C09J 3/14

Integrálně armovaná plastická kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 270728

Dátum: 12.07.1990

Autori: Florovič Stanislav, Štepita Matej, Bednář Alois

MPK: C09J 3/14, C08K 3/40, C09D 3/727...

Značky: armovaná, plastická, kompozice, integrálně

Text:

...dále kationaktivní tenzid, který s aminoamidy kyselín působí synergicky na zvýšení plasticity, houževnatosti a stability výsledného produktu.Dokonale se zhomogenizuje v hmotnostních dílech 47,0 dílů vodné disperze polyvinylacetát-butylakrylát o molárním poměru komonomerů 41 a o sušině 50 hmot., 4,0 díly skleněných vláken o délce 3 mm opatřených aminoamidem na bázi kyseliny stearové a dimetylentriaminu v molárním poměru 11 a solubilizovaným...

Vodná disperze kopolymeru na bázi vinylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270398

Dátum: 13.06.1990

Autor: Chvojka René

MPK: C09J 3/14

Značky: vodná, vinylacetátu, kopolymerů, disperze, bázi

Text:

...a kondonoátů othyłonoxldu nobo propyíonoxłdu. 0.3 d 1.5 hmot. dnů roguldtorů pH typu böłných látok pro příprovu pulrů. o výhodou zo okuplny zoł-trnující kyoounu mravonäí a ootovou, alkalícko hydroxldy. uł-ttčítany a(oríoročnany. 0.2 až oA hmot. dnů ochranných kotoídů typu hydroxyotlmytcolulozy. 0.4 až 0.55 hmot. dnů oxtdočníłno tnlcíátoru. o výhodou zo skupiny zohrnující poroxodísíran amonný a poro xodlsírony atkouckých kovů o dálo 0.2 až...

Nízkoteplotné tavné lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 269697

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lath Dieter, Florián Štefan, Romanov Andrej, Obložinský Anton

MPK: C09J 3/14

Značky: tavné, lepidlo, nízkoteplotné

Text:

...hyorigenovaného ricinového oleja a/alebo 0,5 ažB hmot. hy dratovaného oxidu kŕemičitého.K tavnému lepidlo možno pridat pre zabezpečenie jeho dlhodobej stálosti tepelnosvetelné stabilizátory, určené pre polyolefiny v množstve fo 2 hmot. .Takto pripravené tavné lepidlo má výrazný tixotrčpny charakter a vhodnú teplotnú závislost viskozity v oblasti od 35 do 90 ° C, v závislosti od zloženia tavného lepidla.Výhodou navrhovaného nízkoteplotného...

Nízkoteplotné tavné lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 269048

Dátum: 11.04.1990

Autori: Obložinský Anton, Romanov Andrej, Klokočník Tomáš, Ďurinda Ján, Florián Štefan, Lath Dieter

MPK: C09J 3/14

Značky: nízkoteplotné, tavné, lepidlo

Text:

...polypropylénu v jeho oligoméroch má veImi plochý priebeh (Florián ŠUvedená nevýhody nemá nizkoteplotné tevné lepidlo, ktoreho podstata spočiva v tom, že obsahuje 20 až 80 hmot, etaktickáho polypropylénu o priemernej molekulovej hmotnosti 3,0 až 15.104 e 20 až 80 hmot. x minerálneho oleje o viekozite 200 až 3 000 nPe.s pri teplote 20 °c.K tevnámu lepidlu možno pridať pre zabezpečenie jeho dlhodobej stálosti tepelno-evetelná...

Nízkoteplotné tavné lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 269047

Dátum: 11.04.1990

Autori: Florián Štefan, Romanov Andrej, Obložinský Anton, Lath Dieter

MPK: C09J 3/14

Značky: lepidlo, tavné, nízkoteplotné

Text:

...1 200 a zo až 40 hmot. minerálneho oleja o viakozite 300 až 2 soo MP 6. pri teplote 20 °c. ~K tavnému lepidlu možno pridať pre zabezpečenie jeho dlhodobej atálosti tepelno-svatelná açbbilizátory, určené pre polyolefiny v množstve do 2 hmot, , Výhodou navrhovaného nízkoteplotného tevnáho lepidla oproti doterajšiu tav~ný lepidlám je jeho Iahšia aplikovetelnoef, pretože má nižšiu tavnů teplotu, niž~šie ekonomické náklady. ako ej možnosť zmenou...

Tavná lepidla na bázi kopolymeru etylen-vinylacetát

Načítavanie...

