C08L 63/00

Adukty epoxidových živíc s amínmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 286290

Dátum: 19.06.2008

Autori: Florovičová Ludmila, Florovič Stanislav

MPK: C08L 63/00, C09D 163/00

Značky: epoxidových, amínmi, adukty, živíc

Zhrnutie / Anotácia:

Adukty epoxidových živíc s amínmi, pripraviteľné reakciou epoxidových živíc s priemernou molekulovou hmotnosťou 340 až 600 s obsahom epoxidových skupín 0,300 až 0,587 mol/100 g na báze dianu s organokremičitými polyamínmi pri teplote 15 až 180 °C v molárnom pomere organokremičitý polyamín : priemerná molekulová hmotnosť epoxidovej živice : amín rovnajúcom sa 0,01 až 20 : 1 : 0,01 až 15 a ich adičné soli s kyselinami rozpustnými vo vode,...

Dvojzložkový epoxidový lepiaci prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6267

Dátum: 28.02.2006

Autori: Lutz Andreas, Frick Karsten, Wipf Isabell

MPK: C08G 59/00, C08L 63/00

Značky: dvojzložkový, prípravok, epoxidový, lepiaci

Text:

...obsahujúcehoprvú zložku zahŕňajúcu epoxidovú živicu a silánové väzbovéčinidlo a druhú zložku zahŕňajúcu alifatický amín a polyamín0012 US-B-6,248,204 uverejňuje prípravok 2 epoxidovej živice tvrdnúci pri teplote miestnosti, ktorý obsahuje prvú zložku zahŕňajúcu epoxidovú živicu a druhú zložku zahŕňajúcu tvrdidlo na báze amínu (začlenené tu V odkazoch).0013 Vyššie uvedené prípravky však majú niekoľko nevýhod,ktoré obmedzujú ich. použitie ako...

Vysoko koncentrované vodné prípravky oligo- a polyesterov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4363

Dátum: 14.06.2005

Autori: Lang Frank-peter, Wessling Michael

MPK: C08G 63/00, C08L 63/00, C11D 3/37...

Značky: oligo, polyesterov, koncentrované, vysoko, přípravky, vodné

Text:

...kyseliny alebo polykarboxylátu.0009 Predmetom vynálezu sú vysoko koncentrované vodné prípravky oligoa polyesterov, ktoré vpodstate obsahujú 30 až 90 hmotn. soil release polyesteru a 0,1 až 40 hmotn. polykarboxylovej kyseliny alebo polykarboxylátu.0010 Vo vode rozpustné alebo vo vode dispergovateľné oligo-, popr. polyestery pre vysoko koncentrované vodné prípravky môžu byť neíónové alebo aniónové.Neiónové oligo- a polyestery sú napr....

Kompozícia epoxidového lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1804

Dátum: 12.03.2004

Autori: Lutz Andreas, Frick Karsten, Grossnickel Cathy

MPK: C09J 163/00, C08L 63/00, C08G 59/00...

Značky: kompozícia, epoxidového, lepidla

Text:

...pri izbovej teplote a rovnako aj pri nízkych teplotách. Pre nízke hodnoty nárazovej pevnosti odlupovania pri nízkych teplotách uvedene známe epoxidové lepidlá nespĺňajú tieto požiadavky.Dopravné prostriedky, časti ktorých sú spojené pomocouuvedených epoxidových lepidiel, následne nevyhovujú bezpečnostným požiadavkám, napriklad pri skúške nárazu. Ďalšou nevýhodou opisaných kompozícii epoxidových lepidiel sú ich relativne nedostatočné...

Kompozícia epoxidových živíc tvrditeľná teplom so zlepšenou rázovou húževnatosťou pri nízkych teplotách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3627

Dátum: 17.12.2003

Autori: Kramer Andreas, Finter Jürgen

MPK: C08G 59/00, C08L 63/00

Značky: tvrditeľná, epoxidových, teplotách, rázovou, zlepšenou, húževnatosťou, kompozícia, živíc, teplom, nízkých

Text:

...epoxidových lepidiel, a tým zvýšiť rázová húževnatosť Tento cieľ sa môže na jednej strane dosiahnuť primiešaním aspoň čiastočne zosieťovaných vysokomolekulových zlúčenín, ako napríklad mriežok polymérov zložených z jadra a obalu alebo iných flexibilizačných polymérov a kopolymêrov. Na druhej strane sa môže aj zavedením mäkkých segmentov,napríklad príslušnou modifikáciou epoxidových zložiek, dosiahnuť isté zvýšenie húževnatosti.Podľa...

