C08L 23/04

Elastický partikulárny penový materiál na báze polyolefín/styrén polymérnych zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12794

Dátum: 12.03.2009

Autori: Longo-schedel Daniela, Hofmann Maximilian, Schips Carsten, Grässel Georg, Ruckdäschel Holger, Hahn Klaus, Gietl Andreas, Lambert Jürgen, Knoll Konrad, Zylla Christof, Assmann Jens, Janssens Geert

MPK: C08J 9/00, C08J 9/232, C08L 23/04...

Značky: partikulárny, zmesí, báze, polymérnych, elastický, pěnový, materiál

Text:

...1500 nm, bola opísaná vo W 0 2008/125250.Známe penové materiály odolné voči prerazeniu, napríklad z expandovaných polyolefínov, expandovaných interpolymérov alebo expandovateľných interpolymérov, sú spravidla nekompatibilné alebo zle kompatibilné s vopred napenenými expandovatelnými polystyrénovými (EPS) časticami. Často sa pri spracovaní na tvarované výrobky, ako sú bloky penového materiálu. pozoruje zlé spojenie rôznych penových...

Kompozície, ktoré obsahujú polyolefínové vlákno, zmesi stabilizátorov a spôsob stabilizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284819

Dátum: 14.11.2005

Autori: Kröhnke Christoph, Pauquet Jean-roch, Zingg Jürg

MPK: C08K 5/34, C08L 23/04, C08K 5/15...

Značky: vlákno, kompozície, spôsob, stabilizátorov, polyolefinové, zmesí, obsahujú, stabilizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa kompozície, ktoré obsahujú a)polyolefínové vlákno, ktoré podlieha oxidačnému, tepelnému alebo svetlom indukovanému odbúravaniu a ktoré je bez obsahu fenolov, b) aspoň jednu zlúčeninu typu benzofuran-2-ónu a c) aspoň jednu zlúčeninu zo skupiny stéricky bránených amínov. Ďalej sú opísané zmesi stabilizátorov, ktoré vykazujú výbornú stabilizáciu polyolefínových vlákien, ktoré neobsahujú fenoly, proti oxidačnému, tepelnému alebo svetlom...

Vyfukovaná fólia na báze zmesí polymérov etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4093

Dátum: 01.04.2005

Autori: Dudaško Daniel, Klačan Ján, Čižmárová Jana

MPK: C08L 23/00, C08L 23/04

Značky: báze, etylénu, fólia, vyfukovaná, polymérov, zmesí

Text:

...osobnej hygieny a ochrany na vysokorýchlostných baliacich linkách.Trojvrstvové obalové fólie typu A-B-A celkovej hrúbky 25 m a 35 m v čírom prevedení boli pripravené technológiou koextrúzie s použitím trojšnekového extrúdera cez kruhovú štrbinu šírky 0,8 - 2,5 mm s následným vyfukovaním pri vyfukovacom pomere 1 1,6 až 1 z 4,0. Zastúpeniehrúbok jednotlivých vrstiev (A-B-A) bolo v percentuálnom vyjadrení26 - 48 - 26 pričom zastúpenie...

Prostriedok z vystuženého polyolefínového termoplastu bez obsahu generátora voľných radikálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283784

Dátum: 19.12.2003

Autori: Venti Paolo, Moro Alessandro, Scapin Marco, Pippa Roberto, Vianello Domenico

MPK: C08L 23/04, C08K 13/02

Značky: termoplastů, generátora, obsahu, volných, vystuženého, radikálov, polyolefinového, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok obsahuje polyolefín, uhličitan kovu, patriaci do IIa skupiny periodickej sústavy a ďalej z maleínanového silanu všeobecného vzorca s významom substituentov uvedených v nároku 1. Tento prostriedok má oveľa lepšie mechanické vlastnosti a reologické vlastnosti, najmä pri teplotách nižších ako 0 °C, najmä v rozmedzí 0 až -40 °C, ktoré umožňujú jeho lepšie spracovávanie.