Číslo patentu: 268289

Dátum: 14.03.1990

Autori: Dvořák Jan, Hezina Jiří

MPK: C09J 3/14

Značky: etylen-vinylacetát, kopolymerů, tavná, lepidla, bázi

Text:

...lupldln podla tohoto vynĺlczu sa npllkuj( tak, in so zn vyšších teplot vo form tnvoniny nnnâłojí nn nĺstn slcpu. Při lopenĺ je třeba dbĺt nn to, aby tnvcninn lnpldln nn povrchu lopcnlho předmětu bylo vždy dobře znkotvans. Toho lze snadno doslhnout přimĺčknu CS 268 289 B 1 -3 tím nebo zntlečoním çevenlny.Potom, po přlloíení nebo přltleľoní drphi lepená čĺstl, dochízí během n§kollke sekund- po oohlezení - k dokonell-u slepení obou lepenýoh...

Obuvnícke rozpúšťadlové lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 267784

Dátum: 12.02.1990

Autor: Eliáš Rudolf

MPK: C09J 3/14

Značky: obuvnícke, rozpúšťadlové, lepidlo

Text:

...metyletylketőne 1,5 až 2,1 Pa.s, pri 23 OC, obsahuje tie 0,5 až 2,5 hmotnostných dielov polyuretanu s nepatrnou kryštalizaciou a so silnouternoplasticitou, o viskozite 15 Z-ného roztoku v metyletylketőne 0,L až 0,8 Pa.s, pri 23 °C, predstavuje tv. modifikované polyuretanovt lepidlo, v ktorom łuhkciu modifikaćnej prisady preberá polyureton s nepatrnou kryštalizaciou a so silnou termoplasticitou, o viskozite 15 Z-něho roztoku v metyletylketőne...

Spojovací spínací tmel

Načítavanie...

Číslo patentu: 267570

Dátum: 12.02.1990

Autori: Český Vladimír, Štepita Matej, Mlejnek Jiří

MPK: C09J 3/14, C09D 5/34

Značky: spínací, spojovací

Text:

...již vykazuje manipulační pevnosti. Snadno se nanáší na suché i vlhké podklady štětcem nebo stěrkou a vytváří nepropustný spoj, který zabraňuje tvorbě tepelných můstků e zmonolitňuje spínenou konstrukcí.Dokonale se zhomogenizuje hmotnostně 13 dilů vodného roztoku křemičitenu sodného0 molárnim poměru S 102 Na 2 O 3,4 1 a eušině 25 hmot., 5 dílo vodná disperze styren 2 etylhexylakrylát - kyselina ekrylové o sušině 50 hmot. e hmot. poměru...

Disperzní polyvinylacetátové lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 267528

Dátum: 12.02.1990

Autor: Chvojka René

MPK: C09J 3/14

Značky: lepidlo, disperzní, polyvinylacetátové

Text:

...hmot. butylakrylàtu nebo díbutylnaleinátu, 1 ažŕ§VZAh 3 gf dialkylosteru kyseliny ftalově nobo kyseliny adípové s alkylen o počtu atouů uhlíku ck až CB,a dále lepidlo obsahuje 3 až 6 Z hmot. vodného roztoku hydro xyatylcclulozy o koncentraci 2 až S X hmot., 0,5 až 1,2 2 hmot. dialkylesteru kyseliny ftalově nebo kyseliny adípove s alkyle o počtu uhlíků C 4 až C 8, 0,1 až 0,3 Z hmot. pólyethoxylovlnćho nonylienolu obsahujícího S aiVýhodou...

Kontaktné polyuretánové lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 267932

Dátum: 12.02.1990

Autori: Preťo Jozef, Bagin Ivan, Jehlár Peter, Korcová Daniela, Oswald Anton, Oždáni Ján, Hanzlík Stanislav

MPK: C09J 3/14

Značky: kontaktné, lepidlo, polyuretanové

Text:

...kyseliny a v dôsledku toho dochaza k zväčseniu kontaktnej adhezie a otvorenej doby lepidla. Pridavkon oxidov alkalických kovov sa výhodne upravi pH, čin sa zabráni hydrolýze polyuretanoveho lepidla. Lepidlo podle vynàlezu umožňuje spájanie alebo obalovanie obuvnickych spodkových dielcov, hlavne podpätkov a klinov na báze zmesi terpolyuerov akrylonitrilbutadiěnstyrěnu a homo-a/alebo kopolynerni vinylchloridu obsahujúcej nizkonôlekularne...

