C08L 95/00

Kompozícia na vulkanizáciu živice

Načítavanie...

Číslo patentu: 288142

Dátum: 23.10.2013

Autor: Andriolo Patrizio

MPK: C08K 9/08, C08K 5/39, C08L 95/00...

Značky: živice, vulkanizáciu, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa vulkanizačné činidlo na vulkanizáciu bitúmenov, ktoré obsahuje sírne činidlo a spojivo a je vo forme peliet. Ďalej sa opisuje spôsob prípravy povrchovej kompozície, ktorý zahŕňa kontaktovanie živice s elastomérom a opisovaným vulkanizačným činidlom.

Zmes na realizáciu modifikovaného bitúmenu pre asfalt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20144

Dátum: 24.10.2012

Autor: Cardinali Bruno

MPK: C08L 17/00, C08J 3/20, C08L 53/02...

Značky: realizáciu, asfalt, modifikovaného, bitumenu

Text:

...zrnitosti základných produktov získaných z pneumatík na konci životnosti alebo z iných podobných vulkanizovaných materiálov, ako napríklad podrážok, gumových hadíc, antivibračných celkov a podložiek alebo tesnení z umývačiek na riady sú omnoho vyššie, než je minimálna veľkosť 0,5 mm. Tieto polymérové základy sú všeobecne zostavené z kopolymérov styrén-butadién, (SBr), akryl-nitril(NR) a butadiénové polyméry (Br). Zrnitosť vyššia. než 0,5 mm...

Studená, asfaltom obaľovaná zmes kameniva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6273

Dátum: 02.10.2012

Autor: Burkett Glenn

MPK: C10C 3/02, C08L 95/00, E01C 7/20...

Značky: kameniva, obalovaná, studena, asfaltom

Text:

...zeolit.Uvedené technické riešenia vždy určitým spôsobom zvyšujú vzájomnú adhéziu asfaltu a kameniva, ale prakticky vždy je nutné pri aplikácii uvedených zmesí, aby bolo vhodné počasie, t. j. aby nemrzlo a aby nepršalo alebo nesnežilo. Vo väčšine prípadov je tiež nutné zmes aplikovať za horúca, čo kladie ďalšie nároky na zabezpečenie zahrievacieho zariadenia ajeho prevádzku.Uvedené nevýhody do značnej miery odstraňuje studená, asfaltom...

Vodotesná membrána založená na bitúmene modifikovanom polymérmi obsahujúcimi duté sklenené guľôčky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13044

Dátum: 11.06.2010

Autori: Pascon Daniele, Drigo Michele

MPK: C08K 7/28, C08L 95/00, C08K 7/00...

Značky: duté, založená, skleněné, gulôčky, obsahujúcimi, membrána, bitúmene, vodotesná, modifikovanom, polymérmi

Text:

...priemyselný bitúmen, minerálne plnivo, termoplastický polymér alebo zmes termoplastických polymérov, vyznačujúcich sa tým, že minerálne plnivo pozostáva zdutých sklenených guľôčok s hustotou medzi 0,10 a 0,14 g/cma a veľkosťou menšou ako 120 m, 0020 Bigúmenové vodotesné membrány podľa tohto vynálezu charakterizuje špecifická hustota pod 1 glcm .0021 Ďalší aspekt tohto vynálezu sa týka spôsobu výroby vodotesných membrán, ktorý...

Vodotesné membrány založené na bitúmene modifikovanom polymérmi obsahujúcimi cenosféry kremičitanu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13043

Dátum: 11.06.2010

Autori: Pascon Daniele, Zaffaroni Pasquale, Drigo Michele

MPK: C08K 3/34, C08K 7/00, C08L 95/00...

Značky: obsahujúcimi, bitúmene, vodotěsné, membrány, cenosféry, modifikovanom, hlinitého, založené, křemičitanu, polymérmi

Text:

...hustotou,polyetylén svysokou hustotou, izotaktický polypropylén, kopolymér etyIén/propylén, terpolymér etylén/propyIén/butén, ataktický polypropylén a styrén-butadién-styrénový blokový kopolymér. 0019 Priemyselný bitúmen, zvlášť bitúmen 180/200, sa všeobecne nachádza v prípravkoch podľa tohto vynálezu v množstvách medzi 75 a 85 hmotnostných, kým termoplastický polymér alebo polyméry sú prítomné v množstvách medzi 10 a 18 hmotnostných.0020...

