C08L 21/00

Spôsob výroby plneného kaučukového prášku a použitie tohto prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 287903

Dátum: 16.02.2012

Autori: Lauer Hartmut, Ernst Uwe, Stober Reinhard, Görl Udo

MPK: C08J 3/215, C08L 21/00, C08K 9/06...

Značky: použitie, spôsob, tohto, plněného, prášků, kaučukového, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby kaučukového prášku obsahujúceho s kaučukovou matricou pevne spojené plnivo, modifikované organokremičitou zlúčeninou pridaním kyseliny na vyvolanie zrážania z vodnej zmesi, ktorá obsahuje plnivo vo forme suspenzie, vo vode rozpustnú soľ kovu skupiny IIa, IIb, IIIa alebo VIII periodickej sústavy prvkov a kaučukový latex alebo vodnú emulziu kaučukového roztoku, pričom => 50 % hmotnosti jemnozrnného plniva, ktoré bolo aspoň do...

Vulkanizovateľná zmes s akustickými tlmivými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19048

Dátum: 01.06.2010

Autori: Kohlstrung Rainer, Yamada Takehito

MPK: C08L 53/02, C08L 21/00, C08L 9/06...

Značky: vulkanizovatelná, akustickými, vlastnosťami, tlmivými

Text:

...olefinické dvojité väzby a vulkanizačných prostriedkov, ktoré obsahujú prinajmenšom jeden kvapalný polyén s molekulovou hmotnosťou medzi 400 a 80.000 ako aj prinajmenšom jeden kvapalný polybutadién súzkym rozdelením molekulovej hmotnosti amikroštruktúrou od 10 do 20 vinylických 1,2 » dvojitých väzieb, od 50 do 60 trans 1,4-dvojitých väzieb a od 25 do 35 cis 1,4- dvojitých väzieb v molekule. Ďalej tieto zmesi obsahujú vulkanizačný...

Kvapalná antiozonantová zmes, kaučuková kompozícia obsahujúca antiozonantovú zmes a použitie tejto kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: 287291

Dátum: 28.04.2010

Autori: Gencarelli Richard, Reynolds Michael, Malz Russel

MPK: C08L 21/00, C07C 209/00, C08K 5/00...

Značky: použitie, kompozície, kompozícia, kaučuková, kvapalná, antiozonantová, antiozonantovú, obsahujúca, změs, tejto

Zhrnutie / Anotácia:

Kvapalná antiozonantová zmes získateľná postupom zahŕňajúcim simultánnu reakciu aspoň jednej nesubstituovanej a/alebo substituovanej parafenyléndiamínovej zlúčeniny so zmesou karbonylových zlúčenín zahŕňajúcej acetón a aspoň jednu ďalšiu karbonylovú zlúčeninu zvolenú zo skupiny zahŕňajúcej ketóny obsahujúce 4 až asi 12 atómov uhlíka, aldehydy obsahujúce 1 až asi 12 atómov uhlíka a zmesi týchto látok, za prítomnosti redukčného alkylačného...

Vulkanizačné činidlo gumárskych zmesí a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287148

Dátum: 28.12.2009

Autori: Macho Vendelín, Cíbik Branislav, Michálek Jaroslav, Karvaš Anton, Komora Ladislav, Olšovský Milan, Špirk Eugen, Klabník Miroslav

MPK: C08C 19/00, C08J 3/00, C08K 5/00...

Značky: přípravy, gumárskych, činidlo, zmesí, spôsob, vulkanizačné

Zhrnutie / Anotácia:

Vulkanizačné činidlo gumárskych zmesí na báze nenasýtených kaučukov alebo zmesi nenasýtených kaučukov s ďalšími elastomérmi alebo hydrofóbnymi makromolekulovými látkami, ktoré pozostáva z produktov adície až polyreakcií síry až polymérnej v prítomnosti najmenej dvoch nenasýtených a/alebo nasýtených organických zlúčenín, obsahujúcich v molekule viazané najmenej po jednom atóme spomedzi prvkov dusíka, kyslíka a síry, ako alifatických...