Způsob úpravy polyesterových tavných lepidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265393

Dátum: 13.10.1989

Autor: Wolf Dušan

MPK: C09J 3/14

Značky: tavných, polyesterových, úpravy, způsob, lepidel

Text:

...snižování LVČ.-Tavné polyesterová lepidlo uvedeného složení pro způsob podlevynálezu je možno připrevit bud esterifikací molárních poměrů kyseliny tereftalové s kyseliny adipové s 1,4 -butandiolem s jejich následnou kopolykondenzací, nebo přeesterifikací dimetyltereftelátu e esterifikací kyseliny adipové s 1,4 - butandiolem e následnou kopolykondenzací. Třetí možností příprevy tohoto lepidla esterolýzou polybutylentereftelátu e...

Epoxidové dvousložkové lepidlo s vyšší pružností po vytvrzení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264912

Dátum: 12.09.1989

Autori: Janoušek Vladimír, Galíková Anna

MPK: C08L 63/02, C09J 3/14

Značky: pružnosti, dvousložkové, vyšší, vytvrzení, lepidlo, epoxidové

Text:

...kde podstatou je, že v epoxídové pryskyřici tekuté, vzniklé reakcí 2,2-bis/4-hydroxyfenyl/propanu s epichlorhydrinem v molárním poměru 15 až 6 se rozpustí nemodifikovaná pryskyřice, jejíž molární poměr 2,2-bis/4-hydroxyfenyl/propanu a epichlorhydrinu je 1/1,4 a je za laboratorní teploty tuhá, přičemž množství tuhé epoxidové pryskyřice se volí od 5 do 50 hmotnostních , čímž vznikne viskoznĺ pasta,která je při teplotě 20 až 25 OC tixotropní a...

Epoxidové dvousložkové lepidlo s dlouhou dobou zpracovatelnosti a s vyšší teplotní odolností

Načítavanie...

Číslo patentu: 264911

Dátum: 12.09.1989

Autori: Janoušek Vladimír, Galíková Anna

MPK: C08L 63/02, C09J 3/14

Značky: odolností, vyšší, teplotní, zpracovatelností, dvousložkové, epoxidové, dlouhou, lepidlo, dobou

Text:

...viskozní pasta,která je při teplotě 20 až 25 °C tixotropní a vysoce lepivá, zatimco rozpouštění se provádí při teplotě 60 až 80 OC, za atmosférického tlaku a za stálého míchání. Epoxidové lepidlo s dlouhou dobou zpraoovatelnosti a s vyšší teplotní odolnosti z výše uvedeného epoxidového základu se připraví podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že obsahuje 100 hmotnostních dílů epoxidového základu podle čs. autorského osvědčení č....

Epoxidové dvousložkové lepidlo s velmi krátkou dobou zpracovatelnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 264910

Dátum: 12.09.1989

Autori: Janoušek Vladimír, Galíková Anna

MPK: C09J 3/14, C08L 63/02

Značky: dobou, epoxidové, dvousložkové, zpracovatelností, lepidlo, velmi, krátkou

Text:

...laboratorní teploty tuhá, přičemž množství tuhé pryskyřice se volí od 5 do 50 hmotnostních procent, čímž vznikne viskozní pasta, která je při teplotě 20 až 25 OC tixotropní a vysoce lepivá, zatímco rozpouštění se provádí při teplotě 60 až 80 OC, za atmosférického tlaku a za stálého míchání. Epoxidové dvousložkové lepidlo s velmi krátkou dobou zpracovatelnosti z výše uvedeného epoxidového základu podle vynálezu má podstatu V tom, že sestává ze...

Epoxidové dvousložkové lepidlo s prodlouženou dobou životnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 264909

Dátum: 12.09.1989

Autori: Janoušek Vladimír, Galíková Anna

MPK: C08L 63/02, C09J 3/14

Značky: životnosti, dobou, epoxidové, dvousložkové, prodlouženou, lepidlo

Text:

...a epichlorhydrinu je l 1,4 a je za laboratorní teploty tuhá, přičemž množství tuhé epoxidové pryskyřice se volí od 5 do 50 hmotnostních , čímž vznikne viskozní pasta, která je při teplotě ZO až 25 °C tixotropní a vysoce lepivá, zatímco rozpouštění se provádí při teplotě 60 až B 0 OC, za atmosférického tlaku a za stálého míchání. Epoxidové dvousložkové lepidlo s prodlouženou dobou životnosti z výše uvedeného epoxidového základu podle Vynálezu...

