C09D 5/08

Živicová zmes bez obsahu chrómu s dobrou odolnosťou proti bázam a spracovateľnosťou, spôsob povrchovej úpravy oceľového plechu použitím tejto zmesi a povrchovo upravený oceľový plech

Načítavanie...

Číslo patentu: 288289

Dátum: 19.06.2015

Autori: Oh Jong Gi, Cho Jae Dong, Noh Beom Sick, Je Min Gyu

MPK: B05D 7/14, B32B 15/18, C09D 5/08...

Značky: povrchovo, plech, obsahu, dobrou, povrchovej, zmesí, plechů, upravený, spôsob, použitím, ocelový, odolnosťou, ocelového, spracovatelnosťou, proti, tejto, bázam, chromu, úpravy, živicová

Zhrnutie / Anotácia:

Je poskytnutá živicová zmes bez obsahu chrómu s dobrou odolnosťou proti bázam a spracovateľnosťou na povrchovú úpravu oceľového plechu obsahujúca zmes uretánovej živice z mäkkej uretánovej živice a tvrdej uretánovej živice organický oxid na báze Ti alebo Zr najmenej jednu zlúčeninu vybranú zo skupiny pozostávajúcej z fosforečnanu hlinitého, dihydrogénfosforečnanu hlinitého, fosforečnanu zinočnatého a hydratovaného fosforečnanu manganistého...

Použitie MoO3 ako inhibítora korózie a náterová kompozícia obsahujúca tento inhibítor

Načítavanie...

Číslo patentu: 288163

Dátum: 17.02.2014

Autori: Espinosa Antonio Francisco Iandoli, Maze Etienne, Millet Benoit, Mocquery Carmen

MPK: C09D 5/08, C23F 11/18

Značky: kompozícia, obsahujúca, inhibitor, nátěrová, použitie, korózie, inhibítora

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie oxidu molybdénového MoO3 ako inhibítora korózie a antikorózna náterová kompozícia na kovové dielce, ktorá obsahuje aspoň jeden práškový kov, organické rozpúšťadlo, zahusťovadlo, silánové spojivo výhodne s obsahom epoxy skupín, oxid molybdénový MoO3, prípadne kremičitan sodný, draselný alebo lítny a vodu.

Zmes na alkalickú pasiváciu zinkových povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16808

Dátum: 17.01.2011

Autori: Brouwer Jan-willem, Krömer Jens, Willer Annette, Fristad William

MPK: C23C 22/60, C23C 22/34, C09D 5/08...

Značky: povrchov, zinkových, pasiváciu, alkalickú

Text:

...tvomých látok bez toho, aby sa dosiahli lepšie výsledky sohľadom na pasiváciu zinkových povrchov. Podľa vynálezu sú ale výhodné také zmesi (A), v ktorých je podiel železitých iónov aspoň 100 ppm, zvlášť výhodnejšie aspoň 200 ppm, aby sa na jednej strane na zinkových povrchoch vytvorili dobré pasivačné anorganické vrstvy vrámci časov spracovania typicky kratších ako 2 minúty. Komplexotvorné látky podľa zložky c) alkalickej zmesi (A) podľa...

Plech potiahnutý čerňou bez obsahu chrómanov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16498

Dátum: 26.05.2010

Autori: Morishita Atsushi, Fuda Masahiro, Hayashi Kimitaka

MPK: B05D 7/14, B05D 7/24, B32B 15/09...

Značky: potiahnutý, čerňou, plech, chrómanov, obsahu

Text:

...je tento účel dostatočne dosahovaný, keď je predmet v podmienkach bežného používania trvanlivý. Vyhľadávané sú produkty s nižšou cenou. To znamená, že samotné bežne drahé vopred potiahnuté oceľové plechy týmto zvýšene rôznorodým potrebám nevyhovujú.0007 K vyhoveniu týmto potrieb, teda schopnosti produkcie lacných farebných oceľových plechov, opisuje napríklad PLT 5farebný oceľový plech vybavený vrstvou farebnej živice s hrúbkou5 m alebo...

