C09D 7/12

Nanočastice schopné redukovať organické plynné škodliviny pôsobením viditeľného svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6181

Dátum: 03.07.2012

Autor: Ratajský Petr

MPK: B01J 33/00, C09D 7/12, C09D 1/00...

Značky: pôsobením, plynné, nanočastice, schopné, redukovať, škodliviny, viditelného, organické, světla

Text:

...kovu pri laboratómej alebo zvýšenej teplote (výhodne pri teplote do 150 °C) samostatne alebo v prítomnosti vhodných plnív alebo pigmentov.Časticami plniva môžu byt výhodne, ale nie nevyhnutne, častice aktívne z hľadiska reakcie pri vytvrdzovani hmoty - predovšetkým častice aspoň jednej látky zo skupiny zahŕňajúcej slínok, lupok, metakaolín, zeolit, mastek, sľudu, wollastonit, sklo, vysokopecnú trosku, kremeň, kaolín, diatomit a...

Spôsob výroby vyzrážaného uhličitanu vápenatého z odpadu z celulózok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19956

Dátum: 16.05.2011

Autori: Pohl Michael, Schmölzer Thomas

MPK: C01F 11/18, B82Y 30/00, C01B 31/24...

Značky: uhličitanu, výroby, celulózok, vyzrážaného, odpadů, vápenatého, spôsob

Text:

...s obsahom pevného podielu obsiahnutého V odpadovom papieri alebo vodpade zo závodu na spracovanie papiera alebo odpadovom papieri, alebo vyrobeného z uvedených surovín, pričom materiál s obsahom pevného podielu obsahuje organický materiál a anorganický časticový materiál. Materiál sobsahom pevného podielu spracovaný týmto spôsobom môže obsahovať uhličitan vápenatý, ktorý je kalcínovaný za vzniku oxidu vápenatého, a oxid vápenatý sa...

Plochý element s tmavým povrchom a zníženou absorpciou slnečného žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 287435

Dátum: 02.09.2010

Autor: Hugo Gerd

MPK: C09D 7/12, C09D 5/33

Značky: povrchom, slnečného, plochy, tmavým, absorpciou, element, žiarenia, zníženou

Zhrnutie / Anotácia:

Plochý element pozostávajúci zo substrátu odrážajúceho v oblasti viditeľného žiarenia vlnových dĺžok 380 až 720 nm menej než 50 % žiarenia a v blízkej infračervenej oblasti vlnových dĺžok 720 až 1500 nm viacej než 60 % žiarenia a z aspoň jedného povlaku tohto substrátu pozostávajúceho zo spojiva, ktoré má v oblasti vlnových dĺžok 380 až 1500 nm priepustnosť žiarenia vyššiu než 70 % a z prvej skupiny pigmentov spôsobujúcich, že tento povlak...

Plech potiahnutý čerňou bez obsahu chrómanov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16498

Dátum: 26.05.2010

Autori: Fuda Masahiro, Morishita Atsushi, Hayashi Kimitaka

MPK: B32B 15/09, B05D 7/24, B05D 7/14...

Značky: čerňou, plech, obsahu, chrómanov, potiahnutý

Text:

...je tento účel dostatočne dosahovaný, keď je predmet v podmienkach bežného používania trvanlivý. Vyhľadávané sú produkty s nižšou cenou. To znamená, že samotné bežne drahé vopred potiahnuté oceľové plechy týmto zvýšene rôznorodým potrebám nevyhovujú.0007 K vyhoveniu týmto potrieb, teda schopnosti produkcie lacných farebných oceľových plechov, opisuje napríklad PLT 5farebný oceľový plech vybavený vrstvou farebnej živice s hrúbkou5 m alebo...

Použitie kopolymérov ako aditív pre laky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15052

Dátum: 16.03.2010

Autori: Bach Sebastijan, Hohner Gerd

MPK: C08F 210/14, C08L 51/06, C08F 8/00...

Značky: kopolymérov, použitie, aditiv

Text:

...k dispozícii aditíva pre lakové systémy,ktoré sú jednoducho dostupné, s ktorými by sa dala dosiahnuť dobrá odolnosť voči poškriabaniu a oteru, ako aj dobré matovacie efekty a ktoré sa vyznačujú obzvlášť zlepšeným správaním s ohľadom na schopnosť vmiešavania a0007 S prekvapením bolo zistené, že voskovité kopolyméry z alfa-olefínov s dlhým reťazcom a nenasýtených polykarboxylových kyselín, príp. ich derivátov,sú v tomto zmysle obzvlášť výborne...