Jemnozrnný práškový kaučuk, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286465

Dátum: 08.10.2008

Autori: Ernst Uwe, Lauer Hartmut, Görl Udo, Stober Reinhard

MPK: C08J 3/20, C08L 21/00

Značky: práškový, kaučuk, výroby, jemnozrnný, použitie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Jemnozrnný práškový kaučuk s homogénnou distribúciou plniva a kaučuku v zrnách je pripravený (a) zmiešaním viac ako 50 % hmotn. jemnozrnného plniva, vztiahnuté k celkovému množstvu použitého plniva, s 0,1 až 6,5 hmotnostnými dielmi, vztiahnuté na 100 hmotnostných dielov kaučuku, vo vode rozpustných solí kovu IIA., IIB., IIIA. a VIII. skupiny periodického systému prvkov a s kaučukovým latexom alebo vodnou emulziou kaučukového roztoku (b)...

Spôsob regenerácie kaučukov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18601

Dátum: 30.05.2008

Autori: Heiliger Ludger, Graf Hans-joachim, Früh, Müller Giogio

MPK: C08J 11/28, C08C 19/08, C08J 11/10...

Značky: kaučukov, spôsob, regenerácie

Text:

...gumových vulkanizátov, pri ktorom sa výhodne použije netoxické, výhodne dobre rozmiešatelné regeneračné činidlo, ktoré je schopné pri regenerácii sírou zosietených gumových vulkanizátov poskytnúť v podstate reprodukovateľné výsledky. Okrem toho by malo byt toto regeneračné činidlo výhodne vyrobiteľné s dobrou cenou tak, aby bolo možné jeho rozsiahlepoužitie na regeneráciu gumových vulkanizátov tiež z ekonomických hladísk.0011 Táto úloha...

Adhezívna kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 286097

Dátum: 20.02.2008

Autori: Kucera Helmut, Rizzo Thomas

MPK: C08L 19/00, C08F 2/12, C08F 36/00...

Značky: adhezívna, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Vodná kompozícia zahrnuje nasledovné zložky: a) vodný butadiénový polymérny latex pripraviteľný emulznou polymerizáciou najmenej jedného butadiénového monoméru v prítomnosti stabilizátora zvoleného zo styrénsulfónovej kyseliny, styrénsulfonátu, poly(styrénsulfónovej kyseliny) alebo poly(styrénsulfonátu) a b) fenolovú živicu prítomnú v množstve od 5 do 90 % hmotn., vzťahujúcich sa na celkové množstvo butadiénového polymérneho latexu a fenolovej...

Kaučukové zmesi s konfekčnou lepivosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6835

Dátum: 20.09.2006

Autori: Zeemann Ronnie, Keijzer Frederik, Pavlin Mark Stanley, Pille-wolf Wolfgang

MPK: C08L 7/00, C08L 21/00, B60C 1/00...

Značky: zmesí, konfekčnou, kaučukové, lepivosťou

Text:

...horúce taveniny. Je potrebné poznamenať, že samozrejme kaučukové zmesipodľa vynálezu sa môžu vulkanizovať, aj ked v tomto prípade sa konfekčná lepívost stáva nepodstatná.0011 Ďalej je vynález objasnený vo väčších detailoch s odkazom na príklady a obrázky. Akokoľvek, opísané špecifické formy alebo výhodné uskutočnenia sa musia hodnotit vo všetkých ohladoch ako ilustratívne a nie obmedzujúce, rámec vynálezu sa uvádza pomocou priložených...

Kaučukové zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13368

Dátum: 18.07.2006

Autori: Klockmann Oliver, Korth Karsten, Albert Philipp, Hasse Andre, Witzsche Susann

MPK: C08K 5/5475, C08K 5/548, C08K 5/549...