Optimalizované elektronamáčanie zmontovaných a čiastočne predfosfátovaných dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17544

Dátum: 16.03.2009

Autori: Balzer Marc, Brouwer Jan-willem, Krömer Jens, Popp Roland, Hamacher Matthias, Pilarek Frank-oliver

MPK: B05D 7/14, C23C 22/78, C09D 5/08...

Značky: čiastočne, elektronamáčanie, dielov, zmontovaných, optimalizované, predfosfátovaných

Text:

...procesu podľa vynálezu zahojiť. Tým sa však pri kyslom čistenl zvyšuje nehomogenita fosfátovaných povrchov dielu. Obvykle sa čistenie vykonáva pri zvýšenej teplote, výhodne pri teplote nad 40 °C a pri hodnote pH najmenej 8, zvlášť výhodne najmenej 9.0012 Aktivovacle predošetrenie v kroku (B) spôsobu sa uskutočňuje pri hodnote pH najmenej 4,pričom hodnota pH nie je väčšia ako 5,5 a zvlášť výhodne nie je väčšia ako 5. Ak sa aktivuje v...

Jemný polyamidový prášok z obnoviteľných materiálov a spôsob výroby takého prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19801

Dátum: 03.02.2009

Autori: Loyen Karine, Labonne Eric

MPK: A61K 47/34, A61K 8/04, A61K 8/02...

Značky: materiálov, jemný, takého, obnoviteľných, polyamidový, prášok, spôsob, prášků, výroby

Text:

...PA 12 pro kozmetický výrobok je možné uviesť komerčne produkty Orgasol 2002 EXD NAT COS(LCW), SP 5 OO (TORAY), UBESTA (UBE), Tegolon 12-20 (Evonik). 0014 Rôzne spôsoby výroby umožňujú vyrábať prášky 2 polyamidu 12 a každý z nich má za následok odlišné vlastnosti prášku.0015 Je možné uviesť napríklad spôsoby priamej syntézy,ktoré vytvárajú prášky z polyamidu 12 prostredníctvom polymerácie lauryllaktámu alebo kyseliny aminododekánovej. V...

Bezchrómový, teplom vytvrditeľný protikorózny prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12246

Dátum: 30.05.2007

Autori: Roth Marcel, Sander Jörg, De Zeeuw Ard

MPK: C09D 133/06, C09D 133/08, C09D 133/02...

Značky: teplom, bezchrómový, vytvrditeľný, prípravok, protikorózny

Text:

...(bariérový pigment) zabraňuje difúzii vody alalebo iných korozívnych činidiel cez nanesenú vrstvu, alebo môže odovzdať protikorozívne pôsobiace molekuly alebo ióny. Výhodne sa ako pigment na ochranu proti korózii používa zlúčenina s katiónovýmennými vlastnosťami. Obzvlášť výhodná je zlúčenina, ktorá obsahuje katióny dvoj- a viacmocných kovov, ktoré sú vymeniteľné iónmi alkalických kovov. Katióny Ca, Ce, Zn, Sr, La, Y, Al a Mg sú tie katióny,...

Zvariteľný antikorózny prostriedok a spojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15787

Dátum: 08.09.2006

Autori: Reusmann Gerhard, Kruse Thomas, Mertens Heike

MPK: C08K 5/54, C09D 183/04, C08K 5/00...

Značky: spojivo, antikorózny, zvariteľný, prostriedok

Text:

...Fluórovaný polymér sa v spojivu použije výhodne v práškovej forme. V rozpúšťadle spojiva je teda nerozpustný. Práškový polymér pri zvyšujúcich sa teplotách topí a pri teplote vyššej, než je izbová teplota a nižšej, než je zváracia teplota, sa viaže. Takým spôsobom vytvára zlúčeniny vo fonne bodov, takže zostane v podstate zachovaná adhézia kovových častíc, dôležitá pre antikoróznu ochranu. Ako zvlášť významné sa preukázalo, že...

Povlaková kompozícia na kovy inhibujúca koróziu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284558

Dátum: 27.05.2005

Autori: Wolf Jean-pierre, Frey Markus, Kramer Andreas, Braig Adalbert

MPK: C07F 9/38, C08K 5/5317, C08K 5/524...

