C08J 3/20

Zmes na realizáciu modifikovaného bitúmenu pre asfalt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20144

Dátum: 24.10.2012

Autor: Cardinali Bruno

MPK: C08J 3/20, C08L 53/02, C08L 17/00...

Značky: realizáciu, bitumenu, asfalt, modifikovaného

Text:

...zrnitosti základných produktov získaných z pneumatík na konci životnosti alebo z iných podobných vulkanizovaných materiálov, ako napríklad podrážok, gumových hadíc, antivibračných celkov a podložiek alebo tesnení z umývačiek na riady sú omnoho vyššie, než je minimálna veľkosť 0,5 mm. Tieto polymérové základy sú všeobecne zostavené z kopolymérov styrén-butadién, (SBr), akryl-nitril(NR) a butadiénové polyméry (Br). Zrnitosť vyššia. než 0,5 mm...

Polypropylénové vlákno so zlepšenými bariérovými vlastnosťami proti prenikaniu ultrafialového žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 288000

Dátum: 07.09.2012

Autori: Marcinčin Antón, Folvarčíková Katarína, Brejka Ondrej, Michlík Peter, Krajňák Peter

MPK: C08J 3/20, A41D 13/01, C08J 3/00...

Značky: bariérovými, zlepšenými, žiarenia, vlákno, proti, polypropylénové, ultrafialového, prenikaniu, vlastnosťami

Zhrnutie / Anotácia:

Opisované vlákno pozostáva z izotaktického polypropylénu v množstve od 96,0 % do 99,9 % hmotnostných a anorganického aditíva z nanočastíc oxidu titaničitého v podiele od 0,1 % do 4,0 % hmotnostných. Aditívom je rutilová alebo anatasová kryštalická modifikácia TiO2 v množstve od 48,8 % do 96,9 % hmotnostných s veľkosťou častíc v rozsahu od 14 do 30 nm a špecifickým povrchom v rozsahu od 30,0 m2/g do 70,0 m2/g.

Vysokoaktívna beta-nukleačná prísada do polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18322

Dátum: 14.03.2011

Autori: Busch Detlef, Schmitz Bertram, Klein Dominic

MPK: B01D 71/26, B01D 69/02, B01D 67/00...

Značky: prísada, polypropylénu, vysokoaktívna, beta-nukleačná

Text:

...zverejňujú spôsob výroby polypropylénu so zvýšeným podielom B-propylénu. Avšak nepodávajú žiadne bližšie údaje o výrobe a vlastnostiach nukleačných činidiel,najmä nepodávajú žiadne údaje o eventuálnom použití0007 Úloha predloženého vynálezu spočívala V poskytnutí spôsobu výroby B-kryštalického polypropylénu a vhodného B~nukleačného činidla s vysokou B-aktivitou. Prostredníctvom tohto spôsobu sa má umožniť reprodukovateľné a spoľahlivé...

Spôsob výroby polymérneho materiálu plneného dlhými vláknami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15752

Dátum: 17.01.2011

Autori: Feichtinger Klaus, Wendelin Gerhard, Hackl Manfred, Reisinger Walter

MPK: B27N 3/04, B29C 47/10, B27N 3/28...

Značky: plněného, výroby, spôsob, vláknami, dlhými, materiálů, polymérneho

Text:

...s nosným materiálom. takže miešanie a sušenie sa môže uskutočniť vjednom spoločnom kroku spôsobu. Týmto odpadá nevyhnutnosť sušenia surových vlákien v osobitnom kroku. čím sa spôsob môže realizovať účinnejšie a energeticky0025 spôsobom podľa vynálezu sa týmto môže rýchlo bezpečne riadiť, ako sa musia vlákna vysušiť, prípadne kedy sa dosiahne koncový bod sušenia, prípadne výhodne korelovat stupeň sušenia s intenzitou miešania, prípadne...

