C08L 23/12

Koncentrát na prípravu modifikovaných polypropylénových vlákien jemnou celulózou a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7462

Dátum: 01.07.2016

Autori: Jašš Branko, Lučivjanský Jaroslav, Zimány Vladimír, Balogová Jarmila, Balogová Alena, Kručko Otto, Diačik Ivan

MPK: C08K 5/01, C08K 3/36, C08J 3/22...

Značky: koncentrát, přípravu, jemnou, vlákien, použitie, polypropylénových, celulózou, modifikovaných

Text:

...dosahu na životné prostredie a emisií oxidu uhličitého.V rýchlomiešačke sa do 40 kg práškového polypropylénu zamieša 5,0 kg zmesi polyetylénových voskov,amorfného oxidu kremičitého ako kompatabilizéra. Zmes sa mieša 3 minúty za konštantných otáčok. Následne sa pridá celulóza v množstve 5,0 kg a celá zmes sa mieša 6 minút za konštantných otáčok. Takto pripravená zmes sa hnetie a taví na dvojvretenovom hnetacom zariadení a následne sa...

Koncentrát na prípravu modifikovaných polypropylénových vlákien uhličitanom vápenatým a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7444

Dátum: 01.06.2016

Autori: Kručko Otto, Zimány Vladimír, Balogová Jarmila, Balogová Alena, Diačik Ivan, Lučivjanský Jaroslav

MPK: C08J 3/22, C08L 23/12, C08K 3/26...

Značky: vlákien, polypropylénových, koncentrát, přípravu, vápenatým, uhličitanom, modifikovaných, použitie

Text:

...ďalšie výhody textilných výrobkov, ktoré sú modifikované uhličitanom vápenatým, patrí zníženie šírenia zápachu, podpora antibákteriálnej účinnosti striebrom modifikovaných polypropylénových vlákien,zvýšenie rýchlosti sušenia, zlepšenie termoizolačných vlastností textilných výrobkov, zabezpečenie pocitu príjemného dotyku, zvýšenie brilantnosti a jasu farieb, podpora tvorby záporného elektrického náboja, ktorápôsobí priaznivo na ľudský...

Termoplastový kompozit a rúrka z neho vyrobená

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7335

Dátum: 07.01.2016

Autor: Pospíšil Ladislav

MPK: C08K 3/04, B32B 1/08, B32B 27/32...

Značky: kompozit, vyrobená, termoplastový, rúrka

Text:

...stavu technikyAko termoplastová matrica je použitý štatistický kopolymér propylénu a etylénu týchto charakteristík- index toku taveniny 0,25 (g/10 minút), (230 °C, 2,16 kg), (ISO 1133),- obsah etylénu 5 hmotn.,- hustota 902 kg/m 3 (ISO 1183/A). Bola pripravená Iúrka s rozmermi uvedenými V tabuľke 1.celková hrúbka Steny (mm)Uvedeným postupom bol zmeraný koeficient lineárnej tepelnej rozťažnosti (CLTE) s výsledkom (x 106/°C 178. Schematicky...

Koncentráty so špecifickou remisnou krivkou v blízkej infračervenej oblasti a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6215

Dátum: 06.08.2012

Autori: Kručko Otto, Lučivjanský Jaroslav

MPK: C08L 23/12, D06P 1/673, D06P 7/00...

Značky: křivkou, remisnou, infračervenej, koncentráty, blízkej, oblastí, špecifickou, použitie

Text:

...Pripravený koncentrát má index toku taveniny 15 g/ 10 min. (pri 230 °C a záťaži 2,16 kg) a ñltrovateľnosti 40 Mpa/kg. Tieto vlastnosti umožňujú aditivovania polypropylénových vlákien s jednotkovou dĺžkovou hmotnosťou ldtex a vyššie. Pri dávkovani 15 hmotnostných do vlákna sa vyrobia polypropylénové vlákna s dobrou remisnou krivkou v oblasti 750 - 1350 nm, ktorá kopíruje remisnú krivku chlorofylu, tvoriaceho základne farbivo v prírode.V...