Značky: povlaková, inhibujúca, kompozícia, koróziu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú všeobecné symboly špecifické významy, a prípadne ich soli odvodené od zirkónu, bizmutu a vápnika, ako aj soli so zlúčeninami všeobecného vzorca (II), v ktorom všeobecné symboly majú špecifické významy, použiteľné ako inhibítory korózie v povlakových kompozíciách určených na ochranu kovových povrchov.

Vodná disperzia polyméru pre bariérový povlak

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2474

Dátum: 03.03.2005

Autori: Saija Leo, Duque Baudouin, Betremieux Isabelle

MPK: C08F 212/00, C08F 2/12, C08F 230/00...

Značky: bariérový, vodná, disperzia, polymerů, povlak

Text:

...nakoniec dobrá stálosť formulácie povlaku, ako je formulovaný pre aplikáciu.0009 Prvým cieľom tohto vynálezu je vodná disperzia polyméru špecifická svojím zložením a pomery monomérov a ďalších obsiahnutých zlúčenín. V závislosti od svojho zloženia môže byťtáto disperzia v štádiu tvorby filmu zosieťovateľná. 0010 Druhý cieľ tohto vynálezu sa týka spôsobu prípravy uvedenej disperzie.0011 Ďalším cieľom vynálezu je zloženie povlaku zahrnujúce...

Kompozícia obsahujúca fosforečnany a spôsob výroby ochranných vrstiev na povrchy kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6968

Dátum: 25.02.2005

Autor: Marx Joachim

MPK: C09D 5/08, C23C 22/73, C04B 28/00...

Značky: spôsob, vrstiev, kovov, povrchy, ochranných, obsahujúca, výroby, fosforečnany, kompozícia

Text:

...až 3,0 m ako organickej zložky. Ak sa akoanorganická zložka používa fosforečnan hlinitý, molový pomerAlýb/H 3 PO 4 je 0,15 až 0,20. Čo sa týka živícovej zložky,navrhujú sa akrylové, polystyrénové, vinylacetátové,silikónové, polyetylénové, polypropylénové, polyamidové,polykarbonátové, melamínové, fenolové, polyuretánové, alkylové, izokyanátové a epoxidové živice.0008 Dokument EP O 952 193 Al sa týka kompozície neobsahujúcej chróm na úpravu...

Výrobok vybavený jednovrstvovým povlakom odolným proti korózii a posypu drvinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2113

Dátum: 04.06.2004

Autori: Courtecuisse Philippe, Marthe Jean-pierre, Besson-delabarre Catherine

MPK: C09D 175/00, C09D 163/00, C09D 17/00...

Značky: vybavený, povlakom, proti, korózii, odolným, výrobok, jednovrstvovým, posypu, drvinou

Text:

...zo živíc odvodených z epoxidových živíc ďalej polyuretánovej a/alebo vpolymočovinovej a/alebo po 1 y(uretán-močovinovej) živice a akrylovej živice, s najmenej jedným alky 1(C 5-Cn)amidom, s výhodou lineárnym a najmenej jedným zosieťovacím činidlom. S výhodou je alkylamid (Ca-Cm)amid. Dáva sa prednosť hmotnostnej zmesi 50/50 N,N-dimetyloktánamidu a N,N dimetyldekánamidu.vrstva povlaku na výrobku zhotovená podľa vynálezu má rovnakú a...

Použitie kvartérnych amónium-karbonátov a bikarbonátov v antikorozívnych povlakoch pre kovové substráty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12128

Dátum: 27.05.2004

Autori: Chiang Michael, Scheblein Joseph, Hall Larry, Kimler Joseph

MPK: C23G 1/14, C09D 5/08, C23F 11/14...

Značky: kovové, amónium-karbonátov, použitie, bikarbonátov, substráty, povlakoch, antikorozívnych, kvartérnych

Text:

...Vo výhodnom uskutočnení, R a R 2 v kvartémych amóníum-karbonátoch (I) a/alebo bikarbonátoch (II) znamenajú rovnakú C 100 alkylovú skupinu.0020 V ešte inom výhodnom uskutočnení, R 1 v kvartémych amóníum-karbonátoch (I)a/alebo bikarbonátoch (II) znamená benzylovú alebo fenyletylovú skupinu.0021 Na rozdiel od tradičných kvartémych amónium-chloridov, tu opísané kvartéme amóniové zlúčeniny založené na karbonáte a bikarbonáte majú nielen nízke...

