dátum: 10.01.1996

Autori: Hackl Alois, Eybl Leopold

MPK: C10C 3/00, C08L 95/00, C09J 195/00...

Značky: povrchovej, emulzia, obsahom, úpravy, spôsob, využitím, bitumenová, ciest

Zhrnutie / Anotácia:

Bitúmenová emulzia na výrobu zmesi na použitie za studena alebo povrchov ciest, alebo ulíc s obsahom bitúmenu a zmäkčovacej zložky, ako aj prípadne s prísadami, spojivami, emulgátormi, sušivom, elastomérmi, sieťovanie podporujúcimi látkami a podobne, pričom zmäkčovacia zložka je rastlinný olej alebo od neho odvodený derivát s tým, že 50 až 99 hmotn. % tvorí bitúmen a ako zmäkčovacia zložka je prítomný v množstve 1 až 50 hmotn. % rastlinný olej,...

Asfaltovo-gumená zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 737

Dátum: 08.02.1995

Autori: Piskarevova Irina Ivanovna, Síkora Štefan, Piskarev Valerij Alexejevič, Ilčišin Ignác, Petrík Michal

MPK: C10C 3/00, C08L 95/00

Značky: asfaltovo-gumená

Text:

...odpadov) obsahuje gumu na základe butadienoveho,butadienstyrehoveho, .izoprenového a prirodneho kaučuko s veľkosťou zrn 0,4 až 1,0 mm, ~ pyrolýzn smola gumenných odpadov hustota 0,96 až 1,0 g.cm 3 index lomu 1,542 O teplota začiatku destilácie 150 až 170 C molekulova hmotnosť 230 až 250 iodove číslo 10,1 g jódu.100 g 1 číslo kyslosti 5,1 mg K 0 H.g 1 kinematická viskozita pri 50 ČC 15,6.l 0 ům.s 1 teplota tuhnutia -B ÚC teplota vzbĺknutia v...

Spôsob výroby ekologicky nezávadnej prísady do cestných a stavebno-izolačných bitumenových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270540

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hanák Miroslav, Jaroš Alois, Poór Alexander, Krištofčák Jozef, Krajíček Štefan, Leška Štefan, Kačáni Stanislav, Podmanický Stanislav, Holčík Ján, Kleinová Zuzana

MPK: C10C 3/06, C07D 277/80

Značky: výroby, spôsob, materiálov, přísady, nezávadnej, cestných, stavebno-izolačných, ekologicky, bitúmenových

Text:

...po rozdelení na vodnú fázu s obsahom cyklohexylamínu a benzotiazolovú fázu vrecia do procesu výroby N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénemidu a smolovitý destilečný zvyšok se odoberá ako prísada do cestných a stavebne-izolačných bituoenových materiálov. Proces deetilácie spodnej fázy primárneho emolovitého pätového produktu je možné viest i v dvoch stupňoch, pričom v prvom stupni se pri tlaku 5 až 20 kPa a teplote 20 ° až 100 °C izoluje vodná...

Spôsob prípravy modifikovaných asfaltových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267051

Dátum: 12.02.1990

Autori: Valušek Václav, Chromý Gustav, Komárek Zdeněk

MPK: C10C 3/16

Značky: přípravy, spôsob, asfaltových, zmesí, modifikovaných

Text:

...pomocou ktorého sa dosiahne rozdispergovanie polymérov v asfaltových bitúmenoch je voči zmesi inertné, tzn. že nepôsobí negatívne na vlastnosti výsledného produktu. Toto sa v procese modifikáoie odparí a zachytí vo výmenníku a po prečistení použije na prípravu ňalšieho roztoku. Proces modifikácie je realizovaný v uzavretom a utesnenom systéme, čím je zabezpečená i hygiena a bezpečnost pri práci. Ďalšou výhodou tohoto spôsobu je i...

