C09J 7/02

Podložka pod mobilné telefóny, tablety, prenosné počítače, iné ľahko prenosné elektrotechnické zariadenia a ich puzdrá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6972

Dátum: 04.12.2014

Autor: Duben Matej

MPK: A45C 11/00, C09J 7/02, A45C 11/24...

Značky: telefóny, počítače, prenosné, zariadenia, ľahko, elektrotechnické, puzdra, podložka, tablety, mobilné

Text:

...je, že ich hladký vonkajší povrch, nalepený na úložnej ploche prenosných elektrotechnických zariadení, je málo estetický a že umožňuje používateľovi nepohodlné, t. j. málo komfortné prichytenie uvedených zariadení s možnosťou vypadnutia z ruky alebo ľahkého sklznutia z povrchu podkladu, ako aj ich časté pády a mechanické poškodenia. Z uvedených dôvodov takéto fólie zabezpečujú len málo stabilné osadenie takýchto ľahkých prenosných...

Spôsob výroby fólie z umelej hmoty s vytvrdeným poťahom polysiloxánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18233

Dátum: 31.08.2011

Autori: Pfeffermann Herbert, Fürst Michael

MPK: B05D 3/02, B32B 27/08, B32B 27/32...

Značky: umelej, fólie, hmoty, spôsob, výroby, potahom, vytvrdeným, polysiloxanů

Text:

...za sušenia na základe pôsobenia tepla vytvrdí,(c) ešte voľný, nepokrytý, druhý povrch v rovine ležiacej hadicovej fólie zumelej hmoty, prípadne za odvetrania, sa potiahne ešte s aspoň jedným nevytvrdeným polysiloxánom,(d) tento poťah polysiloxánom sa vytvrdí za sušenia na základe pôsobenia tepla a(e) obojstranne vždy s vytvrdeným poťahom polysiloxánu opatrená, v rovine ležiaca hadicová fólia z umelej hmoty sa celkom otvorí v smere chodu aspoň...

Adhezívna kompozícia a optický člen, ktorý ju využíva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14722

Dátum: 04.07.2011

Autori: Suwa Tatsuhiro, Ogawa Hiroshi, Song Cheong Hun

MPK: C08F 220/18, C08L 83/04, C08K 5/29...

Značky: využíva, adhezívna, ktorý, kompozícia, opticky, člen

Text:

...Ďalej, zvýšená trvanlivosť adhezívnej kompozície môže zabrániť odlupovaniu optického filmu za podmienok vysokej teploty a vysokej vlhkosti,čím zlepšuje spoľahlivosť výrobku. Trvanlivosť tu zahŕňa odolnosť teplu, odolnosť vlhkosti, odolnosť voči úniku svetla.Podľa tohto vynálezu, adhezívna kompozícia zahŕňa akrylový kopolymér,karbodiimidové vytvrdzovacie činidlo a oligomérne silánove spájacie činidlo vstanovenompomere. Ďalej budú podrobne...

Uvoľňovacia fólia s dlhodobým antistatickým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19980

Dátum: 08.06.2011

Autori: Schmitzer Siegfried, Panhans Jürgen

MPK: B32B 15/09, B32B 27/08, B32B 15/085...

Značky: antistatickým, účinkom, dlhodobým, uvoľňovacia, fólia

Text:

...s antistatickým účinkom, ktorá navyše k uvolňovacej vrstve má ďalšiu vrstvu, EP 2 588 552 B 1 E-441/16-Tšobsahujúcu katiónovú kvartérnu dusíkovú zlúčeninu ako antistatikum,V dokumente US 2006/022286 A 1 je opísaná viacvrstvová fólia, ktorá obsahuje navyše k uvoľňovacej vrstve ďalšiu vrstvu, ktorá obsahuje alkoxylovaný amín ako antistatikum.0010 Nevýhodou tejto vytvorenej uvoľňovacej fólie je, že jej antistatický účinok netrvá dlhodobo...

Oddeliteľná fólia s penovou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18711

Dátum: 19.11.2010

Autori: Mauser Matthias, Fürst Michael, Panhans Jürgen, Engelhard Heinz

MPK: G09F 3/00, B32B 7/06, C09J 7/02...