Značky: kaučukové, zmesí

Text:

...alebo rozvetvený, substituovaný alebo nesubstituovaný, nasýtený alebo nenasýtený s 1 až 24 atómami uhlíka, výhodne s 2 až 24 atómami uhlíka, obzvlášť výhodne s 3 až 20 atómami uhlíka, obzvlášť výhodne so 4 až 18 atómami uhlíka, mimoriadne výhodne s 5 až 18 atómami uhlíka, prípadne môžu uhľovodíkové reťazce obsahovať tiež alkylaromatickć skupiny (aralkyl) alebo aromatické skupiny alebo môžu nimi byť substituované, výhodne môžu byť...

Modifikovaná novolaková živica na zvýšenie lepivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17394

Dátum: 16.02.2006

Autori: Banach Timothy Edward, Knezevic Milan Ruo Joao Polastri, Howard Leigh Scott, Pearsall Dominic Maxwell, Siudy Mark Edward

MPK: C08F 283/06, C08G 8/30, C08F 283/00...

Značky: lepivosti, živica, zvýšenie, novolaková, modifikovaná

Text:

...zmesi, impregnačné činidlá, nátery, farby, a ako spojivá pre anorganickésubstráty z jemných častíc. Kaučukové zmesi musia zostať dostatočne Iepivé počas výrobného procesu, a to aj v prípade prerušenia procesu na dosť dlhú dobu, čo nie je nijako nezvyčajné, ked výroba zahŕňa procesy v rôznych lokalitách a vyžaduje si skladovanie a prevoz polotovarov.OO 06 Medzi známe materiály na zvýšenie lepivosti patria napríklad kolofónía,hydrogenizovaná...

Kaučukové zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10043

Dátum: 14.12.2005

Autori: Hasse Andre, Klockmann Oliver, Albert Philipp, Pieter Reimund, Korth Karsten

MPK: C08L 21/00, C08K 5/54

Značky: kaučukové, zmesí

Text:

...a oligomerízovaný sulfanylalkylmono/dialkyldi/monoalkoxysilán. Ďalej je zdokumentu WO 02/31040 A známa kaučuková zmes obsahujúca kaučuk, plnivoZ dokumentov DE 104 33 57 A 1 aEP 1 244 676 B 1 sú známe dialkylmonoalkoxysilylpolysultidy. Na základe dialkylmonoalkoxyskupiny je emisia prchavých uhľovodíkov nižšiaako pri trialkoxylových zlúčeninách.Nevýhodou dialkylmonoalkoxysilylpolysulñdov je zlý oder a štruktúma pevnosť.Úlohou predkladaného...

Gumový výrobok majúci zníženú plynovú priepustnosť a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284327

Dátum: 23.12.2004

Autori: Laube Stephen, Novakoski David

MPK: C08K 3/04, C08L 21/00, C09C 1/50...

Značky: zníženú, plynovú, spôsob, gumový, majúci, výroby, výrobok, priepustnosť

Zhrnutie / Anotácia:

Gumový výrobok, ktorý má zníženú plynovú priepustnosť a ktorý obsahuje kaučuk a špecifické pecné sadze. Spôsob výroby gumového výrobku zahŕňa tvárnenie, vulkanizáciu a zabudovanie plášťa obsahujúceho kaučuk a pecné sadze majúce jódové číslo, I2č, 12 mg/g až 20 mg/g, merané podľa ASTM D 1510 a hodnotu dibutylftalátovej absorpcie, DBP, 28 cm3 /100 g až 65 cm3 /100 g, merané podľa ASTM D 2414, do gumového výrobku.

Mikrokapsuly na výrobu kaučuku a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2222

Dátum: 04.09.2003

Autori: Rafler Gerald, Jobmann Monika, Sagala Jozef, Gross Ingeborg

MPK: B01J 13/02, C08K 3/00, B01J 13/04...

