C08J 5/18

Vysoko izotaktická PP živica s rozsiahlou distribúciou tavenia, majúca zlepšené vlastnosti BOPP filmu a jednoduché charakteristiky spracovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18272

Dátum: 16.11.2012

Autori: Tranchida Davide, Gloger Dietrich, Potter Gregory, Neissl Wolfgang

MPK: H01G 4/18, C08F 110/06, C08J 5/18...

Značky: zlepšené, izotaktická, majúca, rozsiahlou, vlastností, spracovania, charakteristiky, živica, tavenia, distribúciou, jednoduché, vysoko, filmu

Text:

...orientácii, sa môže dosiahnuť polypropylénom vyznačujúcim sa nízkym stupňom zvyškovejV súlade s tým je predkladaný vynález podľa prvého aspektu zameraný na dvojosovo orientovaný polypropylénový (BOPP) film, pričom tento dvojosovo orientovaný polypropylénový (BOPP) film obsahuje polypropylén (PP) vyznačujúci sa zvyškovou kryštalickosťou fnc í 0,40 pri teplote(T), ktorá je 1 ° C pod teplotou tavenia (melting temperature, Tm) neroztiahnutého...

Spôsob výroby kaučukovej kompozície vhodnej na výrobu vnútorného plášťa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 287947

Dátum: 18.05.2012

Autori: Bohnenpoll Martin, Verhelst Marc, Sumner Anthony, Langstein Gerhard

MPK: B60C 1/00, B60C 5/14, B29D 30/06...

Značky: plášťa, kompozície, výroby, vhodnej, výrobu, vnútorného, pneumatiky, kaučukovej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby kaučukovej kompozície vhodnej na výrobu vnútorného plášťa pneumatiky a najmä vnútorného plášťa bezdušovej pneumatiky, pričom táto kaučuková kompozícia zahŕňa izoolefín-izoprénový kopolymér s vysokou molekulovou hmotnosťou a nízkym obsahom gélu, ktorý obsahuje viac ako 2,5 molárneho percenta izoprénu, ktorého hmotnostný priemer molárnej hmotnosti Mw je väčší ako 240 kg/mol a obsah gélu v tomto kopolymére je menší ako 1,2...

Vysokoaktívna beta-nukleačná prísada do polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18322

Dátum: 14.03.2011

Autori: Busch Detlef, Klein Dominic, Schmitz Bertram

MPK: B01D 71/26, B01D 69/02, B01D 67/00...

Značky: prísada, vysokoaktívna, beta-nukleačná, polypropylénu

Text:

...zverejňujú spôsob výroby polypropylénu so zvýšeným podielom B-propylénu. Avšak nepodávajú žiadne bližšie údaje o výrobe a vlastnostiach nukleačných činidiel,najmä nepodávajú žiadne údaje o eventuálnom použití0007 Úloha predloženého vynálezu spočívala V poskytnutí spôsobu výroby B-kryštalického polypropylénu a vhodného B~nukleačného činidla s vysokou B-aktivitou. Prostredníctvom tohto spôsobu sa má umožniť reprodukovateľné a spoľahlivé...

Biaxiálne orientovaná fólia so zlepšenou zmŕštiteľnosťou pri zvýšenej teplote a jej použitie na elektrickú izoláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287600

Dátum: 07.03.2011

Autori: Müller-nagel Kerstin, Kochem Karl-heinz

MPK: H01G 4/18, C08J 5/18

Značky: elektrickú, izoláciu, teplotě, použitie, zmŕštiteľnosťou, zlepšenou, zvýšenej, biaxiálne, orientovaná, fólia

Zhrnutie / Anotácia:

Predkladaný vynález opisuje biaxiálne orientovanú polypropylénovú fóliu. Index izotakticity reťazca, meraný pomocou 13C NMR spektroskopie, podielu fólie podľa tohto vynálezu, ktorý nie je rozpustný v n-heptáne, je aspoň 95 percent. Fólia podľa tohto vynálezu má pri zvýšených teplotách najnižšiu možnú zmrštiteľnosť (v priečnom a pozdĺžnom smere). Ďalej predmetný vynález opisuje spôsob výroby uvedenej polypropylénovej fólie a jej použitie.