Způsob oddělování fenolů a bází extrakcí z černouhelných dehtových olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265236

Dátum: 13.10.1989

Autori: Peter Siegfried, Stadelhofer Jürgen, Beneke Herbert, Seekamp Marc

MPK: C10C 1/18

Značky: černouhelných, extrakci, oddělování, způsob, olejů, fenolů, bázi, dehtových

Text:

...podle vynálezu dvoustupňovou extrakci,při níž se používá nadkritického extrakčního činidln, které sestává z nadkritické látky apodkrltíckěho ćinidla. V prvním stupni se odděłi neutráiní olej ve druhém stupni báze.Jako oadktítické extrakční činidlo je vhodný oxid uhličitý ve směsi s uhlovodíkem 0 délce řetězce 3 až 8 atomů uhlíku, například s propanem nebo butanem jakožto noanou látkou v hmotnostním množství S až Su Q, výhodné 20 až 60 Q,...

Způsob získávání surovin pro výrobu dehtové smoly černouhelného dehtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265232

Dátum: 13.10.1989

Autori: Peter Siegfried, Beneke Herbert

MPK: C10C 1/18

Značky: výrobu, dehtu, černouhelného, smoly, surovin, způsob, dehtové, získavání

Text:

...látek se daří z 97,2 hmotnosti při výtěžku oleje 77,2 . Pro Vysoký obsah tuhých látek v hmotnostním množství přibližně Z 5 a pro převážně parafinicko-clefinické složení oleje z břidlio s destilačním rozmezím 200 až 360 °C nelze tuto výchozí surovinu srovnávat vysoce aromatickou VysokovroucíKoncentrace smoly V extrakčním prostředku sestávajícím z nosné látky a nadkritické složky je přitom určována jak poměrem rozpouštědel, tak i tlakem a...

Zařízení k ohřevu odvodňovacích dehtových nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 265034

Dátum: 12.09.1989

Autori: Peterek Pavel, Kouřil Jiří, Urbanec František

MPK: C10C 1/06

Značky: odvodňovacích, nádrží, dehtových, ohřevu, zařízení

Text:

...a trvae nevyušĺvaw oředetavuje v dalším ča~né teplo kondenzátu vznikajíciho z p-ry eověm pohledu značnou energetickou ztr kých zařízení.Uvedené neâostatky odstraňuñe zařízení pro ohřev odvodňova~ cích dehtových náćrěí podxc přeôloženého vynálezu, jehož podsta~ ta spočívá V tom, že vstupní část topného hada odvodšovací deh~ tové nádrže je naúséna na přívod parního kondenzátu a výstup parního kondenzátu z topného nudu je připojen potrubní...

Způsob odsolování kamenouhelných dehtů a smol

Načítavanie...

Číslo patentu: 264297

Dátum: 13.06.1989

Autori: Beneke Herbert, Jaumann Wolfgang, Oberkobusch Rudolf, Alscher Arnold, Peter Siegfried

MPK: C10C 1/00, C10C 1/20

Značky: kamenouhelných, odsolování, dehtu, způsob

Text:

...fází.Překvapivě se ukázalo, že zinek přítomný V dehtu jako nerozpustný sirník zinečnatý se ze značné části rozpoušti ve vodné fázi, po uvolnění vypadne a může se odfiltrovat. Tak je možné prací vodu zbavenou zinkové soli vést cirkulačně a. obsah chloridu sodného, popřípadě .amonného tak dalece obohacovat, jak je to z technických důvodů možné. Pak se praci voda musí alespoň částečně zpracovat nebo vyměnit.Během pracího procesu je plyn...

Spôsob prípravy zvlákňovatelných pyrolýznych živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 263356

Dátum: 11.04.1989

Autori: Frkáň Július, Benický Milan, Varga Tibor

MPK: C10C 3/10, D01F 9/14

Značky: pyrolýznych, přípravy, zvlákňovatelných, živíc, spôsob

Text:

...hlavným problémom je velmi malý rozmer tuhých častíc, ktoré pri filtrácii vytvárajú málo priepustný koláč.Tieto problémy umožňujú technické riešenie filtrácie taveniny len pre živice s nízkym obsahom tuhých prímssí, ktoré nie sú obecne surovinove dostupná. Určité zobecnenie postupu umožňuje jeho kombinacia s čistiacimi operáciami aplikovanými pred procesom úpravy živice alebo opakovand filtrácia v roznych štadiach tepelnej úpravy. Takto sa...

