C08K 9/04

Termoplastový kompozit a rúrka z neho vyrobená

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7335

Dátum: 07.01.2016

Autor: Pospíšil Ladislav

MPK: C08K 3/04, B32B 27/32, B32B 1/08...

Značky: vyrobená, rúrka, termoplastový, kompozit

Text:

...stavu technikyAko termoplastová matrica je použitý štatistický kopolymér propylénu a etylénu týchto charakteristík- index toku taveniny 0,25 (g/10 minút), (230 °C, 2,16 kg), (ISO 1133),- obsah etylénu 5 hmotn.,- hustota 902 kg/m 3 (ISO 1183/A). Bola pripravená Iúrka s rozmermi uvedenými V tabuľke 1.celková hrúbka Steny (mm)Uvedeným postupom bol zmeraný koeficient lineárnej tepelnej rozťažnosti (CLTE) s výsledkom (x 106/°C 178. Schematicky...

Plnivá pre rigidné penové polymérne produkty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18065

Dátum: 05.01.2012

Autori: Lewis Rabun Walker, Raymond Edward

MPK: C08J 9/10, C08J 9/04, C08J 9/00...

Značky: produkty, plniva, pěnové, rigidné, polymérne

Text:

...na vinylchloridové živice zlepšujú peníacu účinnosť nadúvacieho činidla. W 0 2005/090456 A 1 opisuje spôsob výroby penových organických plastov obsahujúcich halogén, v ktorom sa zmes nadúvacieho činidla obsahujúca chemické nadúvacie činidlá, polyoly a soli kyseliny chloristej vo forme fyzíkálnej zmesi pridávajú pred vytláčaním do predzmesi obsahujúcej plasty a po homogénnej dispergácii sa výsledná zmes spracováva adekvátnym...

Spôsoby a prostriedky týkajúce sa recyklácie polymérneho odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16588

Dátum: 20.06.2011

Autori: Slater John, Danvers Nigel K

MPK: C08J 11/04, C08K 9/04, C08L 23/02...

Značky: recyklácie, odpadů, týkajúce, spôsoby, polymérneho, prostriedky

Text:

...vysoko kvalitné recyklované polymérne prostriedky, ktoré nezapáchajú.0009 Prvý aspekt vynálezu poskytuje spôsob recyklácie postspotrebiteľského odpadového polymérneho materiálu, pričom tento spôsob zahŕňaposkytnutie aspoň jedného post-spotrebitelského odpadového polyméru čistenie post-spotrebitelského odpadového polyméru poskytnutie funkčného plniva obsahujúceho i. anorganický časticový materiál aii. poťahový prostriedok obsahujúci prvú...

Produkty upraveného minerálneho plniva, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18878

Dátum: 28.05.2010

Autori: Rentsch Samuel, Burkhalter René, Buri Matthias, Gane Patrick

MPK: C08K 9/04, C08J 5/18, C09C 1/02...

Značky: použitie, přípravy, upraveného, produkty, minerálneho, spôsob, plniva

Text:

...vlastnosti,príklad 7 opisuje zmes amónnej solí kyseliny 12-hydroxysteárovej v kombinácií s mastnoukyselinou (v hmotnostnom pomere 11), ktorá sa používa na úpravu minerálneho plniva.0007 W 0 03/082966 sa týka zosieťovateľnej a/alebo zosieťovanej nanočasticovej plnivovej kompozície, ktorá vo voliteľných uskutočneniach môže navyše obsahovat plnivá, ktoré môžu alebo nemusia byt potiahnuté kyselinou steárovou, stearátom, silánom,...

Prírodné minerálne plnivo modifikované kyselinou na iniciáciu beta-nukleácie polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17466

Dátum: 19.11.2009

Autori: Buri Matthias, Gane Patrick, Knerr Michael

MPK: C08K 3/26, C08K 5/09, C01F 11/18...

