C09D 11/10

Dvojzložkový reaktívny atrament pre atramentovú tryskovú tlačiareň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18630

Dátum: 23.12.2010

Autori: Ciampini Davide, Gino Luigina

MPK: C09D 11/10, C09D 11/00

Značky: tryskovú, tlačiareň, dvojzložkový, reaktívny, atramentovú, atrament

Text:

...nedostatky sú napríklad US 5,380,769, US 7,632,546, US 7,563,489,US 2008/00384 a US 2008/029573 l.Patent US 7,632,546 uvádza radiačne vytvrditeľný, fázovo zmeniteľný atrament výhodne použiteľný V piezoelektrických atramentových tlačiarňach a obsahujúci atramentový nosič,ktorý Zahŕňa aspoň jedno želatinačné činidlo tvorené vytvrditeľnou polyamidepoxyakrylátovou zložkou a polyamidovou zložkou, a aspoňjedno farbivo. Patent US 7,563,489 uvádza...

Hĺbkotlačové farby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13987

Dátum: 14.07.2008

Autori: Chabrier Stéphane, Degott Pierre, Magnin Patrick

MPK: C09D 11/10, B41M 3/14

Značky: hĺbkotlačové, farby

Text:

...tlačové lisy vybavené gumou, zhotovené na tlač s farbami tvrdnúcimi v žiarení UV farba sa nemôže tlačiť na hĺbkotlačovom lise vybavenom na používanie štandardných mastných farieb0010 Prihláška W 0 0/38445 Al sa zaoberá obťahovaním hĺbkotlačových farieb na polyméme podklady. Spojivo vhĺbkotlačovej farbe opisovanej vtejto prihláške obsahuje autooxidačnú polyesterovú živicu obsahujúcu zvyšky mastných kyselín adísperziu vosku steplotou sklovítého...

Hĺbkotlačová farba so sušidlom na báze vanádu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16868

Dátum: 02.07.2008

Autori: Degott Pierre, Schaller Christophe, Lefebvre Olivier, Müller Edgar

MPK: B41M 3/14, C09D 11/00, C09D 11/02...

Značky: vanadu, báze, hĺbkotlačová, sušidlom, farba

Text:

...predstavoval problém. Tak tomu nie je V prípade kobaltu, ktorý je na jednej strane nevyhnutným stopovým prvkom (29 ppm 30. najhojnejší prvok), ale ktorého biologicky dostupná koncentrácia by sa na druhej strane mala pohybovať V dobre známych medziach a akýkoľvek nadbytok tohto prvku je pre život toxický. Na druhej strane mangán je V zemskej kôre hojný a všadeprítomný (1060 ppm 12. najhojnejší prvok), takže je ho možné používať bez obmedzení...

Spôsob hĺbkotlače s radikálovo vytvrditeľnými tlačiarenskými farbami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 186

Dátum: 16.10.2002

Autor: Schmidt Helmut

MPK: C08F 290/06, C08F 290/02, C09D 11/10...

Značky: hĺbkotlače, spôsob, vytvrditeľnými, farbami, radikálovo, tlačiarenskými

Text:

...farby ako pravidlo vyžadujú viskozitu, ktorá je v porovnaní s inými systémami tlačiarenských farieb nízka, a ktorej uvádzaná hodnota sa pohybuje často medzi 50 a 100 mPas. Tieto nízke viskozity sa doteraz dosiahli, nehľadiac na epoxidový systém navrhovaný V EP-0686509 ~Al, ktorý obsahuje extrémne vysoký podiel reaktívneho riedidla, len u bežných hĺbkotlačových farieb, to znamenáspojivovú zložku obsahujú vodou riediteľné disperzie,...

Spôsob výroby oxidačne zosieťovateľnej uretánovej živice

Načítavanie...

Číslo patentu: 278984

Dátum: 19.02.1992

Autori: Walz Rolf, Prantl Bernhard, Lawrens Dirk

MPK: C08G 18/34, C08G 18/68, C09D 11/10...