Produkty upraveného minerálneho plniva, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18878

Dátum: 28.05.2010

Autori: Gane Patrick, Burkhalter René, Buri Matthias, Rentsch Samuel

MPK: C08K 9/04, C08J 5/18, C09C 1/02...

Značky: použitie, spôsob, produkty, minerálneho, plniva, upraveného, přípravy

Text:

...vlastnosti,príklad 7 opisuje zmes amónnej solí kyseliny 12-hydroxysteárovej v kombinácií s mastnoukyselinou (v hmotnostnom pomere 11), ktorá sa používa na úpravu minerálneho plniva.0007 W 0 03/082966 sa týka zosieťovateľnej a/alebo zosieťovanej nanočasticovej plnivovej kompozície, ktorá vo voliteľných uskutočneniach môže navyše obsahovat plnivá, ktoré môžu alebo nemusia byt potiahnuté kyselinou steárovou, stearátom, silánom,...

Vynálezy kategórie «C08J 5/18» v ZSSR.

Fólie na ochranu pred UV žiarením a svetlom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14407

Dátum: 10.12.2009

Autori: Hummel Hendrik, Stark Kurt, Rübner Manfred

MPK: C08J 5/18, F16L 55/162

Značky: ochranu, žiarením, svetlom, fólie

Text:

...potrubí, avšak musí prepúšťať UV žiarenie, aby bolo možné uskutočniť uvedený proces vytvrdzovania hadice v nafúknutom stave. Hadice z konvenčných viacvrstvových vyfukovateľných fólií,ktoré sú používané pre potreby sanácie kanalizačných potrubí vrámci procesuhadicového obkladu, sa obvykle vyznačujú dostatočnou absorbciou UV žiarenia. Predsa len vzhľadom na skutočnosť, že reaktívne fotoiniciátory, ktoré sú obsiahnuté v umelých...

Kompozície na tvárnenie plastov, výlisky a výrobné procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17353

Dátum: 07.07.2009

Autori: Höss Werner, Schultes Klaus, Liu Guomin

MPK: C08L 33/12, B29C 45/00, C08J 5/18...

Značky: plastov, výrobné, procesy, výlisky, tvárnenie, kompozície

Text:

...na tvámenie, ktorú je možné spracovávať pomocou moderných vstrekovacích procesov tak, aby poskytla zvlášť tenké Výlisky s tým, že výsledné Výlisky nebudú vykazovať vysoký stupeň zahmlievania alebo akéhokoľvek zakalenia. Zvláštnym rysom moderných vstrekovacích procesov je to, že výsledné Výlisky nevyžadujú následné operácie predtým, ako sú používané alebo ďalej spracovávané. Kompozícia na tvámenie by tu mala byť schopná spracovania...

Procesný pomocný prostriedok pre termoplastické polyuretány

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10123

Dátum: 15.10.2008

Autori: Sautel Henri, Boes Ulrich, Welker Thomas, Kuhn Dieter, Menzel Frank, Schachtely Uwe, Lagneaux Didier

MPK: C08G 18/82, C08J 3/24, C08J 3/22...

Značky: termoplastické, pomocný, polyuretany, prostriedok, procesný

Text:

...je uvedený spôsob, pri ktorom sa majú tak zmenšiť problémy dávkovania tým že sa Výstupný TPU s polyizokyanátom kvapalným v podmienkach spracovania podrobíVo W 0 2006/128793 je uvedený spôsob, pri ktorom sa metódou sol-gel získaný oxid kremičitý, polyol a izokynát privedú k reakcii pri vytvorení termoplastického polyuretánu,pričom oxid kremičitý je predmiešaný s najmenej s jednou vsádzkovou látkou. Týmto sa má zvýšiť flexibilita...

Fólia z dierovaného trojrozmerne tvarovaného materiálu a matrica na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286224

Dátum: 09.05.2008

Autor: Iulianetti Lino

MPK: B23P 15/24, A61F 13/15, A61F 5/44...

