C08L 25/04

Spôsob sieťovania filmov polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288328

Dátum: 28.12.2015

Autori: Kósa Csaba, Lukáč Ivan, Husár Branislav, Faryová Janka

MPK: C08L 25/04, C08J 3/28, C08K 5/04...

Značky: sieťovania, spôsob, polymérov, filmov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob, pri ktorom sa v polyméri rozpustí nízkomolekulová zlúčenina, ktorá obsahuje najmenej dve 1,2-dikarbonylové skupiny v množstve 1,2 až 11,7 % hmotn. na hmotnosť polyméru. Nízkomolekulová zlúčenina sa štiepi viditeľným a UV svetlom v prítomosti kyslíka a iniciuje sieťovanie filmov polymérov až do spotrebovania 1,2-dikarbonylových skupín. Spotrebovanie 1,2-dikarbonylových štruktúr počas fotoperoxidácie a následné rozloženie...

Expandovaná polystyrénová častica majúca povrchovú vrstvu s vynikajúcou tvarovateľnosťou, spôsob jej výroby a expandovaný polystyrénový tvarovaný výrobok s použitím tejto častice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18703

Dátum: 16.04.2010

Autori: Park Bong-kuk, Kim Dong-hyun

MPK: C08J 9/22, C08J 9/16, C08J 9/224...

Značky: expandovaný, výroby, majúca, častica, použitím, polystyrenová, vynikajúcou, tvarovaný, povrchovú, spôsob, výrobok, expandovaná, částice, vrstvu, polystyrénový, tejto, tvarovateľnosťou

Text:

...rozpúšťadlového typu na bázeterrnoplastickej živice používa iný druh lepíaceho prostriedku, ako napríklad lepiaci prostriedokemulzného typu na báze termoplastickej živice, ako spojivo, aj keď nie je obsiahnuté anorganické aditívum, ktoré negatívne ovplyvňuje tvarovateľnosť, tak tento lepiaci prostriedok vykazuje značne slabú tvarovateľnosť (napríklad živicová zložka povrchovej vrstvy sa vylúhuje) v dôsledku vlhkosti v expanznom tvarovacom...

Elastický partikulárny penový materiál na báze polyolefín/styrén polymérnych zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12794

Dátum: 12.03.2009

Autori: Zylla Christof, Ruckdäschel Holger, Schips Carsten, Assmann Jens, Hofmann Maximilian, Janssens Geert, Knoll Konrad, Gietl Andreas, Grässel Georg, Lambert Jürgen, Longo-schedel Daniela, Hahn Klaus

MPK: C08J 9/232, C08J 9/00, C08L 23/04...

Značky: báze, materiál, zmesí, pěnový, elastický, polymérnych, partikulárny

Text:

...1500 nm, bola opísaná vo W 0 2008/125250.Známe penové materiály odolné voči prerazeniu, napríklad z expandovaných polyolefínov, expandovaných interpolymérov alebo expandovateľných interpolymérov, sú spravidla nekompatibilné alebo zle kompatibilné s vopred napenenými expandovatelnými polystyrénovými (EPS) časticami. Často sa pri spracovaní na tvarované výrobky, ako sú bloky penového materiálu. pozoruje zlé spojenie rôznych penových...

Spôsob výroby speniteľného polystyrénu a spôsob jeho použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9773

Dátum: 12.09.2008

Autori: Eberstaller Roman, Hintermeier Gerhard

MPK: C08L 25/04, C08J 9/00

Značky: spôsob, výroby, použitia, speniteľného, polystyrenu

Text:

...prísadu spomaľujúcu horenie alebo inhibítor horenia (spomaľovač) a/alebo najmenej jedno radikály tvoriace činidlo ako synergickú prísadu spomaľujúcu horenie, ato buď od začiatku a/alebo sa pridajú počas výrobného postupu,vyznačujúci sa tým. že- na zmenšenie rozsahu zníženia molekulovej hmotnosti ako následku degradácie reťazca v priebehu zahrievania počas výrobného postupu, styrénový polymér a/alebojeho tavenina sa zmiešajú s najmenej jedným...

Expandovateľné granuláty založené na vinylových aromatických polyméroch, ktoré majú zlepšenú expandovateľnosť a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20846

Dátum: 18.10.2006

Autori: Felisari Riccardo, Ghidoni Dario, Casalini Alessandro, Ponticiello Antonio

MPK: C08K 3/04, C08J 9/16, C08J 9/00...

Značky: aromatických, expandovateľnosť, založené, expandovateľné, přípravy, polyméroch, zlepšenú, vinylových, granuláty, spôsob

Text:

...povrchu, ktorý sa skladá z nanesenia polymémej penovej štruktúry obsahujúcej 1 až 25 hmotn. založenej na hmotnosti polymémeho materiálu z častíc sadzí dispergovaných v polymémej pene. Sadze sú tepelné sadze s veľkosťou častíc väčšou ako 150 nm. Polymér výhodne obsahuje aspoň 95 hmotn. polystyrénu, ktorý má hmotnosť priememej molekulovej hmotnosti 195 000. Sadze sa zmíešajú s roztavenou polymémou živicou spolu s nadúvadlom počas prípravy...

Termoplastické elastoméry na báze styrén-etylén-butylén-styrénu alebo styrén-butylén-styrénu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281676

Dátum: 30.04.2001

Autor: Filsák Vojtěch

MPK: C08L 23/20, C08L 23/16, C08L 23/04...