Značky: mikrokapsuly, výrobu, spôsob, kaučuku, výroby

Text:

...ktoré sú inertné voči monomérom alebo oligomérom vytvárajúcim steny, respektíve matrice, to znamená, že nevstupujú do žiadnej reakcie s ostatnými zúčastnenými zložkami. Okrem melaminformaldehydových živíc sú pri týchto reaktívnych spôsoboch často potrebné dlhé reakčné časy až do 24 h. Veľkosť mikrokapsúl môže byť V závislosti od reakčných podmienok, ako je napríklad pridavok emulgátora alebo dispergačná metóda, V rozmedzí od 10 do 150...

Elastomérne kompozity, elastomérne zmesi a spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13608

Dátum: 21.11.2002

Autori: Wang Meng-jiao, Wang Ting, Reznek Steven R, Mcconnell Glendon A

MPK: C08L 21/00, C08K 3/00, C08K 3/04...

Značky: spôsoby, elastomérne, kompozity, zmesí

Text:

...približne 170 N/mm.0 MTh je opísaný elastomérny kompozit, ktorý obsahuje elastomér a časticové plnivo dispergované v elastoméri, ktorý má tvrdosť Shore A, merané napríklad skúšobnou metódou ASTMD 1415, väčšou než približne 65, pevnosť V ťahu, merané napríklad skúšobnou metódou ASTM-D 412, väčšou než približne 30 megapascalov, a predĺženie pri pretrhnutí, merané napríkladskúšobnou metódou ASTM-D 412, väčšou než približne 600 .mM 6 Tu tu...

Elastomérne kompozity, elastomérne zmesi a spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12674

Dátum: 21.11.2002

Autori: Reznek Steven, Mcconnell Glendon, Wang Meng-jiao, Wang Ting

MPK: C08L 21/00, C08K 3/00, C08K 3/04...

Značky: elastomérne, spôsoby, kompozity, zmesí

Text:

...sú tu špeciñcky uvedene, budú-3 priemernému odborníkovi v oblasti techniky, ked využije tento opis, zrejmé aj možnosti použitia iných typov sadzi.0015 Jeden aspekt tohto vynálezu poskytuje elastomérny kompozit, zahmujúci sadze s hodnotami povrchovej plochy a štruktúry, ktoré spĺňajú rovnicu (1)pričom X je väčšie alebo rovné 0. Výhodne sa X rovná 0, a ked sa X rovná 0, rovnica (1) sa môže vyjadriť aj ako CDBP s (BET 2,9).0016 V rovnici (1)...

Elastomérne kompozity, elastomérne zmesi a spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12633

Dátum: 21.11.2002

Autori: Reznek Steven R, Wang Ting, Wang Meng-jiao, Mcconnell Glendon A

MPK: C08K 3/00, C08L 21/00, C08K 3/04...

Značky: kompozity, spôsoby, zmesí, elastomérne

Text:

...sú tu špecificky uvedené, budú.3 priememému odbomlkovi v oblasti techniky. ked využije tento opis, zrejmé aj možnosti použitia iných typov sadzl.0015 Jeden aspekt tohto vynálezu poskytuje elastomérny kompozit. zahmujúci sadze s hodnotami povrchovej plochy a štruktúry. ktoré spĺňajú rovnicu (1)pričom X je väčšie alebo rovné 0. Výhodne sa X rovná 0, a ked sa X rovná 0. rovnica (1) sa môže vyjadriť aj ako CDBP s (BET 2,9).0016 V rovnici (1)...

Za horúca vytvrditeľná reaktívna zmes na báze prírodných a/alebo syntetických elastomérov, spôsob jej výroby a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282185

Dátum: 05.10.2001

Autori: Born Peter, Schenkel Hubert

MPK: C08L 21/00, C09J 121/00

Značky: elastomérov, báze, reaktívna, vytvrditelná, spôsob, prírodných, syntetických, výroby, použitie, horúca

Zhrnutie / Anotácia:

Za horúca vytvrditeľná reaktívna zmes na báze tekutých kaučukov s reaktívnymi olefinickými dvojitými väzbami, ako aj prípadne tuhých kaučukov a vulkanizačných systémov na báze síry má vo vulkanizovanom stave vysoké maximá akustického stratového činiteľa v širokej teplotnej oblasti použitia od asi + 10 °C do + 40 °C. Táto zmes obsahuje navyše jemnočasticové termoplastické polyméry. Spôsob výroby zahŕňa zmiešanie zložiek pod vysokým strihom. Zmes...