Značky: uretánovej, spôsob, oxidačne, zosieťovateľnej, výroby, živice

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby oxidačne zosieťovateľnej uretánovej živice, ktorá neobsahuje izokyanáty, spočíva v reakcii 100 dielov hmotn. esteru vzniknutého z alifatického alkoholu s obsahom 3 až 8 atómov uhlíka s aspoň tromi hydroxyskupinami nenasýtenej mastnej kyseliny s obsahom 8 až 40 atómov uhlíka a prípadne alifatickej alebo aromatickej polykarboxylovej kyseliny s obsahom 4 až 20 atómov uhlíka alebo jej anhydridu, v množstve až 60 % hmont., vztiahnuté...

Fotopolymerovatelný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 257798

Dátum: 15.06.1988

Autori: Ohngemach Jörg, Pötsch Eike, Köhler Manfred

MPK: C08F 2/50, C07C 69/54, C09D 11/10...

Značky: fotopolymerovatelný, systém

Text:

...aminem. Tak se může připravit iniciátor podle vynálezu fenyl-Z-akryloyloxy-Z-propylketon z fenyl-Z-hydroxy-Z-propylketonu fenyl-Z-hydroxy-Z-metlíylpropan-1-on Darocur 1 173, Fy. E. Merck es tertiikací směsi chloríd kyseliny akrylové/ ĺtriethylamin.Sloučenlny vzorce I, ve kterých R 4 obsahuje nenasycenou skupinu Z, se mohou získat tak, že se vhodné fenylové deriváty, které obsahují Z nebo skupinu, do které se snadno zavede Z, acylují pro...

Ultrafialovým zářením tvrditelná reaktivní kompozice pro tiskové barvy a nátěrové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 255632

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pasecký Jan, Kugler Václav

MPK: C09D 3/81, C09D 11/10

Značky: nátěrové, kompozice, tvrditeľná, tiskové, reaktivní, zářením, hmoty, barvy, ultrafialovým

Text:

...Komerční produkty jsou většinou na bázi maleinanhydridu a alifatických glykolů. V některých případech obsahují kromě této pryskyřičné složky i určitý podíl reaktivnĺhc rozpouštědla. Pro účely tohoto vynálezu je vhodné pracovat s polyestery bezK získání stability při skladování, jak je obecně u vínylpolymerizovatelných systémů obvyklé, je třeba přídavkü inhibitorů, kterými jsou např. hydrochinon, di-terc-butyl-p~K získání bezdefektových...

Tiskový lak pro ofsetové tiskové formy na hliníkové podložce

Načítavanie...

Číslo patentu: 241844

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mislovieová Danica, Krško Ján, Toman Rudolf

MPK: C09D 11/10

Značky: tiskové, hliníkové, formy, tiskový, ofsetové, podložce

Text:

...vynálezu tvoří přídavek 5 až 50- hmot. s vodou mísitelííých rozpouště-clel ze skupiny etylénglwkolaílkyléterü a jejich derivátů ra 0,2 až 5 hmot. palrafinicukých látek ze skupiny zahrínující parafinový olej, pevné .paruatinioké uhlovodíky, nízkomoleíkulární polyetylén či otazktícký polypropylen, vztaženo na celkovou hmotnost loklu.Vedle rozpouštědel mísitelných s vodou se v tisk-ovém laku .aíplikují i rozpouštědíla s vyšší teplotou varu...

Tisková barva pro liniový hlubotisk

Načítavanie...

Číslo patentu: 239888

Dátum: 01.07.1987

Autori: Petruželka Jioí, Drahooovský Zdenik, Wiesner Hubert, Jonák Milan

MPK: C09D 11/10

Značky: barva, hlubotisk, liniový, tisková

Text:

...či na bázi dimérních pryskyřičných kyselín kalafuny o čísle kyselosti 140 až 210 mg KOH/3 a teplotě měknutí 110 až 200 °C lze připravit tiskové barvy vyhovující podmínkám mokrého stěru, které dobře zasychají. Potřebný obsah takovéto pryskyřice je minimálně 8 hmot. na barvu. Toto množství pryh skyřice s tak vysokým číslem kyselosti ovšem vede ke značněmu zhoršení odolnosti zaschlého filmu barvy k chemickým činidlům,například roztokům...

