C08L 75/04

Plastová kompozícia a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17486

Dátum: 11.10.2011

Autori: Sänger Jörg, Elsässer Hartmut, Stenglin Uwe

MPK: C08L 23/16, C08L 75/04, C08L 67/02...

Značky: spôsob, plastová, kompozícia, výroby

Text:

...pri tom etylén-vinylacetátový kopolymér, polyetylén, kopolymér etylénu a kyseliny, ionomêr kopolymêru kyseliny, etylén-alkyl(met)akrylátový kopolymér alebo kombinácie dvoch alebo viacerých z nich. Kompozícia sa skladá v podstate z etylênového polyméru a menšieho podielu termoplastického elastoméru. Tento termoplastický elastomér môže pri tom obsahovaťkopolyéterestery, kopolyéteramidy, polyolefínovê elastomêry, styrén-diénové blokové...

Jednostranne matované fólie a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17028

Dátum: 03.11.2010

Autori: Schultze Dirk, Kosthorst Helge

MPK: B32B 27/08, B32B 27/28, B32B 27/40...

Značky: použitie, fólie, jednostranně, matované

Text:

...dodatočne obvyklé prísady zo skupiny zahŕňajúcejI. anorganické alebo organické antiblokové prostriedky, II. klzné prostriedky a prostriedky uľahčujúce vybratie z formy, III. pigmenty alebo plnivá aPodiel uvedených prísad I až IV sa celkovo výhodne pohybuje v rozsahu 0 hmotn. a 30 hmotn., vzťahujúc sa na hmotnosť fólie.Obvyklé prísady, ktoré môžu byť tiež obsiahnuté v ďalej opísaných fólíách podľa vynálezu,sú napríklad opísané Gächterom a...

Kompozícia s impregnačným účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18036

Dátum: 02.06.2010

Autori: Kühnapfel Schirin, Gratzl Vera, Brakemeier Andreas, Haak Ralf

MPK: C08L 5/08, C08L 75/04, C08L 83/04...

Značky: účinkom, kompozícia, impregnačným

Text:

...zosilnenie impregnačného účinku dochádza za prítomnosti relatívne extrémnych pomerov koncentrácie zložiek. Napríklad pomer koncentrácie známej impregnačne účinnej látky ku katiónovému polyméru je asi 20 1. Ale účinok zosilnenia impregnačného účinku zostáva zachovaný aj pri prebytku katiónového polyméru, napríklad pri pomere asi 120.0023 Na zlepšenie impregnačného účinku známeho impregnačného prostriedku je možné pridať katiónový...

Polyuretánové elastomérové články z diisokyanátových prepolymérov s nízkym obsahom voľného difenylmetánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10267

Dátum: 13.02.2009

Autori: Peter Thomas, Palinkas Richard, Laskowitz Ian, Nybakken George

MPK: C08G 18/42, B60C 1/00, C08G 18/32...

Značky: polyuretanové, články, volného, elastomerové, diisokyanátových, nízkým, obsahom, difenylmetánu, prepolymérov

Text:

...lržnú pevnosť a odolnosť voči opotrebeniu, čo ich robí ideálne vhodnými pre použitia pri nepneumatických plášťoch, ako sú plášte používané pri terénnych vozidlách. Okrem toho, bolo prekvapivo a neočakávane objavené, že kombinovanie prepolymérových zmesí s tvrdídlom pozostávajúcim z MDA-soľného komplexu môže produkovať polyuretánové pre-elastomérové zmesi s dlhými a stabilnými časmi skladovateľnosti, ktoré sú dobré na výrobu veľkých...

Procesný pomocný prostriedok pre termoplastické polyuretány

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10123

Dátum: 15.10.2008

Autori: Lagneaux Didier, Sautel Henri, Menzel Frank, Boes Ulrich, Schachtely Uwe, Kuhn Dieter, Welker Thomas

MPK: C08J 3/22, C08J 3/24, C08G 18/82...

Značky: pomocný, procesný, polyuretany, termoplastické, prostriedok

Text:

...je uvedený spôsob, pri ktorom sa majú tak zmenšiť problémy dávkovania tým že sa Výstupný TPU s polyizokyanátom kvapalným v podmienkach spracovania podrobíVo W 0 2006/128793 je uvedený spôsob, pri ktorom sa metódou sol-gel získaný oxid kremičitý, polyol a izokynát privedú k reakcii pri vytvorení termoplastického polyuretánu,pričom oxid kremičitý je predmiešaný s najmenej s jednou vsádzkovou látkou. Týmto sa má zvýšiť flexibilita...