Výkyvná doska so samomazným povlakom odolným proti oteru a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16982

Dátum: 11.02.2010

Autor: Sun Zhihua

MPK: C09D 171/08, C09D 181/06, C09D 5/00...

Značky: povlakom, proti, výroby, samomazným, výkyvná, odolným, spôsob, oteru, doska

Text:

...chladiaceho média. Otáčavý pohyb výkyvnej dosky k vytváraniu vratného pohybu piestu je umožnený relatívnym posúvanim šupátka piestu na výkyvnej doske.0010 Posúvanie výkyvnej dosky sa vyznačuje tým, že V počiatočnej fáze pohybu kompresora a pred prísunom mazadla dosiahne plynné chladiace médium príslušnej časti výkyvnej dosky a šupátka a vymýva mazadlo, ktoré je dosiaľ uchované na klznom povrchu. Dôsledkom je, že po krátku dobu po...

Ochranná vrstva proti oderu na báze matrice z umelej hmoty, spôsob jej výroby a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14126

Dátum: 01.12.2009

Autori: Didavide Maria Cristina, Kunz Reiner

MPK: B44C 5/04, B32B 29/00, B27N 7/00...

Značky: spôsob, použitie, umelej, ochranná, výroby, oděru, matrice, proti, vrstva, báze, hmoty

Text:

...Tým je opotrebenie lisovacích dosiek úplne zásadným nákladovým faktorom pri výrobe dekoratívnych dosiek odolných proti oderu.0010 Pokusy riešiť problém oderu pri výrobe viedli väčšinou k tomu, aby savhodnými opatreniami zabránilo priamemu kontaktu medzi časticami tvrdého materiálu a Iisovacími doskami.0011 Tak sa opisuje v spise W 0 2006/013469 A 1 spôsob, pri ktorom sa najskôr nanesie prvá vrstva častíc tvrdého materiálu na substrát a...

Postup na výrobu lakovaných povrchov s nízkym sklonom k znečisteniu na predmetoch, ako doskách z dreveného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10748

Dátum: 09.06.2009

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: C08K 5/54, C08K 5/541, C08K 5/00...

Značky: postup, predmetoch, výrobu, povrchov, lakovaných, nízkým, sklonom, znečisteniu, doskách, materiálů, dřevěného

Text:

...vody na lakovaný povrch. Pri lakovanom povrchu bez pridavkov podľa vynálezu bol okrajový uhol nameraný asi 50 °. Pri lakovaných povrchov, ktoré boli vytvorené krycími lakmi s pridavkami silánov podľa vynálezu, sa okrajový uhol nachádzal pri 80 °. Pomocou prídavku silánu podľa vynálezu bola dosiahnutá výrazne horšia zmáčavosť.0014 Popritom boli vykonané pokusy na odstránenie znečistenia z povrchov predmetov, ktoré boli vytvorené na jednej...

Jemný polyamidový prášok z obnoviteľných materiálov a spôsob výroby takého prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19801

Dátum: 03.02.2009

Autori: Labonne Eric, Loyen Karine

MPK: A61K 8/02, A61K 8/04, A61K 47/34...

Značky: prášků, prášok, materiálov, obnoviteľných, jemný, spôsob, výroby, takého, polyamidový

Text:

...PA 12 pro kozmetický výrobok je možné uviesť komerčne produkty Orgasol 2002 EXD NAT COS(LCW), SP 5 OO (TORAY), UBESTA (UBE), Tegolon 12-20 (Evonik). 0014 Rôzne spôsoby výroby umožňujú vyrábať prášky 2 polyamidu 12 a každý z nich má za následok odlišné vlastnosti prášku.0015 Je možné uviesť napríklad spôsoby priamej syntézy,ktoré vytvárajú prášky z polyamidu 12 prostredníctvom polymerácie lauryllaktámu alebo kyseliny aminododekánovej. V...

Kompozícia na povrchové nátery vytvrditeľná žiarením s vysokou energiou a lisované predmety, ktoré majú vytvrdený povrchový film z tejto kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16558

Dátum: 09.04.2007

Autori: Odaka Kazuyoshi, Satou Hiroyuki, Furukawa Koji

MPK: C08G 18/67, C08G 18/42, B32B 27/30...