Epoxidové dvousložkové lepidlo typu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 264908

Dátum: 12.09.1989

Autori: Janoušek Vladimír, Galíková Anna

MPK: C08L 63/02, C09J 3/14

Značky: lepidlo, epoxidové, dvousložkové

Text:

...80 OC, za atmosférického tlaku a za stáleho míchání. Epoxídové dvousložkové lepidlo z výše uvedeného epoxidového základu podle vynálezu má podstatu v tom,že sestává z 30 hmotnostních dílů kyanetovaného díkyandiamidu a 100 hmotnostních dílů epoxi dového základu podle čs. autorského osvědčeni c. 253 117.Lepidlo se vytvrzuje při 20 až 25 OC po dobu 3 hodin, popřípadě při 60 °C za 30 minut. Spoj je tvrdý, hladký, lesklý, odoláva dobře vodě a všem...

Optické lepidlo a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264639

Dátum: 14.08.1989

Autori: Schrüfel Josef, Kuncová Gabriela, Paleta Oldřich, Gőtz Jiří, Dědek Václav, Procházka Jan

MPK: C09J 3/14

Značky: optické, lepidlo, výroby, způsob

Text:

...hmotnostní obsah polymeru ve směsi je 20 až 80 , a pak se k výsledné směsi pŕidá iniciátorOptické lepidlo podle vynálezu má řadu výhod podle podilu složek, zejména polymeru,lze měnit viskozitu lepidla, která může být snižena až na 0,3 Pa.s. slepované části mohou být vůči sobě přesně nastaveny pod mikroskopem a k jejich pevnému spojeni dochází po ozážení ultrafialovým světlem a při pokojové teplotě. Spoj vytvořený lepidlem odolává teplotním...

Obuvnícke rozpúšťadlové lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 261674

Dátum: 10.02.1989

Autor: Eliáš Rudolf

MPK: C09J 3/14

Značky: rozpúšťadlové, obuvnícke, lepidlo

Text:

...lahšio irozotiera, čin sa ulaíičujo jirsica pracov kam, ktoré s .lepidlo-m pracujú vo výnoiho..Txrpidlo jiodla vynálezu je zmesou zložiek. ll polymroiaiizovfzlio elasioméirzijedná o slim krystalický pulyurelán so silnou terinojilaetiizitoju, o viskozite 15 zh-ného roztolą-i v nmztyiotąrllsetcâne, pri 20 °C, od 400 do i 00 suites u ľlollltłpülyllléľll vinylchloridu ide o ni inolokulárny typ s viskijžitnýni číslrziu líši 90 1111/55, s...

Obuvnícke rozpúšťadlové lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 261549

Dátum: 10.02.1989

Autor: Eliáš Rudolf

MPK: C09J 3/14

Značky: obuvnícke, lepidlo, rozpúšťadlové

Text:

...polyuretánové zložka .obuvníckeho. lepidia. podľa vynálezu má tieto fyzikálne parametre je to silnokryštalický polyuretán so silnou termoplasticitou, o viskozite 15 °/i-ného roztoku v metyletylketóne, pri 20. C, 400 .až 800 mPa . s.Opísaný homopolymér vinylchlori-du rozhodujúcou mierou vplýva n.a zvyšovanie počiastovčných pevností spoja Ak-o bolo overené výsledkami laboratórnych skúšok, počia točné pevnosti spoja rastú úmerne so zvy-šovaním...

Snímatelná akrylátová kontaktní lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259825

Dátum: 15.11.1988

Autori: Klugar Jindřich, Poláček Karel, Kudrna Stanislav, Mandík Lumír, Kudrnáč Milan

MPK: C09J 3/14

Značky: kontaktní, snímateľná, akrylátová, lepidla

Text:

...Trojrozměrná sit akrylového kopolymert je nositelem elasticity, vysoké koheze a dostačujíci adheze lepící vrstvy, zabezpečujícl potřebnou pevnost slepeného spoje. V důsledku osmotického působení sítě se přitomne organické piastiiikátory v malé míře vylučují na povrchu lepící vrstvy a jsou zdrojem snímatelných vlastností tohoto lepidla. Tvorba trojrozměrné sítě je dokončená v okamžiku zreagování celého množství reakce-schopných funkčních...