Koncentráty s chladivým účinkom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6212

Dátum: 06.08.2012

Autori: Lučivjanský Jaroslav, Kručko Otto

MPK: D06P 1/673, D06P 7/00, C08L 23/12...

Značky: chladivým, účinkom, koncentráty, použitie

Text:

...interiéru, ekonomický prínos V nižších nákladoch na klimatizáciu a vo vyššej pasívnej bezpečnosti vodiča.V rýchlo miešačke sa do 33 kg práškového polypropylénu zamieša 7 kg polyetýlénového dispergátora. Zmes sa mieša 3 minúty za konštantných otáčok. Následne sa pridá pigment Siccpal®Black v množstve 10 kg a celá zmes sa mieša 5 minút za konštantných otáčok. Takto pripravená zmes sa hnetie a taví na dvojvretenovom hnetacom zariadení a...

Kompozit na báze polypropylénu so zníženou horľavosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2491

Dátum: 12.06.2000

Autori: Oravec Ivan, Gašparovič Ľudovít, Zvara Milan, Kišš Mikuláš, Bolačeková Ľubomíra

MPK: C08L 23/12, C08K 3/32, C08K 5/09...

Značky: zníženou, horľavosťou, kompozit, polypropylénu, báze

Text:

...vlastnosti, ale zlepšuje sa spracovateínosť a vzhľadové a úžitkové vlastnosti kąumpozitov.Podstata tohto riešenia spočíva v kompozite na báze poiypropylénu so zníženou horravostou, ktorý pozostáva zo 40 až 60 hmotnostných polymérov propylénu, 30 až 50 A- hmotnostných metafosforećnanu amonneho a 0,5 až 5,004, hmotnostných pçilypropylénu štepeného 0,1 až 5,0 hmotnostnými maleinanhydridu.Podstatu úžitkového vzoru ozrejmujú nasledovné...

Termoplastická zmes na výrobu strešnej krytiny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1934

Dátum: 09.09.1998

Autor: Kubovský Ján

MPK: C08L 23/12, C08L 21/00, C09K 3/10...

Značky: strešnej, krytiny, termoplastická, výrobu

Text:

...koeficientom rozťažnosti, ale s pomeme nízkou ťažnosťou pri pretrhnutí, najmä pri teplotách pod 10 °C. Nevýhodou strešnej krytiny z polyesterovej živice, vystuženej nasekanými sklenenými vláknami, je praskanie časti panelov, najmä pri väčších plochách, v dôsledku čoho vznikajú netesnosti a môže dôjsť k presakovaniu dažďovej vody. Takéto problémy môžu nastať aj pri krytinách zkovu alebo asfaltu.W 0 86/04375 opisuje strešnú krytinu...

Biaxiálne orientovaná polypropylénová mašličková fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1720

Dátum: 14.01.1998

Autor: Fáber Rastislav

MPK: C08J 5/22, C08L 23/12

Značky: polypropylénová, mašličková, fólia, biaxiálne, orientovaná

Text:

...leží medzi 0,3 až 1,5 m. Chránená fólia má celkovú hrúbku 15 až 40 m.Táto istá firma však pre mašlićkové balenie BOPP /EP 479 101/,zo 70 až 95viacvrstvovú ktorá sa vyznačuje tým, žemäknutia od 130 do 180 °C a krycie vrstvy obsahujú antíblokovacie činidlo s definovanou veľkosťou častíc, prípadne polydimetylsiloxan. Hrúbka krycich vrstiev je max. 0,5 m. Fólie sa vyznačujú vysokými mechanickými vlastnosťami, ktoré sú V priečnom i pozdĺžnom smere...

Polypropylénová kompozícia so zvýšenou homogenitou úžitkových vlastností

Načítavanie...