Značky: kyselinou, beta-nukleácie, polypropylénu, prírodne, plnivo, minerálně, iniciáciu, modifikované

Text:

...Je tiež známa príprava solí dikarboxylových kyselín na pevnom nosiči.0013 EP 1 939 167 A 1 opisuje beta-nukleačné činidlo pre polypropylén, kde povrchová vrstva dikarboxylovej soli, ako je pimelát vápenatý, je pripravená na povrchu nosiča skupiny 2 kovových zlúčenín podľa lUPAC, ako je uhličitan vápenatý. Beta-nukleačné činidlo sa získa tepelným spracovaním a reakciou v pevnej fáze medzi časticovýrn pevným nosičom a dikarboxylovou...

Upravené minerálne plnivo a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14867

Dátum: 11.04.2008

Autori: Buri Matthias, Gane Patrick, Burkhalter René

MPK: C09C 1/02, C09C 3/08, C08K 9/04...

Značky: plnivo, upravené, minerálně, použitie

Text:

...jednoduchými rutinnými skúškami, menovite gravimetrickou termickou analýzou (TGA) na prístroji Mettler Toledo TGA 851 so vzorkou s hmotnosťou 500 mg d 50 mg a so skenovacou teplotou od 25 °C do 300 °C s rýchlosťou nárastu 20 °C/mín pri prietoku vzduchu 70 ml/min.0011 Percento straty hmotnosti zodpovedajúcej celkovým prchavým látkam v danom rozsahu teploty na takto získanej krivke TGA sa potom určuje pomocou softvéru Star SW 9.01. S týmto...

Spôsob výroby upraveného minerálneho plnivového materiálu, získaný minerálny plnivový produkt a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10335

Dátum: 13.04.2007

Autori: Gane Patrick, Burkhalter René, Buri Matthias

MPK: C08K 9/04, C09C 1/02, C09C 3/08...

Značky: minerálneho, upraveného, plnivového, výroby, materiálů, spôsob, získaný, minerálny, plnivový, použitie, produkt

Text:

...účely predloženej prihlášky, celkový obsah prchavých látokspojených sminerálnymi plnivami a uvoľňovaných vdanom teplotnom rozmedzí je charakterizovanýstratou v hmotnosti vzorky minerálneho plniva vtomto teplotnom rozmedzí, ako jereprezentovaná termograñckou krivkou (TGA) vytvorenie takejto termogravimetrickej krivky(TGA) je odbomíkovi dobre známa technika.presnosťou a predstavuje všeobecnú znalosť je opisaná napríklad V Principles of...

Sklený plniaci materiál pre plasty a polyméry a spôsob prípravy skleného plniaceho materiálu pre plasty a polyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: 284701

Dátum: 22.08.2005

Autori: Ferrante Antonio, Rossi Francesco

MPK: C08K 9/04, C08J 5/08, C03C 25/10...

Značky: materiál, přípravy, skleného, spôsob, plniaceho, plasty, sklený, polyméry, materiálů, plniaci

Zhrnutie / Anotácia:

Sklený plniaci materiál (1) pre plasty a polyméry zahrnujúci granuly (2) skleného materiálu vybavené spojivovou kompozíciou výhodne zo skupiny esterov kyseliny alkylortokremičitej, zvlášť zo skupiny aminosilánov, ktorého podstata spočíva v tom, že každá z týchto granúl zahrnuje množstvo fragmentov (3) skleného materiálu aglomerovaného pomocou tejto spojivovej kompozície (4). Postup prípravy zahŕňa: rozomieľací krok, v ktorom je sklený materiál...

Uhlíkatý materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6

Dátum: 14.09.2002

Autori: Lüthge Thomas, Knackfuss Bernd, Fanghänel Egon, Bergemann Klaus

MPK: C09C 1/56, C07D 249/18, C08K 9/04...

