C08L 9/06

Spôsob produkcie diénových polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19876

Dátum: 29.02.2012

Autori: Thiele Sven, Bellgardt Dieter, Schmudde Anke, Ruehmer Thomas

MPK: C08C 19/44, B60C 1/00, C08C 19/20...

Značky: produkcie, polymérov, dienových, spôsob

Text:

...plnivá. Ďalej je cieľom tohto vynálezu predstaviť polyméry, ktoré umožňujú prípravu výrobkov, ako napríklad pneumatík, ktoré majú dobré funkčné vlastnosti. Typické funkčné vlastnosti súvisia s hysteréznymi vlastnosťami majúcimi tan delta hodnoty pri 60 °C (ako laboratórny ukazovateľ jazdného odporu), O °C(ako ukazovateľ priliehavosti za mokra) a -10 °C (ako ukazovateľ priliehavosti na ľade), avšak môžu zahmovať tiež modul abrázíe a...

Vysoko-styrénový a vysoko-vinylový butadién-styrénový kaučuk s úzkym rozptylom molekulovej hmotnosti a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19330

Dátum: 22.06.2011

Autori: Hamann Evemarie, Valenti Silvia, Holtz Gabriele

MPK: C08L 25/10, C08F 212/08, C08F 236/10...

Značky: rozptylom, vysoko-styrénový, úzkým, butadién-styrénový, kaučuk, hmotnosti, přípravy, molekulovej, vysoko-vinylový, spôsob

Text:

...polyméru obsahujúceho monoméme jednotky odvodené zo styrćnového monoméru a Lĺš-butadiénového monoméru, ktorý stelesňuje vlastnosti predkladaného vynálezu, obsahuje polymerizáciu monomérnych jednotiek za prítomnostiiniciátora, alkoholátu draselného a polámeho činidla. Poláme činidlo obsahuje štruktúru l0010 pričom R a R 2 sú každá nezávisle alkylová skupina pričom R 3, R 4, R 5, R 6, R 7 a R 8sú každá nezávisle vybraná zo skupiny...

Vulkanizovateľná zmes s akustickými tlmivými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19048

Dátum: 01.06.2010

Autori: Kohlstrung Rainer, Yamada Takehito

MPK: C08L 53/02, C08L 9/06, C08L 21/00...

Značky: akustickými, vulkanizovatelná, tlmivými, vlastnosťami

Text:

...olefinické dvojité väzby a vulkanizačných prostriedkov, ktoré obsahujú prinajmenšom jeden kvapalný polyén s molekulovou hmotnosťou medzi 400 a 80.000 ako aj prinajmenšom jeden kvapalný polybutadién súzkym rozdelením molekulovej hmotnosti amikroštruktúrou od 10 do 20 vinylických 1,2 » dvojitých väzieb, od 50 do 60 trans 1,4-dvojitých väzieb a od 25 do 35 cis 1,4- dvojitých väzieb v molekule. Ďalej tieto zmesi obsahujú vulkanizačný...

Styrén butadiénová guma s novým obsahom styrénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14015

Dátum: 24.02.2010

Autori: Hamann Evemarie, Bartossek Hagen Thomas, Kiesekamp Joachim

MPK: B60C 1/00, C08F 236/10, C08C 19/44...

Značky: styrenu, obsahom, novým, styren, butadiénová

Text:

...vykazovali dostatočnú alebo vylepšenú rovnováhu vlastnostíako je jazdný odpor, HBU, oder, priľnavosť na ceste a/alebo trhanie. Ďalej by bolo vhodné, aby sa dali takéto zloženia vyrábať efektívnym a cenovo efektívnym spôsobom.8 Výhodne boli objavené zloženia SSBR a metódy ich výroby, ktoré spĺňajú mnohé z vyššie uvedených potrieb a majú aj ďalšie želateľne charakteristiky.9 V jednom znázomení zloženie z tohto vynálezu obsahuje styrén...