Termoplastické elastoméry na báze styrén-etylén-butylén-styrénu alebo styrén-butylén-styrénu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281676

Dátum: 30.04.2001

Autor: Filsák Vojtěch

MPK: C08L 23/20, C08L 23/04, C08L 23/16...

Značky: báze, termoplastické, styrén-butylén-styrénu, elastoméry, použitie, styrén-etylén-butylén-styrénu

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka termoplastických elastomérov na báze styrén-etylén-butylén-styrén (SEBS) alebo styrén-butylén-styrén (SBS) a ich použitia na výrobu výrobkov na farmaceutické a medicínske účely. Termoplastické elastoméry pozostávajú zo 100 hmotn. dielov SEBS a/alebo SBS a 3 až 20 hmotn. dielov polyetylénu, ďalej prípadne obsahujú plnivá na báze kriedy, vodivých sadzí alebo grafitu a farbivá na báze polyetylénu alebo polypropylénu.

Spôsob zmiešavania polymérov in situ

Načítavanie...

Číslo patentu: 280092

Dátum: 06.08.1999

Autori: Lee Kiu Hee, Samuels Sari-beth, Karol Frederick John

MPK: C08F 210/16, C08L 23/04, C08F 297/08...

Značky: zmiešavania, spôsob, polymérov

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes etylénu a alfa-olefínu obsahujúceho aspoň 3 atómy uhlíka reaguje s katalyzátorom v aspoň dvoch sériových reaktoroch s fluidným lôžkom, pričom použitý katalyzátor pozostáva z: a) komplexu, ktorý obsahuje horčík, titán, halogén a elektróndonorovú zlúčeninu, b) aspoň jednej aktivačnej zlúčeniny komplexu a), ktorá má zloženie zodpovedajúce všeobecnému vzorcu AIR''eX'fHg, kde jednotlivé symboly majú významy uvedené v opise, c)...

Zmes na prípravu výrobkov na farmaceutické a medicínske účely

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1687

Dátum: 10.12.1997

Autor: Filsák Vojtěch

MPK: C08F 291/02, C08L 23/04, C08L 23/16...

Značky: farmaceutické, účely, výrobkov, medicínske, přípravu

Text:

...čo vedie k zvýšeniu ohybnosti a odolnosti voči oteru. Použitie je v oblasti automobilového priemyslu (ochrana podvozkov vozidiel), obalovej techniky (lepidlá na bodové zváranie, tesnenie lamelových zvarov plechoviek), poťahovania a impregnácie textilu, tapiet a obkladov.Vyššie uvedene termoplastické elastoméry na báze SEBS alebo SBS nevyhovujú však pre výrobu výrobkov na farmaceutické a medicínske použitie z hľadiskaVyššie uvedené nedostatky...

Biodegradovateľný polyolefín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278146

Dátum: 17.06.1992

Autori: Šula Karel, Pác Jiří, Tocháček Jiří, Sedlář Jiří, Pospíšil Ladislav

MPK: C08K 9/04, C08K 3/26, C08K 5/11...

Značky: biodegradovateľný, polyolefin

Zhrnutie / Anotácia:

Polyolefín, ktorý je degradovateľný pomocou pôdnych baktérií, je zložený z polypropylénu alebo polyetylénu alebo kopolyméru propylén-etylén s obsahom etylénu od 0,5 do 38 % hmotn. alebo kopolyméru etylénu s alfa-olefínmi s počtom uhlíkov od C4 do C12 s obsahom v rozmedzí 0,3 až 15 % hmotn. a z 0,5 až 30% hmotn. minerálneho plniva s veľkosťou častíc do 25 mikrom, 0,1 až 5% hmotn. lipidov rastlinného alebo syntetického pôvodu s jednou alebo...

Lineární polyetylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 254545

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pešta Pavel, Čapka Oldřich, Balabán Luboš, Vašátková Jiřina

MPK: C08K 5/52, C08K 5/13, C08L 23/04...