Samonanášacia vodná disperzia aniónovej epoxidovej živice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2991

Dátum: 13.11.2002

Autori: Mcgee John, Bammel Brian, Yang Zhiqi

MPK: C08G 59/00, C08K 3/00, C08J 3/02...

Značky: disperzia, živice, samonanášacia, epoxidovej, vodná, aniónovej

Text:

...výroby samonanášacej disperzie epoxidovej živice, pričom tento spôsob zahníuje(a) zmíešanie najmenej jednej epoxidovej živice saniónovou funkčnosťou snajmenej jedným rozpúšťadlom za vzniku zmesi, pričom táto najmenej jedna epoxidová živica s aniónovou funkčnosťou je odvodená z jednej alebo viacerých epoxidových živíc zodpovedajúcich nasledovnej všeobecnej chemickej štruktúrea n je celé číslo od 7 do 50 a (b) dispergovanie zmesi z kroku (a) vo...

Polysilazánom modifikované polyamínové tvrdiace činidlá pre epoxidové živice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2877

Dátum: 16.07.2002

Autor: Lukacs Alexander Iii

MPK: C08G 77/00, C08G 59/00, B32B 27/38...

Značky: polyamínové, polysilazánom, činidla, živice, epoxidové, modifikované, tvrdiace

Text:

...živicami.0010 Doteraz sa pri reakciách polysilazánu s epoxidovou živicou, napríkladv US patente 5,616,650 uskutočňoval spôsob za podmienok, v ktorých väzba kremík-dusik v po|ysi|azáne priamo reagovala s oxiránovými skupinami epoxidovej živice za vytvorenia vytvrdeného polyméru. Na uskutočnenie týchto reakcii sa však vyžadovala teplota vyššia ako 100 °C. Spôsoby inkorporácie polysilazánov do vytvrdených epoxidových živíc pri laboratórnej...

Zmes na výrobu tekutej asfaltovej lepenky s obsahom celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2611

Dátum: 14.08.2000

Autor: Morawszki Pavel

MPK: C08L 1/02, C08L 33/08, C08L 63/00...

Značky: lepenky, asfaltovej, tekutej, celulózy, výrobu, obsahom

Text:

...Majú dostatočnú pevnosť v tlaku a ťahu,vyznačujú sa vysokou adhéziou k podkladu, ideálne kopírujú nerovnosti podkladu, sú vysoko mrazuvzdomé, odolávajú UV žiareniu čim sa podstatne predlžuje životnosť hydroizolácie. Celulózová odpadová buničina vznikajúca pri výrobe celulózy a/alebo papiera tu plní/funkciu armovacieho plniva, ako i tepelnú a akustickú izoláciu. Zmes vyrobená zmiešanim hore uvedeny/ch zložiek je možno použiť ako liatu...

Epoxidová kompozice zejména pro lité podlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270731

Dátum: 12.07.1990

Autori: Rajdl Josef, Wiesner Ivo, Jarolímek Přemysl, Wiesnerová Ludmila, Opl Jan, Prachař Otakar

MPK: C08L 63/00

Značky: zejména, epoxidová, podlahy, kompozice, lité

Text:

...s použitím známých polyaminických neho polyaminoamidických tvrdidel, aduktů polyaminů s epoxidy nebo epoxidovanýmí uhlovodíky,adukty polyaminických sloučenin a akryláty, maleináty nebo fumaráty a podobné. Vytvrzování lze podle potřeby urychlovat přídavkem 0,01 až 5 3 hmot. fenolických sloučenin, merkaptanů,polyalkoholů, vody, organických nebo anorganických kyselín apodobně.Častice mikromletého vápence povrchové upravené mastnými kyselinami...

Epoxidové kompozice zejména pro rozlivové až roztíratelné elektrostaticky vodivé povlaky stavebního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270730

Dátum: 12.07.1990

Autori: Wiesnerová Ludmila, Rajdl Josef, Wiesner Ivo, Prachař Otakar, Opl Jan, Jarolímek Přemysl

MPK: C08L 63/00

Značky: epoxidové, elektrostaticky, zejména, kompozice, vodivé, díla, povlaky, rozlivové, stavebního, roztíratelné

Text:

...tvrdidel, adukty polyaminů a podobně.V roli reaktivních ředidel se používají glycidyletery monofenolů, glycidetery alkoholů, glycidestery, glycidylaminy, estery kyseliny akrylové, maleinové nebo fumarové, etylenkarbonát, propylenkarbonát a podobně. Z nereaktivních ředidel se dává přednost zejména esterům kyseliny fosforité, ftalové, citronové, adipové, esterům epoxidovaných mastných kyselín a p°dQbně Nereaktivníchředidel se obvykle...

