C09K 3/18

Prostriedok na hydrofóbnu úpravu a zasklievanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10889

Dátum: 10.07.2007

Autori: Huignard Arnaud, Ithurria Sandrine, Boilot Jean-pierre, Gacoin Thierry, Lahlil Khalid

MPK: C09K 3/18, C07F 7/08, C07C 17/30...

Značky: úpravu, zasklievanie, hydrofóbnu, prostriedok

Text:

...ako je dealkalizácia skla alebo pôsobenie tluorovej plazmy na siliku s vytvorením RMS drsnosti medzi 0,1 a 40 nm.0008 Povrch vjeho aktivovanom stave tiež môže byť elektrostaticky nabitý.0009 Hydrofóbna vlastnosť je poskytovaná fluorovaným alkoxysilánom popísaným vyššie. Avšak, aj keď je trvanlivosť značne zvýšená, hydrofóbna funkčnosť vyjadrená schopnosťou zasklenia odvádzať kvapky vody pod prúdom0010 Pôvodcovia vynálezu si tak sami...

Ultrafóbny povrch

Načítavanie...

Číslo patentu: 285652

Dátum: 23.04.2007

Autori: Voetz Matthias, Köhler Burkhard, Duff Daniel-gordon, Reihs Karsten, Wiessmeier Georg, Rühle Dieter, Kijlstra Johan

MPK: C09K 3/18

Značky: ultrafóbny, povrch

Zhrnutie / Anotácia:

Štruktúrovaný povrch s ultrafóbnymi vlastnosťami má povrchovú topológiu, v ktorej hodnota integrálu funkcie S(log f) = a(f).f, ktorý udáva vzťah medzi priestorovými frekvenciami f jednotlivých Fourierových zložiek a ich amplitúd a(f), je najmenej 0,5 v integračnom rozsahu log(f1/mím-1) = -3 a log(f2/mím-1) = 3. Povrch sa skladá z hydrofóbneho alebo oleofóbneho materiálu, alebo je pokrytý hydrofóbnym alebo oleofóbnym materiálom.

Prostriedok pre lietadlá na odmrazovanie/proti namŕzaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10969

Dátum: 15.03.2007

Autor: Ross Foster

MPK: C09K 3/18

Značky: lietadla, prostriedok, namŕzaniu

Text:

...kovu. nižší alkyl-fosfát, triazol, kremićitan alkalického kovu. alkylkremičitan alebo sol alkalického kovu aromatickej alebo alkylkarboxylovej kyseliny s nízkou molekulovou hmotnosťou. 0018 Najmenej jeden z jedného alebo viacerých regulátorov pH môže byť hydroxid alkalického kovu ako je NaOH a KOH alkylamín, ako je etylamln, propylamín, butylamín alkanolamin ako mono-, d i- a trietanolamín alebo zmes anorganických a organických zásad....

Spôsob výroby rozmrazovacej/mrazuvzdornej tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7545

Dátum: 02.11.2004

Autori: Samuels William, Chauhan Satva, Conkle Nicholas, Kuczek Sara

MPK: C09K 3/18

Značky: výroby, spôsob, tekutiny

Text:

...jantaranové soli, a to V reakcii, ktorá rýchlo uvoľňuje dostatok tepla, aby sa ľad na povrchu roztopil a jantaranové soli pôsobia ako rozmrazovací prostriedok a prostriedok znižujúci teplotu tuhnutia. Rozmrazovacie prostriedky môžu ďalej obsahovať glykol, ktorýinhibuje vznik ľadu na rozmrznutom povrchu.obsahujúci vodu, glycerol a alkalickú soľ (napr. octan draselný), ktorá pôsobí ako doplnkový prostriedok znižujúci teplotu tuhnutia. Tento...

Kompozície na rozmrazovanie, proti zamŕzaniu a proti korózii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17023

Dátum: 06.09.2003

Autori: Higgin-botham John, Fisher Leonard, Grimshaw Vincent

MPK: C09K 3/18

Značky: zamŕzaniu, rozmrazovanie, kompozície, proti, korózii

Text:

...w i 2-10 i vápenaté M l-5 sodné 0,1-0,.5. P horečnaté 0,1-3,0 mi chloridy 0,1-3,0 fsírany 1-5Všetky merania sú približné a sú vyjadrené na nových hmotnostných základoch.Sacharidy v kompozíciách predloženého vynálezu sú výhodne jeden alebo viac koproduktov z rañnácie cukrovej repy alebo cukrovej trstiny alebo z výroby škrobu alebo cukrových sirupov alebo z koproduktov z následného spracovania alebo fermentácie škrobu, cukru alebo...