Způsob ohřevu tekuté smoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 262715

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mojžíšek Jaroslav, Hradil Václav, Kaňok Eduard, Nikl František, Lazecký Josef

MPK: C10C 1/19

Značky: smoly, tekuté, ohřevu, způsob

Text:

...průtočných rychloatech částečky koksu, které jsou přítonné ve suole, vedou k erozi trubek, zejména v ohybech. V obou případech je důsledkeu rychlé252 715 opotřebení aparátu, přičemž trubkovnice je neopravitelní. Za pojení smoly do mezitrubkového prostoru teplosněnného aparátu mi však velké nevýhody v ton, že průtok suoly aparáten je prakticky neregulovatelný, výněna tepla nerovnoněrná. Mezitrubkový prostor se zanáší a uusí být často a...

Způsob výroby pojiva pro elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 261881

Dátum: 10.02.1989

Autori: Melichar Franz, Louis Heinrich

MPK: C25B 11/12, C08L 95/00, C10C 3/06...

Značky: pojiva, elektrody, výroby, způsob

Text:

...dehtu s teplotou měknutí podle Kramera a Sarnowa v rozmezí 60 až 80 °C smísí v kapalném stavu s destilátem z pyrolýzy dehtové smoly z černouhelnédehtu, proíváděné při teplotě nad 800 °C, ve hmotnostním polněru 31 až 13 a tato směs se při nnormálním tlaku nebo za vakua destíluje, dokud se u destilačního zbytku nedosahne teploty níěknutí ppdle Kramera a Sarnowa v rozmezí 90 až 130 °C a destilační zbytek se popřípadě smísísľrakci...

Spôsob prípravy zvlákňovatelnej živice pre výrobu uhlíkových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 261540

Dátum: 10.02.1989

Autori: Benický Milan, Frkáň Július, Varga Tibor, Valčák Ladislav

MPK: D01F 9/14, C10C 3/00, C08L 95/00...

Značky: spôsob, uhlíkových, přípravy, výrobu, živice, vláken, zvlákňovatelnej

Text:

...pri príprave pvrolýznych živíc a uhlíkových vláken z nich sa ukázalo potrebným vypracovať tech 281540nicky zvládnutelné postupy, ktoré umožnia odstranit zo živíc prvotné i druhotné vznikajúce netaviteľné nečistoty, alebo postupy,ktoré obmedzia vznik druhotných nečistôt.Experimentâlne sa zistilo, že pyrolýznu živicu s nízkym obsahom tuhých prímesí vhodnú pre prípravu C-vláken možno ~prijpravit doteraz nepopisaným spôsobom vhodnou kombináciou...

Varič liatych zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259382

Dátum: 17.10.1988

Autori: Paša Alojz, Konečný Jaroslav, Čajka František, Iro Vendelín, Sukup Jozef

MPK: C10C 3/12

Značky: liatych, zmesí, vařič

Text:

...a účinný ohrev celej aktívnej plochy varnej vane a dodržanie požadovanej konštantnej maximálnej teploty liatej zmesi, závislej od bodu varu použitého teplonosiča. Konštruk 4 ciou predohrievacej vane pojiva iatej zmesi nad varnou vaňou a bočným duplikatormi s teplonosičom sa zvyšuje celková tepelná účinnosť variča a jeho spracovatelský výkon.Varič liatych zmesi podľa vynálezu je schematicky znázornený v jednom z možných konštrukčných...

Spôsob výroby modifikovaných asfaltov

Načítavanie...

Číslo patentu: 236221

Dátum: 01.02.1988

Autori: Runa Alfréd, Sventek Ján, Hojzák Miloš, Masaryková Margita, Kopernický Ivan, Juščík Mikuláś

MPK: C10C 3/02

Značky: asfaltov, modifikovaných, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je spôsob výroby modifikovaných asfaltov pridávaním viskostatickej látky do zohriateho asfaltu. Viskostatická látka sa získa miešaním ľubovolného plastomeru a elastomeru na komorovom miešadle a závitkovom vytlačovacom stroji. Využitím vynálezu je možné na modifikáciu asfaltov využiť aj plastomery a elastomery ktoré sa samy o sobe na tento účel nedajú využiť z dôvodu ich nerozpustnosti v asfalte.

Spôsob prípravy stabilnej vodnej emulzie hydrofilnej ropnej živice

Načítavanie...