Olej pre gumárenské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 264806

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kavec Ján, Kotek Jiří, Baxa Jozef, Jex Ján, Revúc Miloš, Guldan Ludovít

MPK: C08L 9/06, C07C 7/10, C08K 5/01...

Značky: účely, gumárenské

Text:

...i výsledného produktu,vzhľadom na vztahy medzi štruktúrou a vlastnostami látok, zabezpečujú požadovanú aromatickost a dalšie vlastnosti oleja. Výhodou oleja pre gumárenská účely podľa tohoto vynálezu je jeho široký frakčný rozsah, lebo sa skladá z máloviskózneho olejového extraktu so strednou teplotou varu okolo 400 °Ľ a velmi visközneho reextraktu so strednou teplotou varu okolo 480 °C, vyrobeného následnou extrakciou extraktu...

Modifikovaná kaučuková směs na bázi syntetického kaučuku pro výrobu hydroizolačních folií

Načítavanie...

Číslo patentu: 261270

Dátum: 12.01.1989

Autori: Jiříček Květoslav, Podešva Milan

MPK: C08L 9/06, C08L 17/00

Značky: bázi, modifikovaná, směs, hydroizolačních, kaučuková, fólií, výrobu, kaučuku, syntetického

Text:

...polyetylenu s vinylacetátem, s výhodou typy obsahující 6 až 25 hmotnostních vinylacetátu. Typ pryžové drtě čí prachu může ovlivñovat odolnost směsi proti povětrnostnímu stárnutí, vyhovující výsledky byly dosažeñy u drti na bázi SBR a NR, nejlepší výsledky pak s drtí na bázi EPDM. Jemnost pryžové drtě rovněž může ovlivñovat zpracovatelnost kaučukových směsi a kvalitu výsledné fólie, vhodná je drť s velikosti Éástic do 0,6 mm....

Spôsob výroby oleja s vysokým obsahom aromátov pre gumárenské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 245333

Dátum: 15.12.1988

Autori: Mitkov Atanas Leshkov, Bully Les Mines, Decroix Jean-claude, Aubigny Enartois, Schedwin Sven-erik

MPK: C08L 9/06, C08K 5/01, C07C 7/10...

Značky: oleja, účely, obsahom, výroby, spôsob, aromátov, vysokým, gumárenské

Text:

...teplotu približne i 50 °C,pričom sa schladený roztok extraktu r-ozdeli na 2 vrstvy pseudorafinát-ovú a reextraktovú, z ktorej sa oddestilovaním rozpúšťadla získa olej pre gumárenské účely. V danom pripade je to v podstate následná jednostupňová frakcia pri teplote nižšej ako je V hlavnom extrakčnom zariadení.Nevýhodou takéhoto spôsobu výroby olejov s vysokým obsahom aromátov je nemožnosť menit okrem teploty dalšie faktory, ovplyvňujüce...

Kaučukové zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 245332

Dátum: 15.12.1988

Autori: Fehér Ödön, Le Brasseur Genevieve, Machon Jean-pierre, Tommis Norman, Tihanyi Endre

MPK: C08L 9/06

Značky: zmesí, kaučukové

Text:

...skupin v urýchlení vulktanízácie, teda v systéme pôsobí ako samotný urýchľovač TMTD. To umožňuje znižiť spotrebu bežných urýchlovačov. zvlášť TMTD, alebo ich využít v kombinácii s inýIIĺ urýchlovačmi, predovšetkým sulfénamidového typu. Oligomérny polystyrén pôsobí v procese spracovania kaučukovej zmesi iba ako dočasné zmäkčovadlo, priaznivo ovplvňuje niektoré fyzikálne-mechanické vlast 4nosti plnených i neplnených vulkanizátov,pretože vo...