Značky: oddeliteľná, fólia, pěnovou, strukturou

Text:

...alebo HDPE), homo-, alebo kopolymére propylénu (PP), homo-, alebo kopolymére butylénu (PB), homo-, alebo kopolymére izobutylénu (PI), alebo na zmesi z aspoň dvoch uvedených polymérov.0011 S LDPE sa označuje nepenený polyetylén nízkej hustoty, ktorý ma hustotu v rozsahu 0,86 - 0,93 g/cm 3 a vyznačuje sa vysokým stupňom rozvetvenia molekuly. S HDPE sa označuje nepenený polyetylén vysokej hustoty, ktorý má len malý stupeň rozvetvenia molekuly a...

Vynálezy kategórie «C09J 7/02» v ZSSR.

Prevažne biologicky rozložiteľná oddeľovacia fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20420

Dátum: 20.09.2010

Autori: Sitzmann Stefan, Schuhmann Michael, Stark Kurt

MPK: B32B 27/28, B32B 27/08, B32B 37/26...

Značky: biologicky, rozložiteľná, oddeľovacia, převážně, fólia

Text:

...aditívum má aspoň dve funkčné skupiny, z ktorých aspoň jedna funkčná skupina je skupina,obsahujúca aspoň jednu uhlíkovú dvojitú väzbu.0008 Výraz biologicky rozložitelná pre účely tohto vynálezu znamená, že prírodné, polosyntetické alebo syntetické polyméry v rôznej forme, ako napríkladvrstva oddeľovacej fólie za pôsobenia mikroorganizmov a/alebo enzýmov, sú rozložitelné na vodu, oxid uhličitý a biomasu podľa DIN EN 13432 a vteste rozkladu...

Kotúčový materiál a spôsob výroby kotúčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13371

Dátum: 25.01.2010

Autori: Ooishi Michihito, Takeda Kentarou

MPK: B32B 27/36, B32B 27/00, B32B 7/06...

Značky: kotúčový, materiál, spôsob, výroby, kotúčového, materiálů

Text:

...potlačiť, keď sa riadi vzťah medzi lepivosťou vrstvy lepidla citlivého na tlak, ktorá sa vkladá medzi základný film a optický film, a smerom navíjania filmov.0012 Materiálový kotúč podľa prvého hľadiska tohto vynálezu je materiálovým kotúčom,ktorý sa vyrába pomocou navinutía dlhého optického filmu, pričom sa prvý základný film nachádza na prvej ploche a prvá vrstva lepidla citlivého na tlak sa vkladá medzi nich, a tiež druhý základný film...

Samolepiaca polarizačná doska, zobrazovací displej a spôsob výroby samolepiacej polarizačnej dosky a zobrazovacieho displeja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15533

Dátum: 25.05.2009

Autori: Nakamura Kouzou, Takeda Kentarou, Suzuki Mitsuru, Sugimoto Yuu, Yamamoto Shouji

MPK: C09J 7/02, B32B 7/02, C09J 133/00...

Značky: výroby, samolepiaca, zobrazovací, zobrazovacieho, spôsob, samolepiacej, polarizačná, displej, doska, polarizačnej, dosky, displeja

Text:

...(H) s pružným modulom od 100 MPa do 2 000 mPa uloženým medzi nimi, kde ochranná vrstva (H) je vyrobená z činidla tvoriaceho ochrannú vrstvu (H), ktorý je činidlom tvoriacim vrstvu na báze kyanoakrylátu, činidlom tvoriacim vrstvu na báze epoxídu, činidlom tvoriacim vrstvu na báze izokyanátu alebo činidlom tvoriacim vrstvu na báze akrylu.0014 Na tlakovo citlivej samolepiacej polarizačnej doske by mala byť ochranná vrstva (H) prednostne...

Penová hmota s pásom adhézneho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19728

Dátum: 04.03.2009

Autori: Mayeres Jean-pierre, Dujardin René

MPK: C08J 9/36, B26D 3/08, B29C 44/56...

