C08K 5/37

Kompozícia obsahujúca elastomér a stabilizátorovú zmes, jej použitie a spôsob stabilizácie elastomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279833

Dátum: 13.04.1999

Autori: Dubs Paul, Meier Hans-rudolf, Knobloch Gerrit

MPK: C08K 5/5393, C08L 21/00, C08K 5/37...

Značky: spôsob, obsahujúca, stabilizácie, změs, kompozícia, stabilizátorovú, použitie, elastomérov, elastomér

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia obsahujúca elastomér a stabilizátorovú zmes a pozostávajúca z a) 2,4-bis(n-oktyltiometyl)-6-metylfenolu a b) aspoň jednej zlúčeniny zo skupiny tris(4-nonylfenyl)fosfit, tris(2,4-di-t-butylfenyl)fosfit,3,9-bis(stearyloxy)-2,4,8,10-tetraoxa- 3,9-difosfaspiro[5.5]undekán, tetrakis(3-dodecyltio-propionyloxymetyl)metán, bis[beta-(n-tridecyloxykarbonyl)etyl]merkaptán, 3,9-bis(2,4-di-t-butylfenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-...

Kompozícia obsahujúca polydién alebo kopolymér diénu a stabilizátorovú zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 279451

Dátum: 17.12.1991

Autor: Knobloch Gerrit

MPK: C08L 21/00, C08L 9/00, C08K 5/37...

Značky: stabilizátorovú, polydién, dienů, obsahujúca, kopolymer, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia obsahujúca polydién alebo kopolymér diénu a 0,05 až 5 % hmotnostných stabilizátorovej zmesi, ktorá pozostáva z a) aspoň jedného fenolu všeobecného vzorca (I), v ktorom Ra a Rb znamenajú navzájom nezávislú alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka a Rc predstavuje alkylovú skupinu so 6 až 12 atómami uhlíka a b) aspoň jedného fenolu všeobecného vzorca (II), v ktorom R1 a R2 znamenajú navzájom nezávislú alkylovú skupinu s 1 až 12 atómami...

Způsob stabilizace polyolefinů směsí fenolického antioxidantu se sirnými kostabilizátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269396

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kúdelka Ivo, Pospíšil Jan

MPK: C08K 5/13, C08K 5/37, C08L 23/00...

Značky: stabilizace, kostabilizátory, směsi, antioxidantu, způsob, fenolického, polyolefinů, sirnými

Text:

...směsi byly zahřívény v kyslíkové stmosféře na zpracovatelskou teplotu (vysokohustotný polyethylen HOPE - na 150 °C, polypropylen PP - na 180 °C), přičemž byl sledován průbčh spotřeby kyslíku vzorkem. Stabilita polyoleflnu byla posuzována podle délky počátečniho intervalu, ve kterém nedochézí ke spotřebě kyslíku, tzv. indukční perioda. Pro srovnání účinnosti navrhovaných stabilizačních směsi byla jako standard vzata účinná synergické směs...

Stabilizačná kompozícia pre vulkanizáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 265302

Dátum: 13.10.1989

Autori: Humplík Antonín, Svoboda Jiří, Orlík Ivo

MPK: C08K 5/34, C08K 5/37, C08K 5/13...

Značky: kompozícia, stabilizačná, vulkanizáty

Text:

...na 100 dielov hmotnostných kaučuku.Použitie stabilizačnej kompozicie podľa vynálezu má mnohé výhody. Vzhľadom na to, že ide o tuhé látky, resp. v pripade už vyrobenej zmesi o tuhú látku, možno využiť na prípravusurových kaučukových zmesí polo~, alebo plnoautomatický systém navažovanía, čim sa podstatne zlepšuje hygiena pracovného prostredia.Kombináciou dvoch zložiek - ľahko dostupných stabilizátorov, možno získať stabilizačnú kmąnziciu s...

Polyvinylchloridové plnené zmesi so zvýšenou termostabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 263387

Dátum: 11.04.1989

Autor: Lipták Peter

MPK: C08K 5/37

Značky: zmesí, zvýšenou, polyvinylchloridové, termostabilitou, plněné

Text:

...okrom zlopionia tcpolnej otilosti majú len nopatrný vplyv ns ine ulitkove vląstnocti plnoných rvc Imosí.Predmstom vynllezu, ktorý odstraňuje uvodoná nevýhody, sú plnoná PVC nosi so zvýlonou tepolnou stabilitou, ktoré sa skladajú so úkladneho po 1 ym 6 ru,plnívn, stabilisnčného systému s prípsdne smlkčovndls. Podntnto vyntlenu spoüívą v ton, in plnivo je inregnovaná morknptoelkyltrislkoxysildnn v mnolstvo 0,1 ui 5,0-hmot dielov výhodne o...

Polyamidy, najmä vlákna, stabilizované vôči termooxidačnej a fotooxidačnej degradácii

Načítavanie...

Číslo patentu: 258747

Dátum: 16.09.1988

Autori: Gallovič Ján, Kvarda Vlastislav

MPK: D01F 1/10, C08K 5/34, C08K 5/37...

Značky: vlákna, termooxidačnej, voči, fotooxidačnej, degradácii, stabilizované, polyamidy, najmä

Text:

...na dusíkových atómoch,ktorý je dislokovaný po celej molekule~ väzby Cu-N možno považovat za bežné kovalentné spojenie, väzby inedi s atómami H, S budú komplexné-~ pri použití iných rozpúštadiel namiesto etanolu, iných solí namiesto Cuclg alebo iných postupov prípravy vzniknú odlišné látky s inou štruktúrou. no s podobnými stabilizačnými účinkami pre polyamid.jednou zo základných požiadaviek kladených na stabilizátory je ich tepelná stálosť v...

Aktivátor degradácie polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243904

Dátum: 15.11.1987

Autori: Tympl Milan, Kueera Jan, Eervenková Jarmila, Faltejsek Jioí, Trojan Miroslav, Taufer Ivan, Faulhaber Ervín

MPK: C08K 5/37, C081 10/06

Značky: polypropylénu, aktivátor, degradácie

Text:

...sú odstránené predmetom vvnálezu, ktorého podstatou je použitie bis(o-benzamidofenyldisulfidu domá 4cej výroby .ako valkltiviátora degradácie prášknového polypropylénu, resp. práškového alebo granul-ovanâho .stabilizovaného polypropylénu. Degradácia. zmesi polypropylénu s bis(o-benzamidofenyldisulfidolm z východiskovej hodnoty indexu toku taveniny ploužitêh-o typu polypropylénu do hodnôt lendexu. toku taveniny 250 g/10 minút sa...

Urychlovač vulkanizace kaučukových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233320

Dátum: 15.08.1985

Autori: Bělov Dimitrij Dimitrijevič, Ovčinikov Alexandr Alexandrovič, Chlybov Vjačeslav Ivanovič, Alexandrov Sergej Segejevič, Maněljukova Irina Borisovna, Tarchov Gendrich Viktorovič, Rapoport Jurij Mejerovič

MPK: C08K 5/37

Značky: urychlovač, kaučukových, směsi, vulkanizace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká průmyslové výroby pryže, přesněji urychlovače vulkanizace kaučukových směsí. Cílem vynálezu je zvýšení fyzikálně mechanických vlastnosti pryže z kaučukových směsí a rovněž snížení ceny urychlovače vulkanizace. Uvedeného cíle se dosahuje tak, že navrhovaný urychlovač vulkanizace kaučukových směsí na bázi vyčištěného 2-merkaptobenzthiazolu obsahuje jako přísadu produkt kondenzace při 0 až 20 (C oxidovaných odpadů z...