C09K 3/00

Zlepšený spôsob predmáčania pre úpravu biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17672

Dátum: 28.12.2012

Autori: Tonet Rensi Liliane, Riva Daniele, Cherchi Francesco, Ferrero Simone, De Faveri Danilo, Torre Paolo, Bosio Federica, Rivas Torres Beatriz, Ottonello Piero

MPK: C12P 19/02, C09K 3/00, C13B 20/16...

Značky: úpravu, biomasy, zlepšený, spôsob, predmáčania

Text:

...čo sa prejavuje na väčšej životnosti ñltra. Krok predmáčania pri vyššej teplote odstráni zlúčeniny, ktoré spôsobujú upchanie ñltra, takže pri kroku purifikácie kvapaliny po hydrolýze máčania je potrebná len jedna operácia, ako je filtrácia (napr. nanotiltrácia na rozdiel od dvoch operácii nasledujúcich po sebe, kedy napr. po ultrafiltrácii nasledujú nanoñltrácie). Pred nanofiltráciou je možné použiť odstredivku a/alebo hadicový filter...

Spôsob výroby a spôsob aplikácie opakovane použiteľného ľahčeného modelovacieho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6271

Dátum: 02.10.2012

Autori: Horodníková Jana, Rybár Radim

MPK: C09K 3/00, C04B 26/02, C04B 26/28...

Značky: výroby, aplikácie, modelovacieho, spôsob, opakované, materiálů, použitelného, ľahčeného

Text:

...modelovací materiál dlhodobo skladovateľný na suchom mieste. Na účely použitia na vytváranie modelov je potrebné ho uviesť do aktivovaného stavu pridaním aktivátora (vody) za stáleho miešania až do dosiahnutia zavlhnutej až poloplastíckej konzistencie.Z pohľadu aplikácie je výhodné, že opakovane použiteľný ľahčený modelovací materiál umožňuje vymodelovaníe objektov s rôznym stupňom kompaktnosti a rôznou textúrou, čo závisí od stupňa jeho...

Opakovane použiteľný ľahčený modelovací materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6266

Dátum: 02.10.2012

Autori: Rybár Radim, Horodníková Jana

MPK: C09K 3/00, C04B 26/28, C04B 26/02...

Značky: ľahčený, použitelný, opakované, modelovací, materiál

Text:

...konkrétne mierky a rozmery modelu. Použitie týchto zmesí nie je opakovateľné.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje vyvinutý opakovane použiteľný ľahčený modelovací materiál, ktorýje výhodný tým, že umožňuje mnohonásobné použitie na modelovanie ľubovoľných morfologických objektov, tak s charakterom voľne sypaného nesúdržného povrchu, ako aj pevného kompaktného povrchu, s možnosťou následnej časovo neobmedzenej modifikácie tvaru...

Obalené brúsne zrná, spôsob ich výroby, ako aj ich použitie pri výrobe brúsnych materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7778

Dátum: 16.10.2007

Autor: Gebhardt Knuth

MPK: B24D 11/00, B24D 3/00, C09K 3/00...

Značky: zrná, brusné, brusných, spôsob, obalené, použitie, materiálov, výrobe, výroby

Text:

...alebo spekaných korundov, zirkónových korundov, karbidu kremíka a karbidu bóru, na použitie vbrúsnych materiáloch Viazaných syntetickou živicou, ktoré sú na povrchu vybavené povlakom z vodného spojivového prostriedku na báze kremičitanov a jemnozrnnej oxidovej zlúčeniny. Pri jemnozrrmej oxidovej zlúčenine ide o komplexnú zlúčeninu všeobecného vzorca AxByoz s prvkom A zo skupiny kovov a prvkom Bzo skupiny amfotérnych prvkov ako aj...

Hmota na presné krycie masky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3859

Dátum: 07.07.2004

Autor: Cyprian Róbert

MPK: B24C 1/06, C09K 3/00

Značky: hmota, přesné, masky, krycie

Text:

...de tailu, ktorý je možné docieliť na dekorovanom predmete picskovaním.Uvedené nevýhody odstraňuje riešenie, ktorého podstata spočíva v tom, že 5 až 60 hmotnostných polyakrylátovej disperzie v benzino-vodnej emulzii,je zmiešaných s 3080 hmotn. akrylátovej disperzie, 0,5 až 3 hmotn. polyuretánovej záhustky, 0,5 až 3 hmotn. rheologického aditíva a 0,1 až 1 hmotn. odpeňovača. Doplnkom do 100 hmotn. je voda. S touto hmotou sa dosahujú dobré...

Směs pro povrchovou úpravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267572

Dátum: 12.02.1990

Autori: Letko Pavel, Huml Vladimír, Kožmín Bohumír, Exnerová Karla

MPK: C09K 3/00

Značky: směs, povrchovou, úpravu

Text:

...zcela vysušených hnojiv. Použivánim směsi podle vynálezu se zlepšuji fyzikálni vlastnosti pr 0 ~ myslových hnojiv, zaručí se nelepivost materiálů, které se připravuji lisovánim, zlepší se průchodnost takto upravených materiálů dopravnimi a zpraoovatelskými zařizenimi. Docházi ke zlepšení procesu sušeni.Specifikace jednotlivých složek směsi podle vynálezu Olejovým bočnim hydrogenátem rozumime frakci uhlovodiků s deetilačnim rozmezim asi 300 až...