Značky: pěnová, adhézneho, hmota, pásom, materiálů

Text:

...rýchlo znižuje až pokiaľ nedosiahne okolitú teplotu zatiaľ čo teplota V strede blokovzostáva vysoká. Aby bolo možné vyriešiť tento problém, navrhuje sa vytvorenie zárezov naopačných stranách polyuretánového bloku takým spôsobom, aby vzduch mohol prúdiť cezblok penovej hmoty a takto umožnil rýchle ochladenie jeho stredu.0010 V súlade svynálezom je tento cieľ dosiahnutý pomocou penovej hmoty podľa0011 Aby bolo možné vyriešiť vyššie uvedený...

Vystužená fólia na ochranu proti výbuchu a spôsoby jej vyhotovenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13894

Dátum: 16.01.2008

Autori: Serra Jerry, Lavature Adalbert, Pimentel Duarte, Brown Gordon, Covey Robert

MPK: B32B 25/10, B32B 27/08, B32B 27/02...

Značky: vyhotovenia, spôsoby, výbuchu, fólia, ochranu, vystužená, proti

Text:

...proti prerazeniu aspoň 5 000 libier na štvorcový palec (34,47 MPa).0010 Hlavne, vystužená fólia podľa vynálezu obsahuje elastomérny polymérny Iaminát obsahujúci termoplastický polyuretán alebo jeho zmesi,sieťovinovú vrstvu na báze aramidu aspoň čiastočne zabudovanú velastomérnej polymérnej Iaminátovej vrstve a vrstvu akrylátového lepidla citlivého na tlak, nachádzajúcu sa na elastomérnom polymérnom lamináte. 0011 Podľa jedného...

Uvoľňovacia krycia vrstva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7238

Dátum: 02.04.2007

Autori: Eevers Walter, Issaris Anne, Wasbauer Ingrid, Vangeneugden Dirk, Dubreuil Marjorie

MPK: B05D 7/24, C09J 7/02

Značky: krycia, uvoľňovacia, vrstva

Text:

...na bázeUV vytvrditeľné silikónové systémy sú V princípe systémami bez rozpúšťadla. Pretože povlaky sa získajú bez pridania akéhokoľvek rozpúšťadla, mólová hmotnosť silikónových zlúčenín je oveľa nižšia. Na zníženie migrácie do lepidla sa nanesený povlak zosieťuje UV žiarením, čo vedie k veľmi tvrdému povlaku. Zatiaľ čo toto je bezproblémové pre tvrdé podkladové materiály ako papierové alebo polyesterové fólie, predĺženie základného...

Adhezívna fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13511

Dátum: 06.04.2006

Autor: Erdmann Ralph

MPK: B32B 27/08, B29D 29/06, B32B 27/32...

Značky: fólia, adhezívna

Text:

...elastičnosti polymérneho materiálu adhéznej vrstvy v danom smere X v porovnaní s relatívne malou elasticitou maximálne 50 nosnej vrstvy v tomto smere dochádza k podstatnému zlepšeniu pevnosti proti roztrhnutiu a najmä odolnosti proti ďalšiemu trhaniu adhéznej fólie oproti fólii, ktorá je tvorená iba relatívne málo elastickým polymémym materiálom.0014 Pod pojmom fólia sú vtomto opise chápané pásovité materiály, ktoré vykazujú výhodne hrúbku...

Použitie obojstrannej lepiacej pásky z penového materiálu na upevňovanie štruktúrovaných plochých káblov, najmä na podkladoch ako sú dekoračné časti interiérov osobných automobilov, najmä stropný panel karosérie, dverový bočný dielec a veko batoži…

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1930

Dátum: 06.04.2005

Autor: Schwertfeger Michael

MPK: B60R 16/02, C08J 9/00, C09J 133/06...

