C09G

Stabilizátor pre kyslé, kovy obsahujúce leštiace kúpele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18430

Dátum: 17.09.2007

Autori: Piesslinger-schweiger Siegfried, Böhme Olaf

MPK: C09G 1/04, C23F 3/06

Značky: leštiace, kyslé, obsahujúce, stabilizátor, kúpele

Text:

...od cca. 60 C už autokatalyticky rozkladajú.0010 US patent č. 4 059 678 opisuje vodné, kyslé roztoky peroxidu vodíka, EP 1903 081 35 312/Hktoré môžu obsahovat nečistoty zo železa s koncentráciou 30 až 30 000 ppm. Stabilizácia takýchto roztokov sa dosiahne tým, že sa pridávajú deriváty kyseliny amino-metylfosfónovej. Tieto zlúčeniny slúžia nato, aby sa vsilne kyslých roztokoch peroxidu železo vyzrážalo.0011 Z DE zverejneného spisu c. 1519484 sú...

Optický leštiaci prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 285219

Dátum: 09.08.2006

Autori: Laconto Roland, Schlair Rami

MPK: C09G 1/00, C09K 3/14

Značky: prostriedok, leštiaci, opticky

Zhrnutie / Anotácia:

Optický leštiaci prostriedok obsahuje vodnú suspenziu, ktorá pozostáva z 5 až 20 % hmotn. pevných látok, kde 85 až 95 % z obsahu pevných látok predstavuje zložka alfa aluminy s D50 veľkosťou častíc menšou ako 0,5 mikrometrov a zodpovedajúcich 15 až 5 % hmotn. z obsahu pevných látok predstavuje céria vo forme prášku s D50 veľkosťou častíc od 0,2 do 4 mikrometrov.

Prostriedok na ošetrovanie lakovaných povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3521

Dátum: 03.06.2003

Autori: Beňová Gabriela, Kulichová Elena

MPK: C09K 13/00, C09G 1/06

Značky: prostriedok, lakovaných, povrchov, ošetrovanie

Text:

...zložkou môže byť napr. kopolymér metylmetakrylátu so styrénom.Podľa patentu W 0 98 03 597 sa na ošetrenie lakovaných drevených povrchov hodia vodné emulzie vosku a anionického polymćru, ktoré možno použiť bez organických rozpúšťadiel. V príklade uvádzané emulzie obsahujú až 63 vody, vosk, akrylový polymćr a pomocné látky, ktorými sú odpeňovače, monopropylénglykol, konzervanty,prípadne farbivá. Vodne emulzie sa vyznačujú tým, že...

Spôsob chemicko-mechanického leštenia kovových substrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7511

Dátum: 12.02.2003

Autori: Beaud Patrice, Bouvet Didier, Jacquinot Eric

MPK: C09G 1/00

Značky: leštenia, spôsob, kovových, chemicko-mechanického, substrátov

Text:

...času,a preto k nedostatočnej stabilite. Ďalej, táto nízka stabilita sa dá minimalizovať lenkonštantným miešaním suspenzie, čo neuľahčuje jej použitie. 0017 V US-A-6 043 159 sa na leštenie izolujúceho materiálu používa kyslávodná suspenzia koloidného oxidu kremičitého.0018 V novšej dobe je použitie koloidného oxidu kremičitého na leštenie kovov opísané napríklad v patente W 0 00/30154. Pozoruje sa však zlá selektivnostindividualizovaných častíc...

Tekutý prostředek se samolešticím účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245888

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pomykáeek Josef, Jílek Jioí

MPK: C09G 1/04

Značky: účinkem, samolešticím, tekutý, prostředek

Text:

...dílů neionlogenního emulgátoru, 13 a.ž 15 hmotnostnich dílů 250/0.amoniaku, 20 až 30 hmotnostních dílů isopropylalkoholu a. 767,1 až 668,5 hmotnost ního dílu deionizované vody.Mezi výhody, dakládající technický účinek .tekutého prostředku se samaolešticím účtnkem podle vynálezu, patří především» jeho vyšší .adheze k povrchu usní, měřená ručním otěrem, prokazatelně vyšší lesk a zvýšená odolnost proti vodě, takže jeho leskortvorná...

Vynálezy kategórie «C09G» v ZSSR.

Spôsob výroby leštiacej hmoty so zvýšenou tvrdosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242544

Dátum: 15.11.1987

Autori: Danik Jaroslav, Nimcová

MPK: C09G 1/16, C09G 1/14

Značky: zvýšenou, leštiacej, výroby, spôsob, hmoty, tvrdosťou

Text:

...1 énglykol-4 DO 0 L polykaprolaktón Niax 2025, polytetrahydrofurán a pod.Z dilzokyanátov je vhodný najmä 4,4-metándifenyldiizokyanát Desmodur 44 a 1,5-naftyldiizokyanát, ďalej toluéndiizokyanát a hexametyléndiizokyanát. Reakcia sa uskutočňuje spravidla bez prítomnosti katalyzátora pri teplote 90 °C V inertnej dusíkovej atmosfére za miešania počas 0,5 až 2 hodín.Ako predlžovače reťazca sa používajú nízkomolekulárne glykoly, diamíny a amíno...