Značky: lineární, polyetylen

Text:

...aduktů, volné fenoly, fosfit a oxidačni produkty všech 3 primárnich komponent.Při experimentech prováděných s různými koncentračnimi poměry těchto 3 složek se ukázalo, že optimálnich výsledků se dosahuje, pohybují-li se koncentrace prímárnich produktů 2,6-ditercbutylfenol vysokomolekulárni fenol fosfit v rozmezi koncentračnich poměrů (1 až 4)vyrobený granulát se v další fázi zpracovává např. vyfukováním na mikrotenove fólieo tlouščce 0,005...

Způsob výroby kompozitního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246636

Dátum: 16.11.1987

Autori: Eapoun Tomáš, Saveenko Jevgenij, Š?astný Miloš, Novák Jioí, Rajdl Josef, Hampel Jioí, Pastuszek František, Tenygl Jioí, Richtar Jioí, Tušarová Ivana

MPK: C08L 23/26, C08L 23/10, C08L 23/04...

Značky: výroby, kompozitního, materiálů, způsob

Text:

...složku polymerní matrice tvorí polyetylen, což může být homopolymer nebo kopolymor etylenu obsahující maximálně 5 alfa-olefinu, charakterizovaný indexem toku nižšúu než lg/10Vlastní technologický proces je s výhodou veden tak, že v ptvním pásmu směšovacího extraderu je hněten polypropylen s mikromletým vápencem za přítnmnosti organického peroxidu a modifikátoru a teprve do druhého pásma extruderu je dávkován polyetylen.V první fázi procesu...

Spôsob stabilizácie polymérov etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236375

Dátum: 01.11.1987

Autori: Brenner Rudolf, Kořen Ján, Žák Karol, Pintér Jozef

MPK: C08L 23/04, C08K 5/34

Značky: etylénu, polymérov, spôsob, stabilizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je komplexná ochrana polymérov etylénu voči účinkom prirodzeného atmosferického stárnutia jedinou prísadou. Uvedeného účelu sa dosiahne použitím stéricky bránených amínov na báze 2,2,6,6-tetrametylpiperidinu ako komplexného svetelného i termooxidačného stabilizátora v množstve od 0,01 do 1,0 % hmot. Použitím jediného aditiva podľa predmetu tohto vynálezu sa dosiahné úspory aditiv, ako i zjednodušenie technológie ich pridávania...

Polovodivá polymerná kábelárska zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 236123

Dátum: 01.08.1987

Autori: Zeleňák Pavel, Rado Rudolf

MPK: H01B 11/06, C08K 3/04, C08L 23/04...

Značky: kábelárska, polovodivá, polymérna

Zhrnutie / Anotácia:

Polovodičová polymerná kabelárská zmes sieťovateľná peroxidmi pri teplotách nad 300 °C vhodná ako polovodivý tieniací materiál pre elektrovodivé jádra a vn káble. Zmes obsahuje kryštalinický poliolefín a v vysokoštrukturálne sadze s veľkou členitosťou povrchu pórov agregátov a objemom pórov v rozsahu 280 - 440 cm3/100g, pričom na dosiahnutie požadovaných elektrických a mechanických vlastností postačuje plnenie 12 - 20 % hm. sadzí.

Směsi polyolefinů s uhličitanem vápenatým

Načítavanie...

Číslo patentu: 240012

Dátum: 01.06.1987

Autori: Straeár Slavomar, Oddouch Vlast Imil, Hes Luboš, Bareš Karel, Pokorný Antonan, Pálfy Anton, Szlauer Jioí, Berghauer Zoltán, Rusnák Ján, Janok Jan

MPK: C08K 9/04, C08L 23/04, C08K 3/26...