Značky: matrica, trojrozměrné, dierovaného, materiálů, fólia, výrobu, tvarovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Fólia je vyrobená z dierovaného plastického trojrozmerne tvarovaného materiálu, ktorého horný povrch obsahuje množstvo otvorov rozprestierajúcich sa vo forme priechodných dier (303) v smere nižšieho povrchu tej istej fólie. Navzájom susediace priechodné diery (303) sú oddelené segmentmi (301) fólie a majú profil v tvare kužeľovitého rezu ako priečneho rezu so symetrickými stranami a zbiehajú sa smerom k hornému povrchu. Opísaná je tiež matrica...

Ťahaný polyolefínový materiál a z neho vyrobené výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9648

Dátum: 05.02.2008

Autor: Jacobs Johannes Antonius Joseph

MPK: B32B 27/32, C08J 5/18, B32B 27/18...

Značky: vyrobené, materiál, polyolefínový, výrobky, ťahaný

Text:

...z dvojlomu a/alebo E-modulukonečného filmu, pásika alebo vlákna (v smere ťahu).0013 Polyolefínové materiály podľa predmetného Vynálezu, ktoré boli získané podľa Vyššie V texte opisaným postupom, môžu byť ko-extrudované polyolefinové materiály rovnako ako materiály tvorené jedinou zlúčeninou, napríklad polyetylénom alebo polypropylénom Vynález tiež opisuje zväzky viacerých vlákien založené na ko-extrudovaných vláknach alebo vláknach tvorených...

Obalová fólia vysokej tuhosti a húževnatosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 286043

Dátum: 18.01.2008

Autori: Štolcová Magdaléna, Trlica Antonín

MPK: C08J 5/18, C08L 23/00

Značky: vysokej, obalová, tuhostí, húževnatosti, fólia

Zhrnutie / Anotácia:

Obalová fólia vysokej tuhosti a húževnatosti vytvorená na báze bimodálneho stredne hustotného polyetylénu s vysokou molekulovou hmotnosťou, pričom sa používa samotný alebo v kombinácii s ďalšími typmi polymérov etylénu. Fólia je vhodná na balenie záhradníckych substrátov, posypových materiálov, hnojív, granulátov polymérov, potravy pre domácu zver, potravinárskych výrobkov a pod.

Spôsob výroby jednovrstvových fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 285992

Dátum: 10.12.2007

Autori: Schäfer Bernhard, Numrich Uwe

MPK: B29C 47/88, B29C 47/78, B29C 47/08...

Značky: výroby, jednovrstvových, spôsob, fólií

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby jednovrstvových fólií, ktoré obsahujú polyvinylidenfluorid PVDF a poly(met)akryláty, sa uskutoční tak, že sa najskôr pripraví zmes obsahujúca poly(met)akrylát a fluorovaný polymér a táto zmes sa sformuje do fólie tým, že táto zmes extruduje na valec, ktorý má teplotu <= 100 °C. Pričom teplota zmesi sa udržuje pod teplotou tvorby gélu zmesi, pri extrúzii sa pred vstupom do dýzy zaradí filter a teplota dýzy sa udržiava vyššia ako...

Fólia z polykarbonátovej živice vykazujúca čírosť a samozhášavosť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10029

Dátum: 12.06.2007

Autori: Okada Koji, Zhou Weijun, Horisawa Kazushi

MPK: C08J 5/18

Značky: čírosť, polykarbonátovej, samozhášavosť, vykazujúca, fólia, živice

Text:

...z polykarbonátovej živice s kombináciou vysokých stupňov čírosti a samozhášania, bez použitia zlúčeniny brómu alebo chlóru alebozlúčeniny fosforového typu. Prostriedky na riešenie problému0007 Vynálezcovia objavili, že fóliu z polykarbonátovej živice s vysokým stupňom čírosti a tiež samozhášania možno získať bez použitia samozhášacieho činidla obsahujúceho zlúčeninu brómového alebo chlórovêho typu alebo zlúčeninu fosforového typu, a to...

Biaxiálne orientovaná polypropylénová fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8635

Dátum: 10.07.2006

Autori: Ernst Eberhard, Daniels Yvo, Stadlbauer Manfred, Jacobs Franck, Lehmus Petri

MPK: C08J 5/18

Značky: fólia, polypropylénová, biaxiálne, orientovaná

Text:

...tohto vynálezu je, že biaxiálne orientovaná fólia obsahuje polypropylén, ktorý má látky rozpustné v xyléne určitého rozsahu, t.j. najmenej 0,50 hm. Látky rozpustné vxyléne sú súčasťou polymćru rozpustného v studenom xyléne, určené rozpustením vo vriacom xylćne a ponechaním nerozpustnej časti vykryštalizovat z chladiaceho roztoku (metódu pozrite nižšie v experimentálnej časti). Frakcia látok rozpustných v xylćne obsahuje polymćrzie...