Spôsob inhibovania korózie použitím kvartérnych amónium-karbonátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5313

Dátum: 27.05.2004

Autori: Chiang Michael, Kimler Joseph, Hall Larry, Scheblein Joseph

MPK: C23G 1/14, C09D 5/08, C23F 11/10...

Značky: kvartérnych, amónium-karbonátov, použitím, inhibovania, spôsob, korózie

Text:

...prípadne kvartérny amónium-bikarbonát a (b) prípadne rozpúšťadlo, ako je opísané v nároku l. Tento spôsob je obzvlášť užitočný pre vrtne aplikácie v ropných poliach a pri0012 Predložený vynález je zameraný na inhibíciu korózie kovových substrátov. Výraz inhibícia korózie, ako sa tu používa, zahŕňa, ale nie je obmedzený na prevenciu alebo zníženie rýchlosti oxidácie povrchu kovu, obvykle keď je kov vystavený účinkom vody alebo...

Samonanášacia vodná disperzia aniónovej epoxidovej živice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2991

Dátum: 13.11.2002

Autori: Mcgee John, Bammel Brian, Yang Zhiqi

MPK: C08G 59/00, C08J 3/02, C08K 3/00...

Značky: aniónovej, epoxidovej, živice, disperzia, vodná, samonanášacia

Text:

...výroby samonanášacej disperzie epoxidovej živice, pričom tento spôsob zahníuje(a) zmíešanie najmenej jednej epoxidovej živice saniónovou funkčnosťou snajmenej jedným rozpúšťadlom za vzniku zmesi, pričom táto najmenej jedna epoxidová živica s aniónovou funkčnosťou je odvodená z jednej alebo viacerých epoxidových živíc zodpovedajúcich nasledovnej všeobecnej chemickej štruktúrea n je celé číslo od 7 do 50 a (b) dispergovanie zmesi z kroku (a) vo...

Náterové kompozície a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279917

Dátum: 07.05.1999

Autori: Wasson Robert Craig, O'neil Robert Montgomery, Phillips Emyr

MPK: C09D 5/08, C07C 59/84

Značky: nátěrové, použitie, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Náterové kompozície, ktoré obsahujú organické filmotvorné spojivo a koróziu inhibujúce množstvo vo vode nerozpustnej soli ketokyseliny všeobecného vzorca (I), kde a znamená 1, 2, 3, 4 alebo 5, R substituenty sú vysvetlené v opisnej časti, a amínu všeobecného vzorca (II), kde X, Y a Z sú tiež vysvetlené v opisnej časti. Náterové kompozície sa používajú na primárne natieranie kovových substrátov proti korózii.

Antikorozní termicky stabilní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 260488

Dátum: 15.12.1998

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01F 11/00, C09D 5/08, C01B 25/38...

Značky: termicky, pigment, antikorozní, stabilní

Text:

...navrhované k použití jako antikorozní pigmenty cyklo-tetraďosíorečnany některých dvojmocných kovů (m. j. i vápníkuj odstraňují většinu nedostatků uv.edených pro jednoduché fosľorečnany i pro vyšší lineární fosforečnany. jsou termicky velmi stabilní až do teploty svého tání vápenatý produkt do 900 CL Nad touto teplotou se však rozkládají.Cyklo-tetrafosforečnany jsou také chemicky velice stabilní, -s velmi malou rozpustností ve vodných...

Antikorozní termicky stabilní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 260487

Dátum: 15.12.1998

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01F 5/00, C01B 25/38, C09D 5/08...

Značky: antikorozní, termicky, pigment, stabilní

Text:

...do präšk-ové - pigmentové podoby i dispergace do nátěrové či jiné hmoty.Nejnověji navrhované k použití jako aantikorozní pigmenty cyklo-tetrafosforečnany některých .dvojmocných kovů (mj. i hořčíku odstraňují většinu nedostatků uvedených pro jednoducbé fosforečneny i pro vyšší lineární fosforečnany. sou termicky velmi stabilní až do teploty svého tání hořečnatý .produkt do 1160 °C. Nad .toutoteplotou se však rozkladají....

Nátěrová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 272778

Dátum: 12.02.1991

Autor: Braig Adalbert

MPK: C07D 277/74, C09D 5/08, C23F 11/14...