Číslo patentu: 278592

Dátum: 05.11.1997

Autori: Kopinič Vladimír, Jahnátek Ľubomír, Gábiková Katarína, Žák Karol, Kišš Mikuláš, Macko Jozef

MPK: C08L 23/14, C08L 23/12

Značky: kompozícia, užitkových, homogenitou, vlastností, polypropylénová, zvýšenou

Zhrnutie / Anotácia:

Polypropylénová kompozícia na báze polymérov propylénu a mikromletého mastenca s dobrou homogenizáciou polymérov propylénu s rôznymi molekulovými hmotnosťami za súčasnej modifikácie jeho úžitkových vlastností. Kompozícia je vhodná na spracovanie vysokotekutých polymérov v plastikárskom priemysle, ako aj zužitkovanie polymérneho odpadu z vláknarenských výrob.

Puzdro na kartu na ukladanie záznamov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 928

Dátum: 09.08.1995

Autor: Pesl Jiří

MPK: C08L 23/12, B65D 27/00

Značky: puzdro, kartu, ukladanie, záznamov

Text:

...sú príčinou skresľovania záznamov, uvedených na magnetickom médiu alebo ćipe karty. Vo výhodnom riešení je ako antistatický materiál použitý polypropylén s pridavkom antistatických prisad v množstve do pätnásť percent hmotnostných. Na zabránenie pôsobenia účinkov UV žiarenia môže byt antistatický materiál doplnený stabilizátorom, ochraňnujúcim kartu pred účinkami UVžiarenia, V množstve do desat percent hmotnostných.Puzdro na kartu na...

3-(Dihydrobenzofuran-5-yl)benzofuran-2-óny, kompozície na ich báze a ich použitie ako stabilizátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279840

Dátum: 10.08.1994

Autor: Nesvadba Peter

MPK: C08K 5/15, C07D 307/78, C07D 407/04...

Značky: báze, stabilizátorov, 3-(dihydrobenzofuran-5-yl)benzofuran-2-óny, použitie, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa 3-(dihydrobenzofuran-5-yl)benzofuran-2-óny všeobecného vzorca (1), v ktorom R1 znamená atóm vodíka, alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 4 atómy uhlíka, R2 znamená atóm vodíka, alkylovú skupinu s 1 až 18 atómami uhlíka, benzylovú skupinu, fenylovú skupinu, cykloalkylovú skupinu s 5 až 8 atómami uhlíka alebo alkoxyskupinu a 1 až 18 atómami uhlíka a význam ďalších substituentov R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R9' a R10 je definovaný v nároku...

Zmes na báze polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270120

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kopernický Ivan, Schmidt Gejza, Levrinc Otto, Kašovic Vratko, Svit, Škerlíková Dagmar, Sáraz Jozef, Šimko Karol, Dudaško Ján, Pintér Jozef

MPK: C08L 23/12, C08K 5/10

Značky: báze, polypropylénu

Text:

...vý sledný granulát mal index toku taveniny podla CSN 64 0861 2,5 9/10 min, ältost podlaCSN 64 3050 odpovedajúcu-štandardu D a index iitosti stanovený na trichromatiokom spektrofotometri podľa ASTM D 1925 13,1 0 hmot. 5 granulátu sa vyrobila poetupnou biaxiálnou orientáciou pri orientaönom stupni do dläky 1 z 5,3 ado äírky 1 s 9,2 jednoducha biaxiálne orientovaná íôlia hrúbky Zopum. zákal fólie meraný podla ASTM D 1003 1,0 |.Polypropylenový...

Způsob stabilizace polypropylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269371

Dátum: 11.04.1990

Autori: Štohandl Jiří, Sedlář Jiří, Zahradníčková Alena

MPK: C08K 5/34, C08L 23/12

Značky: stabilizace, polypropylénu, způsob

Text:

...obsahujícího více než l díl hmot. chloridovŕch iontů a 30 dílů hmotnostnícb titsnu na l milion hmot. dílů polyme í ru stericky stínänými aminy na bázi 2,2 6,6 - tetramothyl piperídinu, při kterém sederiváty 2,2 6,6-tetramethy 1 piperidinu kvsrternizují předanebo během stsbilizace1 Při výzkumu nochanismů stsbiliznce polypropylenu obsahujícího ionty titsnu a chloŠ ridy byl studován Vliv organických kyselín na stabilizační systém.Byla...

