C09K 17/00

Zemina s korkovým granulátom pre záhradníctvo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5942

Dátum: 05.12.2011

Autor: Kašpar Jan

MPK: C09K 17/00, C09K 17/52

Značky: granulátom, korkovým, záhradníctvo, zemina

Text:

...technického riešenia spočíva v tom, že zemina pozostáva z 20 až 55 hmotnosti granulátu korku zmitosti 0,5 až 3,5 mm a 45 až 80 hmotnosti zeminy.Prednosti zeminy podľa technického riešenia sú- vyššia vnútorná teplota zeminy (hliny) v priemere o 4 °C vyššia, ako je teplota akejkoľvek inej zeminy, to znamená, že rastliny prežijú zimu i v podmienkach, v ktorých by osadené do bežnej zeminy zimu neprežili vďaka tomu, že ich koreňový systém...

Samotesniaci utesňovací materiál na utesňovanie pôdnych plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5763

Dátum: 19.12.2006

Autor: Fischer Jürgen

MPK: E02B 3/12, C09K 17/00, E02B 3/00...

Značky: samotesniaci, ploch, utesňovanie, pôdnych, materiál, utěsňovací

Text:

...na in-sítu utesňovanie pôdnych plôch pod vodou, ako napríklad podloží a násypov kanálov alebo im podobných, aby výsledný materiál tesnil a aby bol sformovaný na veľký počet trojrozmemých telies. Trojrozmemé telesá môžu vykazovať napríklad tvar kociek, kvadrátov, doštičíek, šošovice, zŕn0013 Ďalej môžu byť trojrozmemé telesá sušené pomocou horúceho vzduchu alebo mikrovĺn.0014 Najmä môžu byť trojrozmemé telesá sušené na vibračnom rošte.0015...

Spôsob sanácie pôdy a pôdneho inžinierstva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1670

Dátum: 26.09.2003

Autori: Hopkinson Laurence James, Cundy Andrew Brian

MPK: C09K 17/00, B09C 1/00

Značky: sanácie, inžinierstva, podneho, spôsob, pôdy

Text:

...a anódou, čo súčasne vytvára fyzikálnu, ako aj chemickú bariéru využíva nizke napätie,typicky menej než 0,5 voltu na cm vzdialenosti medzi elektródamí (s malými požiadavkami na energiu), aby vytvoril silný Eh/pH gradient v pôdach a sedimentoch používa lacné materiály pre galvanizačnú katódu a anódu diferenciálnym odvodnením môže vyvolať kontrolovaný pokles a zníženie priepustnosti a toto sa dá vyvolať v prírodných a priemyselných...

Banská výplňová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2837

Dátum: 10.05.2001

Autor: Hečko František

MPK: C09K 17/00

Značky: výplňová, banská

Text:

...priemyselného odpadu - karbidového kalu, ktorý je odpadom pri výrobe karbidu vápnika. Karbidový kal je možné využívať v konzistencii suchej, pripadne pre účely transportu vlhlej. Vzniká ako filtrát tuhých emisií z výroby karbidu vápnika,následne vypálený v rotačnej peci pri 600 °C, resp. ako sedimentovaný pastovitý produkt zo sedimentačných nádrží pre vápenné odpadové mlieka z výroby acetylénu.Karbidový kal je možné dovážať do priestoru...

Vodou napučiavateľné, zosieťované, čiastočkové polyméry, spôsob ich výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281691

Dátum: 01.05.2001

Autor: Chmelir Miroslav

MPK: C08J 9/10, C08F 220/06, A61L 15/00...

Značky: spôsob, polyméry, vodou, čiastočkové, zosieťované, napučiavateľné, použitie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vodou napučiavateľné, zosieťované, čiastočkové polyméry na báze kyseliny akrylovej a jej derivátov majú vysokú absorpciu a zlepšenú mieru absorpcie na vodu, vodné roztoky a telesné tekutiny a obsahujú polymérne častice s hustotou 1,0 g/cm3 a majú poréznu štruktúru tvorenú dusíkom dispergovaným v polyméri. Pripravia sa polymerizáciou vodorozpustných monomérov v prítomnosti sieťovacieho di- alebo polyfunkčného monoméru, nadúvadla a niekoľkých...