Číslo patentu: 242203

Dátum: 15.09.1987

Autori: Traxler Jan, Mudroch Jaroslav, Thýn Jioa, Xuan Phan, Kratochval Gabriel

MPK: C10C 3/16, B01F 17/16

Značky: stabilnej, hydrofilnej, emulzie, spôsob, živice, vodnej, ropnej, přípravy

Text:

...zasaditej zložky. Výhody spôsobu prípravy vodných emulzií postupom podľa vynálezu vidiet z nasledujúcich príkladov.K 50 hmot. dielom hydrofilnej ropnej živice s číslom kyslosti 32,7 mg KOH . g 1 s teplotou mäknutia 110 °C sa pridá 5 hmot. dielov emulgátora na báze etylénglykolu a oleínu Slovasol 6018 HLB 15 a 5 hmot.dielov toluénu. Zmes sa zhomogenizuje pri teplote 100 až 110 °C a potom sa za stáleho miešania pri rovnakej teplote k nej...

Spôsob prípravy stabilnej vodnej emulzie hydrofilnej ropnej živice

Načítavanie...

Číslo patentu: 242183

Dátum: 15.09.1987

Autori: Gratza Gerhard, Kos Karel, Hrubý Vatizslav, Pardon Jan, Hradec Vladimír

MPK: B01F 17/16, C10C 3/16

Značky: emulzie, vodnej, stabilnej, hydrofilnej, živice, ropnej, přípravy, spôsob

Text:

...jeho príprave alebo až po niekoľkých mesiacoch. je však dôležité aby koncentrát tesne. pred zriedením bol opät zahrlaty približne na teplotu,pri ktorej sa pripravil. Pri zrieďovaní a intenzívnom miešaní najprv vznikne emulzie typu voda.v oleji, ktorá .sa postupne premieňa na typ emulzie olej vo vode. Takáto emulzie je už riediteľná studenou vodou na ľubovoľnú koncentráciu bez nebezpečie zníženia stability emulzie. Vodné emulzie hydrofilných...

Způsob výroby vysokotajících asfaltů s intenzivním černým zbarvením

Načítavanie...

Číslo patentu: 251781

Dátum: 13.08.1987

Autori: Bolek Alina, Kossowicz Ludwik, Szczurek Teresa, Slusarczyk Alicja

MPK: C10C 3/04, C09D 11/12

Značky: intenzivním, černým, výroby, způsob, vysokotajících, asfaltu, zbarvením

Text:

...kaučuku, butadienstytenového kaučuku, butadíenového kaučuku, isoprenového kaučuku a jejich směsi. VOdpadní kaučuky ve hmotnostním množství 10 až 80 dilů, s výhodou 40 až 70 dílů obsahující saze se zaváději do extraktu získaného při rafinaci ropných destilátů a/nebo do extraktu rozpustných zbytkú po rafinaci ropy o kinetické viskozitě nad 8 mmz/s při teplotě 100 °C, s výhodou 16 mmz/s ve hmotnostním množství 20 až 90 dílů. s výhodou 30...

Spôsob úpravy ťažkých pyrolýznych olejov a živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 251530

Dátum: 16.07.1987

Autori: Varga Tibor, Janík Miroslav, Frkáň Július, Benický Milan, Košťál Daniel, Valčák Ladislav

MPK: C09F 1/02, C10C 3/00, D01F 9/14...

Značky: ťažkých, úpravy, spôsob, olejov, pyrolýznych, živíc

Text:

...destiláciou sa ltáto výhoda stráca, .pretože pri destilácii »prechádzajú »do rozzpúštadiel aj ,prlchavejšie zložky z rozpúšťanej látky »apri ovpalk-cji/aní regenerácia sa obsah týchto látok v rozpúąšťadlach postupne zvyšuje.Pre tento pripad sa ukazuje výhodnejšie použit zmesné rozpúšťaudlo, ktoré už obsahuje zložky lshodné s ľahikoih- prchalv-ou frakciou ~čisteného« pyrolýzneho produktu a,pri lregenerácii udržiavať obsah týchto zložiek na...

Spôsob odstraňovania nežiaducich tuhých zložiek z ťažkých pyrolýznych olejov, živíc, alebo ťažkých frakcií dechtov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251525

Dátum: 16.07.1987

Autori: Valčák Ladislav, Frkáň Július, Benický Milan, Varga Tibor

MPK: C10C 3/00, D01F 9/14, C09F 1/02...