Značky: kompozície, tejto, předměty, vytvrdený, vysokou, vytvrditelná, kompozícia, lisované, povrchový, energiou, žiarením, povrchové, nátěry

Text:

...2005-148739 A 1 opisuje kompozlciu vytvrditelnú aktinickým vysokoenergetickým žiarením.0010 EP 0508409 A 2 opisuje dalej fotovytvrditelnú živicovú kompozlciu.0011 JP 2002-121307 A opisuje tvrdú povlakovú vrstvu vytvorenú z vytvrditelnej kompozícle obsahujúcej polyfunkčnú zlúčeninu, ktorá má aspoň dve fotovytvrditelné polymerizovatelne funkčné skupiny, ultratialový absorbér zahrnujúci polymerizovateľnú benzofenónovú alebo benzolriazolovú...

Spevňovacie vlákna a kompozity so zlepšenou odolnosťou voči ohňu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11956

Dátum: 27.06.2006

Autori: Chivas Carine, Lopez-cuesta José-marie, Bergeret Anne, Gasca Jean-philippe

MPK: C09D 5/18, C03C 25/26, C03C 25/32...

Značky: zlepšenou, vlákna, ohňu, spevňovacie, kompozity, odolnosťou, voči

Text:

...pentaerytritolu, etoxylovaného/propoxylovaného pentaery EP 1 902 002 34095/Htritolu a sorbitolu, výhodnejšie spomedzi etoxylovaného pentaerytritolu a sorbitolu.0008 Prídavky zvolené podla vynálezu zvyčajne nie sú súčasťou výrobkov obyčajne klasitikovaných ako ohňovzdorné a nemali by mať žiadny vplyv na odolnosť voči ohňu v prípade svojho pridania, konkrétne samostatne a v tom istom množstve, lepšie do vnútra...

Teplom tvrditeľné práškové farby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5354

Dátum: 19.09.2005

Autor: Bardelli Achille Angelo

MPK: C09D 7/12, C09D 5/03

Značky: teplom, práškové, tvrditelné, farby

Text:

...podľa predloženého vynálezu je možné vytvorit systém práškových farieb, v ktorom jednotlivé zložky farby a nosič dodávajúci kvalitu tvoria celok, kde sa častice pohybujú nerozlíšitelne pozdĺž čiar magnetického poľa vsúlade s fyzikálnymi zákonmi, pričom sa dosahujú priemyselné výsledkyjednotného zafarbenia podobné ako u bežne používaných systémov.Spósobom podľa predloženého vynálezu je možné reprodukovat výsledky jednotného prenosu v...

Vynález sa týka zloženia na pokrytie stien, fasád a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5143

Dátum: 06.04.2005

Autori: Grochal Peter, Troll Michael, Duttlinger Werner, Ermuth Josef

MPK: C08K 3/00, C09D 5/00, B01J 35/00...

Značky: týká, stien, zloženia, fasád, pokrytie, podobně, vynález

Text:

...ako priaznivé, ak je fotokatalyticky účinný prostriedok aspoň čiastočne vyrobený ako zmes vrozpúšťadle rozpustenej zlúčeniny obsahujúcej titán sorganickou uhlíkatou zlúčeninou a tennickým spracovaním tejto zmesi pri teplote 500 C alebo nižšej, výhodne 400 °C alebo nižšej, osobitne výhodne 350 °C alebo nižšej a vyššej než 150 °C, osobitne 200 °C alebo viac.Takto získaný fotokatalyticky účinný prostriedok môže vykazovať zvlášť silný absorpčný...

Použitie izononylbenzoátov ako film tvoriaceho činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2466

Dátum: 16.07.2004

Autori: Koch Jürgen, Grass Michael

MPK: C08J 3/02, C08K 5/00, C07C 69/00...

Značky: činidla, izononylbenzoátov, použitie, tvoriaceho

Text:

...z nanesených náterov pri prinajmenšom rovnakej účinnosti(pokles najnižšej teploty filmu). Vporovnani sizodecylbenzoátom vykazuje izononyl benzoát zlepšený pokles MFT apredovšetkým zreteľne zlepšené odparovaníe (je možné rýchlejšie schnutie). Tento vzájomný vzťah bol predovšetkým prekvapujúci, pretože sa dalo očakávať, že so zvyšujúcou sa dĺžkou reťazca alkoholu sa bude zvyšovať nielen teplota varu, prípadne bude klesať prchavosť, ale že...