Značky: polyolefinů, vápenatým, směsi, uhličitanem

Text:

...kyselinĺšnlz až 26 uhlíkovými atomy nebo směsí 0,1 až 3 hmotnostních glyceridu mastných kyselin obsahující až 0,5 hgotnostních volných mastných kyselín.V Doposud/Ěonoglycerid vyšších mastných kyselín používal pouze jako antistatické přísada JA 56050942, příseda pro zvýšení ŕázové houževnatosti JA 54008745,pro zvýšení termické stability US 436389 l.pro zebranění vzniku bublin při injekčním vstřikování JA 56155730 a pro zlepšení...

Polyolefinická kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 249941

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hupka Ladislav, Michalíček Ľudovít, Füzy Štefan, Pleva Štefan, Árendás Peter, Čigáš Pavol, Sároz Jozef, Krivošík Ivan, Kišš Mikuláš

MPK: C08L 23/04

Značky: polyolefinická, kompozícia

Text:

...etylénu.Znížením povrchovej energie medzi fázami a vytvorením zložitejších vysokoštruktúrnych morfolvogických foriem sa zlepší adhézía prítomných fáz prídavkom etylénpropylénových kopolymérov, resp. kopolyméru, čo sa prejaví zvýšením odolnosti prítomných fáz, či koínponelítov- polymérnej zmesi prípravenej na báze polymérov- etylénu voči rozvrstveniu, ako i voči diíúzii rnolekúl aktívnych organických činidlel.Tým, že sa níedziíazova...

Pružný lehčený materiál na bázi polyolefinů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232883

Dátum: 01.01.1987

Autori: Hawlík Jiří, Holda Josef, Štěrba Luděk, Šmíd Emil, Kosina Jaromír, Peřina Pavel

MPK: C08L 23/04

Značky: materiál, bázi, lehčený, výroby, pružný, způsob, polyolefinů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká izolačního a výplňového materiálu, zejména pro sportovní účely a obalovou techniku. Účelem vynálezu je připravit materiál s nízkou měrnou hmotností, s vynikajícími pružnými vlastnostmi, bez tvarových defektů v okrajových partiích i v celém průřezu výrobku. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že pružný lehčený materiál má měrnou hmotnost v rozmezí 0,035 až 0,070 g/cm3, jakož i způsobem výroby, podle něhož se směs materiálu,...

Protiblokující směs na bázi homopolymeru ethylenu nebo kopolymeru ethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235533

Dátum: 15.11.1986

Autor: Hilt Edmont

MPK: B29D 7/02, C08L 23/04, C08K 3/34...

Značky: homopolymerů, bázi, ethylenu, kopolymerů, směs, protiblokující

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká protiblokující směsi na bázi polymeru ethylenu, která obsahuje 200 až 2 500 ppm mastku o střední velikosti částic v rozmezí 1 až 5?m. Polymerem ethylenu, použitým v protiblokující směsi podle vynálezu, je homopolymer ethylenu nebo kopolymer ethylenu s alespoň jedním komonomerem ze skupiny, zahrnující vinylové estery karboxylové kyseliny jako je vinylacetát, kysličník uhelnatý, anhydrid kyseliny maleinové, alkylakryláty a...

Způsob vytlačování fóliií z filmotvorné směsi na bázi olefinové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 235522

Dátum: 15.11.1986

Autori: Corwin Michael Allen, Foster George Norris

MPK: C08J 5/18, C08L 23/04, C08K 5/17...

Značky: směsi, filmotvorné, vytlačování, způsob, pryskyřice, bázi, fóliií, olefinové

Zhrnutie / Anotácia:

Vytlačování fólií z filmotvorných směsí na bázi polyolefinových pryskyřic katalyzovaných Ziegler-Nattovým katalyzátorem. Provádí se za přítomnosti netěkavého akceptoru kyseliny, který je rozpustný v polyolefinech a přidává se ke směsi na bázi polyolefinové pryskyřice, aby se při vytlačování fólií zabránilo optické degradaci, označované jako gelové pruhování nebo proužková struktura. Akceptor kyseliny má molekulovou hmotnost alespoň 180 a hmot....