Plnivová predzmes alebo koncentrát minerálnych plnív, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287391

Dátum: 28.07.2010

Autori: Husson Maurice, Blanchard Pierre

MPK: C08J 3/20

Značky: minerálnych, spôsob, predzmes, použitie, plnivová, plniv, přípravy, koncentrát

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa izotaktické polypropylény s vysokou fluiditou na prípravu plnivových predzmesí použiteľných v termoplastoch olefínového typu, ako je polypropylén, polyetylén a všeobecne polyméry použiteľné samotné alebo v zmesi, na báze etylénických monomérov obsahujúcich 2 až 6 atómov uhlíka.Ďalej sa opisujú plnivové zmesi obsahujúce plnivové koncentráty alebo predzmesi pripravené z izotaktických polypropylénov s veľmi vysokou fluiditou

Postup výroby elektrického izolátora s ochranným plášťom z polymérneho materiálu obsahujúceho antiozonant

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12134

Dátum: 13.02.2009

Autor: Thevenet Guy

MPK: C08J 3/22, C08K 5/00, C08J 3/20...

Značky: plastom, obsahujúceho, polymérneho, ochranným, postup, výroby, antiozonant, materiálů, elektrického, izolátora

Text:

...0,005 až i v polymérovom materiáli, dosiahneme priaznivý účinok na správanie sa materiálu vo vztahu kpoškodzovaniu skúmaného povrchu polymérového materiálu. Tieto koncentrácie budú dalej označované ako optimálna koncentrácia.0012 Množstvo aditív, ktoré je potrebné primiešat, musí byt riadené najmä pre antíozonanty, pretože vysoká konečná koncentrácia (viac ako 1 ) antiozonantu primiešaného do polymérového materiálu pred...

Spôsob spracovania termoplastického polymérneho materiálu obsahujúceho termicky nestabilnú zložku

Načítavanie...

Číslo patentu: 286538

Dátum: 19.11.2008

Autori: Miková Gizela, Chodák Ivan

MPK: C08J 3/00, C08J 3/20, B29B 7/00...

Značky: spracovania, zložku, materiálů, polymérneho, termicky, nestabilnú, termoplastického, spôsob, obsahujúceho

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spracovanie termoplastických polymérnych materiálov obsahujúcich termicky nestabilnú zložku, ktoré spočíva v tom, že sa do taveniny polyméru alebo zmesi polymérov, ktorá má teplotu topenia výrazne nižšiu než termicky nestabilný polymér alebo než je teplota rozkladu nízkomolekulovej zložky, pridá druhá polymérna zložka ako tuhá fáza vo forme prášku. Spracovanie sa uskutočňuje pri teplote vyššej než teplota topenia prvej zložky, ale...

Jemnozrnný práškový kaučuk, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286465

Dátum: 08.10.2008

Autori: Lauer Hartmut, Ernst Uwe, Stober Reinhard, Görl Udo

MPK: C08J 3/20, C08L 21/00

Značky: jemnozrnný, práškový, spôsob, kaučuk, výroby, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Jemnozrnný práškový kaučuk s homogénnou distribúciou plniva a kaučuku v zrnách je pripravený (a) zmiešaním viac ako 50 % hmotn. jemnozrnného plniva, vztiahnuté k celkovému množstvu použitého plniva, s 0,1 až 6,5 hmotnostnými dielmi, vztiahnuté na 100 hmotnostných dielov kaučuku, vo vode rozpustných solí kovu IIA., IIB., IIIA. a VIII. skupiny periodického systému prvkov a s kaučukovým latexom alebo vodnou emulziou kaučukového roztoku (b)...

Kompozície obsahujúce fotoreaktívne, nízkomolekulárne polyalkylpiperidíny absorbujúce UV žiarenie, pevná predzmes obsahujúca túto kompozíciu, spôsob stabilizovania prírodných alebo syntetických polymérnych alebo prepolymérnych substrátov a ich pou…

Načítavanie...

Číslo patentu: 285113

Dátum: 24.05.2006

Autor: Bechtold Karl

MPK: C07D 211/00, C08J 3/20, C08K 5/00...

Značky: obsahujúca, polyalkylpiperidíny, fotoreaktívne, polymérnych, obsahujúce, nízkomolekulárne, predzmes, prírodných, substrátov, pevná, túto, syntetických, prepolymérnych, žiarenie, spôsob, kompozície, absorbujúce, stabilizovania, kompozíciu, pou

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia obsahujúca fotoreaktívne, nízkomolekulárne polyalkylpiperidíny absorbujúce UV žiarenie a ne-fotoreaktívne, nízkomolekulárne stericky bránené polyalkylpiperidíny, pevná predzmes obsahujúca túto kompozíciu, spôsob stabilizovania prírodných alebo syntetických polymérnych alebo prepolymérnych substrátov a použitie stabilizovaných organických materiálov na výrobu rôznych produktov.