Směs pro stabilizaci zemin na bázi rychlovazného cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260577

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vejchoda Jaromír, Nejezchleb Mojmír, Matušina Jan

MPK: E02D 3/12, C09K 17/00

Značky: cementů, směs, bázi, stabilizaci, rychlovazného, zemin

Text:

...se vlhkostí jejich pevnost (únosnost) prudce klesá. Podle ON 73 6181 je cementem portlandským a struskoportlandským stabilizovat nelze, podle ON 73 6186 je ke zpevnění tohoto druhu zemin nutno použít nejprve vápno a potom, nejdříve za osm hodin, cement, přičemž nárůst pevnosti je dlouhodoby a dosažená pevnosti jsou nízke. Navržená směs podle vynálezu stabilizaci těchto zemin umožňuje, navíc odstraňuje dvojí druh pojiva (vápno, cement) a...

Prostriedok na zníženie vysokého obsahu vegetáciou prijatelného draslíka v pode

Načítavanie...

Číslo patentu: 260289

Dátum: 15.12.1998

Autori: Beška Emanuel, Královič Ján

MPK: C02F 3/12, C09K 17/00

Značky: prostriedok, obsahu, v, zníženie, vegetáciou, draslíka, prijatelného, vysokého

Text:

...asimiluje a sú dobrým doplnkom minerálnych hnojív. Pre aplikáciu do poľnohospodárskej pôdy by nemali obsahovať nežiadúce a škodlivé látky ako sú ťažké kovy a chlorované bifenyly. Ich aplikáciou sa zvyšuje sorpčná kapacita pôdy, zvyšuje sa obsah humusu a zlepšujú sa fyzikálne vlastnosti pôdy.Tekuté a pevné priemyselné odpady s vysokým obsahom biodegradabilných látok z potravinárskeho a hydrolýzneho priemyslu sú vhodnými surovinvami na...

Ekologicky účinný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 104

Dátum: 07.07.1993

Autori: Novák Zdeněk, Nemčič Ladislav, Hanzl Pavel

MPK: C09K 17/00

Značky: prostriedok, účinný, ekologicky

Text:

...a lidského organismu. Uplatňují se v něm obsažené sloučeniny hořčíku, křemíku a vápníku. Forma minerálníhohnojivanemění podstatné strukturu nejsvrchnějších vrstev púdy.Aplikace prostředku podle vynálezu je uvedena v násle dujících příkladech.1. Snížení obsahu těžkých kovů v rostlinném materiálu tj.ve slámě a zrnu jarního ječmene pomocí nádobových pokusů. Při nich byla použita samotná zemina jako kontrola a zemina obsahující prostředek...

Spôsob úpravy fyzikálno-chemických vlastností poľnohospodársky využívaných piesočnatých pôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 278967

Dátum: 15.07.1992

Autori: Lonský Jiří, Kudličková Jana, Ševčík Ladislav

MPK: C09K 17/00

Značky: vlastností, spôsob, poľnohospodársky, fyzikálno-chemických, piesočnatých, využívaných, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy fyzikálno-chemických vlastností poľnohospodársky využívaných piesočnatých pôd, s cieľom zlepšiť ich sorpčnú a vododržnú schopnosť, čo sa výrazne prejavuje podstatným zvýšením pôdnej úrodnosti takto ošetrených pôd. Podstata spočíva v tom, že sa na 1 ha poľnohospodárskej pôdy zapraví do ornice buď súčasne, alebo postupne 10 až 20 t bentonitu, 20 až 60 t hnojovice zmiešanej s 0,6 až 5,5 t vodného skla (sodného) v závislosti od obsahu...

Samotvrdnúca suspenzia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278801

Dátum: 19.02.1992

Autor: Raček Marian

MPK: C09K 17/00, C04B 14/10, C04B 14/04...

Značky: samotvrdnúca, suspenzia

Zhrnutie / Anotácia:

Samotvrdnúca suspenzia pozostáva z 8,4 až 21,3 % hmotn. cementu, 4,3 až 21,0 % hmotn. mletého zeolitu so zrnitosťou min. 80 % hmotn. pod 0,05 mm, 65,8 až 73,4 % hmotn. ílovej suspenzie a 1,0 až 1,4 % hmotn. plastifikačných a retardačných prísad, výhodne na báze alkalických solí lignosulfonanov a sulfonovaných kondenzátov jedno- a viacmocných aromatických alkoholov.