Značky: obojstrannej, osobných, automobilov, upevňovanie, panel, pásky, dverový, dielec, podkladoch, batoži, materiálů, plochých, dekoračné, bočný, částí, použitie, káblov, lepiacej, pěnového, interiérov, karosérie, stropný, strukturovaných, najmä

Text:

...alebo nerozvetvených, nasýtených alkylových skupín s 2 až 20, výhodnejšie so 4 až 9 uhlíkovýmí atómami, kde stredná molekulová hmotnosť adhéznej lepiacej hmoty je minimálne 650 000, a ktorá, keď je nanesená na nosiči, má smer posunu, pričom index lomu nMD meraný v smere posunu je väčší ako index lomu na nameraný v smere kolmom na smer posunu, a pričom rozdiel An nMD - ncpje minimálne 1 x 105.Príkladmi, ale nie obmedzujúcimi, alkylových...

Ochranná fólia na plechové pruhy alebo plechové pásy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283581

Dátum: 26.08.2003

Autori: Binder Wulf, Bässe Hans-wilhelm

MPK: C09J 7/02, E04D 3/16, E04D 3/30...

Značky: ochranná, pruhy, plechové, pásy, fólia

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranná fólia na plechové pruhy alebo plechové pásy, najmä odstrániteľná protišmyková ochranná fólia, pričom jej povrch určený na chôdzu je vybavený krycím lakom, ktorý má koeficient šmykového trenia míD najmenej 0,6, výhodne najmenej 0,8. Krycí lak (4) obsahuje prídavky polyamidu v práškovej forme, ktoré sú v krycom laku (4) nerozpustné alebo neúplne rozpustné.

Pena s pásikom z priľnavého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16536

Dátum: 16.07.2003

Autori: Mayeres Jean-pierre, Dujardin René

MPK: B32B 37/12, B29C 44/24, B29C 44/56...

Značky: pásikom, materiálů, priľnavého

Text:

...na viac stôp, pričom prvá časť týchto stôp obsahuje priľnavý materiál a druhá časť týchto stôp neobsahuje priľnavý materiál, pričom stopy, obsahujúce priľnavý materiál a stopy, neobsahujúce priľnavý materiál, sú umiestnené striedavo na povrchu peny, a pričom povrch vkontakte s priľnavým materiálom je po odplynení peny bez nerovnosti.Taká opísaná pena zahŕňa pásik priľnavého materiálu, nanášaného na povrch čerstvo vytlačenej peny, pričom...

Samolepiaca fólia s protišmykovou povrchovou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1701

Dátum: 02.07.2003

Autori: Sieber Reto, Sieber Marco

MPK: C09J 7/02

Značky: samolepiaca, povrchovou, vrstvou, protišmykovou, fólia

Text:

...povrchu. Možné je aj v podstate náhodné rozdelenie perforačných otvorov plošne po krycej vrstve. Príslušné perforačné otvory môžu napríklad vykazovať vzájorrmú strednú vzdialenosť v rozsahu niekoľkých milimetrov, napríklad od5 mm až do niekoľkých centimetrov, napríklad 5 alebo 10 cm. Plocha prierezu perforačných otvorov podľa vynálezu je pri pohľade zhora výhodnejšie menšia ako 4 mm . Perforačné otvory môžu byť pritom vytvorené najmä ako...

Automatizovaný spôsob uloženia a výroba uchopovacích jazýčkov a ochrannej vrstvy a vytlačený profil s ochrannou vrtstvou prekrývajúcou jazýčky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1035

Dátum: 06.05.2003

Autor: Pennerath Eddy

MPK: B29C 63/00, B29C 69/00, B60J 10/02...

Značky: spôsob, uchopovacích, vytlačený, automatizovaný, výroba, vrstvy, ochrannej, jazýčkov, vrtstvou, prekrývajúcou, jazýčky, uloženia, ochrannou, profil

Text:

...častí, uhly spojenia, rovnako ako všeobecný tvar rámu sú zvolené podľa druhu aplikácie použitia a predurčenia0010 Najčastejšie sú tieto rámy vytvorené z trochzo štyroch montážnych profilovaných dielcov, 2 ktorých dva sú bočné, jeden je horný a zostávajúci je dolný a ktoré sú spojené na úrovni ich koncov počas operácie0011 Na uľahčenie odobrania ochrannej vrstvy, ktorá bola usadená počas montáže rámu, je obvyklé prilepiť alebo...