Použitie vodou riediteľných kondenzačných živíc ako dispergačných činidiel pre vodou riediteľné pigmentové koncentráty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2807

Dátum: 13.07.2004

Autori: Morre Peter, Hobisch Gerald

MPK: C09C 3/10, C08K 5/00, C08K 3/00...

Značky: činidiel, pigmentové, riediteľných, koncentráty, riediteľné, použitie, vodou, kondenzačných, živíc, dispergačných

Text:

...takéto kopolyméry, v ktorých aspoň jeden z použitých olefinicky nenasýtených monomérov, totiž A 1, nesie aspoň jednu kyselinovú skupinu, výhodne karboxylovú skupinu. Jeden alebo viac týchto monomérov A 1 sa polymerízuje spoločne s jedným alebo viac monomérrni A 2,ktoré sú zbavené kyselinových skupín. Je tiež možné počas polymerizácie meniť zloženie zmesi monomérov. Vhodnou voľbou druhu a množstvamonomérov sa dá ľahko nastavit požadované číslo...

Povlak na báze vody s vysokou odolnosťou proti abrázii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1105

Dátum: 13.04.2004

Autori: Rahim Marufur, Pinter Michael

MPK: C09D 5/02, C04B 35/63, C09D 183/04...

Značky: odolnosťou, báze, povlak, proti, abrázii, vysokou

Text:

...prípadne pridanými zložkami.Povlak ktorý má vysokú odolnost proti abrázii sa získa kom bináciou nitridu bóru a silikónovej živice. Nitrid bóru je vo forme bieleho prášku ktorý má špecifickú hmotnost v rozsahu 1,5 a 2,5 a teplotu topenia asi 3500 F. Nitrid bóru je výhodne vo forme kockovej alebo hexagonálnej kryštalickej štruktúry. Najvýhodnejšie je nitrid bóru vo forme hexagonálnej kryštalickej štruktúry. Veľkost častíc nitridu bóru je...

Náterový materiál pre odlievacie jadrá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8369

Dátum: 10.02.2004

Autori: Pitamitz Herbert, Lederer Gernot

MPK: B29C 45/44, B22C 9/10, B29C 33/52...

Značky: materiál, odlievacie, náterový, jádra

Text:

...100 m. Na dosiahnutie potrebnej zmitosti, môže byť potrebné rozdrenie na prášok napríklad rozomletim soli.0010 Na zabezpečenie plynulého odstránenia zvyškov náterového materiálu počas odstraňovania jadra, ako plnivo použitá soľ by mala mať výhodne rozpustnosť najmenej 10 g/l vo vode. Obzvlášť výhodne budú použité soli, ktorých rozpustnosť vo vode prekračuje hodnoty SOg/l, 100 g/l, či dokonca 200 g/l.0011 Okrem vo vode rozpustnej soli...

Stabilizátory pre systémy vodného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5284

Dátum: 17.12.2003

Autori: Weber Siegbert, Wahl Friedrich, Staffel Thomas

MPK: C09D 7/12, C09D 1/00

Značky: stabilizátory, vodného, systémy

Text:

...nesmú prirodzene zhoršovať predovšetkým reológiu, tzn.0006 Táto úloha je riešená terciárnymi amínami obecnéhoRI/zx - R -NRí (1) v ktorom R (CH 2)anl~ 8, výhodnen 2 ~ 6, aR 1-CH 3 -CHQCH 3 - CH 2 - CH - OH - CH 7 CH (OH) - CH 3, ktoré môžu byť budrovnaké alebo sa od sebe odlišovať.0007 Ako zlúčeniny obecného sumárneho vzorca (I) je možné vovzťahu k vhodným stabilizátorom podľa vynálezu menovaťAko zlúčeniny s R 2112) - x - (cngn, s x N...

Prísady pre vodné nátery s nízkym VOC

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2290

Dátum: 24.10.2003

Autor: Mcvay Robert

MPK: C08K 5/00, C09D 133/06, C09D 5/02...

Značky: přísady, nátěry, nízkým, vodné

Text:

...je tu použitý, znamená, že nátery prevažne tvorí voda v malom množstve, ako napriklad menšom ako 20 hmotnostných percent (z celkovej hmotnosti prchavých zlúčenín), môžu byť zahmuté bežné rozpúšťadlá, ako sú napríklad alkoholy, čo je stále v rozsahu predloženého vynálezu. Zahrnutie malého množstva alkoholu je skutočne jasne v rámci rozsahu predloženého vynálezu.Dôležité je, že prostriedky podľa vynálezu tiež môžu obsahovať pigment. Možno použiť...