Polypropylen se zrychlenou krystalizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 269117

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pospíšil Ladislav, Jančář Josef, Rybnikář František

MPK: C08L 23/12

Značky: zrychlenou, krystalizaci, polypropylén

Text:

...propylénu modifikace hotového polymeru, za vzniku roubovaných kopolymerů. Zvlášč význunné jsou roubované kopolymery PP a kyselinou akrylovou (AA), ktere se vyznačují velmi dobrou adhezí k polárním povrchům.Roubované kopolymery PP s AA se používejí při výrobě kompozitů PP s plnivy a skleněnými vlákny v koncentracích roubovaného monomeru ve směsi 100 až 101 hmotnoatních.Nyní se zjistilo, že přídavek PP roubovaného AA k nemodifikovanému PP...

Stabilizačná kompozícia esterov piperidinolu s antioxidantami pre polypropylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 269002

Dátum: 11.04.1990

Autori: Durmis Július, Samuhelová Zuzana, Považancová Marta, Mašek Ján, Rzyman Tadeáš, Karvaš Milan, Čaučík Pavol

MPK: C09K 15/30, C08L 23/12, C09K 15/08...

Značky: antioxidantami, stabilizačná, piperidinolu, kompozícia, esterov, polypropylén

Text:

...ak zlúčeninazvšoobecného vzorca I Je zlúčenina vzor~ ca Is3 /In/, alebo zlúčonina vzorce Ibalebo zlúčenina vzorco IcCS 269 002 B 1 3 zlúčeninou všeobecného vzorce II je zlúčenina vzorca IIaa zlúčeninou všeobecného vzorce III je zlüčenina, pozostávajúca z 37 až 70 hmot. zlučeniny všeobecného vzorca,III, v ktorom A je gtparoyl, z 29 až 52 hmot. zlúč. všeob. vzorca III, v ktorom A je palmitoyl, z 0,2 až 6 hmot. zlúč. všeob. vzorce III,...

Stabilizačná kompozícia esterov piperidinolu s antioxidantami pre polypropylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 269001

Dátum: 11.04.1990

Autori: Považancová Marta, Mašek Ján, Rzyman Tadeáš, Čaučík Pavol, Samuhelová Zuzana, Karvaš Milan, Durmis Július

MPK: C09K 15/30, C09K 15/32, C08L 23/12...

Značky: esterov, stabilizačná, kompozícia, antioxidantami, piperidinolu, polypropylén

Text:

...n čiastočne 1 odolnosč voči tepelnooxidačnej dagradácii. Je farebne stála 8 je možná k nej pridať čalšie prísady ako plnivá, piguenty, antioxidanty, svetelné stabilizátory, atearát vápenntý, antistatiká a pod.Zmes Je možné pripravič obvyklyni spôsobmi, akými sa v praxi stabilizovaný polyproKoncentrácie antioxidantov obsahujúcich rosfor aa pohybuje v rozmedzí 0,01 až 0,5 hmotnoatných podla požiadaviek na celkovú stabilitu, najčastejšie...

Spôsob výroby polypropylénu pre polypropylénové vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 268581

Dátum: 14.03.1990

Autori: Rzyman Tadeáš, Kaššovič Vratko, Pospíšil Ladislav, Pác Jiří, Pokojný Jozef, Javorek Miroslav, Mišo Jozef

MPK: C08F 8/50, D01F 6/06, C08L 23/12...

