C08L 33/08

Spôsob výroby obaľovacieho a spojivového prostriedku pre orálne alebo dermálne liekové formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287838

Dátum: 16.11.2011

Autori: Petereit Hans-ulrich, Roth Erna, Meier Christian

MPK: A61K 9/70, A61K 47/32, A61K 9/28...

Značky: spojivového, spôsob, prostriedku, orálne, formy, dermálne, výroby, liekové, obaľovacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby obaľovacieho a spojivového prostriedku pre orálne alebo dermálne liekové formy pozostávajúce z a) 35 až 98 % hmotn. kopolyméru pozostávajúceho z radikálovo polymerizovaných C1- až C4-esterov kyseliny akrylovej alebo metakrylovej a ďalších (met)akrylátových monomérov, ktoré majú funkčné terciárne amóniové skupiny, b) 1 až 50 % hmotn. zmäkčovadla a c) 1 až 15 % hmotn. emulgátora s hodnotou HLR aspoň 14, pričom...

Sfarbené tvarované teleso, odolné proti poveternostným vplyvom so zlepšeným leskom a odolnosťou proti oteru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17467

Dátum: 22.08.2011

Autori: Lehmann Kathrin, Schultes Klaus, Nau Stefan, Mischlich Andreas, Manis Antonios, Poth Marc, Zhu Zhen, Khrenov Victor, Halbländer Anton, Golchert Ursula

MPK: C08L 33/10, C08L 33/08

Značky: tvarované, těleso, proti, odolné, sfarbené, vplyvom, odolnosťou, leskom, zlepšeným, poveternostným, oteru

Text:

...pôsobeniu ostrými alebo špicatými predmetmi. V dôsledku toho sa kladú na takéto elastické polyméry celkom iné požiadavky sohľadom na úpravu odolnú proti poškriabaniu, ako napriklad na veľmi tvrdé povrchy PMMAtvarovaných dielov. Dôkaz toho, že organícky modifikované siloxány môžu zlepšovať tiežodolnosť proti oteru povrchov PMMA tvarovaných dielov, sa v dokumente EP 1 640 418nenachádza. Ani toto nie je z dokumentu EP l 640 418 odvoditeľné,...

Nehorľavé tvárne hmoty z PMMA

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10617

Dátum: 26.02.2009

Autori: Wicker Michael, Koralewski Klaus, Goldacker Thorsten

MPK: C08K 5/527, C08L 33/10, C08L 33/08...

Značky: hmoty, nehořlavé, tvárné

Text:

...na odolnosť zmesi voči poveternostným vplyvom.Vzhľadom ku vyššie uvedeným nevýhodám je dôležitou úlohou poskytnúť takú tvárnu hmotu na báze v podstate vysokomolekulámych (meüakrylátových (ko)po 1 ymérov, ktorá by pri teste žeraviacou slučkou podľa IEC 60695-2-102000 vykazovala zápalnost prinajmenšom pri 850 °C, ale ktorá by pritom bola tepelne stabilná a odolná voči poveternostným vplyvom. Táto úloha je vyriešená pridaním ďalšieho...

Kompozície so zvýšenou odolnosťou proti vzniku trhlín pri mechanickom namáhaní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15240

Dátum: 09.04.2008

Autori: Mehler Nils, Schultes Klaus, Höss Werner

MPK: C08L 25/12, C08L 33/08, C08L 33/10...

Značky: kompozície, namáhání, vzniku, mechanickom, trhlin, odolnosťou, zvýšenou, proti

Text:

...W 0 2005/047392 Al uvádza polymému zmes, ktorá obsahuje nasledujúce zložky a) nízkomolekulový (met)akrylát(ko)polymér, charakterizovaný viskozitou roztoku v chloroforme pri teplote 25 °C (ISO 1628 - Diel 6) nižšiu ako/rovnú 55 ml/g, b) činidlo modifikujúce rázovú húževnatost na báze zosietených poly(met)ak 1 ylátov, c) vysokomolekulový (met)akrylát(ko)polymér, charakterizovaný viskozitou roztoku V chloroforme pri teplote 25 °C (ISO...

Zafarbená kompozícia so zvýšenou odolnosťou proti vzniku trhlín spôsobených napätím

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15927

Dátum: 18.03.2008

Autori: Schultes Klaus, Mehler Nils, Höss Werner

MPK: C08L 33/10, C08L 33/08, C08L 25/12...