Způsob dodatečného vysoušení stavebních konstrukcí zamokřených vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270315

Dátum: 13.06.1990

Autori: Rathouský Jiří, Sokol Václav, Pelikán Jiří, Hošek Jiří

MPK: C09K 17/00

Značky: způsob, konstrukcí, zamokřených, vysoušení, vodou, dodatečného, stavebních

Text:

...obecneho vzorce Rnsixłáhzmttm. kde R je alkyi s 1 s to atomy uhtíku nebo aryl s o atomy uhllku. x je OR . kde Rje alkyl s 1 a to atomy uhlíku nebo aryt s 6 atomy uhtíku, n je čisto 1 až 3. Y je kyslík a m je o až 1.5. v ornanickem rozpoultłdie nebo ve vodne emuizi a vooný koloidní roztok oxidu křemičtteho. obsahující častice o střední velikosti 1 o až zo mltimlkrometrů. prostý alkolií. ktorý vytvořípőrech gel nepropustný pro kapalnou...

Způsob dodatečné izolace budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270250

Dátum: 13.06.1990

Autori: Juhász Imre, Juhász Lajos, Székely Tamás, Medgyesi Iván, Szépvölgyi János, Zádor Mihály, Kávássy Miklós, Nagypál Mária, Dregus József

MPK: C09K 17/00

Značky: budov, způsob, dodatečné, izolace

Text:

...způsobu výroby izolsöně působící komposice podle vynálezu vzniká produkt, který obsahuje v molekula zabudovaný hliník. Tento produkt v důsledku vody obsažené ve stěně hydrolyzuje a kondenzací se silikAtovým.materiálem stěny se chemicky váłe.Při postupu podlevynálezu účinek dosahovaný za použití uvedené kompozice prevyšuje účinek dosahovený za použití dosud známých kompozic s přihlédnutím k následujícím důvodům vrstva nepropustná...

Způsob výroby kompozice k izolaci vůči vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 270232

Dátum: 13.06.1990

Autori: Szépvölgyi János, Juhász Lajos, Juhász Imre, Medgyesi Iván, Székely Tamás, Kávássy Miklós, Dregus József, Nagypál Mária, Zádor Mihály

MPK: C09K 17/00

Značky: výroby, izolaci, kompozice, způsob, vlhkosti, vůči

Text:

...nebo jejich směsi.Tetraetoxysilan a perethoxypolysiloxanové oligomery se používojí V hmotnostním poměru 3 1 až 1 3, zatím co polyalkoxymethylsiloxan a elkoholát hlinítý se používaJi v poměru směsi 2 1 až 4 1.Kondenzační produkt podle vynálezu je dobře rozpustný v alkoholech s 1 až 4 otomy uhlíku a ve aměsích takovýohto olkoholů. ýzolační kompozice sepmužívš ve formě 5 až 30 elkoholického roztoku.Produkt vyrobený způsobem podle vynálezu...

Prostředek k zušlechťování půdy na základě emulzí aktivními kationty

Načítavanie...

Číslo patentu: 266453

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kreis Johanes, Zalewski Günter, Lier Werner, Keil Burkhardt, Moser Gerhard, Kullman Anton, Lehfeldt Jürgen

MPK: C09K 17/00

Značky: emulzí, zušlechťování, půdy, kationty, aktivními, prostředek, základě

Text:

...umo npą npuuenenun cnonbsyeuuxcornacnousoőpeweaumxawnonoaxmug-L Hmm auynbcuň Momno nonyqnwb cpecwsa nna ynyqmenua noqam c Bmcoxoü cnocoôHOCTBW K nponuxanum B noqny c rnyöuuamn nponukanua no 40 MM name B Manoypomaňaux necqauux H cyrnunucwbm noqnax. HpH 3 ToM suynscuu nocne Bnpmcxa na nóqBy oqeub 6 mcTpo nponuamr B nee. Bo BpeMa 0 npeeneHHoro cpoka, Koropmä onraMuaaeň peuerypu MOMHO cneunanbuo YCTEHOBHTB uns Kaxoŕo rana uoqB,3...