Značky: polypropylénové, spôsob, výroby, vlákna, polypropylénu

Text:

...pre vlákna.Niže uvedený priklad ilustruje postup prípravy a podmienky pri príprave polypropylénu pre vlákna 5 modiíikovanýml molekulovými hmotnosĺami.Príklad Do závitovkoyoj pomalobažneá mieěačÉy sa vložilo 100 hmotnootnýçh dielov práškovéhoizataktického polypropylénu 5 hodnotou indexu toku ll /stanovené podla ČSN 64 0861/ uvedenou v tebuĺke č.1. Ku práškovému polypropylénu sa zamiešali aditíva a iniciátor v množstvách uvádených v tabuĺke Č....

Polypropylen se zrychlenou krystalizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 267627

Dátum: 12.02.1990

Autori: Jančář Josef, Pospíšil Ladislav, Rybnikář František

MPK: C08L 23/12

Značky: zrychlenou, krystalizaci, polypropylén

Text:

...ve směsi lU 2 až 1 U 1 hmotnostních.Nyní bylo zjištěno, že přídavek PP roubovanćho MA k nemodifikovanému PP urychluje jeho krystalizaci a mění jeho fyzikální vlastnosti již v koncentracích, které jsou hluboko pod rozsahem bežného použití.. Předmětem vynálezu je polypropylen a jeho směsi s plnivy, stabilizátory a jinými zpracovatelskými přisadami, který obsahuje přísadu polypropylenu modifíkovaného maleinanhydridem, přičemž...

Směs etylen-propylenového nebo EPDM kaučuku s lineárním polyetylenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267484

Dátum: 12.02.1990

Autori: Skřivan Vladislav, Mňuk Jiří, Kovář Josef, Štechmüllerová Jana, Kruliš Zdeněk, Ottis Jiří, Binko Jan

MPK: C08L 23/06, C08L 23/12, C08L 23/16...

Značky: směs, polyetylénem, kaučuku, lineárním, etylén-propylénového

Text:

...N I 6 g/10 min. a 0,3 díly stabilizátoru.Hiseni bylo provedeno v tlokovém hnétiči. Smčs byla zpracována na granulàt, na jehož povrchubyl nanescn N,N- etylen-bis-searamid. Za účelom ověřoni modifikačni účinnosti směsi bylo provedeno smisoni s polypropylenem na jednošnekověm vytlačovacim stroji v poměru 3 díly PPna 1 díl směsi. Byl použit polypropylan s indexem toku NFI 230 ° C/21.N 3,2 g/10 min. vzniklý produkt byl granulován, na...

Směs polypropylenu s rozvětveným polyetylénem stabilizovaná proti světlu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266862

Dátum: 12.01.1990

Autori: Martinec Miroslav, Lörinz Vojtěch, Balabán Luboš, Orság Jaroslav

MPK: C08L 23/12, C08L 23/06

Značky: směs, rozvětveným, proti, polyetylénem, polypropylénu, světlu, stabilizovaná

Text:

...stabilizovaný u výrobce 0,15 hmotnostními stabilizační přísady 1, Mosten 58432.F Koncentrát oxidu titaničitého Rykolen BRD,obsahující 45 oxidu titaničitého. G Koncentrát Samartenweiss,45 oxidu titaničitého.L Stabilizační koncentrát, obsahující 10 stabilizační přísady 1, 0,5 stabilizačnĺ přísady 3, 2 oxidu titaničitého jako separátoru a 87,5 polymerního nosiče, složeného z 80 polymeru I a 20 polymeru D.N Stabilizační koncentrát...

Polypropylen stabilizovaný proti světlu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266031

Dátum: 14.11.1989

Autori: Martinec Miroslav, Balabán Luboš, Lörinz Vojtěch, Orság Jaroslav

MPK: C08K 5/34, C08L 23/12

Značky: proti, polypropylén, světlu, stabilizovaný

Text:

...výrobky jako fólie a pásky.Vynález osvětlí následující příklady. v příkladech uváděná jsou hmotnostní, případněpoměrně pevnosti. Jako stabilizační prísady byly použity tyto látkyA Polypropylén-homopolymer, o indexu toku 3,2 g/10 min se základní stabilizací od Výrobce Mosten 58 412B Polypropylén-homopolymer, o indexu toku 3,2 g/10 min stabilizovaný u výrobce, 0,15 hmotnostními stabilizační přísady 1 Mosten 58 432E Koncentrát oxidu...

