C10B 55/00

Způsob výroby polokoksu s usměrněnou strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260587

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Šebor Gustav, Roubíček Václav, Mitera Jiří

MPK: C10B 55/00

Značky: polokoksu, způsob, strukturou, usměrněnou, výroby

Text:

...výrobu sazí nebo byla dokonce spalována. Pyrolýzní olej není třeba předem nijak upravovat. Surovina ná vhodné reoloqické vlastnosti, které jsou nutné pro manípulaoí a její dávkováni. Postup podle vynálezu tedy podstatné lépe zhodnocuje pyrolyzni olej než je tomu doposud. Polokoksu vzniklého při pozdržném koksování pyrolyzního oleje lze kromě toho s výhodou použít také pro výrobu anodová hmoty.s obsahempevnych látek 0,042 I hmot. a počátksm...

Způsob koksování uhlovodíkových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255504

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hänseroth Gunter, Röder Hans, Schmiers Helmut, Göhler Wolfgang

MPK: C10B 55/00

Značky: způsob, uhlovodíkových, koksování, směsi

Text:

...K HQOBGREHHE HDOHGCC 8 5 aMennenoroxoKconanHn H 8 TAKOM HCXOÄHOM CNPDG ĚBCTO HDHXOĽHTCH 0 TKâ 38 TbCHaüenb nsoöpereěnn saknmuaewcx B usueueuuu cnocoöa KOKCOBHHHH yrnenoóponmx cueceň no npunuuny sauenneuuoro Koxcosauun raxun oópasom, qroöu oöecnequaa BDCB YCTFQHGHHG BHNEYHOMHHYTHX HEAOCTBTKOB, PEFYHHPOBBHHG TEHHOBOTO DGKHM 8H snauuwenbnoe YBEHHQGHHQ BHXOĽQ BHCOKOKEHQCTBGHHOPO SHEKTDOĽHOPO KOKCH H KOMHOHBHTOB TOHHHBBJB ocuosy...

Způsob výroby koksu s lamelární strukturou karbonizací černouhelné smoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 249438

Dátum: 12.03.1987

Autori: Weishauptová Zuzana, Medek Jiří

MPK: C10B 55/00

Značky: karbonizaci, koksu, strukturou, lamelární, černouhelné, výroby, smoly, způsob

Text:

...Jehličkovitého, resp. planenovitého typu. Při greflteci lehce přechazí v huetou lupinovitou strukturu s velkými rovnomerné vyvinutými ěupinami.Popsaný postup podle vynslezu se pri zachování vsech prednosti filtrace při 380 ai 400 °C vyznačuje nižäí energetickom náročnosti, oetřejäím způsobem děleni a vyllím karbonizečnim výtěžkem. Pri spodité núvaznosti dílcich operací dochází jen k minimelním tepel ným ztrátám.Způsob podle vynálezu je...

Způsob výroby jehličkovitého koksu karbonizací černouhelné smoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 247847

Dátum: 15.01.1987

Autori: Weishauptová Zuzana, Medek Jiří

MPK: C10B 55/00

Značky: jehličkovitého, výroby, koksu, smoly, způsob, karbonizaci, černouhelné

Text:

...negativní vliv ještě zvyšují částice inertnich látek pevně zachycené v pőrech. Výsledkem filtrace je zvýšený obsah inertních látek ve filtrátu a jenĺmale nebo žádné usměrnění planárních molekul. Jestliže se zvolí hustý filtr,zvýši se ostrost dělení, avšak pőry s menším průřezem se zanášejí nalými částicemi interníchlátek, což znemožňuje ustavení laminárního toku a urychluje neprüchodnost filtru. Výsledkem je filtrát s nízkým obsahem...