Tisková barva pro potisk skleněných injekčních ampulí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243806

Dátum: 15.06.1987

Autori: Gavrilko Igor Vasilijevie, Addejev Anatolij Afanasijevie

MPK: C09D 11/10

Značky: sklenených, ampulí, potisk, tisková, barva, injekčních

Text:

...pro zasychání barvy pouze tyto podmínky 1 s při 200 OC a 120 min při 20 OCZ Těmtopodmínkám nevyhovuje žádná z uvedených barev.Uvedené nedostatky s úspěchem řeší tisková barva pro potiskinjekčnIch lmpulí podle vynálezu, sestávající z 1,0 až 2,0 hmotnostních dílů barevného pigmentu, 6,5 až 10,0 hmotnostních dílů anorganického bílého pigmentu, 3,5 až 6,0 hmotnostních dilů kalafuny, 5,0 až 8,0 hmotnostních dílů polyvinylaoetobutyralu, nebo...

Způsob výroby aromatických uhlovodíkových pryskyřic modifikovaných aromatickými karboxylovými kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 249518

Dátum: 12.03.1987

Autori: Friedrich Bodo, Lücke Wolfgang, Beneke Herbert

MPK: C08F 12/08, C08F 12/00, C09D 11/10...

Značky: modifikovaných, výroby, způsob, aromatickými, pryskyřic, aromatických, kyselinami, karboxylovými, uhlovodíkových

Text:

...F-riewdel-Craitsova katalyzátoru jako brotrifluoridové-ho kom-plexu,»chloridu hlinitého, chloridu antimoničnéwho nebo chloridu ttíničitého a potom během 40 až 80 minut se ,přidävají nenasycené, upolyimelrovtaltelné slouěeniny tak ~alby se reakcní teplota udržovala v rozmezí 100 až l 60 ° Celsia.Po přidání nenasycených sloučenin proběllíiíe při polymeračni teplotě 10- až 20 minutová reakce. Potro-m se reakrční směs promyje horkou vedo-u a tím...

Vodné tlačiarenské farby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232112

Dátum: 15.12.1986

Autori: Vaško Milan, Majling Ján, Ďurinda Ján

MPK: C09D 11/10

Značky: vodné, tlačiarenské, farby

Zhrnutie / Anotácia:

Vodné tlačiarenské farby obsahujúce pojivo tvorené kombináciou pojiva vo forme vodnej disperzie polyméru a pojiva vo forme vodného roztoku polyméru obsahujúce tiež aspoň jedno farbivo a/alebo aspoň jeden pigment, obsahujúce prípadne tiež ďalšie látky zo skupiny pomocných tlačiarenských prostriedkov tvorenej látkami ako odpeňovače, zmáčacie prostriedky, emulgačné prostriedky, dispergačné prostriedky, sieťovacie činidlá, zmäkčovadlá, sušidlá,...

Hlubotiskové barvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237544

Dátum: 15.12.1986

Autori: Sternschuss Antonín, Staněk Milan, Fedyszynová Ilona, Pasecký Jan

MPK: C09D 11/10

Značky: barvy, hlubotiskové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru tiskových barev. Jde o hlubotiskové barvy nekorodující tiskové desky a rekuperační zařízení pro rozpouštědla a vyznačující se dobrými tiskovými vlastnostmi na bázi fenolických pryskyřic modifikovaných kalafunou a esterifikovaných vícemocnými alkoholy, toluenu nebo jiného organického rozpouštědla nebo jejich směsi a případně pigmentu, polyethylenového vosku a ložiskového oleje, které obsahují jako pojivo 29 až 60 % hmot....

Vodou riediteľná farba na bázi akrylátových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 228576

Dátum: 15.08.1986

Autori: Keclík Vladimír, Marek Miloslav, Vaško Milan, Majling Ján, Ďurinda Ján

MPK: C09D 11/10

Značky: živíc, vodou, akrylátových, farba, riediteľná, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši otázku výroby farieb pre potlačovanie plechov a kovových, najmä hliníkových fólií ma báze vody ako riedidla. Podstata vynálezu spočívá v tom, že riediteľná farba je tvorená 3 až 20 % hmot. sušiny akrylátovej živice rozpustnej vo vode alebo v zmesi voda-etanol, alebo z 15 až 40 % hmot. vodnej disperzie živice s obsahom sušiny 30 až 70 % hmot., 2 až 15 % hmot. farebného pigmentu zmáčateľného vodou, 30 až 70 % .hmot. destilovanej...