Značky: uhlíkatý, materiál

Text:

...materiálu a/alebo aj vo veľkejvzdialenosti od povrchu uhlíkatého materiálu.- Modifikácia uhlíkatého materiálu by mala prebiehať bez- Reakcia s modifikačnými činidlami pri spôsobe podľa vynálezu by mala prebiehať čiste termicky bez nutnosti~ Modifikačné činidlá by mali mať take chemickévlastnosti, aby na ich základe pri spôsobe podľa vynálezunedochádzalo na žiadne rušivé vedľajšie reakcie alebo na ťažko- Výsledný uhlikatý materiál by...

Komplexný stabilizátor s obsahom organického cínu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282330

Dátum: 27.11.2001

Autori: Henne Peter, Kläss Peter, Horn Volker, Orchison Jack James Angus, Schmetz Gerard Hubert Frans, Mellor Malcolm Thomas John

MPK: C01B 13/14, C08K 5/57, C08K 3/22...

Značky: stabilizátor, výroby, organického, komplexný, obsahom, cínu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Komplexný stabilizátor pre zmesi syntetických živíc vzorca (I), v ktorom M2+ znamená aspoň jeden katión dvojmocného kovu, R znamená C1-12 priamu alebo rozvetvenú alkylovú skupinu, An- znamená n-mocný anión alebo zmes aniónov a súčasne platia nasledujúce podmienky: 0 < a < 0,5 0 < b < 0,1 0 <= x <= 1 0 < a + b(2 + x) < 0,5 0 <= m <= 2. Ďalej sa opisuje spôsob výroby stabilizátorov a ich použitie v zmesiach...

Povrchovo upravená plnidlová kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 281951

Dátum: 12.07.2001

Autori: Seeling Rainer, Metzemacher Heinz-dieter

MPK: C08K 9/06, C08K 9/04

Značky: plnidlová, kompozícia, povrchovo, upravená

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa plnidlová kompozícia pre termoplastické olefíny alebo termoplastické elastoméry, ktorá je zložená z bezhalogénového ohňovzdorného plnidla a prostriedku upravujúceho povrch, pričom tento prostriedok obsahuje a) jeden alebo viac derivátov mastných kyselín z radu polymérnych kyselín, ketomastných kyselín alebo alkyloxazolínov mastných kyselín, alebo alkylbisoxazolínov mastných kyselín, alebo b) mastnú kyselinu a derivát siloxánu.

Spôsob povrchovej úpravy minerálnych plnív

Načítavanie...

Číslo patentu: 278145

Dátum: 14.10.1992

Autori: Polouček Eduard, Petrůj Jaroslav, Macíček Jaroslav, Veselý Karel

MPK: C08K 9/04

Značky: minerálnych, plniv, povrchovej, spôsob, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Povrchová úprava minerálnych plnív, napríklad uhličitanu vápenatého, hydroxidu vápenatého, hydroxidu horečnatého, hydroxidu hlinitého, kaolínu a/alebo dolomitu, najmä na prípravu kompozitov s polyolefínmi spočíva v tom, že práškové plnivo sa impregnuje 0,001 až 10 % roztokom amónnych solí vyšších mastných kyselín s 12 až 32 uhlíkovými atómami vo vode a/alebo v etanole tak, aby koncentrácia amónnej soli na plnive bola 0,1 až 10 % hmotnostných.

Biodegradovateľný polyolefín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278146

Dátum: 17.06.1992

Autori: Pospíšil Ladislav, Tocháček Jiří, Šula Karel, Sedlář Jiří, Pác Jiří

MPK: C08K 9/04, C08K 5/11, C08K 3/26...

Značky: biodegradovateľný, polyolefin

Zhrnutie / Anotácia:

Polyolefín, ktorý je degradovateľný pomocou pôdnych baktérií, je zložený z polypropylénu alebo polyetylénu alebo kopolyméru propylén-etylén s obsahom etylénu od 0,5 do 38 % hmotn. alebo kopolyméru etylénu s alfa-olefínmi s počtom uhlíkov od C4 do C12 s obsahom v rozmedzí 0,3 až 15 % hmotn. a z 0,5 až 30% hmotn. minerálneho plniva s veľkosťou častíc do 25 mikrom, 0,1 až 5% hmotn. lipidov rastlinného alebo syntetického pôvodu s jednou alebo...

