C08L 97/02

Spôsob aplikácie plynného čpavku v zariadeniach na plastifikáciu dreva a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288078

Dátum: 03.05.2013

Autor: Kučár Ivan

MPK: C01C 1/00, B27K 3/00, B27K 3/16...

Značky: plastifikáciu, zariadeniach, dřeva, plynného, zariadenie, tohto, aplikácie, spôsob, spôsobu, čpavku, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisovaným spôsobom sa na začiatku procesu plastifikácie prepúšťa čpavok z expanznej nádrže do autoklávu, kým sa nedosiahne rovnováha tlakov medzi oboma zariadeniami, autokláv sa plní čpavkom z potrubia na prívod plynného čpavku a po ukončení procesu plastifikácie je tento čpavok prepúšťaný do expanznej nádrže až do vyrovnania tlakov s autoklávom a následne je odsávaný kompresorom a vývevou a je vytláčaný do expanznej nádrže.Ďalej sa opisuje...

Použitie modifikovaných nanočastíc v drevených materiáloch na redukciu emisií prchavých organických zlúčenín (VOC)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15220

Dátum: 16.01.2012

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: C08J 5/00, C08J 5/24, C08K 5/54...

Značky: dřevěných, organických, redukciu, voc, zlúčenín, materiáloch, modifikovaných, použitie, nanočastíc, emisií, prchavých

Text:

...dosiek a v závislosti od objemového zaťaženia predstavovať podstatný problém. V ostatnom emisie VOC predstavujú nevýhodu pre izolačný materiál z drevených vlákien, ktorý je sám o sebe ekologický, vporovnani s ostatnými, napríklad minerálnymi0015 Zuvedených dôvodov je preto hodně snaženia, aby sa zredukovalo uvoľňovanie prchavých organických zlúčenín z dosiek z drevených materiálov.0016 V minulosti boli v tejto súvislosti volené rôzne...

Vodná adhézna kompozícia zahrnujúca syntetický polymér a lupinový proteín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18064

Dátum: 07.12.2011

Autor: Khabbaz Farideh

MPK: C09J 123/00, C08L 97/02, B27N 3/00...

Značky: proteín, vodná, kompozícia, adhézna, lupinový, syntetický, zahrnujúca, polymér

Text:

...aspekt vynálezu sa týka spôsobu výroby produktu na báze dreva zahmujúceho nanesenie adhéznej kompozície alebo adhézneho systému podľa vynálezu na aspoň jeden povrch jedného alebo viacerých kusov dreveného materiálu a spojenie jedného alebo viacerých kusov sjedným alebo viacerými kusmi materiálu.0017 Ešte ďalší aspekt vynálezu sa týka výrobku na báze dreva, ktorý je možné získať0018 Ešte ďalší aspekt vynálezu sa týka adhéznej kompozície...

Fungicídne pôsobiaci prostriedok na ochranu dreva pre použitie na drevovláknité dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11185

Dátum: 03.09.2009

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Žiadosť

MPK: A01N 25/24, B27N 3/00, A01N 33/04...

Značky: použitie, ochranu, dosky, dřeva, drevovláknité, fungicidně, pôsobiaci, prostriedok

Text:

...novej budovy po dokončení stavby. Po ukončení stavby sa už zvyčajne nevyskytujú žiadne problémy splesňou, nakoľko novostavba sa suši kúrenim avetraním. Preto ide o relatívne krátke obdobie, počas ktorého by mala byť zaručená ochrana drevovláknitých izolačných dosiek pred napadnutím plesňou alebo inými mikroorganizmami. Počas tohto krátkeho obdobia sa však často vyskytujú problémy, nakoľko sa budovy spravidla dokončujú počas...

Použitie mediátorov pri výrobe vláknitých dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16155

Dátum: 19.08.2009

Autori: Euring Markus, Kharazipour Alireza

MPK: B27N 3/00, C08L 97/02, B27N 3/06...