Vytvrditeľné silikónové kompozície obsahujúce fluorescenčný detekčný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20041

Dátum: 18.11.2005

Autori: Chu Hsien-kun, Levandoski Michael, Corrao Richard

MPK: C08J 3/20

Značky: fluorescenčný, silikonové, systém, detekčný, obsahujúce, vytvrditelné, kompozície

Text:

...farebná emisia fluorescenčným činidlom a pozorovanie optickej reakcie na detegovanie prítomnosti silíkónovej kompozície.0016 Silikónovo-živicový komponent podľa tohto vynálezu může byť akýkoľvek vhodný svetlom vytvrditelný silikónový polymér, ktorý má vytvrdzovaciu skupinu s voľnýmí radikálmi vybranú z metakryloxyskupiny, akryloxyskupiny, vinylovej skupiny a ich kombinácií.0017 Je žiaduce, aby silikónmi boli silikóny, ktoré majú...

Spôsob miešania voľne sa sypúceho sypkého materiálu a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3381

Dátum: 29.07.2005

Autor: Kempter Werner

MPK: B29B 7/00, C08J 3/20, B29C 47/10...

Značky: materiálů, volně, sypúceho, sypkého, spôsob, zariadenie, miešania, vykonávanie

Text:

...Úlohou daného vynálezu je poskytnúť spôsob a miešacie zariadenie, ktoré umožňujú dobré premiešanie tekutej prísady splastovým granulátom. Ďalším cieľom je navrhnúť miešaciezariadenie, ktoré umožňuje oddelenie plniaceho zariadenia od zariadenia pre plynulé liatie. Navrhnuté miešacie zariadenie mábyť vyrobené robustne a lacno.0006 Podľa vynálezu sa úloha rieši spôsobom podľa predvýznakovej časti nároku 1 tým, že Výstupný otvor vstrekovacieho...

Väzbové činidlo pre elastomérnu kompozíciu obsahujúcu spevňujúce plnivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3543

Dátum: 28.05.2004

Autor: Aubert Thierry

MPK: C08K 3/00, C08K 5/00, C08J 3/20...

Značky: spevňujúce, činidlo, kompozíciu, elastomérnu, väzbové, plnivo, obsahujúcu

Text:

...polysulñdovanć monoorganoxysilány. Tieto zlúčeniny však takisto vedú k nadmernýmnákladom vyplývajúcim z chemizmu použitého pri ich výrobe.0012 Cieľom tohto vynálezu je hľadať nové väzbové činidlá, ktoré sa vyznačujú nižšími obstarávacími nákladmi vporovnaní sprípravkom Si-69 a ktoré umožnia zaručiť optimálne vlastnosti behúňov pneumatík pri súčasnom zachovaní príjateľných reologických vlastností privýrobe a spracovaní vulkanizovateľných...

Izolačný penový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6629

Dátum: 02.10.2003

Autori: Treiber Christian, Wagner Frank, Jager Jürgen, Schmitt Günter

MPK: C08J 9/00, C08J 3/20

Značky: izolačný, pěnový, materiál

Text:

...natepelnú izoláciu na vonkajšej fasáde. Pri tom sa môžu potomna miestach styku vytvárať medzi doskami škáry. Tieto škáry vedú medzi iným aj k tomu, že pri armovacej omietke nanesenejna nich sa môže vyskytnúť vytváranie trhlín.0010 Na základe toho je preto úlohou predloženého vynálezu poskytnúť izolačný penový materiál, ktorý svojimi fyzikálnymi vlastnosťami, najmä vzhľadom na tepelnú vodivosť a hustotu, v podstate zodpovedá tomu materiálu,...

Izolačný penový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5115

Dátum: 02.10.2003

Autori: Jager Jürgen, Wagner Frank, Schmitt Günter, Treiber Christian

MPK: C08J 3/20, C08J 9/00

Značky: pěnový, materiál, izolačný

Text:

...prejaviť zvlášť nevýhodne, pokiaľ sa dosky použijú ako tepelná izolácia na vonkajších fasádach. Potonl sa môžu tvoriť na mieste zosadenia medzi doskami špáry. Tieto Špáry vedú Predsa len, tiež k tomu, žedochádza na popraskanie armovacej omietky nanesenej cez0010 Vzhladom k vyššie uvedenému je teda cielom vynalezu poskytnúť pripravu izolačneho penoveho materialu, ktorého fyzikálne vlastnosti, najmä pokial ide o tepelnú vodivosť a hustotu, V...

