C09D 1/00

Kompozícia pre nanášanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20299

Dátum: 12.12.2013

Autori: Gerlach Günter, Färber Alexander, Weh Walter, Burgeth Gerald, Schaller Christian

MPK: C09D 1/00, C09D 5/00

Značky: nanášanie, kompozícia

Text:

...nebude ďalej uvedene inak, budú sa V nasledujúcom opise vzťahovať údaje kontaktného uhlu vosku a silikónového oleja na tento kontaktný uhol. Ked nie je uvedené inak, bola u všetkých meraní aplikovaná ekvilibračná doba 3 min. 0013 V predloženej prihláške pojem hydrofóbny znamená, že počiatočný statický kontaktný uhol vody po 3 min ekvilibrácie je 90 °. 0014 V predloženej prihláške pojem hydrofilný znamená, že počiatočný statický kontaktný...

Nanočastice schopné redukovať organické plynné škodliviny pôsobením viditeľného svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6181

Dátum: 03.07.2012

Autor: Ratajský Petr

MPK: C09D 1/00, C09D 7/12, B01J 33/00...

Značky: světla, pôsobením, viditelného, plynné, škodliviny, redukovať, nanočastice, organické, schopné

Text:

...kovu pri laboratómej alebo zvýšenej teplote (výhodne pri teplote do 150 °C) samostatne alebo v prítomnosti vhodných plnív alebo pigmentov.Časticami plniva môžu byt výhodne, ale nie nevyhnutne, častice aktívne z hľadiska reakcie pri vytvrdzovani hmoty - predovšetkým častice aspoň jednej látky zo skupiny zahŕňajúcej slínok, lupok, metakaolín, zeolit, mastek, sľudu, wollastonit, sklo, vysokopecnú trosku, kremeň, kaolín, diatomit a...

Poťahované častice a poťahovacie prostriedky obsahujúce poťahované častice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4624

Dátum: 25.04.2006

Autori: Vijverberg Cornelis Adrianus Maria, Schutyser Jan Andre Jozef

MPK: C09C 1/36, C09C 1/28, C09C 1/40...

Značky: prostriedky, potahované, částice, obsahujúce, poťahovacie

Text:

...skupín na povrchu častíc. Potahovacím sietovaclm činidlom sa rozumie látka schopná zosieťovania polysiloxánu za vzniku zosieťovaného polysiloxánového povlaku. To znamená, že poťahovacie sieťovacie činidlo musí obsahovať molekuly s najmenej 3 reaktívnymi skupinami (pretože výsledkom 2 reaktlvnych skupín by bolo Iineárne predĺženie reťazca).Veľmi dobré výsledky sa dosiahli vtedy, ked v poťahovaných časticiach podľa vynálezu bolpoťahovacím...

Poťahová kompozícia s vlastnosťami odstraňujúcimi znečistenie povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7611

Dátum: 19.01.2005

Autori: Stratton John, Goodwin Graham, Mcintyre Robert

MPK: C09D 1/00

Značky: znečistenie, kompozícia, vlastnosťami, povrchu, poťahová, odstraňujúcimi

Text:

...rozpustné.0014 Použitie silikátu alkalického kovu môže vytvoriť anorganickú vrstvu, ktorá má dobrú adhéznost k povrchu substrátu, dokonca aj pri nízkej teplote okolo 5 °C.0015 Podľa výhodného uskutočnenia tohto vynálezu, koncentrácia anorganického spojiva a konkrétne silikátu alkalického kovu V poťahovej kompozícii je výhodne 0,5 až 35 hmotnostných , konkrétne 1 až 30 hmotnostných , konkrétnejšie 2 až 25 hmotnostných na bázu tuhej látky....

Náterový materiál pre odlievacie jadrá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8369

Dátum: 10.02.2004

Autori: Pitamitz Herbert, Lederer Gernot

MPK: B29C 33/52, B22C 9/10, B29C 45/44...

Značky: materiál, jádra, náterový, odlievacie

Text:

...100 m. Na dosiahnutie potrebnej zmitosti, môže byť potrebné rozdrenie na prášok napríklad rozomletim soli.0010 Na zabezpečenie plynulého odstránenia zvyškov náterového materiálu počas odstraňovania jadra, ako plnivo použitá soľ by mala mať výhodne rozpustnosť najmenej 10 g/l vo vode. Obzvlášť výhodne budú použité soli, ktorých rozpustnosť vo vode prekračuje hodnoty SOg/l, 100 g/l, či dokonca 200 g/l.0011 Okrem vo vode rozpustnej soli...

Stabilizátory pre systémy vodného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5284

Dátum: 17.12.2003

Autori: Staffel Thomas, Wahl Friedrich, Weber Siegbert

MPK: C09D 1/00, C09D 7/12

Značky: vodného, stabilizátory, systémy

Text:

...nesmú prirodzene zhoršovať predovšetkým reológiu, tzn.0006 Táto úloha je riešená terciárnymi amínami obecnéhoRI/zx - R -NRí (1) v ktorom R (CH 2)anl~ 8, výhodnen 2 ~ 6, aR 1-CH 3 -CHQCH 3 - CH 2 - CH - OH - CH 7 CH (OH) - CH 3, ktoré môžu byť budrovnaké alebo sa od sebe odlišovať.0007 Ako zlúčeniny obecného sumárneho vzorca (I) je možné vovzťahu k vhodným stabilizátorom podľa vynálezu menovaťAko zlúčeniny s R 2112) - x - (cngn, s x N...