Značky: nátěrová, hmota

Disperzní hmoty se zvýšeným antikorozním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269122

Dátum: 11.04.1990

Autori: Štepita Matej, Šútor Ľubomír, Paulovič Milan

MPK: C09D 5/08, C09D 3/80

Značky: účinkem, hmoty, disperzní, zvýšeným, antikorozním

Text:

...se vyznačuji rychlýn zssychánín 5 vytváří houogenní, pružný a nelepivý povrch odolávající povětrnoatnín vlivůa, mechanickému naaáhání o roznezí teplot od -50 °c do 4140 °C. Při vystavení vyššia teplotám vznikají z alkanolanoniových solí polyaerů anidy, přičemž ae ještě zvyšuje přidržnost povlaků ke kovůn při částečnéu zvýšení tuhosti povlaků. Antikorozní účinok disperzní hmoty podle vynálezu je srovnatelný s antikorozníai účinky...

Antikorozní nátěrová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 267970

Dátum: 12.02.1990

Autori: Klos Karel, Ambrož Vladimír, Zajíček Karel, Svoboda Bohumil, Zahradník Lubomír, Vondra Svatopluk

MPK: C09D 3/733, C09D 5/08

Značky: antikorozní, nátěrová, hmota

Text:

...hmota podle vynálezu má kromě antikorozních účinků, doaahovaných i bez vytvrzení případně vytvrzením při tcplotě do 90 °C, i účinnost proti krátkodobému zatížení tepelnému, a to do teplot 3 500 °C a proti trvalému zatížení teplotami do 250 OC,přičemž produkty hoření nevytvářejí v okolním prostředí inkrustu.Vynález je v dalším vysvětlen a jeho účinky prokázány na příkladcch jeho možného konkrětního provedení.Na očištěný a odmaštěný ocelový...

Nátěrová hmota pro ochranu kovových předmětů proti korozi

Načítavanie...

Číslo patentu: 266545

Dátum: 12.01.1990

Autori: Zahradník Lubomír, Zajíček Karel, Svoboda Bohumil, Ambrož Vladimír, Vondra Svatopluk, Klos Karel

MPK: C09D 5/08, C09D 3/49

Značky: předmětů, proti, ochranu, hmota, kovových, korozi, nátěrová

Text:

...Takto připravené produkty maji prakticky ekvimolekulární poměr karboxylových a hydroxylových skupin V bočnĺch řetězcích vázaných na základním uhlíkatém řetčzci molekuly. Modifikací těchto karboxylových skupin amíny lze dosáhnout vhodných odolnosti proti korozí i V tenkých nátěrových Íilmech.Reakční produkt oxidovaného nízkomolekulárního butadienstyrenového kopolymeru s aminy vzniká nejvýhodněji při teplotách od 40 do 80 °C. Je...

Kompozice pro antikorozní povlaky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266231

Dátum: 13.12.1989

Autori: Pinčuk Leonid, Goldade Viktor, Zolotovickij Jakov, Neverov Alexandr

MPK: C09D 5/20, C09D 5/08, C09D 3/727...

Značky: povlaky, antikorozní, kompozice

Text:

...29 1 .1,3 ZOO ~ 6 oöpasnm 40 30 30. 0,55 230 a 7 HpóToTHn. 40 o eo 0,8 5 8 60 0 40 1,2 10 5 aaae. 1 WP Cnópogfš K 6 pp 03 HHcTanLHoñ(ćT.2) nhàcTnHu, npuxaroň ~ n/n nanneHHeM 1 r/cM K nnenke na nccnenyemoro Mawepnana5 KoMnoHeHToBno TeMHeDaTYDH-HHHBHBHHH-H mopuymw Hsvpacnnasa nneuoq 266231Hccnéyah Mewo Hccne- Pesynbwawu Hsmepennü YcnonnxnpoBeneMNŘ na- HOBEHHH, L-F~-~ ~ 4 L HHH 3 KchepHMeHTa paMeTp, o 6 opynonaHue Hpórowún Komnoauunn no ...