Modifikovaná polypropylenová směs pro výrobu pásků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261136

Dátum: 12.01.1989

Autori: Foral Jiří, Přichystal Miroslav, Lorincz Vojtěch, Martinec Miroslav, Pác Jiří, Orság Jaroslav

MPK: C08L 23/12

Značky: směs, výrobu, polypropylénová, modifikovaná, pásků

Text:

...jako vnitřní mazadlo a neupomáhá ho-mogenizaci matrice.Druhá látka, tj. 2,6-dimetyl-4-dod~ek.apropenj-yl ienol se vzhledem k silně polární tenolické skupině částečně sorbuje ,na povrchu plniva a .napomáha jeho »dispergaci a částečně, vzhledem k dlouhému polypropylenovému řetězci působí jako externí mazad 1 o. To znamená, že působí jako mazadlo na rozhraní jpolymer~ stěna vytla-čovlací hubice.Třetí látka, tj. glycerin anebo jeho monoestery...

Izotaktický polypropylén pre výrobu vláken so zvýšenou odolnosťou voči fotooxidácii

Načítavanie...

Číslo patentu: 259375

Dátum: 17.10.1988

Autori: Javorek Miroslav, Kaššovič Vratko, Vrba Dušan, Benovič Bohumil, Jambrich Pavol, Samuhelová Zuzana, Šandová Katarina, Rzyman Tadeáš, Šimko Karol

MPK: C08L 23/12, C08K 5/34, C08K 5/13...

Značky: izotaktický, odolnosťou, fotooxidácii, polypropylén, výrobu, zvýšenou, voči, vláken

Text:

...strednými, vysokými a veľmi vysokými hodnotami svetelnej stability.Pre vlákna určené pre interiérove aplikácie s požadovanou strednou hodnotou úrovňou svetelnej stability (600 až 800 hodín je výhodné jednotlivé zložky aditívnej dávkovať v nasledovných množstváchPre vlákna do vonkajších aplikácií s požadovanou vysokou úrovňou svetelnej stability nad 800 hodín je výhodné jednotlivé zložky systému dávkovat v nasledovných množstváchV zrovnaní s...

Stabilizačná kompozícia pre polypropylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 258701

Dátum: 16.09.1988

Autori: Považancová Marta, Mašek Ján, Čaučík Pavol, Samuhelová Zuzana, Durmis Július, Karvaš Milan, Rzyman Tadeáš

MPK: C09K 15/30, C08L 23/12

Značky: kompozícia, stabilizačná, polypropylén

Text:

...degradácii, zabezpečujú výborné mechanické vlastnosti polypropylénu a majú vynikajúcu sv.etelnú stabilitu. Farebne sú stále. je možné ich/ l- »cw Q U 13 s, použit na pripravu ktorýchkolvek výrobkov neijmä polypropylénových vlákien. Doporučujeme ich kombinovať s ďalšími prisadami ako antivoxidanty, stearát Ca. UV absorbéry,plnivá, pigmenty a pod.Zmesi je možné pripraviť obvyklými v pra.xí používanými spôsobmi, ktoiré sa pri výrobe...

Polypropylen pro kondenzátorové folie

Načítavanie...