Sírne prísady pre spojiva pre vozovky a spôsoby ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3227

Dátum: 09.08.2002

Autori: Bailey William, Pugh Norm

MPK: C08L 95/00, C09D 1/00, C09D 195/00...

Značky: sírne, výroby, spojiva, přísady, vozovky, spôsoby

Text:

...modifikácie. Tieto aditívne materiály sa môžu tiež vyrábať vo formách, ktoré sú nelepkavé, netopia sa a netečú V širokom rozsahu okolitých teplôt, pri ktorých sa robí uskladnenie a transport. Aditívne materiály s týmito nelepkavými, netečúcimi a netopiacimi vlastnosťami sa môžu pohodlne transportovať na dlhe vzdialenosti, pričom sa zabráni problémom so znečistením, ktoré by mohli vznikať emisiami a rozsypaním iných foriem spojív, ktoré...

Maliarska bieloba hlavne na výrobu maliarskych farieb a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278436

Dátum: 18.11.1992

Autori: Trapani Daniel, Härting Jan, Elias Pavel

MPK: C09D 101/28, C09D 1/00, C04B 14/28...

Značky: výroby, hlavne, maliarskych, výrobu, spôsob, farieb, maliarska, bieloba

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná maliarska bieloba, ktorá pozostáva z 0,5 až 15 hmotnostných percent karboxymetylcelulózy a 85,0 až 99,5 hmotnostných percent kriedy. Podstata spôsobu výroby spočíva v tom, že sa 0,5 až 15 hmotnostných percent sušenej karboxymetylcelulózy rozomletej na prach mieša aspoň počas 3 minút pri 10 až 50 otáčkach za minútu s mletou práškovitou plavenou kriedou.

Anorganická fosforečnanová nátěrová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 262475

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kušnierik Ondrej, Bartoň Karel

MPK: C09D 1/00, C09D 5/08

Značky: fosforečnanová, anorganická, nátěrová, hmota

Text:

...hmoty, hydrogenfoaforečnany svou ehemickou povahou zaručují její stâloat a dlouhou životnost a Eoaforečnany ueměrňují reakce v hmotě po její aplikaci, aby vznikl kvalitní povlak. Nátärová hmota podle vynálezu neobsahuje organické, jedovaté ani hořlavé látky a s její výrobou a použitím nejsou epojeny problémy a hlediska životního prostředí, hygieny práce a protipožární ochrany. Je zložená z dostupných surovin, takže je i ekonomicky výhodná....

Nátěrová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 258379

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kamenský Robert

MPK: C09D 1/00

Značky: nátěrová, hmota

Text:

...která se projevuje snížením ochlazovacího účinku chladnice.Uvedené nevýhody se odstraní nátěrovou hmotou chladicích ocelových trubek před jejich zalitím do litinových odlitků podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sestává ze 70 až 90 1 hmot. jemných částic hliníku s pasivovaným povrchem a z 10 až 30 hmot. vodního skla.Výhodou nátěrových hmot podle vynálezu je to, že hliníkové částice zabezpečují vysokou tepelnou vodivost povlaku,...

Způsob izolace kovů z odpadních nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 246116

Dátum: 15.09.1987

Autori: Krul Zdislav, Galatík Antonín

MPK: C09D 1/00

Značky: kovů, odpadních, způsob, nátěrových, izolace

Text:

...ohřev například vody nebo pro vytápění. získaný odpad po apálení je koncentrátem príslušného barsvnáho kovu, který tvoří hlavní část nátěrová hmoty, vhodný pro další pyrometalurgická nebo chemická zpracování.Tyto odpady obsahují 20 až 80 ť hmot. kovu v závislosti na množství naterove hmoty v odpadu při minimálním obsahu kovu v nátěrove hmotě 5 i hmot.Uvedeným postupom podle vynálezu lze dosáhnout až 99,0 účinnosti aeanace kovových oxidů ze...

Minerální kompozice na bázi hydrosolu kysličníku křemičitého, alkanolaminů a hydroxidů a/nebo hydratovaných kysličníků hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242745

Dátum: 15.05.1987

Autor: Žlnka 1uboš

MPK: C09D 1/00, C04B 28/06

Značky: hliníku, minerální, hydroxidů, křemičitého, alkanolaminů, kompozice, bázi, hydrosolu, kysličníku, hydrátovaných

Text:

...reguluje vodorozpustnými slkanolamíny. Minerální kompozice obsahuje dále kysličníky, kxydroxidy nebo hydratované kysličníky hliníku. které vytváředí při dehydratsční kondenusci chemická vszby (-Al-0-Si-), odolávsçjící účinkům vlhkosti a vody.Minsrální kompozíce může dále obsahovat. pigmenty, pomocné plniva pro úpravu reolo- v gickýoh vlastností, případně tenzidy pro zamezení sedimentace.Minerální kompozioe podle vmálezu má dobré adhezní...