Parotesná fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3931

Dátum: 21.11.2005

Autori: Baumann Hans Joachim, Schröter Irene, Krüger Norbert

MPK: C08G 69/00, C08J 5/18, B32B 27/34...

Značky: fólia, parotesná

Text:

...zima s., 0,8) vykazujú nepostačujúce mechanické vlastnosti na použitie ako parotesná vrstva. Napríklad majú takéto fólie veľmi nízke pretiahnutie pri pretrhnutí len cca. 2 - 3 . .0010 Ďalej je známe použitiefólií s priepustnosťou pre vodnú paru (PVP) závislou od relatívnej vlhkosti okolia. U použitého materiálu ide napríklad o spevnený papier z nátronovej buničiny, celulózové fólie, fólie z homopolyamidu a z kopolyamidu. V DE 195 l 4 420 Cl...

Zapracovanie ochranných častíc do cenných dokumentov alebo cenných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3114

Dátum: 04.03.2005

Autori: Soete Karel, Vromant Carl

MPK: C08J 5/18, C08K 7/00, C08J 5/04...

Značky: výrobkov, částic, ochranných, zapracovanie, cenných, dokumentov

Text:

...ocele alebo vlákna zkovu s magnetickými vlastnos ťarni, bez ohľadu na dĺžku vlákien (buď krátke alebo dlhé vlákna). Aby plnili funkciuochranných častíc, majú tieto vlákna parametre, ktoré sú detekovateľne odlišné od materiálu substrátu. Detekovateľný rozdiel môže mať rôzne formy, ako napr. optický rozdiel, elektrická vodivosť, magnetické koercivita, harmonická odozva, mikrovlnná reflexia aleboOkrem ochranných častíc sa môžu pridať tiež iné...

Formovateľná hmota obsahujúca matovacie činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3170

Dátum: 15.09.2004

Autori: Spiess Andreas, Numrich Uwe, Schultes Klaus, Goldacker Thorsten, Müller Reiner

MPK: C08J 5/18, C08L 101/00, C08F 265/00...

Značky: obsahujúca, matovacie, činidlo, hmota, formovateľná

Text:

...pričom súčet zložiek bl) a b 2), ako aj prípadne b 3) alebo/a b 4), je 100 hmotn. a matovacie čínídlo má teplotu skelného prechodu Tmg aspoň 20 °C.0009 Formovateľná hmota podľa vynálezu obsahuje len pomerne málo zosieťované matovacie činidlo na báze metakrylátu. Matovacie činidlo sa výhodne vyrobí neriadene, takže jeho molekulová hmotnosť je pomerne vysoká už V nezosieťovanom stave. Obrázky získané pomocou elektrónového mikroskopu...

Roztok nevláknitého polyméru para-aramidu s vysokou relatívnou viskozitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10652

Dátum: 04.05.2004

Autori: Surquin Jan, Journee René, Hendriks Anton Johannes Josef, Oldenzeel Mirjam Ellen, Van Bommel Vincent

MPK: C08J 3/09, C08K 3/16, C08J 5/18...

Značky: viskozitou, roztok, relatívnou, vysokou, polymerů, para-aramidu, nevláknitého

Text:

...hexametylfosforamidu (HPMA). HMPA je avšak vysoko karcinogénny a jeho použitie v priemyslovej výrobe para-aramidov je0008 Medzinárodná patentová prihláška č. W 0 94/24211 uvádza systém rozpúšťadiel, kde bol toxický HPMA nahradený veľkým množstvom PVP. Hoci roztoky s PVP sa dobre zvlákñujú, ich nevýhodou je, že polymér sa získa ako zmes PPTA a PVP, takže produkty (vlákna, tilmy, atď.) sú rovnako tvorené zmesovými polymérmi. Takéto zmesové...