Kompozícia obsahujúca elastomér a stabilizátorovú zmes, jej použitie a spôsob stabilizácie elastomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279833

Dátum: 13.04.1999

Autori: Dubs Paul, Meier Hans-rudolf, Knobloch Gerrit

MPK: C08L 21/00, C08K 5/37, C08K 5/5393...

Značky: obsahujúca, použitie, stabilizácie, elastomérov, změs, spôsob, elastomér, stabilizátorovú, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia obsahujúca elastomér a stabilizátorovú zmes a pozostávajúca z a) 2,4-bis(n-oktyltiometyl)-6-metylfenolu a b) aspoň jednej zlúčeniny zo skupiny tris(4-nonylfenyl)fosfit, tris(2,4-di-t-butylfenyl)fosfit,3,9-bis(stearyloxy)-2,4,8,10-tetraoxa- 3,9-difosfaspiro[5.5]undekán, tetrakis(3-dodecyltio-propionyloxymetyl)metán, bis[beta-(n-tridecyloxykarbonyl)etyl]merkaptán, 3,9-bis(2,4-di-t-butylfenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-...

Materiály na báze kaučuku a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279467

Dátum: 04.11.1998

Autori: De Block Rudolf Frank, Talma Auke Gerardus, Datta Rabindra Nath, Hogt Andreas Herman

MPK: C08K 5/3415, C08J 3/24, C08L 21/00...

Značky: báze, kaučuku, výroby, materiály, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Materiály sú tvorené vulkanizačným reakčným produktom kaučuku, síry alebo donora síry a špecifického antireverzného pomocného činidla. Toto pomocné činidlo reaguje pri vulkanizačnej reakcii pomocou síry iba čiastočne až do optimálnej vulkanizácie a po optimálnej vulkanizácii tvorí priečne medziuhlíkové väzby. Spôsob vulkanizácie sa uskutočňuje v prítomnosti antireverzného pomocného činidla. Získané materiály sú vhodné najmä na výrobu pneumatík.

Termoplastická zmes na výrobu strešnej krytiny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1934

Dátum: 09.09.1998

Autor: Kubovský Ján

MPK: C08L 23/12, C09K 3/10, C08L 21/00...

Značky: krytiny, strešnej, výrobu, termoplastická

Text:

...koeficientom rozťažnosti, ale s pomeme nízkou ťažnosťou pri pretrhnutí, najmä pri teplotách pod 10 °C. Nevýhodou strešnej krytiny z polyesterovej živice, vystuženej nasekanými sklenenými vláknami, je praskanie časti panelov, najmä pri väčších plochách, v dôsledku čoho vznikajú netesnosti a môže dôjsť k presakovaniu dažďovej vody. Takéto problémy môžu nastať aj pri krytinách zkovu alebo asfaltu.W 0 86/04375 opisuje strešnú krytinu...

Vodou a vodnými roztokmi napučateľné gumy a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278745

Dátum: 04.02.1998

Autori: Vondráček Petr, Šulc Jiří, Lopour Petr

MPK: C08L 21/00

Značky: spôsob, roztokmi, výroby, napučateľné, vodou, vodnými

Zhrnutie / Anotácia:

Vodou a vodnými roztokmi napučateľné gumy pozostávajúce z gumovej matrice na báze kaučukov vulkanizovateľných pri teplotách do 150 °C a hydrogélového plniva, ktoré je tvorené čiastočkami polymérneho hydrogélu na báze fyzikálne alebo chemicky zosieťovaných polymérov alebo kopolymérov monometakrylátov glykolov, polyolov a dihydroxyéterov, amidov kyseliny metakrylovej alebo akrylovej, alebo ich N-mono a N,N-disubstituovaných derivátov, prípadne...