Použitie exotermickej prímesi na výrobu bituménových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19583

Dátum: 30.01.2009

Autori: Martin Jean-valéry, Delfosse Frédéric, Lesueur Didier

MPK: C08L 95/00, E01C 19/10, C08K 5/098...

Značky: zmesí, bitúmenových, příměsí, exotermickej, výrobu, použitie

Text:

...úroveň spracovateľnosti odpovedajúcu jej použitiam pri teplotách nižších než obvykle používaných. Obalenie za tepla je výrazne Väčšinové, lebo má výhodu V tom, že zaisťuje veľkú a takmer okamžitú kohéziu finálnej asfaltovej zmesi spôsobenú jednotnýmobalením zrnitej substancie a rýchlym ochladením. Napriek tomumá určitý počet nevýhod. Potrebné teploty vyžadujú veľkú spotrebu energie, čo má dopad na finálnu cenu asfaltovej zmesi. Okrenn toho...

Použitie výstužových textilných vlákien z recyklácie kaučukového odpadu na výrobu bitúmenových dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8751

Dátum: 10.03.2008

Autori: Eizinger Horst, Schnegg Elmar

MPK: C08L 95/00

Značky: dosiek, výrobu, výstužových, vlákien, textilných, recyklácie, odpadů, bitúmenových, použitie, kaučukového

Text:

...daný jeho molekulárnou štruktúrou sa v týchto prípadoch predávkovania nemôžepoužit s príslušnou výrobnou účinnosťou. Okrem toho to od výrobcu vyžaduje podstatne väčšiefinančné investície kvôli vyšším nákladom za suroviny vinou väčšieho množstva0007 Následkom toho, aj keď je možne nízku kvalitu bitúmenu vyvážiť väčším množstvom prísad, by bolo z ekonomických dôvodov výhodné urobiť opak, to znamená znížiť množstvo pridaného SBS. Pri výrobe...

Zmäkčovadlo a jeho aplikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11181

Dátum: 20.12.2007

Autori: Godivier Charlotte, Dreessen Sylvia, Mariotti Sophie

MPK: C08K 5/09, C08K 5/20, C08K 5/101...

Značky: zmäkčovadlo, aplikácie

Text:

...Podľa jedného výhodného uskutočnenia vynálezu zmes uhľovodíkov získaná pri rafinovaní surovej nafty obsahuje menej ako 20 hmotnostných aromatických zlúčenin TCA, s výhodou menej ako 10 . Ešte výhodnejšie je, ak zmes uhľovodíkov získaná pri rafinovaní surovej nafty obsahuje viac ako 50 hmotnostných izoparafínov a nafténových parafínov a menej ako 5 aromatických zlúćenín.0020 Podľa iného výhodného uskutočnenia vynálezu má uhľovodíková...

Bitúmenová kompozícia a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12076

Dátum: 05.10.2007

Autori: Marzouki Taieb, Haupt Bertram

MPK: C08L 95/00, D06N 5/00, E04D 5/00...

Značky: použitie, bitumenová, kompozícia

Text:

...nasýtených uhľovodíkov,najmä jednak íluxovacieho oleje a ďalej parafínu.0010 U plastomémeho bitúmenu sa môže jednať o amorfný polypropylén (APP),izotaktícký polypropylén (IPP) a/alebo o amorfný poly-alfa-oleñnový kopolymerizát0011 Vo výhodnej forme uskutočnenia podľa vynálezu činí obsah destilačného bitúmenu 40 až 60 hmot. a obsah minimálne jedného plniva 15 až 45 hmot. .0012 Podľa ďalšej formy uskutočnenia podľa vynálezu sa...

Vodná asfaltová zmes, jej výroba a jej použitie v cestnej technike

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20986

Dátum: 18.07.2007

Autori: Hurtado Aznar Javier, Herrero Laetitia, Lesueur Didier, Uguet Canal Nuria

MPK: C08L 95/00

Značky: asfaltová, technike, změs, cestnej, výroba, vodná, použitie

Text:

...soli a estery, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, kyselina octová a každá kyselina alebo kombináciekyseliny, minerálnou alebo organickou náplňou sa rozumejú napríklad íly, jemné minerály, cement, vápno, silice, plynové sadze,minerálne, kovové alebo organické vlákna, zvlášť textilné asfaltovou emulziou sa rozumie vodná disperzia asfaltu obsahujúca prípadne jedno alebo niekoľko aditív a/alebo jeden alebo niekoľko emulgátorov...

