C09K 3/00

Zlepšený spôsob predmáčania pre úpravu biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17672

Dátum: 28.12.2012

Autori: Riva Daniele, De Faveri Danilo, Cherchi Francesco, Ottonello Piero, Torre Paolo, Ferrero Simone, Rivas Torres Beatriz, Bosio Federica, Tonet Rensi Liliane

MPK: C12P 19/02, C09K 3/00, C13B 20/16...

Značky: úpravu, biomasy, predmáčania, spôsob, zlepšený

Text:

...čo sa prejavuje na väčšej životnosti ñltra. Krok predmáčania pri vyššej teplote odstráni zlúčeniny, ktoré spôsobujú upchanie ñltra, takže pri kroku purifikácie kvapaliny po hydrolýze máčania je potrebná len jedna operácia, ako je filtrácia (napr. nanotiltrácia na rozdiel od dvoch operácii nasledujúcich po sebe, kedy napr. po ultrafiltrácii nasledujú nanoñltrácie). Pred nanofiltráciou je možné použiť odstredivku a/alebo hadicový filter...

Spôsob výroby a spôsob aplikácie opakovane použiteľného ľahčeného modelovacieho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6271

Dátum: 02.10.2012

Autori: Rybár Radim, Horodníková Jana

MPK: C04B 26/28, C09K 3/00, C04B 26/02...

Značky: použitelného, ľahčeného, výroby, modelovacieho, aplikácie, opakované, spôsob, materiálů

Text:

...modelovací materiál dlhodobo skladovateľný na suchom mieste. Na účely použitia na vytváranie modelov je potrebné ho uviesť do aktivovaného stavu pridaním aktivátora (vody) za stáleho miešania až do dosiahnutia zavlhnutej až poloplastíckej konzistencie.Z pohľadu aplikácie je výhodné, že opakovane použiteľný ľahčený modelovací materiál umožňuje vymodelovaníe objektov s rôznym stupňom kompaktnosti a rôznou textúrou, čo závisí od stupňa jeho...

Opakovane použiteľný ľahčený modelovací materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6266

Dátum: 02.10.2012

Autori: Rybár Radim, Horodníková Jana

MPK: C04B 26/02, C04B 26/28, C09K 3/00...

Značky: ľahčený, materiál, opakované, použitelný, modelovací

Text:

...konkrétne mierky a rozmery modelu. Použitie týchto zmesí nie je opakovateľné.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje vyvinutý opakovane použiteľný ľahčený modelovací materiál, ktorýje výhodný tým, že umožňuje mnohonásobné použitie na modelovanie ľubovoľných morfologických objektov, tak s charakterom voľne sypaného nesúdržného povrchu, ako aj pevného kompaktného povrchu, s možnosťou následnej časovo neobmedzenej modifikácie tvaru...

Obalené brúsne zrná, spôsob ich výroby, ako aj ich použitie pri výrobe brúsnych materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7778

Dátum: 16.10.2007

Autor: Gebhardt Knuth

MPK: C09K 3/00, B24D 3/00, B24D 11/00...

Značky: brusné, spôsob, výrobe, obalené, materiálov, zrná, výroby, brusných, použitie

Text:

...alebo spekaných korundov, zirkónových korundov, karbidu kremíka a karbidu bóru, na použitie vbrúsnych materiáloch Viazaných syntetickou živicou, ktoré sú na povrchu vybavené povlakom z vodného spojivového prostriedku na báze kremičitanov a jemnozrnnej oxidovej zlúčeniny. Pri jemnozrrmej oxidovej zlúčenine ide o komplexnú zlúčeninu všeobecného vzorca AxByoz s prvkom A zo skupiny kovov a prvkom Bzo skupiny amfotérnych prvkov ako aj...

Hmota na presné krycie masky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3859

Dátum: 07.07.2004

Autor: Cyprian Róbert

MPK: B24C 1/06, C09K 3/00

Značky: přesné, masky, hmota, krycie

Text:

...de tailu, ktorý je možné docieliť na dekorovanom predmete picskovaním.Uvedené nevýhody odstraňuje riešenie, ktorého podstata spočíva v tom, že 5 až 60 hmotnostných polyakrylátovej disperzie v benzino-vodnej emulzii,je zmiešaných s 3080 hmotn. akrylátovej disperzie, 0,5 až 3 hmotn. polyuretánovej záhustky, 0,5 až 3 hmotn. rheologického aditíva a 0,1 až 1 hmotn. odpeňovača. Doplnkom do 100 hmotn. je voda. S touto hmotou sa dosahujú dobré...

Směs pro povrchovou úpravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267572

Dátum: 12.02.1990

Autori: Huml Vladimír, Kožmín Bohumír, Letko Pavel, Exnerová Karla

MPK: C09K 3/00

Značky: povrchovou, směs, úpravu

Text:

...zcela vysušených hnojiv. Použivánim směsi podle vynálezu se zlepšuji fyzikálni vlastnosti pr 0 ~ myslových hnojiv, zaručí se nelepivost materiálů, které se připravuji lisovánim, zlepší se průchodnost takto upravených materiálů dopravnimi a zpraoovatelskými zařizenimi. Docházi ke zlepšení procesu sušeni.Specifikace jednotlivých složek směsi podle vynálezu Olejovým bočnim hydrogenátem rozumime frakci uhlovodiků s deetilačnim rozmezim asi 300 až...