Transparentné zmesi TPU (termoplastického polyuretánu) a PMMA (polymetyl(met)akrylátu) so zlepšenou rázovou húževnatosťou pri nízkych teplotách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17352

Dátum: 28.08.2006

Autori: Loidl Adalbert, Schultes Klaus, Battenhausen Peter, Golchert Ursula

MPK: C08L 33/12, C08L 75/04

Značky: nízkých, teplotách, transparentné, zmesí, polymetyl(met)akrylátu, polyuretánu, termoplastického, rázovou, zlepšenou, húževnatosťou

Text:

...techniky uviest nasledujúce patentové prihlášky alebo patentyW 0 2003/066695 Tu sa dosahuje dobrá rázová húževnatosť pri nízkych teplotách prostredníc tvom použitia modiñkátora na báze silikónového kaučuku.DE 10 260 065 Al Prostredníctvom zníženia množstva styrénu v butylakrylátovom kaučuku modiñkátora sa pri použití takéhoto modiñkátora dosiahne dobrá rázová húževnatost pri nízkych teplotách až do teploty -20 ° C. Kvôli zníženiu množstva...

Prostriedok na nanášanie obsahujúci oligokarbonát pre kryciu vrstvu laku odolnú proti poškrabaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9635

Dátum: 31.05.2006

Autori: Yuva Nusret, Mechtel Markus, Wamprecht Christian, Hofacker Steffen

MPK: C08L 75/04, C09D 175/04

Značky: nanášanie, obsahujúci, odolnú, proti, prostriedok, vrstvu, poškrabaniu, oligokarbonát, kryciu

Text:

...PUR-lakovbohatých na pevnú fázu.0009 V stave techniky ako v dokumentoch EP l 101 780 A, EP 819 710 A a EP 778 298 Asa často uvádza všeobecne použitie zmesí polyakrylátov s inými polyolrni, ako sú polyestery a/alebo polykarbonáty ako spojivá polyolu a reakčný partner na zosietenie polyízokyanátov V 2 K PUR-lakoch, bez toho aby sa však zaoberali špeciálnymi výhodami práve týchto zmesí.Ďalej nie sú poskytnuté žiadne údaje o kvantitatívnom...

Polyéterpolyol, spôsob jeho prípravy, polyéterpolyolová zmes a tuhá polyuretánová pena s jeho obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281277

Dátum: 14.01.1998

Autori: Steinmetz Johannes Cornelis, Sangha Parminder Singh, Broennum Thomas

MPK: C08L 75/08, C08L 75/04, C08G 18/48...

Značky: spôsob, použitie, polyéterpolyol, obsahom, přípravy, polyuretanová, tuhá, polyéterpolyolová

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je polyéterpolyol, ktorý má aromatickosť v rozsahu od 2 % do 35 %, priemernú nominálnu funkčnosť Fn v rozsahu od 2,0 do 4,5 a hydroxylové číslo v rozsahu od 390 do 650 mg KOH/g, pričom aromatické atómy uhlíka sú obsiahnuté v štruktúrnych častiach všeobecného vzorca (I), kde R1 skupiny nezávisle znamenajú vodík alebo C1-C3 alkylskupinu obidve R2 skupiny nezávisle znamenajú C1-C3 alkylskupinu a n je celé číslo od 0 do 3. Spôsob prípravy...

Univerzálna čistiaca hubka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1043

Dátum: 10.01.1996

Autor: Guttman Juraj

MPK: B32B 5/14, C08L 75/04, B32B 3/26...

Značky: hubka, čistiaca, univerzálna

Text:

...hubka podľa riešenia, ktorej podstata spočíva V tom, že pozostáva 2 jadra tvoreného penovou nasiakavou hmotou, pokrytého umelohmotovým temtilným materiálom. Výhodne je. keď penovou nasiakavou hmotou je polyuretan. Umelohmotový textilný material môže byť tvorenývlákien musi byť najmenej 220.Hpdzi hlavne výhody .univerzálnej čistiacej hubky podľa riešenia patrí jej vysoká trvanlivoeť, ktorú eabezpećuje používaný novrchový materiál...

Směs vodných disperzí polyuretanů a polyvinyl-alkoholu pro vytváření krycí vrstvy koženek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267223

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kříž Jiří, Fiala František, Beran Miroslav

MPK: C08L 75/04, D06N 3/14

Značky: vrstvy, disperzí, krycí, polyuretánu, vodných, vytváření, koženek, polyvinyl-alkoholu, směs

Text:

...se zvyšuje pouze viskozita vodné fáze a sice přidáním roztoku polyvinylalkoholu střední, ev. vyšší molekulové hmotnosti např. vyrobeného z polyvinylacetátu o K hodnotě 50 alkalickou hydrolýzou V metanolu. Tím se příznivě ovlivní takové vlastnosti systému,které jsou rozhodující zejména z hlediska výtytu defektů ve výoledněm materiálu. Aplikace roztoku polyvinylalkoholu do disperzí pro natírání podle vynálezu se ukázala výhodná z1) Umožňuje...