Izolačný penový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1811

Dátum: 02.10.2003

Autori: Jager Jürgen, Wagner Frank, Treiber Christian, Schmitt Günter

MPK: C08J 9/00, C08J 3/20

Značky: izolačný, materiál, pěnový

Text:

...tieto nedostatky odstrániť pomocou pigmentovania expandovateľných styrénových polymérov. V dokumente EP O 981 574 B 1 sú opísané expandovateľné styrénové polyméry obsahujúce grafitové častice. Tieto styrénové polyméry, ktoré obsahujú grafitové častice s homogénnym rozdelením, prejavujú dobrú tepelnú izoláciu potom,keď sa z nich vyrobia penové materiály. Podľa znenia EP O 981 574 B 1 majú také penové materiály pri hustote 10 g/l tepelnú...

Koncentráty práškových pigmentov a aditív do polyamidových výrobkov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283564

Dátum: 18.08.2003

Autori: Mezovský Milan, Staruch Radoslav, Brejka Ondrej, Ondrejmiška Koloman

MPK: C08L 77/00, C08J 3/20, C08K 5/00...

Značky: koncentráty, polyamidových, pigmentov, přípravy, výrobkov, spôsob, aditiv, práškových

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty práškových pigmentov a aditív do polyamidových pozostávajú z práškového pigmentu v množstve 2,0 až 60,0 hmotn. % a z polyamidového nosiča upraveného estermi mastných kyselín a alkoholov mono- alebo viacsýtnych a/alebo amidov mastných kyselín a ich derivátov v množstve 0,5 až 15,0 hmotn. %, pričom môžu obsahovať ďalšie aditíva, ako sú stabilizátory, povrchovoaktívne činidlá, plnidlá a optické zjasňovače. Spôsob ich prípravy je...

Koncentráty pigmentov a aditív na báze polyalkyléntereftalátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283113

Dátum: 30.12.2002

Autori: Ondrejmiška Koloman, Staruch Radoslav, Mezovský Milan, Brejka Ondrej

MPK: C09B 67/22, C09C 3/00, C08J 3/20...

Značky: polyalkyléntereftalátov, koncentráty, aditiv, báze, pigmentov

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty pigmentov a aditív na báze polyalkyléntereftalátu obsahujú pigment a nosič, ktorý pozostáva zo zmesi polyalkyléntereftalátov, najmä polybutyléntereftalátu a/alebo ich kopolymérov a substituovaných organických alkyl- a/alebo arylsiloxánov, prípadne esterov dikarboxylových kyselín a alifatických alkoholov a antihydrolyzantov, najmä organických fosfitov.

Sposob modifikácie tavenín polymérov a zariadenie na modifikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260312

Dátum: 15.12.1998

Autori: Čuba Štefan, Ondrejmiška Koloman

MPK: C08J 3/22, D01D 13/02, C08J 3/20...

Značky: spôsob, modifikáciu, tavenín, polymérov, zariadenie, modifikácie

Text:

...dávkovanie, tavenie a dispergácia aditíva s taveninou polyméru dynamickým spôsobom, pri ktomm je možne vh-od 11 ou skladbou zmešovača dosiahnuť žiadaný stupeň dispergácie, a to pri nižšej strate tlaku. Strata tla-ku oproti statickým zmešovačom môže byt až o polovicu i viac menšia. Taviaco-zmešovacie zariadenie je možné umiestniť v blízkosti tvarovacieho miesta. Výhodou tohto spôsobu je i to, že sa dá po malej úpnave aplikovat i na existujúce...

Sposob modifikácie tavenín polymérov a zariadenie pre tento sposob

Načítavanie...

Číslo patentu: 260311

Dátum: 15.12.1998

Autori: Čuba Štefan, Ondrejmiška Koloman

MPK: C08J 3/22, C08J 3/20, D01D 13/02...

Značky: spôsob, tavenín, polymérov, zariadenie, modifikácie

Text:

...koncentráimi editív. podla tohto vynálezu pozostáva zo šnekového taviaceho stroja 10 s pohonom 12 regulovaným v závislosti na tlaku taveniny na jeho výstupe 11, ktorý je na výstupe 11 napojený na aspoň jeden šnekový iaviaco-zmešovaci v-ytlačovvací člen 20 pre aditíva, spojený s dávkouačom 30 koncentrátov aditíva, ktoreho polícii 31 je regulovaný v závislosti od otáčok dávkovacích čerpadiel 40 spracovávanej aditivovíanej zmesi.Výhodou...

