C08L 63/10

Živicové kompozície obsahujúce modifikované epoxidové živice s kyselinou sorbovou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18478

Dátum: 04.04.2012

Autori: Al Masri Majdi, Moritz Hans-ulrich, Lienert Klaus-wilhelm, Huesmann Anne-gönke

MPK: C08G 59/16, C08G 59/14, C08K 5/00...

Značky: kyselinou, živicové, epoxidové, obsahujúce, živice, kompozície, sorbovou, modifikované

Text:

...samostatne alebo v kombinácii s pevnými izolačnými materiálmi (pásky, atď.) na izoláciu elektrických zariadení, ako sú motory, transformátory a generátory. 0012 Táto úloha sa ďalej rieši nanášacou hmotou obsahujúcoui) 100 dielov hmotnostných živicovej kompozície aii) 1 až 3 hmotnostné diely iniciátora radikálovej polymerizácie. 0013 Živicové kompozície podľa vynálezu obsahujú reakčný produkt z jednej alebo viacerých zlúčenín s epoxidovými...

Viacvrstvová vyplňovacia hmota na konštrukciu a/alebo opravu podláh priemyselných stavieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2725

Dátum: 11.12.2000

Autor: Hruban Vladimír

MPK: C08L 63/10, E04F 15/12

Značky: podláh, hmota, konštrukciu, priemyselných, vyplňovacia, opravu, viacvrstvová, stavieb

Text:

...spočíva v tom, že táto je tvorená jednou vrstvou z dvojzložkovej epoxidovej živice s polyamidom-amínovým vytvrdzovadlom, druhou vrstvou, ktorú tvorí dvojzložková epoxidová živica s modiñkovaným alifatickým amínovým vytvrdzovadlom skremenným plnivom atreťou vrstvou pozostávajúcou zdvojzložkovej epoxidovej živice s alifatickým vytvrdzovadlom.Pred použitím vyplňovacej hmoty na rekonštrukciu poškodenej podlahy, je najprv potrebné odstrániť z...

Vzduchem inhibovaná kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 270279

Dátum: 13.06.1990

Autori: Křivánek Jiří, Klátil Karel

MPK: C08L 33/06, C08L 63/10

Značky: inhibovaná, vzduchem, kompozice

Text:

...vlastnosti, tj. stabilita kompozice ve styku se vzduchom nejméně 1 rok, ssmovolné vytvrzení zs nepřístupu vzduchu mezi dvěma čistymi kovovými povrchy během několika hodin za normální teploty, možnost použití aktivátorú pro nekcvově povrchy součástí a možnost použití aktivátorů pro velmi rychlé vytvrzení během několika minut. Vytvrzená vrstva vytváří mezi povrchy součástí tzv. uložení bez vůle, takže součástí jsou dokonale fixovány proti...

Hmoty na bázi epoxyakrylátových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 261916

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kadleček František, Exnerová Karla, Macků Vladislav, Rajdl Josef, Lidařík Miloslav, Wiesner Ivo

MPK: C08L 63/10

Značky: hmoty, bázi, pryskyřic, epoxyakrylátových

Text:

...samotnými polyąrminy. Vzhledem ke zvýšenému obsahu hydroxylových skupin v tvrdidle probíhá vytvrzovéní rychleji a poskytuje při pokojové teplotě vyšší konverzi epoxidových skupin. Při aplikacích jako licí podlahoviny poskytují tyto hmoty hladké povrchy bez povrchových vadPro formulaci těchto hmot podle vynálezu se.používají epoxidové pryskyřice dianového a/nebo novolakového typu 5 molekulovou hmotnosti 340 až 700.Jako tvrdidla pro tyto hmoty...

Polyaminakrylátová tvrdidla pro epoxidové vodné systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260720

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hájková Bohuslava, Šňupárek Jaromír, Lidařík Miloslav, Klugar Jindřich, Šíp Martin

MPK: C08G 59/50, C08L 63/10

Značky: vodné, polyaminakrylátová, tvrdidla, systémy, epoxidové

Text:

...popisovanym v A 0 č.lüílmaji nižší viskozittl, což se příznivé projevuje při zpracovotelnosti a dále vykazují vyšší stabilitu visktozit s časem.Z polyaminů jsou pro připravu tvrdidel jnodle vynálezu vhodné typy aliñatioké, cykloalifatické, i aromatická ako .alifaticlcé polyaminy se nejlépe uplatňují polyalkylenpolyaminy, hlavně diethylentriamin, dipropylentriamin, triethylentetramin a tetraethylenpentamin. Z cyklolalifatickych aminů lze...