Náterové prostriedky pre viacnásobné hydrofilné aplikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15194

Dátum: 31.03.2003

Autori: Gruening Rainer, Schottman Thomas, Hennessey Patrick

MPK: C09D 5/00, C09D 201/00, C08K 3/22...

Značky: hydrofilné, prostriedky, nátěrové, viacnásobné, aplikácie

Text:

...pre zariadenia ako sú všeobecné medicínske hadice, katétre, vodiace drôty, stenty a pod.0009 Polymérna matrica typicky obsahuje aziridíny,karbodiimidy a iné sieťovacie činidlá a organickú kyselinu na poskytnutie primeranej priľnavosti k podkladu. Avšak preferované sieťovacie činidlá, napr. určité aziridíny, môžu byť žieraviny a musia úplne zreagovať pred použitím in vivo, budú hydrolyzovať vo vode alebo vlhkom vzduchu a/alebo budú rýchlo...

Náterová hmota so zníženým pachom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2735

Dátum: 11.12.2000

Autor: Winkler Rudolf

MPK: C09D 7/12, C09D 163/00

Značky: hmota, zníženým, pachom, nátěrová

Text:

...sa nepríjemným, často až neznesiteľným pachom. Nezriedka vyvoláva tento pach dráždivé ťažkosti pri dýchaní u osôb aplikujúcich náterové hmoty aUvedené nevýhody sú na minimum odstránené náterovou hmotou so zníženým.pachom podľa tohto technického riešenia. Jeho podstata spočíva V tom, že je tvorená doterajšou obvyklou zmesou živičných spojív, pigmentov a plnív zaisťujúcich určenúkryciu schopnosť a farebnosť, aditív zlepšujúcich kvalitu...

Spôsob výroby bizmutitovanadičnanových pigmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280031

Dátum: 12.07.1999

Autori: Erkens Leonardus Johannes Hubertus, Geurts Herman Joseph Johannes Maria, Schmitt Gregor, Corvers Werner Franciscus Cornelus Gerardus

MPK: C09C 1/00, C09D 7/12, C08K 3/24...

Značky: výroby, bizmutitovanadičnanových, spôsob, pigmentov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby bizmutitovanadičnanových pigmentov a pevných roztokov založených na bizmutitovanadičnane zmiešaním roztoku bizmutitej soli, obsahujúcim voliteľne jednu alebo niekoľko ďalších solí kovov alebo ich zmes, s vodným roztokom vanadičnej soli, obsahujúcim voliteľne molybdénan, volfráman alebo sulfát alebo ich zmes a nasledujúcim spracovaním takto získanej suspenzie na prevedenie častíc vyzrážaných v amorfnej forme na kryštalické...

Elektricky vodivé plnivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1033

Dátum: 03.12.1995

Autori: Kabátová Viera, Slávik Juraj

MPK: C08K 9/02, C08K 7/02, C08K 7/16...

Značky: elektricky, plnivo, vodivé

Text:

...veľkosť.Pod pojmom kovová vrstva sa rozumie vrstva na báze medi. niklu,chrómu a striebra a iných kovov, alebo ich zmesí. chemickya/alebo elektrolyticky nanesená na povrch jadra.Výhody elektricky vodivého plnivať- Variabilita voľby jadra, hrúbky a typu kovoveho plášťa a podľa toho nastaviteľnosť mernej hmotnosti plniva na úroveň plneného média- voliteľná asymetria častice, a tým dokonalejšia tvorba vodivej siete, čoho dôsledkom je nižšia...

Absorbér ultrafialového žiarenia a jeho použitie v lakových zmesiach

Načítavanie...

Číslo patentu: 279724

Dátum: 15.10.1991

Autor: Valet Andreas

MPK: C09D 5/32, C09D 7/12

Značky: zmesiach, žiarenia, ultrafialového, lakových, použitie, absorbér

Zhrnutie / Anotácia:

Absorbér ultrafialového žiarenia tvorený zmesou, ktorá pozostáva z aspoň jedného 2-hydroxyfenylbenztriazolu a najmenej jedného 2-hydroxyfenyltriazínu alebo 2-hydroxybenzofenónu a jeho použite v lakových zmesiach.