Koncentrát na báze nízkohustotného polyetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1391

Dátum: 05.03.1997

Autori: Zajacová Zuzana, Benč Gabriel, Košecká Emília, Zajac Marián

MPK: C08J 3/20, C08K 13/02, C08F 10/02...

Značky: polyetylénu, báze, koncentrát, nízkohustotného

Text:

...pri príprave biodegradovatoľnýüh plaätov priamympridaním pri tachnologii äpracovania na výr are äpécificke2 vedenâhm koncontrátu boĺi Priñravené 5 koneůným obsahom modifikovaného äkroo 2 hmotn Z aa 1 hmotn. Z e hrúbka ü.í mm až D,ůů mml fú 1 io Vzorky boli hodnotené podľa ČSN 649781.Pripravené folia spĺňali Pm odolný proti limaňam a mikroorganizmom a obsahuje äivné látkyvhodné pre raot mikroorganixmov. Príklad 2Z uvedamàho koncantrátu...

Termoplastický kompozit so zvýšenou tieniacou schopnosťou ionizujúceho žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278939

Dátum: 04.12.1996

Autori: Kišš Mikuláš, Mátel František, Fülöp Marko, Gašparovič Ľudovít, Ďuriš Ladislav

MPK: C08K 3/00, C08J 3/20, C08K 13/02...

Značky: ionizujúceho, kompozit, žiarenia, tieniacou, zvýšenou, termoplastický, schopnosťou

Zhrnutie / Anotácia:

Termoplastický kompozit so zvýšenou tieniacou schopnosťou proti ionizujúcemu žiareniu na báze polyolefínov, najmä polypropylénu. Kompozit obsahuje polypropylén, síran bárnatý a mastivá-deriváty vyšších mastných kyselín. Možno ho využiť pri výrobe ochranných krytov proti röntgenovému žiareniu v oblasti medicíny a v iných odvetviach.

Náterové hmoty a omietky s vysokou počiatočnou odolnosťou proti vode a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281063

Dátum: 10.05.1995

Autori: De Montigny Armand, Kober Hermann, Schlak Ottfried

MPK: C09D 183/04, C08J 3/20, C09D 7/14...

Značky: výroby, spôsob, počiatočnou, hmoty, proti, omietky, vysokou, odolnosťou, nátěrové

Zhrnutie / Anotácia:

Náterové hmoty a omietky s vysokou odolnosťou proti pôsobeniu vody obsahujú 45 až 60 % hmotnostných anorganických pevných látok zo skupiny plnidiel a pigmentov, organické polymérne spojivo, 5 až 50 % hmotnostných silikónovej živice a vodu, pričom obsah organického polymérneho spojiva neprevyšuje obsah silikónu. Spôsob výroby pozostáva z dispergácie anorganických zložiek za prítomnosti nepatrných množstiev pigmentových zmáčacích pomocných...

Spôsob výberu dispergátorov organických pigmentov pre farbenie polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270142

Dátum: 13.06.1990

Autori: Szentiványi Norbert, Diačiková Anna, Ďurčová Oľga, Ondrejmiška Koloman

MPK: G01N 21/35, C08J 3/20, D01F 1/04...

Značky: polypropylénu, spôsob, farbenie, organických, výběru, dispergátorov, pigmentov

Text:

.../disporgdtory, polypropylén/ je veľkosť poklesu intenzity absorpčných pdsov citlivŕah.nn prejav roapůłťadlového efektu. Čín je väčší pokles intenzity a absorpöných pásov v spsktrdch farebných flokůl, týn je pigneat pútaný vlčäíni internolekulovýni silani ku organickénu prostrediu týn su vytvorené flokuly horšie dispergovatsľné. 0 ton, či v organickon prostredí farebných flokúl sa sachddza diapergdtor,nežne rozhodnúť podľa charakteristického...

Spôsob prípravy syntetických vlákien farbených na odtiene so širokým remisným spektrom so zlepšenými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 270127

Dátum: 13.06.1990

Autori: Morava Jan, Scholze Rainer, Kvíz Milan, Ondrejmiška Koloman, Slavík Vlastimil, Zmrzlý Daniel, Vianský Ján

MPK: D06P 1/00, D01F 1/04, C08J 3/20...