Polyaminoakrylátová tvrdidla pro epoxidové vodné systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260717

Dátum: 12.01.1989

Autori: Klugar Jindřich, Lidařík Miloslav, Šňupárek Jaromír, Hájková Bohuslava, Šíp Martin

MPK: C08L 63/10, C08G 59/50

Značky: tvrdidla, epoxidové, systémy, vodné, polyaminoakrylátová

Text:

...jsou pro přípravu tvrdidel podle vynálezu vho-dné typy alifatické, cykloalitatické i .aromatické. jako alifatické polya-míny se nejlépe uplatňují polya-lkylen-polyaminy, hlavně diethylentriamín, diprvopylentriamin, triethylentetramin a tetnaethylenpentvamin. Z cykloalitatických aminů lze použít například methylenbiscyklohexylamin, methylenbis methylcyklohexylamin 3,3-dimethy 1-4,4-diamino-dicyklohexylmethan aj. ako .aromatické amíny možno...

Vodivé plastmalty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259682

Dátum: 17.10.1988

Autori: Žalský Vítězslav, Wiesner Ivo, Elbel Jiří

MPK: C08L 63/10

Značky: plastmalty, vodivé

Text:

...90 pevnosti polymcrní sítě. Při teplotách niüüích jak 15 OC je vhodné používat urychlovąče tvrzení V množství 0,1 už 5, zejména kyselinu salicylovou, salicyláty, ľcmolickó sloučcuiny aj. Nositelem parametru vodivosti jsou suzc mající obvykle vysokou strukturu (vysoký stupeň seřetčzení) u nízký obsah kyslíku. Nejvhodnějším typem je obchodní produkt chemických závodů SČSP Záluží Chezacarb EC. Lze však použití i jiné typy vodivých sazí, zejména...

Houževnaté hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259443

Dátum: 17.10.1988

Autori: Novák Jiří, Kadleček František, Vavřinec Ladislav, Krudenc Ladislav

MPK: C08L 63/10, C08L 63/02

Značky: houževnaté, hmoty

Text:

...pryskyřice modifikované vnějšími či vnitřními plastifikatory nebo reaktivními ředidly. Učinek bývá méně výrazný, zejména u. vnějších plastifikátorů Také lze použít směsi epoxidových pryskyříc dianového typu s alifatickými, cykloalifatickými či .novolakovými epoxidovými pryskyřicemi. Ptružití směsi je o~mezeno jejich vzájemnou snášenlivwostí.Allylfenylétery se připravují reakcí fenollů s allylhalogenidy ve vodně-alkohollckémroztoku NaOH při...

Hmota s vysokou odolností proti opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259119

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kainrath Otakar, Jelínek Václav, Starý Miroslav

MPK: C08L 63/10, C08K 3/36

Značky: proti, vysokou, opotřebení, odolností, hmota

Text:

...plnivem, tj. technickým úletovým preohovým oxidem křemičitým s úzkým rozdělením velikosti kulovitých částic o velikosti do l um, popř. jejich-agregáty. Uvedeným požedavkům plně vyhověl úletový prachový oxid křemičitý vznikajíoipři výroběčistého křemíku. Hmots podle vynálezu byla úepěšně odzkoušena pro ucpávky automobilového vodního čerpadla, kde prekázala podstatně vyšší životnost a těsnici účinek. Při jejím použití na součásti...

Plastmalty a plastbetony

Načítavanie...