Expanzní hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 261030

Dátum: 12.01.1989

Autori: Král Pavel, Kudělová Emilie, Petroš Jiří

MPK: C09K 3/00, C08L 97/00, C08L 97/02...

Značky: expanzní, hmota

Text:

...nevýhodou je vysoká spotřeba živé práce, vznik škodlivin, to je hluku, prachu a vibrací, které jsou příčinou nemoci 2 povolání.Uvedené nevýhody stávajicího stavu techniky se odstraní expanzni hmotou podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že sestává ze 40 až 50 2 hmotnostnich mletého oxidu vápenatého,1 až 5 hmotnostních práškového uhličitanu sodného 1 až 5 hmotnostnich práškového sulfitového výluhu a ze 40 až 50 hmotnostnich...

Sposob prípravy textilných štandardov zašpinenia na sledovanie účinnosti pracieho procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259209

Dátum: 17.10.1988

Autori: Antoš Kamil, Bartovic Vladimír, Zemek Jiří, Kuniak Ľudovít, Blažej Anton, Hodul Pavel, Augustín Jozef, Mašán Alojz, Lapčík Ľubomír, Markušovská Elena

MPK: C09K 3/00

Značky: zašpinenia, pracieho, procesu, sledovanie, štandardov, přípravy, textilných, spôsob, účinnosti

Text:

...tak z hladiska mechaniky prania ako i z hľadiska fyzikálno-chemického účinku detergentov, čo vytvára podmienky pre optimalizáciu praoieho procesu tak, aby bola spotreba energie i dávkovanie detergentov čo najmenšie.Ako modelový textil sa použila tkanina z odšlichtovanej, vytváranej, chemicky bielenej bavlny bez povrchovej úpravy o dostave na 10 cm v osnove 320 a útku 220 a plošnej hnmtnosti 190 g.m 2 v tvare štvorca o dĺžke hrany 10 om,...

Odpeňovač alebo zmes odpeňovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254210

Dátum: 15.01.1988

Autori: Jureček Ľudovít, Kavala Miroslav, Uhlár Ladislav, Rendko Tibor, Lichvár Milan, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: B01D 19/02, C09K 3/00

Značky: odpeňovač, odpeňovačov

Text:

...vkPa vydestiluje 93 t- 5 0/0 číslo kyslosti býva v rozsahu 0,3 až 3 mg KOH/g brómově číslo 100 až 280 g Br/100 g obsah hydroxylových skupín 2 až 10 0/0 hmot. a karboxylových skupín 3,5 až 14 0/0 hmot.K uhľovodíkovým zlúčeninám patria indi 254210viduálne nasýtené alebo nenasýtené hlavne alitatické uhľovodiky, pripadne s obsahom nattenických uhľovodíkov a primesami aromátov, najčastejšie však ropné frakcie a. z nich najmä petrolejova frakcie, či...

Tušírovací pasta

Načítavanie...

Číslo patentu: 239873

Dátum: 01.07.1987

Autori: Jidda Miroslav, Ersepke Zdenik

MPK: C09K 3/00, C09K 13/00

Značky: tušírovací, pasta

Text:

...versálového, vysráženáho na organickěn substrátu rozpustněm alespoň částečně v tomto Iinerálnín oleji, jejím or ganickým barvivem zastoupenýn v její celkově hmotnosti 5 až 20 hmotnostními, organický pigment příslušné barvy. a minerálním olejem, zastoupeným v ní 47 až 50 f hmotnostníni, olej ložiskový s čislem kyselosti do 0,05 mg KOH/g a o viskozitě 15 až 20 mm 2/s, přičemž její další složkou, zastoupenou v ní hmotnostním podílem 8 až 10 ,...

Zmesný prostriedok na uvoľňovanie skrutkových spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239827

Dátum: 15.06.1987

Autori: Lidaoík Miloslav, Starý Stanislav, Dobáš Ivan, Loutocký Miroslav, Šíma Milan

MPK: C09K 3/00

Značky: prostriedok, zmesný, skrutkových, uvoľňovanie, spojov

Text:

...účtnolk spoxčívajúci predovšetkým vo zvý 4šenej vzliilavos-ti, zlepšenej zmáčavosti a v účinku i na zvlhnuté materiály. Naviac nepôsobí ani na naterove hmoty aplikované na kovových materiáloch. Komponenty sú cenovo nenáročné a jeho príprava spočíva len v jednoduchej homogerlizácii.Ako ropnü frakciu je výhodné používať komerčné zmesi uhľovodíkov, alko sú najtta, petrolej ap., alebo sa tmôžu používat zámerne pripravené zmesi uhľovodíkov.Na...

