C08J 3/28

Spôsob sieťovania filmov polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288328

Dátum: 28.12.2015

Autori: Lukáč Ivan, Faryová Janka, Husár Branislav, Kósa Csaba

MPK: C08J 3/28, C08L 25/04, C08K 5/04...

Značky: filmov, polymérov, spôsob, sieťovania

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob, pri ktorom sa v polyméri rozpustí nízkomolekulová zlúčenina, ktorá obsahuje najmenej dve 1,2-dikarbonylové skupiny v množstve 1,2 až 11,7 % hmotn. na hmotnosť polyméru. Nízkomolekulová zlúčenina sa štiepi viditeľným a UV svetlom v prítomosti kyslíka a iniciuje sieťovanie filmov polymérov až do spotrebovania 1,2-dikarbonylových skupín. Spotrebovanie 1,2-dikarbonylových štruktúr počas fotoperoxidácie a následné rozloženie...

Kompaktné prvky z gumárenského recyklátu vyrobené technológiou mikrovlnného ohrevu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5721

Dátum: 05.04.2011

Autori: Lumnitzer Ervin, Mátel František, Ochocová Renáta, Badida Miroslav

MPK: B29C 35/00, B29C 35/02, C08J 11/00...

Značky: prvky, technológiou, mikrovlnného, kompaktné, gumárenského, ohřevu, vyrobené, recyklátu

Text:

...Minimálne 8 hmotnostných tvorí spojivo na báze polybutadien - polyuretánovej živice. Kompaktné prvky môžu byt vyrábané i V kombinácii s prvkami anorganického pôvodu (betón), ktoré tvoria neoddeliteľnú tvrdú podložku kompaktného prvku. Mikrovlnný ohrev rovnomerne prehreje celý profil prvku, celý jeho objem, čím príde i k rovnomernému sieťovaniu a rovnomernej kompaktácii. V prípade kombinácie s betónovou podložkou táto tvorí vrchnú...

Spracovanie biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19120

Dátum: 28.04.2009

Autor: Medoff Marshall

MPK: B01J 19/08, C08B 15/04, A23K 1/14...

Značky: spracovanie, biomasy

Text:

...spracováva. V niektorých uskutočneniach môže byt súčasťou tu opísaných spôsobov predbežné spracovanie biomasy za účelom zmenšenia jedného alebo viacerých rozmerov jej jednotlivých súčastí. Predbežné spracovanie za účelom zmenšenia jedného alebo viacerých rozmerov jednotlivých súčastí biomasy sa uskutočňuje napr. drvením,rezaním, roztláčaním, trieštenim alebo mletím.Vo všetkých tu opísaných spôsoboch sa dá na biomasu pôsobiť tlakom. Napríklad...

Způsob nanášení organokřemičitého polymeru laserem indukovaným rozkladem 1-metyl-1-silacyklobutanu z plynné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 262041

Dátum: 10.02.1989

Autori: Guselnikov Leonid, Volnina Elvira, Chvalovský Václav Člen Korespondent Čsav, Pola Josef

MPK: C08J 3/28, C09D 3/82, C08F 2/50...

Značky: 1-metyl-1-silacyklobutanu, fáze, způsob, organokřemičitého, indukovaným, nanášení, plynné, laserem, rozkladem, polymerů

Text:

...polymeru na horký povrch reaktoru. ~Způsob přípravy tenkých vrstev organokřemičitého polymerupodle vynálezu využívá skutečnosti, žetepelný rozklad 1-metyl-1-~-silaoyklobuťgnu indukovaný kontinuálnim C 02 laserem v přitomnosti senzibilizátoru (SF 6) probihá při vhodné intenzitě zářeni a vhodných koncentracich výše uvedených sloučenin výhradně podlea pevný polymer se přitom deponuje na studené stěny reakční nádoby.Typický laser poskytující...

Zařízení pro úpravu výrobků z polymerů kontinuálním fotochemickým síťováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 245637

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vavoík Jioí, Fuzy Štefan Ing

MPK: C08J 3/28, C08J 3/24

Značky: úpravu, výrobků, zařízení, fotochemickým, kontinuálním, polymerů, síťováním

Text:

...nebo polyolefiny, probíhá sířovací reakce pomaleji.Tento nedostatek řeší zařízení pro úpravu výrobků z polymerů kontinuálním fotochemickým sítováním podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že toto zařízení je tvořeno osvětlovacími jednotkami složenými z krytu, světelné výbojky a eliptické odrazové plochy, přičemž každá výbojka je umístěna v jednom ohnisku odrazové eliptické plochy a exponovaný výrobek se pohybuje v druhém ohnisku...

Sposob vytvrdzovania polymérnych rezistov pre elektrónovú litografiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252035

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šmatko Vasilij, Beňačka Štefan, Schilder Jaroslav

MPK: H01L 21/308, C08J 3/28

Značky: rezistov, elektrónovú, spôsob, litografiu, vytvrdzovania, polymérnych

Text:

...sa vykonáva V evakuovaných komorách, opatrenýoh zdrojom zväzku iónov inertných plynov o maximálnej energií iónov 5 keV. Z inertných plynov je výhodnejšie použit iöny s väčšou atómovou hmotnosťou, teda Xenon,kryptón za argón. Väčšina zdrojov iónových zväzkov poskytuje zväzok iónov, v ktorom energie iónov pokrývajú spektrum energií od niekoľkých EV, až po niektorú medznúenergiu, ktorá pre účely vytvrdzovania rezistu je 5 keV. Na uhle dopadu...

Způsob zpracování povrchu syntetických a přírodních polymerů a polymerních sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 239914

Dátum: 15.05.1987

Autori: Ramert Bohumil, Hrzán Emil, Voddáeek Jan, Petrášek Petr, Skoupová Štefánia, Moravus Jaroslav

MPK: C08J 3/28

Značky: povrchu, přírodních, sloučenin, polymerů, způsob, syntetických, zpracování, polymerních

Text:

...určité hloubky vzniku urychlených iontú a vznikne prostorová modifikované vrstva, která má modifikovanou a kvalitativně noVcJ strukturu.Způsob podle vynálozu je použitelný k pokovení polymerních povrchd implantací iontů zwktoz vytvoření tenkcýh kovových vodivých vrstev na různých plastických hmotách, povlékání Čľlí Lovojmí povluky c.kondenzátory, povlékání fólií a polymerních látek kovem k vytvowxIčĺtýCh tepelných a světlo odrážejících...