Číslo patentu: 247240

Dátum: 01.08.1988

Autori: Lukáe Juraj, Borovieka Miloš, Píš Jaroslav, Londýn Miroslav, Paleeek Jaroslav

MPK: C08L 63/10

Značky: plastmalty, plastbetony

Text:

...plně ní, mající velmi dobré mechanické parametry, Jestliže necháme65 až 80 dílů dianové epoxidové pryskyřice o střední hclekulové hmotnosti üho až 600 ą střední epoxidová funkčnoscn 2,0, , 20 až 35 dílů 2-etylhexylckrylátu, 8 až 25 dílů polyetylsnpolysminů nebo polypropylenpolyaminů o střední ekvivalentní hmotnosti 20 až H 5, střední aminové funkčnosti 5 až 8 a aminovém čísle 1200 až 1632 mg KOH/3, 500 až 2000 dílů těženého nebo drcenéhc...

Nízkoviskozní kompozice pro rozlivové hmoty se sníženou sedimentací plniv a pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256620

Dátum: 15.04.1988

Autori: Müller Karel, Wiesnerová Ludmila, Wiesner Ivo, Prachař Otakar, Opl Jan, Jarolímek Přemysl

MPK: C08L 63/10

Značky: nízkoviskozní, hmoty, kompozice, sníženou, plniv, rozlivové, pigmentů, sedimentaci

Text:

...hmotnostně z 68 až 85 dílů dianové epoxidové pryskyřice o střední molekulově hmotnosti 435 až 650 a střední epoxidové funkčnosti 2,0, p 15 až 32 dílů 2-etylhexylakrylátu a 15 až 55 dílů mletého křemeněho skla.vKbmpozioe podle vynálezu se dále obvykle pigmentuje anorganickými pigmenty, zejména pigmenty na bázi oxidů železa, přírodními okry, oxidy zinku či titanu, lithoponem a dalšími. Povrchové napětí a smáčivost pigmentů a rheologické...

Houževnatá hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 256338

Dátum: 15.04.1988

Autor: Wiesner Ivo

MPK: C08L 63/10

Značky: hmota, houževnatá

Text:

...molekulově hmotnosti 100 až 250,středním obsahu 3 až 5 atomů dusíku v molekule, majíoího střední ekvivelentovou hmotnost 40 až 100 a aminové číslo 600 až 1000 mg KOH/g.Hmoty vzniklé vytvrzením této kompozioe doeahují jednak vyšší pevnostní charakteristiky, jednak lepší ohemiokou odolnost, než podobná pojive vytvrzovaná výhradně polyenpolyaminy. Další výhodou je lepší rozložení reakčních česů a nižší hodnoty maxima exotermie během...

Reaktivní epoxidová kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255690

Dátum: 15.03.1988

Autori: Novák Jiří, Krudenc Ladislav

MPK: C08L 63/10

Značky: epoxidová, kompozice, reaktivní

Text:

...2,2-bis(4-alloxyfeny 1)propan vzniká kondenzací 1 molu hisfenolu A s 2,2 moly allylchloridu v roztoku 15 vodněetanolického Na 0 H. Po 3 hodinách varu reskční směsi, neutralizaci, separaci a oddestilování těkavých podílů se získá světle žlutohnědá kapalina obsahující 95 až 98 hm. žádaného diéteru a 2 až 5 hm. allyléterů bísfenolu A. Produkt je netoxický, bez zápachu. Teplota varu 141 až 146 °C/13,3 Pa, viskozita 40 až 80 mPA.s/25 °C. změnou...

Hmota připravitelná radiační polymerací reaktivní bezrozpouštědlové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255200

Dátum: 15.02.1988

Autori: Pipota Jiří, Wiesner Ivo, Křivánek Jiří

MPK: C08L 63/10

Značky: hmota, připravitelná, reaktivní, radiační, polymeraci, kompozice, bezrozpouštědlové

Text:

...že i vysoká rychlost radiační polymerace, kterou lze kontrolovat volbou velikosti dávkového příkonu. hPři provozním využití lze hmoty před uskutečněním radiační polymerace podle potřeby pigmentovat, plnit různými plnivy či barvit známymi typy barviv, lze však použít pouze látky,které nemění své vlastnosti účinkem záření. Dle potřeby lze směs před polymerací modifikovat přídavkem látek regulujících rheologické vlastnosti, rychlost radiační...