Značky: širokým, odtiene, remisným, farbených, spektrom, vlastnosťami, spôsob, zlepšenými, syntetických, vlákien, přípravy

Text:

...vlákien voči eternutiu a zlepaia aa i fyzikalno-mechanická vlaetnoeti vlákien.Optimálne koncentrácia pigmentov aa pohybuje v medziech od 0.1 do 0,5 H e výhodou 0,25 az 0,35 K hm. Najvýhodnejlie ed eedze najmä preto, že znižujú migraciu organických farbiv, čo apolu e podetetným znížením obaahu organických farbiv a vysokými atáloatami eamotných eadzí vedie k zlepleniu atdloeti vyfarbenia najmä v otere a tiež preto, že sú lacna e majú vyeokú...

Spôsob aditivácia výrobkov na báze polyolefínov tuhými aditívami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269532

Dátum: 11.04.1990

Autori: Paulovič Milan, Mačurák Milan, Szentiványi Norbert, Ondrejmiška Koloman, Marcinčin Antón, Samuhel Jozef, Franko Peter

MPK: C08J 3/20, C08J 3/22

Značky: tuhými, aditívami, výrobkov, polyolefínov, báze, aditivácia, spôsob

Text:

...pred alebo počas hnetenia s tuhým aditivom, alebo k aditivu pred jeho vneaenin do polyolefinového nosiča v množstve 5 až 50 hmotnostných, vztahovaných na tuhé aditivum, pričom dispergácia sa robi pri teplote taveniny maximálne o 30 °c vyššej, ako je teplota tavenia polyolefínu. Najlepšie výsledky sa dosahujú ak aditívun i nosič sú v praškovej forme a dispergàtor sa nanáša na polyoiefinový nosič vo vhodnej účinnej miešačke, ako sú...

Spôsob zvýšenia termostability lakov monoazopigmentov pre prípravu farebných disperzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 267361

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ondrejmiška Koloman, Marcinčin Antón, Strapko Lubomír, Vrba Dušan, Franko Peter, Mihály František, Samuhel Jozef, Szentivanyl Norbert, Mačurák Milan

MPK: C08J 3/20, D01F 1/04

Značky: farebných, termostability, disperzií, monoazopigmentov, spôsob, přípravu, lakov, zvýšenia

Text:

...za prídavku stabilizátorov na báze organických fosfitov.Uvedené nedostatky bránili použiť ekonomicky výhodné laky monoazopigmentov pri farbení polymérov, najmä pre výrobu vlákien v hmote.Zistili sme, že tento nedostatok lakov monoazopigmentov sa dá úspešne zredukovať a hranicu použiteľnosti týchto posunúť o 20 až 30 °C smerom k vyšším teplotám, čo sa urobí podľa tohoto vynálezu tak, že pri zapracovávaní lakov monoazopigmentov do polyméru sa...

Spôsob povrchovej úpravy pigmentov pre polyolefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267060

Dátum: 12.02.1990

Autori: Beniska Jozef, Zemanová Elena, Samuhel Jozef, Nečas Miroslav, Marcinčinová Tatiana, Marcinčin Antón, Ondrejmiška Koloman

MPK: C08L 23/00, C08J 3/20

Značky: úpravy, pigmentov, povrchovej, spôsob, polyolefínov

Text:

...je možné aplikovat pri farbeni polyolefinov v hmote,pri príprave farebných koncentrátov bez alebo s použitím dispergátorov alebo použit na priame farbenie bez prípravy koncentrovaných âisperzii.Nižšie uvedené príklady ilustrujú predmet vynálezu.100 dielov hmot. pigmentu yellow 95 vo forme filtračného koláče, obsahujúceho 40 dielov čistého pigmentu a 60 dielov vody, sa zriedi dalšími 100 dielmi vody obsahujúcej 10 hmot. polyoxyetylénglykolu...