Značky: pyrolýznych, dechtov, zložiek, frakcií, spôsob, tuhých, nežiadúcich, ťažkých, živíc, odstraňovania, olejov

Text:

...kritéria apriôrne vylwčujú použitie niektorých skupín rozpúšťadiel. Alifatické uhlov-odíky a opacne aj silne polálnne látky nerozpúštajú ťažké podiely pyrolýznych .produktov a v ,použiltých rorzpúštĺadlách môžu Ibyť prítomné len V malých množstvách ako prírm-esi.Hralogenovvané uhľovoclíky .nespĺňajú ,požiadavku nízkej hustoty. zložitejšie roizpú-štadulá nespĺňajú viaceré lkritéria, ako napr. požiadavky nízkej visIkozity roztokov, nízkej...

Spôsob úpravy a obohatenia ťažkých pyrolýznych olejov, živíc alebo dechtových frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 251524

Dátum: 16.07.1987

Autori: Varga Tibor, Dubeň Ján, Benická Eva, Benický Milan

MPK: D01F 9/14, C10C 3/00, C09F 1/02...

Značky: živíc, úpravy, olejov, frakcií, dechtových, spôsob, ťažkých, pyrolýznych, obohatenia

Text:

...regenerácia sa obsah( týchto látdk »v rozpúštadlách postupne zvyšuje.lPre tento prípad sa ukazuje výhołdnejším použiť omesné technické rozpdšťadlo -s obsahom zložiek identický-ch so zložkami lahších ~ prchavejších ~ fraikcii »čisteného pýrolýzneho produktu a pri regeneráicii udržať obsah týchto zložiek v rozpúšťadle na nstálenej úrovni.Prednosťou rotzpdšťadiel s uvedenými vlastnosťami môže tbyt podstatne nižšia cena, ako cena čistých...

Způsob dělení složek kollidinové frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 249336

Dátum: 12.03.1987

Autori: Chvátal Ivan, Čada Ladislav, Vymětal Jan

MPK: C10C 1/04

Značky: složek, dělení, frakce, kollidinové, způsob

Text:

...výtěžku a odpovídající vysoké čistotě kombinací dvou operací, které jsou technologicky i ekonomicky podstatné výhodnější než dosud používané postupy. Výhodným je uvedený postup i z hlediska odpadů, nebot na rozdíl od dosavadních postupů, nevznikají v tomto případě žádné závadné neb těžko zpracovatelné a lñkvidovatelné odpady. Jednotlivé mezifrakce z azeotropické i prostě rektifikace je možno spojit a použít k recyklu do další destilační...

Způsob vypírání naftalenu v naftalenové pračce koncového chladiče a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249332

Dátum: 12.03.1987

Autori: Stangl Daniel, Rozkoš Bruno, Kocich Stanislav, Jach Zdeněk

MPK: C10C 1/12

Značky: chladiče, provádění, zařízení, způsobu, způsob, naftalenu, naftalenové, vypírání, tohoto, koncového, pračce

Text:

...věží.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob vypírání naftalenu V nattalenové pračoe koncového stupně chladiče, u něhož je středovou rourcu přiváděna chladící voda do spodní části naftalsnově prsčky opatřené patrově uspořádanými děrovými přepážkami, na něž je přiváděn diskontínuálně nebo kontinuálně dehet nebo prací olej, a podstata vynálszu spočíva v tom, že dehtová či olejová náplň se přivádí pod fázové rozhraní dehtu a vody vs spodní...

Způsob přípravy smoly s řízeným obsahem vysokomolekulárních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248888

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kaloč Miroslav, Janík Miroslav, Roják Antonín, Roubíček Václav

MPK: C10C 1/18

Značky: přípravy, smoly, obsahem, látek, vysokomolekulárních, řízeným, způsob

Text:

...rozpouštědel oddělitz dehtu nebo smoly podíly různé molekulové hmotnosti. I když má každé jednotlivé rozpouštědlo schopnost extrakčním srážením - koagulací oddělit podíl dehtu - smoly üměrně svým solvatačním vlastnostem 2 koloidního systému do samostatné fáze, ukázalo se výhodným použití dvou strukturně odlišných rozpouštědel, allfatického a aromatického.Tím se dosáhne optimální hustoty a viskozity směsi, což má zásadní význam pro možnost...

