C08K 3/08

Viacstupňový spôsob poťahovania ocele pred tvárnením za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19018

Dátum: 17.12.2012

Autori: Göske-krajnc Manuela, Möller Thomas, Sundermeier Uta, Roth Marcel, Wilke Eva, Wark Reiner

MPK: C09D 183/04, C09D 183/02, C08K 3/08...

Značky: ocele, spôsob, poťahovania, tepla, tvárnením, viacstupňový

Text:

...a/alebo spomedzi silikónových živíc. Takéto v podstate anorganickéspojivá zvyčajne začínajú pyrolyzovat pri teplotách nad 300 C a pri tomto vytvárajú čisto silikátový matrix, ktorý uzavrie uvedené kovové pigmenty. Tento silíkátový matrix vznikne v spôsobe podľa vynálezu teda už pri ohreve oceľového substrátu potiahnutého podľa vynálezu v peci bezprostredne pred tvárnenlm. Počas procesu tvárnenia sa pod vysokým tlakom Iisovacích a...

Polyamidy odolné proti starnutiu vplyvom tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17743

Dátum: 18.10.2010

Autori: Wilms Axel, Prusty Manoranjan, Desbois Philippe, Baumert Martin, Kurikov Jordan, Lippert Gerald, Traut Alexander

MPK: C08K 3/08

Značky: tepla, proti, odolné, vplyvom, polyamidy, stárnutiu

Text:

...vo všeobecnosti vykazujú viskozitné číslo od 90 do 350, výhodnejšie od 110 do 240 ml/g, stanovené v 0.5 -nom (hmotn.) roztoku 96 -nej (hmotn.) kyseliny sírovej pri 25 °C podľa ISO 307.Výhodné sú polokryštalické alebo amorfné živice s molekulovou hmotnosťou(stredná hodnota hmotnosti) prinajmenšom 5.000, ako sú napríklad opísané vamerických patentových spisoch 2 071 250, 2 071 251, 2 130 523, 2 130 948,2 241 322, 2 312 966, 2 512 606 a 3...

Polyamidy odolné proti starnutiu vplyvom tepla s protipožiarnou ochranou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15003

Dátum: 18.10.2010

Autori: Roth Michael, Prusty Manoranjan, Uske Klaus, Baumert Martin

MPK: C08L 77/00, C08K 5/00, C08K 3/08...

Značky: stárnutiu, tepla, vplyvom, polyamidy, proti, odolné, ochranou, protipožiarnou

Text:

...prinajmenšom jedného polyamidu.Polyamidy formovacich hmôt podľa vynálezu vo všeobecnosti vykazujú viskozitné číslo od 90 do 350, výhodnejšie od 110 do 240 ml/g, stanovené v 0.5 -nom (hmotn.) roztoku 96 -nej (hmotn.) kyseliny sírovej pri 25 °C podľa lSO 307.Výhodné sú polokryštalické alebo amorfné živice s molekulovou hmotnosťou(stredná hodnota hmotnosti) prinajmenšom 5.000, ako sú napríklad opísanévamerických patentových spisoch 2 071...

Termoplast s kovovými identifikačnými doštičkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9534

Dátum: 02.09.2008

Autori: Pophusen Dirk, Yesildag Mehmet-cengiz, Pudleiner Heinz, Meyer Klaus

MPK: C08K 3/08, C08K 7/00

Značky: termoplast, kovovými, identifikačnými, doštičkami

Text:

...termoplastmi sú polykarbonáty alebo kopolykarbonáty na báze difenolov, polyakrylátov alebo kopolyakrylátov a polymetakrylátov alebo kopolymetakrylátov, ako napríklad a prednostne polyrnetylmetakrylátu (PMMA), polyméru alebo kopolyméru so styrénom, ako napríklad a prednostne transparentného polystyrénu (PS) alebo styrénakrylonitrilového polyméru (SAN), transparentných termoplastických polyuretánov, ako aj polyoleñnov, akonapríklad a prednostne...

Kompozícia absorbujúca kyslík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12634

Dátum: 14.10.2003

Autor: Mckedy George Edward

MPK: B01J 20/02, C08K 3/08, C08K 3/16...

Značky: absorbujúca, kyslík, kompozícia

Text:

...so živicou, aby sa dosiahla absorpcia kyslíka, tým, že obsahuje železo, okysľovača elektrolyt, vyznačujúci sa tým, že sa uvedený okysľovačzvolí zo skupiny pozostávajúcej z kyslého síranu sodného a draselného pričom uvedené železo je prítomné r hmotnostnom množstve 50 až 98 , uvedený okysľovač je prítomný v hmotnostnom množstve 1 až 30 a uvedený elektrolyt je prítomný v hmotnostnom množstve 0,1 až 4 a väčšina uvedeného železa...

Vyvažovacie teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2375

Dátum: 18.01.2000

Autori: Malčovský Eugen, Manduľák Ján

MPK: C04B 14/02, C08K 3/08, B32B 15/08...

Značky: vyvažovacie, těleso

Text:

...živíc, polyamidu, močovinoformaldehydových živíc, reaktoplasty na báze polyuretánov, polyamidov, epdxydových živíc,akrylátových živíc a pod.Ako plnivo je možné použit v zásade všetky materiály, ktoré svojimi fyzikálnomechanickými vlastnosťami zodpovedajú požiadavkám na parametre vyvažovacieho telesa a súčasne nepôsobia korozívne na materiál pojiva. Pre účely tohoto technického riešenia výroby vyvažovacích telies sú použiteľné...