Značky: zvýšenou, vzniku, kompozícia, zafarbená, trhlin, spôsobených, napätím, odolnosťou, proti

Text:

...viskozitou roztoku v chloroforme pri 25 °C (ISO 1628 - diel 6) nižšou/rovnou 55 ml/g, b) modiñkátor rázovej húževnatosti na báze zosietených poly(met)akrylátov, c) vyšiemolekulový (met)akrylátový (ko)polymér, charakterizovaný viskozitou roztoku v chloroforme pri 25 °C (ISO 1628 - diel 6) vyššou/rovnou 65 ml/g, d) ďalší (met)ak 1 y 1 átový(ko)polymér odlišný od a), charakterizovaný viskozitou roztoku v chloroforme pri 25 °C (ISO...

Zmes na výrobu tekutej asfaltovej lepenky s obsahom celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2611

Dátum: 14.08.2000

Autor: Morawszki Pavel

MPK: C08L 63/00, C08L 1/02, C08L 33/08...

Značky: asfaltovej, celulózy, lepenky, obsahom, tekutej, výrobu

Text:

...Majú dostatočnú pevnosť v tlaku a ťahu,vyznačujú sa vysokou adhéziou k podkladu, ideálne kopírujú nerovnosti podkladu, sú vysoko mrazuvzdomé, odolávajú UV žiareniu čim sa podstatne predlžuje životnosť hydroizolácie. Celulózová odpadová buničina vznikajúca pri výrobe celulózy a/alebo papiera tu plní/funkciu armovacieho plniva, ako i tepelnú a akustickú izoláciu. Zmes vyrobená zmiešanim hore uvedeny/ch zložiek je možno použiť ako liatu...

Gumoasfaltová cementová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1692

Dátum: 10.12.1997

Autor: Jakubík Peter

MPK: C08L 33/08, C04B 28/04, C08L 95/00...

Značky: gumoasfaltová, cementová

Text:

...dielov cementu, 8 až 12 objemových dielov vody a 20 až 40 objemových dielov perlitové ho alebo granulovaného polystyrénového plnidla na 100 objemových dielov zmesi.2 Zmes uvádzaných komponentov sa pripraví v miešacom zariadeni napríklad v betónovej miešačke pri bežnej teplote 5 až 40 C. Po rozmiešani sa nanáša v požadovanej vrstve totožne ako pôrobetôn. Hanesená zmes je po 2 dňoch vytvrdnutá. Charakteristické a ojedinelé vlastnosti zmesi...

Prípravok na ošetrenie osív

Načítavanie...

Číslo patentu: U 896

Dátum: 11.07.1995

Autori: Macho Vendelín, Hudec Jozef, Zubal Pavel, Toth Tibor, Feranec Pavol

MPK: C08L 33/04, A01C 1/06, C08L 33/08...

Značky: osív, ošetrenie, prípravok

Text:

...akrylové živice sú nevyhovujúco charakterizované,samotné polyakryláty sú krehké, kyselina polyakrylová je naviac biologicky účinná, jej sodná, amónna alebo sodno-amónna soľ zasa hydrofilná a vodorozpustná, samotná málo vhodná na inkrustáciu zrna, ktoré sa má dlhodobo skladovat. V prípade kopolymérovvinylových živíc kopolymér vinylchlorid/vinylalkohol je hydrofilný, nepoužiteľný na dlhodobé skladovanie a chlorované živice okrem vedľajšieho...

Spôsob prípravy poréznych doskovitých útvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279654

Dátum: 12.11.1991

Autori: Švec František, Jelínková Miroslava, Hradil Jiří

MPK: C08J 5/18, C08L 33/10, C08L 33/08...

Značky: přípravy, útvarov, poréznych, spôsob, doskovitých

Zhrnutie / Anotácia:

Príprava doskovitých poréznych útvarov spočíva v tom, že zmes monomérov vybratých zo skupiny zahŕňajúcej 2-hydroxyetylmetakrylát, butylmetakrylát, oktylmetakrylát, dodecylmetakrylát, 2,3-epoxymetakrylát, 2,3-dihydroxypropylmetakrylát sa s etyléndimetakrylátom ako sieťovadlom radikálovo kopolymerizuje za prítomnosti pórogénnych rozpúšťadiel vo forme s rozmermi 10 x 10 až 30 x 30 cm x 1 až 6 mm, pričom ako pórogénne rozpúšťadlo sa použije...

Hmota pro sanace fasád s nízkým součinitelem difúze

Načítavanie...

Číslo patentu: 260725

Dátum: 12.01.1989

Autor: Michálek Jaroslav

MPK: C08L 27/06, C04B 26/08, C04B 26/06...