Způsob přípravy epoxidových lisovacích kompozic

Načítavanie...

Číslo patentu: 270387

Dátum: 13.06.1990

Autori: Vogel Tomáš, Balcar Miroslav, Kaška Jiří, Koreček Zdeněk, Fencl Miloslav, Šíma Milan, Machovec Jiří, Kohout Josef

MPK: C08L 63/00

Značky: způsob, lisovacích, kompozic, přípravy, epoxidových

Text:

...hHdell a regulace teplotního režimu v extruderu.V rychlomíchacím zařízení ee zhomogenizuje smče práškdvých surovín. obsahující 174 hmot. díly mletého vápence. 52 hmot. díly práäkovćho oatldu křemičllého zn. Komell. 2 hmot. díly eteerábu zlnečnatého. 1 hmot. an nevodlvývch eezí e 16.25 hmot. dnů emně mletého eduktu tvrdldla. přlpreveného z 9.75 hmot. dllů 4.4 Ždlamlnodltenylmethanu obeahujícího 15 96 hmot. pryekyřlčných produktů...

Reaktivní urychlovače pro soustavu epoxydových pryskyřic, tvrzených anhydridy kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269755

Dátum: 14.05.1990

Autori: Raubach Heinz, Hein Dieter, Ludeck Wolfgang

MPK: C08G 59/42, C08K 5/34, C08L 63/00...

Značky: reaktivní, soustavu, epoxydových, tvrzených, kyselin, urychlovače, pryskyřic, anhydridy

Text:

...cnomy anrunpunu KBPGOHOBHX KHCJDT H sncnanennnnun /BMI/ onncunaerca a aanaxe Ha naosperauue DPF 21 01 929. B 9 ToM cnyuae npuneunercn nana BMI. Uncraeuauaa Memny 40 Xñ 250 X B oruomeuuu K Becy anoxcunuoñ cnonu. B aanaxe Ha Haoapeweuue OFF 21 23 638 onucuaanrca cnonogue cocwaau. B Koropux Anna sucnamenuunua Bapbupyer Memny 80 u 30 aeconuun wacrann owuocurenbuo 100 aecoaux uacreñ cosoxynnuñ cnonu. Dcraubuunu Kounoneuranu cuomoaoro cocTaBa...

Nízkoviskózní epoxidové kompozice pro vakuoinjekční impregnaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 269289

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dobáš Ivan, Lachmann Zdeněk, Patev Nikolaj

MPK: C08L 63/00

Značky: kompozice, impregnaci, vakuoinjekční, nízkoviskozní, epoxidové

Text:

...a łlm-diglycidylderivátąrprimámíoh e/nebo eekundárníoh mind obeehujícíoh Jeden nebo více tématických kruhu. Arometiolqý kruh může být dále eubstítuovún napr. elkylekuzpinami e počtom uhlíků 1 až 5, hąlogenovými etomy, elkoxyekupinami s počtom uhlíků l až 5 nebo hydroxylovými aku» » pinemi. Jekovpŕíkled použitých glyoidylderivetů lze uvćet mll-diglyoidylenilin, NJł-di i glyoídyl-p-toluidin, MJC-diglyoidyl-o-snisídin,...

Dvousložkový epoxidový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 269137

Dátum: 11.04.1990

Autori: Patev Nikolaj, Eder Martin

MPK: C08G 59/50, C09J 3/16, C08L 63/00...

Značky: systém, dvousložkový, epoxidový

Text:

...2,3 hmotnostnich dilů dikyandiamidu a 2,8 hmotnostnich dilů subscituované bisuočovlny má dobu želątinace podle ČSN 64 0341 při 25 OC delší než 90 minut. Po 120 minutách při 20 OC sa kompozice vytvrdi při 125 °C po dobu 30 minut. Vytvrzcná kompozlca má teplotu skelného přechodu 125 OC.Dvousložkový apokldový systém se připravi tak, že ve složce A obsahující epoxido vou pryskyřici se rozpusti při 20 °C nebo za zvýšených teplot, zvolené...

Reaktivní epoxidová kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269090

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krudenc Ladislav, Novák Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: reaktivní, kompozice, epoxidová

Text:

...nostává i u diizooktylftolátuo zkoulany byly i epoxidová astery,glycorídy nsotnýoh kyselín polyaorní sostno olkoholy, estory otylenglykolaonoolkyláteru o orgoniokýli kysolinoli, sdukty totrshydrofurfurylslkoholu o etylonoxideno Polyglykoly zhorlují tepelnou odolnost o zvyäují novlhavooto Jsou vhodnájií pro tvrzoní onhydrídy. Dále lze použít trifenylfoofát, chlorporołin, bonzylbutyftalát, dípropylonglykoldibonzoát, difenoxyotylforasl o ju...