Expanzní hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 261030

Dátum: 12.01.1989

Autori: Král Pavel, Petroš Jiří, Kudělová Emilie

MPK: C08L 97/00, C08L 97/02, C09K 3/00...

Značky: expanzní, hmota

Text:

...nevýhodou je vysoká spotřeba živé práce, vznik škodlivin, to je hluku, prachu a vibrací, které jsou příčinou nemoci 2 povolání.Uvedené nevýhody stávajicího stavu techniky se odstraní expanzni hmotou podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že sestává ze 40 až 50 2 hmotnostnich mletého oxidu vápenatého,1 až 5 hmotnostních práškového uhličitanu sodného 1 až 5 hmotnostnich práškového sulfitového výluhu a ze 40 až 50 hmotnostnich...

Sposob prípravy textilných štandardov zašpinenia na sledovanie účinnosti pracieho procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259209

Dátum: 17.10.1988

Autori: Blažej Anton, Markušovská Elena, Antoš Kamil, Bartovic Vladimír, Zemek Jiří, Lapčík Ľubomír, Kuniak Ľudovít, Augustín Jozef, Hodul Pavel, Mašán Alojz

MPK: C09K 3/00

Značky: zašpinenia, štandardov, pracieho, procesu, sledovanie, účinnosti, přípravy, textilných, spôsob

Text:

...tak z hladiska mechaniky prania ako i z hľadiska fyzikálno-chemického účinku detergentov, čo vytvára podmienky pre optimalizáciu praoieho procesu tak, aby bola spotreba energie i dávkovanie detergentov čo najmenšie.Ako modelový textil sa použila tkanina z odšlichtovanej, vytváranej, chemicky bielenej bavlny bez povrchovej úpravy o dostave na 10 cm v osnove 320 a útku 220 a plošnej hnmtnosti 190 g.m 2 v tvare štvorca o dĺžke hrany 10 om,...

Odpeňovač alebo zmes odpeňovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254210

Dátum: 15.01.1988

Autori: Rendko Tibor, Uhlár Ladislav, Kavala Miroslav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Lichvár Milan, Jureček Ľudovít

MPK: C09K 3/00, B01D 19/02

Značky: odpeňovačov, odpeňovač

Text:

...vkPa vydestiluje 93 t- 5 0/0 číslo kyslosti býva v rozsahu 0,3 až 3 mg KOH/g brómově číslo 100 až 280 g Br/100 g obsah hydroxylových skupín 2 až 10 0/0 hmot. a karboxylových skupín 3,5 až 14 0/0 hmot.K uhľovodíkovým zlúčeninám patria indi 254210viduálne nasýtené alebo nenasýtené hlavne alitatické uhľovodiky, pripadne s obsahom nattenických uhľovodíkov a primesami aromátov, najčastejšie však ropné frakcie a. z nich najmä petrolejova frakcie, či...

Tušírovací pasta

Načítavanie...

Číslo patentu: 239873

Dátum: 01.07.1987

Autori: Ersepke Zdenik, Jidda Miroslav

MPK: C09K 13/00, C09K 3/00

Značky: tušírovací, pasta

Text:

...versálového, vysráženáho na organickěn substrátu rozpustněm alespoň částečně v tomto Iinerálnín oleji, jejím or ganickým barvivem zastoupenýn v její celkově hmotnosti 5 až 20 hmotnostními, organický pigment příslušné barvy. a minerálním olejem, zastoupeným v ní 47 až 50 f hmotnostníni, olej ložiskový s čislem kyselosti do 0,05 mg KOH/g a o viskozitě 15 až 20 mm 2/s, přičemž její další složkou, zastoupenou v ní hmotnostním podílem 8 až 10 ,...

Zmesný prostriedok na uvoľňovanie skrutkových spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239827

Dátum: 15.06.1987

Autori: Lidaoík Miloslav, Šíma Milan, Dobáš Ivan, Starý Stanislav, Loutocký Miroslav

MPK: C09K 3/00

Značky: uvoľňovanie, prostriedok, skrutkových, zmesný, spojov

Text:

...účtnolk spoxčívajúci predovšetkým vo zvý 4šenej vzliilavos-ti, zlepšenej zmáčavosti a v účinku i na zvlhnuté materiály. Naviac nepôsobí ani na naterove hmoty aplikované na kovových materiáloch. Komponenty sú cenovo nenáročné a jeho príprava spočíva len v jednoduchej homogerlizácii.Ako ropnü frakciu je výhodné používať komerčné zmesi uhľovodíkov, alko sú najtta, petrolej ap., alebo sa tmôžu používat zámerne pripravené zmesi uhľovodíkov.Na...