Tavné na tlak citlivé lepidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 258215

Dátum: 15.07.1988

Autori: Petrán Václav, Giczei Ladislav, Černý Karel, Ďurinda Ján, Šimáček Miroslav

MPK: C09J 3/14

Značky: tavné, lepidla, citlivé

Text:

...lepkavosti ku termoplastickému kaučuku číni 05 až 3,0, sa zabepeči jednak možnost dosiahnutia rôznych kombinácií funkčných vlastnosti tavných na tlak citlivých lepidiel podľa vynalezu, jednak ich nenáročnosť na suroviny.Tým, že pre vzájomný vztah hmotnostného pomeru Y zmäkčovadla ku termoplastickému kaučuku a hmotnostného pomeru X živice na zvýšenie lepkavosti ku termoplastickému kaučuku plati v pripade tavných na tlak citlivých lepidiel...

Lepidlo na bázi chlorovaného uhlovodíkového polymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257290

Dátum: 15.04.1988

Autori: Adjaoud Jean, Szentirmai Cecilia, Boda Gábor, Szilágyi Gyula, Kovács Gábor, Kalácska János, Gröbler András, Mariska György, Fodor Sándor

MPK: C09J 3/14

Značky: polymerů, chlorovaného, bázi, uhlovodíkového, lepidlo

Text:

...Může být použito, jako lepidlo s neomezeně dlouhou životnosti, nebo po nanesení na příslušné nosné fólie, pásky nebo desky jako samolepící produkt, který je před předčasným slepenim chráněn běžnou rozdělovací fóliiJako vysoce chlorované polymery přicházejí výhodné v úvahu uhlovodíkové polymery obsahující nejméně 45 chloru, např. PVC, chlorovaný PVC, polyvinylidenchlorid jakož i chlorované polyolefiny /výhodně polyetylen nižší a vyšší...

Způsob výroby lepidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 256916

Dátum: 15.04.1988

Autori: Klemm Elisabeth, Riesenberg Evelyne, Haase Ludwig, Hörhold Hans-heinrich, Wolf Horst, Märtin Rolf, Rudolph Ute

MPK: C09J 3/14, C03C 27/10

Značky: výroby, způsob, lepidel

Text:

...KawHoHHan nonHMepH 3 auHH c pacxpurueu uHKna secb nponcxouw repuuqecxn c oxcouuensmu connMH 5 Kauecwse Huuuuaropa H npunonur K npoapauubm anoxcunuu cMonaM c ynpyrHMH cnoňcrsanu.HCn 0 nb 3 oBaHHeM cnupoopçoaůupa Kp 0 Me Toro ynaewdn orpanuqurs OÓBGMHYW ycaxy,cocroamyncn 9 npouecce orsepxeuňs, MHHHMyMoM B 2 - 41, B 3 aBHcHMOcTH ow Maccosoro coornomeuun Hcnonnsosanunm Monouepon. Ha ocHonaHHH srux cnoücrn rakue nonnnepm OTHOCHTEHBHO xopomo BMn...

Lepidlo obsahující jako jedinou filmotvornou složku chlorovaný polyolefin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256399

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mariska György, Szentirmai Cecilia, Gröbler András, Fodor Sándor, Adjaoud Jean, Kalácska János, Boda Gábor, Szilágyi Gyula, Kovács Gábor, Köves Erika

MPK: C09J 3/14

Značky: lepidlo, filmotvornou, polyolefin, obsahující, složku, chlorovaný, jedinou

Text:

...přilnavost se výhodně používají přírodní nebo syntetické pryskyříce velmi nízké molekulární hmotnosti, které samy o sobě nejsou filmotvorné, ale zvyšují koheziVýhodné složení lepidla podle vynálezu je například následující 100 hmotnostních dílů rozpouštědla nebo směsi rozpouštědel, 15 až 45 hmotnostních dílů chlorovaného polyolefinu,0,1 až 1 hmotnostní díl epoxidovaného esteru a 0,05 až 0,1 hmotnostního dílu stabilizátoru obsahujíoího...

Reaktivní kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255603

Dátum: 15.03.1988

Autori: Wiesner Ivo, Křivánek Jiří, Kroupa Jiří

MPK: C09J 3/14, C08L 33/12

Značky: kompozice, reaktivní

Text:

...molekulové hmotnosti 370 až 400 s kyselinou adipovou a metakrylovou v molárnĺm poměru 10,44 až 0,460,95 až 1,05 a zsložka A i složka B mají odděleně dostatečnou skladovatelnost, která při teplotě mfstnosti dosahuje tří dnů, při uchovávání V chladničce kolem 0 °C až 1 měsíc. Po smísení obou složek rovnými díly, má lepený spoj manipulační pevnost při pokojové teplotě do 5 minut a do 1 hodiny je dosaženo 80 celkové dosažitelné pevnosti po...