Kompozícia obsahujúca polydién alebo kopolymér diénu a stabilizátorovú zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 279451

Dátum: 17.12.1991

Autor: Knobloch Gerrit

MPK: C08L 21/00, C08L 9/00, C08K 5/37...

Značky: kompozícia, polydién, obsahujúca, kopolymer, stabilizátorovú, dienů

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia obsahujúca polydién alebo kopolymér diénu a 0,05 až 5 % hmotnostných stabilizátorovej zmesi, ktorá pozostáva z a) aspoň jedného fenolu všeobecného vzorca (I), v ktorom Ra a Rb znamenajú navzájom nezávislú alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka a Rc predstavuje alkylovú skupinu so 6 až 12 atómami uhlíka a b) aspoň jedného fenolu všeobecného vzorca (II), v ktorom R1 a R2 znamenajú navzájom nezávislú alkylovú skupinu s 1 až 12 atómami...

Ztužující plnivo pro kaučukové směsi a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261187

Dátum: 12.01.1989

Autori: Podešva Milan, Postava Miroslav

MPK: C08L 21/00, C07J 5/06, C08K 7/02...

Značky: ztužující, plnivo, výroby, kaučukové, způsob, směsi

Text:

...v podmínkách našich výrobních závodu. Tuzemská řešení umožňují podstatné vyšší zpracovatelské teploty pro kaučukové směsi obsahující tento výztužný materiál, což je příznivé pro stávající výrobní zařízení, která jsou v gumárenských podnicích v současné době k dispozici. Při výhodě vyšších zpracovatelských tep 1 ot je jejich nedostatkem, že v určitých speciálních druzích pryže snižují fyzikálně-mechanické vlastnosti pryžového materiálu....

Přírodní oxidická nebo křemičitanová plniva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241540

Dátum: 15.09.1987

Autori: Abrahám Gizella, Horváth Tibor, Borvendég János, Toldy Lajos

MPK: C08L 21/00, C08K 9/06, C09C 3/12...

Značky: přípravy, přírodní, jejich, plniva, oxidická, křemičitanová, způsob

Text:

...s výhodou 0,3 až 2 hmot. organokřemičité sloučeniny, v-ztaženo k suchému .plnivu, Isou ołbzvláště vhodná pro použití ve vulkanizovatelných nebo tvarovatelných kaučukových směsích, které se připraví .podle obvyklých způsobů v gumárenském průmyslu.Není třeba zjištovat nepříznivý účinek povrchové aktivních látek, případně adsorbovaných na povrchu plniva.Ke vhodným druhům kaučuku patří všechny kaučuky obsahující ještě dvojnou vazbu a...

Nevulkanizovaná fólie pro hydroizolační účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 235164

Dátum: 15.02.1987

Autori: Šesták Jiří, Blaha Vojtěch, Podešva Milan, Maleček Jiří, Skopálek Antonín

MPK: C08L 21/00, E04B 1/62, C08J 5/18...

Značky: fólie, nevulkanizovaná, účely, hydroizolační

Zhrnutie / Anotácia:

Nevulkanizované fólie pro hydroizolační účely na bázi pryžové drti použitelné ve stavebnictví, sestávající z 20 až 50 % hmot. pryžové drti nebo prachu, 1 až 5 % hmot. butadien-styrenového kaučuku, 1 až 5 % hmot. drti ze syntetické usně na bázi polyuretanu, 20 až 45 % hmot. korkové drti obsahující kopolymer etylén-vinylacetát, 3 až 10 % hmot. minerálního plniva, popřípadě 3 až 15 hmot. % přísad zvršujících rozměrovou stabilitu fólie. Přísadou...