Prostriedok na inhibovanie funkcie nitrifikačných baktérií, podnu dezinfekciu a komplexné zlepšenie podnych vlastností

Načítavanie...

Číslo patentu: 261512

Dátum: 10.02.1989

Autori: Gabčo Milan, Kopčanová Ľudmila, Kachaňák Štefan, Teren Ján, Hutár Eduard

MPK: A01N 31/02, C09K 17/00

Značky: funkcie, dezinfekciu, zlepšenie, pôdnych, prostriedok, podnu, nitrifikačných, vlastností, inhibovanie, komplexne, bakterií

Text:

...zápachu maštaľného hnoja a mečovky pri hnojení pôdy.Presnými pokusmi a meraniami sa zistilo, že dusík aplikovaný v hnojivách sa rastlinami využíva V priemere na 30-40 0/0, pričom straty dusíka sú tiež príčinou závažných ekologických problémov Referáty a závery IX. svetového kongresu C. I. E. C. o priemyselných hnojivach, Budapešť, 11.-46. jún 1984). V poslednej dobe sa preto preverujú nové spôsoby efektivnejšieho využitia dusíka z...

Způsob utěsnění podloží nebo materiálu, jako například malty, pojiva nebo betonu, pomocí injektáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 259889

Dátum: 15.11.1988

Autor: Gouvenot Daniel

MPK: E02D 3/12, C09K 17/00

Značky: materiálů, způsob, podloží, například, utěsnění, pojiva, injektáže, betonů, pomocí, malty

Text:

...cestou, jako například ultrazvukem nebo vibračné.Při způsobu podle výnálezu se používá sílikátový roztok, jehož poměr SiO 2/Na 2 O je roven asi 1 až 1,3, přičemž obsah SiO 2 je s Výhodou roven 110 až 20 0/0 a obsah N 2120 je s Výhodou roven 10 až 15 9/0.Když je směs silikátového roztoku a prášku obsahujícího Vápnik ínjikována do podloží, í.onty Ca se uvolňují hydrolýzou a reaguji se silikátovým rowztokem za vzniku hydratovaných...

Prostriedok s komplexným účinkom na podu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259582

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mjartanová Darina, Fedorík Radovan, Novák Ladislav, Furmanová Mária, Matejeková Viera, Drážová Tatiana

MPK: C09K 17/00, C05D 3/02

Značky: účinkom, prostriedok, komplexným

Text:

...že hvdrát váoenatý sa aplikuje na nôdnv .fond v zmesi. ktorá zmierňuje jeho možné neva,tívne pôsobenie ia nauviac prítomné ďalšie zložky, ktoré sú ekonomicky mimoriadnevýhodne - aj odpady, pozitivne ovplyvňujú spätné zvýšenie sorpčných vlastností pôidneho fondu, sú ekologicky nezávadné a~ napomáhajú aj mikrobiálne oživenie.Kombináciou hydrátu vápenatého s inýHit-materiálmi V podstate homogénne rozdistrihuovanými v celej hmote tohoto...

Způsob ošetřování půdy k předcházení eroze vodou a/nebo větrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257263

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hirsbrunner Pierre

MPK: C09K 17/00

Značky: eroze, předcházení, půdy, ošetřování, způsob, větrem, vodou

Text:

...na půdu, obsahoval hmotnostně 0.05 ažDruhou složku tvoří iniciátor, zpravidla bez jakýchkoliv přísad. K předcházení nebezpečí nadměrně koroze uživatelova zařízení a k usnadnění odměřování je kyselina nebo alkalie s vý~ hodou zředěna na vhodnou koncentraci, jakkoliv nadměrné zředění je nežádouoí, jelikož by se musely transportovat velké objemy vody. Jako hrubé pravidlo platí, že množství iniciátoru v jedné jednotce má být dostatečně pro jednu...