Elastické povrchy sportovišť a jiných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 254839

Dátum: 15.02.1988

Autori: Šmatlová Tatjana, Mojžíš Miroslav, Kulhánek Petr, Kohoutek Petr, Svoboda Pavel, Šlesingerová Marie

MPK: C08L 75/04

Značky: jiných, elastické, povrchy, sportovišť, ploch

Text:

...a rozpouštědlo. Látky pro přípravu pojiva mohou být hydroxylovými skupinami terminovaný oligobutadien, kopolyoligobutadienakrylonitril nebo polyester. Ze skupiny diizokyanátů lze použít např. 2,6 toluendiizokyanát nebo 4,4 difenylmetandiizokyanát.Uvedené látky reagují s diizokyanáty na polymery terminované izokyanátovými skupinami, které při styku s povrchem pryžové drtě mohou reagovat s vhodnými funkčními skupinami obsahujícími aktivní vodík,...

Modifikovaný termoplastický polyuretan

Načítavanie...

Číslo patentu: 246467

Dátum: 15.12.1987

Autor: Klonfar Petr

MPK: C08L 75/04

Značky: termoplastický, modifikovaný, polyuretan

Text:

...Celsia. Také se zlepšil suchý omak povrchu fólie.ako polyetherových skupin pro blokový amiwd může být použito polyetylénglykolu,polypropylenglykolu nebo polytetrametylénglykolu, jako polyamidových skupin polyamid B, polyamid 6,6, polyamid 11 a poly 4amid 12 nebo jejich kopolymerů. Poměr polyetheru k polyamidu může být variabilní od 80 20 do 2 D 80. Použití samotného blokového amidu pro nánosování není možné s ohledem na nalepoväní na válce a...

Spôsob výroby polyuretánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240326

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kubala Jozef, Veselá Irena, Bednáo Jioí, Oddejkovie Anton, Škultéty Štefan, Dimun Milan

MPK: C08G 18/14, C08L 75/04, C08G 18/22...

Značky: výroby, polyuretánov, spôsob

Text:

...kobaltu, mangánu, železa, niklu a prípadne ďalších kovov prítomné. i Takéto polyesterpolyoly sa pripravujú z druhotných surovín, napr. zvyškov z výroby dimetyltereftalátu a/alebo kyseliny tereftálovej (ČS. aut. osvedčenie č. 218170 alebo zo zvyškov z výroby cyklohexanónu oxidáciou cyklohexánu čs. aut. osvedčenie 299 429, clo ktorých predmetné orgauozlúčeniny kovov prichádzajú z predchádzajúcich technologických stupňov. Pri použití...

Způsob modifikace měkkého lehčeného polyuretanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238296

Dátum: 01.06.1987

Autori: Tesařová Anna, Tesař Petr, Lukovský Leo

MPK: C08L 75/04

Značky: modifikace, lehčeného, měkkého, způsob, polyuretánu

Zhrnutie / Anotácia:

Měkký lehčený polyuretan modifikovaný přídavkem telechelických tekutých kaučuků na bázi butadienu, izoprenu nebo kopolymeru izobutylen - 1,3 pentadienu majících koncové reaktivní skupiny na koncích řetězce ukončeny skupinou hydroxylovou, o průměrné molekulové hmotnosti 800 až 8000, které se přidají při výrobě do základních polyolů v množství 5 až 50 hmotnostních dílů na základní polyol. Přídavkem uvedených telechelických polymerů dosáhne se...

Spôsob výroby pozdĺžne ryhovaných súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 238838

Dátum: 15.05.1987

Autori: Mokrý Jozef, Střešinka Jozef, Houžvička Jindřich

MPK: C08L 75/04

Značky: výroby, pozdĺžne, súčiastok, spôsob, ryhovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši sp(sob výroby hmoty na báze polyuretánov, najmä mikrobunečného mierne napeneného polyuretánového elastoméru o objemovej hmotnosti 250 až 800 kg . m-3, na leštenie a brúsenie krehkých i tvrdých materiálov. Výhodou hmoty pripravenej postupom podľa vynálezu je vysoká odolnosť voči odieraniu, optimálna prieniková tvrdosť a húževnatosť, čo pri vysokej životnosti umožňuje leštenie pri vyšších tlakoch a obrátkach, a teda kratších...

Katalytický systém pro polyuretanové pěny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239739

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rajtár Vojtech, Ryšavý Drahomír

MPK: C08G 18/24, C08L 75/04

Značky: polyuretanové, katalytický, pěny, systém

Text:

...je složitější než katalytický účinek tercíárních aminů, které tvoří komplexy buä shydro 1 ylem nebo izokyanâtem. Katalyaátory organokovových sloučenín aktivují současně polyol i izokyanát, nejdříve tím, že vytvoří binární komplex mezi katalysátorem a polyolem a potom vazbu 3 izokyanátem, čímž se vytvoří ternární komplex nebo vazba organokovové sloučeniny, polyolu a izokyanátu.U reakčí, kde jsou terciární aminy a organokovové sloučeniny...

