C08J 5/00

Použitie uhlíkových nanorúrok na zníženie emisie prchavých organických zlúčenín (VOC)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19378

Dátum: 17.07.2012

Autori: Hasch Joachim, Gier Andreas, Borowka Julia

MPK: B82Y 40/00, B27N 1/00, B82Y 30/00...

Značky: zlúčenín, emisie, použitie, uhlíkových, organických, zníženie, prchavých, nanorúrok, voc

Text:

...alebo sa podľa súčasného stavu znalostí vytvárajú odbúravaním nenasýtených mastných kyselín, ktoré sú zas produktmi rozkladu dreva. Typickými produktmi transformácie, ktoré sa objavujú počas spracovania, sú napríkladz ktorých sa prevažne vyrábajú stredne husté drevovláknité dosky alebo OSB dosky, obsahujú veľké množstvá živice a tukov, ktoré vedú k tvorbe prchavých organických zlúčenín terpénov a aldehydov. VOC a aldehydy, ako formaldehyd,...

Použitie modifikovaných nanočastíc v drevených materiáloch na redukciu emisií prchavých organických zlúčenín (VOC)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15220

Dátum: 16.01.2012

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: C08J 5/24, C08J 5/00, C08K 5/54...

Značky: zlúčenín, použitie, voc, prchavých, nanočastíc, modifikovaných, emisií, dřevěných, organických, materiáloch, redukciu

Text:

...dosiek a v závislosti od objemového zaťaženia predstavovať podstatný problém. V ostatnom emisie VOC predstavujú nevýhodu pre izolačný materiál z drevených vlákien, ktorý je sám o sebe ekologický, vporovnani s ostatnými, napríklad minerálnymi0015 Zuvedených dôvodov je preto hodně snaženia, aby sa zredukovalo uvoľňovanie prchavých organických zlúčenín z dosiek z drevených materiálov.0016 V minulosti boli v tejto súvislosti volené rôzne...

Spôsob výroby vlákien na báze polyvinylalkoholu a/alebo parciálne zmydelneného polyvinylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285925

Dátum: 10.10.2007

Autori: Sedlák Michal, Chodák Ivan, Alexy Pavel, Kršiak Miroslav, Bakoš Dušan, Sedláková Eva, Janypka Petr, Šuriová Viera, Hudec Ivan

MPK: C08J 5/00, C08L 29/00, C08J 3/00...

Značky: zmydelneného, polyvinylalkoholů, vlákien, výroby, báze, parciálně, spôsob, polyvinylacetátu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vlákien na báze polyvinylalkoholu a/alebo parciálne zmydelneného polyvinylacetátu s vysokým Youngovým modulom pružnosti v ťahu a vysokou pevnosťou vlákna spočíva v tom, že sa pripravia zo suchej práškovej zmesi polyvinylalkoholu a/alebo parciálne zmydelneného polyvinylacetátu, so stupňom hydrolýzy 95 až 99,9 % mol a viskozitou 4 %-ného vodného roztoku a/alebo sólu pri 20 °C, 3 až 30 mPas, zo zmäkčovadla v množstve 3 až 12 % hmotn....

Kompozitný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6929

Dátum: 24.05.2007

Autori: Skertchly David Edward, Hudson Graham David, Alderson Kim Lesley, Alderson Andrew

MPK: C08J 5/00

Značky: materiál, kompozitný

Text:

...vo výrobnej fáze a zvyšuje sa aj hmotnosť zložky.0016 Alternatívnym prístupom je kombinácia tak pozitívneho, ako aj negatívneho koeficientu tepelnej rozťažnosti (CTE) materiálov vtom istom kompozite, aby sa V priemere dosahovala požadovaná nulová alebo nízka tepelná rozťažnost celého kompozitu. Príklady tohto druhého hľadiska zahŕňajú uhlíkové vlákna s negatívnym axíálnym CTE V kyanátesterovej matrici s pozitívnym CTE, na použitie pri puzdrách...

Spôsob výroby polyetylén tereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11238

Dátum: 05.04.2007

Autor: Konuma Shinya

MPK: C08G 63/80, C08J 5/00, C08G 63/87...