Způsob výroby lepidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 255544

Dátum: 15.03.1988

Autori: Klemm Elisabeth, Wolf Horst, Flammersheim Hans-jürgen, Hörhold Hans-heinrich, Märtin Rolf

MPK: C09J 3/14

Značky: způsob, lepidel, výroby

Text:

...o 5 aBHTb 3-5 aec.Z Óbwounnunawopa, oöpasymmero pannKan.0 coöenno npnronmmn nnn aroro moronununawopamu nannmrcn őensounonuü swap, öensonxnsonponnnosuů sónp. Hpennoururenbno K pacraopy H 3 3-xnop-2-rxpoxcunpov nunoaoro aànpa axpunonoü (neraxpnnonoü) xncnorm nnn K pacraopy na 3 u 3 o 5 y Toncn-2-rnpoxcnnponnnovoro swnpa axpunosoň (neraxpunosoñ) xncnomm H öensou HOBOPO sůnpa Mozno noöaauwb xpacuwenn, 3 uacwuocwn Mewunenonuů Chnnů, aKpn~...

Materiál pro lepení, tmelení a pouzdření součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254806

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jíšová Václava

MPK: C09J 3/14

Značky: materiál, pouzdření, součástek, lepení, tmelení

Text:

...dochází až při teplotách vyšších než 180 °c,které jsou pro mnoho aplikací příliš vysoké. Zároveň se do epoxidové kompozice dostávají halogenové a případně i kovové íonty,což je nevýhodné v mikroelektroníceoÚčelom vynálezu je odstranit uvedené nevýhody. Podle podstaty vynálezu se toho dosahuje tim, že materiál pro lepeni, tmeleni a pouzdření součástek na bázi epoxidové pryskyřice obsahuje jako tvrdidlo derivát imidazolu, zvolený ze skupiny...

Modifikované akrylátové disperzní lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 254719

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mlejnek Jiří, Štepita Matej, Český Vladimír

MPK: C09J 3/14

Značky: akrylátové, disperzní, lepidlo, modifikované

Text:

...přísadami na bázi kovových mýdel a s pigmenty.Modifikované akrylátové disperzní lepidla mají vysokou adhezi a kohezi, jsou nehořlavá,netoxická a hygienícky nezávadné a necbsahují žádná organické ředidla a rozpouštědla. Na spojované plochy se nanášejí natíráním, stěrkováním, válečkováním nebo nastříkáním. K Vytme~ lování spar se používají s výhodou tmelicí ruční nebo pneumatické pistole. Lepidla zasychají velmi rychle i ve větších...

Vodná kompozice pro lepení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254558

Dátum: 15.01.1988

Autor: Sequens Jan

MPK: C09J 3/06, C09J 3/14

Značky: vodná, kompozice, lepení

Text:

...celulözy.Takto formovaná lepidla jsou výševisközní, s dobrou zpracovatelnosti řádově v desítkách minut, jejichž zpětné narušení vodou i běžnými organickými rozpouštědly je sice možné,avšak časově náročné, z čehož vyplýva, že při nahodilém potřísnění těmito kapalinami nedochází k jejich významnému narušení.Výhody použití takto formulovatelných kompozitních lepidel lépe ukazují následující příkladyZahříváním na teplotu cca 67 OC za stálého...

Způsob výroby lepidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254146

Dátum: 15.01.1988

Autori: Wolf Horst, Hörhold Hans-heinrich, Märtin Rolf, Sensfass Steffi, Flammersheim Hans-jürgen, Klemm Elisabeth

MPK: C09J 3/14

Značky: výroby, lepidel, způsob

Text:

...6 HC(3 HOKCHHM), npé nnymecwsenno 3,4-snoxcu-unxnorexcunuerun-3,4-snoxcunuxnorexcanxapöoxcunawCnenymmne runpoxcnaxpnnaru(meraxpunaru) ocpőenxo npuronnm uns onH 0 cTyneHqaworo npouecca oraepmnenuą v .- npoyxw úpncoenuHeHunaKpnnoBoň Kncnoru (MeTaKpnno 3 oñ KHCHOTH) K őace~f.~ hpóýąynpućoenàekun axpnnoąóü kncnoru (ueŕaxpànoąoňvkàcnow) k önćůéé 2 nnuąhF-nnrnnnunnonouy smnpy~ ~ ~ Á- ymr npucoeąuueuna axpnnoáoä Kncnoru(Me 7 axpnnonoň...