Protikorozní prostředek pro ocelové armatury autoklávových silikátových betonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264026

Dátum: 12.05.1989

Autori: Niklas Norbert, Nickel Hans, Kerl Günter, Steffers Franz, Pilz Erwin

MPK: C04B 20/00, C09D 5/08

Značky: autoklávových, protikorozní, silikátových, armatury, prostředek, betonů, ocelové

Text:

...nawex-A ca Ha őaae cononnmepa H 3 ti- PBnHHnHeHKap 6 oHoBoä KHCHOTM, cTHpona H 6 yTa nneua, npnuen nana cwnpona cocrannaew š 56. BHCOKOHOHHMGDM uHŘH 6 PéšCaH 0 H(DOPMSHLHGFHĽHQH CMOIIa, KDH HSBBCTHBIX YCHOBHHX HJIKHJITŘHKJTOTBKçâHOHñbüpMäübľle rnnaa cmona npn unwepsane Tenneparyp nnasnenun 854100 C, Bucoxonponywuä ônwym c nuŕepnanon Teuneparyp nnaanenna or 110 o 160 °C, Kamennoýronbnbmnex c nnwepsanou Temnepawyp nnannenna cw 72 no 95 °C mnm...

Antikorozní nátěrová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 263431

Dátum: 11.04.1989

Autor: Moravec Vladimír

MPK: C09D 5/08, C09D 3/80

Značky: nátěrová, antikorozní, hmota

Text:

...pojivo kombinaci disperze termoplastíckého akrylového polymeru nebo kopolymeru s hydroxidem vápenatým nebo hořečnatým, ínhibitor koroze ve formě dusitanu sodného, odpěäovač, mikrobicidní a fungicidni přísadu, reologicky účinné přisady a inertni nebo korozně účinnú plniva.Její podstata spočíva v tom, že obsahuje 12 až20 hmotnostnich disperze termoplastíckého polymeruči kopolymeru na bázi akrylátü nebo styrenakrylátu o sušině 35 až 60 ...

Antikorozní termicky stabilní pigmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 262501

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mazan Pavol, Trojan Miroslav

MPK: C09D 5/08, C01B 25/44

Značky: antikorozní, pigmenty, stabilní, termicky

Text:

...uvedených pro jednoduché fosforečnany a pro vyšší linearní fosforečnany a zmírñují nedostatok uvedený pro difosforečnany. cyklo-tetrafosforečnany jsou termicky velmi stabilní látky, až do teplot svého tání (např. zinečnatý produkt do 800 °C, vápenatý dokonce do 900 °C). Cyklo-tetrafosforečnany jsou také chemicky velice stabilní, s velmi malou rozpustností ve vodných i na zcela neutrálních prostředcích,takže jejich antikorozní působení má...

Anorganická fosforečnanová nátěrová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 262475

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kušnierik Ondrej, Bartoň Karel

MPK: C09D 5/08, C09D 1/00

Značky: anorganická, hmota, fosforečnanová, nátěrová

Text:

...hmoty, hydrogenfoaforečnany svou ehemickou povahou zaručují její stâloat a dlouhou životnost a Eoaforečnany ueměrňují reakce v hmotě po její aplikaci, aby vznikl kvalitní povlak. Nátärová hmota podle vynálezu neobsahuje organické, jedovaté ani hořlavé látky a s její výrobou a použitím nejsou epojeny problémy a hlediska životního prostředí, hygieny práce a protipožární ochrany. Je zložená z dostupných surovin, takže je i ekonomicky výhodná....

Antikorozní termicky stabilní pigmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259926

Dátum: 15.11.1988

Autori: Trojan Miroslav, Mazan Pavol

MPK: C01B 25/44, C09D 5/08

Značky: termicky, pigmenty, stabilní, antikorozní

Text:

...fosforečnanů lze označit cyklo-tetrafosforečnany některých dvojmocných kovů, mj. i manganu (čsl. AO 248 S 40) a vápníku(čsl. A 0 247 844). Odstraňují většinu nedostatku uvedených pro jednoduché.fosforečnany a pro vyšší lineárni fosforečnany a zmírňují nedostatek uvedený pro difosforečnany. Cyk 1 o-tetrafosforečnany jsou termicky velmi stabilní látky, až do teplot svého táni (např. manqanatý produkt do 1 060 OC, vápenatý do 900...