Asfaltové disperzie typu voda v oleji a spôsoby výroby kompozícií pre pokládku asfaltových kobercov z týchto disperzií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8410

Dátum: 26.03.2007

Autori: Jack Iain, Girardeau Tom, Crews Everett

MPK: C08L 95/00, C08J 11/04

Značky: asfaltové, spôsoby, pokládku, kompozícií, týchto, výroby, kobercov, disperzií, oleji, asfaltových, disperzie

Text:

...disperzia typu voda v oleji je charakteristická tým,že disperguje kvapky vody v kontinuálnej olejovej fázeasfaltu. Rozhranie medzi polárnou vodnou a nepolárnoumožné stabilizovať použitím povrchovo aktívnych činidiel. spravidla di spergovaná vodná fáza obsahuje menej než 20 hmotn., vztiahnutê k hmotnosti asfaltovej disperzie typu0006 Patent US 5 256 195 opisuje asfaltové pojivo pre asfaltovü kompozíciu pre pokládku asfaltových p...

Spojivá pre cestné práce na báze živice, funkcionalizovaných prírodných zrieďovacích činidiel a vosku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15608

Dátum: 16.03.2007

Autori: Deneuvillers Christine, Harnois Stéphane

MPK: C08K 5/1515, C08K 5/103, C08L 23/06...

Značky: báze, zrieďovacích, činidiel, vosků, funkcionalizovaných, živice, spojiva, prírodných, cestné, práce

Text:

...ako je napr. nafta.Podstata málezu Cieľom vynálezu je navrhnúť živičné spojivo používané pri výstavbe ciest alebo vstavebníctve, ktoré obsahuje zrieďovacie čínidlo na základe prírodných tukových látok s dobrými rozpustnými vlastnosťami pri príprave spoj iva, dobrou schopnosťou vysušovania a dostatočnou reaktivitou voči živici pri spracovávani, takže živica získa svoje úžitkové vlastnosti, bez toho, že by došlo na uvoľnenie prchavých...

Asfaltová zmes na výrobu hydroizolačných pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4656

Dátum: 04.01.2007

Autor: Konečný Miroslav

MPK: C08L 95/00

Značky: výrobu, asfaltová, hydroizolačných, pásov

Text:

...k zlepšeniu elasticity materiálu, t. j. lepšiemu ohybu na tŕni a ku zvýšeniu teploty mäknutia asfaltovej vrstvy.Uvedené ciele sa dosiahnu asfaltovou zmesou na výrobu hydroizolačných pásov, ktorá obsahuje 35 až 48 hmotn. oxidovaného cestného asfaltu AOSI 95/35 alebo AOSI 85/25, 9 až 22 hmotn. destilovaného asfaltu, upraveného na hodnoty penetrácie 160/220, čo je pomer oxidačného a penetračného čísla, a 3 až 8 hmotn. gumového granulátu,...

Chemicky stabilizovaná kompozícia asfaltovej gumy a jej mechanicko-chemický spôsob prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6822

Dátum: 15.12.2006

Autori: Biro Szabolcs, Geiger András, Deák Gyula, Bartha László

MPK: C08L 95/00

Značky: chemicky, mechanicko-chemický, kompozícia, spôsob, stabilizovaná, přípravy, asfaltovej

Text:

...elastomérov asfaltových zmesí by sa mohla zlepšiť fúkaním plynov, ktoré obsahujú kyslík cez tieto zmesi. Podobným riešením je, keď je gumová drvina predupravená použitím peroxidudisperzií je zvýšená chemickými väzbami (polárna-polárna,kyselina-báza atď., US 4,503,176) medzi oxidovaným povrchom gumových drvín a asfaltovými živicami, ktoré obsahujú kyslík. 0008 Iným riešením na zvýšenie stability elastomérom modifikovaných asfaltov je použitie...

Spôsob prípravy asfaltovej bázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20394

Dátum: 28.07.2006

Autori: Lapalu Laurence, Vincent Régis

MPK: C10C 3/02, C08L 95/00, C08K 5/25...