Lep na hmyz a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246003

Dátum: 15.12.1987

Autori: Rusina Blahoslav, Rusina Peter, Nagy Vladimar

MPK: C09J 3/14

Značky: přípravy, spôsob

Text:

...pomere 2 1 až 1 5 pri teplote 120 až 190 °C a vo ychladení získanej zmesi na 3 až 90 °C, pri ktorej sa zamiešra rozpüšťadlo v množstve 5 až 65 objemových.Výhodou navrhovaného lepu na hmyz oproti doterajšim lepom je jeho ľahká aplikovateľnost, spôsobená dočasným znížením jeho viskozitý, pričom lep môže byt použitý .aj v sprayovej úprave.Ataktický polypropylén o priemernej molekulovej hmotnosti 1,5 × 10 sa zahreje na teplotu 120 °C. Po...

Spôsob výroby obuvníckeho tavného lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 244989

Dátum: 15.11.1987

Autori: Gorštejn Viktor Arkadivie, Rabe Gerhard, Kustanovie Semen Lvovie, Borejšo Vladimir Jevgenivie

MPK: C09J 3/14

Značky: obuvnického, lepidla, tavného, spôsob, výroby

Text:

...pri tlaku do 0,.25 MPa po do-bu 3 až 5 hodín, V treťom stupni sa uskutoční doreagovanie pri teplote 200 až 220 °C pri tlaku do 0,5 MPa po dobu 3 až 5 hodin, potom sa odstráni reakčná voda.Technický účinok spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že sa pripraví tavné lepidlo, ktoré má krátku otvorenú dobu, maximálne 10 sekúnd, počas ktorej sa dosiahne konečná pevnost spoja zlepovaných materiálov. Týmto sa skráti doba lepenla.Spôsob výroby...

Univerzálne disperzné syntetické lepidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 253415

Dátum: 12.11.1987

Autori: Bárta Jozef, Ďurinda Ján, Nichta Jozef, Ember Karol, Pánek Antonín, Šňupárek Jaromír, Hudák Pavol, Kováč Gabriel, Chamko Dušan

MPK: C09J 3/14

Značky: univerzálne, lepidla, syntetické, disperzné

Text:

...lepidiel podľa vynálezu .za mokra a teda možnost spájania adherenudov prostrednictvom mokrého nánosu iepidla. Súčasne sa prostredníctvom nenozpustnosti .vo vode kyse 253415liny aikrylovej alebo metakrylovej vo forme interjpolyméru s obsahom 10 až 40 0/0 hmotnostných, s výhodou 20 až 30 0/0 hmotnostných kyseliny zabezpečí bezo-btiožná priprava lezpidiel .podla vynálezu, .a to spravidla zmiešaní-m disperzie syntetického polyinéru a...

Způsob výroby lepidla pro vodivá spojení čipů s podložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243146

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vrhel Bohumil, Eerný Jaroslav

MPK: C09J 3/14

Značky: způsob, podložkou, vodivá, výroby, spojení, lepidla, čipu

Text:

...za normálního tlaku rozpouštědlo a netěkavý zbytek se ředí jednou desetinou objemu vhodným rozpouštědlem. například benzylalkoholem.Do takto připraveného roztoku se přidá 50 až 70 hmot. procent vztaženo na celkovou hmotnost lepidla lístkového stŕíbra o velikosti zrn 1 až Sognn, potom se provede dispergace a stabilizace stříbra v roztoku metylfenylsilikonové pryskyřloe v toluenu.Výhodou lepidla vyrobeného podle vynálezu je vysoká vodivost...

Způsob výroby lepidla pro nevodivé spojení čipů s podložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243145

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bárta Jioí, Hlásný Vítizslav

MPK: C09J 3/14

Značky: spojení, podložkou, nevodivé, způsob, čipu, výroby, lepidla

Text:

...000 Pa nebo na normálního tlaku roepoultidlo a konsistenoe notäksváho zhytkuse upraví na hodnotu 60 i 5 3/20 °G výtokovým pohàrken 4, s výhodou benzylalkoholem.Výhodou lepidla vyrobeného podle vynálezu je jeho nízká viskonita umožňující při zachování pevnosti spoje mezi slabou vrstvu lepidla ve spojí, oo má přísnivý vliv na dobrou tepelnou vodivost spoje. Dallí výhodou je možnost dlouhodobáho skladování v běžných skladovacích podmínkách,...