Plochý alebo hadicový potravinársky obal alebo fólia a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5772

Dátum: 17.03.2004

Autor: Schiffmann Jürgen

MPK: A22C 13/00, C08J 5/18

Značky: spôsob, hadicový, fólia, plochy, výroby, potravinářský

Text:

...a tiež spravidla vždy neuspokojivej tvarovej stability.0007 Dokument WO 2004/098298 A 2 uverejňuje jedno alebo viac Vrstvový, hadicový, neorientovaný, jedno alebo dvojsmerne orientovaný (a tepelne fixovaný) potravinársky obalpolyamid a/alebo kopolyamid a aspoň jeden alebo viac syntetických polymérov, rozpustných vo vode, aspoň jedno organické a/alebo anorganicke plnivo. Ďalej sú ako plnivá známe najmä kukuričný Škrob, celulózový prášok a...

Polypropylénové ionoméry pre fólie s antistatickými a/alebo nerosivými vlasnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10469

Dátum: 17.05.2003

Autori: Daponte Tony, Janssens Marcel

MPK: C08J 5/18, B32B 27/32, C08L 23/14...

Značky: antistatickými, fólie, nerosivými, vlasnosťami, ionoméry, polypropylénové

Text:

...zachovaná, to znamená, že by sa teda mali optické vlastnosti zlepšiť. K tomu je žiaduce, aby fólie vyrobené z kompozitovmali dobré adhezivne vlastnosti voči iným fóliovým materiálom, zvlášťpolyolefínom, aby sa mohli vyrobiť stabilné koextrudované fólie, vytvorené z viac vrstiev.0011 Táto technická úloha je vyriešená pomocou polypropylénového kompozitu podľa nárokov 1 - 12 spermanentnými antistatickými a/alebo nerosivými vlastnosťami,...

Biodegradovateľná 3-polyhydroxybutyrát-3-polyhydroxyhexanoátová kopolymérna fólia a absorpčný výrobok s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282974

Dátum: 09.12.2002

Autor: Noda Isao

MPK: A61L 15/26, A61L 15/62, C08G 63/08...

Značky: fólia, obsahom, biodegradovateľná, kopolymérna, absorpčný, 3-polyhydroxybutyrát-3-polyhydroxyhexanoátová, výrobok

Zhrnutie / Anotácia:

Tenkovrstvová biodegradovateľná kopolymérna fólia obsahuje kopolymér skladajúci sa z najmenej dvoch, prvej a druhej náhodne sa opakujúcej monomérnej jednotky, a kde aspoň 50 % náhodne sa opakujúcich monomérnych jednotiek má štruktúru prvej náhodne sa opakujúcej monomérnej jednotky. Tento vynález ďalej opisuje absorpčný výrobok, ktorý obsahuje vrchnú vrstvu prepúšťajúcu tekutiny, biodegradovateľnú spodnú vrstvu neprepúšťajúcu tekutiny,...

Transparentné polyesterové živice a predmety z nich vyrobené

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5133

Dátum: 16.09.2002

Autori: Cobror Sandro, Al Ghatta Hussain

MPK: C08J 5/18, C08L 67/00

Značky: vyrobené, živice, transparentné, předměty, polyesterové

Text:

...majúcimi bariérové vlastnosti voči plynom, ktoré sú alebo nie sú dvojsmerne orientované,získaných liatym extrudovaním alebo vyfukovanim použitím jednobublinovej alebo dvojbublinovej technológie, alebo technológie napínacieho rámu, a fliaš na nápoje vyrobených vstrekovacím0026 Vnútorná viskozita polyesterovej živice bola určená v roztoku (približne 0,5 g živice) v zmesi 60/40 hmotnostných fenolu a 2,2-tetrachlóretánu pri 25 °C podľa ASTM...

Fólia pre bezpečnú manipuláciu s krytmi nosičov výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282070

Dátum: 27.08.2001

Autori: Wolfsberger Anton, Lüdemann Henning, Schmidt Norwin, Emig Jürgen, Schnäbele Jürgen

MPK: B32B 27/20, B65D 75/36, C08J 5/18...