Rozlivová hmota zejména pro bezešvé lité podlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255168

Dátum: 15.02.1988

Autori: Horňák Vladimír, Wiesner Ivo, Hošek Rudolf, Böhm Bohumil

MPK: C08L 63/10

Značky: podlahy, zejména, bezešvé, rozlivová, lité, hmota

Text:

...hmota se podle potřeby pigmentuje 1 až 10 hmotnostními díly pigmentú, zejména pigmentů na bázi oxidů železa, zinku, titanu, chromu a podobné. Stupeň plastifikace lze v nut 3 255168ných případech upravit přídavkem nejvýše 10 hmot. dílů esteru ky 5 elinyfťalové, nebo jinými typy známých pastifikátorü. Povrchové napětí, smáčivost pigmentú a rychlost vylučováni vzduchových bublin lze zlepšit přídavkem nejvýše 0,1 hmot. dílů silikonových...

Reaktivní bezrozpouštědlová kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255090

Dátum: 15.02.1988

Autori: Wiesner Ivo, Pipota Jiří, Křivánek Jiří

MPK: C08L 63/10

Značky: bezrozpouštědlová, reaktivní, kompozice

Text:

...nízká tendencí ke vzniku vnitřního pnuti a snížené objemové kontrakci. Kompozici lze dle potřeby upravovat látkami regulujicími rheologické vlastnosti,povrchové napětí, rozliv a podobné. Kompozici lze také plnit, pigmentovat či barvit známými typy plniv, pigmentů a barviv. Pokud je žádána další doba skladovatelnosti je nutno kompozici vhodným způsobem stabilízovat proti nežádouci samovolné polymeraci, obvykle přidavkem až300 ppm hydrochinonu...

Tvrditelné pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 255022

Dátum: 15.02.1988

Autori: Wiesner Ivo, Křivánek Jiří, Kroupa Jiří

MPK: C08L 63/10, C08L 67/02, C08L 33/00...

Značky: tvrditelné, pojivo

Text:

...ketonperoxidů nebo hydroperoxidů a uryohlovačů na bázi mýdel obsahujících mangan, kobalt a podobně.Pojivo je poměrně nízkoviskozní, jeho viskozita nepřekračuje hranici 5 OOO mPa.s/25 °C, má dobrou adhesi ke kovům, dobrou rázovou odolnost a houževnatost, proto při zalévání či zakapávání elektronických součástí nedouhází k tvorbě prasklin či poäw kozování součástí V-důsledku vysokého vnitřního pnutí vytvrzená zálivkové hmoty.Dle potřeby lze...

lmpregnační s izolační sendvičové systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246685

Dátum: 15.10.1987

Autori: Fueík Miroslav, Jirkovský Jan, Beneš Zdenik

MPK: C08L 63/00, C08L 63/10

Značky: systémy, sendvičové, lmpregnační, izolační

Text:

...v různém počtu a pořadí, s výhodou nejspodnější vrstvy z epoxidověho kaučuku a nejvrchnější z epoxyakrylátu.Vlastnosti hmot, získaných podle vynálezu, mohou být měněny ovlivňováním hustoty polárnosti í topologie strukturní sítě hmoty prostřednictvím změny kvality i kvantity výchozích složek. změnou druhů a podílů plniv lze ovlivnit mechanické i elektrické vlastnosti (pevnost,otěr, povrchový odpor aj.) a zpracovatelnost (viskozita, tixotropie)....

Tvrditelné epoxidové kompozice se zvýšenou houževnatostí po vytvrzení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238477

Dátum: 01.10.1987

Autori: Svoboda Bohumil, Ambrož Vladimír, Lidařík Miloslav

MPK: C08L 63/10, C08L 63/02

Značky: epoxidové, kompozice, houževnatostí, vytvrzení, zvýšenou, tvrditelné

Zhrnutie / Anotácia:

Tvrditelné epoxidové kompozice se zvýšenou houževnatostí po vytvrzení sestávající z epoxidové pryskyřice dianového typu o mol. hmotnosti 340 až 900, organických práškových plniv na bázi synthetických polymerů nebo kopolymerů, synthetických vláken o délce do 3 mm, tvrdidla typu kondenzačních produktů polyakrylenpolyamunů s formaldehydem a fenoly nebo alkylfenoly s počtem uhlíkových atomů v alkylové skupině 1 až 12 v mol poměru 1 : 0,8 až 1,2 : 1...