Plasty plněné barevnými plnivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264629

Dátum: 14.08.1989

Autori: Křivánek Josef, Pác Jiří, Kummer Miroslav, Macíček Jaroslav, Veselý Karel, Polouček Eduard, Petrůj Jaroslav, Kratochvíl František, Kučera Jaroslav, Kunz Milan, Svěrák Tomáš

MPK: C08J 3/20

Značky: barevnými, plasty, plnivy, plněné

Text:

...s polyolefiny, jako je polyetylen,polypropylen, kopolymery etylenu a propylenu s jinými olefiny, elastomerní polyolefiny,dále s polyvinylchloridem a polyamidy. Barevné kompozitní materiály podle vynálezu mají dobré mechanické vlastnosti a v případě použití hydroxidových plniv i sniženou hořlavost,což rozšiřuje možnosti jejich aplikací.Výhodou použití plniva, které svou barvou povrchu odpovídá požadované barvě kompozitů,je ta skutečnost, že...

Barevné plnivo pro plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 263804

Dátum: 12.05.1989

Autori: Svěrák Tomáš, Fuchs Petr, Petrůj Jaroslav, Macíček Jaroslav, Veselý Karel, Kunz Milan

MPK: C08J 3/20

Značky: plasty, plnivo, barevné

Text:

...vytvářejí na něm barevné laky, které plní současně dvojí funkci. Plnivo je barvivem hydrotobizováno,takže kompozitní materiál s plastem má dobré mechanické vlastnosti i bez speciální povrchové úpravy a současně barevné plnivo je pigmentem vybarvujícím komposit na celou škálu barevných odstínů.Výhodou použití tak-ového druhu plniva,které svou barvou povrchu odpovídá požadované barvě kompozitu, je ta skutečnost,že libovolné poškození...

Způsob stabilizace lineárního polyetylénu a jeho kopolymerů s propylénem a 1-buténem pevnými stabilizátory a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262221

Dátum: 14.03.1989

Autori: Křemenák Lubomír, Pešta Pavel

MPK: C08J 3/20

Značky: stabilizace, lineárního, kopolymerů, pevnými, stabilizátory, zařízení, způsobu, propylenem, způsob, polyetylénu, 1-buténem, provádění, tohoto

Text:

...oproti způsobu podle xdosavadního stavu techniky. jako práškový polyetylén byl použit kopolymer etylenu s l-butenlem -o indexu toku 100 C 21,2111, 0,116 g/10 min. a o hustote 0,952 g..cm 3 jako pevný stabilizátor byl použit tetrakis metyién-S- 3,5-diterc.biityl-íl-hyd~ roxytenylprojalonát j-metan.Cílová koncentrace stabilizätoru ve výsledném granulátu byla 0,20 °/o hmot.Výsledky jsou shrnuty v tabulce 1. Způsobstabílizace A uvedený v...

Aglomerované pigmentové disperzie pre farbenie syntetických polymérov v hmote a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245325

Dátum: 15.12.1988

Autori: Nagy Gábor, Matsura Ikutoshi, Takahashi Hidenori, Tamura Gakuzo, Hosokawa Tomoyoshi, Ando Kunio, Gött Hans, Székely Tamás

MPK: C09C 3/10, C08J 3/20, D01F 1/04...

Značky: disperzie, syntetických, pigmentové, spôsob, přípravy, polymérov, farbenie, aglomerované, hmotě

Text:

...nosiča. Koncentrácie zmáčadiel je závislá od zmáčateľnosti pigmentov, prípadne i polyméru.Takto pripravené aglomerované, resp. neprašné disperzie možno ďalej spracovať granuláciou na granulovaný koncentrát alebo použit priamo pre farbenie buď postupnýmalebo pri vstupe do taviaceho zariadenia, alebo po roztavení, prípa-dne i odplynení 1 njekčne do taveníny základného polyméru.Predmetom vynálezu sú aglomerované pigmentové disperzie pre...

Sposob povrchovej úpravy pigmentov pre polyolefíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259384

Dátum: 17.10.1988

Autori: Marcinčin Konštantin, Harmaniaková Pavla, Ondrejmiška Koloman, Zemanová Elena, Marcinčin Antón, Jambrich Martin

MPK: C08J 3/20, C08L 23/00

Značky: spôsob, povrchovej, úpravy, polyolefiny, pigmentov

Text:

...alkohol z vodnej fázy odstráni destiláciou. Disperzia sa potom prenesie do vysokootáčkového homogenizéra a pridá sa k nej roztavená trojzložková zmes polyolefínu, dioktylftalátu alebo dibutylftalátu a polyolefínového oleja v pomere 2,3 0,7 2 až 2 2 1 hmot. dielov. Po homogenizácii sa pigment spolu s organickou fázou odseparuje vo forme jemných sférických pravidelných granuliek a vysuši sa. Po vysušení sa aplikuje pri výrobe farebných...