Vodné disperzie pre antioxidanty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 543

Dátum: 13.03.2003

Autor: Thibaut Daniel

MPK: C08F 8/00, C08K 5/00, C08J 7/00...

Značky: antioxidanty, disperzie, vodné

Text:

...aktívne činidlo polyvinylalkohol. Príprava taveninovej fázy a jej následné dispergovanie za vzniku emulzie je jednoznačne užitočnejšie ako štandardné metódy izolácie pevnej látky, napríkladkryštalizáciou, a jej následné mletie za mokra. Predkladaný vynález sa týka vodnej disperzie obsahujúcejjeden z R 1 a R 2 nezávisle od druhého znamená atóm vodíkaX Znamená nulu (priama väzba) alebo číslicu od jednej do troch aR 3 predstavuje Ca-Cn...

Podklad vývesnej plochy obsahujúci impregnovanú textíliu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3747

Dátum: 26.09.2002

Autori: Langner Michael, Perillon Jean-luc

MPK: D06N 7/00, D06N 3/00, C09J 7/02...

Značky: obsahujúci, impregnovanú, vývesnej, textíliu, podklad, plochy

Text:

...vrstva laku máschopnost byt potlačená atramentovou technikou, sieťotlačou alebo iným spôsobom.Ochranná vrstva na priľnavej vrstve umožňuje jednak chránit vrstvu lepidla, ak je podklad plagátu zrolovaný, a taktiež umožňuje použitie v tlačiarenských strojoch.V niektorých tlačiarenských strojoch je potlačovaný podklad vystavený zvyšujúcej sa teplote, čo by mohlo spôsobiť zmenu vlastností lepiacej vrstvy, jej náhle rozpustenie alebo prenos na...

Ztužovací materiál pro obuv a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265217

Dátum: 13.10.1989

Autori: Wilding Emil, Brehmer Harald

MPK: C09J 7/04, C09J 7/02

Značky: způsob, materiál, ztužovací, výroby

Text:

...případech nestačí množství polyv kaprolaktonu k tomu, aby zpevnilo (ztužilo) impregnovaný nosič a kromě toho aby se dosáhlo slepení s materiálem svršku (vnitřní podšívkou a vrchní usní).Tím došla k zadání úlohy najít ztužovací materiál, který je oboustranně opatřen za tepla tavným lepidlem, avšak který by byl před aktivovánim tohoto tavného lepidla dobře tvarovatelný a teprve při aktivaci tavného lepidla získal své ztužovací...

Epoxidové fóliové lepidlo a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254528

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vaňková Marcela, Zedník Milan, Eder Martin, Souček Jiří, Mitáček Lubomír

MPK: C09J 7/04, C09J 7/02, C09J 7/00...

Značky: lepidlo, způsob, epoxidové, fóliové, výroby

Text:

...vytvrzování jako je 2,4-tolylen-bis-(N,N-dimetylmočovina) a vzniklá směs se po homogenizaci lisuje, nebo válcuje nebo vytlačuje a nebo roztírá do tvaru požadované fólie.Tímto způsobem se získá lepidlo ve formě mírně lepivé fólie, která za laboratorní teploty dobře přilne k lepeným povrchům a po vytvrzení při teplotě v rozmezí 100-140 OC dává spoje s vysokými pevnostmi. Použitá technologie odstraňuje problémy s odpařováním rozpouštědel,...

Polypropylénová na tlak citlivá páska

Načítavanie...

Číslo patentu: 240485

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kierzkowski Marian, Haffer Gregor, Börner Helmut, Lawik Bogumil

MPK: C09J 7/02

Značky: citlivá, polypropylénová, páska

Text:

...nemôže byt táto páska použitá na zatváranie obalov pomocou pásknovacích strojov,ktorých použi-tie v rozvinutých krajinách významne rastie.Vyššie uvedene nevýhody polypropylénovej na tlak citlivej pásky sú odstránené pol-ypropylénouvou .na tlak citlivou páskou podľa vynálezu, ktorej podstatou je. že v nej obsiahnuté polypropylénová vrstva je orientovaná dĺžením v pozdĺžnom smere pásiky v pomere väčšom ako 1 3 a menšom ako 1 7 a v priečnom...