Pojivo pro výrobu minerálně vláknitých desek pro hydroponii

Načítavanie...

Číslo patentu: 261266

Dátum: 12.01.1989

Autori: Chmela Vladko, Hůla Jiří, Domčík Leopold

MPK: C08K 9/00, C08K 9/04

Značky: minerálně, hydroponii, vláknitých, pojivo, výrobu, desek

Text:

...výrobku, přičemž při teplotách kolem 20 OC je ještě tekutý a dobře se v pojivu rozpouětí. Polyetylenglykolem modifikované pojivo má plně zachovány své pojivé schopnosti a výrobek si ponecháva své běžné mechanické vlastnosti, navíc však získava vlastnosti potřebné pro jeho uplatnění při hydroponním pěstování rostlin, dobrou nasákavost, stálost tvaru, neovlivñuje vlastní růst rostlin.Účinky řešení dle předmětného vynálezu budou dále podrobněji...

Směsi polyolefinů s uhličitanem vápenatým

Načítavanie...

Číslo patentu: 240012

Dátum: 01.06.1987

Autori: Janok Jan, Pálfy Anton, Oddouch Vlast Imil, Bareš Karel, Berghauer Zoltán, Szlauer Jioí, Hes Luboš, Straeár Slavomar, Pokorný Antonan, Rusnák Ján

MPK: C08K 3/26, C08K 9/04, C08L 23/04...

Značky: směsi, vápenatým, polyolefinů, uhličitanem

Text:

...kyselinĺšnlz až 26 uhlíkovými atomy nebo směsí 0,1 až 3 hmotnostních glyceridu mastných kyselin obsahující až 0,5 hgotnostních volných mastných kyselín.V Doposud/Ěonoglycerid vyšších mastných kyselín používal pouze jako antistatické přísada JA 56050942, příseda pro zvýšení ŕázové houževnatosti JA 54008745,pro zvýšení termické stability US 436389 l.pro zebranění vzniku bublin při injekčním vstřikování JA 56155730 a pro zlepšení...

Mikromletá karbonátová plniva

Načítavanie...

Číslo patentu: 250129

Dátum: 15.04.1987

Autori: Svěrák Tomáš, Polouček Eduard, Pác Jiří, Křivánek Josef, Mošna Pavel, Chromý Zdeněk, Petrůj Jaroslav, Veselý Karel

MPK: C08K 3/26, C08K 5/10, C08K 5/12...

Značky: plniva, mikromletá, karbonátová

Text:

...však, že při použití směsi mastných kyselín s monoglyceridy mastných kyselín dochází k zlepšení vlastností plníva.Předmětem vynálezu jsou míkromletá karbonátova plniva vyrobena mletim přírodních karbonátů v přitomností hydrofobizujících přísad, ve kterých přírodní karbonát s průměrnou velikosti častíc menší než 10 m obsahuje 0,01 až 0,5 hmot. alespoň jedné vyšší mastné kyseliny s 12 až 20 uhlíkovými atomy a 0,2 až 1,5 °/) hmot. alespoň...

Způsob apretace plniv a přísad do polymerů aminoplasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 235885

Dátum: 01.03.1987

Autori: Marek Petr, Marek Oldřich, Zeman Lubomír, Jelínek Václav

MPK: C08K 9/04, C08G 12/04, C08G 12/38...

Značky: aminoplasty, přísad, způsob, plniv, apretace, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu apretace plniv a přísad do polymerů ve vznosu pryskyřicemi na bázi aminoplastů v jedné výrobní operací. Apretace se provádí směsí melaminu a/nebo močoviny s formaldehydem, případně předkondenzáty melamínových, močovinových nebo melaminomočovinových pryskyřic v množství 5 až 30 % hmotnostních vztaženo na hmotnost peliva. Uvedená apretační činidla a pryskyřice mohou být případně modifikována 6-kaprolaktamem v množství 5 -...