Lepicí kompozice na bázi vodných disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253128

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kremel Ivan, Černý Čestmír, Klugar Jindřich, Juračka František

MPK: C09J 3/14

Značky: kompozice, lepicí, disperzí, vodných, bázi

Text:

...mastek,minerální vlákna apod. vzhledem k vysoké plnitelností předložených akrylových kopolymerů je možno připravit z nich pružné tmely, např. pro vyrovnávání, spárování apod. Méně plněné systémy se s výhodou používąjí pro lepení obkladů.Předložené kopolymery jsou viskuzitně závislé na změně pH, se vzrůstající hodnotou pH roste viskozita. K její úpravě je možno používat čpavek, roztoky hydroxidů alkalických prvků nebo s výhodou...

Základ dvojsložkového epoxidového lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253117

Dátum: 15.10.1987

Autori: Janoušek Vladimír, Galíková Anna

MPK: C08L 63/02, C09J 3/14

Značky: epoxidového, lepidla, základ, dvojsložkového

Text:

...Navíc taková lepidla mají horší ovladatelnost viskozity před vytvrzením, což při určitých technologiích hraje důležitější roli, než dosažení vysoké pevnosti spoje, ale bez ostatních uváděných vlastností. U některých provedení lze při dosažení výše uvedených vlastností dosáhnout navíc stálosti optických vlastností spoje, co do změny spektra na lepeném přechodu. Dosahuje se toho s uvedeným základem epoxidového lepidla, pouze volbou...

Sposob výroby nesfarbujúceho sieťujúceho činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238454

Dátum: 01.10.1987

Autori: Eliáš Rudolf, Kopál Pavel

MPK: C09J 3/14, C08K 5/29

Značky: spôsob, nesfarbujúceho, sieťujúceho, výroby, činidla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši nový sposob výroby nesfarbujúceho sieťujúceho činidla pre roztokové polymerne lepidla najmä na báze polyuretánov a polychloroprenu. Pripravuje sa v prostredí organického rozpúšťadla adíciou toluendiizokyanátu na organické látky charakteristické tým, že v molekule obsahujú aspoň jeden atom dusíka a tri atomy aktivneho vodíka.

Způsob výroby polyakrylamidového pojidla k fixaci jemnozrnných sorpčních vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 244828

Dátum: 14.08.1987

Autori: Jalovecký Jan, Milner Miloš, Kraus Jioí, Kraus Miloslav, Blažek Jioí, Vaníeek Jioí, Richter Jioí, Kueera Ivan, Sedláeek Pavel

MPK: C09J 3/14, C08F 220/56

Značky: pojidla, sorpčních, fixaci, výroby, způsob, jemnozrnných, polyakrylamidového, vrstev

Text:

...vyhodnotení Mräłí as potrite. u lepidsi na bázi kłemičitanu alkslického kovu je obtížnéPro tyto nevýhody jsou tudíä tato lepidla nevhodná k výrobě vrstev na doskách určených pro vysokotlakou chromatogrefii na vrstvách /oPLc/. Na lepidla použitelná pro tyto účelyIo nutno klást následující nárokyš1. Při vysokotlaké chromstografii na vrstvě neho na více vrstvách putuje směs rozpouštědel proti nuoeněmu iproudu pomocí pžívodního čerpsdlah...

Disperzní lepidlo na bázi akrylových kopolymerů zejména pro stavebnictví

Načítavanie...

Číslo patentu: 243700

Dátum: 15.07.1987

Autori: Dvooák Vít, Holubec Miloslav

MPK: C09J 3/14

Značky: bázi, zejména, akrylových, stavebnictví, lepidlo, disperzní, kopolymerů

Text:

...pro leponí keramických obkladů, tenkoetlnuých eoklů, lehčených polystyrenových panalů, mozaikových parket. apod. na sillkdtovd podklady. oeinkocemenv. a drevo. Je poulitelnć l. pro vytnelovdní a utleíovdní Franklin prdchodů inetalećního zařízení,zdravoteohníky apod., pŕiěen odoldví povätrnoetnín vlivů a je luygíenicky nezávadné.Jeho hlavní výhoda spočíva v ton, a při. lepení ehora uvedoných-Iatarlñlů na svtslé plochy nebo stropy není...