Značky: asfaltovej, přípravy, bázy, spôsob

Text:

...IRGANOX© MD 1024. To teda znamená, že dané kompozície sú pri 50 °C tvrdšie.0013 Na druhej strane bolo taktiež stanovené, že viskozita uvedenýchasfalto-polymérových kompozícii pri 180 °C je väčšia ako viskozita kontrolnej kompozície. To je teda známkou toho, že použitie týchto kompozícii je obtiažnejšie ako použitie kontrolnej kompozície. Inými slovami, aby sa dosiahla požadovaná viskozita na použitie uvedených kompozícii, bude nevyhnutné...

Získanie asfaltových cestných pojív a nové škály funkcionalizovaných tavidiel prírodného pôvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4495

Dátum: 11.10.2005

Autori: Deneuvillers Christine, Hoang Le Chien

MPK: E01C 7/00, C08L 95/00, C08K 5/00...

Značky: povodu, nové, asfaltových, pojiv, získanie, tavidiel, cestných, skaly, funkcionalizovaných, prírodného

Text:

...prípadne napred izomerizované.0010 Žiadosť FR 2701021 (SCREG) popisuje emulziu obsahujúcu uhľovodíkové pojivo, najmä asfalt a najmenej jeden prírodný alebo syntetický vysychavý alebo napolo vysychavý olej a najmenej jeden zhustený olej z nej získaný a obvykle katalyzátor typu prechodového kovu, ktorý funguje ako0011 Iba žiadosť EP 1482012 (LATEXFALT B.V.) popisuje asfaltové pojidlo s tavidlom, ktoré nevyžaduje prítomnosť katalyzátoru typu...

Zlepšené polymérom modifikované asfaltové spojivo s nízkou emisiou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3185

Dátum: 18.03.2005

Autori: Lommerts Bert Jan, Verweij Martinus Rijk, Van Loef Anton Nico

MPK: C08L 95/00, C08K 5/00

Značky: emisiou, spojivo, modifikované, nízkou, asfaltové, polymérom, zlepšené

Text:

...ivového prostriedku.Opis obrázkov na yýkresochObrázok l znázorňuje závislost dynamickej viskozity asfaltového spojivového prostriedku, ktorý neobsahuje komponent (d) aasfaltového spojivového prostriedku podľa predloženéhovynálezu, od teploty. Ukazuje sa, že pri vyšších teplotách je viskozita oboch prostriedkov porovnateľná, zatiaľ čo pri nižších teplotách má prostriedok podľa predloženého vynálezu nižšiu viskozitu.Obrázok 2 znázorňuje bod...

Spôsob prípravy asfaltovej kompozície hustého stupňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 283646

Dátum: 13.10.2003

Autori: Stoker Dirk Adriaan, Hendriks Henricus Engelbertus Johannes

MPK: E01C 7/18, C08L 95/00

Značky: spôsob, kompozície, asfaltovej, přípravy, hustého, stupňa

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy asfaltovej kompozície hustého stupňa majúcej obsah pórov nie viac ako 10 % spočíva v tom, že sa pridáva tvrdý spojivový komponent s penetráciou nižšou ako 50 dmm k zmesi neemulzifikovaného mäkkého spojivového komponentu s viskozitou nižšou ako 300 mPa.s a agregátu pri teplote nižšej ako 140 °C.

Spôsob výroby stavebnej zmesi obsahujúcej asfaltové spojivo a zariadenie na jeho uskutočňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2834

Dátum: 11.08.2003

Autori: Marchand Jean-pierre, Barthel Walter, Von Devivere Max

MPK: C08L 95/00

Značky: asfaltové, spojivo, spôsob, výroby, zariadenie, uskutočňovanie, stavebnej, zmesí, obsahujúcej

Text:

...zahrievaní postupne prechádza všetkými stavmi agregácie, cez viskózny stav do tekutého stavu. Táto zmena stavu je reverzibilná a tvorí základ možností jeho použitia, ako je čerpanie, miešanie a striekanie. Po ochladení môžu byť položené stavebné materiály spojené asfaltom okamžite zaťažené. Viskózne elastické chovanieasfaltu je základom úžitkových vlastností stavebných hmôtspojených s týmto asfaltom. Výhodná je jeho pretvárajúca pevnosť a...

Hydroizolačný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3515

Dátum: 03.06.2003

Autor: Hršel Karel

MPK: C09D 195/00, C08L 95/00

Značky: prostriedok, hydroizolačný

Text:

...0,5 až l 0 hmotn. plastových vlákien, majúcich dĺžku V rozsahu od 0,5 do 12 mm. V uvedenom rozmedzí je pre praktické použitie výhodné v danom rozsahu jeho užšie vymedzenie,ked hyrdroizolačný prostriedok obsahuje 0,6 až 1,5 hmotn. plastových vlákien, kde tieto vlákna majú dĺžku 2 až 4 mm. Plastové vlákna sú s výhodou tvorené polypropylénovými a/alebo polyakrylnitrilovými vláknami.Výhody tohto technického riešenia spočívajú hlavne v...