Značky: vláknitých, výrobe, použitie, dosiek, mediátorov

Text:

...predovšetkým nízkomolekulové látky, ktoré sú schopné želaným synergickým spôsobom spolupösobit s enzýmami oxidujúcimi fenol.0011 Pod označenlm tvarované výrobky s obsahom Iignocelulózy sú zhrnuté predovšetkým všetky plošné a iné ako plošné materiály, ktoré ako hlavnú zložku obsahujú rozdrvené materiály s obsahom Iignocelulózy, ako je napriklad drevo, obilná slama, konope alebo Ian, ktoré sú po tvarovanl zlisované pod teplotou a/alebo pod...

Spôsob zníženia emisie nasýtených a nenasýtených aldehydov z drevených materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12144

Dátum: 19.11.2008

Autor: Nezverejnený

MPK: B27N 3/04, C08G 18/76, B27N 3/14...

Značky: materiálov, emisie, spôsob, aldehydov, nasýtených, dřevěných, zníženia, nenasytených

Text:

...lepidlá(UF lepidlá), melamln-močovinovo-fenol-formaldehydové lepidlá (MUPF lepidlá) alebo melamínmočovinovo-fonnaldehydové lepidlá (MUF lepidlá). Ďalšie lepidlá, aké sa typicky používajú pri drevených materiáloch, zahŕňajú lepidlá na báze diizokyanátov (PMDI), polyuretánové lepidlá,fenolformaldehydové lepidlá (PF lepidlá) a/alebo tanln-formaldehydové lepidlá (TF lepidlá) alebo ich zmesi. Pritom sa voblasti drevovláknitých dosiek...

Spôsob zníženia emisie aldehydov a iných prchavých organických zlúčenín z drevených materiálov a kompozície na tento účel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17531

Dátum: 22.10.2008

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: C08L 89/00, B27N 1/00, C08H 8/00...

Značky: spôsob, dřevěných, materiálov, kompozície, zlúčenín, zníženia, organických, emisie, prchavých, iných, účel, aldehydov

Text:

...ako aj po ich výrobe alebo pri ich použití. Pri výrobe drevovláknitých dosiek môže napríklad pri termohydrolytickom spracovaní materiálov obsahujúcich lignocelulózy dôjsť k čiastočnému chemickému odbúravaniu dreva. Pri tomto vznikajúce ľahko prchavézlúčeniny, ako sú aldehydy akyseliny, emitujú potom počas neskoršieho výrobného-3 procesu alebo pri neskoršom využití vyrobených drevených materiálov. Môžu mať taktiež negatívny vplyv na pevnosť...

Spôsob zníženia emisie aldehydov a prchavých organických zlúčenín z drevených materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14343

Dátum: 08.08.2008

Autori: Hasch Joachim, Grunwald Dirk

MPK: C08L 97/02, C08H 8/00, B27N 1/00...

Značky: materiálov, dřevěných, prchavých, zníženia, aldehydov, zlúčenín, emisie, organických, spôsob

Text:

...procesu výroby drevených materiálov, aby sa vyhlo náročnému technologickému prispôsobovaniu alebo prestavbovým opatreniam. Okrem toho sa musí taktiež zabrániť chemickému narušeniu procesu. Pri použití bežných3 lepidiel s obsahom formaldehydu sa ich vytvrdzovanie uskutočňuje pri vysokých teplotách a vysokom tlaku. Ďalšie dôležité parametre sú hodnota pH ako miera prítomnosti kyselín alebo zásad a pufrovacia kapacita ako miera odolnosti...

Adhezívny systém a spôsob výroby produktu na báze dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12389

Dátum: 07.06.2007

Autori: Khabbaz Farideh, Eriksson Per Anders, Fare Joanna, Furberg Anna Kristina

MPK: C08L 39/02, C08L 3/02, C08L 3/00...

Značky: báze, výroby, produktů, dřeva, adhezívny, spôsob, systém

Text:

...adhezívny systém sa tu rozumie kombinácia zložiek, ktorá - ked sa zložkyskombinujú - funguje ako lepivá, a tak je zamýšľané ju použit ako lepidlo. 0014 V termíne adhezívny je tu tiež zahrnutý termín spojivo.0015 Vo výraze amidová skupina je tu zahmutá formamidová skupina.0016 Materiály na báze dreva sú tu vedľa masívneho dreva tiež drevené materiály, ako sú materiály drevovláknitých dosiek, drevitých lepeníek a drevotrieskových dosiek....