Značky: hmota, součinitelem, sanace, difuze, nízkým, fasád

Text:

...filmu disperze ignex. 20 0/0 hmotnostních. Přitomnosi polárních postranních substituentů v po-lymernim řeiézci vede i ke zvýšení adheze povrchové úpravy k polárniní podkladům.Hmota pro sanace fasád s nízkým soući nitelem difúze podle vynálezu obsahuje javko pojivo 13 až 33 0/0 hmotnostnich vodní disperze o sušinč 40 až 55 hmotnostních polymeru na bázi vinylchloridu a esterů kyseliny akrylové s obsahom reaktivního komonomeru. Z esterů...

Rentgenkontrastní sférické hydrogelové částice na bázi polymerů a kopolymerů akrylátů a methakrylátů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255809

Dátum: 15.03.1988

Autori: Horák Daniel, Drobník Jaroslav, Mojsejev Jurij, Kálal Jaroslav, Švec František, Gumargalijeva Klara, Adamjan Arnold, Metalová Marie, Kuzin Michail Akademik

MPK: C08L 33/08, A61K 49/04, C08F 20/18...

Značky: hydrogelové, polymerů, rentgenkontrastní, akrylátu, bázi, sférické, částice, přípravy, způsob, jejich, methakrylátů, kopolymerů

Text:

...dimetylacetamid, dimetylformamid, tetrahydrofuran a dimetylsulfoxid, v němž je rozpuštěn derivátkyseliny aminotrijodbenzoové obecného vzorce I Coxkde R 1 a R 2 jsou vodík, acyl s 1 až 3 atomy uhlíku nebo alkyl s 1 až 10 ntcmy uhliku X je haloqen nebo -NH(CH 2)nNH 2, kde n 1-6, popřipadě spolu s látkou reagujici s halogenovodikem,vybranou například ze skupiny terciárních aminú, disperse se zahřeje na teplotu až 100 OC a ponechá reagovat...

Plastická na tlak citlivá páska

Načítavanie...

Číslo patentu: 245529

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bittererová Fabiola, Poibyl Bedoich, Hanzalík Stanislav, Radev Stefan, Iuriš Jozef, Gajdoš František, Procházka Miroslav, Vacval Jozef, Devínsky Ferdinand, Lacko Ivan

MPK: C08L 33/08

Značky: plastická, citlivá, páska

Text:

...monomér majúci charakter emulgátora obsahuje hydrofőbne i hydrofilné oblasti, možno v dôsledku prítomnosti posledne menovaných oblastí očakávať uľahčenie čistenia zariadenia na výrobu na tlak citlivých pások od daného na tlak citlivého lepidla vodou. Nevýhodou tejto na tlak citlivej pásky však je, okrem obtiažnej dostupnosti etylenicky nenasýtených monomérov majú-rich charakter emulgátorov- a nafmä takzvaných zwitteriónových monomérov,...

Sieťovateľná polymérna zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 241570

Dátum: 15.09.1987

Autori: John Heino, Doane Elliott, Becker Karl, Bohlmann Dieter, Burks William

MPK: C08L 23/08, C08K 5/14, C08L 31/4...

Značky: sieťovateľná, polymérna

Text:

...valcov 1,25 1 a nasledne po pridaní 4 hmotnostných percent 1,1-di-terc.butylperoxy-3,3,5-trimetylcyklohexánu rozpusteneho v kvapalnom flegmatizačnom činidle sa domieša ďalšie 3 min. Hodnota Mooney pripravenej zmesi,vyjadrujüca jej spracovatelskü bezpečnosť pri 110 °C je 49 min. Z tejto zmesi sa lisovali doštičky s hrúbkou 0,8 až 1 mm postupným roztláčanim materiálu pri teplote 100 až 110 °C na max. tlak 20 MPa, po dosiahnutí ktorého sa...

Kombinované neutralizované disperzní pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 238210

Dátum: 01.06.1987

Autor: Štepita Matej

MPK: C08L 33/10, C08L 33/08

Značky: neutralizované, pojivo, kombinované, disperzní

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinované neutralizované disperzní pojivo obsahuje vodnou disperzi syntetického kopolymeru s neutralizovanými funkčními skupinami a hydrosol kyslíčníku křemičitého. Pojivo má široké použití pro vysokou odolnost vůči vodě a agresívním látkám, pro antikorozivní vlastnosti, odolnost vůči otěru a obrusu a objemovou stálost. Pojivo je možno použít pro různé aplikační, oblasti zejména pro antikorozívní systémy, hydroizolační nánosy, nátěry pro...