Nanášací materiál, jeho použitie a spôsob nanášania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 839

Dátum: 27.02.2003

Autor: Bruckbauer Alexander

MPK: C04B 40/00, C04B 28/00, C04B 24/00...

Značky: materiál, spôsob, nanášania, použitie, nanášací

Text:

...náročných prác a k závažnému znečisteniu staveniska. Mráz, i krátky nočný mrazík, môže veľmi poškodiť výsledok práce. Za veľmi teplého počasia (naslnečnej strane) dochádza často k vytvoreniu povlaku, ktorým voda vo vrstve zostaneuzatvorená a tým môže dochádzať k tvoreníu pľuzgierov. Na odstránenie týchto nedostatkov sa vyvinuli dvojzložkové rozprašovacie systémy, u ktorých sa spoločne rozprašuje zrážacie činidlo (ktoré spravidla rovnako...

Spôsob sieťovania asfaltových kompozic a výrobok týmto spôsobom vyrobený

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1407

Dátum: 11.02.2003

Autori: Mazzoine Edward, Cavaliere Maria Grazia, Rached Moises Cisneros

MPK: C08L 95/00, C08K 5/00, C08K 3/00...

Značky: výrobok, spôsobom, asfaltových, sieťovania, spôsob, týmto, kompozic, vyrobený

Text:

...ale neeliminuje sa,pokiaľ je koncentrácia nižšia.Nízke koncentrácie siry, rádovo 0,013 alebo nižšie na každé percento polyméru sú tiež nepredvídateľné, Vniektorých prípadoch dané percento poskytuje dobréVšetky tieto varianty môžu nastávať nepredvidateľne,hoci kvalita suroviny a prevádzkové podmienky zostávajú konštantné. Predpokladá sa, že variácie súvisia najma s nedostatkom reprodukovateľnosti V pripade spôsobu sieťovania síry, pokiaľ sa...

Spôsob výroby tekutej asfaltovej lepenky s obsahom celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283165

Dátum: 24.01.2003

Autor: Morawszki Pavel

MPK: E04D 11/00, C08L 1/02, C08L 95/00...

Značky: obsahom, tekutej, lepenky, výroby, spôsob, asfaltovej, celulózy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tekutej asfaltovej lepenky s obsahom celulózy, kde zmes pozostávajúca z 30 až 50 % obj. jednotiek zhomogenizovaného odpadového kalu s obsahom takzvaného nulového vlákna celulózy, 35 až 60 % obj. jednotiek asfaltobentonitových suspenzií používaných ako spojivo, 8 až 15 % obj. jednotiek plastifikátorov, 3 až 5 % obj. jednotiek vodou riediteľných akrylátových polymérov, kopolymérov alebo disperzných epoxidových živíc a 0,15 až 0,6 %...

Bitúmenová kompozícia, spôsob jej prípravy a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282742

Dátum: 31.10.2002

Autori: Steernberg Koen, Hendriks Henricus Engelbertus Johannes, Terlouw Teunis, Vonk Willem Cornelis

MPK: C08L 95/00

Značky: použitie, kompozícia, přípravy, bitumenová, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná bitúmenová kompozícia, ktorá obsahuje bitúmenovú zložku, termoplastickú živicu v množstve menšom ako 8 % hmotn. a etylénvinylacetátový kopolymér v množstve menšom ako 5 % hmotn., oboje vztiahnuté na celkovú bitúmenovú kompozíciu, pričom etylénvinylacetátový kopolymér má obsah vinylacetátu v rozsahu od 20 do 35 % hmotn., vztiahnuté na kopolymér. Ďalej je opísaný spôsob prípravy tejto kompozície a jej použitie v asfaltových zmesiach na...