Spôsob výroby drevených materiálov so zníženou emisiou prchavých organických zlúčenín, drevené materiály získané týmto spôsobom, ako aj použitie určitých prísad na zníženie uvoľňovania prchavých organických zlúčenín z drevených materiálov a produktov drvenia dreva z lignocelulóz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15513

Dátum: 26.04.2007

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B27N 1/00, C08L 97/02

Značky: zlúčenín, produktov, zníženie, získané, dřeva, lignocelulóz, spôsobom, materiálov, týmto, prchavých, dřevěné, organických, uvolňovania, použitie, emisiou, zníženou, výroby, spôsob, drvenia, materiály, dřevěných, přísad, určitých

Text:

...A, ako je fenol alebo homológne fenoly alebo rezorcín, fenolformaldehydove predkondenzáty(fenolformaldehydové lepidlá) alebo rezorcínformaldehydové lepidlá v prítomnosti zložkyB, a to zmesi silnej kyseliny a Friedel-Craftsovho katalyzátora, sa prostredníctvom adíciezložky A k VOC tieto VOC premenia na vyššie molekuláme zlúčeniny, ktoré už nie sú prchavé. S výhodou je silnou kyselinou silná anorganická kyselina, ako je kyselina...

Kompozitné materiály obsahujúce celulózu alebo lignocelulózu založené na kompozite na báze silánu ako spojive

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12580

Dátum: 14.06.2006

Autori: Jenkner Peter, Monkiewicz Jaroslaw, Standke Burkhard, Kharazipour Alireza, Edelmann Roland, Kloeser Lars

MPK: C08K 5/09, C08K 3/36, C08K 5/057...

Značky: kompozitné, materiály, spojive, celulózu, silanu, kompozite, báze, založené, lignocelulózu, obsahujúce

Text:

...Al pre polysiloxán systému Sól-gél, sú zrnienené alkinyl, alkakryloyl a arylalkylénove skupiny, ktoré prípadne môžu obsahovať okrem alkylových alebo alkenylových skupín jeden alebo viac substituentov, ako sú halogén, alkoxy,hydroxyl, amino alebo epoxidové skupiny ako možné radikály, ktoré nemôžu byť hydrolyticky odstránené. Ďalej, podľa W 0 98/22536, sa môže použiť ako spojivo pri výrobekompozitnćho materiálu čistý metyltrietoxysilán alebo...

Drevotriesková doska s orientovanými trieskami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18215

Dátum: 28.06.2004

Autori: Mattheij Jozef Maria Johannes, Gomez Bueso José Guadalupe, Evers Lars, Vermeulen Jacobus Adriaan Antonius, Benthem Van Rudolfus Antonius Theodorus

MPK: B32B 5/26, C09D 161/28, C08L 97/02...

Značky: doska, orientovanými, drevotriesková, trieskami

Text:

...dosky OSB,množstvo živice, ktoré je potrebné použit na vonkajšiu vrstvu drevotrieskovej dosky s orientovanými trieskami spĺňajúcej normu OSB/3 alebo OSB/4, možno znížiť až na 2,5 - 8 podielu hmotnosti suchej živice voči suchemu drevu. V dôsledku toho sa zníži cena dosiek OSB v porovnaní s doskami OSB vyrábanými v súčasnosti. Zároveň platí, že ak sa aspoň v jednej vrstve dosky OSBpodľa tohto vynálezu použije rovnake množstvo živice,...

Drevotrieskové dosky s orientovanými trieskami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17404

Dátum: 28.06.2004

Autori: Vermeulen Jacobus Adriaan Antonius, Gomez Bueso José Guadalupe, Mattheij Jozef Maria Johannes, Van Benthem Rudolfus Antonius Theodorus Maria, Evers Lars

MPK: C09D 161/28, C08L 97/02, B32B 5/26...