Polyol pro výrobu tvrdé strukturní polyuretanové pěny

Načítavanie...

Číslo patentu: 249401

Dátum: 12.03.1987

Autor: Krčma Vladimír

MPK: C08L 75/04

Značky: strukturní, výrobu, pěny, polyol, tvrdé, polyuretanové

Text:

...e jejich směsi 0,7 až 3 hmotnostních díld polysiloxovanáho oleje 5 až 20 hmotnostních ano lonofluortrichlormetanuTakto vytvorená polyolová sloiks smísenä vs stschiometrickóm pomeru s s príslušný polyalkylenpolytenylenpolyisokynxxdtem vytvorí tvrdou strukturní plnu s vysokými hodnotení glikdlních a mechanických vlastností, predevsím rdsovou houlevnetost a tepelnou odolnost.135 hmotnostních dílů polyátex-polyolu s...

Sposob stabilizácie polyuretánových dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248599

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vacval Jozef, Oravec Ján, Hanzalík Stanislav

MPK: C08L 75/04

Značky: polyuretánových, stabilizácie, dielov, spôsob

Text:

...pri zvýšených teplotách a úzka časová náväznosť prípravy predpolyměru s pridávaním eubetituovanej thiomočoviny. Známy je tiež spôsob úpravy polyuretánových dielov máčamím po dobu 1 až. 15 minút v roztoku 0,1 až 3 hmotu. 2,2- dihydroxy - 4 - methoxybenzofenőnuv petroléteri. Nevýhodou tejto úpravy je dlhá doba máčania polyuretánových dielov v teplom, prípadne vriacom stabili začnom roztoku. Ďalej je známa úprave nanášením kryoieho laku s...

Termoplastické polyuretany

Načítavanie...

Číslo patentu: 237405

Dátum: 15.08.1986

Autori: Donnerstag Ulrich, Trentsch Günter, Baum Eva, Sachs Reiner

MPK: C08L 75/04, C08L 75/06

Značky: termoplastické, polyuretany

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je příprava termoplastických polyuretanů s širokým pásmem zpracování, které mohou být v případě potřeby orientovány podle specifických požadavků zpracovatele tím, že rozšířením pásma tavení existuje zlepšená zpracovatelnost materiálu na standardních strojích pro vstřikování. Termoplastické polyuretany podle vynálezu, sestávají ze směsi granulovaných produktů několika, výhodně dvou, termoplastických polyuretanů na bázi známých...

Základní nátěrová vrsva vytvrzovaná v ultrafialovém záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 235944

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mazurovová Galina Afanasjevna, Kameněvová Elvíra Sergejevna, Židkovová Ljudmila Dmitrijevna, Nepomňaščij Anatolij Isaakovič, Iljinová Klavdija Dmitrievna, Proniná Inna Alexejevna, Redkovová Elena Alexandrovna, Bacharevová Valentina Petrovna

MPK: C09D 3/72, C08L 75/04

Značky: vytvrzovaná, základní, záření, vrsva, ultrafialovém, nátěrová

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedený vynález se týká oblasti výroby nátěrových hmot, tvrditelných zářením o vysoké energii. Cílem vynálezu je zlepšení fyzikálně-mechanických vlastností konečného produktu, zvýšení stability základu a urychlení jejího fotochemického vytvrzení. Pro dosažení tohoto cíle je jako nenasycený oligoester tvrditelný ultrafialovým zářením použit oligouretanakrylát s 0,5 až 20 % močovinových skupin v řetězci při poměru složek v hmotnostných dílech:...

Foto- nebo radiačně chemický vytvrzovaná směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 229859

Dátum: 15.01.1985

Autori: Redková Elena Alexandrovna, Skuiňš Leon Martynovič, Proniná Inna Alexejevna, Trojenko Vladimír Ivanovič, Židková Ljudmila Dmitrijevna, Nepomňaščij Anatolij Isaakovič, Iljiná Klavdia Dmitrijevna

MPK: C09D 3/72, C08L 75/04

Značky: vytvrzovaná, foto, radiačně, směs, chemicky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je nejvýhodněji požitelný při přípravě nátěrových vrstev, lepidel, adheziv, směsí, které se vytvrzují foto- nebo radiačně-chemickými způsoby. Cílem vynálezu je zlepšení stálosti směsí vůči světlu. Proto směs jako oligouretanakrylát obsahuje oligouretanakrylát s 0,5 až 10 % močovinových skupin při následujícím poměru složek (hmot. díly): oligouretanakrylát s 0, 5 až 10 močovinových skupin - 30 až 90 ethylenicky nenasycený...