Modrofialový termický vysoce stabilní antikorozní pigment difosforečnan dikobaltnatý

Načítavanie...

Číslo patentu: 259906

Dátum: 15.11.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C09D 5/08, C01B 25/38, C01G 51/00...

Značky: stabilní, pigment, antikorozní, termicky, vysoce, difosforečnan, modrofialový, dikobaltnatý

Text:

...může být jejich nevýhodou, nebot tehdy je třeba rychlejšího uvolňování fosforečných pasívujících aniontů.Cyklo-tetrafosforečnany mají oproti jednoduchým Eosforečnanům vyšší podíl fosforečné složky a jejich příprava není tak technologicky náročná. Oproti vyšším lineárním fosforečnanům není jejich příprava tak náročná energeticky a konstrukčně. Také většina cyklo-tetrafosforečnanů je bílá či bezbarvá. Barevný v modrofialovémodstínuje dříve...

Modrofialový termicky stabilní pigment s antikorozními vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 259734

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mazan Pavol, Trojan Miroslav, Mikulík Pavel

MPK: C01B 25/40, C01G 51/00, C09D 5/08...

Značky: modrofialový, vlastnostmi, stabilní, pigment, termicky, antikorozními

Text:

...fosiorečnaunü a není tak energeticky a konstrukčně náročná jako příprava fosforečnanových skel. Není také tak energeticky a .surovinově náročná jako příprava jiných modrofialových pigmentů typu sloučenin kobaltu. Obsah kobaltu v cyklo-tatrafostorečnanu je jenom 27,3 hmot. a k přípravě pigmentu lze využít i odpadních uhličitanových kalů zpracovávaných ve sklářském průmysluako zdroje iosforečné složky lze použít i méně kvalitní extrakční...

Antikorozní termicky vysoce stabilní žlutozelený pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 259344

Dátum: 17.10.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C09D 5/08, C01B 25/38, C01G 53/00...

Značky: stabilní, vysoce, antikorozní, pigment, žlutozelený, termicky

Text:

...a jejich rozpustnost ve vodných i v ne zcela neutrálních prostředcích je velmi malá,takže jejich antikorozní působení má dlouhodobý charakter.To však může být V některých případech jejích použití, zejména do vlhkých agresivních prostředí, kde je třeba rychlejäího uvolñovaní fosforečných pasivujících aniontů, rovněž určitou nevýhodou. Cyklo-tetrafosforečnany mají vysoký podíl fosforečné složky, který je 2 až 3 krát vyšší než u jednoduchých...

Antikorozní termicky stabilní pigmnet

Načítavanie...

Číslo patentu: 259341

Dátum: 17.10.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/38, C01G 3/00, C09D 5/08...

Značky: stabilní, termicky, antikorozní, pigmnet

Text:

...Připravují se totiž z tavenin při vysokých teplotách (B 0 až 1 300 °Cš, ješ jsou značné agresívní a z nichž částečně již těkají rovněž ašresívní fosťorečně zplodiny. Produkty mají sklovitý charakter a tak jsou také poměrně náročnézávěrečné operace jejich úpravy do práškové - pigmentové podoby i. dispergace do natěmvé čí jiné knoty.V poslední době navrhované řada cyklo-tetrafosforečnanů dvejmooných kovů (mj. i nědi) odstraňuje většinu...

Žlutozelený termicky vysoce stabilní pigment s antikorozními účinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259337

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mazan Pavol, Trojan Miroslav

MPK: C09D 5/08, C01G 53/00, C01B 25/40...

Značky: stabilní, vysoce, účinky, termicky, antikorozními, pigment, žlutozelený

Text:

...skel.Obsah niklu v cyklo-tetrafosforečnsnu je jenom 27,1 hmot. t a k přípravě lze využít i odpadů z katalyzátorñ na bázi sloučenin niklu. Fosforečná surovina může být i v podobě méně kvalitní (extrakční) a zředěné kyseliny fosforečné. Produkt c-Ni 2 P 4012 pak obsahuje fosforečnou složku v podobě tetrafosforečnanových cyklů, tvořených čtyřmi navzájom svázanýmitetraedry (-P 04-). Jde o velmi stabilní anionty, které jsou pak hlavními...