Způsob dělení složek kollidinové frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 247675

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vymětal Jan, Chvátal Ivan, Čada Ladislav

MPK: C10C 3/08, C10C 3/06, C10C 1/00...

Značky: frakce, způsob, dělení, kollidinové, složek

Text:

...ve výtěžnosti nad 65 a v čistotě nad 97 .Konkretní provedení dělení složek kollidinovó frakce podle vynálezu popisují následující příklady.Kollidinová frakce o teplotním roznezí varu 168 až 175 °C, obsahující 47,2 2,4,6-trimethylpyridinu, 25,6 2,3,6-trimethylpyridinu, 9,5 3,5-dimethylpyrídinu, 7,3 4-ethylpyridinua 2-ethyl-4 ~methylpyridinu, 3,7 96 3,4-dimethylpyridinu, 5,8 95 níževroucích homologů pyridinu a 0,9 anilinu, byla...

Způsob dělení složek lutidinové frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 236547

Dátum: 15.11.1986

Autori: Chvátal Ivan, Vymětal Jan, Čada Ladislav

MPK: C10C 1/04

Značky: složek, dělení, frakce, lutidinové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob dělení složek lutidinové frakce jejich azeotropickou destilací. Jeho podstatou je azeotropická rektifikace složek lutidinové frakce s vodou na účinném rektifikačním zařízení. Účinnost tohoto zařízení má být nad 50 teoretických pater, s výhodou 80 teoretických pater. Rektifikace se provádí za hmotového poměru složek lutidinové frakce a vody v destilační násadě v rozmezí 1:1 až 1:10, s výhodou 2:3 až 1:3. Jednotlivé složky...

Způsob izolace pyrokatechinu a jeho homologů z fenolových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232316

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kubička Rudolf, Kvapil Zdeněk, Černý Jaroslav

MPK: C10C 1/10

Značky: izolace, homologů, směsi, způsob, pyrokatechinu, fenolových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace pyrokatechinu a jeho homologů z fenolových směsí. Vynález se týká izolace pyrokatechinu a jeho homologů z fenolových směsí, získaných z produktů zplyňování a karbonizace uhlí, při němž se pyrokatechin a jeho homolog oddělují ze směsi fenolů destilací ze pomoci uhlovodíkových ropných frakcí vroucích v rozmezí 150 až 280 °C destilací při atmosférickém tlaku nebo tlaku 13,3 až 60 kPa, případně za přídavku přímé vodní páry. Po...

Spôsob výroby veľmi tvrdých bitúmenov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230094

Dátum: 01.04.1986

Autori: Kresan Ondrej, Sventek Ján, Révus Miloš, Náter Pavel, Masaryková Margita, Suchánek Vlastimil, Kopernický Ivan, Runa Alfréd

MPK: C10C 3/04

Značky: výroby, spôsob, tvrdých, bitúmenov, velmi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby veľmi tvrdých bitúmenov penetračného rozmedzia 3-12 penetračných jednotiek pri teplote 25 oC a bodu mäknutia KG 80-105 oC. Veľmi tvrdé bitúmeny podľa vynálezu možno vyrobiť oxidáciou vzduchom pri teplote 200-300 oC surovín, vákuového destilačného zvyšku, zmesi vákuových destilačných zvyškov, prípadne zmesi vákuového destilačného zvyšku s menej hodnotnými rafinérskymi produktmi ako napr. extraktom po selektívnej rafinácii...

Způsob výroby živičného pojiva pro stavební hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 229606

Dátum: 01.11.1984

Autori: Bunzl Und Blach, Hemersam Rudolf

MPK: C08L 95/00, C10C 3/00

Značky: stavební, živičného, pojiva, výroby, způsob, hmoty

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby živičného pojiva pro stavební hmoty, které obsahují jako plnivo disperzní pevné látky, převážně anorganického původu, jako kamenné drtě a písky a jež jsou určeny ke zhotovování kompresních a licích vrstev, přičemž pojivo je složeno z živice a polyolefinového materiálu, jež se při výrobě pojiva homogenizuje mícháním za horka, vyznačující se tím, že polyolefinový materiál, zejména polyetylén a/nebo polypropylén a živice se mícháním...