Spôsob fixácie sypkých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238875

Dátum: 15.05.1987

Autori: Štovčík Imrich, Dvončová Edita, Filadelfy Ivan, Macho Vendelín, Kavala Miroslav, Janoška Milan

MPK: C09K 17/00, C09K 3/00

Značky: fixácie, sypkých, materiálov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob fixácie sypkých materiálov, alebo aspoň povrchovej vrstvy ako depónií elektrárenského popolčeka, lúženca z hutí a pod. Podľa tohto vynálezu sa uskutočňuje tak, že sa spevňovaný materiál jednorázove, alebo mnohonásobne postrieka soľankou a/alebo spevňovaný materiál sa zmiešava so soľankou, pričom soľanka je z výroby chlorovaných uhľovodíkov a/alebo z výroby propylénoxidu chlórhydrinačnou technológiou. Použitá soľanka obsahuje 1 až 20 %...

Pěnový konstrukční materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 237937

Dátum: 15.03.1987

Autor: Popelka Milan

MPK: C09K 3/00

Značky: konstrukční, materiál, pěnový

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je pěnový konstrukční materiál, zejména určený pro tepelně-izolační účely ve stavebnictví. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává z 3 až 70 hmotnostních dílů odpadové smůly z výroby betanaftolu, z 50 až 300 hmotnostních dílů fenolických resolů, z 6 až 30 hmotnostních dílů zpěňovadla, například bazického uhličitanu vápenatého a jednoho až pěti hmotnostních dílů tužicí přísady, například anorganické kyseliny.

Prostředek na bázi organické kyseliny k odstraňování minerálních usazenin a zvláště kotelního kamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 249530

Dátum: 12.03.1987

Autori: Nesterenko Nellialina, Balasiewicz Michal, Ormaniec Wladyslaw, Kwiatkowski Sylwester, Buslowicz Jerzy, Kociszewski Marian, Mynar Leszek

MPK: C23G 1/02, C09K 3/00

Značky: odstraňování, organické, bázi, kotelního, kyseliny, prostředek, minerálních, usazenin, kamene, zvláště

Text:

...účinných látek opětně používat k dalšímu čištění. Tím jsou možné značné úspory účinné látky i vody a také se snižuje množství od-padnich vod.Uskutečněné zkoušky odstraňovaní mineľälilĺCh usazenin prostředkem podle vynálezu z výměníku tepla a z jiných energetických zařízení z různých kovových materiálů doložily vysokou účinnost a užitečnost prostředku podle vynálezu. Prostředek podle vynálezu umožnil dokonce funkci zařízení,které...

Izolační hmota organického původu s vyšší tepelnou odolností

Načítavanie...

Číslo patentu: 234330

Dátum: 01.03.1987

Autori: Fojtík Josef, Kučera Jaromír, Vaněk Pavel

MPK: C09K 3/00

Značky: odolností, vyšší, tepelnou, organického, původu, izolační, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Izolační hmota je tvořena při 180 až 360 °C napěněnou směsí, obsahující 8 až 40 % hmotnostních sacharidů, rozpustných nebo bobtnajících ve vodě, 8 až 40 % hmotnostních sole kyseliny, obsahující fosforečnou skupinu, s dusíkatou zásadou, 5 až 35 % hmotnostních látky, teplem vytvářející nehořlavé plyny ze skupiny amidů kyseliny uhličité a z nich odvozených derivátů, kyanamidu, jeho oligomérů a derivátů, azoamidů karbonových kyselin a...

Prostředek zvyšujíci adhezi hydratačních stavebních hmot v pracovní spáře

Načítavanie...

Číslo patentu: 235479

Dátum: 15.11.1986

Autor: Chládek Milan

MPK: C08L 33/04, C08L 61/32, C08L 31/04...

Značky: pracovní, stavebních, spáře, zvyšujíci, adhezí, prostředek, hydratačních

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je prostředek zvyšující adhesi hydratačních stavebních hmot v pracovní spáře. Podstata vynálezu spočívá v tom, že makromolekulární látka, obsahující v makromolekule volné -OH skupiny postupně síťuje s makromolekulární látkou, obsahující v jedné molekule alespoň dvě -NH2 skupiny a sulfo- nebo oxalátoskupinu, reagující s vápenatými ionty stavební hmoty, za tvorby nerozpustných nebo těžce rozpustných sloučenin. K síťování...

Roztok pro čištění teplosměnných ploch od nánosů elementární mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 236422

Dátum: 01.06.1986

Autori: Vošta Jan, Hlucháň Vít, Eliášek Jaroslav, Smrž Milan, Kapounová Hana, Kleprlík Zdeněk, Pelikán Josef

MPK: C08K 5/06, C08K 3/20, C09K 3/00...

Značky: roztok, nánosu, elementární, čištění, mědi, teplosměnných, ploch

Zhrnutie / Anotácia:

Pro čištění se použije vodný roztok 0,05 až 5 % hmot. soli etylendiaminotetraoctové kyseliny nebo kyseliny nitriloctové. Roztok může dále obsahovat 0,05 až 5 % hmot. peroxidu vodíku.