Značky: drevotrieskové, orientovanými, trieskami, dosky

Text:

...živice, takáto doska bude mať v porovnaní s doskami OSB vyrábanými v súčasnosti lepšie vlastnosti, predovšetkým čo sa týka vnútornej väzby a zmeny objemu po kontakteDoska OSB podľa vynálezu znamená hotová doska OSB. Ako už bolo spomenuté, znamená to, že akékoľvek živicové materiály alebo lepiace zložky musia byť aspoň čiastočne vytvrdené.3 V ideálnom prípade by mali byť Vytvrdené úplne.Živicová zložka podľa Vynálezu obsahuje melamín a...

Kompozity na báze korok – plast

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2306

Dátum: 08.11.1999

Autori: Kišš Mikuláš, Červinková Danica

MPK: C08L 97/02, C08L 23/10, C08L 31/04...

Značky: báze, kompozity, plášť, korok

Text:

...zhotovených na báze kompozitov korok plast v porovnani s prírodným korkom je možnosť využitia progreslvnejších spracovateľských technológií, napr. vstrekovania, pričom úžitkové vlastnosti výliskov zostávajú zachované, pripadne sú aj vylepšené.Predmetom tohto úžitkového vzoru sú kompozity na báze korok - plast, ktoré pozostávajú z 10 až 20 hmotn. korku, 90 až 80 hmotn. kopolyméru elylen/vinylacetát a 1 až 3 hmotn. polymémych mastív a...

Prostriedky s antigenotoxickými účinkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 280859

Dátum: 11.02.1999

Autori: Košíková Božena, Lahitová Eleonóra, Dobiáš Jozef, Ebringer Libor

MPK: C08H 5/02, C08L 97/02, A61K 9/10...

Značky: účinkami, antigenotoxickými, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedky s antigenotickými účinkami obsahujú lignínové preparáty alebo ich deriváty, ktoré sú výhodne lignínové rastlinné polyméry vznikajúce ako vedľajší produkt pri výrobe buničiny alebo lignínové rastlinné polyméry z hydrolýzy lignocelulózových materiálov alebo ich modifikované deriváty.

Zmes na neutrálnu sulfitovú delignifikáciu lignín-celulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1868

Dátum: 03.06.1998

Autor: Lužáková Vlasta

MPK: C08G 65/02, C08L 97/02, C08H 5/04...

Značky: lignín-celulózových, materiálov, neutrálnu, delignifikáciu, sulfitovú

Text:

...podľa tohto technického riešenia je, že zvyšuje rovnomemosť deligniñlcácie, čím znižuje obsah triesok v defibrovanej polobuničine, naviac znižuje obsah extraktívnych látok, vyjadrený ako benzén-alkoholový .extrakt, ako aj obsah škodlivých živíc v polobtmičine a zvyšuje množstvo látok vypraných z polobuníčiny.Takýto vyšší účinok sa dosahuje s použitím malého množstva zmesi, ktorej zložky sú vprírode biologickou cestou rýcłtlo a ľahko...

Zmes na kyslíkovú delignifikáciu sulfátových buničín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1842

Dátum: 06.05.1998

Autor: Lužáková Vlasta

MPK: C08G 65/02, C08L 97/02, C08H 5/04...

Značky: sulfátových, kyslíkovú, delignifikáciu, buničín

Text:

...zhomogenizovania zmesi. Objem zmesi sa doplní vodou na 100 l a zhomogenizuje miešaním. Príslušný objem takto pripravenej ziiedenej zmesi sa aplikuje do kyslíkovej deligniñkáciesulfátovej buničiny. Účinnosť kyslíkovej delignifikácie sa zvýši o 1,3 v porovnaní s-3 kyslíkovou deligníñkáciou bez aplikácie tejto zmesi. Obsah benzén-alkoholového extraktu v buničine sa zníži o 22 a obsah škodlivých živíc v buničine o 15 . Po bielení takto...

Spôsob výroby vysokoreaktívnych fenolových živíc modifikovaných močovinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281239

Dátum: 08.11.1995

Autori: Gramse Manfred, Lattekamp Matthias, Buschfeld Adolf, Krezmin Hans-jürgen

MPK: C08L 97/00, C08L 97/02, C08G 14/08...