Spôsob prípravy bitúmenovej kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: 282735

Dátum: 28.10.2002

Autori: Van Gooswilligen Gerrit, Baanders Rudolf, Steernberg Koen

MPK: C08L 95/00

Značky: spôsob, bitumenovej, kompozície, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy bitúmenovej kompozície na použitie v asfaltovej zmesi na cestné aplikácie, pričom sa zmieša pri teplote v rozsahu od 160 do 220 °C oxidovaný bitúmen s penetračným indexom aspoň 0 s termoplastickou živicou, ktorá je prítomná v množstve menšom ako 5 % hmotn., vztiahnuté na celkovú bitúmenovú kompozíciu, pričom oxidovaný bitúmen je získaný dúchaním pri teplote v rozsahu od 250 do 300 °C.

Spôsob prípravy bitúmenovej kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: 282693

Dátum: 24.10.2002

Autori: Chion Jacques, Morizur Marie-françoise

MPK: C08L 95/00, C08J 9/30

Značky: kompozície, bitumenovej, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy bitúmenovej kompozície, ktorý zahŕňa fúkanie zmesi plynom obsahujúcim kyslík, pričom zmes obsahuje bitúmen majúci penetráciu nižšiu ako 300 dmm a termoplastickú gumu, ktorá je prítomná v množstve nižšom ako 5 % hmotn., vztiahnuté na celkovú zmes. Bitúmenové kompozície pripravené spôsobom podľa vynálezu sa používajú v asfaltových zmesiach na cestné aplikácie.

Sírne prísady pre spojiva pre vozovky a spôsoby ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3227

Dátum: 09.08.2002

Autori: Pugh Norm, Bailey William

MPK: C09D 195/00, C09D 1/00, C08L 95/00...

Značky: přísady, spojiva, výroby, sírne, vozovky, spôsoby

Text:

...modifikácie. Tieto aditívne materiály sa môžu tiež vyrábať vo formách, ktoré sú nelepkavé, netopia sa a netečú V širokom rozsahu okolitých teplôt, pri ktorých sa robí uskladnenie a transport. Aditívne materiály s týmito nelepkavými, netečúcimi a netopiacimi vlastnosťami sa môžu pohodlne transportovať na dlhe vzdialenosti, pričom sa zabráni problémom so znečistením, ktoré by mohli vznikať emisiami a rozsypaním iných foriem spojív, ktoré...

Stabilizovaná kompozícia a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282319

Dátum: 26.11.2001

Autori: Liang Zhizhong, Hesp Simon, Woodhams Raymond

MPK: C08J 3/09, C08L 95/00, C08G 81/02...

Značky: přípravy, spôsob, kompozícia, stabilizovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Nerozpustný časticový materiál, ktorý môže byť v tuhej alebo kvapalnej forme, sa disperguje v spojitej nevodnej fáze a táto disperzia sa upraví na stabilizovanú disperziu odolávajúcu fázovému rozdeleniu in-situ stabilizačným postupom, pri ktorom sa vytvorí chemická väzba medzi zložkami stabilizátora a dispergovanými fázami, za vzniku sieťovej štruktúry obklopujúcej častice, ktorá je kompatibilná s uvedenou spojitou fázou. Toto riešenie je najmä...

Tepelná a zvukovo izolačná výplň do ľahčených stavebných hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2873

Dátum: 11.06.2001

Autor: Buchta Bruno

MPK: C04B 2/06, C08L 25/06, C08L 95/00...

Značky: ľahčených, hmot, zvukovo, tepelná, výplň, izolačná, stavebných

Text:

...organických častíc sú proteinove roztoky, získavané špeciálnou technológiou zo zvieracej krvi alebo kolagenu. Pomeme nákladná príprava tejto látky i jej pôvod sú pre bežné použitie nevhodné. Pritom protein je len jednou zn-i-ekoľkých ďalších zložiek potrebných pre tento spôsob obaľovania a komplikovaná príprava- neumožňuje bežné použitie týchto zmáčadiel. Takto vyrábané tepelné izolačné omietky majú síce veľmi dobré izolačné vlastnosti,ale...

Zmes na výrobu oxidovaných asfaltov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2804

Dátum: 12.03.2001

Autor: Rásztokay Gustáv

MPK: C08L 95/00

Značky: asfaltov, oxidovaných, výrobu

Text:

...vzájomne zmiešané. Sú to motorové, prevodové ahydraul-ické oleje sú získané ich zberom. Vzájomné zastúpenie oboch zložiek je také, že zmes na výrobu oxidovaných olejov. obsahuje 70 až 85 hmotn. vyššie charakterizovaných ropných destilačných zvyškov a 15 až 30 hmotn. opotrebovaných. alalebo odpadových,motorových alalebo prevodových alalebo hydraulických olejov.Zvýrobného hľadiska je výhodné, ak. opotrebované alalebo odpadové, motorové alalebo...