Plošný vláknitý na tlak citlivý systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 252004

Dátum: 13.08.1987

Autori: Molda Emil, Ember Karol, Černý Karel, Oravec Eduard, Hudák Pavol, Šantora Vladimír, Ďurinda Ján

MPK: C09J 7/02

Značky: systém, plošný, vláknitý, citlivý

Text:

...obsiahnutý vo vrstve na tlak citlivého lepidla obsiahnutej v plošnom vláknitom na tlak citlivom systéme podla vynálezu je tvorený kopolymérom alkylakrylátn poskytujúceho elastomér s etylěnicky nenasýteným monomérom poskytujúcim plastomér kopolymerizovatelným s uvedeným alkylakrylatom v. pomeroch zabezpečujúcich lepkavost vrstvy na tlak citlivého lepidla, sa zabezpečia predpoklady pre dosiahnutie rôznych kombinácií funkčných vlastností, a to...

Antivibrační oboustranně samolepící páska a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 233944

Dátum: 01.03.1987

Autori: Doležel Josef, Zvoníček Josef, Čepel Jaroslav, Šedivý Jaroslav, Čada Oldřich

MPK: C09J 7/00, C09J 7/02

Značky: samolepicí, způsob, antivibrační, oboustranné, výroby, její, páska

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení adhezívních vlastností antivibračních oboustranně samolepících pásek, určených pro výrobu samolepících automobilových lišt. Profily těchto lišt, vyráběné v ČSSR většinou z měkčeného polyvinylchloridu - materiál s tvarovou pamětí a velkým smrštěním - kladou zvýšené nároky na parametry samolepících antivibračních pásek. Tyto nároky splňuje řešení podle vynálezu, kdy nosným materiálem pásky je ohebný porézní pásový...

Vrstvený plošný samolepicí materiál s vysokou adhezí ke kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237616

Dátum: 16.02.1987

Autori: Václavek Miroslav, Čada Oldřich, Novák Jaromír, Zvoníček Josef, Peremský Pavel

MPK: C09J 7/02, C09J 7/00

Značky: plošný, materiál, adhezí, vrstvený, samolepicí, vysokou

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení pevnosti v odlupování z kotoučku při odvíjení plošných samolepicích materiálů před aplikací za současného zachování nebo zvýšení adheze ke kovovému podkladu při aplikaci. U vrstveného, plošného,samolepicího materiálu podle vynálezu je na nosné polymerní folii o tloušťce 0,2 až 1,2 mm, nanesena samolepicí vrstva tloušťky 0,1 mm, až 0,4 mm o hmotnostním složení: 30 až 60 dílů butylkaučuku o obsahu nenasycených složek...

Adhezní páska

Načítavanie...

Číslo patentu: 233329

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kiseleva Olga Viktorovna, Rozinojer Jakov Mojsejevič, Makarov Petr Jegorovič, Rogova Tatijana Maximovna, Kondraťěv Alexandr Nikolajevič, Mazur Vladimír Vladimírovič, Širankov Georgij Fedorovič, Tichomirov German Sergejevič, Trišin Jurij Georgijevič, Ogurcova Natália Alexandrovna, Volkov Viktor Alexandrovič, Popova Galina Ivanovna

MPK: C09J 7/02, C09J 3/14

Značky: páska, adhezní

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je adhezní páska zhotovená ze základu, na kterém je nanesena lepicí vrstva, která obsahuje filmotvornou látku, lepivou složku, plastifikátor a antioxidant. Cílem vynálezu je zlepšení užitných a technologických vlastností pásky. Podstatou vynálezu je, že jako filmotvornou látku lepicí vrstva obsahuje směs lineárního blokového kopolymeru AB, lineárního blokového kopolymeru A-B-A, hvězdicového třípaprskového blokového kopolymeru...