Obuvnický materiál šálových podešví, zejména dámských šálových podešví s podpatkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242584

Dátum: 01.03.1988

Autori: Bureš Josef, Jarolím Josef, Milka Milan

MPK: C08L 9/06, C08L 25/10

Značky: podešví, materiál, zejména, obuvnický, podpatkem, šálových, dámských

Text:

...1 isovánivstřikem.Podle složení obsahuje obuvnický materiál šálových podešvi,zejména dámských šálových podeävi podle vynálezu 145 až 165 hmotnostních dilů kaučukových složek, z nichž 4/5 připadaji na směs teleblokových radiálnich a Ľneárnich termoplastických elastomerů typu S-Ebs, tj. polystyren-polybutadien-polystyren, v nichž polystyrenové bloky mají průměrnou molekulovou hmotnost 20 000 až 30 000 a jejích podíl v kopolymeru je 30 až 40...

Podošvový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 246043

Dátum: 15.12.1987

Autori: Surovec Ján, Novotný Ivan, Harman Rudolf

MPK: C08L 9/06

Značky: materiál, podošvový

Text:

...činidlo, umožňuje prijať do zme.si p~olyviny 1 ch 1 orid Uvedený polymér celkove zvyšuje polaritu výrobku, čo .následne zvyšuje radhéziu lakovej úpravy. Pri vulkanizovani platni z tohto materiálu dochádza súčasne k chemickému zreagovaniu modifikovanej iřenoliormaldehydovej živice s hexametylévntetraaminom. To sa prejaví lahšim vybenaním výlisku z formy. No z hladiska obuvnickej technológie má podošvový materiál podľa vvnálezu zlepšenú...

Spôsob prípravy podošvovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 252993

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hanzalík Stanislav, Oždáni Ján

MPK: C08L 9/06

Značky: spôsob, zmesí, přípravy, podošvovej

Text:

...zmesí, V bubnovej miešačke po dobu 5 až 10 minút pri teplote 293 až 308 K alebo vo fluidnej miešačke po dobu 0,5 až 1,5 minúty pri teplote 313 až 328 °K. 4Technický účinok spôsobu podľa vynálezu spočíva vo zvýšení stupňa dispergácie anorganických plnív v matrici kopolyméru styrén-butadién-styrén. Zníži sa segregácia zložiek zmesi, zvýši sa strihové namáhanie zmesi, a tým aj celková homogenita. Zároveň sa zníži priemerná energetická...

Termoplastický elastomérny kompozit kaučuku a polyetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252989

Dátum: 15.10.1987

Autori: Skřivan Vladislav, Mňuk Jiří, Bíňa Jaroslav, Lačok Ján, Synak Dušan

MPK: C08F 110/02, C08F 210/18, C08L 9/06...

Značky: elastomérny, polyetylénu, kaučuku, kompozit, termoplastický

Text:

...materiálu, zmäkčovadlá migrujú, čím negatívne ovplyvňujú nielen fyzikálne vlastnosti materiálu pri zvýšených teplotách, ale aj samotný proces starnutia materiálu, sfarbujú zmesi a obmedzená znášanlivosť s kaučukmi vedie pri vyššom obsahu zmäkčovadiel k spracovatelským problémom, akými sú zvýšená lepivost na zariadenia a tvorba plynných dutín vo výrobku.Na zlepšenie fyzikálnych vlastností termoplastických elastomérov sa používajú rôzne druhy...

Kaučuková směs na bázi pryžového prachu pro výrobu hydroizolačních fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 240949

Dátum: 01.10.1987

Autori: Ficenc František, Mairych Michal, Pulc Vojtech, Vltavský Zdenik, Novák Vladimír, Hauška Milan

MPK: C08L 9/06

Značky: kaučuková, bázi, prachu, směs, výrobu, fólií, hydroizolačních, pryžového

Text:

...že na 1 oo hmot. dílů butadianstyrenového kaučuku ve směsi s regenerovaným kaučukem nebo jejich směsi s kaučukem polyízoprenovým obsahuje 30-200 hmot. dílů pryžového prachu, 30 až 100 hmot. dílů sazí,30-150 hmot. dílů anorgenických plniv, 5-50 hmot. dílů oxidovaného asfattu, 1-15 hmot. dílů minerálního oleje a 0,5-3 hmot. dílg fenyl-(3-naftylaminu. Kaušuková směs může obsahovat 1 až 10 hmot. dílů krátkych vláknitýoh plniv na bázi celulosy,...