Spôsob a prostriedok na zamedzenie zimnej tvorby poľadovice na dopravných plochách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13888

Dátum: 20.12.2002

Autori: Kämereit Wilhelm, Adolphs Peter, Suren Josef

MPK: E01C 11/24, C09K 3/18, B01J 2/00...

Značky: zimnej, plochách, poľadovice, dopravných, spôsob, tvorby, prostriedok, zamedzenie

Text:

...EP 1 321 580 34 431 mktorý je nanesený na dopravnú plochu, obsahuje rozmrazovací prostriedok,ktorýje obalený pomocou temporárne pre vodu nepriestupného plášťa z pevnej látky zo zosietenej fenolovej živice a keď rozmrazovací prostriedok sa vyskytuje v zrnitosti maximálne 1 mm.0013 Pri výhodnom uskutočnení je temporárny pre vodu nepriestupný plášť z pevnej látky pri teplotách nad 1 °C uzavretý a až do určitého stupňa flexibilný. Udržuje...

Mrazuvzdorná kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2281

Dátum: 10.09.1999

Autori: Galbavý Pavol, Taška Marián, Hulík Milan

MPK: C09K 3/18

Značky: mrazuvzdorná, kvapalina

Text:

...kvapalín, yrá angcnľadu na volných priestranstvách, ale teto kvapalinynesnĺňajú pre takéto použitie ekologické, antkorózneani ekonomické knité Tałąto negatíñle je nožné 21061110 ui aj 5.0.9131 všeobecne používa-mi tecłmicłüć. so (Iíaľl), ktorá.l 0 í.ílli 50 VE.CiLl 5301103 Cslcugsjątąr Určitgf c 251 ro voda coz ».1.~ 3 i,z 1 cli.lstjýcš 25.ČLČ 11111-s.1 ne ž-àirolcých łrcaxzxzuziacł koncentráciemozne üosiah nút VýlLO-ČJILÉ xrýrzzleúlcy 2...

Antikondenzačný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1881

Dátum: 08.07.1998

Autor: Pagáč Ivan

MPK: C09K 3/18

Značky: prostriedok, antikondenzačný

Text:

...je zabraňovanie kondenzácii pár na povrchoch predmetov pri náhlej zmene teploty prostredia a ochrana týchto predmetov predmechanickým poškodzovaním. Medzi ďalšie prednosti patrí čistiaci účinok a príjemný pocit, vďaka zložke parfumu, ktorú prostriedok obsahuje. Prostriedok je ľahko aplikovateľnýbežnou postrekovou technikou, mechanickými rozprašovačmi alebo navlhčenou textíliou.Antikondenzačný prostriedok podľa úžitkového vzoru s obsahom...

Nemrznúca kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1867

Dátum: 03.06.1998

Autor: Galbavý Pavol

MPK: C09K 3/18

Značky: nemrznúca, kvapalina

Text:

...tvorbyalebo odstránenia ľadu ltlavne pre použitie v otvorenom priestore, ktorú tvorí roztok základných chemických Ixittvk. moćovíiía, dusićnan amónny, voda a prísady, benzoát sodný, bórax, trimetaľosforećnan sodný,hexainetalosforečnait sodný stým, že sa ktakto pripravenej zmesi pridajú látky pre ílpravu pH. Kvantitatívne zastúpenie jednotlivých zložiek v roztoku je v rozsahu 3 až 6 hntotnostných dielov moćo~iii, l až 6 hmotnostných dielov...

Spôsob výroby protimrazového chemického prostriedku na zimnú údržbu pozemných komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 279966

Dátum: 03.07.1996

Autori: Oravec Eduard, Ember Karol, Sikorai Štefan (zomrel), Uhlár Ján

MPK: C07C 51/09, C07C 51/41, C09K 3/18...

Značky: protimrazového, zimnú, prostriedku, chemického, pozemných, údržbu, komunikácií, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby protimrazového chemického prostriedku na zimnú údržbu pozemných komunikácií na báze zmesi alkalických zemín kyseliny octovej, ktorý sa uskutočňuje v prostredí vodného roztoku produktu. Vyrobený produkt sa z reakčnej zmesi oddeľuje filtráciou alebo odstreďovaním. Ako zdroj vápnika s prímesou horčíka sa použije oxid vápenatý, hydroxid vápenatý alebo uhličitan vápenatý, prípadne ich zmesi s obsahom horčíka. Ako zdroj octanovej zložky...