Tvrditelná kompozice ba bázi aduktů kyseliny akrylové s epoxidovými pryskyřicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 241728

Dátum: 15.09.1987

Autor: Abilev Serikbaj Karimovie

MPK: C08L 63/10

Značky: bázi, kyseliny, tvrditeľná, aduktů, kompozice, epoxidovými, pryskyřicemi, akrylové

Text:

...se jako pojiva při výrobě laminátů nebo tmelů, vytvrzovaných Svazky elektronů. Přípravuji se známymi způsoby adicí kyseliny akrylové na epoxidovou pryskyřici v molárním poměru 2 1, obvykle za katalýzy bazickými látkami.Směs mono- a diesteru kyseliny akrylové s epoxidy se upravuje dále plastifikátory,což jsou zejména C 4 až C 10 estery kyseliny italové, tetrachlorttalovê, tetrabromftalové,citrónová, adipové, trifenylfosfit a další. S výhodou...

Reaktivní kompozice pro výrobu litých podlah

Načítavanie...

Číslo patentu: 243640

Dátum: 15.05.1987

Autori: Soudek Ivan, Pechman Miloš, Tesao Václav, Saidl Miloslav, Landa Václav

MPK: C08L 63/10

Značky: výrobu, kompozice, litých, reaktivní, podláh

Text:

...prachu, aktivních hlinek, siloxidu a podobně.Je-li to žádoucí, lze kompozice probarvovat, například organickymi mikrolithovými barvivy, nebo pigmentovat známými pigmenty. V roli aktivních plniv se používají kopolymery vinylchloridu s etylenem, propylenem, vinylacetátem a dalšími monomery, 5 obsahem chloru do 55 , viskozitním číslem 40 až 150 ml/g, nebo směsi těchto plniv s jinými látkami, jako je drcená pryž, krátké sekané...

Způsob výroby pružných forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243631

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kubata Milan, Stuchlik Peter, Walach Milan

MPK: C08L 63/10

Značky: způsob, forem, výroby, pružných

Text:

...1)fta 1 átu a trimetylhexametylendiaminu nebo hexametylendiaminu v množství 98 až 120 teorie, vztaženo na obsah epoxidovýchVlastnosti forem vyrobených podle vynálezu mohou být měněny ovlivňováním hustoty, polár nosti i topologie strukturní sítě hmoty prostřednictvím změny kvality i kvantity výohozích složek. Změnou druhů a podílú plniv lze ovlivnit mechanické a elektrické vlastnosti (pevnost,otěr, povrchový odpor), zpracovatelnost...

Tvrditelná kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 243612

Dátum: 15.05.1987

Autor: Roháeek Jan

MPK: C08L 63/10

Značky: tvrditeľná, kompozice

Text:

...avšak na 1 molární díl epoxidu se používají 2 molární díly kyseliny akrylové.Směs mono- a diesteru kyseliny akrylové s epoxidy se upravuje estery kyseliny akrylové o střední molekulové hmotnosti 125 až 300 a střední funkčnosti 1 až 3, přičemž se nejčastěji používá n-butylakrylátu, izobutylakrylátu, amylakrylátu, oktylakrylátu, 2-ethylhexylakrylátu,benzylakrylátu, etylenglykoldiakrylátu, butylenglykoldiakrylátů, diakrylátů...

Reaktivní kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 243611

Dátum: 15.05.1987

Autor: Vyroubal Antonan

MPK: C08L 63/10

Značky: kompozice, reaktivní

Text:

...hmoty až vysoce visközní kapaliny pryskyřičné konzistence, barvy tmavého medu. Podle použité výrobní technologie a množství epichlorhydrinu, se obsah epoxidových skupin V epoxidovém kondenzátu pohybuje obvykle mezi 0,310 až 0,480 mol/100 g, nesmí však klesnout pod 0,270 mol/100 g, protože takové epoxidové kondenzáty jsou již nepoužitelné jako složka kompozioe podle vynálezu.Pro kompozice podle vynálezu se používají estery kyseliny akrylové a...