Značky: výroby, modifikovaných, živíc, vysokoreaktívnych, spôsob, močovinou, fenolových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vysokoreaktívnych fenolových živíc modifikovaných močovinou, ako spojiva drevotrieskových dosiek, pričom najprv fenol a formaldehyd kondenzujú do takého stupňa, aby po prídavku 30 až 50 % hmotn. močoviny vznikli modifikované fenolové živice s obsahom pevnej látky od 50 do 70 %, obsahom alkálií od 2 do 8 % hmotn., počítané na hydroxid sodný, pričom sa k týmto živiciam pred ich spracovaním pridá toľko alkalického lúhu, že výsledný...

Spojivo na báze tanínu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280874

Dátum: 10.05.1995

Autori: Dombo Berthold, Pizzi Antonio, Roll Willi

MPK: C08K 13/08, C08K 11/00, B27N 3/00...

Značky: báze, tanínu, použitie, spojivo

Zhrnutie / Anotácia:

Spojivo na báze tanínu zbavené formaldehydu je tvrditeľné teplom, obsahuje tanín z pekanových orechov, borovice, mimózy alebo quebracha, pričom sa ako vytvrdzovací katalyzátor použije oxid kremičitý alebo kyseliny boritá v množstve do 10 % hmotnostných. Použitie spojiva na báze tanínu na výrobu drevených materiálov alebo materiálov na báze celulózy.

Zmes na prípravu fólií na báze polyolefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278041

Dátum: 08.12.1993

Autori: Košíková Božena, Demianová Valéria

MPK: C08L 23/02, C08L 97/02

Značky: polyolefínov, báze, fólií, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes sa pripraví zo základného polyolefínu C2, C3 prídavkom oxidovaného bezsírneho lignínu v množstve 0,1 až 2,0 hmotn. % vztiahnuté na hmotnosť celej zmesi.

Expanzní hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 261030

Dátum: 12.01.1989

Autori: Král Pavel, Petroš Jiří, Kudělová Emilie

MPK: C09K 3/00, C08L 97/00, C08L 97/02...

Značky: hmota, expanzní

Text:

...nevýhodou je vysoká spotřeba živé práce, vznik škodlivin, to je hluku, prachu a vibrací, které jsou příčinou nemoci 2 povolání.Uvedené nevýhody stávajicího stavu techniky se odstraní expanzni hmotou podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že sestává ze 40 až 50 2 hmotnostnich mletého oxidu vápenatého,1 až 5 hmotnostních práškového uhličitanu sodného 1 až 5 hmotnostnich práškového sulfitového výluhu a ze 40 až 50 hmotnostnich...

Aktívne plnidlo do lepidiel a sposob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252546

Dátum: 17.09.1987

Autori: Hespodárik Alexander, Džadoň Alojz, Kubín Juraj, Dvořák Anton, Krišková Olga

MPK: C08L 97/02

Značky: lepidiel, výroby, spôsob, plnidlo, aktívne

Text:

...na hmotnosť lepiacej zmesi dokonale nahrádza fenolformaldehydovú živicu pri zachovaní alebo zlepšení kvality lepeného spoja pri súčasnom skrátení lisovacíeho procesu. sposob výroby podla vynálezu je technologicky nenáročný a umožňuje druhotne zhodnotiť priemyslový odpad drevárskeho priemyslu. Prídavok plnidla do lepíacich zmesí zároveň znižuje únik hygienicky sledovaných škodlivín, ako sú form 4aldehyd a fenol z lepených materiálov a...

Impregnační roztok močovinoformaldehydové pryskyřice s obsahem katalyzátoru na výrobu dekorační fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 252283

Dátum: 13.08.1987

Autor: Čermák František

MPK: C08G 12/12, C08L 97/02

Značky: impregnační, výrobu, katalyzátoru, roztok, dekorační, močovinoformaldehydové, pryskyřice, obsahem, fólie

Text:

...katalyzátoru, kterým je aměs 50 až 98 hmotnoatních sloučeniny etanolaminů s anorganickou nebo organickou kyselinou jako mravenčí, octovou, foaforečnou, chlorovodíkovou, sírovou,p-toluensulfonovou a 2 až 50 hmotnostních hexametylentetraminu. Takto připraveny impregnační roztok se vyznačuje dobrou stabilitou tj. minimálním vzestupem viekozity až do teploty 30 °C po dobu minimálně 12 hodin, což je jedna ze základních technologických...

