C08J 9/14

Penová hmota na báze fenolových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20916

Dátum: 14.11.2012

Autori: Bölke Rosel, Kuhlmann Gunda, Dahlhaus Daniel

MPK: C08G 8/10, C08G 8/34, C08J 9/00...

Značky: živíc, hmota, pěnová, báze, fenolových

Text:

...reakcie. Kondenzačná reakcia sa nastaví tak, že index lomu reakčnej zmesi je 1,4990 až 1,5020, výhodne 1.4995 až 1,5015. index lomu je mierou pre stupeň kondenzácie. Index lomu sa meria pomocou Abbe refraktometra pri teplote 25 °C podľa DIN 51423-2. Je výhodné, keď obsah voľného fenolu je už potom 10 , aby vkonečnom produkte bolo prítomné pokial možno málo voľného fenolu.0009 Po uskutočnenej reakcii fenolovej zlúčeniny a formaldehydu sa...

Spôsob výroby polyuretánových tvrdých penových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15860

Dátum: 16.03.2010

Autori: Tomovic Zeljko, Hensiek Rainer, Jacobmeier Olaf, Kampf Gunnar

MPK: C08G 18/50, C08G 18/36, C08G 18/48...

Značky: spôsob, pěnových, tvrdých, materiálov, výroby, polyuretánových

Text:

...stredné hydroxylové číslo od 350 do 390 mg KOH/g.Povrchové vlastnosti známych polyuretánových tvrdých penových materiálov si vyžadujú zlepšenie, predovšetkým pri výrobe kompozitných prvkov, pretože týmito je podstatne ovplyvñovaná aj priľnavosť krycích vrstiev na pene. Aj pri výrobepenových materiálov spôsobom nastriekania peny má dobrý povrch veľký význam.Úlohou vynálezu je preto vyvinutie spôsobu výroby polyuretánových tvrdých...

Polyetylénová pena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14716

Dátum: 16.05.2008

Autori: De Vos Roelof Franciscus Gerardus Maria, Krist Johan Maria, Sengupta Pratip, Ruinaard Hendrikus Pieter

MPK: C08J 9/08, C08J 9/12, C08J 9/00...

Značky: polyetylénová

Text:

...pásoch, ktoré sú orientované kolmo na smer extrúzie v extrudovanej pene, ktorá sa líši v šírke medzi l a 5 cm v závislosti od hrúbky peny, hustoty peny a rozmerov buniek. Všeobecne povedané, počet a výška vĺn sa zvyšuje napriklad s poklesom hustoty peny, rozmerov buniek, hrúbky peny, expanzného pomeru bublín rúrkovitej peny a nárastom šírky dýzy pre liatie. Zvrásnenie nielen že uberá na estetike,ale taktiež znižuje celkové mechanické...

Spôsob výroby tvrdých polyuretánových penových hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 284233

Dátum: 25.10.2004

Autori: Heilig Gerhard, Dietrich Karl Werner, Eisen Norbert

MPK: C08J 9/14, C08G 18/48, C08G 18/50...

Značky: polyuretánových, spôsob, výroby, hmot, pěnových, tvrdých

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tvrdých pien obsahujúcich uretánové a prípadne močovinové a izokyanurátové skupiny spočíva v tom, že sa táto tvrdá polyuretánová penová hmota vyrobí reakciou a) aromatického polyizokyanátu s b) polyolovou zložkou majúcou v priemere najmenej 3 vodíkové atómy reaktívne proti izokyanátu, obsahujúce 1. 30 až 80 % hmotn. aromatického polyéteru štartovaného amínom s molekulovou hmotnosťou 300 až 800 na báze 70 až 100 % hmotn....

Kompozície obsahujúce fluórsubstituované olefíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10304

Dátum: 27.10.2003

Autori: Singh Rajiv, Pham Hang, Wilson David, Thomas Raymond

MPK: C08J 9/14

Značky: olefiny, obsahujúce, fluórsubstituované, kompozície

Text:

...na životné prostredie v dôsledku zvýšeného využívania fosílnych palív vyplývajúceho zo zvýšeného d 0 py 1 u po elek trickej energií.Okrem toho sa pri náhradách CFC chladív zvyčajne považuje za žíaduce, aby boli účinné bez väčších technických zmien v obvyklej technológii parnej kompresie, ktorá sa vsúčasnostiĎalšou dôležitou vlastnosťou pri mnohých aplikáciách je horľavosť. To znamená, že pri mno hých aplikáciách, zahŕňajúcich obzvlášť...