Koncentrát pro přípravu vodního roztoku pro obrábění

Načítavanie...

Číslo patentu: 245622

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hemerková Emilie, Tajovský Miloš

MPK: C09G 1/04

Značky: přípravu, vodního, obrábění, roztoku, koncentrát

Text:

...kapaliny. všechny vodní roztoky uvedených látek mají nedostatečný mazací efekt, v kombinaci s mýdlem je doprovázen i rychlým rozkladem kapaliny. Obvykle vysoké pH jmenovaných látek má často za následok narušování nátěrů obráběcích strojů.Uvedené nedostatky odstraňuje koncentrát podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom,že obsahuje jako hlavní složku beta betabetatrioxytriethylaminfosfát, který je hlavní substancí uplatňujíoí se z hlediska...

Suspenze pro jemné broušení povrchů optických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239731

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lánský Boris, Nepomucký Bedoich, Brokl Zdenik

MPK: C09G 1/02

Značky: broušení, jemné, optických, suspenze, materiálů, povrchu

Text:

...velmi kvalitního povrchu a vysokou geometrickou přesností.Safírová destička o průměru 52 um a tlouěíce 0,6 mm hrubé obroušená vázanýn diamantovým zrnem 40/36 byla broušena horkarbidem o zrnitosti 7/5 (č. 1 000) ve vodné suspenzi sestávajíci z 10 obj. dílů steerátu sodnáho, 0,1 obj. dílu drasalného mýdlo, 1 oba. dilu rozpustného škrobu, 0,2 obj. dílu vaječného žloutku a 35 cbj. dilů buraiva na litinováu kotoučí při recirkulaci suspenze a...

Syntetické brusivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 235226

Dátum: 15.02.1987

Autor: Kušnierová Mária

MPK: B24B 29/00, C09G 1/02

Značky: brusivo, syntetické

Zhrnutie / Anotácia:

Zníženie obstarávacích nákladov a zamedzenie vzniku odpadov rieši syntetické brusivo k brúseniu či lešteniu voľným abrazívom a prítlačným nástrojom podľa vynálezu, ktorého podstatou je sklenený prášok so základným obsahom 50 až 90 hmotnostných percent kysličníka kremičitého SiO2 a 0,5 až 4,0 hmotnostných percent kysličníka hlinitého Al203, tvrdosťou častíc 3,5 až 5,0° Mohsa, s mernou hmotnosťou 2,5 až 3,0 g/cm3 a o zrnitosti do 0,1 mm.

Leštiace prostriedky na leštenie prírodného a konglomerovaného mramoru viazané fenolformaldehydovou živicou

Načítavanie...

Číslo patentu: 231797

Dátum: 15.12.1986

Autor: Rapko Július

MPK: C09G 1/18, B24D 3/28

Značky: živicou, prostriedky, leštenie, viazané, fenolformaldehydovou, konglomerovaného, leštiace, mramorů, prírodného

Zhrnutie / Anotácia:

Leštiace prostriedky sú určené na leštenie výrobkov z prírodného a konglomerovaného mramoru. Leštiace prostriedky, ktoré sú predmetom vynálezu, obsahujú 80 až 90 hmotnostných dielov kyseliny šťavelovej a 10 až 20 hmotnostných dielov pojiva. Pojivom je fenolformaldehydová živica, ktorá vzniká zmiešaním fenolového novolaku a hexametyléntetramínu pri zvýšenej teplote.

Lyžařský vosk a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232982

Dátum: 15.07.1986

Autori: Řezníček Pavel, Henych Stanislav, Hruška František

MPK: C09G 3/00

Značky: výroby, lyžařský, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Lyžařský vosk na bázi směsi přirozených i polymerovaných uhlovodíků, voskovitých látek, olejů, plastifikátorů, pryskyřic, vlního tuku, surové gumy obsahuje jako složku zlepšující skluzné s stoupací vlastnosti 0,15 až 25 % hmotnostních polypropylénu o viskozitě 500 až 5 000 mPas/180°C s ataktickým podílem minimálně 50 % a bodem měknutí KK 80 až 210 °C. Polypropylén se rozpustí v materiálech uhlovodíkového charakteru jako je např. parafin,...

Lapovací suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 231041

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jelínek Karel, Barvínek Vladimír, Miklík Josef

MPK: C09G 1/02

Značky: suspenze, lapovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lapovací suspenze sestávající z abrazívních částic, pěnotvorné a kapalné složky a přísad. Podstatou vynálezu je, že lapovací suspenze obsahuje syntetický diamantový prach o zrnitosti do 10 ?m v množství 0,5 až 3 g, 10 až 30 g eteru, obecného vzorce ROR, kde R znamená alkyl se 2 až 4 atomy uhlíku, nejméně 1,4 g dodecylbenzensulfonanu a zbytek do obsahu 50 g vody.