Číslo patentu: 257239

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pác Jiří, Klimešová Jitka, Ryšavý Drahomír

MPK: C08L 23/12

Značky: fólie, kondenzátorové, polypropylén

Text:

...ze zásobníku dávkuje kontinuálně do dvoušnekového mísíče. Zároveň se dávkuje do mísiče i nestabilizovaný práškový polymer a pomocí čerpadla kapalná přísada, která je směsí 4-pentadekakis(propylen)-2,6-dimetylfenolu s polypropylenovým olejem. Tato směs vzniká při alkylaci 2,6-xylenolu polypropylenovým olejem, katalyzovanou bělicí hlínkou. Reakce probíhá při teplotě 140 až 150 °C, v přebytku polypropylenového oleje (4-pentadekakis propylenu),...

Hmota pro hydroizolační účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 255403

Dátum: 15.03.1988

Autor: Popelka Milan

MPK: C08L 23/12

Značky: hmota, hydroizolační, účely

Text:

...hmoty Dlouhodobé zachovávání těchto vlastností způsobuje uvedenéI Výroba této hmoty probíhá s naprosto minimálními náklady, především enerqetickýmia při tom vychází V podstatné části svého složení z dosud nezpracovaného odpadu chemických výrob.Všechyn tyto vlastnosti byly řádně potvrzeny zkouškami na základě poloprcvozní výroby a u jednotlivých přikladů složení hmot dosahovaly následujících hodnot.Byla vytvořena hydroizolačni hmota, která...

Aditivované polyméry propénu pre výrobu fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 254945

Dátum: 15.02.1988

Autori: Schmidt Gejza, Kopernický Ivan, Kašovic Vratko, Kondrková Dagmar, Šimko Karol, Pintér Jozef, Sáraz Jozef

MPK: C08K 5/09, C08K 5/11, C08J 5/18...

Značky: polyméry, fólií, výrobu, aditivované, propenu

Text:

...0/0 hmot. erucylamidu. Tubulárna fólia sa pripravila a jej vlastnosti sa merali pod. postupov uvedených v jiríklade 1. Boli namerané tieto hodnoty statický koeficient trenia fólia/fólia 0,30, kinetický koeficient trenia fólia/fólia 0,29 a povrcbový odpor,ktorý sa s časom nemenil bol 1014 Q.Práškový izotaktický polypropylén o tavnom indexe 2,2 g/lü min sa aditivoval 0,02 perc. hmot. pentaerytritoltetrakis...

Směs polypropylenu a EPDM kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239981

Dátum: 01.02.1988

Autori: Moravec Josef, Milota Josef, Burkhard Jioí, Widerlechner Jaroslav, Janku Josef

MPK: C08L 23/12, C08K 3/26

Značky: kaučuku, polypropylénu, směs

Text:

...Tyto UV-absorbéry samy o sobě nezajišřují požadovanou odolnost výrobků vůči škodlivěmu působení světla,ale v kombinaci s estery 2,2,6,6-tetranetyl-4-piperidinolu lze dosáhnout potřebné odolnosti. V případě, že se jako světelný stebilisátor použije směs esterů připravených esterifikací 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu se stearinem, není nutno tuto látku kombinovat s UV-absorbéry benzofenonového nebo benztriazolového typu. V Aby nedocházelo...

Polypropylen a jeho kopolymery s ethylenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246766

Dátum: 15.12.1987

Autori: Sládeeek Linhart, Ulrych Jioí, Vavrovie Ján, Klimek Milan, Školník Juraj

MPK: C08L 23/12, C08L 23/16, C08K 5/13...

Značky: ethylenem, kopolymery, polypropylén

Text:

...zpracování práškového polymeru na granulát -a granulátu na konečné výrobky. Při testoch dlouh-odobé stability za snížených teplot vy,ikazuje poměrně nízkou účinnost fair-ll,Proto bylo překvapivé zjištění, že jeho kombinace s látkou A 0 49 vykazuje mimořádně vysoký synergidký stabilizační efekt při teplotách blížícícih se teplotám praktické apliikace. iPři tom, »aniž by došlo k porušeníto-hoto synergického efektu může polymer obsahovat...