Značky: styrén-butylén-styrénu, styrén-etylén-butylén-styrénu, použitie, termoplastické, elastoméry, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka termoplastických elastomérov na báze styrén-etylén-butylén-styrén (SEBS) alebo styrén-butylén-styrén (SBS) a ich použitia na výrobu výrobkov na farmaceutické a medicínske účely. Termoplastické elastoméry pozostávajú zo 100 hmotn. dielov SEBS a/alebo SBS a 3 až 20 hmotn. dielov polyetylénu, ďalej prípadne obsahujú plnivá na báze kriedy, vodivých sadzí alebo grafitu a farbivá na báze polyetylénu alebo polypropylénu.

Zmes na prípravu výrobkov na farmaceutické a medicínske účely

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1687

Dátum: 10.12.1997

Autor: Filsák Vojtěch

MPK: C08L 23/04, C08F 291/02, C08L 23/16...

Značky: výrobkov, účely, medicínske, přípravu, farmaceutické

Text:

...čo vedie k zvýšeniu ohybnosti a odolnosti voči oteru. Použitie je v oblasti automobilového priemyslu (ochrana podvozkov vozidiel), obalovej techniky (lepidlá na bodové zváranie, tesnenie lamelových zvarov plechoviek), poťahovania a impregnácie textilu, tapiet a obkladov.Vyššie uvedene termoplastické elastoméry na báze SEBS alebo SBS nevyhovujú však pre výrobu výrobkov na farmaceutické a medicínske použitie z hľadiskaVyššie uvedené nedostatky...

Směs na bázi polyvinylaromatické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 236331

Dátum: 01.01.1988

Autori: Petrů Vladimír, Trněný Jaromír, Ordelt Stanislav, Večerka František, Mačka Miroslav

MPK: C08L 55/02, C08L 25/04, C08K 5/10...

Značky: polyvinylaromatické, bázi, hmoty, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Směs na bázi polyvinylaromatické hmoty řeší zlepšení pevnostních reologických a vzhledových vlastností. Polymerní směs na bázi polyvinylaromatické hmoty obsahuje jako vnitřní mazivo kombinaci izobutylesterů mastných kyselin Cl4, C16 a C18 se stuženými živočišnými tuky.

Směs na bázi termoplastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241821

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bancío Karel, Pašek Josef, Blažek Jan, Stloukal Petr, Karnovský Miloš, Smutný Eduard, Grapl Jioí, Pavlas Pavel

MPK: C08L 25/04, C08J 3/20, C08L 51/04...

Značky: směs, bázi, termoplastů

Text:

...dispergaíce 14 m a 10 hmotnostnich dílů vysokotlakéh-o polyetylénu o indexvu toku taveniny 7 g/10 minut. Dale bylo postupováno jako v příkladeoh 1 a 2. Získané výsledky jsou uvedeny v ta-bulce 1. ňzortky vykaízovaly poněkud bělejší odstín než v příkladu 2.Byla pripravena smés 10000 hmotnostnich dílů houževnatého .polystyrénu a 100 hmotnostních udílů titanové běloby rutilového typu o Ibarvivosti 105 bodů, bělosti 95,8 0/0, dispergace 14 um,...

Nadouvatelné polymerni styrenové částice a spůsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238395

Dátum: 15.04.1987

Autor: Schwarz Richard A

MPK: C08J 9/14, C08L 25/04

Značky: polymerní, nadouvatelné, jejich, spůsob, výroby, částice, styrenové

Zhrnutie / Anotácia:

Nadouvatelné polymerní styrenové částice obsahující jako nadouvací činidlo pentan a obsahující hmotnostně 0,1 až 1,0 % ethylen-bis-stearamidu a hmotnostně 1,0 až 1,5 % dibromethyldibromcyklohexanu, vztaženo vždy na hmotnost polymerního styrenu, vykazují výrazné snížení cyklu chlazení konečného tvarovaného výrobku. Ethylen-bis-stearamid a dibromethyldibromcyklohexan se mohou včleňovat do nadouvatelných částic v průběhu impregnace pentanem nebo...

Nadouvatelné polymerní styrenové částice a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238394

Dátum: 15.04.1987

Autor: Schwarz Richard

MPK: C08L 25/04, C08J 9/14

Značky: částice, styrenové, nadouvatelné, způsob, jejich, výroby, polymerní

Zhrnutie / Anotácia:

Nadouvatelné polymerní styrenové částice se zlepšenými charakteristikami hoření se získají včleněním 0,1 až 0,5 % hmotnostních bis(allylether)u tetrabrombisfenolu A a hmotnostně 0,6 až 1,5 % pentabrommonochlorcyklohexanu, vždy vztaženo na hmotnost polymerního styrenu, buď impregnací spolu s nadouvacím činidlem, nebo smíšením s nadouvatelnými částicemi již nadouvací činidlo obsahujícímu.

Prostriedok na spevňovanie a/alebo hydrofobizáciu povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: 231771

Dátum: 15.12.1986

Autori: Balážik Milan, Piskla Štefan, Komora Ladislav, Suran Pavol, Kúnovský Jozef, Macho Vendelín

MPK: C08L 25/04, C08L 27/06, C08L 31/04...

Značky: spevňovanie, hydrofobizáciu, povrchov, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na spevňovanie a/alebo hydrofobizáciu povrchov stavebných prvkov alebo diel na báze roztokov alebo sólov vinylových kopolymérov (vinyichlorid - vinylacetát, vinylchlorid - vinylacetát - maleinanhydrid, vinylacetát - maleinát, etylén - vinylacetát, styrén - akrylát, styrén - metakrylát) o konc. 0,1 až 25 % hmot. Používa sa aspoň jeden z vinylových kopolymérov, pričom rozpúšťadlo tvorí z 30 až 100 % zmes dichlórpropánu s...