Spôsob zvýšenia podneho výparu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255362

Dátum: 15.03.1988

Autori: Maláriková Eva, Novák Ladislav

MPK: C09K 17/00

Značky: podneho, výparů, spôsob, zvýšenia

Text:

...a fyzikálnych vlastností sa používajú tieto tenzidy bud vo vysokokoncentrovaných až ODOÁJ-ných koncentráciách, alebo sa mierne narieďujú. Tak napr. pri použití záhradného postrekovača pri aplikácii na malé plochy ako sú záhradky, ihriská a pod. sa spravidla používajú roztoky s obsahom aktívnej látky 20 až B 0 perc. pričom obsah vody vzhladom na aplikované množstvá prakticky neovplyvňuje zamokrenosť hornej vrstvy. V niektorýchprípadoch je...

Sposob fixácie sypkých alebo úletových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254919

Dátum: 15.02.1988

Autori: Štovčík Imrich, Jančiak Daniel, Kavala Miroslav, Kordík Jozef, Filadelfy Ivan, Preťo Ján, Šimka Ján

MPK: A01B 79/00, C09K 17/00

Značky: spôsob, sypkých, materiálov, úletových, fixácie

Text:

...a ich funkčné deriváty, pričom do týchto pojmov spadajú i parciálne zrnydeliíené polyméry alebo kopolyméry vinylacetátu, ktoré sú vhodne pre kratšie funkčné pôsobenie fixačného činidla, ako aj alkylsubstituované akrylaty, ich estery, rovnako ako aj ich soli. Uvedená skupina monomérov dáva možnost pripravy vzájomných kopolymérov, ale aj kopolymérov s inými monomérmi.Pod pojem vláknité materiály oelulózového pôvodu sa zaraďujú bud izolovaně...

Sposob prihnojovania ozimín dusíkom počas vegetácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254652

Dátum: 15.01.1988

Autori: Michalík Ivan, Ložek Otto

MPK: C09K 17/00

Značky: dusíkom, vegetácie, ozimín, spôsob, prihnojovania, počas

Text:

...odrôd ozimnej pšenice.Na obr. 4 je znázornený vplyv diferenoovanej výživy na tvorbu úrody zrna nízkostebelných odrôd ozimnej pšenice.Na obr. 5 je znázornená závislost vplyvu diferencovanej výživy na akumuláciu dusíka v súvislosti s nárastom sušiny nadzemnej hmoty ozimného jačmeňa.Na obr. 6 je znázornený vplyv diferencovanej výživy na tvorbu úrody zrna ozimneho jačmeňa.v n-adzemnej hmote rastlín pri nulwcrvej apĺi» kácii dusíka kontrolný...

Způsob zpevňování a zlepšování nepropustnosti půd a inženýrských staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 254340

Dátum: 15.01.1988

Autori: Engel Tibor, Csanda Ferenc, Nagy Gábor, Székely Tamás, Czerny Gyözö, Bertalan Árpád

MPK: C09K 17/00

Značky: inženýrských, způsob, staveb, nepropustnosti, zpevňování, zlepšování

Text:

...polymerů. Oxidační složkou může být například peroxid vodíku, talkalický persulfát nebo ve vodě rozpustná organické jperkyselina, pričemž redukění slo-žkeu může být napriklad ve vodě rozpustný organioký amin, ve vodě rozpu-stna sůl ~kovu s měnícím se mocenstvím, thiosíran nebo hydrogen-sirlčitan.jakožto polykarboxylové kyseliny to jsou organické kyseliny s alespoň dvěma karboxyľovýnli skupinami), kterých je možno použít pri způsobu...

Způsob zvyšování pevnosti a vodotěsnosti hloubkových staveb a okolní zeminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253723

Dátum: 17.12.1987

Autori: Bertalan Árpád, Czerny Gyözö, Csanda Ferenc, Székely Tamás, Nagy Gábor

MPK: E02D 3/12, C09K 17/00

Značky: staveb, zeminy, pevnosti, způsob, okolní, hloubkových, vodotěsnosti, zvyšování

Text:

...obsahující jednu nebo Více sloučenin obecných vzorců I a/nebo II, kde R znamená vodík,-CHZOH skupinu nebo skupinu obecného vzorce -CHZSOJM, kde M znamená jednomocný kation, R 1 znamená vodík nebo skupinu -CHZOH, n znamená celé Číslo l až 10, m znamená celé číslo0 až 10, p znamená celé Číslo l až 10, r znamená celé číslo O až 5 s tím omezením, že ve sloučeninách obecných vzorcü I a II je počet skupin -CHZOH alespoň o jednu větší než...