Spôsob fixácie sypkých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238875

Dátum: 15.05.1987

Autori: Macho Vendelín, Kavala Miroslav, Dvončová Edita, Janoška Milan, Filadelfy Ivan, Štovčík Imrich

MPK: C09K 3/00, C09K 17/00

Značky: sypkých, materiálov, spôsob, fixácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob fixácie sypkých materiálov, alebo aspoň povrchovej vrstvy ako depónií elektrárenského popolčeka, lúženca z hutí a pod. Podľa tohto vynálezu sa uskutočňuje tak, že sa spevňovaný materiál jednorázove, alebo mnohonásobne postrieka soľankou a/alebo spevňovaný materiál sa zmiešava so soľankou, pričom soľanka je z výroby chlorovaných uhľovodíkov a/alebo z výroby propylénoxidu chlórhydrinačnou technológiou. Použitá soľanka obsahuje 1 až 20 %...

Pěnový konstrukční materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 237937

Dátum: 15.03.1987

Autor: Popelka Milan

MPK: C09K 3/00

Značky: materiál, konstrukční, pěnový

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je pěnový konstrukční materiál, zejména určený pro tepelně-izolační účely ve stavebnictví. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává z 3 až 70 hmotnostních dílů odpadové smůly z výroby betanaftolu, z 50 až 300 hmotnostních dílů fenolických resolů, z 6 až 30 hmotnostních dílů zpěňovadla, například bazického uhličitanu vápenatého a jednoho až pěti hmotnostních dílů tužicí přísady, například anorganické kyseliny.

Prostředek na bázi organické kyseliny k odstraňování minerálních usazenin a zvláště kotelního kamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 249530

Dátum: 12.03.1987

Autori: Mynar Leszek, Buslowicz Jerzy, Ormaniec Wladyslaw, Kwiatkowski Sylwester, Balasiewicz Michal, Nesterenko Nellialina, Kociszewski Marian

MPK: C23G 1/02, C09K 3/00

Značky: bázi, kamene, kyseliny, prostředek, organické, minerálních, odstraňování, zvláště, usazenin, kotelního

Text:

...účinných látek opětně používat k dalšímu čištění. Tím jsou možné značné úspory účinné látky i vody a také se snižuje množství od-padnich vod.Uskutečněné zkoušky odstraňovaní mineľälilĺCh usazenin prostředkem podle vynálezu z výměníku tepla a z jiných energetických zařízení z různých kovových materiálů doložily vysokou účinnost a užitečnost prostředku podle vynálezu. Prostředek podle vynálezu umožnil dokonce funkci zařízení,které...

Izolační hmota organického původu s vyšší tepelnou odolností

Načítavanie...

Číslo patentu: 234330

Dátum: 01.03.1987

Autori: Fojtík Josef, Vaněk Pavel, Kučera Jaromír

MPK: C09K 3/00

Značky: hmota, organického, původu, tepelnou, vyšší, odolností, izolační

Zhrnutie / Anotácia:

Izolační hmota je tvořena při 180 až 360 °C napěněnou směsí, obsahující 8 až 40 % hmotnostních sacharidů, rozpustných nebo bobtnajících ve vodě, 8 až 40 % hmotnostních sole kyseliny, obsahující fosforečnou skupinu, s dusíkatou zásadou, 5 až 35 % hmotnostních látky, teplem vytvářející nehořlavé plyny ze skupiny amidů kyseliny uhličité a z nich odvozených derivátů, kyanamidu, jeho oligomérů a derivátů, azoamidů karbonových kyselin a...

Prostředek zvyšujíci adhezi hydratačních stavebních hmot v pracovní spáře

Načítavanie...

Číslo patentu: 235479

Dátum: 15.11.1986

Autor: Chládek Milan

MPK: C08L 61/32, C08L 33/04, C08L 31/04...

Značky: stavebních, prostředek, spáře, zvyšujíci, hydratačních, adhezí, pracovní

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je prostředek zvyšující adhesi hydratačních stavebních hmot v pracovní spáře. Podstata vynálezu spočívá v tom, že makromolekulární látka, obsahující v makromolekule volné -OH skupiny postupně síťuje s makromolekulární látkou, obsahující v jedné molekule alespoň dvě -NH2 skupiny a sulfo- nebo oxalátoskupinu, reagující s vápenatými ionty stavební hmoty, za tvorby nerozpustných nebo těžce rozpustných sloučenin. K síťování...

Roztok pro čištění teplosměnných ploch od nánosů elementární mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 236422

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kleprlík Zdeněk, Hlucháň Vít, Eliášek Jaroslav, Kapounová Hana, Vošta Jan, Smrž Milan, Pelikán Josef

MPK: C08K 3/20, C08K 5/06, C09K 3/00...

Značky: mědi, nánosu, roztok, teplosměnných, ploch, elementární, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Pro čištění se použije vodný roztok 0,05 až 5 % hmot. soli etylendiaminotetraoctové kyseliny nebo kyseliny nitriloctové. Roztok může dále obsahovat 0,05 až 5 % hmot. peroxidu vodíku.