Značky: výroby, spôsob, polyetylen, tereftalátu

Text:

...akopolykondenzačného katalyzátora. Hlavná zložka oligoméru je cyklickýtrimér etylén tereftalátu a je V nasledujúcom texte označovaný ako Cy-3.0009 Existuje tu problém, že oligomér prítomný V polyetylén tereftalátovej granule alebo oligomér vytvorený počas lisovacej adherézie polyetylén tereftalátu ako biely prášok na valcoch napínacieho zariadenia alebo na valcoch zahrievacieho zariadenia ho znečisťuje alebo problém, že oligomér sa stáva...

Spôsob výroby gúľ z penovej gumy a týmto spôsobom vyrobené gule z penovej gumy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4805

Dátum: 28.12.2005

Autor: Schmid Oliver

MPK: C08J 5/00

Značky: týmto, spôsobom, penovej, výroby, gúľ, spôsob, vyrobené

Text:

...je následne bližšie vysvetlený na základe na výkresoch znázorneného príkladu uskutočnenia. Jediným výkresom je pôdorysný pohľad na tenkú vrstvu z penovej gumy, ktorá sa nalepi na duté guľové jadro z gumy alebo plastu.0011 V pôdoryse znázornená vrstva 1 penovej gumy má približne dvojitý vajcovitý profil, ktorý zodpovedá rozvinutiu guľového povrchu vyrábanej gule z penovej gumy. Vrstva 1 penovej gumy sa nalepi na guľové jadro 2, ktoré...

Kompozitné materiály obsahujúce nanočastice uhlíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4792

Dátum: 28.12.2005

Autor: Asgari Sohéil

MPK: C08K 9/00, C08J 5/00, C09C 1/44...

Značky: materiály, uhlíka, obsahujúce, nanočastice, kompozitné

Text:

...a iii) odstránenierozpúšťadla alebo dispergačného činidla zo zmesi.0008 Nevýhody bežných keramických materiálov sú krehkosť materiálu ako jeden z problémov v spojeni so spôsobom ich formovania do stabilných dvoch alebo trojrozmerných štruktúr. Okrem toho, rôzne koeficienty tepelnej rozťažnosti (rôznych) surovín môžu viesť k vzniku napätia vovnútri vytvorených materiálov, pokiaľ sa zložky keramických materiálov použijú napriklad...

Použitie polyarylénéterketónového prášku pri beznástrojovom trojrozmernom výrobnom spôsobe založenom na prášku a tvárnené diely ním vyrobené

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4332

Dátum: 28.10.2005

Autori: Monsheimer Sylvia, Grebe Maik, Richter Alexander, Kreidler Patrick

MPK: B29C 67/00, B22F 3/10, C08G 65/00...

Značky: vyrobené, trojrozmernom, prášků, tvárnené, použitie, polyarylénéterketónového, beznástrojovom, diely, spôsobe, výrobnom, založenom

Text:

...alebo objemné skupiny Y, napr. izopropylidćnová skupina, znižujú kryštalinitu.0010 V rámci výhodného uskutočnenia predstavuje viskozitné číslo namerané podľa DIN EN ISO 307 V roztoku 250 mg PAEK v 50 ml 96 (hmotn.) H 2 S 04 pri teplote 25 °C približne 20 až 150 cm 3/g a výhodne so až 120 cm 3/g.0011 Povrch BET sa stanovuje podľa DIN ISO 6613 l.0012 Porézny PAEK sa môže mlieť pri teplote miestnosti alebo pri zvýšenej teplote, na zlepšenie...

Polypropylén a používanie uvedeného polypropylénu v elektrických materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7856

Dátum: 25.11.2004

Autori: Matsumura Shuji, Inukai Akihiro, Birukawa Jyun

MPK: C08L 23/00, C08F 110/00, C08J 5/00...

Značky: polypropylénu, používanie, uvedeného, elektrických, polypropylén, materiáloch

Text:

...požiadaviek 1, 2 a 3 nasledujúcu požiadavku 4 . Ešte výhodnejšie uskutočnenie polypropylénu (R) je polypropylén spĺňajúci okrem požiadaviek l až 4 nasledujúcu požiadavku 5, 4 Integrované množstvo eluátu meraného do 110 °C je 30 (hmotnostný podiel) alebo menšie a integrované množstvo eluátu meraného do 100 °C je 7,0 (hmotnostný podiel) alebo menšie pri cross fraction chromatography (ďalej pri výskyte vtexteskracované ako metóda CFC.0005...

Spôsob hladiaceho formovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8196

Dátum: 13.02.2004

Autor: Pearce Tony

MPK: B29C 43/06, C08J 5/00, B29C 33/00...