Zmesný koagulátor vodného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 240357

Dátum: 15.08.1987

Autor: Š?astný Milan

MPK: C09K 17/00

Značky: vodného, zmesný, koagulátor

Text:

...podzemným a povrchovým vodám.Bolo zistené,kvalita gélu kyseliny kremičitej je závislá od použitej kolagulačnej prísady. Chemikálie tvoriace koagulačný roztok, musia vyhovovat vyššie uvedeným požiadavkám zdravotnej, požiarnej a ekologickej nezávadnosti. Pokusne práce ukázali, že gély s dobrými kvalitativnymi parametrami spĺňajú aj požiadavky ekologickés podmienkou, že samotný koagulátor nieje látka horlava a zdravotne závadná. Vyššie uvedené...

Činidlo k docílení nerozpustnosti a/nebo zpevnění půd a stavebních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244435

Dátum: 15.07.1987

Autor: Pekár Anton

MPK: C09K 17/00

Značky: činidlo, docílení, nerozpustnosti, zpevnění, materiálů, stavebních

Text:

...zrn oxidu křemičitého nebo látky obsahující oxid křemičitý má velkou důležitost pro dosažcní rychlého a dokonalého rozpuätění v louhu aodnám má proto být pokud možno menší než 100 pm, s výhodou menší než 50 nm.samozřejmě je možno podle vynúlezu použít i jiných látek obeahujících oxid Hemičitý,než jsou výše zmíněně, pokud splňují podmínku potřebné rozpuatnosti.Louhem sodným, použitým pro rozpuětění oxidu křemičitěho, je výhodně...

Způsob zpevňování povrchových vrstev deponií sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240068

Dátum: 01.07.1987

Autori: Zemek Jioí, Kueár Štefan

MPK: C09K 17/00

Značky: materiálů, deponií, způsob, sypkých, vrstev, zpevňování, povrchových

Text:

...ízolačních hmot, ze syntetických textilních vláu ken a pod., načež se v takto vzniklé vrstvě propojí vlákna, jedu nak mezi sebou a jednak s povrchem deponie, zastříkáním stabili~2 240 usa začním médiem. Podle jednoho provedení se stabilizačni médium s vláknitým armovacím materiálem smísí v mísiči a před ztuhnutím tohoto média rozvrství na povrch deponie. Při dalším prove~ dení vynálezu se provede postřik povrchu deponie stabilizačním...

Spôsob prípravy povrchovoaktívnej prísady do pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239501

Dátum: 01.06.1987

Autori: Czaková Marie, Sehnal Antonín

MPK: C09K 17/00

Značky: přípravy, přísady, povrchovoaktívnej, pôdy, spôsob

Text:

...ako aj zaistenie vplyvom aktívneho povrchu etimulácie a rovnomerného zásobovania rastlín živinami.Pre získanie povrchovoaktívnej prísady s požadovanými vlastnosťami do pôdnych substrétov sú vhodné organické uhlikaté materiály získané spracovaním ropy alebo uhlia, napríklad gudróny,mazut, ropné živice, použité plasty, oleje, dalej odpadyiz niektorých výrob, ako sú zvyšky z výroby polyetyléntereftalátu, dimetyltereftalátu, cyklohexanolu /tzv....

Spôsob fixácie sypkých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238875

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kavala Miroslav, Štovčík Imrich, Dvončová Edita, Janoška Milan, Macho Vendelín, Filadelfy Ivan

MPK: C09K 3/00, C09K 17/00

Značky: sypkých, fixácie, materiálov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob fixácie sypkých materiálov, alebo aspoň povrchovej vrstvy ako depónií elektrárenského popolčeka, lúženca z hutí a pod. Podľa tohto vynálezu sa uskutočňuje tak, že sa spevňovaný materiál jednorázove, alebo mnohonásobne postrieka soľankou a/alebo spevňovaný materiál sa zmiešava so soľankou, pričom soľanka je z výroby chlorovaných uhľovodíkov a/alebo z výroby propylénoxidu chlórhydrinačnou technológiou. Použitá soľanka obsahuje 1 až 20 %...