Koncovka na vyšetrovanie únavovej životnosti predpínacej výstuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 250786

Dátum: 14.05.1987

Autori: Palenčár Zoltán, Zahradníková Viera

MPK: C08L 63/10

Značky: životnosti, koncovka, výstuže, únavovej, predpínacej, vyšetrovanie

Text:

...vystavené veľkému namáhaniu, t. j. minimálna požadovaná pevnosť v šmyku je 50 MPa. V tuzemsku nie sú k dispozícii zalievacie živice, ktoré samotné by spĺňali požiadavky na mechanickú odolnosť. U živíc na báze epoxidovej, akrylátov,nenasýiených polyeswterov dochádza ,pri namáhaní k piorulšenitt koncoviek. iUvedené .nedostatky odstraňuje kompowzit zložený podľa vynálezu, ktorý možno .používat pre koncovky »na skúšky únalv-ovej životnosti...

Způsob přípravy stabilních kompozic

Načítavanie...

Číslo patentu: 250739

Dátum: 14.05.1987

Autori: Jarolímek Přemysl, Jahnel Richard, Bruthans Václav, Wiesnerová Ludmila, Müller Karel, Šnirch Josef, Hanzlík Miroslav, Novotný Jaroslav, Wiesner Ivo

MPK: C08L 63/10

Značky: způsob, kompozic, stabilních, přípravy

Text:

...značným množstvím kyslíku ve formě mikroskopickýoh bublín vzduchu, sestrvávajících v dispersním stavu po několik měsíoů,což dovoluje plná a dlouhodobé uplatně t ní kyslíkové ínhybice polymerace. Způsob podle vynálezu se vy užívá zejména při přípravě kompozic z epoxidovýoh pryskyřic a 2-etylhexylakrylátu, protože tyto kompozice jsou netoxické, mejí vynikající zpracovatelnost e po vytvrzení velúi dobré mechanické parametry. Nižěí obsah...

Způsob přípravy kapalných elastomérů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250331

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rada Antonín, Bruthans Václav, Müller Karel, Hanzlík Miroslav, Wiesnerová Ludmila, Wiesner Ivo, Jarolímek Přemysl

MPK: C08L 63/10, C08G 59/16

Značky: přípravy, kapalných, elastomerů, způsob

Text:

...ředění a doprave kapalného elastomeru.Vyrobené elastomery mají relativně nízke viskozity, které nelze jinými způsoby dosáhnout.Úkolem používaných reakčních katalyzátorů je nejen potlačení polymeračních reakcí, ale rovněž katalýza adice dimerních mastných kyselín na nízkomolekulární epoxidové pryskyřlce.V ruoli redukčních katalyzátorů se osvědčily zejména oxidy dvojmocného cínu a trojmocného antimonu, alkalické cínatany a antimonitany, cínaté...

Epoxidový kaučuk

Načítavanie...

Číslo patentu: 250330

Dátum: 15.04.1987

Autor: Wiesner Ivo

MPK: C08L 63/10, C08G 59/16

Značky: epoxidový, kaučuk

Text:

...i epoxidového kaučuku jsou uvedeny v tabulceZ-EHA viskozita MPZ MPa tažnost 0/0 tvrdost °Sh A mPa . s/25 C 1 10 69 405 3,51 54 68 15 47 862 1,98 86 44 20 22 406 1,23 105 40 30 8 108 0,89 89 36 MPZ mez pevnosti v tahu 2-EHA Z-etylhexylakrylát Příklad 2 Přiklad 3Reakcí 1 molu polymernich mastných kyselin 644 g o střední funkčnosti 2,24 se 2 moly nízkomolełmlární dianové epoxidové pryskyřice o střední molekulové hmotnosti 396, se připraví...

Kapalná elastomerní kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 250329

Dátum: 15.04.1987

Autor: Wiesner Ivo

MPK: C08G 59/16, C08L 63/10

Značky: kompozice, kapalná, elastomerní

Text:

...epoxidovými pryskyřicemi na bázi dianu nebo bisfenolu F o střední epoxidové funkčnosti 2,0 a střední molekulové hmotnosti 340 až 700.Reakcí 1 molu 596 g polymerních mastných kyselin o střední karboxylové funkčnosti 2,11 se 2 moly nízkomolekulárni dianové pryskyřice o střední molekulové hmot 4nosti 350 a střední epoxidové funkčnosti 2,0 se připraví telechelický předpolymer s koncovými epoxidovými skupinami s obsahem 0,154 mel/100 g...