Nátěrová hmota se zvýšenou odolností vůči chemickým vlivům

Načítavanie...

Číslo patentu: 258255

Dátum: 16.08.1988

Autori: Exnerová Karla, Řepka Jan

MPK: C09D 5/08

Značky: nátěrová, zvýšenou, odolností, vlivům, chemickým, vůči, hmota

Text:

...s výhodou polymetylfenylsiloxanu o viskozitě 130 až 190 mPa.s pri zo °c, 3 25925512 až 70 dílů primârních alkoholu 5 lineárním nebo rozvětveným řetězcem s 3 až 8 atomy uhlíku v alkylu, 20 až 120 dílů etyl-, propyl-. isopropyl- nebo butylesteru kyseliny octové, 89 až 354 dílů nromtických uhlovodíků ze skupiny benzen, toluen, xylen, etyl- a isopropylbenzen.Při formulaci nátěrové hmoty podle vynálezu se uvedené fílmotvorné složky rozpouští v...

Vysokoteplotní způsob přípravy cyklo-tetra-fosforečnanu dizinečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257740

Dátum: 15.06.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01H 9/00, C09D 5/08, C01B 25/44...

Značky: cyklo-tetra-fosforečnanu, dizinečnatého, způsob, vysokoteplotní, přípravy

Text:

...zpomaluje a umožňuje jejich kvantitatívnější průběh zabraňuje také vzniku nežádoucí neporézní krusty na povrchu částeček v kalcinované směsi, která by bránila průběhu dehydratačnĺch reakcí. Konečná teplota kalcinace musí v této fázi přípravy produktu vynálezu být vyšší než 800 OC. neboč to je teplota, kdy príslušný meziprodukt, jehož součástí je í cyklotetrafosforeěnan dizinečnatý vzniklý V první fázi ka 1 cinace,taje.Vzhledem k požadavku...

Modrofialové termicky stabilní pigmenty s antikorozními vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 257735

Dátum: 15.06.1988

Autori: Mazan Pavol, Trojan Miroslav

MPK: C09D 5/08

Značky: antikorozními, termicky, vlastnostmi, stabilní, modrofialové, pigmenty

Text:

...levné. Příprava cyklo~tetrafosforečnanů není tak technologicky a konstrukčnć náročná jako příprava většiny jiných výše uvedených fosforečnanú. U některých produktů je však jejich příprava obtížněji zvládnutelná, k docilenĺ dostatečně výtěžnosti. Např. tomu je v případě čistého cyklo-tetrafosforečnanu divápenatáho, zatímoo v případě kobnltnaľćho produktu tyto problémy nejsou.Z podvojných produktů byly dosud navrhovány pro antikorozni...

Antikorozní termicky stabilní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 256621

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mazan Pavol, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/38, C09D 5/08, C01G 9/00...

Značky: pigment, antikorozní, stabilní, termicky

Text:

...jsou-li v práškově - pigmentové podobě. Pigmentové částice vyšších lineárních fosforečnanů aplikované v ochranných vrstvách totiž působením vlhkosti mohou snadno přecházet až na dihydro~ genfosforečnany. Ty jsou snadno rozpustnâ, vymývají se, čímž se rozrušují ochranné povlaky. Z hlediska jejich dlouhodobého antikorozního působení to je nevýhodné, nebot se vrstvy stávají propustnými pro plynná a kapalná média působící korozi. Při...

Způsob přípravy cyklo-tetrafosforečnanu diměďnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 256246

Dátum: 15.04.1988

Autori: Brandová Dagmar, Trojan Miroslav

MPK: C09D 5/08, C01B 25/37

Značky: způsob, cyklo-tetrafosforečnanů, přípravy, diměďnatého

Text:

...páry a tím zabraňovat možné štěpení meziprodkutů.Spodní nutná hranice teploty kalcinaoe (300 DC) je dána teplotou pozvolného vzniku prvních částeček cyklo-tetrafosforečnanu dimědnatého. Horní hranice teplotní oblasti kalcinace(840 CC) souvisí s tepelnou stabilitou cyklotetrafosforečnanu, který při této teplotětaje za rozpadu tetrafosforečnanových cyklú a jejich přechodu na Vyšší lineárni fosforečnany. Výhodná teplota kalcinace V rozmezí...