Hydroizolačný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 256051

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gregor Alexander, Beseda Viliam, Štepita Matej, Pavlačka Eduard, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C09K 3/18

Značky: hydroizolačný, materiál

Text:

...vodnej disperzie kopolyméru v 1 nylchlorid-vinylacetát-n-dibutylmaleinát o sušine 50 i 2 0/0.Suchá zmes sa pripraví homogenizácion51,0 hmot. častí bieleho cementu PC 400,44,3 limot časti mikromletého vápence o zrnitosti 0,01 až 0,5 mrzi, 2,5 hmot. častí kysléhokazeíníi, 1,5 hmot. častí mikroazbestn,0,5 hmot. častí stearaííu vápeíiatého a 0,20 hmot. častí hexametyléntetramínu. .Po zamiešaní vzniká elastická hmota, ktorá sananesie v hrúbke...

Vlhčiaci roztok pro ofsetovú tlač

Načítavanie...

Číslo patentu: 254018

Dátum: 17.12.1987

Autori: Endrych František, Topoľský Ivan, Lederleitner Milan, Žuffa Milan

MPK: C09K 3/18

Značky: tlač, vlhčiaci, ofsetovú, roztok

Text:

...izopropylalkoholu cca 10 ~ 15 0/0 obj. postačuje koncentrácia 1-hexanolu len 0,2 až 0,5 . To isté platí aj pre v.äčšinu tenzidovSpomínané látky však majú relatívne výrazne vyššiu mernú hmotnosť ako izopropylalkohol a v prípade ich použitia sa nedá aplikovat areometrický spôsob ich dávkovania a kontroly koncentrácie. Napríklad 1 liter 10 obj. vodného roztoku izopropylalkoholu je asi o 20 gramov lahčí ako 1 liter čistej vody. Avšak 1 liter...

Prostředek k ochraně proti mrznutí a k rozpuštění ledu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252459

Dátum: 17.09.1987

Autor: Kaes Gertrude

MPK: C09K 3/18

Značky: ochraně, mrznutí, rozpuštění, prostředek, proti

Text:

...pevnosti ani co do struktury. Také kovy, zvláětě železo a lehké kovy by neměly být prostředkem ovlivněny nebo by mily být nepříznivi bvlivněny jen do malé míry. Přednětem vynúlezu tedy Je prostředek k ochraně proti mrznutí s k rozpouštění ledu s obsahem ve vodě rozpustných amonných I/nebo sí 252459 v ą 4ronových iontú n popřĺpxďě dalších aniontů, vyznačující so tím, že dále obsahuje fosfito~ ve nnionty, uhličitnové anionty,...

Spôsob výroby prostriedku na postrek cestných komunikácií proti zamŕzaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239390

Dátum: 15.06.1987

Autori: Lindner Jozef, Pohl Jaromír, Franik Miroslav

MPK: C09K 3/18

Značky: spôsob, komunikácií, výroby, postrek, prostriedku, proti, cestných, zamŕzaniu

Text:

...režimu vznikne číra anorganiclíä vrstva, ktorá po zneutralizovaní tuhne pri teplote -30 °C až maximálne 20 °C. To ju predurčuje k tomu, aby sa použila na postrek cestných komunikácií proti zamřzaniu. Bežný chemický posypový material je účinný iba do teploty -5 až -7 °C.Najvýhodnejšie je používať na výrobu polievacieho prostriedku proti zamŕzaniu anorganickú vrstvu z rozrážania kalov z výroby petrosulfonätu vápenatého s kyselinou...

Nemrznoucí směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 250268

Dátum: 15.04.1987

Autori: Macák Jiří, Mitera Jiří, Buryan Petr

MPK: C09K 3/18

Značky: nemrznoucí, směs

Text:

...emulze není odolná mrazu. Další nevýhodou asfalto-latexové emulze je nutnost používat srážedla k vysrážení emulze na žádaném povrchu.Anorganické materiály způsobují korozivní narušení vozů i okolních zařízení, zvláště nebezpečné jsou koroze elektrických zařízení.Uvedené nedostatky odstraňuje podle vynálezu nemrznoucí směs s lubrikačními účinky. ejí podstata spočíva v tom, že sestává z 1 áž 70 hmotnostních dílů oligomerů ethylenglykolů...

Hmota pro krátkodobou ochranu ploch zařízení, strojů nebo vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 247795

Dátum: 15.01.1987

Autori: Sequens Jan, Bezděčka Ludvík

MPK: C09K 3/18, C09D 3/20, C09D 3/12...

Značky: ochranu, krátkodobou, hmota, vozidel, zařízení, ploch, strojů

Text:

...kontrole zjiätovany různé závadyna vyrobených vozech. Tyto automobily, u nichž Je nutná oprava se vrací zpět na výrobní linku nebo na zvláštní opravarenskou linku, aby se po oprav vracely zpět k výstupní kontrole. Z organizačních důvodů Je nutné, aby se takový vůz vracal na linku po technologické představce v délce několika hodin až dnů. Po tuto dobu je vůz odstaven na otevřaném parkovišti. Vzhledem k tomu, že povrchová úprava keroaerie...