Sposob hodnotenia povrchových vlastností práškového polyolefínu vhodného na prípravu koncentrovaných farebných disperzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 254218

Dátum: 15.01.1988

Autori: Harmaniaková Pavla, Ondrejmiška Koloman, Marcinčin Antón

MPK: C08J 3/20, C08J 3/08, B01J 8/00...

Značky: disperzií, koncentrovaných, polyolefinů, povrchových, spôsob, vlastností, farebných, vhodného, práškového, přípravu, hodnotenia

Text:

...filtráciou. Táto hodnota Zn - zmačateľnost olejom) vyjadrená v 0/) na množstvo polyměru zohladňuje »nielen vonkajší ale tiež vnútorný povrch agregovaných častíc, jeho členitost a adsorpčnú schopnosť. .Výhodou spôsobu hodnotenia povrchových vlastností práškového polypropylénu podľa vynälezu je jednoduchosť vykonania metódy, bez nároku na investície, technická nenáročnosť umožňujúca využitie spôsobu ako prevádzkovej metódy a velmi dobrá...

Disperzie organických pigmentov pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 247305

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vanko Anton, Mojžiš Teodor, Ma?aš Michal, Borišek Igor, Vanko Milan, Novotný Vlastimil, Novotná Vlasta, Miština Igor, Mondoeko Jozef

MPK: D01F 1/04, C08J 3/20

Značky: pigmentov, polyolefínov, hmotě, farbenie, organických, disperzie

Text:

...izotaktického polypropy 4lénu s indexom toku 2,5 g/10 min. 15 kg červeného pigmentu red 177 a 7 kg zmesi 1 1 polyglykolmonoalkyléteru vzorcaa kopolyméru etylênoxidu a propylénoxidu 4 6 o molekulovej hmotnosti 2 300. Zmes sa disperguje a homogenizuje v rýchlomiešačke 10 minút. Potom sa pretavi na dvojvretenovom hnetacom zariadení pri teplote 220 C a pripraví sa z nej granulát.Za tých istých podmienok sa pripraví farebná disperzia...

Způsob přípravy a homogenizace polymerních směsí polyvinylchloridu a ternárního kopolymeru akrylonitril-butadien-styren

Načítavanie...

Číslo patentu: 241642

Dátum: 01.01.1988

Autori: Haubold Wolfgang, Carbonaro Antonio, Renaud Patrick, Corbellini Margherita, Ferrero Cesare, Farwick Gerhard

MPK: B01F 3/18, C08L 27/06, C08J 3/20...

Značky: homogenizace, kopolymerů, přípravy, směsi, ternárního, polymerních, způsob, akrylonitril-butadien-styren, polyvinylchloridu

Text:

...1-butadien j~styrenovým terpolymerem při použití terpolymeru s velikosti částic větši než 1 mm nebyl doposud uspokojivě vyřešen. Použitimvýše popsaného postupu připravy, analogického způsobu připravy a homogenizace běžných-polyvinylchloridových směsi, totiž nelze připravit polymerni směs s potřebnou homogenitou. Takto připra vehá směs, vystupujici z plastikačniho zařízení, obsahuje řadunerozpracovaných částic terpolymeru...

Farebný polypropylén a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246314

Dátum: 15.12.1987

Autori: Forster Hilmar, Urmond Jonckers Kees, Arbab Dildar Mohamed, Kiedik Maciej, Vahldiek Ernst, Lagenbach Manfred

MPK: C08J 3/20, C08L 23/12

Značky: polypropylén, přípravy, spôsob, farebný

Text:

...polyetylénglykol s molekulovou hmotnosťou 3000 v množstve 1,5 hmot., alumivnosilikát 0,5 Ú/o hmot. a neionový tenzid na báze etoxylovaných glykolov v množstve 0,05 0/0 hmot, Po dôkladuoro premiešaní celej zmesi a po pretavení pri 220 °C ziskal sa farebný granulaut polypropylénu s vyhovujúcimi reologickými vlastnosťami. Ilndex toku IT je vyjadrerný podľa ČSN 640 861 v- grarnvoch taveníny lvytečenej za 10 minút. IT je 9,1.Postup »a zloženie...