Aktivované práškové plnivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 238697

Dátum: 15.01.1987

Autori: Füssel Jan, Moc Miloš, Křivánek Jiří, Klátil Karel

MPK: C08L 33/04, C08L 33/08

Značky: aktivované, plnivo, práškové

Zhrnutie / Anotácia:

Aktivované práškové plnivo do tmelů, které je možné vytvrzovat i při teplotách 15 °C. Cíle se podle vynálezu dosáhne aktivovaným práškovým plnivem dvousložkových tmelů, obsahujících jako jednu složku práškové plnivo a jako druhou složku vzduchem inhibovanou akrylátovou kompozici nebo nenasycenou polyesterovou pryskyřici s přídavkem peroxidického iniciátoru. Podstatou vynálezu je, že práškové plnivo je aktivováno urychlovačem, který je produktem...

Mrazuvzdorná vodní disperze a/nebo disperzní hmota s obsahem makromolekulární látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 237479

Dátum: 15.01.1987

Autori: Lička Stanislav, Vybíral Lubomír, Pánek Antonín, Gračko Pavel

MPK: C08K 5/17, C08K 3/28, C08K 5/20...

Značky: hmota, obsahem, makromolekulární, látky, disperzní, vodní, mrazuvzdorná, disperze

Zhrnutie / Anotácia:

Mrazuvzdorná vodní disperze a/nebo disperzní hmota s obsahem makromolekulární látky obsahuje makromolekulární látky ve formě akrylátových nebo vinylacetátových homopolymerů, popřípadě jejich kopolymerů a používá se jako pojivo v různých průmyslových odvětvích, zejména ve stavebnictví. Vynález řeší zvýšení mrazuvzdornosti těchto disperzí nebo hmot při uskladňování. Těchto vlastností se dosahuje přimísením 0 2 až 20 hmot. % sloučenin obsahujících...

Tixotropní kontaktní lepidla na bázi vodných disperzí akrylových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247770

Dátum: 15.01.1987

Autori: Juračka František, Gračko Pavel, Klugar Jindřich

MPK: C09J 3/14, C08L 33/08

Značky: vodných, lepidla, kontaktní, bázi, akrylových, disperzí, tixotropní, kopolymerů

Text:

...s kumaronindenové pryskyrice, polyterpenové a terpenovć a terpenfenolické pryskyrice spod.Pryskyričná produkty se pridávají s výhodou ve formě disperzí s obsahom povrchové aktívníoh látek. K prodloužení doby lepivosti se pridávají pryskyričně látky s teplotou do 100 °C,s výhodou v rozmezí 50 až 75 °C. z interních práškových plniv je možno použít vápenec, kaolin,křída, těživec, bridličná moučka, blanc-fixe, živcový prach, mastek,...

Tmel pro lepení lehkých izolantů a jejich povrchovou úpravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235807

Dátum: 01.12.1986

Autori: Adamec Josef, Piskla Štefan, Ellinger Karel, Machatka Milan

MPK: C08L 31/04, C08L 33/08, C04B 31/02...

Značky: povrchovou, izolantů, lepení, lehkých, úpravu, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tmelu pro lepení lehkých izolantů na stavební podklady a pro povrchovou úpravu těchto izolantů před aplikací finální povrchové úpravy. Vynález řeší otázku využití lepícího tmelu zároveň pro vytváření podkladních vrstev pod tenkovrstvé nástřiky, omítky apod. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se smíchá 10 až 45 hmotnostních dílů vodné disperze vhodného kopolymeru, 0,5 až 8 hmotnostních dílů derivátů celulózy, 20 až 60...

Konzistentní pasta k zatmelování dilatačních spár nebo trhlin proti prostupu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 228589

Dátum: 15.08.1986

Autori: David Karel, Popelka Milan

MPK: C08L 33/08, C09K 3/10

Značky: dilatačních, konzistentní, pasta, spár, prostupu, trhlin, zatmelování, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Konzistentní pasta k zatmelování dilatačních spár nebo trhlin proti prostupu vody ve stavebních materiálech na bázi dehydratovaných anorganických látek typu síranu vápenatého nebo polysilikátů užívaných ve stavebnictví, která obsahuje vedle jmenovaných dehydratovaných látek ještě tuhý polymer nebo kopolymer kyseliny akrylové a její tekutý ester v poměru 5 až 8 hmotnostních dílů uvedené dehydratované anorganické látky na 1 hmotnostní díl tuhého...