Materiál na obalování granulovaných hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 246706

Dátum: 15.12.1987

Autori: Horák Miroslav, Hlavsa Josef, Pekao Boetislav, Okleštik Evžen, Schwarzrock Pavel, Burda Karel, Vach Vladimír, Hula Jioa, Hruška Otakar

MPK: A01C 1/06, C08L 23/12

Značky: hnojiv, granulovaných, materiál, obalování

Text:

...se zmenší skládky nevyužitelného APP a omezi se znečišiování vod vyplavenými hnojivy. Zadržení živín prodloužení účinku granulovaííého hnojiva lze ovlivnit tlouštkou nanesené vrstvy APP.Vzhledem k tomu, že APP je odpad, není dále čištěn. Obsahuje zbytky stereoregulárně uspořádaněho polypropylenu a je tedy lépe ho charakterizovat fyzíkálníml vlastnostmi než chemickým složením. K obalování hnojiv se s výhodou použije APP těchto fyzikálnich...

Farebný polypropylén a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246314

Dátum: 15.12.1987

Autori: Forster Hilmar, Urmond Jonckers Kees, Lagenbach Manfred, Kiedik Maciej, Arbab Dildar Mohamed, Vahldiek Ernst

MPK: C08J 3/20, C08L 23/12

Značky: farebný, přípravy, polypropylén, spôsob

Text:

...polyetylénglykol s molekulovou hmotnosťou 3000 v množstve 1,5 hmot., alumivnosilikát 0,5 Ú/o hmot. a neionový tenzid na báze etoxylovaných glykolov v množstve 0,05 0/0 hmot, Po dôkladuoro premiešaní celej zmesi a po pretavení pri 220 °C ziskal sa farebný granulaut polypropylénu s vyhovujúcimi reologickými vlastnosťami. Ilndex toku IT je vyjadrerný podľa ČSN 640 861 v- grarnvoch taveníny lvytečenej za 10 minút. IT je 9,1.Postup »a zloženie...

Polypropylénová striž vysokej jemnosti farbená vo hmote so zvýšenou svetelnou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246021

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hudák Pavel, Ember Karol, Molda Emil, Gaž3k Oddej, Bárta Jozef

MPK: D01F 6/06, C08L 23/12

Značky: stabilitou, striž, vysokej, světelnou, zvýšenou, jemností, hmotě, polypropylénová, farbená

Text:

...vysokej jemnosti farbená vo hmota, kde jednotlivé vlákienka majú priemer nad 55 mikrometrov a vykazujú úroveň svetlostability nad 1000 hod-in ožiarovania v xenoteste pri 50 Vo-nom poklese pôvodnej pevnosti. Frekvencia oblúčkov na vlákna je od 1do 8 .na cm dĺžky. vlákna majú lineárne zmršten-ie aspoň 0,2 a obsahujú vo hmote rozdispergovvavných 0,05 až 0,15 hmot. 2,6-di-terobutyl-Al-xmetylfenoiu, 0,2 až. 0,6 perc. hmot....

Termoplast na bázi polypropylenu a polyetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245874

Dátum: 15.12.1987

Autori: Maršo Jindoich, Kyral Josef, Bareš Milan, Mucha Antonín, Boháe Pavel, Soueek Jioí, Burian Petr, Zajíc Jioí Dr, Štipek Jioí Dr, Šilha Josef

MPK: C08L 23/06, C08L 23/12

Značky: termoplast, polyetylénu, polypropylénu, bázi

Text:

...vynálezu je termoplast na bázi polypropylenu a polyetylěnu jehož nadmolelçulární struktura je modiíikoväna anorganickým plnivem, který obsahuje 16 až 76 proc. hmotnostních polypropylenu s inde xem toku vyšším než 10 g/lů min, s koeficientom polydisperzity menším než 5, 8 až 57 0/0 hmotnzstních polyetylénu s indexem toku nižším než 1 3/10 min. a 20 až. 70 1 až 5 umPoužití dostatečně nadkritickě koncentrace plniva zabraňuje separátní...