Stabilizace zpětných zásypových zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250141

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sequens Jan, Pech Jiří

MPK: C09K 17/00, E02D 3/12

Značky: zpětných, zásypových, stabilizace, zemin

Text:

...kovy ko stabilizaci zpětných zasypových zomin podle tohoto vynálezu.Vodné roztoky solí polyakrylátu s alkalickými kovy so používají v toxtilním průmyslu jako šlíchtovací prostředky nebo ve výrobě omulzních barev a laků. Pro stabilizaci zemin lze použít soli polyakrylátu o molekulární hmotnosti 400 až 6700, s výhodou 550 važ 3 300 s alkalickýmí kovy, zejména sodíkem.Při stabilizaci zeminy zle postupovat tak. že vodným roztokom polyakrylátu...

Úprava zeminy pro zpětné zásypy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250140

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sequens Jan, Pech Jiří

MPK: E02D 3/12, C09K 17/00

Značky: zásypy, zpětné, zeminy, úprava

Text:

...deformacím - sedání - zásypu a k poruchám konstrukcí na zásypech založených obvykle komunikace, chodníky, dopravní plochy). Odstraňování a rekonstrukce poškozených konstrukcí je energeticky i nákladově velmi náročné.Tyto nevýhody odstraňuje použití vodného koloidního roztoku oxidu křemičitého pro zpevnění a stabilizacl zemin, používuaných pro zpětné zásypy podle tohoto vynálezu. r Koloidní roztok oxidu křemičítého se. do sud používá jako...

Prostředek ke stabilizaci struktury půd

Načítavanie...

Číslo patentu: 237965

Dátum: 15.09.1986

Autori: Lier Werner, Kreis Johannes, Lehfeldt Jürgen, Moser Gerhard, Salewski Günter, Kullmann Anton, Zobel Hannig

MPK: C09K 17/00

Značky: struktury, stabilizaci, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká prostředku pro stabilizaci struktury zemědělsky vyžívaných půd, výhodně písčitých a jílovitých půd, na základě kationoaktivních emulzí ze živic, olejů, pryskyřic nebo směsí z těchto látek, vody a kyseliny. Tento prostředek je charakterizován obsahem kvarterní amoniové sloučeniny a alkoxylovaného alkylfenolu nebo alkoxylovaného alkylfenolu s dlouhým řetězcem nebo alkoxylovaného alkanolu s dlouhým řetězcem, nebo alkoxylovaného...

Samorozpínavá injektážní směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 230490

Dátum: 01.03.1986

Autori: Holovko Dmytro, Benda Roman

MPK: C08L 61/24, E02D 3/12, C09K 17/00...

Značky: injektážní, samorozpínavá, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší samorozpínavou injektážní směs na bázi močovino-formaldehydové pryskyřice, zejména pro stavební účely. Směs obsahuje 30 % až 40 % hmot. slušiny močovinoformaldehydové pryskyřice, 0,3 % až 50 % hmot. látky obsahující uhličitan rozložitelný silnou kyselinou, 30 % až 58,5 % hmot. vody s 2 % až 7 % hmot. katalyzátoru tuhnutí typu silné kyseliny. Samorozpínavá injektážní směs podle vynálezu je určena především pro zaplňování větších...

Alumo-silikátové injekčné gély

Načítavanie...

Číslo patentu: 229176

Dátum: 01.01.1986

Autor: Rak Rudolf

MPK: C09K 17/00

Značky: alumo-silikátové, gély, injekčné

Zhrnutie / Anotácia:

Alumo-silikátové injekčné gély pre stavebné účely sú vyznačené tým, že ich vodné suspenzie obsahujú 3 až 50 hmotných percent ílov montmorillonitického, alebo illitického typu, 10 až 60 hmotných percent vodného skla a 2 až 10 hmotných percent jednozložkových, alebo zmesných cementov. Vynález môže byť použitý pri budovaní tesniacich injekčných clon na vodných dielach, budovaní tesniacich ochranných vaní pri zakladaní stavieb pod hladinou...