Riedidlo a/alebo rozpúšťadlo náterových hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 277693

Dátum: 14.05.1991

Autori: Lichvár Milan, Tall Andrej, Sabadoš Július, Horochonič Jozef

MPK: C09D 7/12

Značky: riedidlo, rozpúšťadlo, hmot, nátěrových

Zhrnutie / Anotácia:

Riedidlo a/alebo rozpúšťadlo náterových hmôt na báze cyklohexánu a chemicky neupravených produktov jeho oxidácie vzduchom z procesu výroby cyklohexanónu pozostáva z 20 až 75 % hmotn. cyklohexánu, 10 až 50 % hmotn. alkoholových podielov z rektifikačného delenia tzv. bezvodej zmesi cyklohexanónu a cyklohexanolu, až 25 % hmotn. zvyškov z destilácie cyklohexanolu z uvedenej bezvodej zmesi a až 2 % hmotn. vody.

Podkladová vrstva pro odstraňování nátěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265488

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kratochvíl Jiří, Hlaváček Ivo

MPK: C09D 7/12, C09D 9/00

Značky: nátěrů, odstraňování, podkladová, vrstva

Text:

...je odstranit tyto nevýhody dosavadních způsobů cdstraňování nánosů náterových hmot z krytů lakovaných plech.Ukclem vynálezu je vytvořit takovou základni podkladcvou vrstvu, která na vnější popud způsobí částečnou destrukci na ní naneseného nánosu nátěrových hmot, aby k ní měla dobrý přístup voda.Úkol je vyřešen podkladovou vrstvou pro odstraňovaní nátěrů z krytů lakovaných ploch,jejíž podstata podle vynálezu spočívá v tom, že obsahuje 1,0...

Náter pre zlievárenské formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240494

Dátum: 15.08.1987

Autori: Debourge Jean-claude, Giachetti Antonio

MPK: C09D 7/12

Značky: zlievárenské, nátěr, formy

Text:

...podstata spočíva v tom-že obsahuje -25 až 42 9/0 hmot. 53 9/0 kyseliny trihydrofosforečnej, 20 až 35 9/0 hmot. etanolu, 35 až 45 9/0 hmot. plniva, v-ýhodne kysličníka hlinitého, alebo kysličnílka zirkoničitého, prípadne zo zmesi lV pomere zložiek 55 až 70 hľIl-0 ľ. kysliční Ěkĺa hlinitého na 30 až 45 hmofĺtl/n-kyšličnĺkaVýhodou náteru podľa vynálezu je okrem dobrej wprilnavosti aj jeho vysoká apevnost,najmä pri lejacej teplote....

Nátěrová hmota pro nátěry schnoucí za horka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243866

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kaiser Jaroslav, Odstreil Libor, Kubín Sáva, Šafaoík Ivo, Quis Vladivoj, Koišein Zdenik, Schneider Petr, Stránský Jioí

MPK: C09D 7/12, C09D 5/20

Značky: hmota, horka, nátěry, nátěrová, schnoucí

Text:

...stupeñ se reguluje, mají vysoké dekorační vlastnosti jakož i vysokou stálost vůči povětrnostním vlivům.Použití laktonu C 12 jako matovacího prostředku umožňuje značné snížení nebo úplné vyloučení spotřeby drahých plnicích látek, které se přidávají za účelem dodání matovosti. To nevede pouze ke zmenšení technologických nákladů (odpadnutím disperqace plnidel při výroběnátěrových hmot, ale v některých případech i ke snížení jejich výrobních...

Nezmýdelnitelná změkčovadla pro chemicky odolné nátěrové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 230799

Dátum: 01.04.1986

Autori: Mleziva Josef, Absolon Otto

MPK: C09D 7/12

Značky: hmoty, změkčovadla, odolné, nezmýdelnitelná, chemicky, nátěrové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru nátěrových hmot a řeší náhradu karcinogenního chlorovaného difenylu. Podstatou vynálezu je způsob měkčení nezmýdelnitelných polymerních pojiv nátěrových hmot se zvýšenou odolností proti vodě, kyselinám a zásadám s použitím nízkomolekulárních kondenzačních produktů cykloalifatických ketonů a/nebo alkoholů, obsahujících dva až tři cykly v molekule. Pro měkčení se použije 1 až 100 % hmot. vztaženo na polymerní pojivo. Zvláště...