C08K 13/02

Deriváty rastlinného oleja ako nastavovacie oleje pre prípravky elastomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19998

Dátum: 20.12.2011

Autori: Viola Gian Tommaso, Gesti' Garcia Sebastia, Magistrali Paolo, Bastioli Catia, Capuzzi Luigi, Bacchelli Fabio, Savini Giuseppe

MPK: C08K 13/02, C08K 5/092, C08K 3/36...

Značky: deriváty, nastavovacie, oleje, rastlinného, elastomérov, oleja, přípravky

Text:

...medzi 800 a 10 000.b. triglyceridy jednej alebo viacerých karboxylových kyselín s dlhým reťazcom zahŕňajúc najmenej jednu karboxylovú kyselinu obsahujúcu susediace hydroxylové skupiny, c. estery polyolov s najmenej C 5-C 24 monokarboxylovou kyselinou a najmenej C 5-C 24dikarboxylovou kyselinou, uvedené estery sú iné než triglyceridy.0011 Vynález sa tiež týka vulkanizovaných produktov, získaných z uvedených prípravkov0012 Tennín elastomér...

Synergické zmesi stabilizátorov, kompozície, ktoré ich obsahujú a ich použitie na stabilizáciu organických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284469

Dátum: 23.03.2005

Autor: Gugumus Francois

MPK: C08K 5/34, C08K 13/02

Značky: použitie, synergické, zmesí, materiálov, stabilizáciu, stabilizátorov, organických, kompozície, obsahujú

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa synergické zmesi stabilizátorov, ktoré obsahujú zložku a) a napríklad zložku b), pričom zložkou a) je aspoň jedna zlúčenina všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je vodík alebo metyl, R2 je priama väzba alebo (C1-C10)-alkylén a n1 je číslo od 2 do 50, a zložkou b) je aspoň jedna zlúčenina všeobecných vzorcov (IIa a IIb), kde n2 a n2* znamenajú číslo od 2 do 50. Ďalej sa opisuje spôsob stabilizácie organického materiálu pri použití...

Polyolefínové alebo kopolymérne polyolefínové fólie so zlepšenou stabilitou proti účinkom svetla a rezistenciou proti pesticídom, spôsob ich stabilizácie a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284320

Dátum: 23.12.2004

Autor: Bonora Michela

MPK: C08K 13/02, A01G 9/14

Značky: rezistenciou, světla, zlepšenou, spôsob, stabilitou, kopolymérne, použitie, proti, stabilizácie, účinkom, fólie, polyolefinové, pesticídom

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa polyolefínové alebo kopolymérne polyolefínové fólie pre poľnohospodárske aplikácie, stabilizované stéricky bráneným amínom a oxidom alebo hydroxidom kovu vybraným zo súboru zahrnujúceho oxidy zinku, hliníka, vápnika a horčíka, a hydroxidy zinku, hliníka a vápnika, ktoré majú zlepšenú stabilitu proti účinkom svetla a rezistenciu proti pesticídom. Ďalej sa opisuje použitie takýchto fólií, spôsob ich stabilizácie a skleníky pokryté...

Granule plastových aditív s nízkou prašnosťou, spôsob ich výroby a ich použitie na stabilizáciu organických polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283951

Dátum: 03.05.2004

Autori: Thibaut Daniel, Breitenstein Benjamin, Kirchberger Linda

MPK: C08K 13/02, C08K 3/00, B01J 2/20...

Značky: spôsob, stabilizáciu, prašnosťou, plášťových, polymérov, použitie, výroby, granule, nízkou, aditiv, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa granule plastových aditív s nízkou prašnosťou, ktoré obsahujú aspoň 10 % hmotn. stearátu vápenatého. Obsah vody v stearáte vápenatom je menej ako 2 % hmotn.. Vykazujú rozptyl veľkosti častíc, podľa ISO 3435, od 1 mm do 10 mm, sypnú hmotnosť väčšiu ako 400 g/l a tekutosť podľa DIN 53492 menej ako 15 s (tR25). Ďalej sa opisuje spôsob výroby a použitie týchto granúl na stabilizáciu organických polymérov.