Směs k výrobě dřevitých desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 251664

Dátum: 16.07.1987

Autori: Rangelov Vladimir, Zacharjev Georgi, Ivanov Veliko, Simeonov Jordan, Češkov Valeri

MPK: C08L 97/02

Značky: směs, výrobe, dřevitých, desek

Text:

...non nonoü - 1,5-42 V npounocrb npn Hsrnñç 5 nanpaąnenu, nepneunnxynnpnou Hanpasnennm npeccona 251664HHR 3 150-180 Kr/cMĺ coornercrnymmň Moynb ynpyrocrn - oxono 25000 xř/cut npoqnocmb npH nsrnöejuanpasnennn, nąpannenbuon Hanpaanenw npeccoaannn 25-35 xr/cM 7 coownercrnymúuň Moynb ynpyrocrà - oxono 5000 xr/ćni. Ann cpannennn Hnxe npunenemu Qnsnxo-Mexanuuecxue noxasarenn cymecrnymmero usennn, nonyueunoro arm ne Memouon,-no na oćnone nsnecrnoro...

Způsob chemicko-mechanického snížení úniku formaldehydu z materiálů pojených formaldehydovými pryskyřicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 243667

Dátum: 15.07.1987

Autor: Zelko Miroslav

MPK: C08L 97/02, B32B 33/00

Značky: úniku, formaldehydu, formaldehydovými, chemicko-mechanického, snížení, materiálů, způsob, pryskyřicemi, pojených

Text:

...sniäující únik formaldełwdu především z třískových desek, kde je těžiětě problému, byly nan-ženy například tzv. sulfadit (zahuštěné aulfitová výluhy vznikající při výrobě celulosy), melamín. fenol,dikyadiamid a mnoho dalších.Další postupy používají různé zábranové materiály - főlie, tapety a podobné. žádný z uvedených postupu neni zcela vyhovující, a proto se stále hledají nové cesty.Postup podle předkládaná PV používá jako materiál k...

Kompozitní materiál na bázi částic rostlinného původu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239519

Dátum: 01.06.1987

Autori: Jíšová Václava, Hrdina Josef, Švejda Josef

MPK: C08L 61/08, B29J 5/00, B32B 21/08...

Značky: materiál, částic, bázi, původu, kompozitní, rostlinného

Text:

...velikých koně centracich a s vysokým obsahem formatdehydu.Tyto nedostatky jsou odstraněny kompositnim materiálem podletvynálezu, sestávajicim z částic rosttinného původu, pojených navzá jem vytvrzeným resolovým pojivem, jehož podstata spočivá v tom, že je jako resolového pojiva použito resotu na bázi kondenuátu furyL aldehydu a jedné nebo vice stožek zvoLených ze souboru zahrnujicichfenoL, furyLaLkohoL a mqčovinu, přičemž pojivo je vytvrzeno...

Způsob výroby plastifikátoru betonu nebo cementových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234926

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šestauber Karel, Šťavík Jaroslav, Míková Libuše, Máca Karel, Sebők Tibor, Svoboda Eduard

MPK: C08L 97/02

Značky: způsob, plastifikátorů, výroby, betonů, cementových, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby plastifikátoru betonu nebo cementových směsí bez obsahu sacharidů, zejména ze sulfitových výluhů nebo sulfitových výpalků. Způsob podle vynálezu se provádí tak, že se sulfitový výluh nejprve zahustí na koncentraci vyšší než 300 kg.m-3, načež se po dosažení hydrolýzy hemicelulóz mikrobiologicky inokuluje mikroorganismy z čeledi Enterobacter nebo Erwinia, čímž se dosáhne odstranění sacharidů. Nakonec se teplota zvýší...