Vynálezy kategórie «C08J 9/14» v ZSSR.

Prípravky z tuhej peny a spôsoby využívajúce alkylalkanoáty ako napučiavacie činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9548

Dátum: 18.12.2002

Autori: Matimba Victor, Modray David, Schulte Mark, Kalinowski Timothy, Keske David

MPK: C08J 9/14, C08G 18/48

Značky: napučiavacie, tuhej, činidlo, využívajúce, alkylalkanoáty, přípravky, spôsoby

Text:

...ale takéto pokusy boli neúspešne V tom, že peny,ktoré sa vyrobili z metylmravčanov ako prvotné alebo samostatné (inak než, možno voda) napučiavacie činidlo, boli neuspokojivé. Predovšetkým sa zistilo, že takéto peny majú úbytok peny viac než 10 a tak vykazujú nízku rozmerovú stálosť. Pozri napríklad U.S. patent 5,283,003 od Chena. Teda bolo uverejnené použitie metylmravčanu ako napućiavaciehočinidla na Výrobu rozmerovo stabilnej peny, len...

Spôsob výroby polyuretánovej izolačnej penovej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 280709

Dátum: 12.06.2000

Autor: Hützen Hans Wilhelm

MPK: C08J 9/00, C08J 9/14, C08K 5/5333...

Značky: polyuretánovej, spôsob, výroby, izolačnej, penovej, hmoty

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe polyuretánovej izolačnej penovej hmoty sa emulguje ako hnací prostriedok vo vzťahu na polyol hmotnostne až 20 % aspoň jedného alkánu s 3 až 6 atómami uhlíka a s teplotou varu pri tlaku okolia -10 až +70 °C, 5 až 35 %, vztiahnuté na celkovú hmotnosť penovej hmoty, aspoň jedného tekutého a/alebo pevného prostriedku proti horeniu a aspoň jeden zásaditý katalyzátor s alkoholickými východiskovými látkami na výrobu polyuretánových penových...

Spôsob výroby speniteľných častíc styrénových polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281431

Dátum: 16.12.1992

Autori: Lanfredi Roberto, Borghi Italo, Veroli Gianfranco, Anfuso Francesco

MPK: C08L 25/06, C08J 9/14, C08J 9/22...

Značky: styrenových, spôsob, výroby, částic, polymérov, speniteľných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby speniteľných častíc styrénových polymérov so zlepšenými mechanickými vlastnosťami pozostáva z prípravy častíc styrénových polymérov, obsahujúcich od 2 do 20 % hmotn. nadúvadla, potiahnutia uvedených častíc antistatickým prostriedkom v množstve do 1 % hmotn. vztiahnuté na polymér pričom sa pred fázou spenenia odstráni do 60 % hmotn. nadúvadla, pôvodne prítomného, a to zahrievaním častíc v peci pri teplote nižšej ako je teplota...

Způsob výroby samozhášivého zpěňovatelného polystyrenu radiálovou polymerací v suspenzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 268871

Dátum: 11.04.1990

Autori: Marášek Josef, Sochor Jiří, Trněný Jaromír, Závodská Věra, Vyroubal Čestmír, Vyoral Leopold, Kovařík Jan, Zach Jiří, Krofta Karel, Pavlíček Jiří, Karásek Břetislav, Horák Zdeněk

MPK: C08F 112/08, C08J 9/14

Značky: výroby, zpěňovatelného, radiálovou, polymeraci, polystyrenu, způsob, samozhášivého, suspenzí

Text:

...K iniclaci polyneraco za použít běžné radikalové iniciâtory například organické peroxidy nebo azoaloučcniny. Jako retardér hořeni je použito organickú broaova sloučanina s obsahom vázaného broau vyššia než 40. Vhodnýli retardéry jsou napřiklad 1, 2, 5, 6. 9, 10 - hoxabroacykiododekan, 1, 2, 3, 4. 5 - pentabroa -oo chlorcyklohcxan, 1,2, 5, 5 - totrabronoyklooktan, dibroaetyldibroncyklohexan, dávkované v anožstvi 0,2 - 20 haotnostnich. účinnost...