Značky: fólia, manipuláciu, krytmi, nosičov, výrobkov, bezpečnú

Zhrnutie / Anotácia:

Fólia pozostáva z plastu tvoriaceho matricu a z častíc plniva, pričom plast matrice je vybraný z polyolefínov, polyesterov, polystyrénov alebo ich kopolymérov a častice plniva sú obsiahnuté v množstve 20 až 60 % hmotnostných, a plnivo má strednú veľkosť 5 až 100 um.

Spôsob výroby elastomérovej vykladacej fólie odolnej proti korózii

Načítavanie...

Číslo patentu: 280013

Dátum: 07.09.1994

Autori: Bender Hans Uwe, Klein Jochen, Schwambach Dana

MPK: B29B 7/84, B29D 7/01, B29C 47/76...

Značky: odolnej, korózii, výroby, fólie, spôsob, proti, vykladacej, elastomérovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby spočíva v tom, že elastomérová zmes obsahujúca halogénovaný dienkaučuk sa pred formovaním a/alebo v priebehu formovania vystaví podtlaku spôsobujúcemu odplynenie elastomérovej zmesi.

Spôsob prípravy tvarovaných článkov z derivátov celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278607

Dátum: 12.01.1994

Autori: Pivovarníček František, Rusnák Vladimír, Borody Milan, Senderák Andrej

MPK: C08B 15/06, C08J 5/18

Značky: derivátov, tvarovaných, přípravy, článkov, spôsob, celulózy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy tvarovaných článkov z derivátov celulózy, a to alkalických roztokov xantogenátu a karbamátu celulózy ich zmesovaním, pričom zhomogenizovaný zmesový roztok, obsahujúci 1 % až 99 %, výhodne 20 % až 60 % karbamátu celulózy sa zvlákňuje do kyslého koagulačného kúpeľa.

Spôsob prípravy poréznych doskovitých útvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279654

Dátum: 12.11.1991

Autori: Jelínková Miroslava, Švec František, Hradil Jiří

MPK: C08J 5/18, C08L 33/08, C08L 33/10...

Značky: přípravy, poréznych, spôsob, doskovitých, útvarov

Zhrnutie / Anotácia:

Príprava doskovitých poréznych útvarov spočíva v tom, že zmes monomérov vybratých zo skupiny zahŕňajúcej 2-hydroxyetylmetakrylát, butylmetakrylát, oktylmetakrylát, dodecylmetakrylát, 2,3-epoxymetakrylát, 2,3-dihydroxypropylmetakrylát sa s etyléndimetakrylátom ako sieťovadlom radikálovo kopolymerizuje za prítomnosti pórogénnych rozpúšťadiel vo forme s rozmermi 10 x 10 až 30 x 30 cm x 1 až 6 mm, pričom ako pórogénne rozpúšťadlo sa použije...

Způsob omezení povrchového lomu taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268663

Dátum: 11.04.1990

Autor: Ramamurthy Arakalgud Venkatapathia

MPK: C08F 210/02, C08J 5/18

Značky: způsob, taveniny, omezení, povrchového

Text:

...č. 3 920 782. Podle této metody, povrchový lom taveniny vzniklý během vytlačování polymerních materiálů se eliminuje chlazením vnější vrstvy materiálu, přičemž jinde se udržuje hmota taveniny při optimální pracovní teplotě. Avšak tato metoda se dá obtížně použít a řídit.vynález popeený v US patentu č. 3 382 535 spočívá v použití úhlu vytvářejícího kužel takže se dosáhne křívkové trysky (obr. 6 a 7 z patentu). sbíhave ve směru toku...

Makroporézní polymerní fólie a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268443

Dátum: 14.03.1990

Autori: Tennikova Tatiana, Belenkii Boris, Bleha Miroslav, Švec František

MPK: C08J 5/18, B01D 13/04

Značky: způsob, makroporézní, polymerní, jejich, přípravy, fólie

Text:

...monomery jako akryláty a methakrylàty například plycídylakrylot čí aathakrylłt, 2-hydroxyethylakrylat čínethakrylat, L-hydroxystyren, 2-vínylpyrídín, N-vínylpyrrolídon, vínylacetàt. Hazí sířovadly lze joenovat například ethylendímathakrylbt, Z-hydroxypropylendímethakrylbt a odpovídající díakrylaty, 2,3-díhydroxybutylandínathakrylàt, 2,6-dívínylpyrídín a další.Vłeohny łolía uvłdłnç v tomto vynalaäu se přípravují roatokovou radíktlovou...