Způsob přípravy urychlujícího plastifikátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269089

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krudenc Ladislav, Novák Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: urychlujícího, způsob, přípravy, plastifikátorů

Text:

...případnou extrekcí roztoksn hydroxidu draeelneho nebo sodneho e dsetilečnin zprscovinín produktu při 145 °c zatlaku 333 KP po dobu 3/4 hodiny lze získat účinný urychlující plaetifikátor přino z reakční enäei, aniž by se nueely jednotlive složky připrsvovet zvlášť s poton nichat v žádoucíl poměru.Urychlující plastifikátor ee vyrábí z 1-noftolu běžná jakosti, dále z alkylchloridu rovněž běžná jakoeti» Pomocná suroviny tvoří technický...

Reaktivní epoxidová kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269088

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krudenc Ladislav, Novák Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: kompozice, reaktivní, epoxidová

Text:

...lze kombinovat s allylderiváty získanými např. reakcí allylchloridu s renoly či bisrenoly.Používané epoidové pryskyřioe jsou obvykle dianového typu o střední molekulové hmotnosti 300 až 600 a mohou obsahovat i plniva, pigmenty i přísad regulující mechanické a technologické vlastnosti. Kepalné epoxidové elsstomery mají střední molekulovou hmotnost500 až 1 000. Jedná se o produkty na bázi epoxidových pryskyřic nebo sloučenin o střední...

Tvrdidlo epoxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269087

Dátum: 11.04.1990

Autor: Novák Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: tvrdidlo, epoxidů

Text:

...tahu bývá při použití 80 ež 180 hmotnostníoh dílů, tažnost roste s použitím vyšäího podílu eminoemidu.Aminoamíd z dimerní matné kyseliny (číslo kyselosti 13 s mg Kon/g) a dietylentrisminu pripravený známou přímou kondenzaoí při výohozím molćrním poměru 1 ku 3,67 měl viskozitu 3950 mPe.s/35 °c a. aminové číslo 451 mg KOH/g. x moditikąci byl použit urychluqící plastitikátor, připrovený reąkcí 1 molu bistenolu A, 2 molů renolu, 5 molů...

Rychlé tvrdidlo epoxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268957

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krudenc Ladislav, Novák Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: rychle, epoxidů, tvrdidlo

Text:

...je erovnatelná s m-kresolom. Nsvic zvyšují odolnost vůči suchlau teplu. S použitým množstvim roste urychleni vytvrzováni i plastifikace. Jako výchozí aminická tvrdidla lze uvést např. dietylentriamin, dipropylentriemin, trietylentetramin, tetraetylenpentamin, trimetyíhexametylendia min. pantastylandiamin, Jejich adukty, modifikace i směsi. Urychlení 1 plastifikace bylyzjištěny 1 u jiných polyaminů, např. ü izoforondiaminu. Obvykle se...

Urychlující plastifikátor reakce alifatických aminů s epoxidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268956

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krudenc Ladislav, Novák Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: aminu, urychlující, reakce, plastifikátor, epoxidy, alifatických

Text:

...je nutno použít zvýšené teploty, např. 70 °C) nebo jako produkty vhodné vedené reakce allylchloridu s.naftolem. Někdy je vhodné pro lepší zprscovatelnost přidat k urychlovači ínartní plastiŕikétor či ředidlo.Nové urychlující pleotifíkátory jsou obvykle tmavočervené čiré kapaliny bez výraznějšího zápachu 0 viskozitš 15 až 50 mPa.s/25 °C. Vzhledemok vyšší proměrné molekulové hmotnosti se mohou používat va většim množství než dosud užívané...

Urychlující plastifikátor reakce alifatických aminů s epoxidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268955

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krudenc Ladislav, Novák Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: reakce, plastifikátor, alifatických, urychlující, epoxidy, aminu

Text:

...až 35 dílo na 100 dílo epoxídu.Hlavním přínosem je současný efekt řadící, plaetífíkujicí e urychlujíci. Nizkávíekozite je zejména potřebná pro práci při nižších teplotách e pro případné plnění systému.Jako biafanoly se hlavně uživá bisfanoi A, ale může aa použit 1 biafanol F spod.Nová urychlujici plaatifikátory Jaou obvykle žluté až hnědá kapaliny o viakozitě 15 až 60 nPa.s/25 °C, nazapáchaji, biafenoly z nich navypadávaji. maji výrazně nižši...