C09C 3/00

Kompozity anorganických mikročastíc, ktoré majú fosfátovaný povrch a nanočastice uhličitanu alkalických zemín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12694

Dátum: 11.12.2008

Autori: Blum René Vinzenz, Gane Patrick, Buri Matthias, Ridgway Catherine Jean

MPK: C09C 1/02, C08K 9/08, C09C 3/00...

Značky: fosfátovaný, kompozity, anorganických, alkalických, zemin, mikročástic, povrch, uhličitanu, nanočastice

Text:

...aplikáciách, je jedným spôsobom, ako tieto nedostatky doterajšieho stavu techniky prekonať, je použitie zmesípigmentov a/alebo plnív na riadenie týchto vlastností.0009 Napríklad zmesi nanočastíc a mikročastíc identického alebo odlišného chemického zloženia sa využívajú v papierenstve a pri výrobe plastov, pretože majú určité odlišné vlastnosti, ktorých kombinácia je výhodná pre udieľanie požadovaných vlastností finálnemu produktu, napr.0010...

Vodné suspenzie minerálnych látok a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286491

Dátum: 27.10.2008

Autor: Blum René Vinzenz

MPK: C09C 3/00, C08F 220/00, B01F 17/52...

Značky: použitie, vodné, látok, minerálnych, suspenzie

Zhrnutie / Anotácia:

Vodné suspenzie minerálnych látok obsahujúce ako dispergačný prostriedok a/alebo pomocný prostriedok na mletie kopolymér vytvorený z: a) aspoň jedného etylénicky nenasýteného monoméru s karboxylovou funkčnou skupinou, b) prípadne aspoň jedného nenasýteného monoméru so sulfónovou alebo fosforečnou funkčnou skupinou alebo ich zmesí, c) prípadene aspoň jedného etylénicky nenasýteného monoméru bez karboxylovej funkčnej skupiny, a d) aspoň jedného...

Spôsob výroby pigmentových častíc, ktoré sú samoväzbové, suché alebo vo vodnej suspenzii alebo disperzii, a obsahujú anorganické materiály a spojivá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17113

Dátum: 12.07.2005

Autori: Gane Patrick, Schoelkopf Joachim

MPK: C09C 3/04, C09C 3/00, C09C 1/02...

Značky: materiály, samoväzbové, výroby, spôsob, suché, obsahujú, vodnej, částic, spojiva, pigmentových, disperzií, suspenzií, anorganické

Text:

...(met)ak 1 ylovej alebo jej soli. Autori predpokladajú,že dispergačné činidlo pigmentu nepokrýva celý povrch anorganického materiálu, a že aspoňjedna časť z uvedeného povrchu je k dispozicii pre adsorpciu polymémych latexových častíc.0012 Z dokumentu W 0 03/074786 je známe, že opisuje spôsob miešania plnív a spojív, ktorých výsledkom je suspenzia obsahujúca zmes plnív a spojív. Dokument teda neopisuje aninenavrhuje spôsob spoločného...

Koncentráty pigmentov a aditív na báze polyalkyléntereftalátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283113

Dátum: 30.12.2002

Autori: Staruch Radoslav, Mezovský Milan, Brejka Ondrej, Ondrejmiška Koloman

MPK: C08J 3/20, C09C 3/00, C09B 67/22...

Značky: pigmentov, koncentráty, polyalkyléntereftalátov, aditiv, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty pigmentov a aditív na báze polyalkyléntereftalátu obsahujú pigment a nosič, ktorý pozostáva zo zmesi polyalkyléntereftalátov, najmä polybutyléntereftalátu a/alebo ich kopolymérov a substituovaných organických alkyl- a/alebo arylsiloxánov, prípadne esterov dikarboxylových kyselín a alifatických alkoholov a antihydrolyzantov, najmä organických fosfitov.

Jádrový antikorozní pigment a jeho způsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235887

Dátum: 01.03.1987

Autori: Knápek Bernard, Jiráková Dagmar, Svoboda Miroslav, Halamová Květoslava, Pálffy Alexander, Donát Teodor, Koutník Vilém, Chaloupka Vladimír, Braun Stanislav, Nedorost Miroslav

MPK: C09C 3/06, C09C 3/00

Značky: způsob, výroby, antikorozní, jadrový, pigment

Zhrnutie / Anotácia:

Jádrový antikorozní pigment na bázi anorganických pigmentů a plniv, sestávající hmotnostně ze 70 až 92,5 % jádra titanové běloby, železitých pigmentů, křemičitanů hliníku a alkalických zemin, síranu barnatého, oxidu křemičitého, slídy, zinkové běloby, litoponu, uhličitanů alkalických zemin a hořčíku, mastku, lístkového hematitu a z 2,5 až 30 % povlaku tvořeného fosforečnany zinku, vápníku, hořčíku, manganu a hliníku. Povlak se vysráží na povrch...

Jádrový antikorózní pigment a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235851

Dátum: 01.03.1987

Autori: Donát Feodor, Svoboda Miroslav, Jiráková Dagmar, Knápek Bernard, Nedorost Miroslav, Braun Stanislav, Halamová Květoslava, Chaloupka Vladimír

MPK: C09C 3/00, C09C 3/06

Značky: jadrový, způsob, výroby, antikorozní, pigment

Zhrnutie / Anotácia:

Jádrový antikorozní pigment se stává hmotnostně ze 70 až 95 % jádra na bázi titanové běloby, železitých pigmentů, zinkové běloby, litoponu, hematitu, síranu barnatého, oxidu křemičitého, oxidu hlinitého, křemičitanů alkalických zemin, kaolínu, bentonitu, mastku, křídy a slídy, a z 5 až 30 % povlaku tvořeného fosforečnanem manganatým se připravuje tak, že se na povrch pigmentů a plniv ve vodné suspenzi o koncentrací 50 až 300 g/l nanáší při...

Antikorozní jádrový pigment a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235770

Dátum: 01.12.1986

Autori: Nedorost Miroslav, Svoboda Miroslav, Pálffy Alexander, Knápek Bernard, Halamová Květoslava, Braun Stanislav, Donát Feodor, Jiráková Dagmar

MPK: C09C 3/00, C09C 3/06

Značky: jadrový, způsob, antikorozní, výroby, pigment

Zhrnutie / Anotácia:

Antikorozní jádrový pigmen sestávající hmotnostně ze 70 až 95 % jádra na bázi titanové běloby, železitých pigmentů, zinkové běloby, litoponu, síranu barnatého, oxidu křemičitého, oxidu hlinitého, kaolinu, slídy, mastku, uhličitanů alkalických zemin a hořčíku a z 5 až 30 % povlaku tvořeného fosforečnanem zinečnatým, je ekonomicky výhodnější nežli samotný fosforečnan zinečnatý možná úspora je až 90 % antikorozní látky, lze jej aplikovat do všech...