Značky: spôsob, hladiaceho, formovania

Text:

...je privádzaný do formy v smere prúdenia na OBR. 1 v smere hore , môže ľahko pretekať okolo jadier formy 103. Podľa alternatívneho uskutočnenia vytvárajú drážky 101 s obvodom 105 uhol 90 stupňov a tvoria konfiguráciu . Gélová voštinová konštrukcia 104 v konfiguráci x spôsobuje,že sa vstrekovaný materiál dostáva do rohu 106 miesto do stredu 107 jadra formy 103 a následne pokračuje v prúdeni okolo susedného jadra. Naproti tomu sa podľa...

Lisovacia hmota a z nej vyrábané tvarované výrobky z plastickej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2770

Dátum: 30.01.2003

Autori: Hajek Andreas, Heck Thomas

MPK: B29C 39/00, C08F 230/00, C08F 265/00...

Značky: výrobky, tvarované, hmoty, hmota, vyrábané, plastickej, lisovacia

Text:

...Prekvapením bolo zistenie, že zlepšená schopnosť čistenia zostane aj pointenzívnom odieraní tvarovaných výrobkov. Údajne expanziou tvarovaného výrobku jenenasýtenou skupinou funkcionalizovaný organosíloxan v podstate homogénne vsadený do polymérneho reťazca polymérovej matice.(0012) Ďalším výhodným efektom lisovacej hmoty podľa vynálezu je, že pri použití organosiloxanov ñmkcionalizovaných akrylánom alebo metakrylánom na záldade...

Způsob injekčního tvarování kompozice obsahující hydrofilní polymer

Načítavanie...

Číslo patentu: 257765

Dátum: 15.06.1988

Autori: Tomka Ivan, Wittwer Fritz

MPK: B29C 45/00, C08J 5/00, B01J 13/02...

Značky: kompozice, způsob, injekčního, polymér, hydrofilní, tvarování, obsahující

Text:

...želatiny 4 ze zásobníkové jednotky 5 do vstřikovací jednotky 1.vertikální valec 30 je rovněž opatřen vzduchovým potrubím 35, které spojuje horní část 31 s könickou nálevkou 33 a ve kterém cirkuluje vzduch, nucený k cirkulaci dmýchwadlem 36. Teplota tohoto vzduchu je regulovaná tyrístorem 37 a relativní vlhkost toho-to vzduchu je regulována parnim injektorem 38.Funkce vstřikovaci jednotky 1 spočíva v tom, že se želatina 4, příváděná ze...

Buben dopravního ústrojí sklízecích a zpracovatelských strojů pro zařízení na indikaci kovových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245960

Dátum: 01.03.1988

Autori: Golovkov Alexadd Cergejevie, Jevlachova Raisa Alexaddovna, Voronin Jevgenij

MPK: A01D 43/08, C08J 5/00, C08L 77/02...

Značky: dopravního, kovových, sklízecích, ústrojí, zařízení, buben, strojů, indikaci, předmětů, zpracovatelských

Text:

...otěru vzdorné a umožní zabudování elektronického ochranného systému co nejblíže k pracovní části stroje.Buben dopravního ústrojí ee vyrobí rotačním odléváním do předem vyhřátá profilované formy, přičemž se do formy předem zamontuje kovové čelo vyráběného bubnu. Zapolymerovaním kovového čela se dosáhne konečná úprava jedné strany bubnu. Podstatně se zjednoduší upevnění a dojde k úspoře materiálu a pracovních operací. Tuto stranu bubnu není...

Vodicí bandáže pro ocelová lana

Načítavanie...

Číslo patentu: 241860

Dátum: 01.12.1987

Autori: Berek Dušan, Pavlína Jozef, Ealkovský Marián, Buszewski Boguslaw

MPK: C08J 5/00, B66C 11/26, C08L 77/02...

Značky: bandáže, ocelová, vodiči

Text:

...jako modifikační přísady.Bandáže připravené z tohoto modifíkovanáho typu polyamidu mají velmi dobré kluzné vlastnosti a ve srovnání s dosud běžně používanými polyamidovými materiály vynikají zvýšenou houževnatoetí a pevností. Prozüustraci jsou v připojené Tabulce I srovnány mechanické vlastnosti základního a modifiko,vaného typu polyamidu. Další důležitou vlastností těchto ban dáží je skutečnost, že si zachovávají své vlastnosti i při nízkých...