Pojivová směs pro částicové desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 228940

Dátum: 15.08.1986

Autori: Mclaughlin Alexander, Farrissey Wiliam Joseph, Smith Curtis Page, Richter Reinhard Hans, Tucker Benjamin Wilfred

MPK: C08L 97/02, B29J 5/00

Značky: pojivová, částicové, desky, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Pojivová směs pro částicové desky z materiálů schopných lisování a formování za tepla a tlaku, vyznačující se tím, že je tvořena polymethylenpolyfenylpolyisokyanátovou složkou obsahující od 25 do 90 % hmotnostních methylen-bis(fenylisokyanátu) a zbytek tvoří oligomerní polymethylenpolyfenylpolyisokyanáty s vazností vyšší než 2,0, a fosfátovou složku v množství od 0,1 do 20 hmotnostních dílů na 100 hmotnostních dílů uvedeného polyisokyanatanu,...

Způsob přípravy částicových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 228905

Dátum: 15.08.1986

Autori: Mclaughlin Alexander, Tucker Benjamin Wilfred, Richter Reinhard Hans, Farrissey William Joseph, Smith Curtis Page

MPK: C08L 97/02, B29J 5/00

Značky: přípravy, částicových, desek, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy částicových desek z částic materiálů schopných lisování, kdy na tyto částice je nanášena směs polyisokyanátů, s výhodou polymetylénpolyfenylpolyisokyanát, a takto upravené částice jsou poté formovány na desky s použitím tepla a tlaku, vyznačující se tím, že se na uvedené částice kromě již uvedené polyisokyanátové směsi nanáší od 0,1 až do 20 dílů, vztaženo na 100 hmotnostních dílů polyisokyanátanu, sloučeniny obecného vzorce I...

Aglomerované materiály například dřevotřískové nebo pazdeřové desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 232971

Dátum: 15.07.1986

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Novák Jaromír

MPK: C08L 97/02, B32B 27/42

Značky: aglomerované, desky, dřevotřískové, materiály, například, pazdeřové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká aglomerovaných materiálů, které obsahují 80 až 95 % hmot. nosné hmoty, například dezintegrovaněho dřeva nebo pazdeří, 2 až 15 % hmot. pojiva, například močovinoformaldehydového nebo fenolformaldehydového nebo jejich kombinací s melaninem, popřípadě O,1 až 4 % hmot. hydrofobizačního prostředku, například parafinu a v závislosti na povaze pojidla 1 až 25 % hmot. vztaženo na sušinu pojivové směsi katalytického systému, jako...

Desky z lignocelulózových materiálů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244690

Dátum: 17.09.1985

Autor: Hilgert Ivan

MPK: B27N 3/06, C08L 97/02

Značky: výroby, jejich, lignocelulózových, materiálů, desky, způsob

Text:

...přísady nerozpustí.Mísení se může provádět při teplotě místnosti nebo při zvýšené teplotě, až do 70 OC.Ptostředku vázajícího formaldehyd se může použit všude tam, kde se vyrábějí desky z lignocelulózových materiálů za použití lepidel na bázi formaldehydu, jako jsou močovino-formaldehydové, melamino-formaldehydové, fenol-formaldehydové nebo resorcinol-formaldehy dové pryskyřice nebo jejich směsi.Za použití prostředku vázajícího...

Prostředek vázající formaldehyd

Načítavanie...

Číslo patentu: 244685

Dátum: 17.09.1985

Autor: Štryncl Vladimír

MPK: C08L 97/02, B27N 3/06

Značky: formaldehyd, prostředek, vázající

Text:

...podle vynálezu se může použít všude tam, kde se vyrábějí desky z lignocelulózových materiálů za použití lepidel na bázi formaldehydu, jako jsou močovino-formaldehydové, melamino-formaldehydové, fenol-formaldehydové nebo resorcinol-formaldehydové pryskyřice nebo jejich směsi.Za použití prostředku vázajícího formaldehyd podle vynálezu je možno vyrobit desky, které skutečně obsahují méně než 10 mg volného formaldehydu na 100 g suché desky, podle...