Zmes na výrobu tekutej asfaltovej lepenky s obsahom celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2611

Dátum: 14.08.2000

Autor: Morawszki Pavel

MPK: C08L 33/08, C08L 63/00, C08L 1/02...

Značky: asfaltovej, lepenky, tekutej, výrobu, celulózy, obsahom

Text:

...Majú dostatočnú pevnosť v tlaku a ťahu,vyznačujú sa vysokou adhéziou k podkladu, ideálne kopírujú nerovnosti podkladu, sú vysoko mrazuvzdomé, odolávajú UV žiareniu čim sa podstatne predlžuje životnosť hydroizolácie. Celulózová odpadová buničina vznikajúca pri výrobe celulózy a/alebo papiera tu plní/funkciu armovacieho plniva, ako i tepelnú a akustickú izoláciu. Zmes vyrobená zmiešanim hore uvedeny/ch zložiek je možno použiť ako liatu...

Způsob výroby termoplastické hydroizolační směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 260588

Dátum: 15.12.1998

Autori: Čermák Bojan, Klobouček Bohumil, Bednář Karel

MPK: C08L 95/00

Značky: způsob, výroby, směsi, termoplastické, hydroizolační

Text:

...v míchaní za současnáho snižování teploty až na teplotu při níž již nedoohází k segregaoi minerální moučky.získaná hmota dosahuje bodu měknutí KK 107 °c a bodu lámavosti - 25 °c. Poruüení pod budem lámsvostí nastáva prasknutím, hmota není tříštivě kfehkú jako asfalt. Přilnsvost této hmoty k betonu i oceli je dobrá. Hmota je zpraoovatelná za tepla, ale i za studena,například i při teplotě Z 0 °C a lze jí použít jako izolační a těsnicí...

Gumoasfaltová cementová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1692

Dátum: 10.12.1997

Autor: Jakubík Peter

MPK: C08L 33/08, C04B 28/04, C08L 95/00...

Značky: gumoasfaltová, cementová

Text:

...dielov cementu, 8 až 12 objemových dielov vody a 20 až 40 objemových dielov perlitové ho alebo granulovaného polystyrénového plnidla na 100 objemových dielov zmesi.2 Zmes uvádzaných komponentov sa pripraví v miešacom zariadeni napríklad v betónovej miešačke pri bežnej teplote 5 až 40 C. Po rozmiešani sa nanáša v požadovanej vrstve totožne ako pôrobetôn. Hanesená zmes je po 2 dňoch vytvrdnutá. Charakteristické a ojedinelé vlastnosti zmesi...

Bitúmenová kompozícia a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281311

Dátum: 04.06.1997

Autori: Liang Zhizhong, Woodhams Raymond, Smith James

MPK: C08L 95/00

Značky: spôsob, bitumenová, kompozícia, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Bitúmenové kompozície obsahujú bitúmen aspoň jeden polyolefín stéricky zabudovaný v disperznej časticovej forme molekulou stabilizátora a vytvárajúci tým kompatibilný polymér vzájomne viazaný na polyetylén aspoň jeden polymérny materiál, ktorý je stabilne zabudovaný do bitúmenu zapletením, fyzikálnym zachytením, chemickým zosieťovaním alebo kombináciou týchto mechanizmov. Spôsob výroby kompozícií zahrnuje rozpúšťanie východiskových zložiek v...

Izolačná hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1409

Dátum: 05.03.1997

Autor: Slánský Stanislav

MPK: C08L 95/00

Značky: izolačná, hmota

Text:

...O 3, 2 až 8 hmot. nespaliteľných zvyškov a O až 2 hmot. HZO.Výhodou izolačnej hmoty podľa technického riešenia je využitie popolčeka vznikajúceho ako odpadná látka pri spaľovaní tuhého paliva, najmä hnedého uhlia VĎalšia výhoda je schopnost popolčeka viazat olejovéK výrobe izolačnej hmoty bolo použitých 10 kiligramov asfaltu, ktorý sa ohrial na teplotu miešania medzi 150 až 180 ° C. Potom sa primiešali 3 kilogramy popolčeka. Takto vyrobená...