Způsob přípravy epoxyakrylátových kompozic

Načítavanie...

Číslo patentu: 250328

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rada Antonín, Bruthans Václav, Micka Vladimír, Jarolímek Přemysl, Hanzlík Miroslav, Vacek Antonín, Müller Karel, Wiesner Ivo, Wiesnerová Ludmila, Kundrát Pavel, Novák Jiří

MPK: C08L 63/10, C08G 59/17

Značky: přípravy, způsob, epoxyakrylátových, kompozic

Text:

...se způsobem podle vynálezu,který spočíva v tom, že předložená tavenina epoxidové pryskyřice o teplo-tě 100 až 150 stupňů C se sytí vzduchem, načež za míchání se přidá C 4 až C 10 akrylát obsahující nejméně 50 ppm hydrochinonu, případně plastifikátor, kompozice se homogenizuje za stáleho sycení vzduchem, přidá se 50 až 250 ppm hydrochinonu, načež se kompozice chladí na 50 až 120 °C a vypouští do nádob.Způsobem podle vynálezu lze...

Způsob přípravy epoxyakrylátových kompozic

Načítavanie...

Číslo patentu: 250327

Dátum: 15.04.1987

Autori: Brunthans Václav, Novotný Jaroslav, Hanzlík Miroslav, Novák Jiří, Wiesner Ivo, Wiesnerová Ludmila, Jahnel Richard, Müller Karel, Jarolímek Přemysl, Šnirch Josef

MPK: C08L 63/10, C08G 59/17

Značky: epoxyakrylátových, způsob, přípravy, kompozic

Text:

...přidá 50 až 300 ppm hydrochinonu a po jeho rozpuštění se směs sytí proudem kyslíku nebo vzduchu, načež za míchäní se vpustí tavenina epoxid-ové pryskyřice o teplotě alespoň 100 °C, komrpozice se zhomogenizuje a ochladí na 50 až 80 °C za stáleho sycení kyslíkem nebo vzduchom,na-čež se vy-pouští do nádob.způsobem ,podle vynálezu lze přípravovat epoxyaxkryiátové kompozice založené na běžných druzícvh dianových epoxi-dový-ch prys-kyřic -o střední...

Kompozice pro rozlivové hmoty se sníženou sedimentací pigmentů a plniv

Načítavanie...

Číslo patentu: 249595

Dátum: 15.04.1987

Autori: Wiesner Ivo, Müller Karel, Jarolímek Přemysl, Opl Jan, Wiesnerová Ludmila, Prachař Otakar

MPK: C08L 63/10

Značky: rozlivové, kompozice, sníženou, plniv, sedimentaci, pigmentů, hmoty

Text:

...pigmenty, zejména pignenty na bázi oxidů železa, přírodními okry, oxidy zinku či titanu, lithoponem a podobně. Povrchové napätí, smáčivost pigmentů a rheologioké vlastnosti kompozioe lze dle potřeby regulovat přídavkem malého množství silikonovýoh olejů, nízkomolekulárníoh polymérů esterů kyseliny akrylové, fluorovanýoh sloučenin či kondenzáty na bázi melaminu či moöoviny a formaldehydu nebo jinými látkami a podobnými účinky.Význačnou...

Hmota zejména pro lité bezešvé podlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249594

Dátum: 15.04.1987

Autor: Wiesner Ivo

MPK: C08L 63/10

Značky: bezešvé, podlahy, zejména, hmota, lité

Text:

...močoviny čiVýznačnou výhodou hmot podle vynálezu Je omezení až potlačeni sedimentace částio plniv a pignentů, což se projevuje vyšší homogenitou fyzikálně-mechanických parametrů a rovnoměrným barevným odstínem vytvrzenýoh hmot, zejména pak podlah. Egalizátory zamezují shlukováni a sedimentaoi čústio plniva a pigmentů, aniž však podstatné ovlivňudí viakozitu nevytvrzené hmoty. Jako egalizátory však nelze použít všechny běžně známé...

Epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 233642

Dátum: 01.03.1987

Autori: Bošek Jiří, Hanzlík Vladimír, Dobáš Ivan, Lidařík Miloslav, Tuťálková Alena, Šíma Milan, Rajdl Josef, Kaška Jiří

MPK: C08L 63/10

Značky: epoxidové, kompozice

Zhrnutie / Anotácia:

Epoxidové kompozice pro licí a zalévací hmoty, tmely, plastbetony, lepidla a nátěrové hmoty sestávají z epoxidové pryskyřice dianového typu o mol.hmotnosti 350 až 1 000, styrenu a/nebo alkylesterů kyseliny akrylivé a methakrylové s až 8 uhlíkovými atomy v alkylovém zbytku, dále z hydroperoxidu a z kondenzačního produktu fenolů, s alifatickými aldehydy o počtu uhlíkových atomů 1 až 2 a s alifatickými a/nebo cykloalifatickými polyaminy...

Způsob provedení impregnace

Načítavanie...

Číslo patentu: 248791

Dátum: 12.02.1987

Autori: Wiesner Ivo, Boehm Bohumil, Novák Jiří, Šebor Josef, Kuba Karel, Procházka Václav

MPK: C08L 63/10, C08L 63/00

Značky: způsob, provedení, impregnace

Text:

...ze směsi obou výše uvedených hmot, načež se nastříkne 1 až 3 krát kompozicí sestávající z epoxyakrylátu na bázi epoxidově pryskyřice o střední molekulové hmotnosti 370 až 600, C 4 až C 10 alkylakrylátu a aminického tvrdidla v množství 90 až 140 teorie vůči obsahu epoxidových i akrylových skupin v kompozici, přičemž poslední ochranný povlak může obsahovatbarevné plnivo či pigment.Vlastnosti hmot získaných podle vynálezu mohou být...

Způsob provedení impregnace

Načítavanie...

Číslo patentu: 248790

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šebor Josef, Boehm Bohumil, Novák Jiří, Kuba Karel, Wiesner Ivo, Procházka Václav

MPK: C08L 63/00, C08L 63/10

Značky: způsob, provedení, impregnace

Text:

...při teplotách 0 až 60 OC, při množství odpovidajícím 90 až 140 teorie vůči obsahu reaktivních skupin. Při tvrzení lze používat látky zpomalující nebo urychlující chemické reakce látek ve směsi jako jsou fenolické sloučeníny, voda, polyoly, thioly, ketony, cyklické ětery a podobné. Někdy je vhodné použít i látky ovlívñující rozliv, povrchové napětí a podobné.Je možno použít běžná plniva jako jsou grafit, písek, mastek, křída, sádra, skelná...

Epoxidový kaučuk

Načítavanie...

Číslo patentu: 248346

Dátum: 12.02.1987

Autor: Wiesner Ivo

MPK: C08G 59/17, C08L 63/10

Značky: epoxidový, kaučuk

Text:

...o složení hmotnostně z 55 až 69 dílů díanové epoxidové pryskyřice o střední molekulovéhmotnosti 450 až 600 a střední epoxidové funkčnosti 2,0,31 až 45 dnů 2-etylhexylakrylátu a 8 až 16 dílů díetylentriaminu nebo dípropylentriaminu.Epoxídové kaučuky podíe vynálezu mají velmi dobré mechanické parametry, mez pevnosti v tahu dnsahoje 3 až 10 Ma, tažnost 50 až 2 oo z povrchová tvrdost 50 až 98 ° Sh A.Epoxídové kaučuky jsou odolné působení oíejů...

Kapalná kompozice pro výrobu epoxidových elastomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247936

Dátum: 15.01.1987

Autor: Wiesner Ivo

MPK: C08G 59/17, C08L 63/10

Značky: epoxidových, kompozice, kapalná, elastomerů, výrobu

Text:

...2,0 a 31 až 45 2-etylhexylakrylátu.Kmpozice se pro skladování stabilizuje přídavkem 50 až 150 ppm hydrochinonu nebo monometyleteru hydrochinonu a uchovává se v nádobách majících vzdušný nebo kyslíkovy polštář. Elastomerní kompozice se skladují při teplotách pod 30 °C a bez přístupu světla.Kompozice podle vynálezu má viskozitu 300 až 5 000 mPa.s/25 °c, je zdravotné nezávadná a po vytvrzení polyaminickými tvrdidly poskytuje epoxidové...