Způsob výroby inhibované fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 266484

Dátum: 12.01.1990

Autori: Vertjačik Igor, Voroněžcev Jurij, Pinčuk Leonid, Rečic Semen, Liberman Semen, Goldade Viktor

MPK: C08J 5/18, B29D 7/01

Značky: způsob, fólie, inhibované, výroby

Text:

...2 ggg 2 §L Hnenxy nonyqamw Tax me, Kam B npnmepe 3, Tonbxo HcnonL 3 yF mr nuycwpnanbuoe Macno.20 Mác.Z Hünycrpuanbaoro Macna, a B Kaqecwae HHPHÓHTOPQ KOpp 03 HH Hcnonbsymw10 ZHHŘ BonHocnnpToBoü pacwnop (BHX-H~ 20), KoTopuň~npecTaBnHeT coöoä nopomoK őenoro usera c 3 anax 0 M PODBKOPÓ MHHaHH (Temneparypa nnaBneHušň 98 °C), nonyqaeumä Ha ocHoBenHMop®onnHeHHnMeTaHa. 0,H p HM e p 10. Hnenxy nonyqamr Tax me, Kax B npnmepe 4, Tonbkq Bnoxw25 Mac.Z...

Aditivované polyméry propénu pre výrobu fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 254945

Dátum: 15.02.1988

Autori: Sáraz Jozef, Šimko Karol, Kondrková Dagmar, Kopernický Ivan, Schmidt Gejza, Pintér Jozef, Kašovic Vratko

MPK: C08J 5/18, C08K 5/11, C08K 5/09...

Značky: propenu, polyméry, aditivované, výrobu, fólií

Text:

...0/0 hmot. erucylamidu. Tubulárna fólia sa pripravila a jej vlastnosti sa merali pod. postupov uvedených v jiríklade 1. Boli namerané tieto hodnoty statický koeficient trenia fólia/fólia 0,30, kinetický koeficient trenia fólia/fólia 0,29 a povrcbový odpor,ktorý sa s časom nemenil bol 1014 Q.Práškový izotaktický polypropylén o tavnom indexe 2,2 g/lü min sa aditivoval 0,02 perc. hmot. pentaerytritoltetrakis...

Spôsob úpravy klzných vlastností fólií z polypropylénu alebo kopolymérov propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244593

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sikora Petr, Bieánek Bedoich, Ambruzs František

MPK: C08J 5/18

Značky: spôsob, fólií, vlastností, klzných, polypropylénu, úpravy, propylenu, kopolymérov

Text:

...koronovú úpravu fólií, sťažuje technologické podmienky ich výroby a zvyšuje materiálové náklady v-ýroby.Tieto nedostatky odstraňuje spôsob úpravy klzných vlastnosti fólií vyrábaných z p 0 lypropylénu alebo knopolymérov propylénu za použitia klzných činidiel na báze amidov vyšších mastných kyselín, ktorého podstata spočíva v tom, že sa klzné činidlo povrchovo aplikuje nra vyrobenú fóliu alebo na fóliu v určitom technologickom stupni výnovby...

Způsob výroby polyethylenových pásků a fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 240947

Dátum: 01.10.1987

Autori: Bílková Eva, Dresler Jaromír, Holomucký Jioí, Strhák František, Kozina Libor, Toman Jaromír, Pangl Antonín, Sádlo Luboš, Pscheidt Jioí, Jandík Josef, Drtil Jan

MPK: C08J 5/18

Značky: polyethylenových, pásků, způsob, fólií, výroby

Text:

...rozpouštědle na chromovém katalyzátoru. Obsah vinylové složky byl stanoven 0,10 hmotnošbtho. Index toku teveniny 0,51 g/10 min. (zatížení 21,2 N, teplota240 947 190 °C). Je třeba podotknout, že materiál (III) má nejnižší obsah stabilizačních složek. Lze tedysoudit, že nejméně náchylný k sítovacím rekcím je materiál (I), nejvíce náchylný materiál je (II), Samotné snížení koncentrace vinylových skupin ve zpracovávaném Iateriálu není...