Prostriedok z vystuženého polyolefínového termoplastu bez obsahu generátora voľných radikálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283784

Dátum: 19.12.2003

Autori: Moro Alessandro, Vianello Domenico, Pippa Roberto, Scapin Marco, Venti Paolo

MPK: C08K 13/02, C08L 23/04

Značky: prostriedok, generátora, termoplastů, obsahu, radikálov, volných, vystuženého, polyolefinového

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok obsahuje polyolefín, uhličitan kovu, patriaci do IIa skupiny periodickej sústavy a ďalej z maleínanového silanu všeobecného vzorca s významom substituentov uvedených v nároku 1. Tento prostriedok má oveľa lepšie mechanické vlastnosti a reologické vlastnosti, najmä pri teplotách nižších ako 0 °C, najmä v rozmedzí 0 až -40 °C, ktoré umožňujú jeho lepšie spracovávanie.

Vynálezy kategórie «C08K 13/02» v ZSSR.

Koncentrát na báze nízkohustotného polyetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1391

Dátum: 05.03.1997

Autori: Zajac Marián, Benč Gabriel, Košecká Emília, Zajacová Zuzana

MPK: C08F 10/02, C08K 13/02, C08J 3/20...

Značky: nízkohustotného, polyetylénu, koncentrát, báze

Text:

...pri príprave biodegradovatoľnýüh plaätov priamympridaním pri tachnologii äpracovania na výr are äpécificke2 vedenâhm koncontrátu boĺi Priñravené 5 koneůným obsahom modifikovaného äkroo 2 hmotn Z aa 1 hmotn. Z e hrúbka ü.í mm až D,ůů mml fú 1 io Vzorky boli hodnotené podľa ČSN 649781.Pripravené folia spĺňali Pm odolný proti limaňam a mikroorganizmom a obsahuje äivné látkyvhodné pre raot mikroorganixmov. Príklad 2Z uvedamàho koncantrátu...

Termoplastický kompozit so zvýšenou tieniacou schopnosťou ionizujúceho žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278939

Dátum: 04.12.1996

Autori: Kišš Mikuláš, Mátel František, Gašparovič Ľudovít, Ďuriš Ladislav, Fülöp Marko

MPK: C08K 13/02, C08K 3/00, C08J 3/20...

Značky: schopnosťou, žiarenia, termoplastický, kompozit, tieniacou, zvýšenou, ionizujúceho

Zhrnutie / Anotácia:

Termoplastický kompozit so zvýšenou tieniacou schopnosťou proti ionizujúcemu žiareniu na báze polyolefínov, najmä polypropylénu. Kompozit obsahuje polypropylén, síran bárnatý a mastivá-deriváty vyšších mastných kyselín. Možno ho využiť pri výrobe ochranných krytov proti röntgenovému žiareniu v oblasti medicíny a v iných odvetviach.

Urychlovač vytvrzování

Načítavanie...

Číslo patentu: 239486

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novotný Josef, Š?astný Milan, Elefantová Dagmar

MPK: C08L 67/06, C08K 13/02, C08L 33/10...

Značky: vytvrzování, urychlovač

Text:

...je založena na působení produktu jejich vzájomná reakce, ktorý můlo být ve směsi o jednou-ua složek. Tento urychlovač jo mnohem účinnějäí než samotný mangan nebo polyamin a umolňujo näkollkanásobná akráoeni želstinačni doby vzduchom inhlbovalných akrylátových kompozic nebo nenaayconých polyestorových pryakyŕlo. Jeho vysoká účinnost zejména vzhledem k akryldtovým pryekyŕlcím a kompozictm ae prejavuje i vzhledem k aamotným ekrylátovým...

Vulkanizačná disperzia

Načítavanie...

Číslo patentu: 237896

Dátum: 15.03.1987

Autori: Belko Dušan, Zeman Svatopluk, Truchlik Štefan, Dimun Milan, Orlík Ivo, Barková Ivona, Kabátová Viera, Šimek Ivan

MPK: C08J 3/24, C08K 13/02

Značky: disperzia, vulkanizačná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vulkanizačnej disperzie s tixotropnými vlastnosťami a stabilitou z hľadiska usadzovania pevnej zložky obsahujúcej urychľovače na báze solí derivátov kyseliny ditiokarbamidovej, síru, aktivátory vulkanizácie, antioxidanty, emulgátory a vodu. Podstata vynálezu spočíva v zložení, ktoré je vymedzené 15 až 30 % hmot. síry, 25 až 40 % hmot. oxidu zinočnatého, 5 až 20 hmot. 2,6-diterciálneho butyl-4-metylfenolu, 2 až 15 % hmot....