Zpěňovatelná částice ze styrenového polymeru a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 240978

Dátum: 14.08.1987

Autor: Noga Zdenik

MPK: C08K 5/10, C08J 9/14, C08L 25/06...

Značky: způsob, její, styrenového, částice, polymerů, zpěňovatelná, výroby

Text:

...v mísiči smísí s jemně rozděleným GMS /90 B projde sítem 425 mesh/. Směs se mísí přibližně po dobu 15 minut.Pro předpěnění se perly umístí do kotle vybaveného míchacím zařízením a přívodem páry mezi perly. Předpěnění se provede uváděním páry o tlaku 34 kPa do perel po dobu asi 2 minut. Předpěněně částice mají průměr asi 5 mm.Pro vyzkoušení vlastností výsledného tvarovaného pěnového předmětu se použije formy na výrobu přenosné ledničky....

Zpěňovatelná částice ze styrenového polymeru a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 240977

Dátum: 14.08.1987

Autor: Vitásek František

MPK: C08J 9/14, C08K 5/13, C08K 5/02...

Značky: styrenového, částice, výroby, její, zpěňovatelná, polymerů, způsob

Text:

...n-pentanu. V příkladech podle vynálezu se v tmto okamžiku také přidávají přísady pro snížení hořlavosti v množstvích, která jsou uvedena dále.Obsah kotle se zahřeje na teplotu 102 až 110 °c a za míchání se udržuje pri této hodnotě po dobu 7 až 10 hodin. Pak se kotel ochladí na teplotu mfstnosti, jeho obsah se okyselír kyselinou dusičnou, perly se oddělí od vodného prostředí, promyjí se vodou a vysuší na vzduchu při teplotě místnosti.Pro...

Nadouvatelné polymerni styrenové částice a spůsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238395

Dátum: 15.04.1987

Autor: Schwarz Richard A

MPK: C08J 9/14, C08L 25/04

Značky: jejich, styrenové, spůsob, částice, výroby, polymerní, nadouvatelné

Zhrnutie / Anotácia:

Nadouvatelné polymerní styrenové částice obsahující jako nadouvací činidlo pentan a obsahující hmotnostně 0,1 až 1,0 % ethylen-bis-stearamidu a hmotnostně 1,0 až 1,5 % dibromethyldibromcyklohexanu, vztaženo vždy na hmotnost polymerního styrenu, vykazují výrazné snížení cyklu chlazení konečného tvarovaného výrobku. Ethylen-bis-stearamid a dibromethyldibromcyklohexan se mohou včleňovat do nadouvatelných částic v průběhu impregnace pentanem nebo...

Nadouvatelné polymerní styrenové částice a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238394

Dátum: 15.04.1987

Autor: Schwarz Richard

MPK: C08L 25/04, C08J 9/14

Značky: nadouvatelné, jejich, částice, styrenové, způsob, polymerní, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Nadouvatelné polymerní styrenové částice se zlepšenými charakteristikami hoření se získají včleněním 0,1 až 0,5 % hmotnostních bis(allylether)u tetrabrombisfenolu A a hmotnostně 0,6 až 1,5 % pentabrommonochlorcyklohexanu, vždy vztaženo na hmotnost polymerního styrenu, buď impregnací spolu s nadouvacím činidlem, nebo smíšením s nadouvatelnými částicemi již nadouvací činidlo obsahujícímu.

Způsob kontinuální výroby lehčených útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237027

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hoza Vladimír, Chvála Alois Ing, Václavek Miroslav, Dubnová Renata

MPK: C08J 9/16, C08J 9/14

Značky: způsob, kontinuální, útvaru, výroby, lehčených

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuální výroby lehčených útvarů z polymerních materiálů, především na bázi olefinických nebo styrenových polymerů, při němž lehčená struktura útvaru vzniká v procesu jedno- nebo vícenásobného stabilizovaného vytlačování. Fyzikální nadouvadlo na bázi uhlovodíku a/nebo jejich halogenderivátů se dávkuje do předsměsi příslušného polymerního materiálu, obsahující pro účinnější dispergaci nadouvadel a nukleačních činidel 0,1 až 3,0 hmot. %...