Vulkanizovatelná elastomerní směs k výrobě míčků, zejména tenisových

Načítavanie...

Číslo patentu: 242800

Dátum: 15.05.1987

Autori: Zábranský Jioí, Thorovský Zdenik, Hanousek Vítizslav, Pavlíková Jarmila

MPK: A63B 39/06, C08L 9/06

Značky: míčků, elastomerní, směs, vulkanizovatelná, zejména, výrobe, tenisových

Text:

...se po domíchání s některými posledně jmenovsnými složkami vulkanizuje za teploty podstatne vyšší.Nevýhodou táto u podobných směsi je horší dostupnost některých jejích složek. které alespoň v evropských poměrech nedovolují rozvití ekonomické výroby ve větších kvantech míčků, 3 242800které by byly jak po stránce technické - tj. požadovaných herních vlastností - tak i po stránce obchodní konkurenčně schopné. Mimo to má uvedená známá směs a...

Gumárenská směs s inhibičním účinkem proti předčasné vulkanizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 236687

Dátum: 15.02.1987

Autor: Morita Eiichi

MPK: C08L 7/00, C08J 3/24, C08K 5/34...

Značky: inhibičním, účinkem, směs, gumárenská, předčasné, vulkanizací, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Gumárenská směs s inhibičním účinkem proti předčasné vulkanizaci, obsahující kaučuk vulkanizovatelný sírou, vulkanizační činidla na bázi síry a organický urychlovač vulkanizace, vyznačující se tím, že obsahuje 0,05 až 5 hmot. dílů inhibitoru předčasné vulkanizace na 100 hmot. dílů kaučuku, přičemž inhibitor je triazin obecného vzorce I, v němž R znamená alkylovou skupinu s 1 až 12 atomy uhlíku, popřípadě substituovanou kyanoskupinou,...

Kaučuková směs pro běhouny plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 247489

Dátum: 15.01.1987

Autori: Boušková Libuše, Navrátil Otakar, Šlesingerová Marie, Šrom Alois

MPK: C08L 9/06

Značky: pneumatik, plastů, kaučuková, směs, běhouny

Text:

...na bázi tiuramů.Při výše uvedené formulaoi receptory působí kapalný kaučuk ve směsi jako pclymerni změkčovadlo - oddaluje od sebe jednotlivé uzly reálně sítě vulkanizátu. Protože viskozita kapalného kaučuku závisí na teplotě, chová se běhounová pryž v důsledku hřeti při provozu pláště jako elasticko-plastický systém, přičemž výsledkem plastické složky chování je pak vyšší tvárlivost materiálu a lepší přilnutí běhounu pláště k povrchu...

Kaučuková směs na bázi přírodního butadienstyrénového kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232274

Dátum: 15.06.1986

Autori: Podešva Milan, Postava Miroslav, Mosorjak Štefan

MPK: C08L 9/06, C08L 7/00

Značky: přírodního, směs, kaučuku, kaučuková, bázi, butadienstyrénového

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou kaučukové směsi, umožňující po jejich zvulkanizování za zvýšené teploty dosáhnout vysokou adhezi k zinku, pozinkovanému a nebo zinek obsahujícímu povrchu. Směs obsahuje kromě adhezivních přísad a obvyklých gumárenských chemikálií i termoreaktivní fenolformaldehydovou pryskyřici, která podstatně zvyšuje odolnost spoje pryže s kovem proti tepelnému stárnutí. Vynález je možno použít při výrobě dopravních pásů s...