Stabilná bitúmenová kompozícia a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281445

Dátum: 07.02.1996

Autori: Woodhams Raymond, Liang Zhizhong

MPK: C08L 95/00

Značky: stabilná, kompozícia, bitumenová, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilná bitúmenová kompozícia obsahujúca: spojitú bitúmenovú fázu, časticovú fázu nerozpustného olefinického polyméru dispergovaného v bitúmenovej fáze, a sterický stabilizátor a) prvého komponentu, obsahujúci polydién rozpustný v bitúmene a b) druhého komponentu, obsahujúci olefinický polymér rovnaký alebo odlišný od olefinického polyméru časticovej fázy, miešateľný s časticovou fázou tak, že je na tejto fáze zachytený a chemicky viazaný na...

Bitúmenová emulzia, zmes s jej obsahom a spôsob povrchovej úpravy ciest s jej využitím

Načítavanie...

Číslo patentu: 281591

Dátum: 10.01.1996

Autori: Eybl Leopold, Hackl Alois

MPK: C08L 95/00, C10C 3/00, C09J 195/00...

Značky: úpravy, využitím, ciest, povrchovej, emulzia, bitumenová, spôsob, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Bitúmenová emulzia na výrobu zmesi na použitie za studena alebo povrchov ciest, alebo ulíc s obsahom bitúmenu a zmäkčovacej zložky, ako aj prípadne s prísadami, spojivami, emulgátormi, sušivom, elastomérmi, sieťovanie podporujúcimi látkami a podobne, pričom zmäkčovacia zložka je rastlinný olej alebo od neho odvodený derivát s tým, že 50 až 99 hmotn. % tvorí bitúmen a ako zmäkčovacia zložka je prítomný v množstve 1 až 50 hmotn. % rastlinný olej,...

Bitúmenová emulzia, jej príprava a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281010

Dátum: 11.10.1995

Autori: Stewart David, Redelius Per, Gastmans André, James Allan, Uhlbäck Petri

MPK: C08L 95/00

Značky: bitumenová, použitie, príprava, emulzia

Zhrnutie / Anotácia:

Bitúmenová emulzia iónového typu obsahuje bitúmen, vodu, iónové emulgačné činidlo a aditívum, ktorým je suspenzia pevnej látky v oleji, nerozpustná vo vode. Spôsob prípravy bitúmenovej emulzie zahrnuje prípravu uvedeného aditíva a jeho zmiešanie s bitúmenovou emulziou obsahujúcou všetky zložky. Použitie bitúmenovej emulzie pri konštrukčných prácach, údržbe ciest, obkladaní alebo izolácii proti vode.

Hydrofobizačno-konzervačný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 941

Dátum: 14.09.1995

Autori: Komora Ladislav, Macho Vendelín, Jureček Ľudovít, Jurečeková Emília

MPK: C08L 91/06, C07C 231/02, C08L 95/00...

Značky: hydrofobizačno-konzervačný, prostriedok

Text:

...alifatickým alkoholom, vybraným spomedzi metanolu, etanolu, propanolu, 2-propanolu, terc.butylalkoholu, monoetylénglykolu, dietylénglykolu, trietylénglykolu, propylénglykolu, dipropylénglykolu a glycerolu.Výhodou hydrofobizačno-konzervačného prostriedku podľa tohto technického riešenia je aj jeho mastiaci účinok, veľmi dobrá adhézia vytváraného hydrofobizačno-konzervačného prostriedku na chránené predmety a zariadenia, dlhá životnosť a...

Asfaltovo-gumená zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 737

Dátum: 08.02.1995

Autori: Piskarevova Irina Ivanovna, Petrík Michal, Síkora Štefan, Piskarev Valerij Alexejevič, Ilčišin Ignác

MPK: C08L 95/00, C10C 3/00

Značky: asfaltovo-gumená

Text:

...odpadov) obsahuje gumu na základe butadienoveho,butadienstyrehoveho, .izoprenového a prirodneho kaučuko s veľkosťou zrn 0,4 až 1,0 mm, ~ pyrolýzn smola gumenných odpadov hustota 0,96 až 1,0 g.cm 3 index lomu 1,542 O teplota začiatku destilácie 150 až 170 C molekulova hmotnosť 230 až 250 iodove číslo 10,1 g jódu.100 g 1 číslo kyslosti 5,1 mg K 0 H.g 1 kinematická viskozita pri 50 ČC 15,6.l 0 ům.s 1 teplota tuhnutia -B ÚC teplota vzbĺknutia v...